Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digital Marketing Trend 2016

484 views

Published on

 • Be the first to comment

Digital Marketing Trend 2016

 1. 1. DIGITAL MARKETING TREND 2016 /2017
 2. 2. Digital 2016 • Digital Strategy • Digital devices • Digital platforms • Digital Channels • Digital Formats • Digital Production • Digital Content • Digital Ads • Digital PR
 3. 3. I. Digital Strategy – Chiến lược Digital • ABC to ART - Mô hình đánh giá sáng tạo và truyền thông cũ ABC (Attention - Branding - Communication) được thay bằng ART (Authentic - Relevant - Talkability). • Từ Story Telling sang Doing Telling • Growth hacking Marketing : Sử dụng công nghệ số trong phát triển các ứng dụng cho marketing để tăng đột biến số lượng lớn người sử dụng sẽ phát triển mạnh nữa. • Truyền thông Trải nghiệm phát triển mạnh Giám đốc Truyền thông của Unilever
 4. 4. 2010 Năm 2010-2015 : Truyền thông gây chú ý, Thương hiệu, Sales
 5. 5. 2016 Chuyển sang tạo sự Chân thực – Phù hợp với khách hàng và dễ bàn luận, lan truyền
 6. 6. II-Digital Devices • Mobile computer • Smart TV • Wearable • SMAC • IoT / M2M • VR
 7. 7. ❶Mobile computer
 8. 8. ❷ Smart TV
 9. 9. ❸Wearable
 10. 10. ❹ SMAC
 11. 11. ❺IoT / M2M
 12. 12. ❻Virtual Reality
 13. 13. III.Digital Platforms • Social Search Plaforms : Search MXH • In-door Location Positioning : Định vị trong nhà • Community Action Platforms : Cộng đồng hành động • Crowdsourcing Platforms : Cộng đồng ý tưởng • e-Commerce Platforms : Nền tảng TMĐT • LOPOMO Platforms : Nền tảng định vị và vị trí • Automation Platforms : Hệ thống tự động hóa • Social CRM Platforms : CRM MXH • Big data / Social monitoring ngày càng dễ khai thác và tích hợp, SMAC phát triển mạnh. • Online training : Đào tạo trực tuyến nghề Digital phát triển
 14. 14. ❶Social Search Plaforms
 15. 15. ❷ In-door Location Positioning
 16. 16. ❸Community Action Platforms
 17. 17. ❹Crowdsourcing Platforms
 18. 18. ❺e-Commerce Platforms
 19. 19. ❻LOPOMO Platforms
 20. 20. ❼Automation Platforms
 21. 21. ❽Social CRM Platforms
 22. 22. IV-Digital Channels • Social (FB..) và Search vẫn độc tôn, sẽ thêm Social search. • Các kênh Data demand tối ưu dữ liệu target • Các kênh Data tối ưu theo vị trí và địa điểm • Các kênh chợ buôn bán/ chợ deals • Các kênh OTT - ứng dụng liên lạc • Các kênh App và Game tăng mạnh
 23. 23. V-Digital Formats • Facebook Video • Video Content và Marketing • Live video marketing • Mobile assistance Apps/ OTT app Slide content • Mobile payment • Mobile authoring • 3D/ VR • Game online
 24. 24. VI-Digital Production • Video/ Photo • Game • Apps • Web Apps • Content copywriting services • 3D/VR
 25. 25. Digital Content Content marketing tiếp tục phát triển mạnh • Concept is King – Ý tưởng khác biệt • Context is King – Ngữ cảnh và hoàn cảnh, tiếp thị thời gian thực và theo ngữ cảnh hiện tại. • Benefits – Xây dựng lợi ích cho khách hàng • Cái tôi và nỗi đau – Cơ hội bày tỏ • Authentic – Sự thật • Hành động nghĩa hiệp hơn câu chuyện hay • Vấn đề cấp bách • Giao lưu văn hóa quốc tế
 26. 26. Digital Ads • Video ads tăng mạnh và kết hợp xuyên táo các hình thức copywriting ads khác. • Instagram ads tăng mạnh • Expanded ads/Richmedia tăng mạnh, ban đầu là 1 vài richmedia network lan sang GG sau đó là các hệ thống adnetwork và FB. • Expanded / Interactive ads trên mobile • Mobile ads Blocking : Hệ thống chặn quảng cáo • Leads/ CPA ads sẽ xuất hiện ngay trong các hệ thống CPC/CPM ads cũng như Publisher lẻ. • Programmatic ads - DSP
 27. 27. ❶ Video ads tăng mạnh và kết hợp xuyên táo các hình thức copywriting ads khác.
 28. 28. ❷Instagram ads tăng mạnh
 29. 29. ❸Expanded ads/Richmedia tăng mạnh
 30. 30. ❹ Expanded / Interactive mobile ads
 31. 31. ❻Leads/ CPA ads
 32. 32. ❼Programmatic ads • Real-time-Bidding ads thông qua các DSP
 33. 33. Digital PR • Social Media Influencer • Doing Telling • Experienced activation lan truyền / Online Referal :
 34. 34. Các khóa học tại Vinalink Academy • www.vinalink.edu.vn : VinalinkA : Học viện Chuyên đào tạo Digital marketing lớn nhất Việt nam • Khóa học Digital Marketing : http://im.edu.vn • Khóa học Content Mar : http://3c.edu.vn • Khóa học SEO VUA : http://daotaoseo.com • Khóa học Facebook Mar : www.vinalink.edu.vn • Khóa học bán hàng online : http://www.onlinesales.edu.vn • Thiết kế Quảng cáo- bán hàng : www.vinalink.edu.vn • Khóa học 72 Công cụ truyền thông : www.vinalink.edu.vn • Lớp thực hành content : http://www.vietbaithue.com

×