Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diari del 27 de març de 2014

952 views

Published on

Aquí us podeu descarregar el diari d'avui. Que tingueu un Bondia!!! :)

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diari del 27 de març de 2014

 1. 1. PLA DE JUBILACIÓ 100% Capital Garantit 3% Rendibilitat Garantida* *3% TAE fins el 31/12/2016 WWW.BONDIA.AD/TEL.808888/FAX828888 E L E C T R Ò N I C A Avinguda Meritxell, 72. AD500 Andorra la Vella Tel.: +376 817 456 – 862 656 alfaandorra@hotmail.com JO COMPRO A ALFA, I TU? Tablet Samsung Tab 3 wi fi 16GB 209 € Tablet Ipad AIR wi-fi 16GB 389 € Tablet Samsung Tab 3 wi fi 16GB € Tablet Ipad AIR wi-fi 16GBTablet Ipad AIR wi-fi 16GB 389 DIJOUS, 27 DE MARÇ DEL 2014 NÚM. 2.526 / ANY 11 El nou IGI bancari farà pujar la recaptació en 4,5 milionsEl Govern dóna a conèixer la fórmula per recuperar part de la recaptació que es va perdre durant el 2013 amb l’IGI bancari en relació amb l’impost anterior. També presenta els canvis en la llei de l’IGI, com el de l’ITP Els joves debaten canvis en l’horari escolar i els productes autòctons AVUI ÉS NOTÍCIA pàgina 3 ANDORRA pàgina 7 El PS vol que no es pugui embargar el sou mínim ni el domicili ANDORRA pàgina 9 Denúncies d’extorsió per evitar la publicació d’imatges sexuals CULTURA pàgina 12 El 18è saló del còmic aposta per una oferta molt heterogènia ESPORTS pàgina 14 La selecció deixa escapar l’oportunitat de guanyar un partit ANDORRA pàgina 9 TATI MASIÀ
 2. 2. 2 Dijous, 27 De març Del 2014 INFONEU Andorra la Vella Farmàcia La Borda C/ Prat Primer, 4 - Tel.: 806 340 Pas de la Casa Farmàcia del Pas C/ Major, 1 - Tel.: 755 860 - 352 711 Aquesta previsió i cotes poden variar en funció de les condicions meteorològiques. Cota mínima cm Cota màxima cm Qualitat de la neu Accessos Instal·lacions obertes Pistes obertes Telèfon estació Cota mínima cm Cota màxima cm Qualitat de la neu Accessos Instal·lacions obertes Pistes obertes Telèfon estació Circuit de fons Cota mínima cm Cota màxima cm Qualitat de la neu Accessos Telèfon estació OrdinO arcalís pas de la casa grau rOig sOldeu el TarTer pal arinsal 160 280 Pols Oberts 14/15 27/27 739 600 15 km 50 130 Dura Oberts 741 444 140 230 Pols Oberts 30/30 47/48 872 900 90 200 Pols Oberts 35/36 63/64 890 500 120 170 Pols Oberts 16/18 23/23 878 000 140 180 Pols Oberts 12/12 14/19 878 000 FARMÀCIES DE GUÀRDIA Quina paraula catalana hem d’emprar per evitar el barbarisme *berenjenal? Hem d’emprar embolic, merder o vesper. El ministre no vol parlar de Catalunya per no ficar-se en un vesper. CATALÀ EXPRÉS TELÈFONS URGÈNCIES Servei Urgent Mèdic (SUM) 116 Hospital de Meritxell 871 000 Urgències (la Seu) 973 35 29 42 Hospital (la Seu) 973 35 00 50 Transport Sanitari Programat 871 116 Creu Roja 808 225 Policia 110 Policia Municipal (la Seu) 092 Mossos d’Esquadra 088 Bombers 118 Bombers (la Seu) 085 Ambulància (la Seu) 973 35 33 35 FEDA (avaries) 145 Andorra Telecom: (Avaries/Aten. al client) 115 Andorra Telecom (Inf. nacional) 111 Andorra Telecom (Inf. internacional) 119 Oferta especial hivern ASSECAT GEGANT 4,50 € en efectiu 4 € amb tarja lavaxpres D’interès Roba - Artesania - Encens Complements - Llibres - Música Av. Verge del Pilar 8 - Tel. 845 277 Carretera general · PAL · La MassanaCarretera general · PAL · La Massana 836 063 CUINA PERMANENT 7/7 A PARTIR DE LES 8.30 h Cuina casolana amb un toc italià A PARTIR DE LES 8.30 h 16€ Migdia i nit menú a EL TEMPS SOL I RUIXATS DE NEU La situació meteorològica va clarament a una millora per la jornada d’avui. Malgrat això, no acabarà de fer net, és primavera i això vol dir que, si no hi ha un an- ticicló potent, durant la tarda les nuvolades tornen sorgir. Avui ha de continuar la nuvolositat a la cara nord, amb alguna nevada feble. Al sud, sol i núvols alts. Durant la tarda creixeran nuvolades i esperem precipitacions en forma ruixat de neu amb una cota de 1.000 metres. El vent serà de component oest fe- ble. Les temperatures seran una mica més altes. Que tingueu un BonDia. Avui 10 12 13 -1 2 3 mín. mín. mín. màx. màx. màx. DivenDres DissAbte -6/1 -4/6 -3/8 -2/9 -1/10 -1/11 -3/8 -4/7 -5/4 -3/9 0/11 -3/8
 3. 3. 3DIJOUS, 27 DE MARÇ DEL 2014 Treballem per fer més fàcils els moments més difícils ... • Incineracions (concessió oficial) • Trasllats internacionals • Repatriaments • Venda i col·locació de làpides • Servei de floristeria nacional i internacional • Gestió integral de tràmits per defunció C/ dels Escalls, 9, baixos. AD700 Escaldes-Engordany • Tel.: +376 • 86 66 32 • 80 71 80 • Fax: + 376 86 68 32 • 80 71 72 Avui és notícia El Govern va donar a conèixer finalment ahir la fórmula que ha de permetre recuperar part de la recaptació que es va per- dre durant el 2013 amb l’IGI bancari en relació amb l’impost que funcionava anteriorment. La solució perquè els ingressos s’ajustin més a les previsions que s’havien fet en un principi passa per fixar en un màxim anual del 10% la deducció de les entitats bancàries de l’IGI repercutit. D’aquesta manera, segons va explicar el ministre de Finances i Funció Pública, Jordi Cinca, no es trenca la lò- gica del model fiscal en general i de la imposició indirecta en par- ticular i, a més, no es trasllada el cost als usuaris particulars en no incrementar-se el tipus de gravamen ni ampliar-se la base de tributació. L’objectiu és que estigui ga- rantida una recaptació i aug- menti com a mínim en 4,5 mi- lions d’euros, de manera que se situï en una forquilla d’entre 21 i 22 milions d’euros. S’ha de te- nir en compte que per a l’exer- cici passat s’havien previst uns ingressos per aquest concepte d’entre 21 i 24 milions d’euros, i que finalment només s’han recaptat 16,5 milions, a l’espe- ra de fer encara totes les com- provacions pertinents sobre les liquidacions presentades pels bancs. La previsió pel que fa a l’IGI bancari repercutit era d’en- tre 24 i 26 milions d’euros, molt similar al resultat que s’ha re- gistrat finalment, que ha estat de 25,8 milions d’euros. Con- tràriament, però, la previsió inicial d’IGI bancari suportat va ser d’entre 2 i 3 milions d’euros, mentre que l’IGI real suportat ha estat de 8,8 milions d’euros. Això vol dir que els bancs s’han pogut deduir molt més del que el Govern havia valorat en un principi i, per tant, la quanti- tat finalment ingressada per les arques de l’Estat ha estat final- ment més baixa en una forqui- lla que fluctua entre els 4,5 i els 7,5 milions d’euros. Segons determina la llei, l’IGI, que té un tipus de grava- men del 9,5%, només s’aplica a les comissions bancàries, però, tal com va explicar ahir Cinca, a vegades “és difícil establir una frontera clara entre la part que correspon a les comissions i les que poden provenir d’altres ac- tivitats com la generació d’in- teressos”. Així doncs, el depar- tament de Tributs i Fronteres comprovarà ara que totes les deduccions s’hagin fet correcta- ment. A més, la voluntat del Go- vern és que la reforma s’apliqui per a la totalitat de l’any en curs i no a partir del moment que s’aprovi la llei, tot i que encara s’està estudiant la “viabilitat ju- rídica” d’aquest posicionament. El ministre va aclarir tam- bé ahir que “no és possible un efecte retroactiu” d’aquesta llei, com de qualsevol altra, i per tant, no es podrà recuperar el que no s’ha ingressat per l’IGI bancari. També en relació amb aquest tema, el Govern va do- nar a conèixer el seu criteri des- favorable a la proposició de llei presentada pel grup parlamen- tari socialdemòcrata. Segons el parer de l’executiu, aquest text genera una situació de do- ble imposició amb l’impost de societats, trenca el principi de neutralitat d’aquest impost en eliminar la possibilitat de dedu- ir l’IGI suportat i acabarà signi- ficant a mitjà termini un enca- riment del cost per als usuaris. El projecte de llei de modifi- cació de la llei de l’IGI aprovat ahir pel consell de ministres, que aviat entrarà a tràmit parla- mentari, introdueix també mi- llores per corregir determinats aspectes de la llei i incorpora millores en la gestió i aplicació pràctica de l’impost. En aquest sentit, si s’opta per ser empre- sari tot i no superar els 40.000 euros a l’any o 150.000 en el cas d’activitats agrícoles, aquesta condició s’haurà de mantenir com a mínim durant tres anys. Així mateix, estarà exempta d’aquest impost la importació de segells i efectes timbrats en curs legal per un valor no su- perior al seu valor facial i, pel que fa a la importació d’im- presos publicitaris, per quedar exempts, s’hauran d’importar gratuïtament i alhora hauran d’estar destinats a ser distribu- ïts també gratuïtament. Tam- bé estaran exempts de l’IGI els taüts amb difunts, a més de les flors, les corones i altres objec- tes de decoració que els acom- panyen normalment. Una altra de les modificaci- ons és que s’introdueix a l’arti- cle 44 de la llei una regla especi- al que determina com a prestat al territori andorrà el lloguer de material esportiu, quan s’utilit- zi efectivament a Andorra, i per tant aquesta prestació de servei estarà subjecta al pagament de l’IGI. Pel que fa a les devolucions es facilita la devolució dels sal- dos pendents de l’impost en cas de finalització de l’activitat, i no s’haurà d’esperar que acabi l’exercici per sol·licitar la devo- lució. D’altra banda, es perme- trà al sector farmacèutic optar a la devolució del saldo existent a favor seu a cada període de li- quidació, “sempre que totes les declaracions de l’any anterior siguin negatives”. Aquesta era una demanda del sector en apli- car-se un 4,5% a la importació i repercutir un 0%. El canvi a l’IGI bancari farà pujar la recaptació 4,5 milions com a mínim El projecte de llei fixa un màxim de deducció per als bancs equivalent al 10% de les quotes repercutides Fiscalitat Julià Rodríguez ANDORRA LA VELLA Tipus reduït per a objectes d’art Règim especial de l’or d’inversió Tipus superreduït en educació ITP per a comuns i Govern Estacions d’esquí amb tipus especial Els béns d’objectes de col- lecció o d’art estaran in- closos en el tipus reduït de l’1%, fet que farà més atractiu aquest sector. Les importacions i els lliu- raments físics d’or d’in- versió tindran un règim especial fixat en un tipus del 0%, igual que a la UE. Les classes impartides per persones físiques pagaran el tipus superreduït del 0%, com els serveis d’edu- cació, i per tant ja no hi haurà discriminació. Des del 2015 els comuns rebran el 3% de l’ITP i el Govern l’1%. A més es compensa els comuns amb la recaptació estatal del Govern del 2014. Es crea un tipus nou ano- menat “especial” del 2,5% per a les estacions d’esquí, només per al transport per cable i no per a la resta d’activitats. Jordi Cinca i Albert Hinojosa en una roda de premsa anterior. TATI MASIÀ
 4. 4. OPINIÓ4 Dijous, 27 de març del 2014 Envia les teves cartes al director o les teves opinions a l’adreça electrònica director@bondia.ad Recorda que ens has de facilitar les teves dades, així com la parròquia de residència. Cartes al director La Veu del Poble S. a. PRESIDENT Carles Naudi d’Areny-Plandolit SECRETARI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GERENT Thomas Kampfraat BONDIA DIRECTOR Marc Segalés CAP DE REDACCIÓ Marta Fernández REDACCIÓ Joan Josep Blasco, Mireia Suero, Esther Jover, Julià Rodríguez CORRECCIÓ M. Àngels Sala MAQUETACIÓ Lídia Jo, Cecilia Cogliati FOTOGRAFIA Tatiana Masià, Iñaki Rubio, COMERCIAL I ADMINISTRACIÓ Ricard Vallès, Joan Nogueira, Virginia Yáñez DISTRIBUCIÓ Premsa distribució TRANSPORT Trans Integral Seu SL. Carrer Maria Pla, 28, 1a planta. Andorra la Vella.Telèfon: 808 888 Fax: 828 888 Adreça electrònica: bondia@bondia.ad Web:www.bondia.ad Dipòsit Legal AND. 114-2004 DIRECTORI El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la secció de Tribuna. L’opinió del BonDia es reflecteix en el seu editorial. Perquè les vostres cartes al director o les vostres opinions puguin ser publicades, cal que ens faciliteu les vostres dades: nom i cognoms, passaport, telèfon i parròquia de residència. Avís SMS: En compliment del que preveu la Llei 15/2003 Qualificada de Protecció de Dades Personals, de 18 de desembre, us informem que les vostres dades personals passaran a formar part d’un fitxer automatitzat, a què acordeu el vostre consentiment, la finalitat del qual és la gestió dels missatges SMS. El responsable del fitxer és la SOCIETAT LA VEU DEL POBLE SA, on podeu exercir el drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Us informem que les vostres dades no seran cedides. Els missatges es publiquen literalment, d’acord amb el contingut rebut a la redacció del BONDIA. No obstant, el diari es reserva el dret de publicació i no es responsabilitza de les opinions expressades en aquesta secció. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ofereix el BONDIA i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal o atemptatori contra els drets humans. El BONDIA es reserva el dret de retirar tots els comentaris i les aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a judici seu, no resultin adequats per publicar-se. No es publicarà cap missatge amb dades personals o que puguin identificar una persona sense el consentiment de la persona interessada. L’usuari s’obliga a no utilitzar els serveis que es prestin amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers. L’usuari garanteix que la informació, el material, els continguts o les observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats al titular del diari, no infringeixen els drets de protecció de dades personals ni cap altra disposició legal. La informació, els materials, els continguts, les opinions o les observacions que l’usuari faciliti al titular es consideraran no confidencials, i es reservarà el dret a usar-les de la forma que consideri més adequada. La relació entre LA VEU DEL POBLE i l’USUARI se sotmet a la jurisdicció del Principat d’Andorra. Josep Maria MissÉ Secretari d’Estat per a la Diversificació Econòmica Quan vàrem engegar el projecte d’obertura econòmica, una de les premisses indispensables era que calia acom- panyar la llei d’un pla d’implementació. Els objectius d’aquest pla d’implementació eren principalment tres, i es podien resumir en el que a dia d’avui anomenem els tres pilars de la iniciativa Actua: captació d’inversió estrangera directa, diversificació econòmica i suport a la internacionalització de les empreses andorranes. Avui m’agradaria parlar del pilar de la diversificació, i més concretament dels clústers, que són l’eina escollida en el procés d’identificació i suport a noves activitats. El treball conjunt entre els sectors públic i privat, identifi- cant oportunitats concretes en la cadena de valor d’un sector, ha de permetre generar iniciatives i projectes concrets. Des d’un primer moment hem explicat que qualsevol sector d’activitat s’ha de sustentar en actius que ens fan ser genuïns i singulars, i la nostra aposta des d’un primer moment ha estat el turisme. Així doncs, sempre amb el turisme com a element comú, vàrem iniciar els treballs ens els clústers d’innovació, salut i benestar, i educació. Fruit d’aquest treball hem identificat projectes, opor- tunitats, així com barreres per al desenvolupament de determinats sectors. Igualment, en el si d’aquests grups han aparegut iniciatives i treballs que han permès la cre- ació de nous clústers: cosmètica i bellesa i ehealth, amb un èxit de participació i continguts notable. El clúster de cosmètica i bellesa ha permès que diferents empreses del sector privat s’uneixin per “elaborar un se- gell per a la fabricació i venda de productes de cosmètica i bellesa d’Andorra”. Aquest segell s’haurà de sustentar en els recursos propis del país, com l’aigua termal i les plantes amb fins terapèutics. La creació d’un segell im- plicaria identificar inequívocament els valors que volem transmetre, posicionar-lo, i sobretot comunicar-ho de- gudament. ¿A què hauríem d’associar, doncs, una deter- minada crema, sabó o tractament de bellesa que oferei- xin les empreses del país? Medicinal, terapèutic, natural... són algunes de les pos- sibilitats, que seguirem discutint i treballant dia a dia des de la iniciativa Actua, amb membres dels sectors públic i privat, per acabar desenvolupant un vertader sector de la cosmètica i la bellesa a Andorra. Fruit de la intersecció dels clústers d’innovació i salut, va néixer el passat dia 11 de març el clúster d’ehealth. Una primera trobada notable en participació i con- tinguts, amb més de 60 participants, ens ha mostrat l’oportunitat que representa l’aplicació de les noves tec- nologies al sector de la salut i el benestar. La temàtica en aquesta primera sessió va girar al voltant de com po- dem millorar la qualitat de vida de la gent gran amb el suport de les noves tecnologies i, a la vegada, aprofitar els coneixements adquirits pels professionals sanitaris per desenvolupar eines cada cop més eficients. De ben segur que a mesura que es desenvolupin noves sessions anirem donant forma a projectes concrets del clúster. Des de la iniciativa Actua seguirem treballant dia a dia, amb els professionals del sector privat, per generar tots els elements que permetin diversificar la nostra econo- mia, valorant aquelles propostes formulades pel sector privat. Un sector privat, val a dir-ho, cada cop més pre- sent i que lidera el treball que es realitza en el si de la ini- ciativa, com ho demostren els més de 350 professionals i més de 100 empreses que participen en els diferents clústers, així com el fet que el clúster d’innovació ha ini- ciat el debat per transformar el clúster en una iniciativa privada. TRIBUNA La identificació de nous sectors d’activitat El consell de ministres va aprovar ahir el projec- te de modificació de la Llei de l’impost general indirecte (IGI), que entre altres aspectes vol so- lucionar la diferència d’ingressos previstos per l’IGI bancari, ja que tal com va destacar el mi- nistre de Finances, Jordi Cinca, la previsió era que per aquest concepte es pogués arribar a re- captar entre 21 i 24 milions i finalment la xifra ha quedat en 16,5. D’aquesta manera es pretén que les entitats bancàries aportin, si més no, el que aportaven abans a les arques de l’Estat, un fet just i que calia solucionar ja que l’executiu no es pot permetre deixar d’ingressar aquests diners. Aquesta modificació s’ha aprofitat per introduir altres canvis que havien estat dema- nats des de diferents sectors, com el transport per cable, els farmacèutics i els comuns, que havien posant en relleu que en concepte d’ITP havien deixat d’ingressar molts diners des que s’havia introduït l’IGI. Per tant, s’ha intentat donar resposta favorable a aquests col·lectius, però el cert és que mentrestant n’han sorgit d’altres que també han reclamat poder gaudir d’un IGI reduït, com ara els comerciants i els hotelers. És evident que es tracta d’un impost que encara pot ser modificat, tot i que caldria no complicar-lo massa perquè l’aplicació no si- gui molt feixuga. Canvis per respondre a demandes EDITORIAL Josep Samarra Koldo Álvarez El saló La Massana Còmic arriba a la majoria d’edat, i ho fa amb una edició molt eclèctica i que comp- tarà amb vuit artistes con- vidats. La selecció va ser ahir in- capaç d’imposar-se a Indo- nèsia en l’amistós que es va disputar a Alzira i va sumar una nova derrota.
 5. 5. publicitat 5Dijous, 27 De març Del 2014 Porta a la teva butxaca tota la informació que necessites Diari BonDia nova APPDescarrega-la gratuïtament a: on siguis Siguis
 6. 6. 6 Dijous, 27 de març del 2014 Andorra El projecte de millora de l’avin- guda Tarragona entre la ro- tonda de Josep Escaler i la que es troba al davant de l’estació d’autobusos continua avançant. D’aquesta manera, ahir el con- sell de ministres va aprovar el redactat del conveni que per- metrà l’arranjament d’aquesta via. El projecte afecta diversos terrenys particulars i preveu la urbanització de la zona inclo- ent-hi la voravia esquerra de la CG-1 en aquest tram, i alhora canalitzacions de serveis soter- rats, tancaments de finca cap al vial eixamplat i reposició d’ele- ments i accessos afectats per les obres. La previsió, segons va infor- mar l’executiu, és que els tre- balls comencin tan bon punt es procedeixi a l’aprovació del con- veni, prevista per a l’1 d’abril. Les obres havien estat adjudi- cades al desembre i el termini d’execució és de cinc mesos. El ministre d’Economia i Ter- ritori, Jordi Alcobé, va afirmar que la negociació “ha conclòs de manera molt satisfactòria”, ja que s’ha donat la “cessió antici- pada i gratuïta dels terrenys per dur a terme aquesta gran obra”. En aquest sentit, Alcobé va agrair el “paper important” del Comú d’Andorra la Vella per fa- cilitar aquesta cessió anticipada i accelerar així unes obres que va qualificar de necessàries per millorar la seguretat a la zona, especialment dels vianants. D’altra banda, el Govern ha licitat la restauració dels exte- riors del fals túnel de Sant An- toni de la Grella, amb un cost estimatiu de 199.957 euros i un termini d’execució previst de tres mesos. Les obres han de servir per reduir l’impacte visu- al que presenta aquesta estruc- tura en relació amb el paisatge. A més a més, una altra obra li- citada va ser el condicionament del túnel artificial del dic d’Ar- insal. Aquests treballs tenen un cost estimatiu de 366.245 euros i un termini d’execució previst de dotze setmanes. Les obres projectades consisteixen en la definició d’un conjunt d’actuaci- ons de condicionament integral dels tres túnels artificials del dic d’Arinsal. En aquest sentit es realitzaran tot un seguit de tre- balls de manteniment i millora d’aquesta infraestructura. A més a més, el Govern va aprovar la licitació dels plecs de bases de reconeixements geològics i geotècnics de tres trams de la carretera general 3 per procedir a eixamplar-los i rectificar-los. Es tracta del tram entre la Cortinada i el riu la Posa, amb una estimació base de 15.505 euros; el tram entre el riu la Posa i Arans, amb una estimació base de 7.908 euros, i el tram que correspon a l’entra- da de Llorts, amb una estimació base de 16.698 euros. A l’últim, cal destacar l’ad- judicació dels treballs de nova pavimentació o reforç de les calçades de les carreteres ge- nerals, carreteres secundàries i carrers per a aquest any. El concurs nacional ha recaigut en l’empresa Pavand per un import de 4.499.783 euros i un termini d’execució de nou mesos. Finalment, i en relació amb les declaracions del secretari general de DA, Carles Torralba, en què indicava que l’heliport havia perdut urgència, Alcobé va assegurar que tant l’aeroport com l’heliport “són obres com- plementàries i totes elles neces- sàries”. El ministre va destacar que l’heliport “requereix una anàlisi més pausada” i va anun- ciar que pel que fa a l’aeroport hi ha pendent una reunió amb la Generalitat per concretar-ne la gestió i la promoció. Redactat el conveni per poder fer la millora a l’avinguda Tarragona Es farà la vorera entre la rotonda Josep Escaler i la dels Marginets i Alcobé defensa el projecte d’heliport Treballs públics Redacció andorra la Vella MoraBanc inaugura la nova oficina de l’entitat a Encamp MoraBanc va inaugurar ahir la seva nova oficina a Encamp, ubicada al número 13 de la plaça del Consell, segons va informar l’entitat bancària, que va destacar que el nou espai és “més modern, més funcional, i està tecnològicament preparat per oferir el millor servei als clients”. Així mateix, i seguint la línia marcada en el disseny de les últimes oficines del banc, l’oficina d’Encamp disposa de tots els elements de sostenibilitat per ser eficient. morabanc Bancs Consell General La consellera general del grup socialdemòcrata Rosa Gili va en- trar ahir una pregunta d’urgència perquè el Govern respongui en la sessió de control d’aquesta tarda en relació amb el retard en la deli- mitació dels entorns de protecció de fins a onze béns d’interès cul- tural. Concretament, Gili dema- napelsmotiusdelretardenlade- limitació dels entorns d’aquests béns i lamenta “la inoperativitat i la deixadesa amb què està actu- ant al Govern a l’hora d’aprovar els projectes de delimitació dels entorns de protecció dels béns d’interèsculturaldelnostrepaís”. Gili demana pel retard en la delimitació dels entorns Redacció andorra la vella Impagaments El Govern reclama 1.925.689 euros acumulats per l’impa- gament de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals i de l’impost indirecte sobre la producció interna de la re- gularització de l’exercici 2010 i de l’acompte de l’exercici 2011, segons recollia ahir el BOPA. Per regularitzar la si- tuació, els obligats tributaris, que poden interposar un re- curs en un termini de tretze dies, han de realitzar el paga- ment del deute a les depen- dències del servei de Tràmits. El Govern té pendents de cobrar prop de 2 milions Redacció andorra la vella Salut El consell de ministres va aprovar ahir el tancament de manera cautelar de la farmà- cia la Borda. La decisió es va adoptar davant el risc que su- posa que una farmàcia funci- oni de forma permanent sen- se l’actuació professional d’un farmacèutic. Es va arribar a aquesta conclusió en com- provar durant les inspeccions l’absència del farmacèutic titular i després de rebre l’in- forme de la policia que cons- tata que el titular del negoci no resideix de forma efectiva a Andorra. El Govern tanca la farmàcia la Borda de forma cautelar Redacció andorra la vella El ministre d’Economia i Territori va explicar els diferents projectes. tati masià
 7. 7. ANDORRA 7Dijous, 27 de març del 2014 17,90 TOT Venda a particulars i a professionals CASH DE CARNS +376 80 69 03 Av. Tarragona Av. Salou C. E. Serradells Ctra. de la Comella PER CUINAR HORARI: De dilluns a dissabte de 10.00 h a 20.00 h Diumenges de 10.00 h a 15.00 h Carretera de la Comella, 45 - Andorra la Vella ELS NOSTRES PREUS DEL 17 AL 30 DE MARÇ 1,99 € KG 3,92 € KG 6,60 € KG 5,92 € KG 5,69 € KG 6,96 € KG 4,90 € KG 6,95 € KG 14,90 € KG 5,95 € KG POLLASTRE GROC ENTER PERNILETS DE POLLASTRE POLLASTRE SALSA KEBAB NUGGETS DE POLLASTRE ESCALOPA DE PORC ARREBOSSADA LLOM DE PORC CANYA COSTELLA DE PORC PANY CORDER TALLAT A 1/8 MITJANA DE BOU ESTOFAT DE VEDELLA FILET DE BOU PEÇA SENCERA BISTEC DE VEDELLA EXTRA BOTIFARRA CRUA HAMBURGUESES DE PORC/VEDELLA X 4 UNIT LLET SEMI 1 LITRE PATATA DEL PIRINEU (BOSSA DE 3 KG) MADUIXOTS (CAIXA DE 2 KG) POMA GOLDEN 65/70 BACALLÀ ESQUEIXAT 500 GR. (congelat) SÍPIA ARREBOSADA 400 GR. (congelada) 15,75 € KG 7,95 € KG 4,90 € KG 2,50 € SAFATA 0,59 € LITRE 1,95 € BOSSA 2,92 € CAIXA 0,79 € KG 4,30 € 2,45 € OFERTA VÀLIDA de dimecres a divendresLOT DE CARN 4 KG 500 GR. DE 1/4 CUIXA DE POLLASTRE 500 GR. DE PERNIL DE PORC BISTECS 500 GR. D’ESCALOPA DE VEDELLA ARREBOSSADA 500 GR. HAMBURGUESES DE BOU (4 UNIT) 500 GR. DE CAP DE LLONZA DE PORC 500 GR. DE CARN PICADA DE PORC 500 GR. DE CROQUETES DE PERNIL IBÈRIC FREGIDES 250 GR. DE PERNIL CUIT EXTRA 250 GR. DE MORTADEL·LA NOMÉS ESCALFAR 48,89 € (4 racions) 22,00 € (4 racions) 35,90 € (4 racions) SARSUELA DE PEIX, cuinat PEUS DE PORC AMB CEPS, cuinat POPETS AMB SALSA, cuinat Al grup parlamentari socialde- mòcrata no li agrada el projecte de llei de bases de l’ordenament tributari perquè, entre altres coses, voldria “un model més proper al ciutadà”. Tot i així, considera que era inviable pre- sentar un text nou i ha intentat “millorar” tant com ha pogut el tex elaborat pel Govern amb un total de 127 esmenes. Les mo- dificacions proposades tenen dos objectius: per una banda que l’Agència Tributària disposi dels mitjans per fer que tothom contribueixi en funció de la seva capacitat econòmica i, per una altra, augmentar les garanties per als obligats tributaris. “Vo- lem una Agència Tributària útil i amb potestat inspectora per- què les liquidacions siguin cor- rectes, però també que hi hagi unes garanties per als obligats tributaris”, va explicar el presi- dent del grup socialdemòcrata, David Rios. Una de les esmenes dels so- cialdemòcrates proposa prote- gir béns de subsistència davant d’un embargament, per exem- ple, per frau fiscal. D’aquesta manera, no serien embargables els sous ni les pensions fins a l’import del salari mínim, aug- mentat en un 10% per cada membre de la unitat familiar i en un 15% en cas que un mem- bre de la unitat familiar sigui discapacitat. Tampoc es podria embargar el domicili habitual de la família. En la mateixa lí- nia de protecció del ciutadà, el grup pretén introduir un redac- tat més clar en l’article 71, que determina que l’administració tributària no podrà accedir al domicili de l’obligat tributari sense una autorització judicial o el permís per escrit del parti- cular. A més, els socialdemòcrates defensen que les mesures cau- telars en les instruccions per frau fiscal siguin limitades en el temps i hagin d’estar ratificades pel director del departament. A banda, el grup de l’oposició vol també que aspectes com la data i el lloc de les inspeccions no s’hagin de regular per regla- ment i s’incloguin dins el text. Així, serà sempre l’inspector el que s’haurà de desplaçar per comprovar, per exemple, els llibres d’una empresa, i ho farà sempre en l’horari laboral de les oficines i amb la presència de l’obligat tributari. A més, l’ins- pector no podrà endur-se la do- cumentació sinó que l’hauria de revisar al mateix lloc. Una de les qüestions en què el grup socialdemòcrata no ha presentat esmenes és la refe- rent al secret bancari i professi- onal pel que fa a la informació tributària, aspectes en què es defensa que el text quedi com està. “Si l’Agència Tributària pot demanar informació fiscal a un enginyer o a un lampista, no entenem per què els advocats haurien d’estar protegits.” El Col·legi d’Advocats havia dema- nat que se’ls mantingués el se- cret professional en relació amb aquest àmbit. Sí que proposen els socialde- mòcrates, en canvi suprimir la possibilitat que es pugui aplicar un règim fiscal especial per a projectes estratègics. L’argu- mentació, en aquest cas, és que encara no és el moment per- què el marc impositiu és “poc madur” i els obligats tributaris podrien veure “negativament” que algunes empreses se’n po- guessin beneficiar. Així mateix, el grup vol que se suprimeixi un apartat de l’article 67 que obliga a donar informació tributària encara que no hi hagi un reque- riment individualitzat per part de l’administració tributària. El grup socialdemòcrata ha presentat també una esmena incorporant la demanda dels comuns perquè la llei entri en vigor per a les corporacions lo- cals a partir de l’1 de gener del 2015 i no des de la seva publi- cació. Així mateix, proposen introduir un canvi a l’article 68 per incloure els batlles entre les autoritats que estan obligades a notificar a l’Agència Tributària si observen que hi ha indicis de frau fiscal en els casos que ins- trueixin. De la mateixa manera, l’Agència Tributària també ho haurà de comunicar a l’autori- tat judicial quan vegi indicis de qualsevol delicte en els casos que inspecciona. Rios va explicar que el seu grup considera que el model d’“autoliquidació” pel qual ha optat el Govern “és un bon model per a Andorra” perquè requereix una administració de petites dimensions. Les esme- nes del grup socialdemòcrata s’afegeixen a les 40 que va pre- sentar el grup mixt. El conse- ller va recordar que el mateix grup demòcrata havia mos- trat reticències en relació amb aquest projecte de llei, que tal com va explicar Rios, defineix “les regles del joc pel que fa a la recaptació” d’impostos. El parlamentari va dir també que les demandes de pròrrogues per presentar esmenes no han provocat un retard del projecte de llei perquè la comissió havia d’enllestir abans el text relatiu a l’IRPF. El PS vol que no es pugui embargar el sou mínim ni el domicili habitual El grup socialdemòcrata presenta 127 esmenes al projecte de llei de bases de l’ordenament tributari Consell General Julià Rodríguez andorra la Vella El president del grup parlamentari socialdemòcrata, David Rios, a la roda de premsa d’ahir al matí. tati masià David Rios Volem que hi hagi una Agència Tributària amb potestat inspectora L’obligat tributari encara no entendria que hi pogués haver règims especials
 8. 8. ANDORRA8 Dijous, 27 de març del 2014 El ministeri fiscal demana una pena de dos anys de presó, l’ex- pulsió definitiva del país i la inhabilitació per als drets de fa- mília durant dos anys per a un home que el mes de desembre del 2007 va intentar endur-se el fill, del qual no tenia la guàrdia i custòdia, en un moment que tampoc no li corresponia estar amb ell pel règim de visites. D’aquesta manera, el ministeri fiscal considera provat que l’ho- me es va desplaçar fins a l’escola on estudiava el nen i, sense avi- sar la mare, va agafar el menor i se’l va endur. De fet, van ser localitzats hores després per la policia espanyola a l’aeroport del Prat a punt d’embarcar en direcció a Grècia, on l’home ha- via establert la seva residència. La defensa, però, vol la lliure absolució de l’home ja que con- sidera que no va forçar el nen a sortir de l’escola i marxar amb ell i va afegir que només volia passar les vacances de Nadal amb el fill. També posa en dub- te que la intenció de l’home fos embarcar a l’avió per marxar, ja que va posar en relleu que tenia una reserva en un hotel de Sa- lou per a aquells dies. La mare del menor va ex- posar que des del mes de juliol l’home no veia el nen, ja que davant el perill que se l’empor- tés se li va suspendre el règim de visites. També va relatar els efectes que els fets jutjats ahir han tingut en el menor, que ha hagut de seguir tractament psi- cològic durant anys, un perjudi- ci pel qual l’acusació particular demana 5.000 euros d’indem- nització. El dia en què van tenir lloc els fets, el 20 de desembre del 2007, l’home va anar al col·legi on estudiava el menor, que lla- vors tenia 8 anys, i va demanar a la mestra que se’l volia em- portar per menjar amb ell i que després el tornaria a portar al centre. La professora, però, li va comunicar que no podia en- dur-se’l, a la qual cosa l’home va respondre empenyent-la per apartar-la i agafar el nen. El me- nor va declarar que tenia por de l’home perquè li pegava i que li va dir que marxarien a Grècia i estaria molts dies sense veure la seva mare. judici per furts en cases D’altra banda, ahir va ser jutjada una dona que treballava en di- ferents domicilis particulars de dona de fer feines i a qui s’acusa de furtar diverses joies. La dona ha admès molts dels fets que se li imputen però n’hi ha d’altres que no, per la qual cosa la prin- cipal discussió durant el judici va ser la relativa a la responsa- bilitat civil que haurà d’abonar. D’aquesta manera, mentre que el ministeri fiscal considera que haurà de pagar a les quatre víctimesquehanformulatrecla- mació un total de 13.500 euros, la defensa no hi està d’acord, ja que va posar en relleu que la dona només furtava peces d’or i no altres objectes o diners en efectiu que reclamen alguna de les parts, amb la qual cosa creu que la indemnització que haurà de pagar la seva clienta ha de ser de 9.500 euros. A més a més, va assenyalar que algunes de les valoracions aportades per les víctimes no han estat fetes per un pèrit i, per tant, les va posar en dubte. Es dóna la circumstància que la dona ja ha dipositat 10.000 euros a la Batllia per poder repa- rar els danys i, per tant, aquest fet ha estat tingut en compte a l’hora de demanar la pena per la fiscalia, que va rebaixar la petició inicial i va sol·licitar un any i mig de presó, part condi- cional. La defensa va demanar que aquesta pena sigui encara inferior i que no passi d’un any de presó condicional. La dona ja va passar al Centre Penitenciari quinze dies en el moment de ser detinguda. Tal com l’acusada va posar en relleu durant la vista celebrada ahir, va començar a agafar joies de les cases on treballava en el moment en què es va separar i es va quedar ella sola amb un fill a càrrec. Va remarcar que havia de fer front a diferents despeses i que totes les joies les va vendre a una joieria que comprava or. Va negar, però, haver agafat di- ners en efectiu, ja que va afegir que les persones se n’haurien adonat de seguida i, en canvi, amb les joies era més difícil. També va negar haver agafat un telèfon mòbil i un rellotge en una de les cases i també algu- nes joies que se li reclamen. De fet, va reiterar en diferents mo- ments de la seva declaració que només agafava or per poder-lo vendre. Els fets que se li imputen van tenir lloc entre el mes de juliol del 2011 i el desembre del 2012, en què va ser detinguda quan una de les víctimes es va adonar de la sostracció. Petició de dos anys per a un pare que va intentar endur-se el fill Van ser localitzats per la policia espanyola a l’aeroport del Prat i sembla que volia marxar a Grècia Tribunals M.F. andorra la Vella Baralla després de diferents amenaces Uns correus electrònics amenaçadors haurien es- tat el detonant d’una ba- ralla entre dos homes a l’aparcament d’un centre comercial de la capital que va acabar amb tots dos amb lesions impor- tants. El ministeri fiscal va demanar ahir per a un dels homes, que va causar lesions al cap a l’altre, una pena de divuit mesos de presó condicio- nal, ja que també li impu- ta el fet d’haver enviat els missatges amenaçadors, mentre que per a l’altre acusat (que hauria pro- pinat un cop de cap a la cara a l’altre) la petició és de dotze mesos condicio- nals. La defensa de l’ho- me que va rebre la ferida al cap va exposar que va ser provocada amb algun objecte que podia haver-li causat danys més impor- tants i creu que el seu defensat ha de ser absolt perquè únicament es va defensar. L’altre lletrat nega que l’agressió fos premeditada. Condolences dels síndics El síndic general, Vicenç Mateu, i la subsíndica, Mònica Bonell, van expressar ahir les seves condolences en record de l’expresident del Govern espanyol Adolfo Suárez, amb la signatura del llibre de condol que l’ambaixada d’Espanya ha posat a disposició dels ciutadans. Cal recordar que dimarts va signar el cap de Govern. consell general Òbit Successos Una dona de 51 anys va re- sultar ahir ferida lleu quan un vehicle, un Volkswagen Pas- sat amb matrícula andorrana, la va colpejar, segons va infor- mar el servei de Policia. Els fets van tenir lloc pels volts de les nou del matí al davant del número 77 de l’avinguda Meritxell, quan, per causes que es desconeixen, el vehicle va topar amb la vianant. Atropellament a la capital ‘Hora del planeta’ El Consell General i la Universi- tat d’Andorra van informar ahir que se sumen aquest dissabte al projecte l’Hora del planeta, en què es demana tancar els llums per expressar l’interès per fer de la conservació del planeta i dels seus recursos una prioritat per a la ciutadania i per a les insti- tucions. L’apagada tindrà lloc entre dos quarts de nou i dos quarts de deu de la nit. ‘Apagada’ a l’UdA i el Consell Una imatge de la seu de la justícia. tati masià
 9. 9. ANDORRA 9Dijous, 27 de març del 2014 La racionalització dels horaris lectius de segona ensenyança, el foment dels productes agroali- mentaris andorrans o l’abarati- ment i la millora de freqüències del transport públic van ser els temes principals al voltant dels quals va girar el 12è Consell de Joves celebrat ahir. Es van portar a aprovació sis proposicions de llei, i totes van ser aprovades. La presidenta de la comissió d’Edu- cació, Roser Bastida, va deixar la porta oberta a la possibilitat que el Consell General prengui en consideració algun dels temes, com ara la racionalització dels horaris lectius. La primera proposició de llei que es va tractar va ser la referent a la millora del transport públic. Els joves van debatre la necessi- tat d’abaratir el preu dels tiquets, millorar la freqüència de pas dels autobusos i equiparar l’abast del servei nocturn amb el del bus di- ürn. Alguns dels joves, però, van alertar que la rebaixa de preus podria fer el servei inassumible econòmicament i d’altres van la- mentar que la proposta no preve- gi l’arribada del bus nocturn fins al Pas de la Casa. Un altre tema que també va generar força debat va ser la mo- dificació de la Llei del comerç, amb l’objectiu de fomentar els productes agroalimentaris an- dorrans. La proposta defensava que els productes de proximitat “ofereixen més garanties de qua- litat i de seguretat”, perquè són més eficients des del punt de vista mediambiental, ja que no requereixen tant de transport, i afavoreixen l’economia del país. Alguns consellers van posar en dubtelacapacitatd’An­dorrad’au- toabastir-se, així com la fidelitat de la població a l’hora d’escollir aquests productes i no uns altres. Quantalamodificaciódelsho- raris lectius a segona ensenyan- ça, el text exposava la necessitat de replantejar els horaris ja que actualment estan “molt atape- ïts” i hi ha sistemes que fan fins a 35 hores lectives setmanals. Per fomentar les hores de màxima atenció, es va proposar suprimir les classes de tarda. Les altres tres proposicions que també es van aprovar van ser instal·lar desfibril·ladors en llocs públics, crear un nou centre edu- catiu centrat en l’esport, on els futurs esportistes d’elit puguin compaginar la seva pràctica amb els estudis, i establir un sistema d’ajudes públiques per fomentar el coneixement dels idiomes an- glès i francès entre les famílies amb menys recursos. En acabar, alguns dels joves van valorar positivament l’expe- riència. D’altres es van mostrar poc interessats pels temes trac- tats i van lamentar no haver po- gut debatre temes que generaven mésinterèscoml’avortament,un fet que van qualificar d’injust. Els canvis en l’horari escolar i els aliments del país centren el debat Bastida apunta que es podria donar curs a la racionalització de les hores lectives Consell de Joves Un moment del Consell de Joves celebrat ahir. tati masià Agències andorra la vella La policia ha rebut darrera- ment diverses denúncies vin- culades a extorsions relaciona- des amb la privacitat sexual. A través del contacte generat per les xarxes socials, blogs o al- gun altre mitjà de comunicació electrònica,unusuariestableix contacte amb la víctima i deri- va la conversa cap a temes de caràcter sexual. Utilitzant una càmera web, mostra a la part afectada imatges de contin- gut sexual, fent que interactuï amb ell i que es produeixi una ciberrelació sexual, que consis- teix en un intercanvi d’imatges entre les dues parts. Tot i que en un primer moment l’afectat es troba satisfet amb l’inter- canvi, la sorpresa arriba quan l’altra part li mostra que ha enregistrat les seves imatges i li demana de realitzar un paga- ment ja que en el cas contrari les difondrà als seus contactes. La policia va indicar que solen facilitar l’enllaç d’una de les plataformes de visualització més conegudes per certificar l’existència de l’enregistra- ment i sol·licitar el pagament per algun dels mitjans poc rastrejables a països llunyans. L’import que es demana sol ser petit, d’entre 100 i 150 euros, i per tant és assumible. Això fa que la víctima prefereixi afrontar el pagament. Davant d’aquests fets, el cos recomana als afectats no pagar el que es demana, ja que això no descar- ta la publicació de les imatges, i denunciar els fets. Denúncies d’extorsió per evitar la publicació d’imatges de caire sexual Successos La policia recomana que no es faci efectiu el pagament i que es denunciï el cas. tati masià Redacció andorra la vella Josep Miró i Ardèvol, director de l’Institutd’EstudisdelCapitalSo- cial de la Universitat Abat Oliva i president d’e-Cristians, va desta- car ahir la necessitat de “tocar” l’actual sistema econòmic ja que el liberalisme, juntament amb altres factors, ha portat a la situ- aciódecrisi.Enelcol·loquiqueva oferir ahir abans del sopar solida- ri a benefici de Càritas, Miró va assenyalar que cal avançar cap a un model en què la reciprocitat i la cooperació tinguin més impor- tància i el centre siguin les perso- nes. En aquest sentit va exposar que això s’ha perdut de vista i ara no afecta només les “minories” sinó que posa en perill de desapa- rició la classe mitjana. Miró va fer un repàs del seu darrer llibre, La societat desvin- culada, en què analitza per què els habitants de societats benes- tants, com l’europea, viuen en un estat de desesperança i amb la idea que tindran un futur pitjor que el dels seus pares i avis. Se- gons la seva explicació, les causes d’aquesta situació cal buscar-les en l’hiperindividualisme, la crisi antropològica (l’edat comença a serunmotiudediscriminació),la càrrega que les generacions han dipositat en els fills (com l’endeu- tament públic o el deteriorament del medi ambient), la incapacitat per educar, l’augment de les desi- gualtats, la poca confiança en els polítics i la crisi de moral (la difi- cultat per identificar un bé comú i diferenciar el que és necessari del que és superflu). Miró també es va referir a la solidaritat i va indicar que, tot i que és necessària, el que cal és “redissenyar l’embarcació” per- què, en cas contrari, el problema persistirà. El sopar benèfic va reunir cent assistents, una vintena menys que el primer. Dels 75 euros en què es va fixar el preu, 40 seran per a donatiu. Des de Càritas es van mostrar satisfets amb la par- ticipació, que va comptar amb els representants de les institucions polítiques. Crida a retocar el liberalisme per atendre les necessitats de la gent Sopar solidari de Càritas El sopar solidari de Càritas va comptar amb la intervenció de Josep Miró i Ardèvol. TATI MASIÀ M.S.C. ESCALDES-ENGORDANY
 10. 10. ANDORRA10 Dijous, 27 De març Del 2014 Guiadeserveis Plaça del Poble de Pal. PAL, LA MASSANA.Tel.: +376 83 64 00 Ja tenim CALÇOTS D’ANDORRA 25 € tot inclòs LA MASSANA.Tel.: +376 L’objectiu del Comú d’Escaldes- Engordany és que la plaça Co- prínceps sigui un referent de Vivand i porti els visitants fins aquesta zona de l’avinguda. Per aquest motiu s’han iniciat un conjunt d’accions per millorar l’espai. La primera va ser elimi- nar el pas per a vehicles, que era molest en caminar, anivellant-lo amb la resta del paviment. Ara ja han començat les obres de construcció d’un escenari fix i s’ha canviat l’enllumenat. Així, s’han instal·lat nous fanals que incorporen l’última tecnologia led i donen uniformitat a la il- luminació de la plaça. Quant a l’escenari, està realit- zat amb un material que imita la fusta tot i que no necessita man- teniment i, en tenir poca alçada, servirà de banc perimetral. El cònsol menor, Marc Calvet, va remarcar que amb aquesta so- lució s’evita que l’escenari obs- taculitzi la vista i creï molèsties als comerciants de la zona. I tot i que caldrà veure els espectacles des d’una distància més llarga, el fet de tenir-lo instal·lat al llarg de l’any permetrà estalviar recursos i els sorolls que com- portava el muntatge. La idea de construir un escenari perma- nent va sorgir amb el projecte per convertir Carlemany en zona per a vianants. Allà hi tin- dran lloc activitats com les Nits temàtiques o els concerts d’es- tiu. Aquests nous elements han tingut un cost de 71.000 euros i estaran enllestits per Setmana Santa. Calvet va avançar que de cara a l’any que ve es buscarà al- gun element per cobrir el públic i l’escenari en cas de mal temps. La següent actuació serà la construcció al voltant de tota la plaça d’un espai destinat a ter- rasses per als bars i restaurants. Això permetrà donar-hi un as- pecte més acollidor i facilitarà que els clients puguin seure a l’exterior tant en les èpoques de fred com de calor. Ara ja s’està en converses amb els propietaris dels edificis, però el projecte no es realitzarà fins l’any que ve ja que cal intervenir a les façanes. Per altra banda, el Comú ha convocat un edicte per fer més ampla la voravia de l’avinguda de les Escoles entre Carlemany i el carrer Santa Anna i s’hi instal·larà el mateix paviment que a Vivand. També s’hi ubi- caran dues places de càrrega i descàrrega. Accions per convertir la plaça Coprínceps en referent de Vivand El Comú destina 71.000 euros a canviar l’enllumenat i construir un escenari fix Escaldes-Engordany Imatge de l’escenari que s’està construint a la plaça Coprínceps. c. E-E. M.S.C. EScALDES-ENGORDANY L’associació Carlemany-Cali- dae lamenta la decisió de la Batllia de desestimar dues de- mandes en contra de la decisió de fer l’avinguda Carlemany per a vianants, i reunirà pro- perament els afiliats per deci- dir si porten l’afer al Tribunal Superior. L’entitat sosté que el projecte no ha revitalitzat el comerç ja que molts negocis han tancat i ha generat pèrdu- es importants en d’altres. En aquest sentit, pròximament tenen previst donar a conèixer xifres que avalin aquest perju- dici econòmic. Per tot plegat, la intenció és esperar que la Batllia es pronunciï sobre la resta de demandes, i decidir si presenten un recurs d’apel- lació al TS. Un dels arguments que podrien al·legar és el fet que, atès que el tram d’avingu- da està considerat xarxa bàsi- ca, segons l’entitat, això impli- ca que la via tingui trànsit, i si deixa de tenir-ne caldria mo- dificar la llei. Les sentències de la Batllia desestimen les de- mandes al·legant que el tram de l’avinguda és de titularitat comunal, però a més es posa en dubte la legitimació activa del col·lectiu de demandants i s’assenyala que un edicte per a un concurs públic no pot ser objecte d’impugnació perquè no té valor normatiu. En el cas de la demanda contra l’expo- sició pública, s’indica que és improcedent. Carlemany-Calidae reitera que cal un canvi en la llei Recursos contra el tall del trànsit L’associació valorarà si recorre al Tribunal Superior. tAti mASià Agències ANDORRA LA vELLA El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) va publi- car ahir la llista de particulars i empreses que tenen deutes pendents amb el Comú de Sant Julià de Lòria. Concretament, la llista recull una relació de 1.875 deutes, per un valor total de 309.248 euros. La quanti- tat més baixa és de 6,93 euros, mentre que la més alta és de 15.561 euros. El Comú recorda que les persones que apareixen a la llista estan en període de constrenyiment i disposen d’un termini d’un mes a partir d’avui per liquidar el deute. En cas que no es faci efectiu el pagament, el Comú presentarà davant de la Batllia la demanda d’execució sobre els seus béns en la quanti- tat necessària per cobrir el deu- te de preus públics, incremen- tada pels recàrrecs, que seran d’un 20% a més dels interessos legals. El Comú té pendents de cobrar 310.000 € per deutes Sant Julià de Lòria Agències ANDORRA LA vELLA El Comú de la Massana, en el marc de la política d’habitat- ges assequibles per a joves, ha obert el termini de la quarta convocatòria per a la presenta- ció de les sol·licituds d’adjudi- cació d’habitatges en règim de venda per a joves del complex Ribasol Ski Park d’Arinsal. To- tes les persones interessades en l’adjudicació d’un d’aquests pisos podran retirar les sol- licituds a l’àrea de Socials i al servei de Tràmits del Comú de la Massana. Les sol·licituds hauran de lliurar-se deguda- ment emplenades abans del dia 27 de setembre a les dotze del migdia al servei de Tràmits amb la documentació que es- pecifica el reglament d’adju- dicació dels trenta habitatges. Els pisos van adreçats a joves de fins a 35 anys i tenen un preu de 1.804 euros per metre quadrat. Nova convocatòria per als pisos socials de Ribasol La massana Redacció ANDORRA LA vELLA concurs El Comú de Sant Julià de Lòria ha publicat un edic- te pel qual es convoca un concurs per a la millora del parc infantil del Prat Gran. Així ho recull el Butlletí Ofi- cial del Principat d’Andorra (BOPA) aparegut ahir. Les ofertes es podran presen- tar al servei de Tràmits de l’edifici administratiu del Comú de la parròquia fins a les cinc de la tarda del pro- per 25 d’abril. L’obertura de les ofertes tindrà lloc el 28 d’abril a les onze del matí. Millora del parc del Prat Gran
 11. 11. 11Dijous, 27 de març del 2014 Pirineus La Seu d’Urgell acull les eliminatòries del concurs televisiu ‘Pica Lletres’ amb 200 participants La sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell acull aquests dies les eliminatòries de la sisena edició del concurs televisiu Pica Lletres, en què participen 200 alumnes de tercer curs d’ESO del Pirineu. Els concursants provenen de l’Institut Joan Brudieu i del Col·legi La Salle, de la Seu. També hi són representats l’Institut Aubenç d’Oliana, l’Institut de la Pobla de Segur, l’Institut del Pont de Suert, l’Institut Hug Roger de Sort i la secció Institut Morelló d’Esterri d’Àneu. ajuntament de la seu d’urgell Certàmens Jornada per donar a conèixer els programes europeus La regidora de Joventut de la Seu d’Urgell, Meritxell Planes, va obrir ahir la jornada Oportunitats a Europa, organitzada per l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, per donar a conèixer els programes europeus subvencionats pel que fa a l’emprenedoria, així com els programes de mobilitat que ofereix la CE i com buscar feina. ajuntament de la seu d’urgell Joventut El servei de Cultura de l’Ajun­ tament de la Seu d’Urgell ja té enllestida la programació de Primavera de lletres, que tindrà lloc del 28 de març al 26 d’abril i inclourà diverses activitats que giraran al voltant del món del llibre i la lectura, segons va anunciar ahir el consistori de la capital alturgellenca. Així, en el marc de la inicia­ tiva es farà un total de vuit pre­ sentacions de llibres d’autors de la comarca, dues sessions de l’Hora del conte, una exposició sobre còmics i lectures en viu. A més a més, també s’hi inclou la celebració de la Diada de Sant Jordi amb diferents activitats. El Primavera de lletres ar­ rencarà demà amb la presen­ tació del llibre La virtud de la fortaleza; claves para superar la adversidad y para la prevención de la neurosis, del psicòleg Xa­ vier Márquez Bartra. La pre­ sentació, que anirà a càrrec de Pepe Chisvert, tindrà lloc a les nou del vespre a la sala la Im­ maculada del centre cultural Les Monges. Un dels plats forts tindrà lloc dilluns, 31 de març, amb la presentació del premi Josep Pla 2014, Els ambaixadors, novel·la de l’escriptor Albert Villaró. En l’acte hi participarà el mateix autor i serà presentat per Anna Figuera, corresponsal de TV3 al territori. La presentació s’inici­ arà a dos quarts de nou del ves­ pre a la sala la Immaculada. Per dijous que ve, 3 d’abril, hi ha programada la presentació del llibre Ocellari il·lustrat de la Seu, obra d’alumnes de l’Escola Municipal d’Art de la Seu d’Ur­ gell. Serà a les vuit del vespre a la sala La Cuina. Les presentacions conti­ nuaran el divendres 4 d’abril amb dos exemplars més. A dos quarts de vuit del vespre, al Consell Comarcal de l’Alt Ur­ gell, es farà la presentació de Contes de la meva mare, de Pe­ pita Clop i amb il·lustracions de Ramon Berga. I a dos quarts de nou es pre­ sentarà el llibre Jo, Vilana Per- les. El diplomàtic català que va moure els fils de la Guerra de Suc- cessió (1704-1734), de Sebastià Sardiné. La presentació de la biografia d’aquest personatge olianès anirà a càrrec de l’al­ calde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, i tindrà lloc a la sala la Immaculada. Per al dilluns 14 d’abril hi ha programada la sessió Contes d’arreu del món, a la biblioteca Sant Agustí a dos quarts de sis de la tarda, que es repetirà el di­ mecres 16 d’abril. El llibre L’Urgellet i la Seu d’Ur­gell. El patrimoni i 40 rutes a peu, d’Albert de Gràcia i Ricard Lobo, es presentarà el dimecres 16 d’abril a les vuit del vespre a la sala la Immaculada. El dimarts 22 d’abril es farà la presentació del llibre La gui- neu i la camosa, de Susanna Isern, amb il·lustracions de Mònica Carretero. Serà a l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat a les set de la tarda i es farà un taller amb les mateixes autores. El Primavera de lletres inclou la presentació de fins a vuit llibres Un dels plats forts serà la presentació del darrer premi Josep Pla,‘Els ambaixadors’, de l’escriptor Albert Villaró La Seu d’Urgell Redacció la seu d’urgell L’escriptor Albert Villaró, guanyador del darrer premi Josep Pla amb ‘Els ambaixadors’. tati masià La programació també inclou lectures en viu i sessions de contes
 12. 12. 12 Dijous, 27 de març del 2014 Des de les tècniques més tra- dicionals, com el dibuix a l’oli de Blas Gallego, fins a l’ús de tauletes gràfiques i suports di- gitals de José Domingo, aquest any l’edició del saló del còmic de la Massana és més eclèctica que mai. L’esdeveniment anual compleix la majoria d’edat amb “una selecció molt heterogènia”, segons ha avançat el nou presi- dent de l’Associació Andorrana del Còmic, la Il·lustració i l’Ani- mació (ARCA), Josep Samarra, l’entitat que promou el saló, amb la col·laboració del Comú de la Massana. El saló portarà vuit autors, que presentaran algunes de les seves creacions: Josep Homs, Millenium; José Domingo, Aven- turas de un oficinista japonés; Jai- me Calderón, Isabelle. La louve de France; portades de fantasia i eròtiques de Blas Gallego i, a més, gràcies a la col·laboració de l’ARCA amb l’Institut d’Es- tudis Baleàrics, Paco Díaz, Gui- llem March i Tomeu Morey, que dibuixen superherois per a les editorials Marvel i DC Comics. L’exposició dels autors balears es titularà Herois. Els autors de les Illes Balears al mainstream americà. Com que el saló ja té di- vuit anys, es dedicarà un es- pai a l’obra eròtica de Gallego. L’ARCA volia muntar una expo- sició eròtica amb obra del fons propi, amb dibuixos d’autors italians picants com Magnus, Serpiere i Milo Manara, però l’ajorna per a més endavant. El cartell d’enguany s’ha encarregat a Josep Homs. De fet, l’ARCA va demanar més d’un dibuix i no sabia amb què quedar-se. Finalment es va de- cantar per l’obra d’Homs per al cartell i per una il·lustració de Jaime Calderón per al programa de mà que inclou l’agenda del saló del còmic. Quant a la programació, el saló obrirà oficialment el diven- dres 4 d’abril a les 20.30, amb la presència dels autors. L’endemà, el saló estarà obert tota la jorna- da i els dibuixants convidats fir- maran àlbums entre les quatre i les sis de la tarda, a La Closeta. Samarra destaca que a la Mas- sana “tenim molta sort que els autors puguin dedicar un dibuix als seus seguidors i que siguin molt accessibles”. Tambéeldissabte,ales16.30, l’ARCA presentarà la seva nova web (www.lamassanacomic.ad), en què es penjarà imatges d’ex- posicions i els salons anteriors, hemeroteca d’articles i vídeos i la sèrie d’articles Còmic a fons, de Joan Pieras (expresident de l’ARCA). L’associació entra de ple en les noves tecnologies i també mourà el perfil de Face- book i Twitter. A més, a les ex- posicions hi haurà codis QR que oferiran més informació dels autors i de les seves obres. Una altra activitat del dissab- te 5, a les 18.30, serà una confe- rència d’Antoni Guiral sobre Els nous autors del còmic espanyol. Tant el dissabte com el diumen- ge s’organitzaran tallers de cò- mic i es projectaran pel·lícules relacionades amb els còmics. Samarra s’estrena enguany en la presidència de l’ARCA i en l’organització del saló del còmic, amb el dibuixant Jordi Planellas de vicepresident. La voluntat de la nova junta és “mantenir el llistó” i, almenys durant el pri- mer any, “la continuïtat amb la tasca realitzada fins ara”. Amb tot, Samarra i la consellera de Cultura del Comú de la Massa- na, Jael Pozo, han revelat que treballen en diversos projectes. Entre aquests, però, no hi ha a curt-mitjà termini el de pintar una altra façana de còmic, com la del Corto Maltés, perquè no hi ha pressupost. Una de les novetats que sí que s’han inclòs al 18è saló del còmic és la possibilitat de com- prar alguns dels originals que presenten els artistes. La sèrie de Corominas és un préstec ja que aviat se subhastarà, i el lot complet val 40.000 euros. ‘LOS SURCOS DEL AZAR’ Paral·lelament al saló del còmic, el Museu La Massana Còmic sempre munta una exposició per completar l’esdeveniment. Fa uns dies ja es va inaugurar la mostra d’originals de Los surcos del azar (Astiberri), la novel·la gràfica de Paco Roca que rei- vindica els soldats republicans espanyols que van lluitar amb França per alliberar Europa del nazisme, amb la seguretat que després de recuperar París els aliats farien caure Franco. Roca, que va assistir a l’ober- tura de la mostra, no podrà ser al saló del còmic, però l’exposi- ció encara es podrà veure fins al 25 d’abril. Cultura Lisbeth Salander, Dorian Gray i els superherois, al 18è saló del còmic L’organització de l’esdeveniment del dibuix i la historieta gràfica convida vuit autors amb diferents estils Cita anual amb la il·lustració E.J.M. la massana josep homs ‘millenium’ josé domingo ‘aventuras de un oficinista japonés’ jaime calderón ‘isabelle. la louve de france’ blas gallego portades de fantasia enrique corominas ‘el retrato de dorian gray’ paco díaz, guillem march i tomeu morey herois de marvel i dc comics Josep Homs va publicar l’any 2012 el primer volum de l’adaptació europea a histo- rieta gràfica de la trilogia Millenium, amb l’antiheroïna Lisbeth Salander. Aquell any, Homs va rebre el premi del diari El Mundo al millor creador emergent. L’estil de José Domingo és peculiar: dibuixa en tauleta gràfica, usant la tecnologia més moderna. Aventuras de un oficinista japonés (2011) li va suposar rebre el premi a la millor obra d’autor espanyol del Saló del còmic de Barcelona del 2012. El dibuixant i il·lustrador Jaime Calderón presentarà planxes d’una de les seves creacions, Isabelle. La Louve de France (2012), personatge de la reina Isabel de França (1295-1358). Calderón treballa actualment en el segon volum d’Isabelle. Blas Gallego és un veterà dibuixant autodidacte que utilitza la tècnica de pintura a l’oli. Ha dibuixat portades per a les revistes de Toutain o La espada salvaje de Conan. També ha fet molt dibuix eròtic, com Dolly i altres personatges de fantasia. L’il·lustrador i historietista Enrique Corominas treballa actualment en els llibres de la saga Cançó de gel i foc, de George R.R. Martin. A la Massana presentarà l’adap- tació a còmic de la novel·la El retrat de Dorian Gray, d’Oscar Wilde. Els tres autors de les Illes Balears es mouen en el món dels superherois. Díaz és dibuixant de Marvel (Wolverine, X-Men), March de DC Comics (Catwoman, Talon) i Morey s’ha especialitzat com a colorista a DC Comics (Justice League). josep homs Cartell amb personatges clàssics llançant neu El cartell de la divuitena edició de La Massana Còmic és obra de Josep Homs, l’autor de Milleni- um. El dibuixant hi combi- na dos tipus d’estil: un de més clàssic i un altre del còmic més colorista. A la imatge s’hi veu un grup de gent jugant amb la neu davant de l’església de la Massana, però algú sosté una pàgina de còmic i tot el que hi queda enquadrat esdevé un personatge ani- mat: hi veiem Obèlix, el Corto Maltés, l’Arale, el Calvin sense en Hobbes, Catwoman, la capa i el braç de Batman, Super- lópez i el grum Spirou.
 13. 13. cultura 13Dijous, 27 de març del 2014 El consell de ministres va au­ toritzar ahir “la signatura i el dipòsit del dossier de la candi­ datura multinacional titulat Les festes del foc del solstici d’estiu als Pirineus: falles, haros i brandons per a la seva inscripció a la llis­ ta representativa del patrimoni cultural immaterial de la huma­ nitat segons la Unesco”, segons va anunciar el ministre porta­ veu del Govern, Jordi Cinca. Durant els mesos de febrer i març, els òrgans nacionals en matèria de patrimoni immate­ rial d’Espanya i França (Consell del Patrimoni Històric i Comitè del Patrimoni Etnològic i Im­ material, respectivament) van acceptar el dossier de la candi­ datura conjunta per inscriure les festes de les falles pirinen­ ques a la Unesco. Per completar les dues va­ lidacions, avui el dossier es presentarà a la Comissió del Patrimoni, a París, i abans que acabi la setmana s’entregarà al Consell de Patrimoni espanyol, situat a Plasència. Demà a la tarda, els ambaixadors d’An­ dorra, França i Espanya prop de la Unesco dipositaran ofici­ alment el dossier de la candida­ tura multinacional, liderada per Andorra, per inscriure les festes del solstici d’estiu als Pirineus. Les festes del foc són el re­ sultat “de la simbiosi entre la natura i la cultura” i no hi ha cap element similar a la llista representativa de la Unesco. La seva inclusió contribuirà a la vi­ sibilitat del patrimoni immate­ rial del Pirineu. La candidatura agrupa 63 localitats d’Andorra i els estats espanyol i francès que s’han aglutinat al voltant d’un projecte sorgit de les entitats de fallaires. El Govern ha valorat que “la candidatura resulta d’una di­ nàmica participativa àmplia” i que “presenta una forta cohe­ rència patrimonial i s’inscriu plenament en el marc fixat per les recomanacions del comitè del patrimoni immaterial que privilegia les candidatures mul­ tinacionals”. A més, l’executiu valora que “les comunitats han mostrat una implicació cons­ tant en aquest projecte federa­ dor i la candidatura ofereix un marc privilegiat per enfortir els lligams de veïnatge entre aques­ tes comunitats que compartei­ xen un espai i unes tradicions comuns”. El Govern ha felicitat les or­ ganitzacions implicades, com l’Associació de Fallaires d’An­ dorra la Vella, la Comissió de Festes del Barri del Puial, l’Es­ bart Dansaire d’Andorra la Vella i el Centre de la Cultura Catala­ na. També agraeix el suport a la candidatura dels comuns de Sant Julià de Lòria i Escaldes- Engordany, i l’esforç del Comú d’Andorra la Vella. El Govern dóna el vistiplau al dossier de les falles a la Unesco Els ambaixadors andorrà, espanyol i francès entregaran el document divendres Patrimoni immaterial Reunió per tancar el dossier, celebrada fa uns dies a Andorra la Vella. tati masià Redacció andorra la vella La BBC Big Band de Londres tanca aquesta nit la 20a edició de la Temporada de música i dansa d’Andorra la Vella Mora­ Banc. El conjunt musical està format per una vintena de mú­ sics, que estaran acompanyats per la càlida veu de la cantant Georgina Jackson. El concert serà al Centre de Congressos d’Andorra la Vella a les 21.30 i encara queden entrades. El repertori inclou grans clàssics americans, amb estàn­ dards com I’m beginning to see the light o I didn’t know about you. També interpretaran l’ar­ ranjament d’una suite del ballet Trencanous realitzada per Bi­ lly Strayhorn i temes d’un dels grans mestres del jazz, Duke Ellington. Una part del concert serà un tribut a Ellington ja que enguany es commemoren els 40 anys de la seva mort a Nova York i el 75è aniversari del seu naixement a Washington. La BBC Big Band, dirigida per Jay Craig, és considerada la millor big band del Regne Unit i ha estat reconeguda amb nom­ brosos premis internacionals. La banda destaca pel seu so po­ derós i un ritme trepidant i és una de les joies de la prestigio­ sa BBC de Londres creada l’any 1922, que inclou tots els gène­ res musicals. Mitja hora abans del concert s’oferirà la xerrada Abans del teló, en què Josep Maria Ubach explicarà anècdotes i la història de la banda. La prestigiosa BBC Big Band homenatja el gran Duke Ellington Temporada MoraBanc La BBC Big Band en una actuació. john wood Redacció andorra la vella Convocatòria El consell de ministres con­ voca les persones físiques o jurídiques, les entitats pri­ vades sense ànim de lucre i els organismes públics a demanar les subvencions destinades a la implantació de mesures de “conservació integrada, conservació i res­ tauració, manteniment i mi­ llora del patrimoni cultural immoble, moble i documen­ tal” per al període 2014. El termini per presentar les sol· licituds acaba el 30 de maig. El ministeri de Cultura repartirà un total de 35.819 euros. Per als béns immo­ bles, la quantitat de l’ajut no pot superar els 35.000 eu­ ros ni ser inferior als 3.000 euros. Per als béns mobles i el patrimoni documental, la forquilla va dels 1.000 als 20.000 euros. En el cas dels béns immaterials, que han d’estar inscrits a l’inventari general del patrimoni cultu­ ral d’Andorra, les xifres van dels 1.000 als 10.000 euros. En cap cas la subvenció pot superar el 50% del cost total de les obres o intervencions dels béns immobles, ni supe­ rar el 80% per als béns mo­ bles i el patrimoni documen­ tal i immaterial. Subvencions per al patrimoni moble, immoble i documental Redacció andorra la vella L’excap de Govern Marc Forné presentarà el llibre Al cap dels anys. Militància, presó i exili (1970-1998), d’Àlvar Valls, el pròxim 7 d’abril al restaurant Borda Major d’Encamp a les vuit del vespre. Forné acom­ panyarà l’autor perquè en va ser l’advocat defensor quan l’any 1986 va ser jutjat pel Tribunal de Corts, després de set anys de residència clan­ destina a Andorra. Valls va ser descobert i jutjat per ús de documentació falsificada, un episodi que també explica al llibre de memòries. Abans de l’acte a Andorra, però, Valls presentarà el lli­ bre a les Borges Blanques el 3 d’abril i a Barcelona, al Fossar de les Moreres, el 6 d’abril. L’autor ha aconseguit el fi­ nançament de l’obra a través d’una campanya de microme­ cenatge col·lectiu. Forné acompanyarà Valls en la presentació del llibre Publicacions Una portada inclosa al llibre de Valls. àlvar valls Redacció andorra la vella Ball L’alumnat de l’Aula de Dansa de l’Escola d’Art del Comú d’Andorra la Vella actuarà dissabte que ve a la residèn­ cia Albó de l’Escola Especi­ alitzada Nostra Senyora de Meritxell (EENSM) i al cen­ tre sociosanitari El Cedre de Santa Coloma. Les escoles artístiques del centre cultu­ ral La Llacuna volen mostrar la seva activitat fora de l’aula i apropar la dansa a les per­ sones que no poden assistir habitualment a les represen­ tacions que es programen durant l’any. A més, amb l’EENSM s’ini­ cia una col·laboració per tro­ bar iniciatives que beneficiïn els usuaris de l’escola, mit­ jançant els recursos i equipa­ ments del Comú d’Andorra la Vella. L’acord s’estendrà als departaments de Social, d’Esports i de Turisme. En les actuacions de dis­ sabte, les alumnes d’arabes- que i pirouette, sota la direc­ ció i la coreografia de Xus Soto, ballaran Hivern i flocs de neu i Vals de les flors, dues coreografies del ballet El Trencanous, de Txaikovski, i Laideronnette, impératrice des pagodes, de la suite Ma mère l’Oye, de Maurice Ravel. Demostració de dansa al centre El Cedre i a la residència Albó Redacció andorra la vella
 14. 14. 14 Dijous, 27 de març del 2014 Esports Una altra derrota. És el que va acumular la selecció davant un combinat indonesi de poc nivell, al qual en la primera part va do- minar. Va tenir ocasions, però no les va saber materialitzar. Un penal a l’inici de la segona part va decidir l’enfrontament, xiulat per un àrbitre de la Primera Divisió espanyola com Fernando Tei- xeira Vitienes. I de fets estranys durant el partit ni un, fet que allunya qualsevol tipus de dubte sobre les apostes que es podien produir al matx. La primera part va ser per als andorrans. Van tenir la pos- sessió els primers minuts, però el primer a posar perill va ser el conjunt asiàtic. En un ràpid con- traatac de Nwokolo. Maneiro no es va entendre amb José Antonio amb la seva sortida, fet que va permetre a l’indonesi encarar la porteria en solitari, però massa escorat va enviar la pilota al late- raldelaxarxa.Apilotaparadaera la manera de buscar porteria dels andorrans. En una falta llunyana Lima enviava la pilota fora i a la mitja hora Pujol des de la frontal en xutava una que, massa cen- trada, va atrapar el porter sense problemes. La major part del joc es desen- volupava en territori indonesi. José Antonio no tenia feina. El mig del camp tricolor mostrava la seva força, i pressionat va robar un bon nombre de pilotes. La mi- llor ocasió va venir després d’un servei ràpid de José Antonio, que enviava l’esfèrica a Lorenzo, que la recollia a la frontal de l’àrea. La va baixar d’esquena a porteria amb dos defenses a sobre, i assis- tia Rubio que venia en carrera. Però el lateral en comptes de con- tinuar la jugada i acostar-se a la porteria va rematar de primeres, i enviava la pilota als núvols. En la represa el panorama can- viava. Al 48 Rubio va cometre pe- nal sobre Raphael, fent-lo caure. El mateix jugador s’encarregava de transformar la pena màxima, ajustant la pilota al pal. José An- tonio va arribar a fregar-la amb la punta dels dits, però no la va poder rebutjar. Al 59 es produïa el debut amb l’absoluta de Leo. Andorra perdia aquell posici- onament que havia mostrat al primer temps, però tot i així va gaudir d’oportunitats per equili- brar el marcador. Es va aprofitar el recurs d’avançar Lima. Peppe realitzava una centrada al punt de penal i Gabi Riera rematava de cap, però el porter aturava sobre la línia de gol. Lima assistia des del mig del camp Gabi Riera, que amb tres defenses pressionant-lo va deci- dir xutar des de la frontal, aga- fant a contrapeu el porter, però la pilota es va escapar fregant el pal. ElmateixLimavaserprotagonis- ta en l’altra porteria, rebutjant la rematada de cap de Malik. Vieira, que acabava de sortir al camp, rematava des de la frontal mas- sa desviat. Les darreres ocasions van ser a cinc minuts del final. Lima llançava una falta llunyana que un defensa enviava a córner. En la sortida d’aquest Vieria re- matava tal com li venia, i enviava l’esfèrica massa alta. Andorra va perdre l’oportunitat d’evitar una derrota davant un rival amb què podria haver fet molt més. “Lasensacióésquehemdeixat escapar una gran oportunitat per marcar”, va admetre el seleccio- nador, Koldo Álvarez, indicant que al seu equip li va faltar en- cert en l’última rematada: “Hem fet les ocasions i això em dóna tranquil·litat, però no hem acon- seguit fer cap gol. És un exemple que hem de seguir treballant.” En la primera part “el partit estava controlat. Trobàvem les maneres de robar la pilota, però ha faltat més encert en l’última passada i a l’hora de xutar. En la segona part trobar-se amb un gol en contra tan aviat ha fet mal. Ha marcat el partit”, admetia. La selecció deixa escapar una gran oportunitat per guanyar un partit Un penal transformat per Raphael al principi de la segona part va decantar el matx a favor dels indonesis Futbol Joan Josep Blasco andorra la Vella Andorra va caure davant els indonesis en l’amistós disputat a Alzira. faf La UEFA presenta el projecte per a la creació de la Lliga de Nacions La UEFA pensa a crear una nova competició. El comitè executiu de l’ens va aprovar ahir en la trobada a Astanà una resolució per crear una Lliga de Nacions, amb diferents categories els anys que no hi hagi ni Mundial ni Eurocopa. El projecte és a partir del 2018, amb la creació de tres o quatre categories tenint en compte el rànquing, produint-se ascensos i descensos. Finalitzaria amb una final a quatre amb semis i final, disputant-se en una seu neutral l’estiu dels anys senars. El torneig substituiria els amistosos i dóna l’oportunitat a seleccions com Andorra d’enfrontar-se amb rivals del seu nivell. La UEFA ho presentarà als delegats de les federacions nacionals europees per aprovar-ho. “Hem estat treballant en un nou calendari internacional. Volem estructurar millor les dates dels amistosos. Hi ha alguns països contra els quals tot el món vol jugar i d’altres que lluiten per trobar rivals, així que busquem alguna cosa nova i hem trobat la solució en la Lliga de Nacions”, indica Gianni Infantino, secretari general de la UEFA. uefa Indonèsia Andorra 1 0 Gols: 1-0 Raphael (m. 48, p.). Canvis: Tantan per Nwokolo (m. 27), Marc García per Maneiro (m. 46), Emili per Sonejee (m. 46), Setya per Syukur (m. 46), Lestusen per Sanjaya (m. 46), Les per Lorenzo (m. 59), Mukminin per Gatra (m. 63), Ridwan per Utina (m. 63), Vieira per Peppe (m. 71), Ludo per Ru- bio (m. 73), Toscano per Riera (m. 76), Alfred per Malik (m. 87). Àrbitre: Fernando Teixeira Vitienes (ESP). Targetes: Sanjaya, Emili i Toscano (groga). Arddhiyasa Syukur Malik Raphael Nwokolo Jufriyanto Gatra Utina Roby Sanjaya Supardi José Antonio Cristian Marc Vales Sonejee Lima Marc Pujol Gabi Riera Peppe Maneiro Lorenzo Rubio Estadi Luis Suñer Picó: 50 espectadors.
 15. 15. esports 15Dijous, 27 de març del 2014 Són 7,5 milions d’euros els que el BC River Andorra MoraBanc valora que necessita de pressu- post per ser a l’ACB la pròxima temporada, entre cànons, fun- cionament del club i confecció de la plantilla. D’aquests, el Govern està disposat a assu- mir-ne la meitat. El ministre de Finances, Jor- di Cinca, assenyala que l’exe- cutiu “entén que cal estar al costat del club en aquesta nova etapa”, com ho ha estat en les anteriors. Però en aquesta oca- sió, pel fet de ser a la millor lli- ga del continent, les xifres són molt diferents i es produeix un “salt de dimensions brutals i molt exigent econòmicament”. Per aquest motiu el Govern està disposat a fer-se càrrec del 50% del pressupost. “No és un mal percentatge”, assegura Cinca, que també remarca que hi ha d’haver un “equilibri en- tre l’ajuda del Govern i l’esforç del club per trobar ingressos suficients”. la sènior femenina, ko El pròxim estiu només la selec- ció sènior femenina no compe- tirà, en no poder-se assumir el viatge a Àustria per disputar el Campionat d’Europa de petits països. El motiu de la renúncia també és que les jugadores es puguin centrar en la competi- ció de 3x3. La sènior masculina jugarà a Gibraltar del 7 al 12 de juliol. Andorra serà la seu de l’Euro- peu sub-18 en categoria mas- culina i femenina, del 22 al 27 de juliol. Les dues sub-16 com- petiran a Malta del 30 de juny al 5 de juliol. A les banquetes dels combinats nacionals hi ha canvis. En fèmines José Ma- nuel Rodríguez dirigirà la sub- 18 i Eva Villarrubla la sub-16. En masculí sub-16, Cristian Vegas farà tàndem amb Toni Jiménez. Pel que fa a la modalitat del 3x3, la Federació Andorrana de Bàsquet crea l’Spring Tour, que inclou tres etapes: 27 d’abril i 11 i 18 de maig. És un torneig classificatori per a l’Open FAB, que serà el 25 del mateix mes. En aquesta modalitat avui arrencarà la Lliga Adecco B3 Interempreses, impulsada per la Federació Espanyola de Bàs- quet. Consta de catorze eta- pes i hi participen vuit equips: RTVA, In Instal·lacions Inte- grals, Comú d’Encamp, Comú d’Escaldes-Engordany, Comú d’Andorra la Vella, Duana, ITV Serveis i Crèdit Andorrà. El guanyador disputarà la fase fi- nal a Madrid al mes de juny. El Govern està disposat a fer-se càrrec de la meitat del pressupost “No és un mal percentatge”, assegura Cinca sobre l’ajuda al River MoraBanc Bàsquet Éric Sánchez en la final de la Copa Príncep davant el Palència. feb J.R. / J.J.B. andorra la vella Automobilisme Despres conduirà un Peugeot en la propera edició del Ral·li Dakar. FOTÒGRAF Era una possibilitat que plana- va en l’horitzó. Alguna vegada se l’havia sentit fent broma sobre el tema, però sempre ho deixava per a un futur més o menys llunyà. Però finalment s’ha decidit. Cyril Despres aparca la moto i en el ral·li Dakar del 2015 pujarà a un Peugeot. Es passa a les quatre rodes, deixant de banda la moto, a la qual ha mostrat sempre tota la seva dedicació i que tants èxits li ha donat, posant-lo entre els grans del motociclisme. Ara segueix els passos que anteri- orment altres han fet, com el seu gran amic Stéphane Peter- hansel o el català Nani Roma. “Era un procés natural. Quan fas el Dakar en moto pots estar deu hores tot sol cada dia, així que tens molt temps per refle- xionar moltes coses. De fet, la idea se’m va ocórrer el passat gener al Dakar”, assegura Des- pres, que tot just l’any passat va fitxar per Yamaha per fer una moto competitiva. Quan se li preguntava si es canviaria a les quatre rodes, sempre contestava que era una opció que valorava, però no a curt termini, tot i que assegu- rava que l’atreia la idea. I ara s’ha decidit. Peugeot torna al Dakar i la marca francesa apos- ta pel seu compatriota i pel ma- drileny Carlos Sáinz. Confirma el seu retorn amb ambició, pensant a fer un cotxe com- petitiu per intentar repetir les quatre victòries consecutives del 1987 al 1990, quan la prova encara es realitzava a l’Àfrica. Per fer el canvi “no em va costar massa temps sopesar els pros i els contres. Per a mi és un somni fet realitat i el co- mençament d’una nova vida”. I que fos aquesta marca en con- cret el va fer decidir-se: “No estic segur que hagués fet el mateix salt per un altre equip. Tinc molts records de Peugeot guanyant el Dakar quan jo era petit i no puc esperar a tenir l’oportunitat de conduir el nou cotxe.” Al volant del cotxe espera anar a més. “Per començar el meu objectiu serà aprendre i ajudar en tot el que pugui. Hauria de ser capaç de fer un bon progrés en un equip com Peugeot i un company com Carlos Sáinz.” Primer de tot “em vull familiaritzar amb la forma que aquests cotxes fun- cionen i com conduir-los, així com la forma de treballar amb un copilot. Compartir tant temps amb algú assegut al cos- tat serà difícil perquè he estat acostumat a estar sol durant els últims quinze anys”. L’anunci es va fer el ma- teix dia que es va presentar el Dakar de l’any vinent, que transcorrerà per l’Argentina, Xile i Bolívia. Es disputarà del 4 i el 17 de gener, amb sortida i arribada a Buenos Aires. Cyril Despres es passa a les quatre rodes al pròxim Dakar amb un Peugeot Redacció andorra la vella Esquí Un dia més Kevin Courrieu va ser el corredor andorrà que va obtenir una millor classificació al Campionat d’Itàlia júnior, que s’està desenvolupant a l’es- tació de Pila. Va completar el supergegant en la 18a posició, amb un crono d’1.32,35 minuts. Matías Vargas va finalitzar 23è amb 1.32,74, Jan Sasplugas va ser 28è (1.33,01) i Arià Missé, 56è (1.34,71). El guanyador de la cursa va ser Marco Fur- li amb un temps d’1.29,79. El van acompanyar al podi Federi- co Simoni (1.29,89) i Dominik Zuech (1.30,44). Courrieu, 18è al supergegant del Nacional italià júnior Redacció andorra la vella La sala de la Consòrcia del Cen- tre de Congressos d’Andorra la Vella acollirà dilluns vinent, de 19.30 a 20.30 hores, l’exposició itinerant del projecte de trans- formació del Camp Nou i el seu entorn, organitzada per l’FC Barcelona per presentar el pro- jecte als socis. El projecte del Nou Espai Barça serà votat en referèn- dum pels socis el 5 d’abril, de les nou del matí a les nou del vespre a l’esplanada de l’estadi. Aquesta consulta es realitza pel canvi significatiu que ha de patir la instal·lació, així com l’alt cost, que està estimat en 600 milions. Està projectat que el Camp Nou es modernitzi i guanyi capacitat, arribant als 105.000 espectadors, i les gra- deries estaran cobertes. També hi està inclosa la construcció del nou Palau Blaugrana i la des­aparició del Miniestadi. L’inici de les obres seria l’estiu del 2017 i finalitzarien el 2021. L’entitat blaugrana té al ma- teix Camp Nou una exposició permanent del Nou Espai Bar- ça i en realitza al llarg del ter- ritori català altres d’itinerants, amb plafons on es poden ob- servar les novetats proposa- des. Diversos membres de la junta directiva seran a Andorra per explicar el projecte i resol- dre qualsevol tipus de dubte als socis. El projecte del Nou Espai Barça es mostra a Andorra Futbol Redacció andorra la vella Cyril Despres Per a mi és un somni fet realitat i el començament d’una vida nova
 16. 16. 16 Dijous, 27 De març Del 2014 Classificats DIVERSOS Personal qualificat d’alt estànding Pàrquing privat Màxima discreció Tel.: +34 972 89 06 42 · +34 630 261 057 Amb la garantia de La Torre d’Alp 24 h pla de sant tirs IMMOBLES VENDA DE LLENYA - Roure. Comanda mínima: 1/2 m3 (el preu inclou també el transport i la col·locació). - Confecció de coms. - Sacs d’encenalls. 835 800 Cursos d’anglès i rus per a empreses idiomes.impis.sl@gmail.com 821644 - 344828 NOVA ADREÇA: CENTRE COMERCIAL LA FIRA - c/ Dr. Nequi, 6, primera planta Andorra la Vella - www.gestiodhabitatge.com - gdh@andorra.ad Administració de finques. Venda i lloguer CONSULTI ALTRES OFERTES EN VENDA I LLOGUER VENDES - OPORTUNITAT LLOGUERS col∙legiada núm. 76 ESCALDES-ENGORDANY - MOLT CÈNTRIC 4 habitacions. Tot exterior, gran terrassa, sol, balcó, aparcament i traster. 280.000 € ESCALDES-ENGORDANY - ZONA CALDEA Seminou, 2 hab. PÀRQUING i TRASTER. 165.000 € ENCAMP, a prop de les escoles 1 habitació. Pàrquing. 75.000 € ENCAMP - CENTRE POBLE (El Tremat) CASA UNIFAMILIAR PER REFORMAR. 210.000 € LA MASSANA CENTRE 1 hab. (opció de 2a hab.) i pàrquing. 150.000 € ESCALDES-ENGORDANY Ctra. Engolaters, km 2, dúplex de 3 habitacions. TERRASSA i PQ. 700 €, calefacció inclosa. Fiter i Rossell (cruïlla Vilars). 3 habitacions dobles, 2 b., llar de foc, sense PQ.: 500 € Cruïlla de la ctra. d’Engolasters. 3 hab., 2 b., balcó, llar de foc, safareig. Box tancat per a un cotxe: 650 € Cruïlla de la ctra. d’Engolasters. 1 hab., sense mobles i pàrquing: 350 € ANDORRA LA VELLA Zona Illa Carlemany. 2 hab., sense mobles. 400 €. Sense calefacció. Plaça de les Arcades. 1 hab., mobles: 400 € Ciutat de Valls. 2 hab., sol, sense mobles: 450 € ENCAMP 1 habitació i PQ.: 300 € 2 habitacions, MOBLAT: 450 € 3 i 4 habitacions, sense calefacció: 395 € VEHICLES Es ven Honda HornEtCB 600 25.000 km Preu: 2.750€ tel. 387 918 Honda Integra 700. Maig 2012. Ancoratge per a maletes original Honda + maleta posterior. 7.900 € - Tel.: 33 79 68 Cerquem pis de lloguer a Encamp Finques Marca Telèfon: 73 20 20 Vols vendre el teu cotxe o la teva moto? Anuncia’t en aquest espai. Més informació al 80 88 88 Encamp, La Llenguadera, pis en venda, 120 m2 , 3 habitacions, 2 banys, parquet, llar de foc, safareig, pàrquing, traster, terrassa de 56 m2 , vistes i sol tot el dia. 280.000 € Tel.: 32 94 67 (matins) o 80 41 41(tardes) MESTRE TOUREMA ESPECIALISTA A RESOLDRE PROBLEMES DE PARELLA Soluciono tots els problemes de salut, sentimentals, econòmics, de justícia, impotència, etc. RESULTAT EN 2 DIES TEL. 0034 610 324 179 0033 751 033 517 Preu: 6.500 € negociables Urgeix venda per lesió a l’esquena Contacte: 330 773 GRAN OPORTUNITAT DEfENDER TD5 PICk UP 90 Kit de suspensió + 12 cm Rodes 35" Troll davant i darrere Kit de barres Paliers reforçats
 17. 17. classificats 17Dijous, 27 De març Del 2014 Es ven planta d’edifici d’una superfície de 1.437 m2 amb accés directe des del carrer. Molt cèntrica, zona c/ Esteve Dolsa. 806 260 Príncep Benlloch, 8-1r. AD500 Andorra la Vella acg@acg.ad www.acg.ad tel.: +376 874 050 info@eiximmobiliari.com A partir de 600 €/mes Despeses a part segons consum Apartaments a Escaldes, zona Caldea. Totalment moblats i equipats, amb tots els electrodomèstics. 1 habitació doble, 1 bany, cuina separada, safareig. 1 plaça d’aparcament i traster. lloguer BUSQUES PIS? 806 260 Príncep Benlloch, 8-1r AD500 Andorra la Vella acg@acg.ad Descobreix tota la nostra oferta a www.acg.ad ANDORRA LA VELLA I SANTA COLOMA REF. 2810102: PIS, 2 HabItacIonS, SEnSE MobLES, aMb PÀRquInG I tRaStER, a Santa coLoMa. PREU: 400 EUROS REF. 9990112: PIS, 2 HabItacIonS, MobLat, c/ RouREDa DE SanSa. PREU: 450 EUROS REF. 3190101: PIS, 2 HabItacIonS, SEnSE MobLES (VELL), aL cEntRE D’anDoRRa, Zona anDoRRa 2000. PREU: 450 EUROS REF. 2270101: ÀtIc, 2 H., SEnSE MobLES, aL c/ bonaVISta, aMb Pq. PREU: 550 EUROS REF. 4410102: PIS, 3 HabItacIonS, SEnSE Mo- bLES (VELL), cÈntRIc, a La Zona DE L’EScaLE. PREU: 470 EUROS REF. 3890101: DESPatX cÈntRIc, aL c/ DE La unIÓ. PREU: 500 EUROS ESCALDES-ENGORDANY REF. 2020132: EStuDI SEnSE MobLES, Zona Don DEnIS. PREU: 350 EUROS REF. 9990117: PIS, 2 HabItacIonS, MobLat, a La Zona DEL Don DEnIS. PREU: 600 EUROS REF. 2302801: PIS, 3 HabItacIonS, REFoRMat, tot EXtERIoR, aL cEntRE D’EScaLDES, Zona ILLa caRLEManY. PREU: 650 EUROS REF. 4450102: PIS, 4 Hab., SEnSE MobLES, REFoRMat, tot EXtERIoR, a L’aV. DEL PESSE- bRE, aMb tot IncLÒS. PREU: 600 EUROS ENCAMP REF. 4060101: PIS, 1 HabItacIÓ, aMb MobLES o SEnSE, aMb baLcÓ, Zona MIRaDoR D’En- caMP. PREU: 300 EUROS REF. 3290101: PIS, 1 HabItacIÓ, SEnSE Mo- bLES, aMb PÀRquInG, cÈntRIc, aL coStat DEL XocoLatÍ. PREU: 400 EUROS REF. 3310101: PIS, 1 HabItacIÓ, SEnSE Mo- bLES, aMb PÀRquInG, aL c/ MIRaDoR D’En- caMP. PREU: 350 EUROS REF. 3410101: PIS, 1 H., MobLat, aMb PÀRq., aL cEntRE D’EncaMP. PREU: 350 EUROS REF. 2920203: PIS, 2 H., SEnSE MobLES, aMb Pq. I tR., aL c/ DEL PEDRaL. PREU: 475 EUROS LA MASSANA REF. 9990109: PIS, 1 H., aMb MobLES, cuIna- MEnJaDoR, tot EXtERIoR, aMb PÀRquInG, Zona SISPonY. PREU: 550 EUROS REF. 2301601: PIS, 1 H., aMb MobLES, cuIna- MEnJaDoR, tot EXtERIoR, aL cEntRE DE La MaSSana. PREU: 350 EUROS ARINSAL REF. 2300701: EStuDI aMb MobLES o SEnSE. PREU: 250 EUROS REF. 4050101: EStuDI aMb MobLES, aL cEn- tRE D’aRInSaL. PREU: 300 EUROS REF. 2090101: PIS, 1 HabItacIÓ, aMb MobLES, aMb PÀRquInG, a La ctRa. GEnERaL D’aRIn- SaL. PREU: 400 EUROS REF. 2030101: PIS, 1 HabItacIÓ, MobLat,aMb PÀRq., ctRa. GEnERaL. PREU: 400 EUROS ORDINO REF. 3270101: caSa a La PLEta D’oRDIno. PREU: 1.000 EUROS EL TARTER REF. 9990110: PIS, 1 HabItacIÓ, MobLat, aMb PÀRquInG I tRaStER, Zona tRanquIL·La a PEu DE PIStES. PREU: 400 EUROS REF. 3970002: PIS, 1 HabItacIÓ, MobLat, aMb PÀRquInG I tRaStER, DaVant DEL PÀRquInG DE PIStES. PREU: 350 EUROS SANT JULIÀ DE LÒRIA REF. 2220002: PIS, 3 H., SEnSE MobLES, aMb Pq., ctRa. DE La RabaSSa. PREU: 450 EUROS PARTICULAR LLOGA LOCAL DE 128 M2 , 3a planta EDIFICI PRÍNCEPS - ESCALDES CÈNTRIC - LLIURE D’ENVANS Apropiat per a consultori, despatx, despatx d’arquitectura, federaci- ons, etc. PREU: 975 euros mensuals. Despeses de calefacció i comunitàries incloses. Tel. 800 600 (Sra. Imma) LLOGUERS CÈNTRICS Tel. 862 540 Àtic moblat de 157 m2 , 2 dormitoris + terrassa. Preu: 800 € Es ven casa adossada, 180 m2 . Preu: 500.000 €, urb. La Plana. Escaldes-Engordany. Immobiliària: tel. 835 800 www.manteniment-serveis.com Tot tipus de serveis i reformes, fusteria, elec- tricitat , lampisteria, pintura. Neteja i planxat a domicili. Subministrament de llenya. LOCAL EN TRASPÀS A SANT JULIÀ DE LÒRIA Al centre de Sant Julià de Lòria, en perfecte estat. Marques exclusives a Andorra. Preu inicial: 90.000 €. PREU REbAIxAT a 30.000 €. Clientela fixa. PLETA D’ORDINO Magnífica ocasió. Àtic dúplex de 170 m2 amb 38 m2 de terrasses, 2 habitacions, 2 banys, banyera d’hidromassatge en una de les habitacions, pàrquing doble. Vistes panorà- miques, sol tot el dia. PREU: 475.000 € Magnífica ocasió. Apartament de 110 m2 amb terrassa. 3 habitacions, 2 banys. Gran menjador amb llar de foc. Molt assolellat. Plaça doble de pàrquing, amb traster. REbAIxAT: 475.000 € Acollidor dúplex de 95 m2 + 8 m2 de terrassa. 2 habitaci- ons, 2 banys, sala amb llar de foc. Pàrquing. NOU PREU: 360.000 € (NEGOCIAbLE) Apartament de 105 m2 amb jardí, 3 hab., 2 banys, sala amb llar de foc, molt assolellat. NOU PREU: a 325.000 € LLOGUER A LA PLETA D’ORDINO Pis de 108 m2 + terrassa gran, 3 habitacions, 2 banys. Menjador amb llar de foc. 1 plaça de garatge. PREU: 700 € mensuals ES LLOGUEN APARTAMENTS A PAL 1 i 2 HAB., BANY, SALÓ MENJADOR AMB CUINA AMERICA- NA, BALCONET, TRASTER. MOLT ASSOLELLATS PREU a partir de: 280 € TEL. 362 906 Atenció ocAsió Es venen dos apartaments a Escaldes, a 3 minuts del centre, amb sol i vistes. Peritatge recent: 450.000 € Preu oferta: 350.000 € Tel. 665 700 DIRECTE DE PROPIETARI ES LLOGA ZONA MERCAT MARGINETS ANDORRA LA VELLA - PIS 2 DORMITORIS : 500 € - ÀTIC 1 DORMITORI : 450 € - ÀTIC 4 DORMITORIS : 750 € INFORMACIÓ: Tel. 800 600 ANDORRA PISOS DE 2 I 3 HABITACIONS SENSE MOBLES A LA ZONA DE L’OPEL. PREU: A PARTIR DE 400 EUROS TEL.: 328 806 lloguer VeNDA PROMOCIONS NORMA S.L. Dr. nequi, 5, local 1, aD500 andorra la Vella www.promocionsnorma.com - info@promocionsnorma.com tel.: +376 80 86 80- Mòbil: +376 32 45 35 ENCAMP. REF. 552. Pis, 105 m2 , 3 habitacions (1 suite), 1 bany amb dutxa, terrassa d’uns 25 m2 , plaça de pàrquing i traster. Molt acollidor. 189.000 € ANDORRA. PLAÇA DE LES ARCA- DES. REF. 446. oportunitat, pis de 60 m2 , 2 dormitoris, 1 bany, cuina tancada, saló menjador, balcó. cèntric i reformat. 105.000 € ESCALDES. REF. 548. Pis d’uns 100 m2 , 3 hab., 2 banys, safareig, menjador gran amb sortida al balcó, cuina tancada office. Davant de les piscines Muntanya. no tÉ PLaÇa DE PÀRquInG. 150.000 € ANDORRA. REF. 542. Pis molt cèntric amb 2 habitacions, amb armaris encastats, cuina oberta, bany complet. Exterior, assole- llat. Pàrquing inclòs. 525 € ANDORRA. REF. 539. Pis reformat de 2 habitacions, 1 bany complet, cuina inde- pendent totalment moblada. calefacció elèctrica individual. Sense pàrquing. S’hi admeten animals. 550 € ESCALDES-ENGORDANY. REF. 545. Pis de 190 m2 , 4 ha- bitacions (3 suites), llar de foc al menjador, molt cèntric, amb plaça de pàrquing. 1.200 € LA MASSANA. REF. 543. 1 habitació, 1 bany, pàrquing i traster. ELS 2 PRIMERS MESOS NOMÉS ES PAGA LA MEITAT DEL LLOGUER!! 395 € ORDINO. REF. 540. Pis de 2 hab., 2 banys, saló menjador amb llar de foc, cuina oberta o semioberta equipada i emplafo- nada, balcó o terrassa, pàrquing i traster. 650 € + 50 € de previ- sió de despeses mensuals. REF. MSS ORDINO. Àtic rústic, 3 habitacions, amb pàrquing, sol i vistes. 900 € LA MASSANA REF. 518. Àtic dúplex de 2 hab. + 1 despatx, 2 banys, terrassa, cuina oberta, 2 pàrquings i traster. bones vistes i zona tranquil·la. 650 € ESCALDES-ENGORDANY. REF. 580. Pis, 3 habitacions, 1 bany, cuina tancada, safareig i saló menjador. Despeses incloses i pq. opcional. 690 € LLOGUERS LA MASSANA - Ref. 2389 62 m2 aprox. Sala d’estar-menjador, cuina, 2 dormitoris, 1 bany complet. Sol i vistes. Reformat. terrassa. cèntric. PREU: 80.000 € LA MASSANA Ref. 2243 70 m2 aprox. Sala d’estar-menjador, cuina, 3 dormitoris, 1 bany complet. Sol i vis- tes. terrassa. a reformar. cèntric. PREU: 79.000 € OPORTUNITAT Av. Meritxell, 106 www.immoreig.com80 83 80 IMMOBILIÀRIA REIG cOnsuLtInG I GEstIó IMMOBILIÀRIA col·legiat núm. 88 ENCAMP Ref. LL-150. 60 m2 aprox. Sala d’estar-menjador amb llar de foc, cuina amb safareig, 2 dormitoris, 1 bany complet. Plaça d’apar- cament i traster. PREU: 475 €/ mensuals ENCAMP Ref. LL-191. 120 m2 aprox. Sala d’estar-menjador amb llar de foc, cuina, 4 dorm., 3 banys. Sol i vis- tes. terrassa. Moblat i equipat. Sol i vistes. Plaça d’aparcament. PREU: 600 €/mensuals ENCAMP Ref. LL-200. 64 m2 aprox. Sala d’estar-menjador, cuina oberta, 2 dormitoris, 2 banys complets. Plaça d’aparcament i traster. PREU: 350 €/mensuals SANT JULIÀ DE LÒRIA Ref. 2379 95 m2 aprox. + 55 m2 de terrassa. Pis molt cèntric. Sala d’estar-menjador amb llar de foc, cuina separa- da, 3 dormitoris, 1 bany complet. PREU: 152.250 € ENCAMP Ref. 2376 73 m2 aprox. (terrassa de 8 m2 ). Sala d’estar-menjador, cuina separada, 2 dorm., 1 bany + lavabo. Sol i vistes. terrassa. cèntric. Plaça d’aparcament. PREU: 79.000 € ENCAMP Ref. 2374 Superfície: 62 m2 aprox. Sala d’estar-menjador amb sortida a la terrassa (8 m2 ), 2 dorm. dobles, 1 bany complet, cuina oberta. Pàrquing i traster. cèntric. PREU: 75.000 €

×