Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ORIVEDEN OPETUSTOIMEN
TUTOROPETTAJIEN TOIMINTA
2017 - 2018
Tiina Sarisalmi
Info Oriveden opettajille
VESO 8.8.2017
Uusi peruskoulu - kärkihanke 1:
tutoropettajien toiminta
 Hankerahoitus tällä hetkellä tämän vuoden
(2017) loppuun
 Käyt...
Tutoropettajat perusopetuksen kouluissa
 Yhteiskoulu: Jenni Decandia (2 h) ja Mari Hyytiäinen (2 h)
 Kultavuoren koulu j...
Tutoropettajien tehtävät
 tukevat pedagogiikan uudistumista ja edistävät opetuksen
digitalisaatiota
 tukevat työyhteisöj...
Tiina Sarislmi, 8.8.2017
Tutoropettajien työtapa
 yhdessä ajattelua ja yhteisen ymmärryksen
rakentamista
 parhaan mahdollisen ratkaisun etsimistä...
Tutoropettajat eivät 
 toimi sijaisina
 pidä oppitunteja tai oppimiskokonaisuuksia opettajan puolesta
Tutoropettajat mi...
Tiina Sarislmi, 8.8.2017
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Oriveden perusopetuksen tutoropettajien toiminta 2017 - 2018

634 views

Published on

Info opettajille ja rehtoreille syyslukauden alussa 2017

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Oriveden perusopetuksen tutoropettajien toiminta 2017 - 2018

  1. 1. ORIVEDEN OPETUSTOIMEN TUTOROPETTAJIEN TOIMINTA 2017 - 2018 Tiina Sarisalmi Info Oriveden opettajille VESO 8.8.2017
  2. 2. Uusi peruskoulu - kärkihanke 1: tutoropettajien toiminta  Hankerahoitus tällä hetkellä tämän vuoden (2017) loppuun  Käytännössä hanketta rahoitetaan vuosittain tehtävällä hakemuksella vuoden 2019 loppuun  Koskee vain perusopetusta, mutta mallia voi hyödyntää myös lukiossa  Tavoitteena opettajien ammatillisen osaamisen ja koulun toimintakulttuurin kehittäminen Tiina Sarislmi, 8.8.2017
  3. 3. Tutoropettajat perusopetuksen kouluissa  Yhteiskoulu: Jenni Decandia (2 h) ja Mari Hyytiäinen (2 h)  Kultavuoren koulu ja Hirsilän koulu: Eero Toivonen (5 h) - keskiviikko  Rovastinkankaan koulu, Eräjärven koulu ja Karpinlahden koulu: Helka Kärkinen (5 h) – keskiviikko  Lisäksi mahdollisuus pieniin kohdennettuihin koulutuksiin tarpeen mukaan esim. 3 – 10 opettajalle, erityisesti tvt:n opetuskäyttö (myös lukion opettajille)  Hankkeen toimintaa ohjaa Tiina Sarisalmi Tiina Sarislmi, 8.8.2017
  4. 4. Tutoropettajien tehtävät  tukevat pedagogiikan uudistumista ja edistävät opetuksen digitalisaatiota  tukevat työyhteisöjen osaamisen ja yhteisopettajuuden kehittämistä sekä toimivat vertaistukena  osallistuvat aktiivisesti koulujen toimintakulttuurin uudistamiseen  edistävät uusien opetussuunnitelmien toimeenpanoa  edistävät osaamisen jakamista  edistävät opettajien yhteistyötä ja verkostoitumista  edistävät hyvien käytäntöjen tunnistamista, levittämistä ja vakiinnuttamista Tiina Sarislmi, 8.8.2017
  5. 5. Tiina Sarislmi, 8.8.2017
  6. 6. Tutoropettajien työtapa  yhdessä ajattelua ja yhteisen ymmärryksen rakentamista  parhaan mahdollisen ratkaisun etsimistä yhdessä  vertaisoppimista ja osaamisen jakamista  ohjattavien opettajien aktiivisuuden ja omistajuuden vahvistamista  itsetuntemuksen lisäämistä ja tietoiseksi tulemista ja sen pohjalta ratkaisujen tekemistä Tiina Sarislmi, 8.8.2017
  7. 7. Tutoropettajat eivät   toimi sijaisina  pidä oppitunteja tai oppimiskokonaisuuksia opettajan puolesta Tutoropettajat mielellään   suunnittelevat oman työnsä itsenäisesti koulun/opettajien tarpeet huomioiden  tekevät yhteistyötä rehtorin kanssa  pitävät lyhyitä koulutuksia pienille ryhmille  pitävät ”klinikkavastaanottoa” (pienet pulmat ja ongelmien ratkaisut)  suunnittelevat oppimiskokonaisuuksia opettajien kanssa  toimivat oppitunneilla opettajan tukena esim. tvt:n käytössä tai projektioppimisen tukena  seuraavat opetusta  etsivät ja kokeilevat erilaisia opetusmenetelmiä, verkostoituvat ja vaihtavat kokemuksia, kehittävät osaamistaanTiina Sarislmi, 8.8.2017
  8. 8. Tiina Sarislmi, 8.8.2017

×