Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hệ thống thông tin quản lý - Bài 4 Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 2)

3,163 views

Published on

1. Các hệ phân phối
2. Quản lý tài nguyên thông tin
3. Quản lý khách hàng

 • Be the first to comment

Hệ thống thông tin quản lý - Bài 4 Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 2)

 1. 1. Bài 4 Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 2)
 2. 2. Nội dung bài học 1. Các hệ phân phối 2. Quản lý tài nguyên thông tin Bài 4: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 2) 2 2. Quản lý tài nguyên thông tin 3. Quản lý khách hàng
 3. 3. Bài 4: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 2) 3
 4. 4. Kiến trúc (architecture) Cơ sở hạ tầng (infrastructure) Quá trình phát triển của hệ phân phối Khái niệm Bài 4: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 2) 4
 5. 5. Xử lý phân phối (distributed processing) Kết nối giữa các bộ xử lý (connectivity among processors) Cơ sở dữ liệu phân phối (distributed database) Luật mở rộng (systemwide rule) Các thuộc tính của hệ phân phối Xử lý phân phối (distributed processing) Kết nối giữa các bộ xử lý (connectivity among processors) Cơ sở dữ liệu phân phối (distributed database) Luật mở rộng (systemwide rule) Bài 4: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 2) 5
 6. 6. Ba câu hỏi: Các hoạt động có phụ thuộc nhau không? Các bộ phận có thật sự nhất quán không? Văn hóa đồng đội của tổ chức có phân quyền không? Khi nào cần sử dụng hệ phân phối? Bài 4: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 2) 6
 7. 7. Cơ cấu theo kiến trúc tổ chức (Organizational Framework) Hai mô hình cơ cấu mẫu Hệ sinh thái doanh nghiệp Doanh nghiệp Nước/vùng Bài 4: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 2) 7 Nước/vùng Miền Đơn vị Nhóm Cá nhân
 8. 8. Cơ cấu theo công nghệ kỹ thuật (Technical Framework) Hai mô hình cơ cấu mẫu Bài 4: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 2) 8
 9. 9. Dạng cây phân cấp dựa trên máy chủ Dạng phân quyền địa phương Dạng ngang hàng dựa trên mạng LAN Dạng hỗn hợp Dạng máy chủ - máy khách Dạng điện toán đám mây dựa trên Internet Dạng dịch vụ web Phân loại các hệ phân phối Dạng cây phân cấp dựa trên máy chủ Dạng phân quyền địa phương Dạng ngang hàng dựa trên mạng LAN Dạng hỗn hợp Dạng máy chủ - máy khách Dạng điện toán đám mây dựa trên Internet Dạng dịch vụ web Bài 4: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 2) 9
 10. 10. Bài 4: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 2) 10
 11. 11. Mô hình CSDL ba cấp Bài 4: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 2) 11
 12. 12. Mô hình phân cấp (Hierarchical Model) Mô hình mạng (Network Model) Mô hình quan hệ (Relational Model) Mô hình đối tượng (Object Model) Bốn mô hình dữ liệu Bài 4: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 2) 12
 13. 13. EDP/MIS truyền thống Các CSDL công cộng Bốn loại thông tin Nội bộ Bên ngoài Dựa trên bản ghi EDP/MIS truyền thống Các CSDL công cộng Quản lý các bản ghi xử lý văn bản Các website thư viện cộng đồng Bài 4: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 2) 13 Dựa trên tài liệu
 14. 14. Bản ghi dữ liệu Tài liệu Đồ vật ưa thích Thực thể (entity) Ý tưởng hoặc bản mẫu Thuộc tính của một đồ vật Trường dữ liệu (field) Tập các ký hiệu Tất cả thuộc tính của một đồ vật Bản ghi (record) Đoạn văn logic Tất cả đồ vật liên quan tới nhau File Tài liệu Cấu trúc của thông tin Tất cả đồ vật liên quan tới nhau File Tài liệu Một nhóm các file liên quan tới nhau Cơ sở dữ liệu Tập file (file cabinet) Một tập các cơ sở dữ liệu Hệ thống ứng dụng Thư viện Mô hình dữ liệu Phân cấp, quan hệ, … Các từ khóa, đường link, … Bài 4: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 2) 14
 15. 15. Đoàn thể Nguồn thông tin Công nghệ sử dụng Thông tin dạng bản ghi nội bộ Đơn vị hệ thống thông tin Xử lý giao dịch Tổ chức đơn vị DBMS Từ điển dữ liệu Kỹ thuật phân tích dữ liệu doanh nghiệp Thông tin dạng tài liệu nội bộ Trung tâm xử lý văn bản Quản lý bản ghi Thư từ, form, báo cáo, email, … công cộng Xử lý văn bản Micrographic Reprographic Phục hồi văn bản Phạm vi của quản lý thông tin Thông tin dạng tài liệu nội bộ Trung tâm xử lý văn bản Quản lý bản ghi Thư từ, form, báo cáo, email, … công cộng Xử lý văn bản Micrographic Reprographic Phục hồi văn bản Thông tin dạng bản ghi bên ngoài Người dùng cuối Kế hoạch toàn thể Phân tích tài chính Cơ sở dữ liệu công cộng Dịch vụ trên nền Internet Mạng công cộng Các gói phân tích Thông tin dạng tài liệu bên ngoài Thư viện đoàn thể Tài liệu công cộng Dịch vụ tin tức Catalog Báo cáo hóa đơn Dịch vụ thưc mục Mạng công cộng Quét dò môi trường Bài 4: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 2) 15
 16. 16. Bài 4: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 2) 16
 17. 17. Quản lý quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management): là phương pháp giúp các doanh nghiệp: Tiếp cận và giao tiếp với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả Quản lý các thông tin của khách hàng: Thông tin về tài khoản Nhu cầu Liên lạc … Khái niệm Quản lý quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management): là phương pháp giúp các doanh nghiệp: Tiếp cận và giao tiếp với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả Quản lý các thông tin của khách hàng: Thông tin về tài khoản Nhu cầu Liên lạc … Bài 4: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 2) 17
 18. 18. Tìm kiếm, thu hút, giành niềm tin khách hàng mới Duy trì những đối tác đã có Lôi kéo khách hàng cũ trở lại Giảm chi phí tiếp thị Mở rộng dịch vụ khách hàng Mục tiêu Tìm kiếm, thu hút, giành niềm tin khách hàng mới Duy trì những đối tác đã có Lôi kéo khách hàng cũ trở lại Giảm chi phí tiếp thị Mở rộng dịch vụ khách hàng Bài 4: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 2) 18
 19. 19. Chất lượng và hiệu quả Giảm giá thành tổng thể Hỗ trợ việc đưa ra các quyết định Khả năng của doanh nghiệp Tạo sự chú ý của khách hàng Tăng lợi ích Phát triển kế hoạch Thúc đẩy sự phát triển sản phẩm Lợi ích của một hệ thống CRM Chất lượng và hiệu quả Giảm giá thành tổng thể Hỗ trợ việc đưa ra các quyết định Khả năng của doanh nghiệp Tạo sự chú ý của khách hàng Tăng lợi ích Phát triển kế hoạch Thúc đẩy sự phát triển sản phẩm Bài 4: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 2) 19
 20. 20. Xây dựng được tầm nhìn Sự thống nhất trong nội bộ Sử dụng triệt để công nghệ đang có Văn hóa doanh nghiệp Điều kiện của CRM Bài 4: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 2) 20
 21. 21. Giao dịch Phân tích Lập kế hoạch Khai báo và quản lý Quản lý việc liên lạc Lưu trữ và cập nhật Hỗ trợ các dự án Thảo luận Quản lý hợp đồng Quản trị Các chức năng chính của hệ CRM Giao dịch Phân tích Lập kế hoạch Khai báo và quản lý Quản lý việc liên lạc Lưu trữ và cập nhật Hỗ trợ các dự án Thảo luận Quản lý hợp đồng Quản trị Bài 4: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 2) 21
 22. 22. Điện toán đám mây Lợi ích: Đáp ứng được các đòi hỏi khắt khe Rẻ và an toàn Nhanh và đơn giản Không cần đầu tư nhiều nhân sự Xu hướng Điện toán đám mây Lợi ích: Đáp ứng được các đòi hỏi khắt khe Rẻ và an toàn Nhanh và đơn giản Không cần đầu tư nhiều nhân sự Bài 4: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 2) 22
 23. 23. Ba câu hỏi sử dụng khi cần xác định sử dụng hệ phân phối: Các hoạt động có phụ thuộc nhau không? Các bộ phận có thật sự nhất quán không? Văn hóa đồng đội của tổ chức có phân quyền không? CRM là tập hợp các công tác quản lý, chăm sóc và xây dựng mối quan hệ giữa các khách hàng và doanh nghiệp Tổng kết bài học Ba câu hỏi sử dụng khi cần xác định sử dụng hệ phân phối: Các hoạt động có phụ thuộc nhau không? Các bộ phận có thật sự nhất quán không? Văn hóa đồng đội của tổ chức có phân quyền không? CRM là tập hợp các công tác quản lý, chăm sóc và xây dựng mối quan hệ giữa các khách hàng và doanh nghiệp Bài 4: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 2) 23

×