Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Catching a ride on the NII: The federal policy vehicles paving the Information Highway Fletcher, Patricia D; Westerback, ...
Základní informace o článku <ul><li>Článek vyšel v Journal of the American Society for Information Science and Technology...
Abstrakt <ul><li>Článek se soustředí na legislativu týkající se informací, jejich pořádáním a efektivním využíváním ve pro...
Inf. politika v USA <ul><li>Hlavní cíle: </li></ul><ul><li>Efektivní využití dostupných, ale zatím nepoužitých informací....
Dílčí cíle vlády USA v oblasti informací <ul><li>Umožnit lidem přístup k informacím </li></ul><ul><li>Benefity přístupu k...
The National Information Infrastructure (NII) <ul><li>Infrastruktura veřejných a soukromých komunikačních sítí, interaktiv...
Cíle NII <ul><li>Přechod do elektronické podoby agendy federální vlády USA </li></ul><ul><li>Propojení knihoven, škol a n...
Zákony a směrnice pro podporu NII <ul><li>Government Performance and Results Act of 1993 </li></ul><ul><li>Paperwork Redu...
Global Information Infrastructure (GII) <ul><li>Globální propojení informačních dálnic </li></ul><ul><ul><li>Sdílení inte...
Inf. politika v USA současnosti <ul><li>Snaha vlády najít rovnováhu mezi podnikatelskými a soukromými zájmy v oblasti ICT...
Procesy informatizace společnosti. Sociální komunikace.  <ul><li>Vize rozvoje České republiky do roku 2015 </li></ul><ul>...
Výchozí stav  a vývojové trendy <ul><li>růst významu informač. a komunikač. technologií – rizikový, ale velmi výnosný prů...
Výchozí stav  a vývojové trendy využití internetu v praxi v roce 2000 <ul><li>novinkou internetové obchody orientované n...
Výchozí stav  a vývojové trendy internetová kriminalita <ul><li>spolu s i nternetový m obchod em  vznikají nové formy ...
Rizika a šance rozvoje I <ul><li>Šance </li></ul><ul><li>d igitalizace televize a rozhlas u  </li></ul><ul><li>r ozvoj in...
Rizika a šance rozvoje II <ul><li>Rizika </li></ul><ul><li>je nutné mít vybudovanou potřebnou síť a vzdělané odborníky nej...
Zd r oj e <ul><li>FLETCHER, Patricia D.; WESTERBACK, Lisa K. Catching a ride on the NII: The federal policy vehicles pavin...
Dě ku je me za po zor nost 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Česká republika v procesu transformace: Globalizace, informační politiky v ČR, EU a USA a odraz transformace v oblasti knihovnictví a informační vědy
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Catching a ride on the NII: The federal policy vehicles paving the information highway; Procesy informatizace společnosti. Sociální komunikace

Download to read offline

FLETCHER, Patricia; WESTERBACK, Lisa K. Catching a ride on the NII: The federal policy vehicles paving the information highway; Procesy informatizace společnosti. Sociální komunikace. In Vize rozvoje České republiky do roku 2015 (referující M. Pastuchová a L. Drastilová na semináři Informační politika).

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Catching a ride on the NII: The federal policy vehicles paving the information highway; Procesy informatizace společnosti. Sociální komunikace

 1. 1. Catching a ride on the NII: The federal policy vehicles paving the Information Highway Fletcher, Patricia D; Westerback, Lisa K . Procesy informatizace společnosti. Sociální komunikace. Mgr. Aleš Bednařík Lutfia Drastilová, Markéta Pastu c hová
 2. 2. Základní informace o článku <ul><li>Článek vyšel v Journal of the American Society for Information Science and Technology </li></ul><ul><li>Autoři: </li></ul><ul><ul><li>P. Fletcher: přednášející na Marylandské univerzitě – oddělení informační vědy </li></ul></ul><ul><ul><li>L. Westerback: pracuje v kanceláři informačního plánování </li></ul></ul><ul><li>1. dubna 1999 </li></ul><ul><li>Zdroj: ProQuest Central </li></ul>
 3. 3. Abstrakt <ul><li>Článek se soustředí na legislativu týkající se informací, jejich pořádáním a efektivním využíváním ve prospěch společnosti v 90 letech. </li></ul><ul><li>V článku jsou představeny některé zákony a směrnice pro efektivní využívání informací. </li></ul><ul><li>Informační politika v USA </li></ul>
 4. 4. Inf. politika v USA <ul><li>Hlavní cíle: </li></ul><ul><li>Efektivní využití dostupných, ale zatím nepoužitých informací. </li></ul><ul><li>Tak by USA mohly skvěle profitovat ve výzkumu, vzdělávání, v ekonomickém vývoji a v mnoha dalších oblastech. </li></ul><ul><li>Pro splnění tohoto cíle je potřeba celonárodní síť informačních superdálnic, které by propojovaly vědce, podnikatele, pedagogy a studenty pomocí optických kabelů. </li></ul><ul><li>Tato síť by vyvovala druhou informační revoluci. </li></ul>
 5. 5. Dílčí cíle vlády USA v oblasti informací <ul><li>Umožnit lidem přístup k informacím </li></ul><ul><li>Benefity přístupu k informacím: </li></ul><ul><ul><li>Připravenost mládeže na jejich budoucí zaměstnání (bez ohledu na zem. vzdálenost, věk, handicap) </li></ul></ul><ul><ul><li>Efektivní přístup k využívání nových technologií </li></ul></ul><ul><ul><li>Ochrana duševního dědictví </li></ul></ul><ul><ul><li>Přístup k informacím vlády </li></ul></ul><ul><ul><li>Podpora celoživotního vzdělávání </li></ul></ul><ul><ul><li>Podpora demokracie a otevřenější společnosti </li></ul></ul>
 6. 6. The National Information Infrastructure (NII) <ul><li>Infrastruktura veřejných a soukromých komunikačních sítí, interaktivních služeb, spolupráceschopný HW a SW, počítačů, databází a spotřebitelské elektroniky. </li></ul><ul><li>NII nebyla jen infrastrukturou fyzických prostředků, ale spadala sem i řada interaktivních funkcí, služeb vytvořených uživateli na míru a multimediálních databází. Zásadním principem byla neutralita ve smyslu nefavorizace žádné provozní společnosti apod. </li></ul>
 7. 7. Cíle NII <ul><li>Přechod do elektronické podoby agendy federální vlády USA </li></ul><ul><li>Propojení knihoven, škol a nemocnic do jedné sít </li></ul><ul><li>Podpora soukromých investic </li></ul><ul><li>Informace přístupné všem za rozumnou cenu </li></ul><ul><li>Podpora inovací a nových aplikací </li></ul><ul><li>Uživatelsky přívětivá interaktivní řešení </li></ul><ul><li>Bezpečnost a spolehlivost sítě </li></ul><ul><li>Zlepšení rozsahu rádiových frekvencí </li></ul><ul><li>Ochrana duševního vlastnictví </li></ul><ul><li>Zlepšení komunikace v rámci státní správy a samosprávy a zajištění přístupu k informacím z vlády </li></ul><ul><li>Zkvalitnění služeb státu občanům </li></ul><ul><li>Vzdělávání dostupné pro všechny studenty (bez ohledu na zeměpisnou vzdálenost, zdroje či handicap) </li></ul><ul><li>Bohaté literární, umělecké a vědecké zdroje by byly všude dostupné, ne pouze ve velkých institucích či v knihovnách a muzeích velkých měst </li></ul><ul><li>Zdravotnické a sociální služby by byly přístupné online, bez čekání ve frontě, když je člověk potřebuj </li></ul><ul><li>Člověk by mohl žít na mnoha místech bez toho, aby se musel vzdát možností užitečného a naplňujícího zaměstnání, pomocí &quot;telecommuting&quot; (tedy doslova “dojíždět” pomocí telekomunikačních služeb) do své kanceláře po elektronické dálnici místo ježdění do práce autem, autbusem či vlake </li></ul><ul><li>Drobní výrobci by mohli dostávat zakázky z celého světa elektronickou formou </li></ul><ul><li>Člověk by mohl vidět nejnovější filmy, hrát nejlepší videohry či využávat bankovních služeb z domova, kdykoli by potřebova </li></ul><ul><li>Člověk by mohl získávat vládní informace přímo či krze místní organizace jakými jsou knihovny. Bylo by možné žádat o vládní podporu elektronicky a získat ji také tak. Bylo by snadné zkontaktovat vládní úředníky. </li></ul><ul><li>Vládní agentury, podniky a jiné entity by si mohly poskytovat a vyměnovat informace v elektronické formě a tímto by zlepšili své služby a zároveň by šetřili životní prostředí díky redukci papíru a </li></ul>
 8. 8. Zákony a směrnice pro podporu NII <ul><li>Government Performance and Results Act of 1993 </li></ul><ul><li>Paperwork Reduction Act of 1995 </li></ul><ul><li>Clinger-Cohen Act of 1996 </li></ul><ul><li>Executive Order No. 13011 </li></ul>
 9. 9. Global Information Infrastructure (GII) <ul><li>Globální propojení informačních dálnic </li></ul><ul><ul><li>Sdílení inteligence, podpora fungování demokracie, vzájemná kooperace národů, spolupráce na ekonomickém růstu národním I mezinárodním </li></ul></ul><ul><li>Iniciativa GII vedla k nastartování inf. politiky po celém světě. </li></ul>
 10. 10. Inf. politika v USA současnosti <ul><li>Snaha vlády najít rovnováhu mezi podnikatelskými a soukromými zájmy v oblasti ICT a svobodou občanů (duševní vlastnictví a zachování demokratického pořádku) - V USA: Copyright Act z roku 1976 (ochrana originálních autorských děl, včetně webových stránek </li></ul><ul><li>Události 11. září 2001 (problematika ochrany) </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 11. 11. Procesy informatizace společnosti. Sociální komunikace. <ul><li>Vize rozvoje České republiky do roku 2015 </li></ul><ul><li>Vydání studie 2000 </li></ul><ul><li>Centrum pro sociální a ekonomické strategie UK v Praze, Fakulta sociální věd </li></ul><ul><li>Mgr. Aleš Bednařík, Ph.D. </li></ul><ul><ul><li>1973 narozen </li></ul></ul><ul><ul><li>absolvent MFF a FSV, Ph.D. získal v roce 2007 </li></ul></ul><ul><ul><li>vývojář v Siemensu </li></ul></ul><ul><ul><li>žije v Miroslavi na Znojemsku </li></ul></ul><ul><ul><li>ženatý, tři děti </li></ul></ul>
 12. 12. Výchozí stav a vývojové trendy <ul><li>růst významu informač. a komunikač. technologií – rizikový, ale velmi výnosný průmysl ( před prasknutím dot.com bubliny ) </li></ul><ul><li>f úze firem z oblasti informačních a komunikačních technologií a společností ze zábavního průmyslu – vznik silných podnikatelských subjektů s velkým kapitálem </li></ul><ul><li>osobní počítače z armády a akademických pracovišť se dostávají také do podniků a středních i základních škol, kde slouží ke zvládnutí počítačové gramotnosti </li></ul><ul><li>v domácnostech na počítačích využívány především textové a tabulkové editory a aplikace sloužící k zábavě, zatím nejvíce počítačové hry </li></ul><ul><li>na začátku 80 . let Tim Berners-Lee vytvořil World Wide Web – spojení počítačových sítí a hypertextu – tato technologie umožnila počátek konvergenc e médií – rozhlas a tv na internetu </li></ul>
 13. 13. Výchozí stav a vývojové trendy využití internetu v praxi v roce 2000 <ul><li>novinkou internetové obchody orientované na B2C , už tehdy možnost platby bankovní kartou </li></ul><ul><li>na internetu také B2B komunikace mezi výrobce m a odběratel em – koordinace objednávek </li></ul><ul><li>i ndividuální investování na finančních trzích – masovější rozšíření drobného investování může představovat ohrožení stability kapitálových trhů </li></ul><ul><li>k romě podnikatelů na internetu i vzdělávácí instituce – vzdělávací programy založené na komunikaci přes internet </li></ul><ul><li>i nformační technologie ve státní správě, už tehdy přípravy na zavedení elektronického podpisu </li></ul><ul><li>kromě rychlého r ůst u IT i vývoj telekomunikací – textové zprávy, telefonické bankovnictví </li></ul><ul><li>GPS globální navigační systém </li></ul>
 14. 14. Výchozí stav a vývojové trendy internetová kriminalita <ul><li>spolu s i nternetový m obchod em vznikají nové formy kriminality – protokoly užívané na Internetu nejsou dostatečně bezpečné ( šifrování? ) </li></ul><ul><li>p oškozování autorských práv, to plyne z e samotné architektury i nternetu - volné stahování dokumentů </li></ul><ul><li>p roblémy digitální informace – kop í rování , distribuce bez kontroly </li></ul><ul><li>p ornografie na internetu (zejména dětská pornografie) – přístupná všem a nemožnost dohledání majitele bankovního účtu v případech, kde se jedná o placený přístup k obsahu </li></ul><ul><li>n egativní jevy vyvolávají diskuz e o globální regulaci obsahu , ty jsou však bezpředmětné , protože regulace je v současnosti technicky i politicky nemožná </li></ul>
 15. 15. Rizika a šance rozvoje I <ul><li>Šance </li></ul><ul><li>d igitalizace televize a rozhlas u </li></ul><ul><li>r ozvoj informač. a komunikač. t ech nologií – u rychlení a zefektivnění komunikace mezi občany, občan skými o rganizacemi, podnik ovými s ubjekty a institucemi veřejné s právy </li></ul><ul><li>vyšší informovanost a možnost přístupu k informacím, může přinést vyšší zainteresovanost stran, ať už se jedná o obchod či politická rozhodnutí </li></ul><ul><li>Rizika </li></ul><ul><li>pan Bednařík podle závěru tohoto článku/eseje patří spíše k technopesimistům, protože negativa internetu silně převažují </li></ul>
 16. 16. Rizika a šance rozvoje II <ul><li>Rizika </li></ul><ul><li>je nutné mít vybudovanou potřebnou síť a vzdělané odborníky nejen na straně poskytovatelů obsahu, ale také na straně uživatelů </li></ul><ul><li>je nutné umožnit přístup k internetu všem, aby se nebudovali sociální nerovnosti </li></ul><ul><li>o bává se rizik odosobněné komunikace – a to jak z hlediska možných psychických potíží, tak z hlediska komunikace pouze za osobním prospěchem </li></ul><ul><li>r iziko zahlcení informacemi </li></ul><ul><li>šíření lží , obtížnost interpretace informací </li></ul><ul><li>z veřejňování utajovaných a důvěrných informací ( WikiLeaks ) </li></ul><ul><li>z ávislosti na užívání technologie , ale i možné nemoci z neznalosti dopadu nových technologií na lidský organismus </li></ul><ul><li>k onvergence médií – riziko zneužití  velkého vlivu vlasníků médií a velkých inzerentů </li></ul><ul><li>obtíže regulace internetu </li></ul>
 17. 17. Zd r oj e <ul><li>FLETCHER, Patricia D.; WESTERBACK, Lisa K. Catching a ride on the NII: The federal policy vehicles paving the Information Highway.  Journal of the American Society for Information Science and Technology . 1999, 50, 4, s. 24-30. </li></ul><ul><li>SNM WIKI  [online]. 16.1.2011 [cit. 2011-10-30]. Vývoj informační politiky USA a EU. Dostupné z WWW: <http://snm.stogr.net/index.php/V%C3%BDvoj_informa%C4%8Dn%C3%AD_politiky_USA_a_EU>. </li></ul><ul><li>BEDNAŘÍK, Aleš aj. Vize rozvoje České republiky do roku 2015. Praha : CESES, 2000. Dostupné z WWW: http://ceses.cuni.cz/CESES-34-version1-vize2015.pdf </li></ul>
 18. 18. Dě ku je me za po zor nost 

FLETCHER, Patricia; WESTERBACK, Lisa K. Catching a ride on the NII: The federal policy vehicles paving the information highway; Procesy informatizace společnosti. Sociální komunikace. In Vize rozvoje České republiky do roku 2015 (referující M. Pastuchová a L. Drastilová na semináři Informační politika).

Views

Total views

657

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×