De rol en visie van FARO

671 views

Published on

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De rol en visie van FARO

 1. 1. Prisma veldanalyse cultureel erfgoed<br />FARO <br />(2009-2011)<br />
 2. 2.
 3. 3. Artikel 3. §1. Dit decreet heeft tot doel:<br />1° een cultureel-erfgoedbeleid uit te bouwen, namelijk vanuit een geïntegreerde aanpak een kwaliteitsvolle en duurzame zorg voor en ontsluiting van het cultureel erfgoed te stimuleren;<br />2° een netwerk van erfgoedorganisaties tot stand te brengen om de cultureelerfgoedbeleving bij burgers te cultiveren, te representeren, te erkennen en te valoriseren;<br />3° een verdere ontwikkeling van de verschillende cultureel-erfgoedpraktijken, de museologie, de archiefwetenschap en het hedendaags documentenbeheer, de informatie- en bibliotheekwetenschap en de etnologie te stimuleren;<br />4° binnen het cultureel-erfgoedbeleid de nodige aandacht voor interculturaliteit te ontwikkelen.<br />
 4. 4. Kennis maken met FARO<br />Basiswerking <br />bijvoorbeeld<br />Behoud en Beheer<br />Erfgoedgeleerden<br />Organisatieontwikkeling<br />Tijdschrift…<br />
 5. 5. Draagvlak …<br />Op de agenda zetten/staan in cultuurveld<br />Voldoende breed, zichtbaar, …gewicht<br />Netwerken, subsidiariteit, synergie<br />Geloofwaardig verhaal<br />Objectivering en visie<br />Samen sterk<br />Wisselwerking<br />
 6. 6. Convergentie en “er is zo veel te doen”/noden…<br />Convergentie in cultureel-erfgoed sector: (2001-2011)<br />Vele omgevingsanalyses<br />Het gaat alle kanten uit<br />Vele noden, voorstellen, …allerlei trajecten ondersteund door FARO<br />
 7. 7. Onzichtbare hand?<br />Evolutie sector cultuur (vrije tijd, kennis en wetenschap, onderwijs, onroerende en ruimtelijke ordening, …etc.)<br />Hoe ontstaat een cultureel-erfgoedsector?<br />Wat hebben we er samen aan en aan elkaar?<br />Collectief traject (ook met overheid)<br />
 8. 8. Prisma met de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen…<br />
 9. 9. Met een wervend, constructief verhaal<br />Toekomstgerichte strategieën<br />Maatschappelijk relevant<br />Samenwerking<br />Duurzaam<br />Keuzes, kansen en oplossingen<br />
 10. 10. Waarom Prisma? Inbreng en investering van/via FARO <br />Omdat het kan…<br />Omdat het moet…<br />Omdat ze er zijn…<br />Omdat we er samen aan kunnen werken…<br />Omdat het steunpunt doorwerkt en, indien relevant en interessant, modules kan toevoegen…<br />Omdat het een stevige uitdaging is …<br />
 11. 11. 1) Omdat het kan…en er geen tijd te verliezen is<br />Cultureel-erfgoeddecreet 23/5/2008<br /> Implementatie, mogelijkheden, onderhandelingen,<br /> herstructurering, strategische keuzes, … <br />Hoogconjunctuur van het erfgoedparadigma…in een economische laagconjunctuur: na regen komt 2012, 2017, 2020, …<br />Relatie met andere sectoren en decreten op Vlaams niveau : cijfers, zichtbaarheid, inhaaloperatie, …<br />Internationale ontwikkelingen (conventies, onderzoeken, …) , landelijke uitdagingen en glokale noden rond cultureel erfgoed<br />Maatschappelijke evoluties…<br />(onvermoed of te weinig bekend) potentieel…<br />
 12. 12. 2) Omdat het “moet”…<br />Beleidsplan FARO 2009-2011<br />Beheersovereenkomst FARO 2009-2011: “nulmeting” – project prisma <br /> “citius, altius, fortius”<br /> Connectie met andere beleidsplannen en strategieën van de Vlaamse overheid (cfr. cultureel-erfgoeddecreet)<br />Input beleidsplan FARO 2012-2016 & alle andere beleidsplannen <br />Gefundeerde implementatie cultureel-erfgoeddecreet…<br />
 13. 13. 3) Omdat ze er zijn…<br />DR. En Andere Medewerkers-TEAM<br />Keur aan specialisten en experts rond cultureel erfgoed<br />Onderzoeks- én praktijkervaring <br />Genetwerkt,<br />Onderzoeksattitude en academische credibiliteit<br />Ingebed in een actieve groep (“erfgoedwerkers, consulenten, makelaars”) met voldoende kritische massa én interessante projecten en trajecten in de praktijk<br />Waar elders? Interdisciplinair, praktijk- en veldgericht, internationaal geïnspireerd<br />Budget…: hele beleidsperiode, strategische keuzes, poolen, prioriteit !<br />Proces, mijlpalen, nuttige bijproducten en instrumenten, resultaten (synthese)<br />
 14. 14. 4) Omdat we er samen aan kunnen werken…en omdat we ondertussen doorwerken<br />Allerlei actoren in de sector: meenemen, impulsen, training, identiteit, …<br />Combineren en onderling versterken van middelen<br />Verschillende overheden, beleidsniveaus, andere steunpunten <br />
 15. 15. Samen een paradigma maken<br />A Paradigm Shift is  a change from one way of thinking to another. It’s a revolution, a transformation, a sort of metamorphosis. It just does not happen, but rather it is driven by agents of change” (Thomas Kuhn)<br />
 16. 16.
 17. 17. 5) Omdat het steunpunt ondertussen doorwerkt, en indien relevant en interessant, modules kan toevoegen…<br /><ul><li>PRAKTIJK-ONDERSTEUNING
 18. 18. PRAKTIJK-ONTWIKKELING
 19. 19. BEELDVORMING EN COMMUNICATIE</li></li></ul><li><ul><li>culturele makelaardij, interculturaliteit, behoud en beheer, taalvariatie en ICH, intergenerationeel werken, archivistiek, museologie, etnologie, kennismanagement, …</li></ul>Blinde vlekken (bvb. samen met Locus)<br />Project PCCE/Provincie Limburg (potentieel leren zien, nieuwe trajecten, …)<br />Allerlei combinaties….<br /> Wat komt er in de Prisma-rapporten/reeks? <br />
 20. 20. 6) Omdat het een stevige uitdaging is en de wereld altijd beter kan worden…<br />
 21. 21. Waarom Prisma? Inbreng en investering van/via FARO <br />Omdat het kan…<br />Omdat het moet…<br />Omdat ze er zijn…<br />Omdat we er samen aan kunnen werken…<br />Omdat het steunpunt doorwerkt en, indien relevant en interessant, modules kan toevoegen…<br />Omdat het een stevige uitdaging is …<br />

×