Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
To boldly go where no man has gone before?
<ul><li>“ Aan de bouw van de meeste nieuwe bibliotheken, of het nu nieuwbouw, een verbouwing of hergebruik van een leegsta...
Focus op het gebouw?
Focus op het gebouw? <ul><li>Het gebouw is ook maar een instrument voor de realisatie van de doelstellingen van een biblio...
Back to the future? <ul><li>“ Deskundigen spreken elkaar falicant tegen over hoe het verder moet” Erik Jurgens, voorzitter...
Toen en nu: het gebouw
Toen en nu: het gebouw
En toch: in existentiële crisis <ul><li>Nieuwe media, de “ontlezing”, … </li></ul><ul><li>De blik op… </li></ul><ul><ul><...
librarylingo.web-log.nl /.../09/ innovatie.html
Focus op de opdracht! <ul><li>Bibliotheek = een basisvoorziening waar elke burger terecht kan met zijn vragen over k...
Een basisvoorziening? <ul><li>Hoe definieer je dat, een ‘basisvoorziening’ ? </li></ul><ul><ul><li>Welk criterium? Hoe d...
Cultuurspreiding? <ul><li>Uit de gesprekken van het visietraject: </li></ul><ul><li>Aanbieden cultuurproducten (boeken, cd...
Informatie? <ul><li>Uit de gesprekken van het visietraject: </li></ul><ul><li>Wegwijs maken, bemiddelen, kwaliteitsvolle i...
Educatie en kennis? <ul><li>Uit de gesprekken van het visietraject: </li></ul><ul><li>Opdracht en diensten naar scholen, e...
Elke burger, participatie: sociale rol?  <ul><li>Uit de gesprekken van het visietraject: </li></ul><ul><li>Ontmoetingsfun...
Wat willen bibliotheken bereiken bij hun doelgroepen? (enquête)
Is er licht aan het einde?
(Back to) the future <ul><li>Wat zouden gebruikers verliezen als de bib er niet meer is? </li></ul><ul><ul><li>Informatie...
(Back to) the future <ul><li>Strategische sterkten </li></ul><ul><ul><li>laagdrempelig: gratis, vrij van welke druk dan o...
(Back to) the future <ul><li>Het imago van de bib </li></ul><ul><ul><li>Sterkten zijn verankerd in het imagotraject </li><...
(Back to) the future
(Back to) the future <ul><li>Vertaald naar (potentiële) gebruikers: </li></ul><ul><ul><li>Het ‘brede publiek’ = belangrijk...
En wat met de bib als gebouw? <ul><li>Uit de gesprekken van het visietraject: </li></ul><ul><li>Men wil af van het imago ...
Een gebouw als basisvoorziening? <ul><li>Het Nieuwsblad, </li></ul><ul><li>18/08/2008: </li></ul><ul><li>'Uitleenpost bibl...
Een gebouw als basisvoorziening? <ul><li>Hoe vertaal je ‘basisvoorziening’ in een gebouw? </li></ul><ul><ul><li>Hoe zit h...
 
Is de Hema een voorbeeld? <ul><li>Moeten alle bibliotheken op elkaar lijken? </li></ul><ul><li>Of overleeft de bib de 21st...
Wat is de lokale meerwaarde? <ul><li>Omgevingsanalyse: een lokaal antwoord </li></ul><ul><li>Consequent doordenken, doorvo...
Wat met “concepten”? <ul><li>Het “warenhuisconcept” </li></ul><ul><li>Het “kulturhusconcept” </li></ul><ul><li>Het “Idea ...
www.standaard.be
Wat met de vorm? <ul><li>“ Is de bib dan alleen nog maar vorm, een soort overdekt park (een pretpark?) waar men kan wandel...
Wat met de vorm? <ul><li>“ Je moet ook niet klakkeloos de retail-typologie overnemen, maar die herinterpreteren. (…) We wi...
Wat met de vorm? <ul><li>“ Bibliotheken waren vroeger vaak alleen toegankelijk voor geleerden en hogepriesters, voor de ma...
Inhoud en vorm <ul><li>“ De samenstelling van de collecties van deze vestigingen is een weerspiegeling van de sociaal-econ...
Kunst in de bib, lokaal verankerd
(Kunst in) de bib, lokaal verankerd
De Piet-factor
De Piet-factor <ul><li>Focus op gebouw = focus op visie en strategie </li></ul><ul><li>De toekomst is ook een kans, gebrui...
De Piet-factor <ul><li>Hoe vertalen we de waarden van de bib in een gebouw? </li></ul><ul><li>Hoe spelen we onze sterkste ...
 
Verleden en toekomst
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Krist Biebauw

2,008 views

Published on

 • Be the first to comment

Krist Biebauw

 1. 1. To boldly go where no man has gone before?
 2. 2. <ul><li>“ Aan de bouw van de meeste nieuwe bibliotheken, of het nu nieuwbouw, een verbouwing of hergebruik van een leegstaand pand betreft, gaat een belangrijke, universeel geldende vraag vooraf: wat moet een bibliotheek tegenwoordig zijn en hoe moet dat vervolgens vertaald worden in een aantrekkelijk, publieksvriendelijk uiterlijk?” </li></ul><ul><li>Mels Crouwels, Rijksbouwmeester Nederland </li></ul>
 3. 3. Focus op het gebouw?
 4. 4. Focus op het gebouw? <ul><li>Het gebouw is ook maar een instrument voor de realisatie van de doelstellingen van een bibliotheek… </li></ul><ul><li>Maar het is wel een cruciaal instrument… Zonder gebouw geen bibliotheek? </li></ul>
 5. 5. Back to the future? <ul><li>“ Deskundigen spreken elkaar falicant tegen over hoe het verder moet” Erik Jurgens, voorzitter VOB </li></ul><ul><li>Visietraject VCOB i.s.m. Cultuur Lokaal, uitgevoerd door Harrewijn & Partners </li></ul>
 6. 6. Toen en nu: het gebouw
 7. 7. Toen en nu: het gebouw
 8. 8. En toch: in existentiële crisis <ul><li>Nieuwe media, de “ontlezing”, … </li></ul><ul><li>De blik op… </li></ul><ul><ul><li>Digitalisering (en terecht) </li></ul></ul><ul><ul><li>Schaalvergroting (en terecht) </li></ul></ul><ul><ul><li>Oneindig? </li></ul></ul>
 9. 9. librarylingo.web-log.nl /.../09/ innovatie.html
 10. 10. Focus op de opdracht! <ul><li>Bibliotheek = een basisvoorziening waar elke burger terecht kan met zijn vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning . Ze bemiddelt actief bij het beantwoorden van deze vragen. </li></ul><ul><li>De openbare bibliotheek is actief inzake cultuurspreiding en cultuurparticipatie ; ze werkt in een geest van objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden. </li></ul>
 11. 11. Een basisvoorziening? <ul><li>Hoe definieer je dat, een ‘basisvoorziening’ ? </li></ul><ul><ul><li>Welk criterium? Hoe dicht bij de burger kan je zijn? </li></ul></ul><ul><ul><li>Welke parameters? </li></ul></ul><ul><ul><li>Een basisvoorziening… met ‘toegang tot …’ wat? </li></ul></ul><ul><li>Daaraan gekoppeld de kernwaarden: objectiviteit, vrij van… </li></ul><ul><ul><li>Hoe te definiëren? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe te vertalen naar de praktijk? </li></ul></ul>
 12. 12. Cultuurspreiding? <ul><li>Uit de gesprekken van het visietraject: </li></ul><ul><li>Aanbieden cultuurproducten (boeken, cd, dvd, internet…) staat centraal </li></ul><ul><li>Leesbevordering: meer mensen meer en beter doen lezen (smaakontwikkeling, literaire geletterdheid) </li></ul><ul><li>In een geest van recreatie en ontspanning </li></ul><ul><li>-> In bouw & inrichting: </li></ul><ul><li>Weinig uitdrukking van cultuurfunctie: een gemiste kans? </li></ul><ul><li>En toch de dominante functie in bouw & inrichting </li></ul>
 13. 13. Informatie? <ul><li>Uit de gesprekken van het visietraject: </li></ul><ul><li>Wegwijs maken, bemiddelen, kwaliteitsvolle informatie,… </li></ul><ul><li>Maar hoe ver gaat dit? </li></ul><ul><ul><li>Delphiproject: vraaggericht aanpak </li></ul></ul><ul><ul><li>Nederland: “openbaar centraal informatiecentrum”, “coördinator in de lokale informatie-architectuur”,… </li></ul></ul><ul><li>-> Betekenis voor het gebouw? </li></ul>
 14. 14. Educatie en kennis? <ul><li>Uit de gesprekken van het visietraject: </li></ul><ul><li>Opdracht en diensten naar scholen, een leeromgeving, een studieplek voor zelfontplooiing,… </li></ul><ul><li>-> Betekenis voor het gebouw? </li></ul>
 15. 15. Elke burger, participatie: sociale rol? <ul><li>Uit de gesprekken van het visietraject: </li></ul><ul><li>Ontmoetingsfunctie, gemeenschapsvorming door ontmoeten stimuleren, buurtwerking, gemeenschapscentrum, pleisterplaats,… </li></ul><ul><li>(Semi-)publieke ruimte: delen van dezelfde voorziening met anderen </li></ul><ul><li>Nederland: b evorderen van integratie, inburgering, emancipatie en participatie, sociale ontmoetingsplaats in de wijken </li></ul><ul><li>-> Betekenis voor het gebouw? </li></ul>
 16. 16. Wat willen bibliotheken bereiken bij hun doelgroepen? (enquête)
 17. 17. Is er licht aan het einde?
 18. 18. (Back to) the future <ul><li>Wat zouden gebruikers verliezen als de bib er niet meer is? </li></ul><ul><ul><li>Informatie, boeken, gebouwen? Andere organisaties kunnen dat bieden </li></ul></ul><ul><ul><li>Het gaat om de unieke toegang (als basisvoorziening) tot deze info, boeken, locaties,… </li></ul></ul><ul><li>De functies van de bib blijven dezelfde </li></ul><ul><ul><li>Niet het “wat” verandert maar het “hoe” </li></ul></ul><ul><ul><li>Vooral verder doen/versterken waar de bib goed in is </li></ul></ul><ul><li>Lokale inbedding wint aan belang </li></ul>
 19. 19. (Back to) the future <ul><li>Strategische sterkten </li></ul><ul><ul><li>laagdrempelig: gratis, vrij van welke druk dan ook,… </li></ul></ul><ul><ul><li>De aanwezigheid op het terrein (lokaal) </li></ul></ul><ul><ul><li>partner voor de uitvoering va het gemeentelijk beleid </li></ul></ul><ul><li>Structurele zwakten </li></ul><ul><ul><li>Digitale ‘aanwezigheid’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Imago </li></ul></ul><ul><ul><li>Bibliotheken zijn “naar binnen gericht” </li></ul></ul>
 20. 20. (Back to) the future <ul><li>Het imago van de bib </li></ul><ul><ul><li>Sterkten zijn verankerd in het imagotraject </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitdaging: combinatie van “een sterk merk” met een uitstekende lokale differentiatie </li></ul></ul>
 21. 21. (Back to) the future
 22. 22. (Back to) the future <ul><li>Vertaald naar (potentiële) gebruikers: </li></ul><ul><ul><li>Het ‘brede publiek’ = belangrijkste </li></ul></ul><ul><ul><li>Ook voor doelgroepen binnen de eigen methodiek blijven </li></ul></ul><ul><li>Vertaald naar lokale inbedding: </li></ul><ul><ul><li>Pro-actief positioneren als instrument van lokale besturen! </li></ul></ul><ul><li>Een nieuw organisatiemodel is noodzakelijk </li></ul><ul><ul><li>Processen, rollen, functies, structuur en systemen </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat lokaal, wat bovenlokaal? </li></ul></ul><ul><ul><li>Verzakelijking </li></ul></ul>
 23. 23. En wat met de bib als gebouw? <ul><li>Uit de gesprekken van het visietraject: </li></ul><ul><li>Men wil af van het imago “bib = gebouw met boeken” </li></ul><ul><li>Fysieke locatie is zeer belangrijk in de sociale, maatschappelijke functies (ontmoeting) </li></ul><ul><li>Vragen over schaalvergroting, over de leefbaarheid van filialen en kleinere bibs </li></ul><ul><li>Een tendens om te gaan waar de gebruikers zijn (winkels, pleinen, stations, ..) of via bibliobus, strandbus, zelfs aan huis... </li></ul>
 24. 24. Een gebouw als basisvoorziening? <ul><li>Het Nieuwsblad, </li></ul><ul><li>18/08/2008: </li></ul><ul><li>'Uitleenpost bibliotheek </li></ul><ul><li>mag niet sluiten‘ </li></ul><ul><li>Buurt zamelde al </li></ul><ul><li>vijfhonderd </li></ul><ul><li>handtekeningen in </li></ul>
 25. 25. Een gebouw als basisvoorziening? <ul><li>Hoe vertaal je ‘basisvoorziening’ in een gebouw? </li></ul><ul><ul><li>Hoe zit het met de fysieke toegang tot een bib of bedieningspunt? </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Loopafstand”? (cf. De Lijn) </li></ul></ul><ul><ul><li>‘ Toegang tot …’ wat? Waar? In welke mate? </li></ul></ul><ul><li>Hoe vertaal je de kernwaarden in een gebouw? </li></ul><ul><ul><li>Objectiviteit? = strategische sterkte, niet alleen “hoe” </li></ul></ul><ul><ul><li>Vrij van…? </li></ul></ul>
 26. 27. Is de Hema een voorbeeld? <ul><li>Moeten alle bibliotheken op elkaar lijken? </li></ul><ul><li>Of overleeft de bib de 21ste eeuw juist door zijn lokale veelzijdigheid? </li></ul>
 27. 28. Wat is de lokale meerwaarde? <ul><li>Omgevingsanalyse: een lokaal antwoord </li></ul><ul><li>Consequent doordenken, doorvoeren </li></ul>
 28. 29. Wat met “concepten”? <ul><li>Het “warenhuisconcept” </li></ul><ul><li>Het “kulturhusconcept” </li></ul><ul><li>Het “Idea Store-concept” </li></ul><ul><li>De “belevenisbibliotheek” </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>-> Wat zijn noden van inwoners? Wat met de maatschappelijke betekenis van de bibliotheek voor die specifieke locatie? Hoe motiveer ik een warenhuis met overheidsgeld? </li></ul>
 29. 30. www.standaard.be
 30. 31. Wat met de vorm? <ul><li>“ Is de bib dan alleen nog maar vorm, een soort overdekt park (een pretpark?) waar men kan wandelen, flaneren, ontmoeten en genieten van een verantwoorde omgeving zonder pers se met een boek te worden betrapt?” </li></ul><ul><li>Collectie, dec. 2007 over bib Amsterdam </li></ul>
 31. 32. Wat met de vorm? <ul><li>“ Je moet ook niet klakkeloos de retail-typologie overnemen, maar die herinterpreteren. (…) We willen laten zien dat de bibliotheek een eigen, nieuwe typologie kan hebben – niet per se die van “boekentempel” en “stiltecentrum” – zonder dat de identiteit van de bibliotheek diffuus wordt. Stilte is wel een onderdeel van de bibliotheek, maar niet de enige.” </li></ul><ul><li>Aat Vos, architectenbureau Aequo in Back to the Future </li></ul>
 32. 33. Wat met de vorm? <ul><li>“ Bibliotheken waren vroeger vaak alleen toegankelijk voor geleerden en hogepriesters, voor de machthebbers en bewakers van het woord. (…) Naar die exclusiviteit terugverlangen is volkomen misplaatste nostalgie. Maar het contrast met de galopperende verpleining van naar nieuwe identiteiten zoekende bibliotheken, die soms hun basisfuncties uit het oog durven te verliezen, is wel heel schril.” </li></ul><ul><li>Dirk Leymans en Hans Cottyn in DWB, 2008/3 </li></ul>
 33. 34. Inhoud en vorm <ul><li>“ De samenstelling van de collecties van deze vestigingen is een weerspiegeling van de sociaal-economische context van het gebied waar de filialen zijn gevestigd.” </li></ul><ul><li>Collectie, dec. 2007 </li></ul><ul><li>“ De bibliotheek in Amsterdam is een uitje geworden (…) Juist het fijnmazige netwerk van de bibliothecaire dienstverlening is goud waard.” </li></ul><ul><li>Eva Cossee, Uitgeverij Cossee </li></ul>
 34. 35. Kunst in de bib, lokaal verankerd
 35. 36. (Kunst in) de bib, lokaal verankerd
 36. 37. De Piet-factor
 37. 38. De Piet-factor <ul><li>Focus op gebouw = focus op visie en strategie </li></ul><ul><li>De toekomst is ook een kans, gebruik het verleden: </li></ul><ul><ul><li>vertaal de sterkten van de bib ook in je gebouw </li></ul></ul><ul><li>3. Zorg dat de bib lokaal verankerd is: </li></ul><ul><ul><li>zoek de combinatie van verleden/toekomst met een uitstekende lokale differentiatie </li></ul></ul><ul><ul><li>zoek de kracht van de nabijheid </li></ul></ul>
 38. 39. De Piet-factor <ul><li>Hoe vertalen we de waarden van de bib in een gebouw? </li></ul><ul><li>Hoe spelen we onze sterkste positie uit via het gebouw? </li></ul><ul><li>Hoe verzoenen we het “sterke merk bib” in een lokaal relevant gebouw? </li></ul>
 39. 41. Verleden en toekomst

×