Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Parazitologie: Rickettsiozele

700 views

Published on

Subiect la modulul Parazitologie.

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

Parazitologie: Rickettsiozele

  1. 1. RICKETTSIOZELE Grup de boli infecțioaseacute transmisibile ce afecteazăomul.Provocate de microorganismespecifice, ricketsii. TIFOS EXANTEMATIC EPIDEMIC DEFINIȚIE: Infecție acută,provocatăde rickettsiaprowazeki,vehiculatăde păduchi.Se prezintăprinevoluție ciclicăși febră,stare tifoidă,exantemspecific,leziuni acute lanivelul sistemului nervos,cardiovascular. INCIDENȚA: Sursa este omul bolnav,care devine contagiosdinultimele 2-3zile de perioadăincubațională,întoată perioadafebrilăși pânăîn a 7-8-a zi de apirexie,adicăcirca20 de zile.Transmiterease face prinpăduchii de corp. ETIOLOGIE: RickettsiaprowazekidaRocha-Lima,posedă2antigene: - unul superficialtermostabil și fărăspecificitatede specie(propriuși Rickettsiamooseri) - altul subiacent–termolabil și cuspecificitate de specie. Are și antigende origine glucidică,comuncucel de ProteusOX19. Este un parazitstrict intracelular,de dezvoltădoarîn citoplasmăși poate fi ușorneutralizatsubacțiunea concentrațiile obișnuitede substanțe dezinfectante:cloramina,formalina,fenol,lizol,acizi,baze.Persistă câtevaluni în fecalele uscate de păduche. PATOGENIE: Se încadrează rapidîn celulele de endoteliuvascular,unde se multiplică,iarla scindare eliminăendotoxină, ce provoacăintoxicații și se manifestăcavasodilatant.Celulele endotelialese tumefiază,se descuameazăși se distrug.Multiplicareaeste mai intensăînperioadade incubație și îna 1-2-a zi de febră,apoi diminuează treptat,.Formaelementarăde leziune vascularăeste endovasculitaverucoasă(odistrucție limitatăpe învelișul endotelial și pe celulele endotelialeizolateînlocul de infiltrare aricketsiilorcuformareaunui tromb parietal de coagulare de formaunei veruci sferice sauconice,apoi și a unui infiltratperivascularîn manșondispuse excentric. Extindereamodificărilorduce laobstrucție vascularătotalăcutromb (trombovasculitadistructivă).Înjurul sectorului de lezarevasculară,pe capilare,venule precapilare, arteriole,venule,se determinăgranuloame exantematicespecificesaunoduli Popov-Davidovski.Se pot apreciaîncepândcu a 6-8-a zi de boalăîn toate organele.Granulomatozaduce latulburări grave înSNC, dereglări hemodinamice cusemne de hiperemie paralitică. MORFOPATOLOGIE: Edemmeningeal ușor,intumescențeencefaloide,hemoragii cerebrale.Cordlax.Edeme corticale,hemoragii corticosuprarenale.Splenomegalie,hiperemiată.Pneumonii. TABLOU CLINIC: Incubație de 6-22 de zile.Evoluțiacuprinde 3perioade –incipientă(primele 4-5zile),de stare (4-8zile), însănătoșire. Boaladebuteazăacut,cu ascensiune termică,bufeuri,vertij,cefalee,slăbiciune,frisoane.Insomnie,mialgii, dureri articulare,anxietate.Obiectivhiperemie,fațapăstoasă, cianozabuzelor.Palpatortegumente fierbinți,semnul ciupitului pozitiv.Potapăreaerupții herpetice pe buze.Limbaeste uscată,cudepuneri albe.Începânddinziuaa3-a simptomChiari-Avțîn(erupții conjunctivalepe cutafundului de sacconjunctival subformă de peteșii solitare,enantem,semnRosenberg).Tremorlingual(semnGovorov-Gaudelier).
  2. 2. Perioadade stare – dina 4-5-a zi odatăcu erupțiilerozeolo-peteșiale,îndimensiuni nudepășesc3mm. Rozeolelesuntdispuseintradermic,parplate și estompate,cucontururi neregulate. La a 7-9-a zi de la apariție,erupțiile exantematicedispar. Suntprezente semnele meningeale,redoareacefei,Kernigși Brudzinski slabmanifeste. Hepatoși splenomegalie.Oligurie,ișuriaparadoxa. - ușor:neimportante semnele de intoxicație generală,temperaturanudepășește 38*C, lipsește stare tifoidă,conștiințaclară,cefalee și insomnie moderată.Prevaleazăerupții rozeolice.Febradurează9zile. - medie:simptomaticamai tipică,erupțiile suntrozeolo-peteșiale. Febraatinge 38-39*C. Durează12-14 zile. - gravă: simptome cerebrale și vasculare mai intense.Puls140,TA 70-80. Acrocianoză,zgomote cardiace asurzite.Tahipnee,tulburări de ritmrespirator. COMPLICAȚII: Colaps,tromboze,tromboembolii,rupturi ale vaselorcerebrale cusemne de pareză,paralizii,hemoragii intestinale,miocardite,infarctmiocardic,psihoze. DIAGNOSTIC: - tabloucliniccaracteristic - serologie:doardupă8-10 zile de boală.ProbasuprasensibilăRHAIcurickettsiaprowazeki.Reacția de aglutinare. DIFERENȚIAL: Gripa,bronhopneumonia,meningita,febrehemoragice,febratifoidă,febre paratifice,tifosexantematic princăpușe,ornitoza,boalamedicamentoasă,trichineloza,diverse eriteme. TRATAMENT: Tetraciclina,doxiciclina. Cardiotonice,vasodilatante,camfor,cordiamina,noradrenalina,efedrina,mezaton,corglicon. FEBRA PĂTATĂ A MUNȚILOR STÂNCOȘI DEFINIȚIE: Infecție acutăprovocatăde rickettsii brumpt,se transmitlaomprinmușcătura ixodelordingenul Dermacentor.Este prezentăintoxicațiemanifestă,erupțiemaculo-papuloasă,încazuri grave devine hemoragică. INCIDENȚA: Zoonozăstrict transmisibilăcufocalitate naturală.SurselesuntcăpușeleDermacentorandersoni,variabilis, Ambliommaamericanus,cajennense.Este caracteristicăcaleade transmitere transovarianăși transfazică. Bolnavul nueste contagios?? ETIOLOGIE: Parazitintracelulardingenul Rickettsia –Brumpt,care se dezvoltădoarîn citoplasmă,nucleu.Are activitate toxică,hemolitică.Se multiplicăîn sac vitelin,culturi celulare,cobai,șobolani de bumbac,iepuri. PATOGENIE: Rickettsiile transmise prinmușcăturacăpușei pătrundinițial înggl limfatici regionali,iarde acoloîn sânge. Pe locul inoculării nuse formeazăafectprimar.Endoteliul se tumefiază,se necrozează,se descuameazăîn lumenul vascular.Pe locul de leziuneendotelialăapartrombi parietali,granuloame de noduli.Parazitează atât endoteliul vascularcâtși fibrele musculare de mezoteliu.
  3. 3. MORFOPATOLOGIE: Leziuni vasculare cu edemațiereapielii,țesutuluic-a,hemoragii înorgane parenchimatoase.Miocardita interstițială,glomerulonefrită,pneumonie interstițială. TABLOU CLINIC: Incubațiadurează2-12 zile.Debutcufrison,cefalee,adinamie,dureri osteo-musculo-articulare,febră, vomă. După 5-6 zile aparerupții maculo-papuloase abundente,inițial pe membre.Erupțiile dispardupă4-6 zile,lăsândpigmentațiiși descuamații furfuracee.Dacăevolueazămai ușor – bradicardie,dacămai grav – tahicardie. Poate fi cefalee difuză, agitație,halucinații,delir,comavigile. Perioadade stare durează2-3 săptămâni. Forma de ambulator– cu erupții incerte saufărăacestea,temperaturăsubfebrilăpânăla1-2 săptămâni Forma abortivă– cu ascensiuneatermicăbruscă,erupții pasagereși reacție febrilăcuduratapână la7 zile Forma tipică– aspectcliniccaracteristic,reacție termicăpânăla3 săptămâni Forma fulminantă–cu toxicozăgravăși moarte după3-4 zile de boală. COMPLICAȚII: Hemoragii nazale,gastrointestinale,renale,flebite,irite,nefrite,nevrite,miocardite,hemiplegii. DIAGNOSTIC: - serologie:reacțiaWeil-Felix cuantigene proteice OX19și OX2.RFC montată cu antigene dinRickettsia rickettsii –apare în concentrații pozitive îna 2-a săptămânăde boală și se menține timpde 6-8 ani. Izolareaagentului patogendinsângelebolnavilorprininfectareacobailor. TRATAMENT: Tetracicline,levomecitina.Cardiotocine,vasopresoare,dezintoxicante.Încomplicațiistafilococice se administreazăpeniciline,streptomicina. FEBRA DE MARSILIA (BUTONOASĂ) DEFINIȚIE: Boalăinfecțioasăacutădeterminatăde Rickettsiaconori,transmisăprinIxodesricinusde sud.Evoluție benignă,afectprimar,erupții maculo-papuloase extinse,ggl limfatici regionalimăriți și dureroși,bradicardie și hipotonie. INCIDENȚA: Endemicăcu focalitate naturală.Infecțiavehiculatăprinmușcăturacăpușei câineluiRhipicephalus sanguineus.Infectul se transmitetransovarian.Morbiditatesporadică,se atestăînperioadaprimăvara-vară, la tropice.Potnimeri și princontact(infricțiuneaparticulelorde căpușe contaminate striviteînpiele sau conjunctive). ETIOLOGIE: Agentul patogeneste Rickettsiaconori Brumpt,paraziteazăintracelularși intranuclear. PATOGENIE: Este afect primară(pata neagră), limfadeniteleregionaleși manifestările alergice.Afectul primareste un focar inflamatorcâtbolul de linte,apărutpe locul unde s-auinoculatși multiplicatRickettsiile,care se necrozeazărapidpe centru,se formeazăo crustă neagră,cafenie saugri închisă.Apare după mușcătura acariană,cu circa 5-8 zile înainte de ascensiuneatermică.Apare limfadenităregională.Este factoralergic, care definește artralgiile. Este benignă.La cei care au suportatboalase formeazăimunitate viageră –antirickettsioasăși antitoxică.
  4. 4. TABLOU CLINIC: Incubațiadurează3-7 zile.Debutacutcu frison,sudorație,febră,cefalee,dureri articulare,insomnie, astenie,febră,hiperemiafeței și conjunctivelor,depunericenușii pe limbă. Semnprecoce este afectul primar,dupămușcăturaacariană.Este uninfiltratinflamatorproeminentindurat și indolor,cunecroză,apoi și crustă. Limfadenitaregionalăcudureri lanivelulggl limfatici. Erupții specifice (febrabutonoasăacnee),evolueazăspre papulecuhemoragii încentru. Cordul depășește moderatlimitele normale,zgomotele cardiace potfi asurzite. Perioadade convalescentîncepe dina9-12-a zi. COMPLICAȚII: Tromboflebite,bronșite,bronhopneumonii,pneumonii pleurale. DIAGNOSTIC: Triada – afect primar,limfadenitaregională,erupțiimaculo-papuloasepolimorfe abundente,extinsepe tot corpul. Serologie –RFC,RHAI,antigene integre dinR.Conori.Reacțiile devinpozitive dina5-7-azi de boală, permanente dina10-a zi. DIFERENȚIAL: Tifosexantematic,febratifoidă,paratifoidă,luse,formaalergicăabolii medicamentoase. TRATAMENT: Tetraciclina,doxiciclina. Cardiotonice,vasodilatante,camfor,cordiamina,noradrenalina,efedrina,mezaton,corglicon. FEBRA Q DEFINIȚIE: Infecție acută,provocatăde Coxiella burnetii.Zoonozăcufocar natural ș tablouclinicpolimorf,uneori cu evoluție subacutăsaucronică. INCIDENȚA: Rezervorul principalsuntmamiferele, păsăriledomestice și sălbatice,artropodele.Transmitere aerogenă, alimentară,de contact,transmisiv. Importantesteinhalație,princontact.Mai frecventbărbații. ETIOLOGIE: Coxiellaburnetii,Rickettsiaburnetii.Mirobiiauvariabilitate de fază –substanțăantigenicădinprimafază, pentrucare prinRFC se deceleazăînseranticorpi doar în perioada tardivăde convalescent,și dinadoua fază,când sunt decelați și înperioadaincipientă,și înperioadatardivăde convalescență. PATOGENIE: Reticuloendoteliozăacutăcuevoluție ciclicăbenignă,fărădezvoltareapanvascularitei.Schematic: - încorporareagermenului înorganismul umanpe cale de aspirație,alimentară,contact - pătrunderearickettsiilorînorganismprinmucoase și tegumente,lezate,fărăaproduce vreoschimbare patologicălocală - diseminarealimfogenăamicrobilorînsistemul circulator - rickettsiemiaprimară - diseminarearickettsiilorînorgane parenchimatoaseale sistemul reticuloendotelial - rickettsemiasecundară
  5. 5. - declanșareaunorreacții alergice - fondareaimunității - convalescența. MORFOPATOLOGIE: Pneumonieinterstițială.Edemațiereaînfocarcu infiltrație eozinofilicăsaumonocitară,focare de leziuni hepatocitare,hiperplazieînpulpasplenică,gangliomegaliecudecelare de granuloame dinceluleepitelioide. Tumefiereaepiteliului canalicular. Perivascularite și hemoragii punctiformeperivasculare. TABLOU CLINIC: Incubațiadurează3-32 de zile.Senzațiede căldură,cefalee,slăbiciune,transpirații profuze,inapetență,tuse uscată, dereglareasomnului,mialgii,dureri lombare,dureriorbitare,vertij,vomă,epistaxis.Obiectiveste hiperemiefacială,injectareavascularăasclerelor,hiperemievestibulară,herpes,limbăumedăcudepuneri gri-murdare,tulburări neurologice,bradicardieși hipotonie,hepato/splenomegalie.Reacțiafebrilănu depășește 2săptămâni. În perioadade stare suntaccentuate toate simptomele,auaspectrozeolic,rozeolo-papulos,veziculo- papulos,rozeolo-peteșial,elementepeteșiale.Potfi erupții cutanate,asociatecuartralgii. Mialgii precoce. Gangliomegalie.Modificărilesistemului cardiovascular (bradicardie,normocardie,tahicardie,hipotonie, normotonie),asurzireazgomotelorcardiace,reducereavoltajuluilaEKG.Rareori poate fi endocardită. Pneumonii,traheite,traheobronșite,bronșite. Scade apetitul,limbaumedăcudepozitealbe,fără edem.Potfi dureri abdominale.Poate îmbrăcaaspectde hepatităacută. Cefalee,insomnie,anorexie,hiperhidroza(durere înglobi oculari,dureri lombare,mialgii,astenie).Status tifoid. Boaladurează10-14 zile,dupăcare se instaleazăconvalescențacuameliorare. COMPLICAȚII: Tromboflebite,pancreatite,pielonefrite,epidimite,pleurezii,bronșiectazii,infarctpulmonar. DIAGNOSTIC: În sânge leucopenie,neutropenie,eozinopenie,anumitădeviere spre stângaînformulaleucocitară, limfocitozărelativă,monocitozăușoară,VSHaccelerat. Serologie:RFCși reacțiade aglutinare,princare se potdeterminaanticorpi cutitrudiagnostic,la majoritateabolnavilorîncepândcuziuaa 8-10-a. Nu se recurge la reacțiade hemaglutinare și de neutralizare. Teste alergiccutanat. TRATAMENT: Tetracicline,asociere culevomecitina.Aspirina,reopirina,butadion. Prednison,dexametazon, hidrocortizon.

×