Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Parazitologie: febrele hemoragice

Subiect la modulul Parazitologie.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

Parazitologie: febrele hemoragice

  1. 1. FEBRELE HEMORAGICE 1. FEBRA HEMORAGICĂCU SINDROM RENAL DEFINIȚIE: Maladie viralăacută,cu focalitate naturală,este lezatînmodselectivendoteliulvaselormici și capilarelor. Evolueazăcuintoxicație,manifestări hemoragice,sindromrenal specific,ce determinăgravitatea. INCIDENȚA: Inițial se numeanefrozo-nefrităhemoragică.Sursaeste rozătoarele murine de pădure (șoarece roșcat), șoarece de câmp. Transmietere ce cale aerogenă,contact,alimentar. Afecteazăcel mai desbărbații. PATOGENIE: După inoculare,virusulîncepe săse reproducălanivelul celulelordinsistemul reticulohistiocitar.Debut determinatde virusemie,intoxicație realizatăde otoxinăspecifică.Vasotropismul viroticducla permeabilizareapereților(plasmoragie tisulară,densificareasângelui).Se producmodificări esențiale în sistemul de coagulare (sindromCID),tulburări de microcirculație.Înfocarele de ischemiese produce destrucțiamasivăa elementelortisulare,denaturareaprotidicăprofundă, După 3-5 zile de boalăapar manifestările hemoragice și insuficiențarenalăacută(dincauzaedemului serohemoragicinterstițial dinpiramideși compresiaconsecutivăacanaliculilorcudezvoltareaoliguriei, izohipostenurie). Implicatfactorautoalergic,scădereaLT,creștereaIgA și G, apariție anticorpi tisulari. TABLOU CLINIC: Incubațiadurează3-4 săptămâni.Caracter ciclicpronunțat.Evoluție –inițială,oligurie,poliurie,de convalescență. - perioadaincipientă(1-3zile):debutacutcu ridicareatemperaturii,care devineremitentăsauneregulată. Dinprimele zile cefalee,frison,sete,xerostomie,fațahiperemiată,injectareavascularăpe sclerăși conjunctive,hiperemiebucofaringiană,împăstareafeței,edempalpebral,semnPasternațki ușorpozitiv. - perioadaoligurică(3-11zile):t*Cridicată,sindromrenal,lombalgii,voma,dureri abdominale.Încazuri extremde grave – sughiț.Fața hiperemiată,paloare,hemoragii nazale,urinaroșieticăsauspălăturade carne,erupții peteșialepunctiforme pe parteasuperioarăși lateralăatoracelului,regiuneaaxilară,suprași subclaviculară,pleoape superioare.Semnpermanent –hemoragii înscleră,comisurapalpebralăexternă. Bradicardie absolută,hipotoniearterială.Limbauscată,cudepozite cenușii saubrune.SemnPasternați pozitiv.Izohipostenurie,proteinurie.Însedimentul urinar,eritrociteproaspeteși umbre eritrocitare,cilindri hialini,fibrinoși și granuloși,celulede epiteliucircularrenal vacuolizat.Scade acuitateavizuală. - perioadade poliurie:după9-13 zile.Înceteazăvoma,dispartreptatdurerile.După21-25 de zile începe perioadade convalescent. Evolutivse determină3forme: - ușor:concentrațiade azot rezidual nudepășește norma,uremialipsește,puținexprimatsindromul hemoragic,ușordiminuatădiureza. - mediu:uremie și fenomene hemoragice,azotrezidual 0,4-0,8g/l,diurezanictemerală300-900 ml. - gravă: uremie și indici maximalide azotrezidual +0,9g/l,diurezanictemerală200-300 ml,simptome hemoragice accentuate,insuficiențacardiovascularăacută,lezareatubuluidigestiv.
  2. 2. DIAGNOSTIC: Clinica– stare febrilăcumanifestări de insuficiențărenalăși sindromhemoragic. De laborator– proteinurie,epiteliuvacuolizat,microhematurie,izohipostenurie,hiperazotemie,leucocitoza cu deviere. Serologic–metodaanticorpilorfluorescenți,imunoenzimaticăși radioimunologică. DIFERENȚIAL: Gripa,febratifoidă,leptospiroza,encefalitaacariană,pielonefrita,glomerulonefita,IRA. TRATAMENT: Repausstrictla pat. Îngrijireazilnicăacavității bucale.Dietanr4 (Pevzner),fărălimitări saline,băutură abundentă,Borjomi. În fazaincipientă,i/v20-40 ml glucozăsol 40%, dimedrol,rutin,acidascorbic.Prodectina0,25g de 4 ori pe zi. Corecțiaechilibruluiacido-bazic,dezintoxicațiecu sol izotonicăde clorurăde sodiu,glucoză. Glucocorticosteroizilaaparițiașocului toxicoinfecțios.Corglicon,strofantinaîninsuf cardiovasculară,în asociere cupneumonii.Promedol,aminazina,dimedrol înlombalgii.Inductotermie lombară. 2. FEBRA HEMORAGICĂCRIMEEA-CONGO DEFINIȚIE: Infecție viroticăcufocalitate naturală,vehiculatăde ixodide.Se exprimăprinintoxicațiegenerală,sindrom hemoragic,leucopenie și trombocitopenie. ETIOLOGIE: Sursa suntmamiferele (vaci,capre,iepuri).Rezervorși vectorpeste 20 de specii ixodide –hyalomma, rhipicephalus,haemaphysalis,dermacentor.Transmiterease face prinînțepătură.Morbiditateaare caracter sezonier(martie-septembrie). PATOGENIE: Virusul pătrunde înorganismul umanînurma atacului de paraziți acarieni infectați printegumente, provoacă virusemie (manifestăriletoxiinfecțioasedinfazaincipientă).Vasotropismul virusului duce tulburări de coagulare (sindromCID). TABLOU CLINIC: Incubațiadurează1-14 zile.Debutcufrison,febră.Acuză cefalee,artralgii și mialgii,dureri abdominale și lombare,greațăși vomă.Obiectivhiperemie pe față,gât,torace superior,vestibul faringianși conjunctiv. Hipotonie arterială,bradicardie selectivă.După3-6 zile,aparsimptome hemoragice (erupții,epistaxis, metroragii,hemoptizii,macrohematurie). Bradicardie,zgomotecardiace asurzite.Abdomenbalonatși dureros.Hepatomegalie,semnul Pasternațki pozitiv,microhematurie,proteinurie,cilindrurie. DIAGNOSTIC: Serologie –RFC,RHAI,precipitare difuzăîngel,reacție de imunofluorescență,metodaimunosorbenților. DIFERENȚIAL: Leptospiroza,tifosexantematic,boalaSchoeinlein-Henoch,leucozaacută,antrax,alte febre (Marburg, Lassa, Ebola),septicemie.
  3. 3. TRATAMENT: Hrana proteică,vitamine.Sol izotonicăde clorurăde Na,glucoză5%, hemodeză,plasma.Încazde activitate fibrinoliticăcrescută–acid epsilonaminocaproic.Pentrudesensibilizare –dimedrol,suprastina,pipolfen. Glucocorticosteroizi.Nucleinatde Na. 3. FEBRA GALBENĂ DEFINIȚIE: Infecție viroticăacutăbifazicăcu focalitate naturală,transmisăde țânțari. Determinăsindromhemoragic grav, leziuni hepatice,renale. INCIDENȚA: Boalăcarantinabilă.Sursamaimuțele,rozătoare,arici.Țânțaraedesaegypti (epidemic).Zone tropicale, subtropic. ETIOLOGIE: Flavivirusfebricis,arbovirus. PATOGENIE: Strict transmisibilă, infecție tipicsanguină.Întimpul contagierii virusul pe cale limfaticăpătrunde în ganglionii limfatici regionali,unde se multiplică.Dupăcâtevazile,difuzeazăhematogen(perioadade virusemie),durează3-6zile.Este prezenttropismfațăde sistemul vascular,ficat,rinichi,encefal.Se produce o permeabilizare excesivă.Omulimunitate naturalăfațăde febragalbenănuposedă. TABLOU CLINIC: Incubațiadurează3-6 zile. - perioadainițială(febrilă) durează3-4zile.Debutacutcu cefalee,vertij,lombalgii,dureri înmembre. Obiectivfațahiperemiată,injectareavaselorsclerelor,fațaîmpăstată,edempalpebral,tegumente uscate. Bolnavi euforici,excitabili.Este caracteristicăsetea,greața,voma.Puls100-130 bătăi/minut.TA normala, zgomote cardiace.Masca amarilă– fața împăstatăcu nuanțăroșie-cianoticăce exprimăneliniște,ochi strălucitori,conjunctive hiperemiate,buze roșii-purpurii. După 4-5 zile de la debutare loc perioadaremisie.Ameliorareastării. Mai desse atestăformele grav-medieși grav.Perioadade remisie se preschimbăcuperioadade reacție,de stază venoasă.Starease agraveazăbrusc,febră,sindromhemoragicsever, insuficiențărenalăcu albuminurie,oligurie.Dispare împăstareafeței,hiperemiatrece înpaliditate.Hemoragiigastrointestinale, hematurie,erupții. Perioadade convalescență,începe înformele de gravitate medie și gravdina10-a zi de maladie.Astenia persistă1 săptămână. DIAGNOSTIC: Complex simptomatic–curba termicătipică,semne diatezahemoragică,leziuni hepatice,icter,bradicardie, hepato/splenomegalie). De laborator– leucopenie,neutropenie,limfocitopenie,albuminurie,hematurie, bilirubinemie,azotemie. Serologic– DIFERENȚIAL: Gripa,hepatitavirală,leptospirozaicterohemoragică,malarie,febradenga,recurentăacariană,Crimeea.
  4. 4. TRATAMENT: VitaminaC,vikasol,cardiotonice.HormoniGC,transfuzii,poliglulina,Ringer,vasopresoare,glicozide cardiace.Antibiotice. 4. FEBRA HEMORAGICĂDENGA INCIDENȚA: Sursa omul bolnav,maimuțe.Vestori țânțari dingenul Aedes(aegypti,albopictus,scutellaris,polynesiensis). ETIOLOGIE: VirusDengacu genomARN (dengavirus),genul Flavivirus,cu4 serovariante (1și 2). PATOGENIE: Neelucidatăpe deplin.Afecteazăneuroniiencefalului,măduvei spinale,provocândtoxicozagenerală, modificări degenerativeînțesuturi renale,hepatice,cardiace.Are acțiune vasotropă,crește permeabilitatea vaselorcudezvoltareaintumescențeiendoteliului capilar,edemvascular,infiltrațiecucelule mononucleare. Se instaleazăsindromhemoragic,hipovolemie,anoxieși acidozămetabolică. TABLOU CLINIC: Incubațiade 2-5 zile.Debutacutcu ascensiune termică,cefalee,astenie,mialgii,dureri abdominale difuze, nausee,vomă.Fațapăstoasă,vasele sclerelorintensinjectate.Erupții peteșiale,epistaxis,hemoptizie, melenă.TA joasă. DIAGNOSTIC: Izolareavirusuluiînprimele 2-3zile pe șoare albi sugari.Teste serologice RHAI,RN. DIFERENȚIAL: Boli neinfecțioase,care evolueazăcudiatezahemoragică. TRATAMENT: Similarca larestul. 5. FEBRA HEMORAGICĂDE LASSA DEFINIȚIE: Boalăviralăînalt infecțioasă,se transmiteprincontact,alimentar,aerogen.Clinic reacție febrilăpronunțată, mialgie,limfadenopatie,leziuni difuzeale ficatului și sistemului microvascularcusindromhemoragic. INCIDENȚA: Boalăviralăcu focalitate naturală.Sursași rezervorul esteșobolanul multimamatMastomysnatalensis. Contaminareaomului poate fi accidentală,consumde apă,carne tratată ineficient.Laoameni se transmite pe cale aerogenă,alimentară,contact,sexual. ETIOLOGIE: Arenavirus,de formăsferică.
  5. 5. PATOGENIE: Neelucidatpe deplin.Poartade intrare este mucoasa căilorrespiratorii superioare,tubdigestiv.Multiplicare în țesutlimfatic.Virusulpătrunde însânge,producândvirusemie,ce durează3 săptămâni.Ajunge înorgane parenchimatoase,inclusivcord,ficat,rinichi. TABLOU CLINIC: Incubație de 3-17 zile. Debutcufebră,astenie,mialgii,dureri abdominaleși toracice,nausee,vomă,diaree, astenie,mialgii.Obiectivfațaedemațiată,enentem, limbauscatăși saburală,pieleafeței și toracelui hiperemiată,febră.Conjunctivită,ulcerații amucoaselor,limfadenopatie,dureri abdominale.Hemoragii intrapleurale,convulsii,asurzire.TA scăzută,pulsslab. DIAGNOSTIC: Serologie –RFC,RIFIanticorpi,izolare virus. DIFERENȚIAL: Malaria,febragalbenă,leptospiroza. TRATAMENT: Serimunde convalescent, tetracicline,acidascorbic,vikasol,corticosteroizi(prednisolon,hidrocortizon), substituenți(dextran),Ringer. 6. FEBRA HEMORAGICĂDE MARBURG DEFINIȚIE: Boalacercopitecilor,provocatăde virusul bolii Marburgv INCIDENȚA: Transmitereanaturalăîntre maimuțele verzi.Se transmiteaerogen,alimentar,de contact(și sexual). ETIOLOGIE: Virusul Marburg,rhabdovirus. PATOGENIE: Neelucidat.Poate fi acțiune directăasupracelulelorendoteliuluivascularcuprocese grave de dereglare a microcirculației. Apare sindromCIVD. TABLOU CLINIC: Incubația1-9 zile.Debutacut,febră,cefalee,lombalgii,fatingehiperemiat.Înziua3-4-anausee,voma, hematemeza, diaree,scaunlichidcuaspectde melenă.Înziua5-6-a erupții maculo-papuloase.Înziua6-7a sindromhemoragic(peteșii,echimoze,hematurie,epistaxis).Înziua6-adescuamațiaepidermului.Afectare SNC(parestezii,convulsii,stupor,sindrommeningeal).Însăptămânaa 3-a miocardită,orhita,pneumonie, hepatita,mielita,psihoze. DIAGNOSTIC: Sângele periferic– leucopenie,deviereaneutrofilelorspre stânga,limfociteatipice,limfoblaste,celule pseudo-Pelger,plasmatice și plasmoblaste.Se determinătrombocitopenie,probe hepatice dereglate (crește transaminazele). Serologie –RIFI.
  6. 6. TRATAMENT: Antibiotice(cloramfenicol,ampicilina) previnasociereaunei infecții secundare. Măsuri antișoc(control TA,puls,vase periferice),echilibrare electroliticăși acidoza. Administrare de lichide,sânge,plasma,soluții de albumina,dextran. 7. FEBRA HEMORAGICĂDE EBOLA INCIDENȚA: Rezervorul și sursaîncă nu suntstabilite. ETIOLOGIE: Virusul Ebola,care morofologice similarcuMarburg, dar antigenicdeosebit. PATOGENIE: SimilarcuLassa și Marburg. TABLOU CLINIC: SimilarcuLassa și Marburg. Incubația durează2-15 zile.Începe cufebră,cefalee,mialgii.Aparuscăciune, senzație de usturime,dureri abdominale,diaree și vomă.Simptompronunțat –dureri în regiuneacoastelor inferioare,care se intensificăîntimpul respirației,tusei.Anemiebrutală.Hemoragiisubconjunctivale. Rigiditateamușchilorgâtului.Agitație motorie.Faringita. DIAGNOSTIC: Sângele periferic- leucopenie,ce alterneazăculeucocitozăși deviereneutrofilică. Serologie,virusologie. TRATAMENT: Similarca și la Lassa,Marburg.

×