Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verkkopohjaiset oppimistehtävät opetuksessa

Miten käyttää vuorovaikutteisia verkkotehtäviä opetuksessa

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Verkkopohjaiset oppimistehtävät opetuksessa

  1. 1. Verkkopohjaiset oppimistehtävät opetuksessa TIINA SARISALMI TUUNAA TUNTISI –TYÖPAJA 3.2.2018
  2. 2. Verkkopohjaisten tehtävien käytön tavoitteet  Oppimismotivaation lisääminen  Vaihtelua peruspedgogiikkaan  Tietoteknologian käyttö  Tehtävistä välitön palaute  Oppilaskeskeisten työtapojen lisääminen  Parhaiten opit opettaessasi muita  Verkkotehtävät osana laajempaa oppimiskokonaisuutta
  3. 3. Oppimistehtävien käyttö  Kotitehtäväksi: oppilas tekee sanaristikon, muistipelin, vuorovaikutteisen videon tms.  Termit  Sanat  Sanonnat  Lisätehtäväksi (eriyttävä)  Tukiopetukseen: muistipelit, dialogit  Formatiiviset testit  Oppimisprojektit
  4. 4. Vuorovaikutteisia verkkotehtäviä voi laatia esim. seuraavilla sivustoilla  LearningApps, avoimen lähdekoodin sivusto, ei mainoksia, voi tehdä monenlaisia oppimistehtäviä https://learningapps.org/  Vastaava kuin edellinen: https://h5p.org/  Opetusvideoita voi tehdä mm. https://edpuzzle.com ja https://www.eslvideo.com/ -sivustoilla  Monenlaisia oppimistehtäviä voi tehdä myös EducaPlay- sivustolla, maksuttomassa versiossa ärsyttävän paljon mainoksia: https://www.educaplay.com/  Sanaristikoita: https://crosswordlabs.com  Sanasokkeloita: https://wordsearchlabs.com/  Quizletissä voi tehdä oppimiskokonaisuuksia kuvakortteja hyödyntäen: https://quizlet.com/  Esimerkkejä löytyy täältä: http://tiinasarisalmi.wikispaces.com

×