Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kich ban day hoc nhan chau

349 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Kich ban day hoc nhan chau

 1. 1. KỊCH BẢN DẠY HỌCGVHD: Th.S Lê Đức LongNhóm thực hiện: Nhóm 27Lê Thành Nhân -Trần Công ChâuTrường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí MinhKhoa Công nghệ Thông tinLớp Sư phạm Tin 3
 2. 2. Tin học11612543Một số khá niệm về lập trình & Ngôn ngữ lậptrìnhChương trình đơn giảnCấu trúc rẽ nhánh & lặpKiểu dữ liệu có cấu trúcTệp và thao tác với tệpChương trình con và lập trình có cấu trúc
 3. 3. Tin học114Kiểu dữ liệu có cấu trúcBài 11. Kiểu mảngBài 12. Kiểu xâuBài 13. Kiểu bản ghi
 4. 4. • Gán giá trị cho dữliệu• Vận dụng• Kiểu mảng• Cấu trúc rẽ nhánh• Kiến thức các bàicũ•Khai báo dữ liệukiểu bản ghi•Gán giá trị chodữ liệu•Kiến thức:-Biết được khái niệm về kiểu bản ghi.- Phân biệt được sự giống và khác nhau giữakiểu bản ghi với kiểu mảng một chiều.•Kỹ năng:- Khai báo được kiểu bản ghi, khai báođược biến kiểu bản ghi trong ngôn ngữlập trình Pascal.- Nhập xuất được dữ liệu cho biến bảnghi.- Tham chiếu đến từng trường của kiểubản ghi.- Sử dụng kiểu bản ghi để giải quyết mộtsố bài tập đơn giản.MụctiêuNộidungtrọngtâmNộidụngkhóKiếnthứcliênquan
 5. 5. Giả định• Lớp 11A, sĩ số: 40 học sinh được chia thành 4 nhóm và được sinh hoạtnội quy hoạt động nhóm từ đầu năm.• Có một số kỹ năng cần thiết (thuyết trình, tìm kiếm thông tin trên mạng…)• Ở nhà, HS đọc SGK và tìm hiểu trước nội dung bài học.• Trên lớp, HS xem SGK và sử dụng phiếu bài học để ghi lại những ýchính. Hạn chế ghi bài vào vở.Học sinh• - Có máy tính cá nhân.• Đầu năm học đã hướng dẫn học sinh quy cách học và làm việc ở lớp, ởnhà.• Soạn phiếu bài tập, học tập, quay clip.• Chuẩn bị một số tài liệu hỗ trợ học sinh.Giáo viên• Phòng nghe nhìn.• Phòng thực hành.• Mỗi phòng có máy chiếu, loa, bảng phấn.Cơ sở vậtchất
 6. 6. Bài 13Kiểu bảnghiHĐ 1.Kiểm trabài cũ(5p)HĐ 2. Dẫndắt vàobài mới(5p)HĐ 3. Tìmhiểu kháiniệm kiểubản ghi(5p)HĐ 4. Khaibáo vàthamchiếu(10p)HĐ 5. Gángiá trị vàbài tập(15p)HĐ 6.Tổng kết –cũng cố(5p)
 7. 7. Mục tiêu • Giúp học sinh ônlại kiến thức cũCách tiếnhành•Đặt 2 câu hỏi (1 bàitập)•Gọi 2 học sinh lênbảng làm bàiHoạt động 1Kiểm tra bài cũ
 8. 8. Hoạt động 2Dẫn dắt vào bàiNêu vấn đề, dẫn dắt học sinh vàobài mới, tạo sự thú vịĐưa ra những tình huống cầnsử dụng đến kiểu bản ghiMụctiêuCáchtiếnhành
 9. 9. Hoạt động 3Khái niệm bảnghiMục tiêu• Xác định đúng dữ liệu thuộc kiểubản ghiCách tiếnhành• Nêu khái niệm của kiểu bản ghi• Nêu các thành phần của một bảnghi
 10. 10. Hoạt động 4Khai báo –tham chiếu•Học sinh biết cách khai báovà tham chiếu đến giá trịMụctiêu• Khai báo- Trình bày cấu trúc định nghĩa kiểu bản ghi, cú pháp khaibáo biến kiểu bản ghi.- Nêu ví dụ mẫu cho học sinh về cách khai báo bản ghi môtảđối tượng học sinh trong phần đặt vấn đề-Cho ví dụ tương tự và yêu cầu học sinh khai báo• Tham chiếu đến giá trị trường trong bản ghi- Trình bày cú pháp tham chiếu đến giá trị trường trong bảnghiCáchtiếnhành
 11. 11. Hoạt động 5gán giá trị -bài tập• Học sinh biết cách gángiá trị cho biến• Hiểu và vận dụng vàobài tậpMục tiêu•Giới thiệu hai cách gán giá trị cho họcsinh•- Bài tập áp dụng•+ Hướng dẫn cho học sinh phân tích yêucầu bài tập.•+ Định nghĩa kiểu bản ghi như cú phápvừa học.•+ Khai báo mảng một chiều lưu trữ cáchọc sinh của lớp.•+Nhập từ bàn phím thông tin của từnghọc sinh•+ Thực hiện xếp loại học lựcCách tiếnhành
 12. 12. Mụctiêu• Giúp HS củng cốlại kiến thức đãhọc trong bàiCáchtiếnhành• Đưa ra một số câuhỏi nhiều lựachọn cho HS làm• Nhắc nhở HS vềbài tập về nhàHoạt động 6Cũng cố-dặn dò

×