Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Työkalupakki virtuaaliseen kv-yhteistyöhön

Opetushallituksen webinaari 16.2.2021
Riittävät ja välttämättömät työkalut kansainväliseen yhteistyöhön
Esimerkkejä

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Työkalupakki virtuaaliseen kv-yhteistyöhön

  1. 1. TYÖKALUPAKKI VIRTUAALISEEN KV-YHTEISTYÖHÖN: HELPOT JA TOIMIVAT TYÖKALUT VIRTUAALINEN YHTEISTYÖ KANSAINVÄLISESSÄ TOIMINNASSA LUKION JA PERUSOPEUKSEN OPETTAJILLE JA KV-HANKKEIDEN VETÄJILLE 16.2.2021 TIINA SARISALMI
  2. 2. OPETTAJIEN YHTEISTYÖ Tutustuminen, suunnittelu ja aikataulutus Viestintä ja vuorovaikutus Tulosten seuranta ja arviointi • Videokonferenssityö- kalusta sopiminen • Ensimmäinen tapaa- minen • Säännöllisistä tapaa- misista sopiminen • Projektin kalenteri ja aikataulu • Sähköposti (?) • Pikaviestimet • Oma ryhmä tai foorumi (asynkroninen viestintä) • Chat ja videokonfe- renssit (synkroninen viestintä) • Opiskelijoiden osallis- taminen ja kannustus • Äänestykset ja palautekyselyt • Avoimet keskustelut • Prosessin arviointi 16.2.2021 Tiina Sarisalmi
  3. 3. OPPILAITTEN YHTEISTYÖ Suunnittelu ja tutustuminen Viestintä ja vuorovaikutus Yhdessä oppiminen • Videokonferenssit (luokat yhdessä) • Esittelyt ja keskustelut foorumeilla tai muiden työkalujen käyttö (Padlet, Flipgrid jne) • Ryhmäytyminen • Pikaviestimet • Oma(t) ryhmä(t) tai foorumit (asynkroninen viestintä) • Chatit ja videokonfe- renssit (synkroninen viestintä) • Jaetut dokumentit • Äänestykset • Kyselyt • Tietojen esittäminen ja jakaminen (videot, podcastit, julisteet, infograafit, esseet, powerpointit, taide- ja käsityöt…) • Vertaisarviointi 16.2.2021 Tiina Sarisalmi
  4. 4. TYÖKALUJA ERI TARKOITUKSIIN KV-YHTEISTYÖSSÄ Videokonferenssit •Teams •Google Meet •Zoom •BigBlueButton •Whereby •Twinspace: Adobe Conference (AC) Tutustuminen ja teemakeskustelut •Padlet •Flipgrid •Twinspace: foorumit •Twinspace chat •Instagram, Twitter, Snapchat, Signal, Whatsapp Jaetut dokumentit ja yhdessä työstäminen •Google dokumentit, esitykset, taulukot •Jamboard •Coggle •Miro •bubbl.us •Padlet Kyselyt, arvioinnit ja äänestykset •Google Forms •Surveymonkey •Tricider •Kahoot! •Quizizz •Mentimeter •Learningapps •Answergarden •Pollunit Tuotosten jakaminen •Twinspace •Google Drive •Dropbox •Youtube kanava (piilotettu) 16.2.2021 Tiina Sarisalmi
  5. 5. ESIMERKKEJÄ • PADLET AIKAJANA PROJEKTIN AIKATAULUN RAKENTELUUN (= KOKOUKSET, AKTIVITEETIT, TAPAHTUMAPÄIVÄT, DEADLINET) HTTPS://PADLET.COM/TIINA_SARISALMI/AIKAJANA • JAETTU GOOGLE DOKUMENTTI, JOTA KÄYTETÄÄN TAPAHTUMAKALENTERINA (TOIMII MYÖS RAPORTTINA) HTTPS://DOCS.GOOGLE.COM/DOCUMENT/D/1ERVAITTTQRZNAVBHECXP3B96Y8D1CBQP KEREAMPTWBG/EDIT?USP=SHARING • PROJEKTIKUMPPANEIDEN KARTTA (KOULUT, KODIT, TÄRKEÄT PAIKAT…) HTTPS://PADLET.COM/TIINA_SARISALMI/HANKEKARTTA 16.2.2021 Tiina Sarisalmi

×