Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Opetuksen kehittämishankkeet ja uudet opetussuunnitelmat

132 views

Published on

Oriveden opetustoimen yhteinen VESO 8.8.2017

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Opetuksen kehittämishankkeet ja uudet opetussuunnitelmat

 1. 1. ORIVEDEN OPETUSTOIMEN KEHITTÄMISHANKKEET JA -TIIMIT SEKÄ OPETUSSUUNNITELMAN TOIMEENPANO 2017 - 2018 Tiina Sarisalmi Info Oriveden opettajille VESO 8.8.2017
 2. 2. Uusi peruskoulu - kärkihanke 1: tutoropettajien toiminta  Hankerahoitus tällä hetkellä tämän vuoden (2017) loppuun  Käytännössä hanketta rahoitetaan vuosittain tehtävällä hakemuksella vuoden 2019 loppuun  Koskee vain perusopetusta, mutta mallia voi hyödyntää myös lukiossa  Tavoitteena opettajien ammatillisen osaamisen ja koulun toimintakulttuurin kehittäminen Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
 3. 3. Tutoropettajat perusopetuksen kouluissa  Yhteiskoulu: Jenni Decandia (2 h) ja Mari Hyytiäinen (2 h)  Kultavuoren koulu ja Hirsilän koulu: Eero Toivonen (5 h) - keskiviikko  Rovastinkankaan koulu, Eräjärven koulu ja Karpinlahden koulu: Helka Kärkinen (5 h) – keskiviikko  Lisäksi mahdollisuus pieniin kohdennettuihin koulutuksiin tarpeen mukaan esim. 3 – 10 opettajalle, erityisesti tvt:n opetuskäyttö (myös lukion opettajille)  Hankkeen toimintaa ohjaa Tiina Sarisalmi Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
 4. 4. Tutoropettajien tehtävät  tukevat pedagogiikan uudistumista ja edistävät opetuksen digitalisaatiota  tukevat työyhteisöjen osaamisen ja yhteisopettajuuden kehittämistä sekä toimivat vertaistukena  osallistuvat aktiivisesti koulujen toimintakulttuurin uudistamiseen  edistävät uusien opetussuunnitelmien toimeenpanoa  edistävät osaamisen jakamista  edistävät opettajien yhteistyötä ja verkostoitumista  edistävät hyvien käytäntöjen tunnistamista, levittämistä ja vakiinnuttamista Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
 5. 5. Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
 6. 6. Tutoropettajien työtapa  yhdessä ajattelua ja yhteisen ymmärryksen rakentamista  parhaan mahdollisen ratkaisun etsimistä yhdessä  vertaisoppimista ja osaamisen jakamista  ohjattavien opettajien aktiivisuuden ja omistajuuden vahvistamista  itsetuntemuksen lisäämistä ja tietoiseksi tulemista ja sen pohjalta ratkaisujen tekemistä Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
 7. 7. Tutoropettajat eivät   toimi sijaisina  pidä oppitunteja tai oppimiskokonaisuuksia opettajan puolesta Tutoropettajat mielellään   suunnittelevat oman työnsä itsenäisesti koulun/opettajien tarpeet huomioiden  tekevät yhteistyötä rehtorin kanssa  pitävät lyhyitä koulutuksia pienille ryhmille  pitävät ”klinikkavastaanottoa” (pienet pulmat ja ongelmien ratkaisut)  suunnittelevat oppimiskokonaisuuksia opettajien kanssa  toimivat oppitunneilla opettajan tukena esim. tvt:n käytössä tai projektioppimisen tukena  seuraavat opetusta  etsivät ja kokeilevat erilaisia opetusmenetelmiä, verkostoituvat ja vaihtavat kokemuksia, kehittävät osaamistaanTiina Sarisalmi, 8.8.2017
 8. 8. Uusi peruskoulu - kärkihanke 1: Oriveden kielipolku  Hankerahoitus tällä hetkellä tämän lukuvuoden (2017 - 2018) loppuun  Käytännössä hanketta rahoitetaan vuosittain tehtävällä hakemuksella vuoden 2019 loppuun  Tavoitteena kielikasvatuksen aloittaminen jo esiopetuksessa (myöhemmin myös varhaiskasvatuksessa), kieltenopetuksen menetelmien kehittäminen (tuntisuunnitelmien ja opetusmateriaalien tuottaminen) ja monipuolisten kielivalintojen turvaaminen Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
 9. 9. Oriveden kielipolku -hankkeen tavoitteet  Kielikasvatusten ja kielisuihkutusten suunnittelu ja käynnistäminen varhaiskasvatuksessa  Eheyttävästi ja vaiheittain toteutettava kieli- ja kulttuurikasvatus, kansainvälisyyskasvatus, kielisuihkutukset sekä varhennettu englanninopetus esi- ja alkuopetuksessa  Opetussuunnitelman ja tuntisuunnitelmien laadinta edellä mainittua opetusta varten  Kieltenopetuksen kehittäminen eheyttäviä ja monialaisia, oppilaiden osallisuuteen, luovuuteen ja vahvuuksiin tukeutuvia oppimiskokonaisuuksia luomalla ja testaamalla  Kielikasvatuksen ja varhennetun kielenopetuksen vakiinnuttaminen Orivedellä  Monipuolisiin kielivalintoihin kannustaminen ja innostaminenTiina Sarisalmi, 8.8.2017
 10. 10. Mitä tavoitteita ja toimintaa Oriveden kielipolku -hankkeeseen sisältyy? • Opetussuunnitelman laadinta • Tuntisuunnitelmien laadinta • Kielirikasteinen opetus • Kielikasvatus • Yhteistoiminnallisen oppimisen kehittäminen • Tieto- ja viestintäteknologian pedagoginen käyttö • Oppilaiden osallisuuden vahvistaminen • Autenttinen oppiminen • Kansainvälisyyskasvatus Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
 11. 11. Oriveden kielipolku - aikataulu  elo-, syys- ja lokakuu 2017 jäsentelyä, suunnittelua ja valmistelua  hankkeen tavoitteet eri luokka-asteilla  opetussuunnitelman laadinta  tuntisuunnitelmien laadinta (englanti ja kielikasvatus)  prosessin jäsentely  toteutuksen suunnittelu ja materiaalien tuottaminen ja hankinta Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
 12. 12. Oriveden kielipolku - aikataulu  marraskuun alusta aloitetaan opetus esiopetuksessa ja 1. ja 2. luokilla ½ tai 1 h viikossa  helmikuussa aloitetaan kielisuihkutukset varhaiskasvatuksessa (yhteistyö yhteiskoulun ja lukion kanssa)  tuntisuunnitelmien laadinta jatkuu (englanti ja kielikasvatus)  opetusmateriaalien tuottaminen ja hankinta Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
 13. 13. Oriveden kielipolku käytännössä  Toteutus alkaa marraskuussa 2017 tai tammikuussa 2018  Tuntisuunnitelmat esiopetukseen ja 1. ja 2. luokille samat (tässä vaiheessa)  Kielikasvatus ja kielirikasteisuus n. 50 % (”Matkustan ympäri maailmaa…”)  Englannin opiskelu n. 50 %  Kansainvälinen yhteistyö (eTwinning), osallisuus, draama, tvt:n käyttö (iPadit)…  Varhaiskasvatukseen kielisuihkutuksia keväällä 2018  3. – 9. luokille oma suunnitelma kielisuihkutuksiksi ja monialaisiksi projekteiksi, joissa kielet vahvasti mukana Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
 14. 14. Toteutus: samanaikaisopetuksena  Kielenopettaja yhdessä esi- tai luokanopettajan kanssa  Esi- ja alkuopettajien koulutus  kielikasvatus ja kielisuihkut toteutettaisiin vakiinnuttamisvaiheessa ryhmän opettajien toimesta  Riittävän selkeät tavoitteet, tuntisuunnitelmat ja materiaalit Oriveden Kielipolkutiimi: Koordinaattori: Tiina Sarisalmi Esiopetuksen yhteyshenkilö: Jaana Pellonpää Perusopetuksen 1. - 2. luokkien yhteyshenkilöt: Ulpu Siponen ja Helka Kärkinen Perusopetuksen 3. - 6. luokkien yhteyshenkilö: Suvi Revonniemi Perusopetuksen 7. - 9. luokkien yhteyshenkilö: Jenni Decandia Seudun Kikatus-verkoston blogi: http://pirkanmaankikatus.blogspot.fi/ Kieliä kehiin blogi: http://kieliakehiin.blogit.tampere.fi/ Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
 15. 15. Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
 16. 16. Uusi peruskoulu - kärkihanke 1: Oriveden kielipolku  Hankerahoitus tällä hetkellä tämän lukuvuo- den (2017 - 2018) loppuun  Käytännössä hanketta rahoitetaan vuosittain tehtävällä hakemuksella vuoden 2019 loppuun  Tavoitteena kielikasvatuksen aloittaminen esi- ja alkuopetuksessa (myöhemmin kielisuihkutukset myös varhaiskasvatuksessa), kieltenopetuksen menetelmien kehittäminen (tuntisuunnitelmien ja opetusmateriaalien tuottaminen) ja monipuolisten kielivalintojen turvaaminen  Osa Pirkanmaan Kikatus-kielihankkeiden verkostoa Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
 17. 17. Oriveden kielipolku -hankkeen tavoitteet  Kielikasvatusten ja kielisuihkutusten suunnittelu ja käynnistäminen varhaiskasvatuksessa  Eheyttävästi ja vaiheittain toteutettava kieli- ja kulttuurikasvatus, kansainvälisyyskasvatus, kielisuihkutukset sekä varhennettu englanninopetus esi- ja alkuopetuksessa  Opetussuunnitelman ja tuntisuunnitelmien laadinta edellä mainittua opetusta varten  Kieltenopetuksen kehittäminen eheyttäviä ja monialaisia, oppilaiden osallisuuteen, luovuuteen ja vahvuuksiin tukeutuvia oppimiskokonaisuuksia luomalla ja testaamalla  Kielikasvatuksen ja varhennetun kielenopetuksen vakiinnuttaminen Orivedellä  Monipuolisiin kielivalintoihin kannustaminen ja innostaminen Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
 18. 18. Oriveden kielipolku -hankkeen toiminnalliset sisällöt  Varhennettu englannin opetus  Kielisuihkutukset  Kielikasvatus  Yhteistoiminnallisen oppimisen kehittäminen  Tieto- ja viestintäteknologian pedagoginen käyttö  Oppilaiden osallisuuden vahvistaminen  Autenttinen ja tutkiva oppiminen  Toiminnallisten oppimismenetelmien kehittäminen  Kansainvälisyyskasvatus Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
 19. 19. Oriveden kielipolku - aikataulu  elo-, syys- ja lokakuu 2017 jäsentelyä, suunnittelua ja valmistelua  hankkeen tavoitteet eri luokka-asteilla  opetussuunnitelman laadinta  tuntisuunnitelmien laadinta (englanti ja kielikasvatus)  prosessin jäsentely  toteutuksen suunnittelu ja materiaalien tuottaminen ja hankinta Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
 20. 20. Oriveden kielipolku - aikataulu  marraskuun alusta aloitetaan opetus esiopetuksessa ja 1. ja 2. luokilla ½ tai 1 h viikossa  helmikuussa aloitetaan kielisuihkutukset varhaiskasvatuksessa (yhteistyö yhteiskoulun ja lukion kanssa)  tuntisuunnitelmien laadinta jatkuu (englanti ja kielikasvatus)  opetusmateriaalien tuottaminen ja hankinta Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
 21. 21. Oriveden kielipolku käytännössä  Toteutus alkaa marraskuussa 2017 tai tammikuussa 2018  Tuntisuunnitelmat esiopetukseen ja 1. ja 2. luokille samat (tässä vaiheessa)  Kielikasvatus ja kielirikasteisuus n. 50 % (”Matkustan ympäri maailmaa…”)  Englannin opiskelu n. 50 %  Kansainvälinen yhteistyö (eTwinning), osallisuus, draama, tvt:n käyttö (iPadit)…  Varhaiskasvatukseen kielisuihkutuksia keväällä 2018  3. – 9. luokille oma suunnitelma kielisuihkutuksiksi ja monialaisiksi projekteiksi, joissa kielet vahvasti mukana Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
 22. 22. Varhennettu englanninopetus  Toteutus: samanaikaisopetuksena  Kielenopettaja yhdessä esi- tai luokanopettajan kanssa  Esi- ja alkuopettajien koulutus  kieli- kasvatus ja kielisuihkut toteutettaisiin vakiinnuttamisvaiheessa ryhmän opet- tajien toimesta  Riittävän selkeät tavoitteet, tuntisuun- nitelmat ja materiaalit Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
 23. 23. Varhennettu englannin opetus Työtavat: Havainnoidaan eri kieliä ja niiden kulttuuriin liittyviä ilmiöitä toiminnallisesti oppilaan ikäkausi ja kiinnostus huomioiden. Harjoitellaan ääntämään yksinkertaisia, oppilaan lähiympäristön liittyvää sanastoa ja lyhyitä lauseita mallin mukaisesti. Harjoitellaan mm. tervehtimään, esittäytymään ja kysymään kuulumisia. Sanastoa (esim. numerot 1-20, perheenjäsenet, lähisukulaiset, värit, eläimet) harjoitellaan ja eri kieliympäristöjen kulttuuriin tutustutaan mm. laulujen, leikkien, liikunnan, draaman, piirtämisen ja pelien kautta. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti eri viestintäkanavia. Kieliä harjoitellaan kielisuihkunomaisesti esim. laulujen, leikkien, draaman, pelien, kuvataiteen ja liikunnan avulla. Pääpaino on suullisessa kielitaidossa. Kieltä kuullaan ja toistetaan, mutta oppilasta myös rohkaistaan käyttämään opittuja sanoja ja fraaseja osana toimintaa. Oppimisen tukemisessa keskitytään kielellisen uteliaisuuden synnyttämiseen. OPS-linkitys (Tampereen Kikatus: Outi Verkama ja Nina Pirttinokka): Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
 24. 24. Kukapa ei haluaisi lähteä matkalle? Matkustetaan ja tutustutaan eri kieliin • Toiminnallisesti • Leikkien • Laulaen • Pelaamalla • Askarrellen • Eri aisteilla Mitä tarvitaan matkalle? • Matkalaukut ja niiden sisällöt • Jokaiselle oppilaalle oma "kielipassi” • Kielipassia varten leimoja tai tarroja tms. • Innokas opettaja, joka on valmis hyppäämään pienten lasten mielikuvitukselliseen maailmaan... ”Leipää ja piimää” Kielenopetuksen varhentamishanke Vesilahti / Marianne Tulonen Kieli- ja kansainvälisyyskasvatus: Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
 25. 25. Toteutus: samanaikaisopetuksena  Kielenopettaja yhdessä esi- tai luokanopettajan kanssa  Esi- ja alkuopettajien koulutus  kielikasvatus ja kielisuihkut toteutettaisiin vakiinnuttamisvaiheessa ryhmän opettajien toimesta  Riittävän selkeät tavoitteet, tuntisuunnitelmat ja materiaalit Oriveden Kielipolkutiimi: Koordinaattori: Tiina Sarisalmi Esiopetuksen yhteyshenkilö: Jaana Pellonpää Perusopetuksen 1. - 2. luokkien yhteyshenkilöt: Ulpu Siponen ja Helka Kärkinen Perusopetuksen 3. - 6. luokkien yhteyshenkilö: Suvi Revonniemi Perusopetuksen 7. - 9. luokkien yhteyshenkilö: Jenni Decandia Seudun Kikatus-verkoston blogi: http://pirkanmaankikatus.blogspot.fi/ Kieliä kehiin blogi: http://kieliakehiin.blogit.tampere.fi/ Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
 26. 26. Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
 27. 27. Opetustoimen TVT-tiimi  Seuraa ja ohjaa tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittymistä Oriveden kouluissa ja esiopetuksessa  Opettajien osaamisen kehittymisen seuranta ja koulutukset  Laitteet ja verkot (yhteistyö Oriveden ja seudun tietohallinnon kanssa  Oppilaiden omien laitteiden käyttö  Säännöt ja ohjeet  Opettajien pedagoginen tuki (tutoropettajat ja tvt-tukihenkilöt)  Hankkeiden seuranta  Seudullinen yhteistyö  1 – 2 edustajaa jokaisesta oppilaitoksesta Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
 28. 28. Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
 29. 29. Opetustoimen kansainvälisyys- ja globaalikasvatustiimi  Seuraa ja ohjaa kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen kehittymistä Oriveden kouluissa  Opettajien osaamisen kehittymisen seuranta ja koulutukset  Materiaalien ja ideoiden jakaminen  Teemapäivien ja viikkojen toteuttaminen  Monialaiset oppimiskokonaisuudet  eTwinning-yhteistyön ja Erasmus+ -hanketuki ja -seuranta  Seudullinen yhteistyö  Maailmankoulu-yhteistyö  1 – 2 edustajaa jokaisesta oppilaitoksesta Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
 30. 30. Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
 31. 31. Uusien opetussuunnitelmien toimeenpano jatkuu ja alkaa  Opetussuunnitelman mukaiset oppimistavoitteet eri oppiaineissa vuosiluokittain  Tavoitteisiin voi päästä monin eri tavoin  Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet  Linkittyvät oppiaineitten tavoitteisiin  Ohjaavat valitsemaan oppimis- menetelmiä, jotka tukevat laaja- alaisen osaamisen kehittymistä  Vuosiluokkaistetaan syyslukukauden aikana Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
 32. 32. Oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin sekä palautteen antamisen oppilaille tulee aina perustua opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin ja paikallisessa opetussuunnitelmassa tarkennettuihin tavoitteisiin. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, s. 47 Oppiaineiden seudulliset tavoitteet ja sisällöt Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
 33. 33. Oppimisprosessi MIKSI? TAVOITTEIDEN ASETTELU MITÄ? TIEDON HANKINTA TUTKIMUS MITEN? AKTIVITEETTIEN VALINTA JA SUUNNITTELU TYÖNJAKO TIEDON SOVELTAMINEN TIEDON JAKAMINEN PROSESSIN ARVIOINTI OPPIMISEN ARVIOINTI JATKUVA ARVIOINTI Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
 34. 34. Tavoitteiden asettelu  Tavoitteet lukuvuositasolla Oppiaineen tavoitteet Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet  Tavoitteet kurssikokonaisuuden tasolla Oppiaineen tavoitteet Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet  Tavoitteet oppimiskokonaisuus-, projekti- tai oppituntien tasolla Oppiaineen tavoitteet Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ”the big picture” – ajattelun taidot – oppimaan oppiminen Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
 35. 35. Prosessin arviointi – oppimisen arviointi  Arviointi oppimiskokonaisuuden aikana  Jatkuva palaute, jonka kantavana ajatuksena dialogisuus  Kannustava ja ohjaava henkilökohtainen palaute  Vahvuuksien löytäminen ja hyödyntäminen  Rohkaisu itseilmaisuun, ongelman ratkaisuun ja luovuuteen (ei virheiden etsimistä)  Oppimistavoitteisiin perustuvan arvioinnin työkaluja  Wilma (formatiivinen ja itsearviointi)  Google Forms, Reppu-Moodle, Peda.net, Office 365 (vertaisarviointi, oppimispäiväkirja, portfolio Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
 36. 36. ARVIOINTI ON AINA MYÖS ARVIOINNIN, ITSEREFLEKTION JA METAKOGNITIIVISTEN TAITOJEN OPETTELUA AJATTELU- TAIDOT Tiina Sarisalmi, 8.8.2017
 37. 37. Tiina Sarisalmi, projektikoordinaattori:  GLOPS - kansainvälisyys, globaalikasvatus ja OPS  Pirkanmaan Kikatusverkosto - kieltenopetuksen varhentaminen ja kielikasvatus  Oriveden kielipolku - kieltenopetuksen varhentaminen, kehittäminen ja kielikasvatus  Tutoropettajien koulutus ja toiminta https://kvglops.wordpress.com/ http://schoolsgoingglobal.blogspot.fi/ http://etwinningambfinland.blogspot.fi/ Tiina Sarisalmi, 8.8.2017

×