Dce 2012 sessie 9 ppt groeien in cultuur

476 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
476
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dce 2012 sessie 9 ppt groeien in cultuur

 1. 1. 3. Voorgeschiedenis ◦ Cultuur ◦ Jeugd ◦ Onderwijs4. Gedeelde visie5. Doelstellingen6. Beleidsmatige verankering7. Actieplan
 2. 2.  Cultuureducatie in het cultuurbeleid ◦ Vorming in en door cultuur ◦ Culturele competentie  participatie ◦ Sociale ontwikkeling, gemeenschapsvorming Participatiesurvey 2009 ◦ CE in de vrije tijd ◦ CE in het onderwijs
 3. 3.  Cultuurforum 2020 ◦ 2010 atelier competentieverwerving & -waardering  Doorbraken cultureel leren  EVC & VTO-mogelijkheden  Netwerken, taakverdeling & afstemming  Intersectorale verbindingen ◦ 2011 sessie cultuureducatie  Voorstelling van een aantal netwerken  Nood aan netwerken  Aanbevelingen en aandachtspunten
 4. 4.  Veldtekening Cultuureducatie: ◦ Veelheid & diversiteit ◦ Noden en behoeften ◦ Aanbevelingen (17)  LT beleid, versnippering tegengaan, afstemming, instrumenten voor kwaliteit & evaluatie  Netwerking, samenwerking, overleg, expertise & informatie- uitwisseling, infrastructuur  Beroepsprofiel, VTO, statuut  Sector profileren, maatschappelijk belang duiden
 5. 5.  Wat vooraf ging:• Smaakmakers : een eerste inventaris van maatregelen en spelers uit het cultuur- en jeugdbeleid• VBbeleidstraject VJP: specifieke uitspraken rond jeugdcultuur én cultuureducatie• Prioriteit jeugdcultuur binnen lokale JBplanning• Veldtekening cultuureducatie• Traject steunpunt Jeugd• VBbeleidstraject vernieuwd decreet VJKB: nood aan afstemming tussen bestaande beleidskaders
 6. 6.  CU binnen Jeugdbeleid o Horizontale dimensie: bruggen leggen naar andere beleidsvelden (VJP, VAKA, een illustratie is deze conceptnota) o Verticale dimensie: vrijetijd van k&j – jeugdwerk – vernieuwde decreet VJKB: versterking rechtspositie voor cultuureducatieve verenigingen + expliciete ruimte voor CU – specifieke beleidsvertaling o Lokale dimensie: bepaling prioriteit jeugdcultuur bij de lokale Jbplannen – extra geld voor gemeentes/steden als ze inzetten op jeugdcultuur (bruggen bouwen)
 7. 7.  CU in beleidsdocumenten:BN Jeugd: 1 SD (van de 8) K&J culturele ruimte geven door meer kinderen en jongeren laten deelnemen aan het bestaande cultuureducatieve aanbod, door de relatie tussen cultuureducatie op school en buiten de school versterkenVJP – januari 2011: 5 dlst - meer brede scholen, meermediawijsheid, meer creativiteit bij jongeren vergroten, integrerenvan kunst & cultuur in dagelijkse leven van K&J, meerruimte + ondersteuning voor jeugdcultuur Specifieke invalshoek: cultuur als (kinder)recht, pleidooi trial & error, offensieve en participatieve kijk op k&j (mede-eigenaar), aandacht voor JC binnen cultuureducatieve
 8. 8.  Wat vooraf ging: ◦ Kwaliteit en contistentie, Anne Bamford ◦ Gedeeld, verbeeld, rapport van de commissie cultuur en onderwijs ◦ Verdieping en verbreding, rapport van de werkgroepen DKO ◦ Tot waar de beide zeeën samenkomen, verbeelding een sleutel tot intercultureel opvoeden, Marc Colpaert ◦ Eindrapport Brede School
 9. 9.  Kern van het onderwijsbeleid: o Persoonlijke en sociale ontwikkeling Beleidsnota 2009-2014: ◦ Open, veelzijdige en sterke persoonlijkheden vormen ◦ Kansen geven aan elk talent ◦ Leerlingen voorbereiden op een succesvolle start op de arbeidsmarkt ◦ De leraar erkennen als sleutelfiguur ◦ De maatschappelijke verworvenheid van onderwijs met lokale , regionale en internationale netwerken versterken
 10. 10.  Cultuureducatie in het onderwijsbeleid: ◦ meer en beter cultuureducatie voor alle leerlingen uitwerken ◦ Het deeltijds kunstonderwijs (DKO) verdiepen en verbreden ◦ De hervorming van het secundair onderwijs op de sporen zetten ◦ Het hoger onderwijslandschap vorm geven en rationaliseren ◦ Participatie aan levenslang leren verhogen ◦ De digitale kloof wegwerken ◦ Nieuwe eindtermen ontwikkelen en implementeren ◦ Brede scholen realiseren
 11. 11. Elke vorm van intentionele educatie die een bewusteomgang met cultuur nastreeft in een bewustgehanteerd medium.Cultuureducatie is binnen onze visie gericht oppersoonlijke en sociale ontwikkeling, opbewustwording en het verwerven van decompetentie en bereidheid om aan cultuur deel tenemen en deel te hebben
 12. 12.  Ons vermogen tot zelfreflectie, ons inzicht in de eigen cultuur én die van anderen vergroten Op zoek gaan naar de taal die het dichtst aansluit bij onze persoonlijkheid, en naar mogelijkheden om deze taal bewust te hanteren en ons er in uit te drukken Onze competentie en bereidheid deel te hebben en te nemen aan cultuur vergroten Doelgroep: kinderen en jongeren tot en met 18
 13. 13.  Meer en betere cultuureducatie voor iedereen De culturele competenties van leerkrachten en cultuureducatieve professionals verkennen en versterken Een brede leef- en leeromgeving creëren Artistieke talenten maximale ontwikkelingskansen bieden
 14. 14.  Beleidsraad cultuur, jeugd en onderwijs Ambtelijke verankering ACCE en CANON installeren commissie voor afstemming regelgeving / ontwikkeling kwaliteitskader Netwerking met diverse stakeholders (Vlaams en internationaal)
 15. 15.  meer en betere cultuureducatie voor iedereen - referentiekader voor onderwijs - beleidsinstrumentarium cultuur en jeugd - lezen en leesplezier - sensibilisering
 16. 16.  verkennen en versterken van competenties van leerkrachten en cultuureducatoren - expertisenetwerken cultuureducatie - actualisering van het beroepsprofiel leerkracht - VTO en EVC - beroepenstructuur en competentieprofiel
 17. 17.  Brede leef- en leeromgeving - brede school - infrastructuur - virtuele erfgoedexpert - jeugdculturele zones
 18. 18.  Ontwikkelingskansen voor toptalenten - hervorming DKO - individuele artistieke trajecten - masterclasses voor jonge talenten - beleidskader topcultuurscholen

×