Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Paikkatiedon hyödyntäminen terveydenhuollon uudistuksessa ja arvioinnissa

63 views

Published on

IMPROn järjestämässä Paikkatieto sote-uudistuksen tukena seminaarissa 8.10.2019 THL:n sote-arvioinnista vastaava projektipäällikkö Kimmo Parhiala esitteli paikkatiedon tuomia mahdollisuuksia sote-järjestelmään.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Paikkatiedon hyödyntäminen terveydenhuollon uudistuksessa ja arvioinnissa

 1. 1. Paikkatiedon hyödyntäminen terveydenhuollon uudistuksessa ja arvioinnissa Kimmo Parhiala, projektipäällikkö (Sote-arviointi) 8.10.2019
 2. 2. Esityksen sisältö lyhyesti • Muutama sana polygoneista • Terveydenhuoltolaki geospatiaalisesta näkökulmasta • Muutama sana pisteistä • Reformeja käännettynä geospatiaalisen datan kielelle • Järjestelmän arviointi • Ratkaisuja haasteisiin • Yksi hieno kartta! 6.11.2019Kimmo Parhiala 2
 3. 3. Muutama sana polygoneista Monikulmio eli polygoni on geometriassa tasokuvio, jonka reuna on suljettu murtoviiva. Tämä tarkoittaa sitä, että seuraamalla murtoviivaa jana kerrallaan kärjestä toiseen päätyy lopulta takaisin lähtöpisteeseen. (Wikipedia) 6.11.2019Kimmo Parhiala 3
 4. 4. Keskeisiä polygoneja • Kunnat • Yhteistoiminta-alueet • Sairaanhoitopiirit • Maakunnat 6.11.2019Kimmo Parhiala 4
 5. 5. Terveydenhuoltolaki § 10 • Kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä terveydenhuollon palvelut sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisiksi kuin kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän asukkaiden hyvinvointi, potilasturvallisuus, sosiaalinen turvallisuus ja terveydentila sekä niihin vaikuttavien tekijöiden seurannan perusteella lääketieteellisesti, hammaslääketieteellisesti tai terveystieteellisesti arvioitu perusteltu tarve edellyttävät. 6.11.2019Kimmo Parhiala 5
 6. 6. Terveydenhuoltolaki § 10 geospatiaalisen datan näkökulmasta • Polygonin sisällä on järjestettävä terveydenhuollon palvelut sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisiksi kuin polygonin sisällä asuvien asukkaiden hyvinvointi, potilasturvallisuus, sosiaalinen turvallisuus ja terveydentila sekä niihin vaikuttavien tekijöiden seurannan perusteella lääketieteellisesti, hammaslääketieteellisesti tai terveystieteellisesti arvioitu perusteltu tarve edellyttävät. 6.11.2019Kimmo Parhiala 6
 7. 7. Muutama sana pisteistä A point is an exact position or location on a plane surface. It is important to understand that a point is not a thing, but a place. (Math Open Reference) 6.11.2019Kimmo Parhiala 7
 8. 8. Keskeisiä pisteitä • Sairaalat ja päivystykset • Terveysasemat ja pääterveysasemat • Laboratoriot, kuvantamispisteet • Apteekit • Liikkuvat pisteet 6.11.2019Kimmo Parhiala 8
 9. 9. Sosiaali- ja terveydenhuollon keskeiset reformiyritykset geospatiaalisen datan näkökulmasta • Lipponen II: Polygonin sisällä 20.000-30.000 asukasta • Vanhanen I: (Paras-laki) Polygonit voivat muodostaa yhteistoiminta-alueita(polygoneja), jotta saavutetaan 20.000 asukkaan väestöpohja. • Vanhanen II: Hallitus voisi velvoittaa polygoneja yhteen (jäi eduskunnan pöydälle) • Stubb: Suomeen viisi suur-polygonia (raukesi eduskunnassa) • Sipilä: 18 polygonia, laaja vastuu myös muista palveluista. • Rinne: 18 polygonia, erillisselvitys eräistä polygoneista. (…) 6.11.2019Kimmo Parhiala 9
 10. 10. Järjestelmän arviointi - esimerkkejä • Yhdenvertainen saatavuus = pääsevätkö polygonin sisällä asuvat asukkaat yhdenvertaisesti alueen pisteisiin. • Kustannusvaikuttava toteutus = onko alueella oikea määrä erityyppisiä pisteitä suhteessa polygonien sisällä asuvien asukkaiden tarpeisiin. • Integraatio = onko tiedonkulku eri pisteiden välillä sujuvaa niin, että polygonin sisällä asuvan asukkaan ei tarvitse käydä turhaan useissa pisteissä. 6.11.2019Kimmo Parhiala 10
 11. 11. Mitä toimipistekohtaisella tiedolla tekee? 6.11.2019Kimmo Parhiala 11 • Ilman toimipistekohtaista tietoa korjaus- ja kehittämistoimien kohdistaminen on hankalaa. • Aluetason aggregaattitiedot eivät aina kovinkaan hyödyllisiä - aluetason syy-yhteyksien etsiminen on usein hyödytöntä. ” Yhdellä koulun oppilaista on täitä, tosin emme tiedä kenellä”
 12. 12. Esimerkkinä - Terveysasematoiminta – mitä emme tiedä vuonna 2019 6.11.2019Kimmo Parhiala 12 • Terveysasemilla työskentelevien lääkärien määrää • Terveysasemakohtaisten toimenpiteiden määriä • Terveysasemien aukioloaikoja • Hoitoonpääsyä tietylle terveysasemalle • Terveysasemakohtaisia väestöosuuksia • Terveysasemien määrää tai sijaintia Suomessa  Sairaaloilla sama analogia, mutta alueella on usein vain yksi sairaala jolloin aluedata = toimipistedata.  Olemme saattaneet tietää vastauksen yllä oleviin yhtenä vuotena, mutta kehityksen seuranta (monitoring) vaatii tietoa joka vuosi.
 13. 13. Pisteistä polygoneihin, polygoneista päätöksentekoon (1/2) • Tieto kerättävä pienimmän tekijän kautta (ammattilainen tai asukas) • Ammattilaisen työskentelytieto sote-ammattikorttien lokitiedoista (toimi)pistekohtaiseen tietoon. • Nykyaikaisen (toimi)pisterekisterin luominen, joka linkitetään sote-organisaatiorekisterin oid-koodeihin / perustuu niihin – käyttöönotto mm. avohilmossa. • Toimipistekohtaisten oid-koodien hierarkioiden ohjeistus (pth / esh eroavat) 6.11.2019Kimmo Parhiala 13
 14. 14. Pisteistä polygoneihin, polygoneista päätöksentekoon (2/2) • Alue(polygoni)kohtaisten summatietojen muodostaminen oid-perusteisesti. (ei kaikkia hetu- rekistereitä) • Sosiaalihuollon rekisteriuudistuksen avulla saadaan myös sosiaalihuollon tiedot, yllä kuvattu mahdollistaa myös yksityisen ja työterveyshuollon tietojen keräämisen. • Automaattiset saavutettavuus- ja ruututietolaskennat indikaattoreiksi ja osaksi päätöksentekoa. 6.11.2019Kimmo Parhiala 14
 15. 15. Mistä kiikastaa? 6.11.2019Kimmo Parhiala 15 • Hajautetussa palvelujärjestelmässä paljon pieniä järjestäjiä, joiden kapasiteetti tuottaa ”ylimääräistä” tietoa on rajallinen. -> Manuaalisia tiedonkeruita ei enempää, vaan vähemmän. • Ei ole itsestään selvää haluavatko kunnat antaa tätä tietoa tai tukea tiedon ylläpitämistä (avoin tieto palveluista kasvattaa kysyntää, mutta kysyntä ei kasvata rahoitusta). -> seuraavassa lakiluonnoksessa tiedonkeruun on huomioitava geospatiaalinen ulottuvuus. • Geospatiaaliselle datalle ei ole ollut aiemmin juurikaan kysyntää eikä käyttöä tutkimuksen ulkopuolella.
 16. 16. Johtopäätökset 6.11.2019Kimmo Parhiala 16 • Suurin osa mainituista asioista voitaisiin toteuttaa jo nyt. • Yhtään uutta palvelua ei tarvitse luoda – raportointijärjestelmät on jo olemassa. • Elämme yhä monipaikkaisemmin – geospatiaalisen datan tarve ei tule häviämään. • Terveydenhuolto valitettavasti on jäljessä kehityksestä, joten odotukset myös kasvavat.
 17. 17. 6.11.2019Firstname lastname 17 Kiitos! Lisää: Twitter @parhialakimmo

×