Mediální gramotnost a nová média Mašková

940 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mediální gramotnost a nová média Mašková

 1. 1. MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST A NOVÁ MÉDIAV KONTEXTU INFORMAČNÍHOVZDĚLÁVÁNÍ Anna Mašková ÚISK FF UK
 2. 2. Iniciativy EU• Commission Recommendation C(2009)6464 on media literacy in the digital environment for a more competitive audiovisual and content industry and an inclusive knowledge societyKlíčové obsahové body doporučení• Debata o začlenění mediálního vzdělávání do školních osnov• Rozvoj povědomí o vzniku digitálních obsahů, fungování vyhledávačů, možnostech jejich využití• Informování občanů o problematice autorských práv• Informování mladých lidí o zpracování jejich osobních dat na internetu
 3. 3. Iniciativa EU• Digital Agenda (Strategie Evropa 2020)• Iniciativa i2010 Integrace = podpora účasti na informační společnosti 1. Rozvoj technologie a zprostředkování přístupu k informačním technologiím 2. Zprostředkování kompetencí, které umožní efektivní využívání informačních technologií
 4. 4. Kompetence pro podíl na informačníspolečnosti• Kompetence (gramotnosti) pro 21. století Informační Mediální gramotnost gramotnost (schopnost kriticky a efektivně Síťová používat média – gramotnost Schorb, 2008) Počítačová gramotnost
 5. 5. Kompetence pro používání nových médií(„novomediální“ gramotnost) Kriticky- reflexivní kompetence Emoční kompetence Sociálně-komunikační kompetence Obsahově-kognitivní kompetence Technicko-instrumentální kompetence Philipp Mayring, In: Schiersmann, 2002, s. 74-75
 6. 6. Mediální gramotnost Síťová Počítačová gramotnost gramotnost
 7. 7. I. Technicko instrumentální kompetence• HW a SW, konektivita, technický štítII. Obsahově kognitivní kompetence• Funkční gramotnost• Vyhledávání, třídění a zpracování informací; používání online informačních zdrojů a EIZ• Tvorba vlastního obsahu• Efektivní používání e-mailů, komunikátorů, sociálních sítíIII. Sociálně-komunikační kompetence • Ochrana soukromí a osobních údajů, bezpečnost při komunikaci s neznámými lidmi – informační bezpečnost (kybergrooming, kyberstalking) • Etiketa, netiketa, chatiketa (kyberšikana)IV. Emoční kompetence• Změny identity• Únikové chování a závislosti• Nevhodný obsah (sexting)V. Kriticko – reflexivní kompetence• Kritické zhodnocení informací• Znalost hranic média, fenomén neustálé dostupnosti
 8. 8. KybergroomingNavazování online kontaktu s nezletilou obětí s cílem vylákat ji naschůzku a zneužít • falešná identita • metoda zrcadlení • považován za zásadní hrozbu • ke skutečnému zneužití dochází zřídka • nejčastější kontakt mezi teenagery• Vyžadování posílání intimních materiálů 2% dětí mezi 9 a 16 lety v ČR se v posledním roce setkalo s požadavkem zaslání fotografie nebo videa svých intimních partií (Livingstone et al, 2010)
 9. 9. Sexting• Dospívající sami aktivně své osobní údaje zveřejňují 11% českých dětí v posledním roce poslalo sexuálně laděnou zprávu – v celé EU 3% (Livingstone et al, 2010)
 10. 10. Kyberšikana• Užití komunikační a informační technologie k úmyslnému ublížením druhým• Online šikanu zažilo 10% českých dětí (Zdroj: Minimalizace šikany)Formy kyberšikany: • Soukromá – SMS, uzavřený chat • Poloveřejná – profil v SNS, emailová konference • posílání nepříjemných komentářů, zveřejňování ponižujících obrázků a videí, záměrné vyloučení ze skupiny zneužití profilu • vyváření falešných profilů • Veřejná – webová stránka• Star Wars Kid
 11. 11. KyberšikanaSpecifika kyberšikany • Anonymita • Proměna agresora i oběti (prolínání) • Časová neomezenost • Prostorová neomezenost • Široké sociální dopady • Omezená kontrolovatelnost
 12. 12. Podpora novomediální gramotnosti v ČRVysokoškolští studenti, dospělá populace:• Bezpečný internet (Microsoft, Seznam, Česká spořitelna)
 13. 13. Podpora novomediální gramotnosti v ČRNejmladší uživatelé:• RVP – informatika vs. mediální výchova• Systematická podpora chybí• Soukromé aktivity popř. projekty navazující na iniciativy ES
 14. 14. Podpora novomediální gramotnosti v ČR• e-bezpečí.cz• Národní centrum bezpečnějšího internetu
 15. 15. Děkuji za pozornost Anna Mašková anmaskova@gmail.com

×