SlideShare a Scribd company logo
1 of 37
HỆ THỐNG THÔNG TIN
QUẢN LÝ
Th.s Nguyễn Hữu Khoa
Email : nhkhoa@hcmulaw.edu.vn
Bộ môn Quản trị kinh doanh
08/2013
 Cung cấp các kiến thức cơ bản về
HTTT
 Phương pháp xây dựng, triển
khai, ứng dụng, quản trị HTTT trong
doanh nghiệp
 Khả năng tin học hoá cho hoạt động
doanh nghiệp
 Phân tích, đánh giá về HTTT
Mục tiêu môn học:
GiỚI THIỆU MÔN HỌC
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
1. Giới thiệu về HTTTQL
2. Cơ sở hạ tầng công nghệ của hệ thống
thông tin
3. Dữ liệu và Quản trị cơ sở dữ liệu
4. Hệ thống thông tin quản lý trong tổ
chức
5. Hệ thống thông tin quản lý trong hoạch
định nguồn lực doanh nghiệp ERP
6. Hệ thống thông tin quản lý trong ERP
II : CRM, SCM, BI, EC
7. Bảo mật và an toàn cho HTTTQL
- Management Information Systems, by R.
Kelly Rainer, Jr., Brad Prince and Hugh
Watson, John Wiley & Sons (US) Copyright
John Wiley & Sons, Inc. © 2013 (672 pages)
- Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý, TS.
Phạm Thị Thanh Hồng (NVB Đại học Bách
Khoa Hà Nội năm 2010)
- Giáo trình Hệ thống thông tin quản
lý, Nguyễn Hữu Khoa, tài liệu lưu hành nội
bộ, http://elearning.hcmulaw.edu.vn
Tài liệu :
Yêu cầu:
Đăng ký nhóm và đề tài tại :
http://elearning.hcmulaw.edu.vn
Vào mục : học trực tuyến
Sinh viên có thể tham gia thảo luận
trên mạng trước khi trình bày tại lớp.
Sinh viên liên hệ với giáo viên qua
email, nhkhoa@hcmulaw.edu.vn;
skype và yahoo ID : nhkhoaus
Kiểm tra đánh giá
Hình thức Tỷ lệ Số lượng
bài
Thời điểm hoàn
thành
Bài tập cá nhân 20% 1 Tuần 4
Kiểm tra giữa kỳ 20% 1 Tuần 5
Bài tập nhóm 20% 1 Tuần 6, 7
Thi hết môn (viết
hoặc trắc nghiệm)
40% 1 Kết thúc môn học
Giới thiệu hệ thống thông
tin quản lý
CHƯƠNG 1
Nội dung
1. Hệ thống thông tin quản lý là gì ?
2. Tầm quan trọng của HTTTQL
3. Vai trò của HTTTQL trong DN
4. Các thành phần cơ bản HTTTQL
5. Các loại HTTTQL
Ứng dụng CNTT vào tổ
chức, doanh nghiệp có thật sự
là dễ và đạt hiệu quả ?
GiỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
MIS
Hardware
Software
DatabasePeople
Tele
communicaton
Các thành phần tạo nên hệ thống thông tin
GiỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
1. Tương lai của
giáo dục là học
trực tuyến
2. Tương lai của
kinh doanh là
hình thức
thương mại điện
tử
GiỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
Nhanh
hơn
Rẻ hơn
Tiện
dụng hơn
GiỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
Thiết bị phần cứng
Cost Chi phí thấp
Differentiation Sự khác biệt
Both Cả hai
GiỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
Thiết bị xuất nhập
GiỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
Tính toán được sử dụng các thiết bị nào
? Bao nhiêu là đủ ? Cho từng doanh
GiỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
Hệ thống
mạng
trong
doanh
nghiệp
GiỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
GiỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
Monitoring
GiỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
GiỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
Làm việc nhóm, training công nghệ mới
GiỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
Nguồn nhân lực doanh nghiệp
GiỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
Bộ phận hổ trợ, helpdesk
 DN đánh giá việc ứng dụng CNTT
như thế nào ? Tính sống còn ?
 Đầu tư bao nhiêu %/ năm
 Phụ thuộc vào người đứng đầu tổ
chức
GiỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
HệThống
TàiChính
HệThốngQuảnlý
hoạtđộngsảnxuất
HệThốngQuảnlý
TiếpThịQuảngcáo
HệThốngQuảnlý
NhânSự
HệThốngKếToán
HTTT Kinh Doanh Thông Minh
Hệ Thống xử lý nghiệp vụ
Dịch vụ CNTT (IT Services)
Nhận sự CNTT (IT Personel)
Thành phần CNTT (ITComponents)
Mô hình tiêu biểu của Hệ Thống Thông Tin
trong một doanh nghiệp đơn giản
GiỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
Mô hình tiêu biểu của Hệ Thống Thông Tin trong một doanh nghiệp cao cấp
GiỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
Có 6 nguyên tắc vàng cho sự kết hợp giữa CNTT & Chiến
lược kinh doanh như sau:
1.Đổi mới liên tục CNTT như một công cụ biến đổi & nâng
cao hiệu suất kinh doanh, gia tăng doanh thu.
2.Xem khách hàng và chức năng dịch vụ khách hàng của họ
là vô cùng quan trọng.
3.Liên kết việc kinh doanh, nhân viên các phòng ban chức
năng chức năng và công việc IT đển nâng cao kỹ năng công
nghệ.
4.Cung cấp các mục tiêu bao quát được hoàn toàn rõ ràng
cho CNTT và nhân viên kinh doanh.
5.Đảm bảo rằng nhân viên CNTT hiểu hoạt động của công
ty.
6.Tạo ra một nền văn hóa công ty sôi động và toàn diện.
GiỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
GiỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
Hệ thống ERP II
GiỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
GiỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
Cấu trúc Kho dữ liệu (Data warehouse framework)
Cloud Computing
CÁM ƠN !!!

More Related Content

What's hot

Chuong 4 ung dung_cntt_trong_kt
Chuong 4 ung dung_cntt_trong_ktChuong 4 ung dung_cntt_trong_kt
Chuong 4 ung dung_cntt_trong_kt
 
Đề thi hệ thống thông tin quản lý
Đề thi hệ thống thông tin quản lýĐề thi hệ thống thông tin quản lý
Đề thi hệ thống thông tin quản lýdlmonline24h
 
Hệ thống thông tin quản lý
Hệ thống thông tin quản lýHệ thống thông tin quản lý
Hệ thống thông tin quản lýHọc Huỳnh Bá
 
Hỗ trợ ra quyết định
Hỗ trợ ra quyết địnhHỗ trợ ra quyết định
Hỗ trợ ra quyết địnhlmphuong06
 
Chuyen de7
Chuyen de7Chuyen de7
Chuyen de7ecafe24g
 
Chương 9: quản trị các hệ thống thông tin quản lý xuyên quốc gia
Chương 9: quản trị các hệ thống thông tin quản lý xuyên quốc giaChương 9: quản trị các hệ thống thông tin quản lý xuyên quốc gia
Chương 9: quản trị các hệ thống thông tin quản lý xuyên quốc giaThạc sĩ Vũ Ngọc Hiếu
 
Chương 4: hệ thống thông tin tổ chức theo cấp bậc quản lý
Chương 4: hệ thống thông tin tổ chức theo cấp bậc quản lýChương 4: hệ thống thông tin tổ chức theo cấp bậc quản lý
Chương 4: hệ thống thông tin tổ chức theo cấp bậc quản lýThạc sĩ Vũ Ngọc Hiếu
 
Bài 10 HỆ THỐNG THÔNG TIN
Bài 10 HỆ THỐNG THÔNG TINBài 10 HỆ THỐNG THÔNG TIN
Bài 10 HỆ THỐNG THÔNG TINMasterCode.vn
 
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 1 Nhu cầu thông tin trong doanh nghiệp (phần 1)
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 1 Nhu cầu thông tin trong doanh nghiệp (phần 1)Hệ thống thông tin quản lý - Bài 1 Nhu cầu thông tin trong doanh nghiệp (phần 1)
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 1 Nhu cầu thông tin trong doanh nghiệp (phần 1)MasterCode.vn
 
Chương 8: quản trị hệ thống thông tin quản lý như một nguồn lực trong tổ chức
Chương 8: quản trị hệ thống thông tin quản lý như một nguồn lực trong tổ chứcChương 8: quản trị hệ thống thông tin quản lý như một nguồn lực trong tổ chức
Chương 8: quản trị hệ thống thông tin quản lý như một nguồn lực trong tổ chứcThạc sĩ Vũ Ngọc Hiếu
 
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 3 Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 1)
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 3 Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 1)Hệ thống thông tin quản lý - Bài 3 Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 1)
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 3 Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 1)MasterCode.vn
 
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 4 Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 2)
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 4 Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 2)Hệ thống thông tin quản lý - Bài 4 Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 2)
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 4 Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 2)MasterCode.vn
 
Phân tích thiết kế HTTT chương 1
Phân tích thiết kế HTTT chương 1Phân tích thiết kế HTTT chương 1
Phân tích thiết kế HTTT chương 1vtt167
 
Chương 3: hệ thống công việc và hệ thống thông tin
Chương 3: hệ thống công việc và hệ thống thông tin Chương 3: hệ thống công việc và hệ thống thông tin
Chương 3: hệ thống công việc và hệ thống thông tin Thạc sĩ Vũ Ngọc Hiếu
 
HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TẦM QUAN TRỌNG
HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TẦM QUAN TRỌNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TẦM QUAN TRỌNG
HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TẦM QUAN TRỌNG Hải Đào
 
Chuong 1 tổng quan về HTTT kế toán
Chuong 1 tổng quan về HTTT kế toánChuong 1 tổng quan về HTTT kế toán
Chuong 1 tổng quan về HTTT kế toándlmonline24h
 

What's hot (20)

Chuong 4 ung dung_cntt_trong_kt
Chuong 4 ung dung_cntt_trong_ktChuong 4 ung dung_cntt_trong_kt
Chuong 4 ung dung_cntt_trong_kt
 
Đề thi hệ thống thông tin quản lý
Đề thi hệ thống thông tin quản lýĐề thi hệ thống thông tin quản lý
Đề thi hệ thống thông tin quản lý
 
Hệ thống thông tin quản lý
Hệ thống thông tin quản lýHệ thống thông tin quản lý
Hệ thống thông tin quản lý
 
Hỗ trợ ra quyết định
Hỗ trợ ra quyết địnhHỗ trợ ra quyết định
Hỗ trợ ra quyết định
 
Chương 2: hệ thống thông tin
Chương 2: hệ thống thông tinChương 2: hệ thống thông tin
Chương 2: hệ thống thông tin
 
C1
C1C1
C1
 
Chuyen de7
Chuyen de7Chuyen de7
Chuyen de7
 
Chương 9: quản trị các hệ thống thông tin quản lý xuyên quốc gia
Chương 9: quản trị các hệ thống thông tin quản lý xuyên quốc giaChương 9: quản trị các hệ thống thông tin quản lý xuyên quốc gia
Chương 9: quản trị các hệ thống thông tin quản lý xuyên quốc gia
 
Chương 4: hệ thống thông tin tổ chức theo cấp bậc quản lý
Chương 4: hệ thống thông tin tổ chức theo cấp bậc quản lýChương 4: hệ thống thông tin tổ chức theo cấp bậc quản lý
Chương 4: hệ thống thông tin tổ chức theo cấp bậc quản lý
 
Đề tài: Vấn đề chung về hệ thống thông tin kế toán, HAY
Đề tài: Vấn đề chung về hệ thống thông tin kế toán, HAYĐề tài: Vấn đề chung về hệ thống thông tin kế toán, HAY
Đề tài: Vấn đề chung về hệ thống thông tin kế toán, HAY
 
Bài 10 HỆ THỐNG THÔNG TIN
Bài 10 HỆ THỐNG THÔNG TINBài 10 HỆ THỐNG THÔNG TIN
Bài 10 HỆ THỐNG THÔNG TIN
 
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 1 Nhu cầu thông tin trong doanh nghiệp (phần 1)
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 1 Nhu cầu thông tin trong doanh nghiệp (phần 1)Hệ thống thông tin quản lý - Bài 1 Nhu cầu thông tin trong doanh nghiệp (phần 1)
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 1 Nhu cầu thông tin trong doanh nghiệp (phần 1)
 
Chương 8: quản trị hệ thống thông tin quản lý như một nguồn lực trong tổ chức
Chương 8: quản trị hệ thống thông tin quản lý như một nguồn lực trong tổ chứcChương 8: quản trị hệ thống thông tin quản lý như một nguồn lực trong tổ chức
Chương 8: quản trị hệ thống thông tin quản lý như một nguồn lực trong tổ chức
 
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 3 Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 1)
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 3 Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 1)Hệ thống thông tin quản lý - Bài 3 Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 1)
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 3 Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 1)
 
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 4 Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 2)
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 4 Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 2)Hệ thống thông tin quản lý - Bài 4 Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 2)
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 4 Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 2)
 
Nhan thuc ve he dieu hanh doanh nghiep bfo v8
Nhan thuc ve he dieu hanh doanh nghiep bfo v8Nhan thuc ve he dieu hanh doanh nghiep bfo v8
Nhan thuc ve he dieu hanh doanh nghiep bfo v8
 
Phân tích thiết kế HTTT chương 1
Phân tích thiết kế HTTT chương 1Phân tích thiết kế HTTT chương 1
Phân tích thiết kế HTTT chương 1
 
Chương 3: hệ thống công việc và hệ thống thông tin
Chương 3: hệ thống công việc và hệ thống thông tin Chương 3: hệ thống công việc và hệ thống thông tin
Chương 3: hệ thống công việc và hệ thống thông tin
 
HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TẦM QUAN TRỌNG
HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TẦM QUAN TRỌNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TẦM QUAN TRỌNG
HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TẦM QUAN TRỌNG
 
Chuong 1 tổng quan về HTTT kế toán
Chuong 1 tổng quan về HTTT kế toánChuong 1 tổng quan về HTTT kế toán
Chuong 1 tổng quan về HTTT kế toán
 

Viewers also liked

Logistics - Những Vấn Đề Cơ Bản
Logistics - Những Vấn Đề Cơ BảnLogistics - Những Vấn Đề Cơ Bản
Logistics - Những Vấn Đề Cơ BảnIESCL
 
Management information system
Management information systemManagement information system
Management information systemvivekdabe
 
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 8 Phát triển hệ thống thông tin (phần 3)
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 8 Phát triển hệ thống thông tin (phần 3)Hệ thống thông tin quản lý - Bài 8 Phát triển hệ thống thông tin (phần 3)
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 8 Phát triển hệ thống thông tin (phần 3)MasterCode.vn
 
Hệ thống Quản lý Công văn - Công viêc - Tài liệu nội bộ - Thông tin nội bộ - ...
Hệ thống Quản lý Công văn - Công viêc - Tài liệu nội bộ - Thông tin nội bộ - ...Hệ thống Quản lý Công văn - Công viêc - Tài liệu nội bộ - Thông tin nội bộ - ...
Hệ thống Quản lý Công văn - Công viêc - Tài liệu nội bộ - Thông tin nội bộ - ...hoangtuan32
 
Slide bai giang_an_toan_va_bao_mat_thong_tin
Slide bai giang_an_toan_va_bao_mat_thong_tinSlide bai giang_an_toan_va_bao_mat_thong_tin
Slide bai giang_an_toan_va_bao_mat_thong_tinLang Codon
 
Ngon ngu lap trinh c# tieng viet - bach khoaaptech.com
Ngon ngu lap trinh c#  tieng viet - bach khoaaptech.comNgon ngu lap trinh c#  tieng viet - bach khoaaptech.com
Ngon ngu lap trinh c# tieng viet - bach khoaaptech.comNguyễn Thành
 
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 7 Phát triển hệ thống thông tin (phần 2)
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 7 Phát triển hệ thống thông tin (phần 2)Hệ thống thông tin quản lý - Bài 7 Phát triển hệ thống thông tin (phần 2)
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 7 Phát triển hệ thống thông tin (phần 2)MasterCode.vn
 
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 5 Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 3)
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 5 Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 3)Hệ thống thông tin quản lý - Bài 5 Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 3)
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 5 Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 3)MasterCode.vn
 
Chu trình hệ thống kiểm soát bán hàng
Chu trình hệ thống kiểm soát bán hàngChu trình hệ thống kiểm soát bán hàng
Chu trình hệ thống kiểm soát bán hàngDuyên Nguyễn
 
tìm hiểu các lỗ hổng bảo mật
tìm hiểu các lỗ hổng bảo mậttìm hiểu các lỗ hổng bảo mật
tìm hiểu các lỗ hổng bảo mậtanhkhoa2222
 
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 6 Phát triển hệ thống thông tin (phần 1)
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 6 Phát triển hệ thống thông tin (phần 1)Hệ thống thông tin quản lý - Bài 6 Phát triển hệ thống thông tin (phần 1)
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 6 Phát triển hệ thống thông tin (phần 1)MasterCode.vn
 
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tinGiáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tinVõ Phúc
 
Bài 5: Quản trị một mạng an toàn và Bảo mật các mạng không dây - Giáo trình FPT
Bài 5: Quản trị một mạng an toàn và Bảo mật các mạng không dây - Giáo trình FPTBài 5: Quản trị một mạng an toàn và Bảo mật các mạng không dây - Giáo trình FPT
Bài 5: Quản trị một mạng an toàn và Bảo mật các mạng không dây - Giáo trình FPTMasterCode.vn
 
Bài 7: Xác thực và quản lý tài khoản - Giáo trình FPT
Bài 7: Xác thực và quản lý tài khoản - Giáo trình FPTBài 7: Xác thực và quản lý tài khoản - Giáo trình FPT
Bài 7: Xác thực và quản lý tài khoản - Giáo trình FPTMasterCode.vn
 
Management Information Systems, by Dr. Lauren Talia, DBA
Management Information Systems, by Dr. Lauren Talia, DBAManagement Information Systems, by Dr. Lauren Talia, DBA
Management Information Systems, by Dr. Lauren Talia, DBADr. Lauren VanTalia, DBA
 

Viewers also liked (17)

Logistics - Những Vấn Đề Cơ Bản
Logistics - Những Vấn Đề Cơ BảnLogistics - Những Vấn Đề Cơ Bản
Logistics - Những Vấn Đề Cơ Bản
 
Management information system
Management information systemManagement information system
Management information system
 
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 8 Phát triển hệ thống thông tin (phần 3)
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 8 Phát triển hệ thống thông tin (phần 3)Hệ thống thông tin quản lý - Bài 8 Phát triển hệ thống thông tin (phần 3)
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 8 Phát triển hệ thống thông tin (phần 3)
 
Hệ thống Quản lý Công văn - Công viêc - Tài liệu nội bộ - Thông tin nội bộ - ...
Hệ thống Quản lý Công văn - Công viêc - Tài liệu nội bộ - Thông tin nội bộ - ...Hệ thống Quản lý Công văn - Công viêc - Tài liệu nội bộ - Thông tin nội bộ - ...
Hệ thống Quản lý Công văn - Công viêc - Tài liệu nội bộ - Thông tin nội bộ - ...
 
Slide bai giang_an_toan_va_bao_mat_thong_tin
Slide bai giang_an_toan_va_bao_mat_thong_tinSlide bai giang_an_toan_va_bao_mat_thong_tin
Slide bai giang_an_toan_va_bao_mat_thong_tin
 
Ngon ngu lap trinh c# tieng viet - bach khoaaptech.com
Ngon ngu lap trinh c#  tieng viet - bach khoaaptech.comNgon ngu lap trinh c#  tieng viet - bach khoaaptech.com
Ngon ngu lap trinh c# tieng viet - bach khoaaptech.com
 
Giao trinh ngon ngu lap trinh c#
Giao trinh ngon ngu lap trinh c#Giao trinh ngon ngu lap trinh c#
Giao trinh ngon ngu lap trinh c#
 
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 7 Phát triển hệ thống thông tin (phần 2)
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 7 Phát triển hệ thống thông tin (phần 2)Hệ thống thông tin quản lý - Bài 7 Phát triển hệ thống thông tin (phần 2)
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 7 Phát triển hệ thống thông tin (phần 2)
 
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 5 Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 3)
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 5 Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 3)Hệ thống thông tin quản lý - Bài 5 Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 3)
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 5 Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 3)
 
Chu trình hệ thống kiểm soát bán hàng
Chu trình hệ thống kiểm soát bán hàngChu trình hệ thống kiểm soát bán hàng
Chu trình hệ thống kiểm soát bán hàng
 
tìm hiểu các lỗ hổng bảo mật
tìm hiểu các lỗ hổng bảo mậttìm hiểu các lỗ hổng bảo mật
tìm hiểu các lỗ hổng bảo mật
 
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 6 Phát triển hệ thống thông tin (phần 1)
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 6 Phát triển hệ thống thông tin (phần 1)Hệ thống thông tin quản lý - Bài 6 Phát triển hệ thống thông tin (phần 1)
Hệ thống thông tin quản lý - Bài 6 Phát triển hệ thống thông tin (phần 1)
 
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tinGiáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 
Bài 5: Quản trị một mạng an toàn và Bảo mật các mạng không dây - Giáo trình FPT
Bài 5: Quản trị một mạng an toàn và Bảo mật các mạng không dây - Giáo trình FPTBài 5: Quản trị một mạng an toàn và Bảo mật các mạng không dây - Giáo trình FPT
Bài 5: Quản trị một mạng an toàn và Bảo mật các mạng không dây - Giáo trình FPT
 
Bài 7: Xác thực và quản lý tài khoản - Giáo trình FPT
Bài 7: Xác thực và quản lý tài khoản - Giáo trình FPTBài 7: Xác thực và quản lý tài khoản - Giáo trình FPT
Bài 7: Xác thực và quản lý tài khoản - Giáo trình FPT
 
Management Information Systems, by Dr. Lauren Talia, DBA
Management Information Systems, by Dr. Lauren Talia, DBAManagement Information Systems, by Dr. Lauren Talia, DBA
Management Information Systems, by Dr. Lauren Talia, DBA
 
Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
Phân tích kết quả hoạt động kinh doanhPhân tích kết quả hoạt động kinh doanh
Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
 

Similar to Bai 1 gioi thieu mon hoc htttql

1.1_Gioithieu_hocphan_MIS.pdf
1.1_Gioithieu_hocphan_MIS.pdf1.1_Gioithieu_hocphan_MIS.pdf
1.1_Gioithieu_hocphan_MIS.pdfThoMyNguyn17
 
Infochief - Khóa học Quản trị IT cho lãnh đạo cơ quan nhà nước (CIO)
Infochief - Khóa học Quản trị IT cho lãnh đạo cơ quan nhà nước (CIO)Infochief - Khóa học Quản trị IT cho lãnh đạo cơ quan nhà nước (CIO)
Infochief - Khóa học Quản trị IT cho lãnh đạo cơ quan nhà nước (CIO)INFOCHIEF institute
 
Khóa luận tốt nghiệp nguyễn thị hải yến
Khóa luận tốt nghiệp nguyễn thị hải yếnKhóa luận tốt nghiệp nguyễn thị hải yến
Khóa luận tốt nghiệp nguyễn thị hải yếnHaiyen Nguyen
 
Các Hệ Thống Quản Lý Tri Thức Và Các Hệ Thống Thông Tin Chuyên Ngành
Các Hệ Thống Quản Lý Tri Thức Và Các Hệ Thống Thông Tin Chuyên Ngành Các Hệ Thống Quản Lý Tri Thức Và Các Hệ Thống Thông Tin Chuyên Ngành
Các Hệ Thống Quản Lý Tri Thức Và Các Hệ Thống Thông Tin Chuyên Ngành nataliej4
 
Chuong 0 gioi thieu
Chuong 0 gioi thieuChuong 0 gioi thieu
Chuong 0 gioi thieudlmonline24h
 
Một số khung kiến trúc và phương pháp luận hỗ trợ xây dựng kiến trúc doanh ng...
Một số khung kiến trúc và phương pháp luận hỗ trợ xây dựng kiến trúc doanh ng...Một số khung kiến trúc và phương pháp luận hỗ trợ xây dựng kiến trúc doanh ng...
Một số khung kiến trúc và phương pháp luận hỗ trợ xây dựng kiến trúc doanh ng...nataliej4
 
Sự hội tụ các công nghệ mới nổi trong chuyển đổi số ngân hàng
Sự hội tụ các công nghệ mới nổi trong chuyển đổi số ngân hàngSự hội tụ các công nghệ mới nổi trong chuyển đổi số ngân hàng
Sự hội tụ các công nghệ mới nổi trong chuyển đổi số ngân hàngTam Luong
 
Tiểu luận kinh doanh.
Tiểu luận kinh doanh.Tiểu luận kinh doanh.
Tiểu luận kinh doanh.ssuser499fca
 
Phân tích hệ thống erp tại công ty cổ phần sữa vinamilk
Phân tích hệ thống erp tại công ty cổ phần sữa vinamilkPhân tích hệ thống erp tại công ty cổ phần sữa vinamilk
Phân tích hệ thống erp tại công ty cổ phần sữa vinamilkduythinhjd182
 
QUẢN LÝ IT CHO LÃNH ĐẠO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC - CIO
QUẢN LÝ IT CHO LÃNH ĐẠO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC - CIOQUẢN LÝ IT CHO LÃNH ĐẠO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC - CIO
QUẢN LÝ IT CHO LÃNH ĐẠO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC - CIOINFOCHIEF institute
 
Tvtma erp presentation
Tvtma erp presentationTvtma erp presentation
Tvtma erp presentationDavid Tran
 
15_Nghiên cứu và xây dựng chính sách phòng chống thất thoát dữ liệu cho hệ th...
15_Nghiên cứu và xây dựng chính sách phòng chống thất thoát dữ liệu cho hệ th...15_Nghiên cứu và xây dựng chính sách phòng chống thất thoát dữ liệu cho hệ th...
15_Nghiên cứu và xây dựng chính sách phòng chống thất thoát dữ liệu cho hệ th...NgaNguyn759946
 

Similar to Bai 1 gioi thieu mon hoc htttql (20)

Chuong01
Chuong01Chuong01
Chuong01
 
1.1_Gioithieu_hocphan_MIS.pdf
1.1_Gioithieu_hocphan_MIS.pdf1.1_Gioithieu_hocphan_MIS.pdf
1.1_Gioithieu_hocphan_MIS.pdf
 
Chuong 1.ppt
Chuong 1.pptChuong 1.ppt
Chuong 1.ppt
 
Infochief - Khóa học Quản trị IT cho lãnh đạo cơ quan nhà nước (CIO)
Infochief - Khóa học Quản trị IT cho lãnh đạo cơ quan nhà nước (CIO)Infochief - Khóa học Quản trị IT cho lãnh đạo cơ quan nhà nước (CIO)
Infochief - Khóa học Quản trị IT cho lãnh đạo cơ quan nhà nước (CIO)
 
Báo Cáo Hệ Thống Thông Tin Tại Agribank Phú Nhuận
Báo Cáo Hệ Thống Thông Tin Tại Agribank Phú NhuậnBáo Cáo Hệ Thống Thông Tin Tại Agribank Phú Nhuận
Báo Cáo Hệ Thống Thông Tin Tại Agribank Phú Nhuận
 
Case study 6.1
Case study 6.1Case study 6.1
Case study 6.1
 
Khóa luận tốt nghiệp nguyễn thị hải yến
Khóa luận tốt nghiệp nguyễn thị hải yếnKhóa luận tốt nghiệp nguyễn thị hải yến
Khóa luận tốt nghiệp nguyễn thị hải yến
 
Các Hệ Thống Quản Lý Tri Thức Và Các Hệ Thống Thông Tin Chuyên Ngành
Các Hệ Thống Quản Lý Tri Thức Và Các Hệ Thống Thông Tin Chuyên Ngành Các Hệ Thống Quản Lý Tri Thức Và Các Hệ Thống Thông Tin Chuyên Ngành
Các Hệ Thống Quản Lý Tri Thức Và Các Hệ Thống Thông Tin Chuyên Ngành
 
Chuong 0 gioi thieu
Chuong 0 gioi thieuChuong 0 gioi thieu
Chuong 0 gioi thieu
 
Một số khung kiến trúc và phương pháp luận hỗ trợ xây dựng kiến trúc doanh ng...
Một số khung kiến trúc và phương pháp luận hỗ trợ xây dựng kiến trúc doanh ng...Một số khung kiến trúc và phương pháp luận hỗ trợ xây dựng kiến trúc doanh ng...
Một số khung kiến trúc và phương pháp luận hỗ trợ xây dựng kiến trúc doanh ng...
 
Sự hội tụ các công nghệ mới nổi trong chuyển đổi số ngân hàng
Sự hội tụ các công nghệ mới nổi trong chuyển đổi số ngân hàngSự hội tụ các công nghệ mới nổi trong chuyển đổi số ngân hàng
Sự hội tụ các công nghệ mới nổi trong chuyển đổi số ngân hàng
 
Tiểu luận kinh doanh.
Tiểu luận kinh doanh.Tiểu luận kinh doanh.
Tiểu luận kinh doanh.
 
Phân tích hệ thống erp tại công ty cổ phần sữa vinamilk
Phân tích hệ thống erp tại công ty cổ phần sữa vinamilkPhân tích hệ thống erp tại công ty cổ phần sữa vinamilk
Phân tích hệ thống erp tại công ty cổ phần sữa vinamilk
 
Đề tài: Quản lý nhập xuất vật tư tại công ty xây dựng Tiền Phong
Đề tài: Quản lý nhập xuất vật tư tại công ty xây dựng Tiền PhongĐề tài: Quản lý nhập xuất vật tư tại công ty xây dựng Tiền Phong
Đề tài: Quản lý nhập xuất vật tư tại công ty xây dựng Tiền Phong
 
Cơ sở lý luận về phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (crm).docx
Cơ sở lý luận về phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (crm).docxCơ sở lý luận về phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (crm).docx
Cơ sở lý luận về phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (crm).docx
 
An toanthongtin end
An toanthongtin endAn toanthongtin end
An toanthongtin end
 
Đề tài: Thiết kế hệ thống thông tin phân hệ kế toán tiền lương, 9đ
Đề tài: Thiết kế hệ thống thông tin phân hệ kế toán tiền lương, 9đĐề tài: Thiết kế hệ thống thông tin phân hệ kế toán tiền lương, 9đ
Đề tài: Thiết kế hệ thống thông tin phân hệ kế toán tiền lương, 9đ
 
QUẢN LÝ IT CHO LÃNH ĐẠO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC - CIO
QUẢN LÝ IT CHO LÃNH ĐẠO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC - CIOQUẢN LÝ IT CHO LÃNH ĐẠO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC - CIO
QUẢN LÝ IT CHO LÃNH ĐẠO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC - CIO
 
Tvtma erp presentation
Tvtma erp presentationTvtma erp presentation
Tvtma erp presentation
 
15_Nghiên cứu và xây dựng chính sách phòng chống thất thoát dữ liệu cho hệ th...
15_Nghiên cứu và xây dựng chính sách phòng chống thất thoát dữ liệu cho hệ th...15_Nghiên cứu và xây dựng chính sách phòng chống thất thoát dữ liệu cho hệ th...
15_Nghiên cứu và xây dựng chính sách phòng chống thất thoát dữ liệu cho hệ th...
 

Bai 1 gioi thieu mon hoc htttql

 • 1. HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ Th.s Nguyễn Hữu Khoa Email : nhkhoa@hcmulaw.edu.vn Bộ môn Quản trị kinh doanh 08/2013
 • 2.  Cung cấp các kiến thức cơ bản về HTTT  Phương pháp xây dựng, triển khai, ứng dụng, quản trị HTTT trong doanh nghiệp  Khả năng tin học hoá cho hoạt động doanh nghiệp  Phân tích, đánh giá về HTTT Mục tiêu môn học:
 • 3. GiỚI THIỆU MÔN HỌC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 1. Giới thiệu về HTTTQL 2. Cơ sở hạ tầng công nghệ của hệ thống thông tin 3. Dữ liệu và Quản trị cơ sở dữ liệu 4. Hệ thống thông tin quản lý trong tổ chức 5. Hệ thống thông tin quản lý trong hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP 6. Hệ thống thông tin quản lý trong ERP II : CRM, SCM, BI, EC 7. Bảo mật và an toàn cho HTTTQL
 • 4. - Management Information Systems, by R. Kelly Rainer, Jr., Brad Prince and Hugh Watson, John Wiley & Sons (US) Copyright John Wiley & Sons, Inc. © 2013 (672 pages) - Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý, TS. Phạm Thị Thanh Hồng (NVB Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2010) - Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý, Nguyễn Hữu Khoa, tài liệu lưu hành nội bộ, http://elearning.hcmulaw.edu.vn Tài liệu :
 • 5. Yêu cầu: Đăng ký nhóm và đề tài tại : http://elearning.hcmulaw.edu.vn Vào mục : học trực tuyến Sinh viên có thể tham gia thảo luận trên mạng trước khi trình bày tại lớp. Sinh viên liên hệ với giáo viên qua email, nhkhoa@hcmulaw.edu.vn; skype và yahoo ID : nhkhoaus
 • 6. Kiểm tra đánh giá Hình thức Tỷ lệ Số lượng bài Thời điểm hoàn thành Bài tập cá nhân 20% 1 Tuần 4 Kiểm tra giữa kỳ 20% 1 Tuần 5 Bài tập nhóm 20% 1 Tuần 6, 7 Thi hết môn (viết hoặc trắc nghiệm) 40% 1 Kết thúc môn học
 • 7. Giới thiệu hệ thống thông tin quản lý CHƯƠNG 1
 • 8. Nội dung 1. Hệ thống thông tin quản lý là gì ? 2. Tầm quan trọng của HTTTQL 3. Vai trò của HTTTQL trong DN 4. Các thành phần cơ bản HTTTQL 5. Các loại HTTTQL
 • 9. Ứng dụng CNTT vào tổ chức, doanh nghiệp có thật sự là dễ và đạt hiệu quả ?
 • 10. GiỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ MIS Hardware Software DatabasePeople Tele communicaton Các thành phần tạo nên hệ thống thông tin
 • 11. GiỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 1. Tương lai của giáo dục là học trực tuyến 2. Tương lai của kinh doanh là hình thức thương mại điện tử
 • 12. GiỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
 • 14. GiỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ Thiết bị phần cứng
 • 15. Cost Chi phí thấp Differentiation Sự khác biệt Both Cả hai
 • 16. GiỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ Thiết bị xuất nhập
 • 17. GiỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ Tính toán được sử dụng các thiết bị nào ? Bao nhiêu là đủ ? Cho từng doanh
 • 18.
 • 19. GiỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ Hệ thống mạng trong doanh nghiệp
 • 20. GiỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
 • 21. GiỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ Monitoring
 • 22. GiỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
 • 23. GiỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ Làm việc nhóm, training công nghệ mới
 • 24. GiỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ Nguồn nhân lực doanh nghiệp
 • 25. GiỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ Bộ phận hổ trợ, helpdesk
 • 26.  DN đánh giá việc ứng dụng CNTT như thế nào ? Tính sống còn ?  Đầu tư bao nhiêu %/ năm  Phụ thuộc vào người đứng đầu tổ chức
 • 27. GiỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ HệThống TàiChính HệThốngQuảnlý hoạtđộngsảnxuất HệThốngQuảnlý TiếpThịQuảngcáo HệThốngQuảnlý NhânSự HệThốngKếToán HTTT Kinh Doanh Thông Minh Hệ Thống xử lý nghiệp vụ Dịch vụ CNTT (IT Services) Nhận sự CNTT (IT Personel) Thành phần CNTT (ITComponents) Mô hình tiêu biểu của Hệ Thống Thông Tin trong một doanh nghiệp đơn giản
 • 28. GiỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ Mô hình tiêu biểu của Hệ Thống Thông Tin trong một doanh nghiệp cao cấp
 • 29. GiỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ Có 6 nguyên tắc vàng cho sự kết hợp giữa CNTT & Chiến lược kinh doanh như sau: 1.Đổi mới liên tục CNTT như một công cụ biến đổi & nâng cao hiệu suất kinh doanh, gia tăng doanh thu. 2.Xem khách hàng và chức năng dịch vụ khách hàng của họ là vô cùng quan trọng. 3.Liên kết việc kinh doanh, nhân viên các phòng ban chức năng chức năng và công việc IT đển nâng cao kỹ năng công nghệ. 4.Cung cấp các mục tiêu bao quát được hoàn toàn rõ ràng cho CNTT và nhân viên kinh doanh. 5.Đảm bảo rằng nhân viên CNTT hiểu hoạt động của công ty. 6.Tạo ra một nền văn hóa công ty sôi động và toàn diện.
 • 30. GiỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
 • 31. GiỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ Hệ thống ERP II
 • 32. GiỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
 • 33. GiỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ Cấu trúc Kho dữ liệu (Data warehouse framework)
 • 34.
 • 35.

Editor's Notes

 1. For reproduction steps for this slide, refer to the PowerPoint template titled “Combined picture and text effects for PowerPoint slides” (ANI_TEXT.potx), slide number 8.