Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chuong 7 ke hoach Internet Marketing

Lập kế hoạch Internet Marketing

 • Login to see the comments

Chuong 7 ke hoach Internet Marketing

 1. 1. Chương 7 LẬP KẾ HOẠCH INTERNET MARKETING
 2. 2. Mục tiêu chương • Nắm được nội dung các bước trong kế hoạch Internet Marekting • Tự lập được kế hoạch Internet Marketing cho doanh nghiệp
 3. 3. Nội dung chương • Tổng quan về kế hoạch và kế hoạch Internet marketing • Quy trình lập kế hoạch Internet Marketing
 4. 4. A. Tổng quan về kế hoạch & Kế hoạch Internet Marketing
 5. 5. Các cấp độ kế hoạch trong công ty Kế hoạch hằng năm Kế hoạch chiến lược công ty Kế hoạch chiến lược của đơn vị kinh doanh (SBU) Kế hoạch marketing chiến lược Kế hoạch marketing hằng năm Kế hoạch truyền thông marketing Kế hoạch trên 1 năm 3 – 5 năm ….. Kế hoạch Marketing sản phẩm A Kế hoạch Marketing sản phẩm B Kế hoạch Marketing sản phẩm N ………………..
 6. 6. Quy trình lập kế hoạch Đánh giá tình hình hiện tại Mục tiêu Lập chiến lược Chiến thuật thực hiện Môi trường bên ngoài Môi trường bên trong Đánh giá hiệu suất hoạt động
 7. 7. Nội dung kế hoạch Internet marketing 1. Giới thiệu tổng quan về công ty 2. Tổng quan thị trường 3. Phân tích tình hình Internet Marketing hiện tại 4. Thiết lập mục tiêu 5. Chiến lược • Phân khúc thị trường và thị trường mục tiêu • Định vị và giá trị vượt trội • Thông điệp và chiến lược nội dung • Chiến lược truyền thông tích hợp 6. Chiến thuật hành động 7. Nhân sự & Thời gian 8. Ngân sách 9. Đo lường hiệu suất hoạt động 7
 8. 8. B. Quy trình lập kế hoạch Internet Marketing
 9. 9. 1. Tổng quan về công ty
 10. 10. Nội dung chính • Sứ mạng và tầm nhìn • Cơ cấu tổ chức • Cơ cấu sản phẩm • Các sản phẩm cung ứng • Các đối thủ cạnh tranh • Các đối tác kinh doanh • …….
 11. 11. 2. Tổng quan thị trường
 12. 12. Nội dung chính • Xác định quy mô (dung lượng) thị trường - Nhận định chung về thị trường - Tốc độ tăng trưởng của thị trường - Các công ty tham gia cung ứng cho thị trường: đặc điểm cung ứng, khả năng cung ứng cho thị trường - Thị phần các công ty có thể thỏa mãn • Phân tích xu hướng tiêu dùng, hành vi khách hàng • Phân tích sự vận động của thị trường - Diễn biến nhu cầu, xu hướng tiêu dùng - Mối quan hệ cung cầu trên thị trường - Diễn biến giá - Diễn biến cạnh tranh - Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến thị trường • Dự báo thị trường
 13. 13. 3. Phân tích tình hình Internet Marketing hiện tại (Situation analysis)
 14. 14. Nội dung cần phân tích - Khách hàng và các giới công chúng trên Internet - Hoạt động của Đối thủ cạnh tranh trên Internet - Đối tác trên Internet - Hoạt động Internet Marketing trước đây của doanh nghiệp
 15. 15. Khách hàng và giới công chúng • Khách hàng hiện nay trên Internet là gì? • Họ làm gì trên website của bạn: • Họ nói gì về sản phẩm của bạn? Tích cực hay tiêu cực • Các giới công chúng nào khác đang quan tâm đến bạn trên Internet?
 16. 16. Đối thủ cạnh tranh • Họ là ai? • Chiến lược internet marketing của họ là gì? • Hiệu quả chiến lược của họ so với bạn như thế nào?
 17. 17. Đối tác • Bạn có những đối tác nào trên Internet • Bạn và đối tác cam kết những gì? • Đối tác của bạn có thực hiện đúng cam kết hay không?
 18. 18. Hoạt động Internet Marketing trước đây • Có bán hàng trực tuyến không? Doanh số? • Nội dung gì là phổ biến nhiều nhất/ ít nhất trên website? • Lưu lượng truy cập (Traffic) website hàng tháng? • Traffic của bạn đến từ đâu? • Bạn có thiết lập mục tiêu chuyển đổi trên website? Nếu có, tình hình như thế nào? • Thuật ngữ nào được sử dụng để tìm kiếm trang web của bạn? • Các trang web/ công cụ tìm kiếm gì dẫn đến website của bạn? • Kênh xã hội nào bạn đã tham gia, và lợi nhuận mang lại? • Các hoạt động Internet marketing khác mà bạn đã thực hiện là gì? VD: email, quảng cáo …….
 19. 19. 4. Xác định mục tiêu (Business/ marketing Goals)
 20. 20. Nội dung chính • Kết hợp mô hình PESTLE và ma trận SWOT để tìm cơ hội mới trên thị trường  đưa mục tiêu trở nên rõ ràng hơn • Xác định mục tiêu tổng thể • Xác định mục tiêu chính của Internet Marketing • Thiết lập các mục tiêu cụ thể (KPI)
 21. 21. • Political: Chính trị Những vấn đề chính trị ảnh hưởng đến việc cung cấp các sản phẩm/ dịch vụ của bạn? • Ecomomic: Kinh tế Những vấn đề kinh tế ảnh hưởng đến việc cung cấp các sản phẩm/ dịch vụ của bạn? Thuế, lãi suất, giá ….? • Social: Xã hội Những gì tác động xã hội: nhân khẩu học, giáo dục và các xu hướng thời trang … ảnh hưởng đến bạn sản phẩm/ dịch vụ? • Technological: Kỹ thuật Những gì tiến bộ kỹ thuật: thiết bị, vòng đời của công nghệ, điện thông minh ….đang ảnh hưởng đến lĩnh vực của bạn? • Legal: Luật pháp Pháp luật quy định gì trong ngành kinh doanh của bạn và những ảnh hưởng của pháp luật đến kế hoạch digital marketing của bạn? • Environmental: Môi trường Các vấn đề môi trường cho ngành công nghiệp của bạn là gì?
 22. 22. Điểm mạnh Cơ hội P: ……………………………………............... E: ……………………………………............... S: ……………………………………............... T: ……………………………………............... L: ……………………………………............... E: ……………………………………............... P: ……………………………………............... E: ……………………………………............... S: ……………………………………............... T: ……………………………………............... L: ……………………………………............... E: ……………………………………............... Điểm yếu Thách thức P: ……………………………………............... E: ……………………………………............... S: ……………………………………............... T: ……………………………………............... L: ……………………………………............... E: ……………………………………............... P: ……………………………………............... E: ……………………………………............... S: ……………………………………............... T: ……………………………………............... L: ……………………………………............... E: ……………………………………...............
 23. 23. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU TỔNG THỂ Tại sao bạn lại thực hiện kế hoạch này? • Mức độ nhận biết thương hiệu ? • Thị phần ? • Doanh thu, lợi nhuận ? • Mức độ trung thành với thương hiệu ? • Dữ liệu khách hàng • Xây dựng cộng đồng • …?
 24. 24. Xác định Mục tiêu chính của Internet Marketing Tại sao bạn lại chọn Internet Marketing? MÔ HÌNH - RACE • REACH: Muốn có thêm người ghé thăm website • ACT: Muốn người ghé thăm tương tác • CONVERT: Muốn người ghé thăm website trở thành khách hàng tiềm năng. Muốn khách hàng tiềm năng trở thành khách hàng. • ENGAGE: Muốn khách hàng trở nên trung thành
 25. 25. Mục tiêu cụ thể (KPI) của Internet Marketing Cụ thể, rõ ràng và dễ hiểu Đo lường được Có thể đạt được Liên quan, phù hợp Có thời hạn Nguyên tắc SMART trong xác định mục tiêu
 26. 26. Website: • Số lượng người truy cập vào Website • …… Số người truy cập trung bình là 3000 người/ tháng Số lượng email đăng ký nhận bản tin là 1000 email/ tháng Số lượng khách hàng mua hàng là 300 khách/ tháng Search Engine: • Thứ hạng trong kết quả tìm kiếm đối với từ khóa chính • …….. Top 5 với từ khóa “thời trang công sở” Social Media: • Số lượng thành viên trên fanpage • Lưu lượng truy cập vào website từ các mạng xã hội • Liên hệ, đặt hàng từ Social Media • ….. Thành viên 15.000 fans trong vòng 12 tháng
 27. 27. 5. Chiến lược (Strategies)
 28. 28. Nội dung chính • Bảng phân khúc thị trường và mô tả các khúc thị trường • Lợi ích cảm tính và lý tính • Lợi thế bán hàng độc nhất của doanh nghiệp là gì? • Định vị website là gì? Vẽ ma trận định vị • Thông điệp truyền thông chính trên Internet là gì? • Lên chiến lược nội dung xoay quanh thông điệp • Xác định các kênh truyền thông tích hợp (online và offline) để truyền tải nội dung
 29. 29. 6. Chiến thuật hành động (Tactics)
 30. 30. Lưu ý: • Xem xét tầm quan trọng của mỗi kênh để phù hợp với doanh nghiệp và gắn liền với mục tiêu của kế hoạch Ví dụ: Mục tiêu là tăng doanh số bán hàng có thể đạt được bằng cách nâng cao nhận thức thương hiệu. • Các chiến thuật sử dụng phải phù hợp với khách hàng và ngân sách. Ví dụ: nếu muốn tạo ra doanh thu và cải thiện hồ sơ lưu giữ khách hàng của bạn với một ngân sách hạn chế thì truyền thông xã hội sẽ là một chiến thuật tốt cho chiến lược của bạn nếu khách hàng của bạn là người sử dụng phương tiện truyền thông xã hội. • Sử dụng kết hợp của các công cụ sau đây:
 31. 31. • Sear Engine Optimisation • On-page SEO • Off-page SEO • Pay Per Click Advertising (Google Adwords, Bing..) • Email marketing • Afiliate and partner marketing • Display advertising • PR online • Social media marketing • Facebook • Twitter • Other Platforms • LinkedIn • Pinterest • Youtube • Forum … • Mobile Marketing/ Mobile Apps • ……….
 32. 32. 7. Nhân sự và thời gian (human resources & timeline)
 33. 33. 8. Ngân sách (Budget)
 34. 34. 9. Đo lường hiệu suất hoạt động (Measure results)
 35. 35. • Google Analytics Cung cấp số liệu thống kê về lưu lượng truy cập trang web của bạn. Mức độ chuyển đổi khách hàng từ website • Google Adwords Để đo lường mức độ hiệu quả của Pay Per Click (PPC) bao gồm: từ khóa tìm kiếm được sử dụng và số lần nhấp chuột • Facebook Insights Công cụ đo lường hiệu suất trang facebook của bạn. Cho phép phân tích lượng fan, sự tham gia và tỷ lệ nhấp chuột thông qua các liên kết trên trang của bạn. • Twitter Analytics Phân tích sự thành công của tài khoản twitter, bao gồm số người theo dõi và yêu thích. • LinkedIn Analytics Cung cấp số liệu và xu hướng cho trang LinkedIn công ty, đo được sự tham gia, nhân khẩu học và so sánh với doanh nghiệp khác.
 36. 36. TRAO ĐỔI & THẢO LUẬN

×