Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Educa 2020 varhaiskasvatus final (005)

120 views

Published on

Educa 2020, Tahto

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Educa 2020 varhaiskasvatus final (005)

 1. 1. Varhaiskasvatuksen kehittämisen suuntaviivat Auli Setälä ja Kirsi Sutton OAJ
 2. 2. Esityksen sisältö Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, käyttöoikeus: CC BY-NC-ND • Varhaiskasvatuksen ajankohtaiset • Laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelma • Hallitusohjelman muut tavoitteet varhaiskasvatukselle So excited I can’t wait!
 3. 3. Hallitusohjelma ja varhaiskasvatus • Ei yhtään päivähoito -sanaa koko hallitusohjelmassa • Heti hyviä päätöksiä • palautetaan lapsen subjektiivinen kokoaikainen oikeus varhaiskasvatukseen • asetusmuutos suhdeluvun palauttamisesta 1:7 → Molemmat voimaan 1.8.2020
 4. 4. VARHAISKASVATUKSEN LAADUN JA TASA-ARVON KEHITTÄMISOHJELMA 2020–2022 Vuosina 2020–2022, yhteensä 125 milj. euroa. • Etsitään vaikuttavia toimenpiteitä lasten oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseksi. Tavoitteena kaventaa ja ennaltaehkäistä sosioekonomisesta taustasta, maahanmuuttajataustasta tai sukupuolesta johtuvia oppimiseroja, sekä vahvistaa ja kehittää oppimisen tukea ja lukutaitoa. • Ohjelmalla valmistellaan lainsäädäntöä ja edistetään yhdenvertaisuutta vahvistavia vaikuttavia käytänteitä ja toimintatapoja. • Varhaiskasvatuksen järjestäjille ja muille varhaiskasvatusalan toimijoille suunnatuissa hankehauissa varmistetaan hankkeiden yhteys pitkäjänteiseen varhaiskasvatuksen kehittämistyöhön
 5. 5. OKM 26.11.2019
 6. 6. Tavoite 1: Tasa-arvoisia edellytyksiä oppimispolulle • Vahvistetaan lapsen oikeutta oppia sosioekonomisia, sukupuolten ja alueiden välisiä oppimiseroja kaventavalla tasa- arvorahalla • Osallistumisastetta nostetaan tehostamalla hallinnonalojen välistä yhteistyötä ja palveluohjausta (esim. neuvolapalveluiden moniammatillinen interventiohanke) • Vahvistetaan lasten lukutaitoa, tuetaan lukemisen kulttuuria, varmistetaan tuki lukemaan oppimisessa
 7. 7. Tavoite 2: Edistetään lapsen oppimisen tukea • Varhaiskasvatukseen kehitetään tuen malli, joka yhdenmukaistaa oppimisen tukea esi- ja perusopetuksen välillä • Kartoitetaan oppimisen tuen ja inklusiivisen varhaiskasvatuksen parhaita käytäntöjä ja kehittämistarpeita • Oppimisen tukea ja inkluusiota kehitetään yhteisessä työryhmässä esi- ja perusopetuksen kanssa • Kiusaamista ehkäistään toimenpideohjelmalla ja kehittämis- ja tutkimushankkeilla
 8. 8. Tavoite 3: Oppimiselle joustavampi alku • Varhaista perustaitojen oppimista parannetaan luomalla esiopetuksesta ja perusopetuksen kahdesta ensimmäisestä vuosiluokasta nykyistä yhtenäisempi kokonaisuus • Toteutetaan kaksivuotisen esiopetuksen pilotti • Laajennetaan viisivuotiaiden lasten maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilua
 9. 9. Tavoite 4: Laadun, arvioinnin, pedagogiikan ja johtamisen kehittäminen • Varhaiskasvatukseen laatukriteerit ja digitaalinen laadun arviointijärjestelmä • 5-vuotiaden pedagogiikasta tilannekuva Laadukas ja tasa-arvoinen varhaiskasvatus tarvitsee ammattitaitoiset ja sitoutuneet johtajat • Valmistellaan hanke tukemaan varhaiskasvatussuunnitelmien paikallista johtamista, toteutumisen seurantaa, sekä pedagogiikan arviointia ja kehittämistä • Varhaiskasvatuksen johtamisen nykytilanteesta tehdään selvitys. • Valmistellaan vakan johtamisen täydennyskoulutusohjelma ja sen pilotointi.
 10. 10. HO: Varhaiskasvatuksen henkilöstö- ja lisäkoulutustarpeet arvioidaan kaikissa henkilöstöryhmissä. • Varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen lisäykset (rahoitusta aloituspaikkojen lisätyn määrän ylläpitämiseen vuoteen 2021) • Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisen foorumi • Opettajankoulutusfoorumi • Rahoitusta (OKM) esim. jatkuvan oppimisen hankeavustukset
 11. 11. HO: Vaatimuksia yksityisille palveluntuottajille • Yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden on toimittava samoilla laadullisilla kriteereillä kuin julkisten. • Yksityisten varhaiskasvatuspalveluntuottajien toiminta tulee olla luvanvaraista. • Selvitetään, voidaanko voitontavoittelun rajoittaminen perusopetuksen tavoin ulottaa varhaiskasvatukseen.
 12. 12. Koulutusselonteko 2020 • Hallitus haluaa nostaa koulutus- ja osaamistasoa kaikilla koulutusasteilla, kaventaa oppimiseroja ja lisätä koulutuksellista tasa-arvoa • Hallitus antaa vuonna 2020 eduskunnalle koulutuspoliittisen selonteon. Selonteolla luodaan tilannekuva koulutuksen nykytilasta sekä tavoitetila. • Verkkoaivoriihi 17.1.-14.2. • OKM:n sivuilla kaikille avoin verkkokysely aiheesta -> Vastaa ja vaikuta! Educassa 25.1. klo 14.45 – 15.30 aiheesta keskustelu: Huipulla myös tulevaisuudessa - #koulutusselonteko
 13. 13. OAJ:n tavoitteet kevään neuvottelukierrokselle 1. Kiky: talkootyö pois sopimuksesta 2. Palkkaohjelma 3. Varhaiskasvatuksen opettajat opetusalan sopimukseen 4. Työhyvinvointi kuntoon -> Opetusalan palkoista ja neuvottelutilanteesta puhutaan Educassa lauantaina klo 11.30-13 työmarkkinakeskustelussa (Visio-lava) Lisätietoa myös sivuilta: www.oaj.fi tai www.juko.fi
 14. 14. 14 27.1.2020Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, käyttöoikeus: CC BY-NC Kiitos mielenkiinnosta!
 15. 15. • Ota yhteyttä: • Auli Setälä • Auli.setala@oaj.fi • Kirsi Sutton • Kirsi.sutton@oaj.fi

×