Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hệ thống thông tin quản lý - Bài 3 Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 1)

18,465 views

Published on

1. Các HTTT trong kinh doanh
2. Chiến lược ra quyết định
3. Thương mại điện tử

 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Hệ thống thông tin quản lý - Bài 3 Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 1)

 1. 1. Bài 3 Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 1)
 2. 2. Nội dung bài học 1. Các HTTT trong kinh doanh 2. Chiến lược ra quyết định Bài 3: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 1) 2 2. Chiến lược ra quyết định 3. Thương mại điện tử
 3. 3. Bài 3: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 1) 3
 4. 4. CNTT có mặt ở khắp mọi nơi trong kinh doanh Ví dụ: các tạp chí về kinh doanh Vai trò của CNTT trong kinh doanh Bài 3: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 1) 4
 5. 5. Vai trò của CNTT trong kinh doanh Bài 3: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 1) 5
 6. 6. Vai trò của CNTT trong kinh doanh Bài 3: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 1) 6
 7. 7. Các vị trí: CEO (Chief Execute Officer) CFO (Chief Financial Officer) COO (Chief Operations Officer) CIO (Chief Information Officer) CTO (Chief Technology Officer) CSO (Chief Security Officer) CPO (Chief Privacy Officer) CKO (Chief Knowledge Officer) Vai trò của con người trong HTTT kinh doanh Các vị trí: CEO (Chief Execute Officer) CFO (Chief Financial Officer) COO (Chief Operations Officer) CIO (Chief Information Officer) CTO (Chief Technology Officer) CSO (Chief Security Officer) CPO (Chief Privacy Officer) CKO (Chief Knowledge Officer) Bài 3: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 1) 7
 8. 8. Vai trò của con người trong HTTT kinh doanh Bài 3: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 1) 8
 9. 9. Bài 3: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 1) 9
 10. 10. TPS (Transaction Processing System) DSS (Decision Processing System) EIS (Executive Information System) Các hệ hỗ trợ chiến lược ra quyết định trong doanh nghiệp Người chấp hành EIS Bài 3: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 1) 10 Người chấp hành Người quản lý Người phân tích DSS TPS
 11. 11. TPS và DSS Bài 3: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 1) 11
 12. 12. EIS (Executive Information System): là hệ DSS dạng đặc biệt chuyên hỗ trợ các quyết định cấp cao Khác biệt với DSS: EIS có thể chứa cả dữ liệu từ các nguồn bên ngoài Tính năng phổ biến: bảng thống kê điện tử (digital dashboard) EIS EIS (Executive Information System): là hệ DSS dạng đặc biệt chuyên hỗ trợ các quyết định cấp cao Khác biệt với DSS: EIS có thể chứa cả dữ liệu từ các nguồn bên ngoài Tính năng phổ biến: bảng thống kê điện tử (digital dashboard) Bài 3: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 1) 12
 13. 13. TPS và EIS Bài 3: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 1) 13
 14. 14. Hệ chuyên gia (Expert System) Mạng nơ ron (Neural Network) Tác nhân thông minh (Intelligent Agent) Thuật toán di truyền (Genetic Algorithm) Khai phá dữ liệu (Data Mining) Các loại hệ trí thông minh nhân tạo Hệ chuyên gia (Expert System) Mạng nơ ron (Neural Network) Tác nhân thông minh (Intelligent Agent) Thuật toán di truyền (Genetic Algorithm) Khai phá dữ liệu (Data Mining) Bài 3: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 1) 14
 15. 15. Bài 3: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 1) 15
 16. 16. Bốn công cụ phổ biến để truy cập thông tin trên Internet: Intranet Extranet Portal Kiosk Truy cập thông tin trên Internet Bốn công cụ phổ biến để truy cập thông tin trên Internet: Intranet Extranet Portal Kiosk Bài 3: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 1) 16
 17. 17. Ba loại nhà cung cấp: ISP (Internet Service Provider) OSP (Online Service Provider) ASP (Application Service Provider) Cung cấp thông tin trên Internet Bài 3: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 1) 17
 18. 18. Mô hình thương mại điện tử: là sự tiếp cận tới việc triển khai thương mại điện tử trên Internet Bốn mô hình phổ biến: B2B (Business to Business) B2C (Business to Consumer) C2B (Consumer to Business) C2C (Consumer to Consumer) Mô hình thương mại điện tử Mô hình thương mại điện tử: là sự tiếp cận tới việc triển khai thương mại điện tử trên Internet Bốn mô hình phổ biến: B2B (Business to Business) B2C (Business to Consumer) C2B (Consumer to Business) C2C (Consumer to Consumer) Bài 3: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 1) 18
 19. 19. Mô hình thương mại điện tử Bài 3: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 1) 19
 20. 20. Mô hình thương mại điện tử Bài 3: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 1) 20
 21. 21. Mô hình thương mại điện tử Bài 3: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 1) 21
 22. 22. Mô hình thương mại điện tử Bài 3: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 1) 22
 23. 23. Năm lĩnh vực chính: Bán hàng/marketing Dịch vụ tài chính Mua sắm Dịch vụ khách hàng Môi giới Chiến lược tổ chức cho thương mại điện tử Năm lĩnh vực chính: Bán hàng/marketing Dịch vụ tài chính Mua sắm Dịch vụ khách hàng Môi giới Bài 3: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 1) 23
 24. 24. Lợi ích: Luôn sẵn sàng hoạt động liên tục Tăng lòng tin của khách hàng Mở rộng nội dung thông tin Tăng tính tiện lợi Hướng tới toàn cầu Giảm chi phí Lợi ích và thách thức Lợi ích: Luôn sẵn sàng hoạt động liên tục Tăng lòng tin của khách hàng Mở rộng nội dung thông tin Tăng tính tiện lợi Hướng tới toàn cầu Giảm chi phí Bài 3: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 1) 24
 25. 25. Thách thức: Bảo mật cho người dùng Cải tiến hệ thống cũ Tăng cường tính pháp lý Tuân thủ luật pháp và thuế Lợi ích và thách thức Bài 3: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 1) 25
 26. 26. Chính phủ trực tuyến (eGovernment): có những mô hình: C2G (Consumer to Government) G2B (Government to Business) G2C (Government to Consumer) G2G (Government to Government) Thương mại trên di động (Mcommerce) Xu hướng mới Chính phủ trực tuyến (eGovernment): có những mô hình: C2G (Consumer to Government) G2B (Government to Business) G2C (Government to Consumer) G2G (Government to Government) Thương mại trên di động (Mcommerce) Bài 3: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 1) 26
 27. 27. CNTT có vai trò mật thiết trong kinh doanh Bốn mô hình thương mại điện tử: B2B (Business to Business) B2C (Business to Consumer) C2B (Consumer to Business) C2C (Consumer to Consumer) Xu hướng mới của thương mại điện tử: Chính phủ trực tuyến Thương mại trên di động Tổng kết bài học CNTT có vai trò mật thiết trong kinh doanh Bốn mô hình thương mại điện tử: B2B (Business to Business) B2C (Business to Consumer) C2B (Consumer to Business) C2C (Consumer to Consumer) Xu hướng mới của thương mại điện tử: Chính phủ trực tuyến Thương mại trên di động Bài 3: Quản lý HTTT trong doanh nghiệp (phần 1) 27

×