Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Česká republika v procesu transformace Disertační práce z r. 2007 Petra Jedličková
Vznik a rozvoj informační společnosti Změna paradigmatu informační vědy
Informační společnost <ul><li>Nutná transformace systému vzdělání </li></ul><ul><li>Jak velkou roli zde hrají knihovny? </...
A co je vlastně informační společnost? Zpochybněny všechny dosud existující definice
5 pohledů <ul><li>TECHNOLOGICKÝ </li></ul><ul><li>EKONOMICKÝ </li></ul><ul><li>PROFESNÍ </li></ul><ul><li>PROSTOROVÝ </li>...
A co z toho vyplývá pro knihovny? STOP fixace na knihu Koncentrace na i. bez ohledu na fyzickou podobu
3 nová paradigmata informační vědy <ul><li>Dostupnost - dilema svobody, sociální exkluze, digitální propast </li></ul><ul...
DOSTUPNOST - problém digitální propasti a sociálního vyloučení <ul><li>„ vzdělaní muži mladšího věku pocházející z velkých...
Příčiny digitální propasti <ul><li>Nerovné zapojení do informační společnosti </li></ul><ul><li>Nevzdělaní se dále nevzděl...
Kritéria digitální propasti <ul><li>Dostupnost, kvalita, flexibilita ICT infrastruktury </li></ul><ul><li>Ekonomická síla ...
<ul><ul><ul><li>Rozšiřování digitální propasti lze kromě jiného překonat posilováním určitých znalostí potřebných pro info...
Informační věda a digitální propast <ul><li>zkoumá příčiny s použitím vlastního výzkumného aparátu </li></ul><ul><li>ident...
PRAVIDLA - problém duševního vlastnictví <ul><li>„… v rámci open source některá díla vznikají kolektivně, síťově a inkreme...
Kultura open source <ul><li>Dominantní v počátcích internetu – tvorba principů a pravidel </li></ul><ul><li>Dilema duševní...
4 typy tvůrců internetu - dle Manuela Castellse <ul><li>Technické elity (akademici, vědci) </li></ul><ul><li>Hackeři (v pů...
Knihovna jako open source <ul><li>Knihovny jsou založené jako síť </li></ul><ul><li>měly by akcentovat podporu svobody pro...
BEZPEČÍ - problém soukromí v informační společnosti <ul><li>„ Z tohoto díla pochází známý výrok „Velký bratr tě sleduje!“,...
Pojem surveillance <ul><li>V tradičním pojetí: </li></ul><ul><li>- dohled v negativním slova smyslu v souvislosti s Orwell...
Identity konstruované databázemi <ul><li>Sledování dat v databázích (jejich další třídění, porovnávání, vyhledávání a výpo...
INFORMAČNÍ POLITIKY Obecný model procesu změny
STAKEHOLDERS Zainteresované osoby
VIZE Rozpracovaná do obecných cílů Aktivit, indikátorů
ROZVRSTVENÍ NA SEKTORY, OBLASTI Úspěšná implementace a evaluace
ČR <ul><li>Státní info.pol. – SIP (vládní úroveň) – 99 ‘ </li></ul><ul><li>Koncepce státní info.pol. ve vzdělávání – S...
EVROPA <ul><li>Prodiho iniciativa eEurope (summit EU v Lisabonu, 2000 ) </li></ul><ul><li>Cíl: evropská ek. se má stát ...
<ul><li>Kandidátské země eEurope+ </li></ul><ul><li>Členské státy eEurope 2002 </li></ul><ul><li>Kandidátské z. eEurope...
Současnost (2007) <ul><li>i2010 Iniciativa Evropské komise </li></ul><ul><ul><li>Rozšířena o oblast médií </li></ul></ul>...
SPEC. DRUHY GRAMOTNOSTÍ A e-learning Mediální gramotnost Lifelong Learning + e-learning V ČR v Bílé knize a Strategie ro...
USA r. 1999 - Al Gore „ Informační superdálnice“
NII – Národní inf. infrastruktura <ul><li>1993 – Bill Clinton </li></ul><ul><li>1. am. prezident s e-mailovou adresou </l...
Rozdíl politik EU a USA USA více zaměřena na oblast státní správy (zveřejňování veškeré dokumentace online)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0

Share

Download to read offline

Česká republika v procesu transformace: Globalizace, informační politiky v ČR, EU a USA a odraz transformace v oblasti knihovnictví a informační vědy

Download to read offline

JEDLIČKOVÁ, Petra. Česká republika v procesu transformace: Globalizace, informační politiky v ČR, EU a USA a odraz transformace v oblasti knihovnictví a informační vědy (referující T. Zadražilová a T. Libecajtová na semináři Informační politika).

 • Be the first to like this

Česká republika v procesu transformace: Globalizace, informační politiky v ČR, EU a USA a odraz transformace v oblasti knihovnictví a informační vědy

 1. 1. Česká republika v procesu transformace Disertační práce z r. 2007 Petra Jedličková
 2. 2. Vznik a rozvoj informační společnosti Změna paradigmatu informační vědy
 3. 3. Informační společnost <ul><li>Nutná transformace systému vzdělání </li></ul><ul><li>Jak velkou roli zde hrají knihovny? </li></ul>
 4. 4. A co je vlastně informační společnost? Zpochybněny všechny dosud existující definice
 5. 5. 5 pohledů <ul><li>TECHNOLOGICKÝ </li></ul><ul><li>EKONOMICKÝ </li></ul><ul><li>PROFESNÍ </li></ul><ul><li>PROSTOROVÝ </li></ul><ul><li>KULTURNÍ </li></ul>
 6. 6. A co z toho vyplývá pro knihovny? STOP fixace na knihu Koncentrace na i. bez ohledu na fyzickou podobu
 7. 7. 3 nová paradigmata informační vědy <ul><li>Dostupnost - dilema svobody, sociální exkluze, digitální propast </li></ul><ul><li>Pravidla – otázka duševního vlastnictví v souvislosti s novými médii </li></ul><ul><li>Bezpečí – soukromí v informační společnosti </li></ul>
 8. 8. DOSTUPNOST - problém digitální propasti a sociálního vyloučení <ul><li>„ vzdělaní muži mladšího věku pocházející z velkých měst a ekonomicky silných regionů jsou na tom skutečně lépe než všichni, kteří nezapadají do této kategorie…“ </li></ul>
 9. 9. Příčiny digitální propasti <ul><li>Nerovné zapojení do informační společnosti </li></ul><ul><li>Nevzdělaní se dále nevzdělávají </li></ul><ul><li>Většině stačí minimum schopností (motivace) </li></ul><ul><li>Kombinace příčin zvyšují digitální propast </li></ul>
 10. 10. Kritéria digitální propasti <ul><li>Dostupnost, kvalita, flexibilita ICT infrastruktury </li></ul><ul><li>Ekonomická síla regionu </li></ul><ul><li>Velikost sídla </li></ul><ul><li>Pohlaví </li></ul><ul><li>Věk </li></ul><ul><li>Vzdělání </li></ul><ul><li>Postavení na trhu práce </li></ul><ul><li>+ Zdravotní omezení </li></ul>
 11. 11. <ul><ul><ul><li>Rozšiřování digitální propasti lze kromě jiného překonat posilováním určitých znalostí potřebných pro informační společnost u skupin ohrožených sociální exkluzí </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>zvyšování informační gramotnosti, podpora celoživotního vzdělávání, zamezování sociální exkluzi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>snahy národních i nadnárodních (EU) politik </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>různé akční plány, iniciativy (Boloňská deklarace, Operační program rozvoj lidských zdojů, Design for All, eInclusion) </li></ul></ul></ul>
 12. 12. Informační věda a digitální propast <ul><li>zkoumá příčiny s použitím vlastního výzkumného aparátu </li></ul><ul><li>identifikuje modely dobrých řešení </li></ul><ul><li>iniciuje patřičný mezioborový výzkum </li></ul><ul><li>kriticky se zamýšlí nad stávajícími přístupy k překonání digitální propasti </li></ul><ul><li>předvídá budoucí vývoj </li></ul><ul><li>Knihovny by měly do svých vlastních cílů a činností </li></ul><ul><li>integrovat principy prevence sociálního vyloučení </li></ul>
 13. 13. PRAVIDLA - problém duševního vlastnictví <ul><li>„… v rámci open source některá díla vznikají kolektivně, síťově a inkrementálně, což se může dostat do rozporu s tradičním pojetím duševního vlastnictví, které vede lineárně od díla k tvůrci.“ </li></ul>
 14. 14. Kultura open source <ul><li>Dominantní v počátcích internetu – tvorba principů a pravidel </li></ul><ul><li>Dilema duševního vlastnictví – kolektiv </li></ul><ul><li>Determinuje technologický rozvoj </li></ul><ul><li>Vznikla díky nezájmu komerční sféry </li></ul>
 15. 15. 4 typy tvůrců internetu - dle Manuela Castellse <ul><li>Technické elity (akademici, vědci) </li></ul><ul><li>Hackeři (v původním ne negativním významu) </li></ul><ul><li>Virtuální komunity </li></ul><ul><li>Podnikatelé </li></ul><ul><li>Z těchto skupin dnes vychází různé internetové subkultury, jež je třeba dále studovat. </li></ul>
 16. 16. Knihovna jako open source <ul><li>Knihovny jsou založené jako síť </li></ul><ul><li>měly by akcentovat podporu svobody projevu a tvorby ve virtuálním prostředí </li></ul><ul><li>modernizace stávajících služeb knihoven a zavádění služeb zcela nových </li></ul><ul><li>Hledání inspirace ve všech subkulturách internetu </li></ul><ul><li>Principy webu 2.0, sociálních médií, virtuality (prostředí Second Life) </li></ul><ul><li>Library 2.0 </li></ul>
 17. 17. BEZPEČÍ - problém soukromí v informační společnosti <ul><li>„ Z tohoto díla pochází známý výrok „Velký bratr tě sleduje!“, který se stal symbolem pro vyjádření asynchronního, permanentního a všudypřítomného sledování jednotlivců či skupin.“ </li></ul>
 18. 18. Pojem surveillance <ul><li>V tradičním pojetí: </li></ul><ul><li>- dohled v negativním slova smyslu v souvislosti s Orwellovým velkým bratrem </li></ul><ul><li>- dohled, zda někdo neudělá něco, co jsme mu zakázali </li></ul><ul><li>Pojetí nové informační vědy: </li></ul><ul><li>- dohled ve smyslu ochrany, aby se někomu něco zlého nestalo </li></ul><ul><li>- modernita dělá ze surveillance základní podmínku sociální kontroly, zisku a užití svobody </li></ul>
 19. 19. Identity konstruované databázemi <ul><li>Sledování dat v databázích (jejich další třídění, porovnávání, vyhledávání a výpočty) </li></ul><ul><li>Nejen data, která na sebe prozradíme, také transakční data (generovaná strojem během různých činností) </li></ul><ul><li>Následné kombinování databází a tvorba identit jednotlivců či skupin </li></ul><ul><li>Cílená reklama, ale i registry potenciálních teroristů </li></ul>
 20. 20. INFORMAČNÍ POLITIKY Obecný model procesu změny
 21. 21. STAKEHOLDERS Zainteresované osoby
 22. 22. VIZE Rozpracovaná do obecných cílů Aktivit, indikátorů
 23. 23. ROZVRSTVENÍ NA SEKTORY, OBLASTI Úspěšná implementace a evaluace
 24. 24. ČR <ul><li>Státní info.pol. – SIP (vládní úroveň) – 99 ‘ </li></ul><ul><li>Koncepce státní info.pol. ve vzdělávání – SIPVZ (MŠMT a MK) – 2000 </li></ul><ul><ul><li>Realizace měla 2 etapy </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>I. Etapa – podpora škol </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>II. Etapa – inf. gramotnost veřejnosti (občané, veřejná a státní správa, knihovnictví) </li></ul></ul></ul>
 25. 25. EVROPA <ul><li>Prodiho iniciativa eEurope (summit EU v Lisabonu, 2000 ) </li></ul><ul><li>Cíl: evropská ek. se má stát „ nejvíce konkurenceschopnou a nejdynamičtější ekonomikou založenou na znalostech na světě“ </li></ul><ul><li>tzv. „Lisabonský proces“ </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Kandidátské země eEurope+ </li></ul><ul><li>Členské státy eEurope 2002 </li></ul><ul><li>Kandidátské z. eEurope+ 2003 </li></ul><ul><li>Členské státy eEurope 2005 </li></ul>
 27. 27. Současnost (2007) <ul><li>i2010 Iniciativa Evropské komise </li></ul><ul><ul><li>Rozšířena o oblast médií </li></ul></ul><ul><li>eInclusion </li></ul><ul><li>eAccessibility </li></ul>
 28. 28. SPEC. DRUHY GRAMOTNOSTÍ A e-learning Mediální gramotnost Lifelong Learning + e-learning V ČR v Bílé knize a Strategie rozvoje lidských zdrojů
 29. 29. USA r. 1999 - Al Gore „ Informační superdálnice“
 30. 30. NII – Národní inf. infrastruktura <ul><li>1993 – Bill Clinton </li></ul><ul><li>1. am. prezident s e-mailovou adresou </li></ul><ul><li>White House má webové stránky </li></ul><ul><li>1994 – Al Gore projev na konferenci ITU v Buenos Aires </li></ul><ul><li>Dnes pokračování v Clintonově plánu </li></ul>
 31. 31. Rozdíl politik EU a USA USA více zaměřena na oblast státní správy (zveřejňování veškeré dokumentace online)

JEDLIČKOVÁ, Petra. Česká republika v procesu transformace: Globalizace, informační politiky v ČR, EU a USA a odraz transformace v oblasti knihovnictví a informační vědy (referující T. Zadražilová a T. Libecajtová na semináři Informační politika).

Views

Total views

804

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×