Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Інноваційні методи навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

939 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Інноваційні методи навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

 1. 1. Сучасні діти дуже змінилися в порівнянні з тим часом, коли створювалася нині діюча система освіти. В першу чергу змінилася соціальна ситуація розвитку дітей нинішнього століття: - різко зросла інформованість дітей; - сучасні діти мало читають; - характерна обмеженість спілкування з однолітками; - більшість дітей не беруть участь в діяльності дитячих організацій; - спостерігається поляризація дітей за рівнем розумового розвитку; - сьогодні діти більш відкрито висловлюють і відстоюють свою думку. Останнім часом інтерес школярів до навчання різко впав, чому, в певній мірі, сприяли застарілі форми і методи уроку.
 2. 2. Дитина – це сонце, навколо якого мають обертатися всі засоби навчання. Учитель повинен створювати лише атмосферу, в якій дитина має можливість висловлюватись. (Ш. О. Амонашвілі)
 3. 3. Учитель прагне до прогресу, хоче змінити свою діяльність на краще – саме цей процес є інновацією. Винахідлива діяльність вчителя на інноваційному уроці розкривається в різноманітних, незвичайних завданнях, неординарних діях, конструктивних пропозиціях, цікавих вправах, конструюванні ходу уроку, створенні навчальних ситуацій, дидактичних матеріалів, підборі наукових фактів, організації творчої роботи учнів.
 4. 4. СЛУХАТИ ІНШУ ЛЮДИНУ ДОВОДИТИ СВОЮ ТОЧКУ ЗОРУ ФОРМУВАТИ ВЛАСНУ ДУМКУ АРГУМЕНТУВАТИ І ДИСКУТУВАТИ РОЗВИВАТИ НАВИЧКИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 5. 5. РОБОТА В ПАРАХ РОБОТА В ГРУПАХ ПІДГОТОВКА ДО КОНКУРСІВ ІНТЕРАКТИВНІ ІГРИ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 6. 6. Мета: набуття учнями певних умінь і навичок за допомогою кількаразового повторення одних і тих же знань або дій. Необхідні елементи уроку: • підбір незвичайних завдань, • різноманітність дидактичного матеріалу; • організація змагань; • організація взаємного контролю тощо.
 7. 7. Може включати роботу в мікрогрупах, за варіантами, класний конвеєр, залік в парах тощо. Мета: навчання вмінню працювати в колективі і засобами колективу.
 8. 8. УРОК ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: Мета: використання, розвиток й узагальнення досвіду учнів та їх уявлень про світ. ОСОБЛИВОСТІ УРОКУ: •самостійна навчальна діяльність школяра; •орієнтація навчання на кінцевий результат; •зміна урочної, замкнутих форм відносин між педагогом і учнями на більш відкриті, спрямовані на спільну діяльність і співпрацю.
 9. 9. Мета: розвиток і формування здібностей кожного учня. УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТАКИХ УРОКІВ: - визначення рівнів знань учнів і їх здібностей до навчання; - виділення базового обсягу знань, необхідного для закріплення; - визначення способів навчання для кожного учня; - підготовка дидактичного матеріалу; - підготовка блоків навчального матеріалу; -встановлення регламенту для виконання тих чи інших завдань; -визначення механізму контролю навчальних дій учнів під час самостійної роботи з метою позначення подальших кроків або етапів організації навчання.
 10. 10. дозволяють розв'язувати одразу кілька завдань: • розвивають комунікативні вміння й навички; • допомагають встановленню емоційних контактів між учасниками процесу; забезпечують виховне завдання, оскільки змушують працювати в команді, прислухатися до думки кожного; знімають нервове напруження, дають можливість змінювати форми діяльності, переключати увагу на основні питання.

×