Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ORIVEDEN KIELIPOLKU
Kieltenopetuksen kehittäminen ja varhentaminen sekä
kielikasvatus Oriveden esi- ja perusopetuksessa se...
Uusi peruskoulu - kärkihanke 1:
Oriveden kielipolku
 Hankerahoitus tällä hetkellä tämän lukuvuo-
den (2017 - 2018) loppuu...
Oriveden kielipolku -hankkeen tavoitteet
 Kielikasvatusten ja kielisuihkutusten suunnittelu ja käynnistäminen
varhaiskasv...
Oriveden kielipolku -hankkeen
toiminnalliset sisällöt
 Varhennettu englannin opetus
 Kielisuihkutukset
 Kielikasvatus
...
Oriveden kielipolku - aikataulu
 elo-, syys- ja lokakuu 2017 jäsentelyä, suunnittelua
ja valmistelua
 hankkeen tavoittee...
Oriveden kielipolku - aikataulu
 marraskuun alusta aloitetaan opetus
esiopetuksessa ja 1. ja 2. luokilla ½ tai 1 h viikos...
Oriveden kielipolku käytännössä
 Toteutus alkaa marraskuussa 2017 tai tammikuussa 2018
 Tuntisuunnitelmat esiopetukseen ...
Varhennettu englanninopetus
 Toteutus: samanaikaisopetuksena
 Kielenopettaja yhdessä esi- tai luokanopettajan
kanssa
 E...
Varhennettu englannin opetus
Työtavat:
Havainnoidaan eri kieliä ja niiden kulttuuriin liittyviä ilmiöitä toiminnallisesti ...
Kukapa ei haluaisi lähteä matkalle?
Matkustetaan ja
tutustutaan eri kieliin
• Toiminnallisesti
• Leikkien
• Laulaen
• Pela...
Toteutus: samanaikaisopetuksena
 Kielenopettaja yhdessä esi- tai luokanopettajan kanssa
 Esi- ja alkuopettajien koulutus...
Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Oriveden kielipolku

2,849 views

Published on

Kieltenopetuksen varhentamis- ja kehittämishanke 2017

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oriveden kielipolku

 1. 1. ORIVEDEN KIELIPOLKU Kieltenopetuksen kehittäminen ja varhentaminen sekä kielikasvatus Oriveden esi- ja perusopetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa Tiina Sarisalmi Info Oriveden opettajille VESO 8.8.2017
 2. 2. Uusi peruskoulu - kärkihanke 1: Oriveden kielipolku  Hankerahoitus tällä hetkellä tämän lukuvuo- den (2017 - 2018) loppuun  Käytännössä hanketta rahoitetaan vuosittain tehtävällä hakemuksella vuoden 2019 loppuun  Tavoitteena kielikasvatuksen aloittaminen esi- ja alkuopetuksessa (myöhemmin kielisuihkutukset myös varhaiskasvatuksessa), kieltenopetuksen menetelmien kehittäminen (tuntisuunnitelmien ja opetusmateriaalien tuottaminen) ja monipuolisten kielivalintojen turvaaminen  Osa Pirkanmaan Kikatus-kielihankkeiden verkostoa Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
 3. 3. Oriveden kielipolku -hankkeen tavoitteet  Kielikasvatusten ja kielisuihkutusten suunnittelu ja käynnistäminen varhaiskasvatuksessa  Eheyttävästi ja vaiheittain toteutettava kieli- ja kulttuurikasvatus, kansainvälisyyskasvatus, kielisuihkutukset sekä varhennettu englanninopetus esi- ja alkuopetuksessa  Opetussuunnitelman ja tuntisuunnitelmien laadinta edellä mainittua opetusta varten  Kieltenopetuksen kehittäminen eheyttäviä ja monialaisia, oppilaiden osallisuuteen, luovuuteen ja vahvuuksiin tukeutuvia oppimiskokonaisuuksia luomalla ja testaamalla  Kielikasvatuksen ja varhennetun kielenopetuksen vakiinnuttaminen Orivedellä  Monipuolisiin kielivalintoihin kannustaminen ja innostaminen Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
 4. 4. Oriveden kielipolku -hankkeen toiminnalliset sisällöt  Varhennettu englannin opetus  Kielisuihkutukset  Kielikasvatus  Yhteistoiminnallisen oppimisen kehittäminen  Tieto- ja viestintäteknologian pedagoginen käyttö  Oppilaiden osallisuuden vahvistaminen  Autenttinen ja tutkiva oppiminen  Toiminnallisten oppimismenetelmien kehittäminen  Kansainvälisyyskasvatus Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
 5. 5. Oriveden kielipolku - aikataulu  elo-, syys- ja lokakuu 2017 jäsentelyä, suunnittelua ja valmistelua  hankkeen tavoitteet eri luokka-asteilla  opetussuunnitelman laadinta  tuntisuunnitelmien laadinta (englanti ja kielikasvatus)  prosessin jäsentely  toteutuksen suunnittelu ja materiaalien tuottaminen ja hankinta Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
 6. 6. Oriveden kielipolku - aikataulu  marraskuun alusta aloitetaan opetus esiopetuksessa ja 1. ja 2. luokilla ½ tai 1 h viikossa  helmikuussa aloitetaan kielisuihkutukset varhaiskasvatuksessa (yhteistyö yhteiskoulun ja lukion kanssa)  tuntisuunnitelmien laadinta jatkuu (englanti ja kielikasvatus)  opetusmateriaalien tuottaminen ja hankinta Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
 7. 7. Oriveden kielipolku käytännössä  Toteutus alkaa marraskuussa 2017 tai tammikuussa 2018  Tuntisuunnitelmat esiopetukseen ja 1. ja 2. luokille samat (tässä vaiheessa)  Kielikasvatus ja kielirikasteisuus n. 50 % (”Matkustan ympäri maailmaa…”)  Englannin opiskelu n. 50 %  Kansainvälinen yhteistyö (eTwinning), osallisuus, draama, tvt:n käyttö (iPadit)…  Varhaiskasvatukseen kielisuihkutuksia keväällä 2018  3. – 9. luokille oma suunnitelma kielisuihkutuksiksi ja monialaisiksi projekteiksi, joissa kielet vahvasti mukana Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
 8. 8. Varhennettu englanninopetus  Toteutus: samanaikaisopetuksena  Kielenopettaja yhdessä esi- tai luokanopettajan kanssa  Esi- ja alkuopettajien koulutus  kieli- kasvatus ja kielisuihkut toteutettaisiin vakiinnuttamisvaiheessa ryhmän opet- tajien toimesta  Riittävän selkeät tavoitteet, tuntisuun- nitelmat ja materiaalit Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
 9. 9. Varhennettu englannin opetus Työtavat: Havainnoidaan eri kieliä ja niiden kulttuuriin liittyviä ilmiöitä toiminnallisesti oppilaan ikäkausi ja kiinnostus huomioiden. Harjoitellaan ääntämään yksinkertaisia, oppilaan lähiympäristön liittyvää sanastoa ja lyhyitä lauseita mallin mukaisesti. Harjoitellaan mm. tervehtimään, esittäytymään ja kysymään kuulumisia. Sanastoa (esim. numerot 1-20, perheenjäsenet, lähisukulaiset, värit, eläimet) harjoitellaan ja eri kieliympäristöjen kulttuuriin tutustutaan mm. laulujen, leikkien, liikunnan, draaman, piirtämisen ja pelien kautta. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti eri viestintäkanavia. Kieliä harjoitellaan kielisuihkunomaisesti esim. laulujen, leikkien, draaman, pelien, kuvataiteen ja liikunnan avulla. Pääpaino on suullisessa kielitaidossa. Kieltä kuullaan ja toistetaan, mutta oppilasta myös rohkaistaan käyttämään opittuja sanoja ja fraaseja osana toimintaa. Oppimisen tukemisessa keskitytään kielellisen uteliaisuuden synnyttämiseen. OPS-linkitys (Tampereen Kikatus: Outi Verkama ja Nina Pirttinokka): Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
 10. 10. Kukapa ei haluaisi lähteä matkalle? Matkustetaan ja tutustutaan eri kieliin • Toiminnallisesti • Leikkien • Laulaen • Pelaamalla • Askarrellen • Eri aisteilla Mitä tarvitaan matkalle? • Matkalaukut ja niiden sisällöt • Jokaiselle oppilaalle oma "kielipassi” • Kielipassia varten leimoja tai tarroja tms. • Innokas opettaja, joka on valmis hyppäämään pienten lasten mielikuvitukselliseen maailmaan... ”Leipää ja piimää” Kielenopetuksen varhentamishanke Vesilahti / Marianne Tulonen Kieli- ja kansainvälisyyskasvatus: Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
 11. 11. Toteutus: samanaikaisopetuksena  Kielenopettaja yhdessä esi- tai luokanopettajan kanssa  Esi- ja alkuopettajien koulutus  kielikasvatus ja kielisuihkut toteutettaisiin vakiinnuttamisvaiheessa ryhmän opettajien toimesta  Riittävän selkeät tavoitteet, tuntisuunnitelmat ja materiaalit Oriveden Kielipolkutiimi: Koordinaattori: Tiina Sarisalmi Esiopetuksen yhteyshenkilö: Jaana Pellonpää Perusopetuksen 1. - 2. luokkien yhteyshenkilöt: Ulpu Siponen ja Helka Kärkinen Perusopetuksen 3. - 6. luokkien yhteyshenkilö: Suvi Revonniemi Perusopetuksen 7. - 9. luokkien yhteyshenkilö: Jenni Decandia Seudun Kikatus-verkoston blogi: http://pirkanmaankikatus.blogspot.fi/ Kieliä kehiin blogi: http://kieliakehiin.blogit.tampere.fi/ Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
 12. 12. Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
 13. 13. Tiina Sarisalmi, 8.8.2017

×