Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

1,957 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

 1. 1. 1 ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДУ “Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України” Доповідач: с.н.с. лабораторії гігієни навчальної діяльності дітей Філоненко Ольга Олександрівна
 2. 2. Стан здоров’я дошкільниківСтарших дошкільників без відхилень у здоров’ї 22 % Зростання хронічних захворювань серед дітей за період навчання у ДНЗ На 9 % Хронічних захворювань серед випускників ДНЗ 30 % Відхилення в кінці дошкільного періоду: - опірно-рухового апарату - порушення постави - носоглотки - нервової системи - органів системи травлення - алергічні прояви 32 % до 80 % 25 % 30 % 30 % 25 % Серед інших порушень виявлені: затримка процесів росту, зменшення життєвої ємності легенів, м’язової сили та витривалості, зменшення щільності кісток, зниження спритності та координаційних якостей Виражене стомлення в кінці дня 54 % дітей
 3. 3. Захворюваність дитячогоЗахворюваність дитячого населеннянаселення (захворювань на 1000 дітей)(захворювань на 1000 дітей) y = 29,375x + 1001,6 R 2 = 0,8238 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Найбільшими темпами зростають: хв. ендокринної системи, в тому числі ожиріння (темп приросту 73,9%), новоутворення (46.3 %),хв. органів дихання (34,9 %), хв. сечостатевої системи (33,3 %),хв. нервової системи (31,5 %), хв. системи кровообігу (14,4 %),хв. кістково-м’язової системи (6.2 %) Темп приросту захворюваності за останні 14 років – 50 %
 4. 4. Характеристика патології опорно-рухового апарату дітей (2012-2013 рр.), %
 5. 5. Розподіл дітей старшого дошкільного віку за рівнем координації рухів, 2013 р., %
 6. 6. Розподіл дітей старшого дошкільного віку за ступенем стомлення протягом дня на початку (n=239) та у кінці (n=288) навчального тижня, 2012-2013 рр., % Збереження високого рівня розумової працездатності серед дітей старшого дошкільного віку залежить від: - віку (χ2 = 13,8, p < 0,05), - особливостей вегетативної нервової системи (rs = 0,30, p < 0,01) - особливостей постави (rs = 0,35, p < 0,05) - формування дрібної моторики (rs = 0,38, p < 0,01)
 7. 7. Частка дітей з високою мотиваційною готовністю до навчання та добре розвинутою моторикою, %
 8. 8. Ознаки особистісної тривожності характерні для переважної більшості обстежених вихованців ДНЗ: 76,7 % дітей мали середній рівень тривожності, 21,9 % - високий. Серед хлопчиків статистично більше дітей з проявом агресії. Встановлений зв’язок між шкільною «зрілістю» та прихильністю до занять фізкультурою
 9. 9. Критерії функціональної готовності дітей до систематичного навчання у школі Медичні критерії Рівень біологічного розвитку: темпи прорізання постійних зубів; оцінка фізичного розвитку (відповідність довжини тіла віку, відповідність маси тіла довжині тіла); прибавка довжини тіла за останній календарний рік Рівень резистентності організму (кількість гострих захворювань у дитини протягом останнього року) Функціональні відхилення, хронічні захворювання; група здоров′я Психолого-педагогічні критерії Мотиваційна готовність до навчання (психометричний тест Керна-Ірасека) Якість вимови звуків Рівень нервово-психічного розвитку Сформованість шкільних вмінь й навичок
 10. 10. Пропозиції Навчання письму та читанню Підвищення резервів здоров'я дітей формування правильної постави розвиток координаційних здібностей розвиток дрібної моторики
 11. 11. Модель підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
 12. 12. Профілактично-коригувальний блок
 13. 13. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕНОЇ ПРОГРАМИ • Ефективність профілактично – оздоровчих заходів в умовах навчального закладу залежить від: • правильності вибору засобу; • системності впливу фізичних вправ та послідовності їх використання; • регулярності впливу; • тривалості виконання фізичних вправ; • поступовості збільшення навантаження під час одного заняття та протягом усього періоду занять; • віково-статевої індивідуалізації фізичних навантажень загального та спеціального спрямування; • поєднання фізичних навантажень із загартуванням, дієтою та іншими методами; • системності та своєчасності медико – педагогічного контролю.
 14. 14. school_health@ meta.ua 559-14-90

×