Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
AGENDA 2030 -
tehtäväpaketti
Agendalla Kestävä Tulevaisuus
Yleistä
Tämä materiaali on luotu Kirkonkylän koululla Kempeleessä lukuvuoden 2019-2020 aikan...
Mikä on Agenda
2030?
Tavoitekortit:
1. Tavoitekortit Ykliitto
2. Tavoitekortit Maailma2030
Valokuvanäyttely:
Valokuvanäytt...
Tavoite 1. Poistaa köyhyys sen
kaikissa muodoissa kaikkialta
Tehtävät:
1. Video
UN Sustainable Development Goals | No Pove...
Tavoite 2. Poistaa nälkä,
saavuttaa ruokaturva, parantaa
ravitsemusta ja edistää kestävää
maataloutta
Tehtävät:
1. Ei nälk...
Tavoite 3. Taata terveellinen
elämä ja hyvinvointi kaiken
ikäisille
Tehtävä:
1. Paritehtävä alla olevan linkin tehtävää mu...
Tavoite 4. Taata kaikille avoin,
tasa-arvoinen ja laadukas
koulutus sekä elinikäiset
oppimismahdollisuudet
Tehtävät:
1. Vi...
Tavoite 5. Saavuttaa sukupuolten
välinen tasa-arvo sekä vahvistaa
naisten ja tyttöjen oikeuksia ja
mahdollisuuksia
Tehtävä...
Tavoite 6. Varmistaa veden
saanti ja kestävä käyttö sekä
sanitaatio kaikille
Tehtävät:
1. Porinaryhmätehtävä vedestä.
Teht...
Tavoite 7. Varmistaa edullinen,
luotettava, kestävä ja
uudenaikainen energia kaikille
Tehtävät:
1. Janatehtävä arjen energ...
Tehtävät:
1. Video Millä ehdoilla sinä tekisit töitä?
Tietoa ja ohjeet
2. Pelatkaa lautapeli
Oppilaille tulostettavat ohje...
Tavoite 9. Rakentaa kestävää
infrastruktuuria sekä edistää
kestävää teollisuutta ja
innovaatioita
Tehtävä:
1. Tietoa tavoi...
Tavoite 10. Vähentää
eriarvoisuutta maiden sisällä ja
niiden välillä
Tehtävä:
1. Tietoa tavoitteesta
2. Tehkää eläytymiste...
Tavoite 11. Taata turvalliset ja
kestävät kaupungit sekä
asuinyhdyskunnat
Tehtävä:
1. Tietoa tavoitteesta
2. Kestävä Kempe...
Tavoite 12. Varmistaa kulutus- ja
tuotantotapojen kestävyys
Tehtävä:
1. Tietoa tavoitteesta.
2. Video On aika siirtyä kier...
Tavoite 13. Toimia kiireellisesti
ilmastonmuutosta ja sen
vaikutuksia vastaan
Tehtävät:
1. Video Ilmastonmuutos on kasvihu...
Tavoite 14. Säilyttää meret ja
merten tarjoamat luonnonvarat
sekä edistää niiden kestävää
käyttöä
Tehtävät:
1. Tietoa tavo...
Tavoite 15. Suojella
maaekosysteemejä, palauttaa niitä
ennalleen ja edistää niiden kestävää
käyttöä; edistää metsien kestä...
Tehtävä:
1. Tehtävät alla olevan linkin ohjeita noudattaen.
Emojitehtävä
Tavoite 16. Edistää rauhanomaisia
yhteiskuntia ja...
Tavoite 17. Tukea vahvemmin
kestävän kehityksen
toimeenpanoa ja globaalia
kumppanuutta
Tehtävä:
1. Tietoa tavoitteesta ja ...
Maailman suurin
oppitunti -lisämateriaali
1. 7. luokkien lisämateriaali
2. 8. luokkien lisämateriaali
Kellon koulun materiaali Oulusta
Kellon koulussa Unesco-
päivää vietettiin 29.10.2020
7. luokka ohjeet
8. luokka ohjeet
9....
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Agenda 2030 tehtäväpaketti

Tämä materiaali on luotu Kirkonkylän koululla Kempeleessä lukuvuoden 2019-2020 aikana.
Olemme yksi Suomen Unesco kouluista ja kuulumme myös Pohjois Suomen Unesco koulujen Polaris verkostoon.
Materiaalin ovat työstäneet 7. luokan yrittäjyysluokka apulaisinaan 8. luokan valinnaisen kansainvälisyyskasvatusryhmä kahden opettajan johdolla.
Kellon koulu työsti oman Unesco-päivänsä syksyllä 2020. Kellon koulun materiaalit on liitetty tähän mukaan.
Kristiina Takala
kristiina.takala@edu.kempele.fi

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Agenda 2030 tehtäväpaketti

 1. 1. AGENDA 2030 - tehtäväpaketti
 2. 2. Agendalla Kestävä Tulevaisuus Yleistä Tämä materiaali on luotu Kirkonkylän koululla Kempeleessä lukuvuoden 2019-2020 aikana. Olemme yksi Suomen Unesco-kouluista ja kuulumme myös Pohjois-Suomen Unesco-koulujen Polaris-verkostoon. Polaris- koulujen teemaksi valittiin lukuvuonna 2019-2020 Agenda 2030- tavoitteet. Pohdimme, miten tavoitteet otetaan esille meidän koulullamme ja lopputuloksena on tämä oppilaiden kanssa suunniteltu kokonaisuus, jota käytettiin helmikuussa 2020 järjestettynä toimintapäivänä. Kenelle ja mitä? Materiaalin ovat työstäneet 7. luokan yrittäjyysluokka apulaisinaan 8. luokan valinnaisen kansainvälisyyskasvatusryhmä kahden opettajan johdolla. Toimintapäivän suunnittelu aloitettiin oppilaiden kanssa tutustumalla ensin tavoitteisiin, jonka jälkeen hahmoteltiin toimintapäivän kulkua, tehtiin materiaalit ja lopulta oppilaat myös vetivät toiminnan toisille oppilaille. Varsinainen toimintapäivä pidettiin 12. helmikuuta. Päivä aloitettiin yhteisellä luennolla, jonka jälkeen oppilaat työstivät agendan tavoitteita luokittain, kiersivät kansalaistorilla kuuntelemassa eri kansalaisjärjestöjen esittelyjä sekä tutustuivat Yk-liiton valokuvanäyttelyyn koulun salissa. Jokainen luokka perehtyi tarkemmin 4-7 eri tavoitteeseen sekä osa jatkoi teemaa vielä iltapäivällä Maailman suurin oppitunti-materiaalilla. Päivä oli kaikin puolin onnistunut kokonaisuus. Projektin esittely Kempeleen esimerkin mukaan Kellon koulu työsti oman Unesco-päivänsä syksyllä 2020. Kellon materiaalit on liitetty tähän mukaan. Tämä kokonaisuus on vapaasti käytettävissä ja toivottavasti tämä innostaa muitakin teeman käsittelyyn. Kempeleessä 20.11.2020 Kristiina Takala kristiina.takala@edu.kempele.fi
 3. 3. Mikä on Agenda 2030? Tavoitekortit: 1. Tavoitekortit Ykliitto 2. Tavoitekortit Maailma2030 Valokuvanäyttely: Valokuvanäyttely Ykliitto Kysymyksiä valokuvanäyttelyyn (Muistathan monistaa lomakkeen itsellesi, jos otat käyttöön) Tehtävä: Tulosta linkin kuvat 1-17 värillisenä ja loput mustavalkoisena. Pyydä oppilaat järjestämään mustavalkoiset kuvat ja tekstit yhteen. Tästä voi tehdä vaikka kilpailun! Pidä värilliset tulosteet itselläsi ja palatkaa näihin vielä tehtävän lopuksi oikeita vastauksia tarkistettaessa. Tavoitteet kuvina
 4. 4. Tavoite 1. Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta Tehtävät: 1. Video UN Sustainable Development Goals | No Poverty (1) 2. Pakohuone Ohjeet
 5. 5. Tavoite 2. Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta Tehtävät: 1. Ei nälkää - Kahoot-peli 2. Piirtäkää yhdessä isolle paperille (jokaisella luokalla oma paperi) kuvia tai kirjoittakaa sanoja aiheesta “Ei nälkää” 3. Videot Aliravitsemus on vakava ongelma Tsadissa Nenäpäivä 2015 - Imatralainen Kristiina ja Tansanian nälänhätä 4. Keskustelkaa videoista. Lisämateriaalia Peter Menze Hungry Planet kuvat
 6. 6. Tavoite 3. Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille Tehtävä: 1. Paritehtävä alla olevan linkin tehtävää mukaillen. LEIKKIOHJEET: a. Jakakaa oppilaat pareihin ja solmikaa parien “lähimmät” kädet ja jalat yhteen narulla. Levittäkää kysymykset ja vastaukset ympäri luokkaa. Jakakaa luokan oppilaat kahtia ja muodostakaa molemmista joukkueista jono. Joukkueet kilpailevat keskenään. b. Oppilaspari liikku vapaavalintaisella tyylillä keskelle luokkaa, etsii kysymyksiä ja niihin sopiva vastauksia. c. Jos oppilaspari ei löydä pareja, pitää palata takaisin ja “lähettää” seuraava pari keskelle. Jos seuraavat löytävät parin se tuodaan oman joukkueen luo ja joukkue saa pisteen. Joukkue, joka saa eniten oikeita vastauksia voittaa. Terve koululainen
 7. 7. Tavoite 4. Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet Tehtävät: 1. Video Toiset Malalat 2. Keskustelkaa ryhmissä: a. Mitä asioita tytöt pitivät tärkeinä ja miksi? b. Minkälaisia haasteita tytöillä oli koulunkäyntiin liittyen? c. Miten tyttöjen koulunkäyntiä voisi tukea? 3. Pohtikaa lopuksi mitkä asiat lisäisivät kouluviihtyvyyttä meidän koulussamme. Kirjoittakaa ajatuksia annetulle posterille.
 8. 8. Tavoite 5. Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia Tehtävä: 1. Alias-peli tasa-arvoon liittyvistä sanoista. Peliohjeet Selitettävät sanat
 9. 9. Tavoite 6. Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille Tehtävät: 1. Porinaryhmätehtävä vedestä. Tehtävän ohjeet 2. Pohtikaa ryhmissä omia suihkurutiineja ja tutustukaa suihkun vedenkulutukseen. 3. Tee tiimalasi mittaamaan suihkussaoloaikaa. Tietoa ja ohjeet
 10. 10. Tavoite 7. Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille Tehtävät: 1. Janatehtävä arjen energiankulutuksesta. Luokasta valitaan 12 oppilasta. Jokaiselle annetaan yksi kortti arjen toimintojen energiankulutuksesta. Oppilaiden tehtävänä on ratkaista keskustelemalla korttien oikea järjestys pienimmstä kulutuksesta suurimpaan. Kun oppilaat ovat muodostaneet janan, muu luokka voi arvioida, että onko järjestys oikein. Energiakortit 2. Mikä luokka on nopein -tehtävä energiasta. Pöydällä on neljä kysymystä vastausvaihtoehtoineen. Luokka saa aina yhden kysymyksen kerrallaan ja kun siihen liittyvät vastaukset on järjestetty oikein, saa seuraavan tehtävän. Lopuksi katsotaan mikä luokka oli nopein. Energiatehtävän kysymykset ja vastaukset 3. Video Energiantuotannon vaikutukset ilmastonmuutokseen
 11. 11. Tehtävät: 1. Video Millä ehdoilla sinä tekisit töitä? Tietoa ja ohjeet 2. Pelatkaa lautapeli Oppilaille tulostettavat ohjeet ja kysymykset Pelilauta Tavoite 8. Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja
 12. 12. Tavoite 9. Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita Tehtävä: 1. Tietoa tavoitteesta ja ohjeet 2. Toivon ryijyn solmiminen.
 13. 13. Tavoite 10. Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä Tehtävä: 1. Tietoa tavoitteesta 2. Tehkää eläytymistehtävä. Tavoitepisteellä jokainen oppilas saa yhden henkilökortin, jonka elämään samaistua. Pisteen vetäjä esittää väitteitä ja jokainen pohtii, onko väite mahdollinen oman roolihenkilön kohdalla. Lopuksi katsotaan, mihin jokainen on edennyt ja puretaan tehtävä keskustelemalla. Henkilökortit 1 Henkilökortit 2 Henkilökortit 3 Henkilökortit 4 Henkilökortit 5 Tehtävän materiaali Yhdenvertaisuustehtävä
 14. 14. Tavoite 11. Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat Tehtävä: 1. Tietoa tavoitteesta 2. Kestävä Kempele –ideakilpailu, jossa ryhmissä mietitään jokin idea Kestävämpään Kempeleeseen. Ideat viedään eteenpäin kuntaan. Ohjemateriaali
 15. 15. Tavoite 12. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys Tehtävä: 1. Tietoa tavoitteesta. 2. Video On aika siirtyä kiertotalouteen 3. Omien kulutusvalintojen pohtiminen 4-6 hengen ryhmissä. 4. Turhin tavara äänestys luokittain. Tietoa, ohjeet ja materiaali
 16. 16. Tavoite 13. Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan Tehtävät: 1. Video Ilmastonmuutos on kasvihuoneilmiön voimistumista 2. Pohdintatehtävä sarjakuvasta Sarjakuva ja tehtävänanto 3. Hyvien ilmastouutisten kirjottaminen vuodelta 2030: • Kuvitelkaa millainen maailman on vuonna 2030 on, kun Agenda 2030 –tavoitteet on saavutettu? • Laatikaa vuodelta 2030 hyviä uutisia/sarjakuvia/kuvia ilmastosta ja ilmastonmuutoksen torjunnasta. • Uutisessa voi olla otsikko, uutisteksti ja kuvia kuvateksteineen. • Sarjakuvassa voi olla 3-5 ruutua kuvineen ja teksteineen. • Kuva voi olla vaikka näkymä vuodelta 2030 omalta paikkakunnalta/Suomesta/jostain päin maailma. • Muistakaa, että kyse on positiivisesta tilanteesta!
 17. 17. Tavoite 14. Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä Tehtävät: 1. Tietoa tavoitteesta 2. Video Merten kaatopaikat 3. Keskustelkaa mitä ajatuksia video herätti. 4. Miettikää kuinka muovin kulutusta voisi vähentää. 5. Video Näin voit vähentää muovijätettä ruokakaupassa 6. Tehkää julisteita muovin käytön vähentämiseen sekä ja merten suojeluun liittyen.
 18. 18. Tavoite 15. Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen Tehtävät: 1. Tietoa tavoitteesta ja tehtävän ohje 2. Tehtävään liittyvä video Kestävä kehitys haltuun: maanpäällinen elämä (15) Materiaalit tehtävään: Eläinlajit Uhanalaiset eläimet Ole hyvä naapuri uhanalaisille huoneentaulu
 19. 19. Tehtävä: 1. Tehtävät alla olevan linkin ohjeita noudattaen. Emojitehtävä Tavoite 16. Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutoita kaikilla tasoilla
 20. 20. Tavoite 17. Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta Tehtävä: 1. Tietoa tavoitteesta ja tehtäväohje 2. Yhteistyötehtävä Ohjeet opettajalle
 21. 21. Maailman suurin oppitunti -lisämateriaali 1. 7. luokkien lisämateriaali 2. 8. luokkien lisämateriaali
 22. 22. Kellon koulun materiaali Oulusta Kellon koulussa Unesco- päivää vietettiin 29.10.2020 7. luokka ohjeet 8. luokka ohjeet 9. luokka ohjeet Materiaalia: Rikas jokeri -tehtävään käyvät tavalliset pelikortit Timanttikortit Yhteystiedot Kellon koululle: Sanna.jussila@eduouka.fi

×