Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Jokainen opettaja on
kieltenopettaja
Tiina Sarisalmi
Temaattinen monitorointi –koulutus / Opetushallituksen kv-palvelut
Ta...
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
Kielitietoisessa yhteisössä … ymmärretään kielen
keskeinen merkitys oppimisess...
Laaja-alainen
osaaminen
esiopetuksen ja
perusopetuksen
opetussuunni-
telmien ytimessä
Lukion opetus-
suunnitelmissa
aiheko...
Monialaisuuus vs. laaja-alaisuus
• Koska laaja-alaisen osaamisen
lähestymistapa oppimiseen on luonteeltaan
oppiaineiden ra...
Ajattelu ja
oppimaan
oppiminen
Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaiku-
tus ja ilmaisu
Arjen
taidot
Moniluku-
taito
TVT-
osaami...
Tiina Sarisalmi
VIERAS
KIELI
JA TVT
SUOMEN
KIELI
LUONNON-
TIETEET
HISTORIA
JA YHTEIS-
KUNTAOPPI
TAIDEAI-
NEET JA
KULTTUURI...
Eurooppalaisessa viitekehyksessä:
L1 L2
L4
L5
L7
https://www.mentimeter.com/s/26b99fc3e0dc32ac1cc97530a83b4964/c84d5d5b1192
Autenttinen oppiminen
• Koulun kieltenopetuksen lähtökohtana on kielen käyttö eri
tilanteissa.
• Kieltenopetus on osa kiel...
Kv-yhteistyön vaikutukset kielitaidon
kehittymiseen
• Vuorovaikutustaidot ja tiimityötaidot
kasvavat yhteistyössä ja yhdes...
www.menti.com koodi: 903716 ja vastaa kysymykseen
https://www.mentimeter.com/s/26b99fc3e0dc32ac1cc97530a83b4964/b744f8141f...
Tiina Sarisalmi
hankekoordinaattori:
• GLOPS - kansainvälisyys, globaalikasvatus ja OPS
• Kikatus - kieltenopetuksen varhe...
Kv-hanke kieltenopetus ja opetussuunnitelma
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kv-hanke kieltenopetus ja opetussuunnitelma

Jokainen opettaja on kieltenopettaja
Temaattinen monitorointikoulutus / Opetushallituksen kv-palvelut
9.11.2017 Tampere

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kv-hanke kieltenopetus ja opetussuunnitelma

 1. 1. Jokainen opettaja on kieltenopettaja Tiina Sarisalmi Temaattinen monitorointi –koulutus / Opetushallituksen kv-palvelut Tampereella 9.11.2017
 2. 2. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Kielitietoisessa yhteisössä … ymmärretään kielen keskeinen merkitys oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä sekä identiteettien rakentumisessa ja yhteiskuntaan sosiaalistumisessa. Kielitietoisessa koulussa jokainen aikuinen on kielellinen malli ja myös opettamansa oppiaineen kielen opettaja. Oppilaat käyttävät eri kielten taitoaan kaiken oppimisen tukena eri oppiaineissa. KOULUN TOIMINTA- KULTTUURI
 3. 3. Laaja-alainen osaaminen esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunni- telmien ytimessä Lukion opetus- suunnitelmissa aihekokonai- suuksissa
 4. 4. Monialaisuuus vs. laaja-alaisuus • Koska laaja-alaisen osaamisen lähestymistapa oppimiseen on luonteeltaan oppiaineiden rajat ylittävä, sen toteuttaminen edellyttää • monioppiaineista opetusta  projekti- ja/tai ilmiöpohjainen oppiminen • koko koulua koskevaa suunnittelua • oppiainerajat ylittävää opettajien yhteistyötä • toimintakulttuurin muutosta
 5. 5. Ajattelu ja oppimaan oppiminen Kulttuurinen osaaminen, vuorovaiku- tus ja ilmaisu Arjen taidot Moniluku- taito TVT- osaaminen Työelämä- taidot ja yrittäjyys Osallistumi- nen, vaikut- taminen ja kestävä tulevaisuus L1 L2 L3 L4L5 L6 L7 KV- HANKE KV-HANKE LAAJA-ALAISEN OSAAMISEN KEHITTÄJÄNÄ
 6. 6. Tiina Sarisalmi VIERAS KIELI JA TVT SUOMEN KIELI LUONNON- TIETEET HISTORIA JA YHTEIS- KUNTAOPPI TAIDEAI- NEET JA KULTTUURI TAITO- AINEET LIIKUNTA JA TERVEYS MATEMA- TIIKKA USKONTO KV-HANKE MONIALAISENA OPPIMIS- KOKONAISUU- TENA
 7. 7. Eurooppalaisessa viitekehyksessä: L1 L2 L4 L5 L7
 8. 8. https://www.mentimeter.com/s/26b99fc3e0dc32ac1cc97530a83b4964/c84d5d5b1192
 9. 9. Autenttinen oppiminen • Koulun kieltenopetuksen lähtökohtana on kielen käyttö eri tilanteissa. • Kieltenopetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa herätetään kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita. • Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää vähäistäkin kielitaitoa rohkeasti. Kielikasvatus edellyttää eri oppiaineiden yhteistyötä.
 10. 10. Kv-yhteistyön vaikutukset kielitaidon kehittymiseen • Vuorovaikutustaidot ja tiimityötaidot kasvavat yhteistyössä ja yhdessä oppimisen myötä • Ilmaisutaidot ja monilukutaito kehittyvät eri aktiviteettien myötä (esim. videoiden teko, esitysten laatiminen, julisteiden teko yms.) • Vieraan kielen kommunikaatiotaidot kehittyvät keskusteluissa esim. forumit, chatit, web-tapaamiset (Skype tai AC) L2
 11. 11. www.menti.com koodi: 903716 ja vastaa kysymykseen https://www.mentimeter.com/s/26b99fc3e0dc32ac1cc97530a83b4964/b744f8141ff7
 12. 12. Tiina Sarisalmi hankekoordinaattori: • GLOPS - kansainvälisyys, globaalikasvatus ja OPS • Kikatus - kieltenopetuksen varhentaminen ja kielikasvatus • Tutoropettajien koulutus ja toiminta eTwinning-lähettiläs tiina.sarisalmi(at)orivesi.fi KIITOS!

×