Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Opetussuunnitelma
uudistui –
mikä muuttuu?
Tietoja Oriveden perusopetuksen oppilaille
Tiina Sarisalmi, OPS-koordinaattori
Mikä on opetussuunnitelma?
 Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan
perusta
 Siinä kerrotaan
 mitä opiskellaan millä...
Mikä muuttuu kaikilla?
Kehitetään laaja-alaisia taitoja, joita voi
opetella ja harjoitella kaikissa oppiaineissa:
1. Ajatt...
Mikä muuttuu kaikilla?
Oppimisympäristöt monipuolistuvat. Opiskellaan ja työsken-
nellään enemmän luokkahuoneen ulkopuolel...
Mikä muuttuu kaikilla?
Oppilaatkin voivat olla opettajia ja opettajat
oppilaita.
Oppilaat saavat palautetta useammin ja ar...
Mikä muuttuu 1. ja 2. luokalla?
 Opitaan enemmän liikkuen ja tutkien
kuin paikallaan pulpetissa istuen
 Toteutetaan aina...
Mikä muuttuu 3. ja 4. luokalla?
 Toteutetaan ainakin yksi monialainen
oppimiskokonaisuus, jossa on mukana eri
opettajia j...
Mikä muuttuu 5. ja 6. luokalla?
 Toteutetaan ainakin yksi monialainen oppimiskokonaisuus, jossa
on mukana eri opettajia j...
Mikä muuttuu 7. 8. ja 9. luokalla?
 Toteutetaan ainakin yksi monialainen
oppimiskokonaisuus, jossa on mukana eri
opettaji...
Tiina Sarisalmi, OPS-koordinaattori
https://peda.net/orivesi/opetussuunnitelmat
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Opetussuunnitelma uudistuu – mikä muuttuu?

6,081 views

Published on

Tietoja opetussuunnitelmauudistuksen vaikutuksista opetukseen ja koulutyöhön Oriveden perusopetuksessa

Published in: Education
 • Be the first to comment

Opetussuunnitelma uudistuu – mikä muuttuu?

 1. 1. Opetussuunnitelma uudistui – mikä muuttuu? Tietoja Oriveden perusopetuksen oppilaille Tiina Sarisalmi, OPS-koordinaattori
 2. 2. Mikä on opetussuunnitelma?  Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta  Siinä kerrotaan  mitä opiskellaan milläkin vuosiluokalla  miten opiskellaan  miten tuetaan oppimista  miten arvioidaan oppimista  mitkä arvot ohjaavat oppimista  millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista Opetussuunnitelman perusteet ovat kaikille Suomen koululaisille yhteiset. Oriveden kouluissa on joitain omia painotusalueita. Tiina Sarisalmi, OPS-koordinaattori
 3. 3. Mikä muuttuu kaikilla? Kehitetään laaja-alaisia taitoja, joita voi opetella ja harjoitella kaikissa oppiaineissa: 1. Ajattelu ja oppimaan oppiminen 2. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 3. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 4. Monilukutaito 5. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 6. Työelämätaidot ja yrittäjyys 7. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen Tiina Sarisalmi, OPS-koordinaattori Keskustele opettajan ja luokkasi kanssa yhdessä, mitä näihin taitoihin sisältyy?
 4. 4. Mikä muuttuu kaikilla? Oppimisympäristöt monipuolistuvat. Opiskellaan ja työsken- nellään enemmän luokkahuoneen ulkopuolella tai internetissä. Liikutaan enemmän ja istutaan vähemmän. Käytetään enemmän tietokoneita, tablettikoneita ja omiakin laitteita (esim. älypuhelimia). Käytetään enemmän toiminnallisia työtapoja kuten draa- maa, roolileikkejä, väittelyitä sekä oppimisleikkejä ja pelejä. Oppilaat osallistuvat enemmän oppimisen suunnitteluun. Tehdään erilaisia projekteja, tutkitaan ja ratkotaan tosielämän ongelmia ryhmissä. Eri ikäiset ja eri luokkien oppilaat tekevät ja opiskelevat enemmän yhdessä. Vähemmän laajoja kokeita (opitun arviointi) ja enemmän palautekeskusteluja, itse- ja vertaisarviointia (oppimisen arviointi) Tiina Sarisalmi, OPS-koordinaattori
 5. 5. Mikä muuttuu kaikilla? Oppilaatkin voivat olla opettajia ja opettajat oppilaita. Oppilaat saavat palautetta useammin ja arvioivat itse omaa oppimistaan. Kannustetaan käyttämään omia vahvuuksia ja hyödyntämään omia kiinnostuksen kohteita. Opiskellaan useammin monia oppiaineita kattavia aihekokonaisuuksia ja ilmiöitä eri näkökulmista. Ystävystytään eri maista ja kulttuureista kotoisin olevien ihmisten kanssa joko omassa koulussa, lähiympäristössä tai internetin avulla. Osallistutaan oman koulun kehittämiseen ja toimitaan paremman tulevaisuuden puolesta! Tiina Sarisalmi, OPS-koordinaattori
 6. 6. Mikä muuttuu 1. ja 2. luokalla?  Opitaan enemmän liikkuen ja tutkien kuin paikallaan pulpetissa istuen  Toteutetaan ainakin yksi monialainen oppimiskokonaisuus, jossa on mukana eri opettajia ja mahdollisesti myös eri luokkien oppilaita  Aloitetaan ohjelmoinnillisen ajattelun opettelu  Ei opetella enää erikseen ”kaunokirjoitusta”.  Sanallinen arviointi lukuvuoden lopussa, väliarvioinnin sijasta arviointikeskustelu Tiina Sarisalmi, OPS-koordinaattori
 7. 7. Mikä muuttuu 3. ja 4. luokalla?  Toteutetaan ainakin yksi monialainen oppimiskokonaisuus, jossa on mukana eri opettajia ja mahdollisesti myös eri luokkien oppilaita  Kaksi viikkotuntia joitain taito- tai taideaineita (kuvataide, musiikki, käsityö tai liikunta) - koulun tai oppilaan valinnan mukaan  Käsityössä ei ole erikseen teknistä ja tekstiilikäsityötä  Aloitetaan ohjelmoinnin opettelu  4. luokalla alkaa yhteiskuntaoppi  Sanallinen arviointi lukuvuoden lopussa, väliarvioinnin sijasta arviointikeskustelut Tiina Sarisalmi, OPS-koordinaattori
 8. 8. Mikä muuttuu 5. ja 6. luokalla?  Toteutetaan ainakin yksi monialainen oppimiskokonaisuus, jossa on mukana eri opettajia ja mahdollisesti myös eri luokkien oppilaita  Opiskellaan ympäristötietoa (ei siis erillisinä oppiaineina biologiaa, maantietoa, fysiikkaa ja kemiaa)  Yksi viikkotunti jotain taito- tai taideainetta (kuvataide, musiikki, käsityö tai liikunta) – koulun tai oppilaan valinnan mukaan  Yksi viikkotunti jotain muuta valinnaista ainetta – koulun tai oppilaan valinnan mukaan. Se voi koostua myös lyhytkursseista.  Käsityössä ei ole erikseen teknistä ja tekstiilikäsityötä  Opetellaan ohjelmointia matematiikassa ja käsityössä  5. luokalla on kolme tuntia viikossa liikuntaa  6. luokalla aloitetaan ruotsin (B1) kielen opiskelu, kaksi tuntia viikossa.  Numeroarviointi lukuvuoden lopussa, väliarvioinnin sijasta arviointikeskustelut Tiina Sarisalmi, OPS-koordinaattori
 9. 9. Mikä muuttuu 7. 8. ja 9. luokalla?  Toteutetaan ainakin yksi monialainen oppimiskokonaisuus, jossa on mukana eri opettajia ja mahdollisesti myös eri luokkien oppilaita.  Opettajat ja oppilaat tekevät enemmän yhteistyötä yli oppiaine- ja luokkarajojen.  Oppilaiden vastuu kasvaa. Arvioidaan omaa osaamista ja asetetaan itselle tavoitteita.  Lisätään arviointikeskusteluja  Oppi- ja valinnaisaineitten sekä tuntijaon osalta siirrytään uuteen opetussuunnitelmaan portaittain 7. luokka lv. 2017 – 2018, 8. luokka lv. 2018 – 2019 ja 9. luokka lv. 2019 - 2020 Tiina Sarisalmi, OPS-koordinaattori
 10. 10. Tiina Sarisalmi, OPS-koordinaattori https://peda.net/orivesi/opetussuunnitelmat

×