Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie 'Decreet bovenlokale cultuurwerking - Focus op projectsubsidies'

Presentatie 'Decreet bovenlokale cultuurwerking - Focus op projectsubsidies' - OpTil (18 maart 2020)

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie 'Decreet bovenlokale cultuurwerking - Focus op projectsubsidies'

 1. 1. Decreet bovenlokale cultuurwerking Focus op projectsubsidies Maart - April 2020 KORTE EN KRACHTIGE INFO IN TIJDEN VAN CORONA
 2. 2. DECREET BOVENLOKALE CULTUURWERKING 3 SUBSIDIELIJNEN 1 2 3 Projectsubsidies voor bovenlokale cultuurprojecten Werkingssubsidies voor Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden voor Cultuur (IGS) Werkingssubsidies voor een steunpunt DOEL → kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde bovenlokale cultuurwerking bouwen, stimuleren en optimaliseren met focus op praktijken → cultuurparticipatie bevorderen en versterken
 3. 3. Minimale - verplichte - criteria Meerwaardecriteria Kwaliteit van inhoudelijk concept en de uitwerking ervan Project heeft een bovenlokale schaalgrootte, reikwijdte en relevantie Beleidsprioriteiten Zakelijke luik is sluitend en weerspiegelt het inhoudelijke verhaal Er zijn min. 2 functiecombinaties als kernopdracht van project Duurzame verankering van de projectresultaten Formele voorwaarden Project overstijgt de reguliere werking van de aanvrager Voorbeeldwerking en/of innovatief karakter van het project voor (de ontwikkeling) van het bovenlokale niveau met aandacht voor regionale context Project heeft een culturele finaliteit Belang van partners en meerwaarde van de samenwerking (transversaliteit) PROJECTVOORWAARDEN concrete tips via cultuuroptil.be
 4. 4. Formele projectvoorwaarden Aanvrager → Verenigingen met rechtspersoon (niet-commercieel) → Culturele actoren en jeugdactoren en openbare besturen gelinkt aan: kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, amateurkunsten, sociaal-cultureel werk, volwassenenwerk, lokaal cultuurbeleid en jeugdwerk (excl. jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen) → Gevestigd in Nederlands taalgebied of in tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad Aanvraagdossier → volledig en in het Nederlands → via KIOSK, wordt 2 maanden voor deadline opengesteld → tijdig indienen, deadlines → jaarlijks 15 mei en 15 november → project start vanaf 1 januari/1 juli van het jaar daarop volgend → procedure na indiening ontvankelijkheidscontrole - na 10 werkdagen bericht via KIOSK beoordelingscommissie van experten meer nieuws? uiterlijk 5 maanden na indienen via KIOSK goedgekeurd? verantwoordingsverslag 1 maand na afloop project indienen
 5. 5. Projecten die niet in aanmerking komen → werking die valt onder Literatuur Vlaanderen → werking die valt onder Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) → infrastructuurprojecten (ontwerp, bouw) → aankoop, restauratie cultureel erfgoed → academisch onderzoek → al lopende projecten → project enkel in tweetalig gebied Brussel-hoofdstad Formele projectvoorwaarden → in tijd en opzet of doelstelling afgebakend → looptijd max. 3 jaren (opeenvolgend) of korter → sluitende begroting die transparant en zo concreet mogelijk is eigen inbreng is niet verplicht maar wel sterk aanbevolen → belang van een realistische timing en planning, ook een haalbare financiële timing → meerjarig project vs eenjarig project (groei nodig, geen gelijke herhaling) Zakelijk beheer van het project
 6. 6. Belangrijke begrippen Bovenlokaal werken → projectaanvrager kan dit begrip op verschillende manieren benaderen → wat het lokale overstijgt en geen weerslag heeft op het volledige Vlaamse niveau → bovenlokale schaalgrootte, reikwijdte en relevantie → creëren van een bovenlokale meerwaarde → aandacht voor regionale eigenheid, regionale noden, regionale context (regionale verschillen) → voorbeeld voor de ontwikkeling van het bovenlokale veld, innovatief karakter voor het bovenlokale cultuurveld Transversaal werken → samenwerking tussen culturele sectoren en disciplines: kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, amateurkunsten, sociaal cultureel werk voor volwassenen, lokaal cultuurbeleid en jeugdwerk → maar ook vanuit cultuur met andere beleidsdomeinen: zoals onderwijs, welzijn, toerisme, economie, sport, ruimtelijke ordening, onroerend erfgoed, …
 7. 7. Hulp nodig bij jouw project? www.cultuuroptil.be → www.toolkitbovenlokaalwerken.be → Consult op maat: 27 maart (enkel telefonisch consult), 21 april en 27 april op afspraak → Bel of mail een consulent of via info@cultuuroptil.be Team Transversaal Bovenlokaal bij departement cultuur, jeugd en media → bovenlokaal.cjm@vlaanderen.be of 02 553 42 27 → Informatie bovenlokale cultuurprojecten departement CJM → FAQ bovenlokale cultuurprojecten → Handleiding KIOSK voor bovenlokale cultuurprojecten → FAQ KIOSK departement CJM Bovenlokale spelers in jouw regio IGS cultuur, Vormingplus, projectverenigingen erfgoed, regionaal landschap, netwerk bibliotheken of cultuurcentra, samenlevingsopbouw, intercommunales, welzijnsnetwerken, andere netwerken en samenwerkingsverbanden …
 8. 8. SerVies INSPIRATIE & ILLUSTRATIE goedgekeurde projecten: eerste ronde Krijg tips van Jo Sollie Lees meer over SerVies Lees meer over over PPUSH-IT
 9. 9. Bekijk 10 tips voor een goed projectdossier
 10. 10. Verhoog je slaagkans voor een goed bovenlokaal cultuurprojectdossier → Ken de (bovenlokale) context waarbinnen je werkt → Omschrijf jouw invulling van bovenlokaal grondig en helder → Bereid je projectplan grondig voor → Maak het project concreet in jouw dossier → Zoek relevante partners → Formuleer je reguliere werking scherp → Wees zakelijk realistisch → Denk aan de toekomst → Ga ervan uit dat wie het dossier voor zich krijgt jou niet kent → Lees de projectvoorwaarden en de FAQ eerst nog eens door → Durf vragen stellen
 11. 11. Blijf op de hoogte → Schrijf je in op de nieuwsbrief → Volg ons op Facebook → Check cultuuroptil.be (in opbouw) → Vraag? info@cultuuroptil.be of kijk hier → Bekijk ook onze filmpjes → Sinds 2019 Steunpunt voor bovenlokale cultuur → Voor actoren uit brede culturele sector in Vlaanderen en Brussel: amateurkunstenaars, professionele kunstenaars, bibliotheken, cc’s, criscusactoren, erfgoedactoren, sociaal-cultureel werkers, vrijwilligers, jeugdactoren ... met bovenlokale en transversale ambities → Onderzoek, kennisdeling, inspiratie, inhoudelijke vragen over bovenlokaal en transversaal werken, klankbord voor projectdossier, vragen over subsidievoorwaarden bovenlokale cultuurprojecten, ... Contact Ravensteingalerij 50 1000 Brussel 02 670 0 670

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Presentatie 'Decreet bovenlokale cultuurwerking - Focus op projectsubsidies' - OpTil (18 maart 2020)

Views

Total views

1,039

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

277

Actions

Downloads

8

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×