Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bai 17_Chương 3_Lớp 10

841 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bai 17_Chương 3_Lớp 10

 1. 1. Giáo viên hướng dẫn: Lê c Long Sinh viên c n: Dung vs Trang.
 2. 2. nh ng u danh ch • t kê ng ki u. • t kê ng sô thư tư. t trang va nh sô trang • t trang. • nh sô trang. In văn n • Xem văn n c khi in. • In văn n.
 3. 3. Quan sát và nhận xét:
 4. 4. Quan sát và nhận xét: c c trưng nh ng ki tư cơ n: Phông chư u chư Cơ chư u t so i ng n i Nội dung bài học: 1. Định dạng ký tự 2. Định dạng đoạn văn 3. Định dạng trang Nội dung bài học: Định dạng ký tự Định dạng đoạn văn Định dạng trang c c trưng nh ng ki tư cơ n:  Phông chư  u chư  Cơ chư  u t  so i ng n i t kê ng ki u t kê ng sô thư tư
 5. 5. i m: Danh ch t kê ng ki u ng ng đê t kê c nh n như nhau thê thay i cho nhau). : c ch đê lưu văn n trong 3 ch:  n File -> Save  n tô p m Ctrl + S.  y t o t nh Save nh a trên thanh công n
 6. 6. i m: Danh ch t kê ng sô thư tư thư tư t kê vai tro t nh, ng ng sô thư tư đê nh u (không thê thay thê cho nhau). : Danh ch p ng a p 10A3: 1. m Nguyên i. 2. n c Kim Trang. 3. Thi Dung
 7. 7. Lưu ý: Để bỏ định dạng kiểu danh sách của một phần văn bản, chỉ cần chọn phần văn bản đó rồi nháy nút lệnh tương ứng hoặc
 8. 8. Tiêu để của đoạn đứng cuối trang
 9. 9. Thảo luận nhóm và nêu các vấn đề sau: +Chế độ ngắt trang trong Writer? +Việc ngắt trang được thực hiện trong trường hợp nào ? +Các bước ngắt trang mà bạn biết ?
 10. 10.  Writer ngắt trang tự động  Thực hiện ngắt trang tự động trong những trường hợp sau:
 11. 11. • Bước 1: Đặt con trỏ văn bản vào vị trí muốn ngắt. • Bước 2: Chọn lệnh Insert  Manual Break chọn Page Break.
 12. 12. CHÚ Ý
 13. 13. Quyển sách được đánh số trang để người đọc dễ dàng tìm kiếm truyện mình muốn đọc !!! Khi soạn thảo văn bản cũng nên đánh số trang !!! Vậy làm thế nào để đánh số trang ??????
 14. 14. Quan sát video sau và trả lời các câu hỏi:
 15. 15. • Bạn hãy cho biết khi nào ta thực hiện đánh số trang trên văn bản? • Nêu thứ tự thực hiện các bước đánh số trang mà bạn biết ? Nếu văn bản có nhiều hơn một trang, ta nên đánh số trang
 16. 16. • Bước 1: Đặt con trỏ văn bản vào vị trí muốn ngắt. • Bước 2: Chọn lệnh Insert  Manual Break chọn Page Break. Header  Default • Bước 1: Chọn Insert Footer  Default • Bước 2: Chọn Insert  Fields  Page Number Ghi chú: Tìm hiểu thêm về đánh số trang trong từng phần và tạo mục lục tự động trong tài liệu hỗ trợ học sinh (Một vài thủ thuật trong Open Office Writer).
 17. 17. Ta sẽ viết ra một tác phẩm văn học để đời hehe!!! Bắt đầu viết những dòng đầu tiên… Cuối cùng đã hoàn thành tác phẩm.Bà ơi !!!!Làm sao in tác phẩm của tui ra đâyyyyyyy??? Ước mơ trong đời … 
 18. 18. • Cách 1: Chọn File  Page Preview • Cách 2: Chọn nút lệnh trên thanh công cụ.
 19. 19. Chọn số trang trên màn hình Chọn tỉ lệ thu nhỏ Đóng cửa sổ Preview
 20. 20. • Cách 1: Chọn File  Print • Cách 2: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + P • Cách 3: Nháy nút lệnh Print File Directly trên thanh công cụ
 21. 21. Chọn máy in In toàn bộ In các trang cụ thể In phần được chọn
 22. 22. CHÚ Ý
 23. 23. A) Insert/ Page Numbers. B) Manual Break. C) Insert/ Fields/ Page Numbers. D) View/ Header and Footer.
 24. 24. A) Trang hiện thời sẽ được in ra. B) Xem lại một đoạn văn bản trước khi in. C) Xem lại nội dung văn bản trước khi in. D) Phần đang chọn sẽ được in ra.
 25. 25. A) Insert/ Page Numbers. B) Insert/ Fields/ Page Numbers. C) Manual Break. D) View/ Header and Footer.
 26. 26. A) Edit/ Bullets and Numbering  Numbered B) Format/ Bullets and Numbering. C) Format/ Bullets and Numbering  Numbering type. D) Insert/ Bullets and Numbering  Numbered.

×