Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Inspiratiemoment 'Burgerinitiatieven laten bloeien' - 22 september 2020

Download to read offline

Presentatie inspiratiemoment 'Burgerinitiatieven laten bloeien' (22 september 2020) - Socius, Steunpunt sociaal-cultureel werk vzw.

 • Be the first to like this

Inspiratiemoment 'Burgerinitiatieven laten bloeien' - 22 september 2020

 1. 1. INSPIRATIEMOMENT BURGERINITIATIEVEN LATENBLOEIEN Hal 5 – 22 september 2020 Socius vzw
 2. 2. DEELNEMEN AAN DE POLL § Free wifi Gasten@hal5 § Ga naar vevox.app § Geef 172-478-874 als ID in § Je vindt de inloggevens ook op de flyer 21/09/2020 www.socius.be 2
 3. 3. POLL IK BEN HIER … § VANUIT (MIJN LINK MET) EEN LOKAAL BESTUUR § ALS SOCIAAL-CULTUREEL WERKER § ALS BETROKKENE BIJ EEN BURGERINITIATIEF § UIT INTERESSE OF UIT EEN ANDERE SECTOR 21/09/2020 www.socius.be 3
 4. 4. WELKOMSTWOORD Burgemeester Mohamed Ridouani 21/09/2020 www.socius.be 4
 5. 5. TAKE 1 DE ONDERNEMENDE BURGER Elke Plovie onderzoekster UCLL 21/09/2020 www.socius.be 5
 6. 6. DE KRACHT VAN BURGERINITIATIEVEN VOOR DEMOCRATIE
 7. 7. DE ONDERNEMENDE BURGER? DE ONZICHTBARE PROFESSIONAL?
 8. 8. DYNAMISCH PERSPECTIEF
 9. 9. VOOR DE DEMOCRATIE?
 10. 10. ALS JULLIE MEER WILLEN WETEN Vragen? Elke.Plovie@ucll.be
 11. 11. TAKE 2 HET PROJECT HAL 5 Erik Béatse procesbegeleider PLA(y)CES en project Hal 5 21/09/2020 www.socius.be 13
 12. 12. TWEE DYNAMIEKEN VERENIGEN
 13. 13. DYNAMIEK 1 Insteek • Nieuwe invulling oud patrimonium • Ruimtelijke ordening • Stedelijkheid Actoren • buurtbewoners • Miss Miyagi • BUUR Opening • Buurtwerk • Gemeenschapsopbouw
 14. 14. DYNAMIEK 2 Insteek • Sociale grondrechten • Sociale rechtvaardigheid • Participatie • buurtgericht Actoren • Samenlevingsopbouw Opening • Gebied zelf als hefboom voor sociale grondrechten • Werken aan Aandachtsgebieden
 15. 15. POLL HAL 5 ALS INSPIRERENDE PLEK WELKE IDEEËN ROEPT HAL 5 BIJ JOU OP OM NIEUWE DYNAMIEKEN IN EEN BUURT TE KRIJGEN? 21/09/2020 www.socius.be 28
 16. 16. Waar we in slagen • Een toegankelijke semi-publieke ruimte • Een plaats voor jonge ondernemers • Vrijwilligerswerking en economische activiteiten combineren • Ruimte bieden en faciliteren voor nieuwe initiatieven (Allez Chantez, camping flamingo, volkskeuken, repair café, tentoonstelling, studiedagen)
 17. 17. Waar we naar moeten/willen kijken • Echte kruisbestuiving • Meer dan ‘consumeren’ • Interactie met de directe buurt • De evolutie van het project Hal5 zelf • De veranderende context
 18. 18. Kracht en spanningsveld sporen samen • De alliantie • De structuur • De financiering • Het businessmodel • De concessie • De governance • De tijdelijkheid
 19. 19. POLL LOKAAL BESTUUR EN BESTUURSORGANEN? ALS EEN BURGERINITIATIEF GROEIT EN EEN JURIDISCHE VORM KRIJGT, NEEM JE DAN HET LOKAAL BESTUUR MEE OP IN DE BESTUURSORGANEN? § JA § NEEN § ALS OBSERVATOR 21/09/2020 www.socius.be 32
 20. 20. POLL BUURTPARTICIPATIE? IS EEN BREDE EN OPEN VZW (IEDEREEN UIT DE BUURT OF UIT DE GEMEENTE KAN LID WORDEN) DE BESTE OPTIE OM PARTICIPATIE IN HET PROJECT TE GARANDEREN? § JA § NEEN § IK WEET HET NIET 21/09/2020 www.socius.be 33
 21. 21. concessie Gebiedsgerichte werking AGSL Dienst cultuur investeringen Toekomst Hal4/5 buurtcomités Opstart grote cohousing Mobiliteitsplan Kessel-Lo
 22. 22. TAKE 3 DE PIVOTERENDE AMBTENAAR Geert Laarmans dorpsconsulent Battel en Leest stad Mechelen Igor Geubbelmans Allazo Consulting en ex-afdelingshoofd Vrije Tijd Balen Gie Van den Eeckhaut stafmedewerker Socius 21/09/2020 www.socius.be 35
 23. 23. POLL DE ‘PIVOTERENDE AMBTENAAR’ IS BEST… § … een informele rol, gegroeid uit organisch samenspel tussen bestuur en ambtenaren. § … een formele rol, vastgelegd in beleid en organigram. § … een beeld dat meerdere ambtenaren moeten nastreven.
 24. 24. TAKE 4 BUURTBUDGET EN TIJDELIJKE BESTEMMING Christa Truyen sociaal-cultureel werker Vormingplus Kempen Annelies Van der Donckt projectmanager stadsontwikkeling stad Vilvoorde Nele Vanderhulst stafmedewerker Socius 21/09/2020 www.socius.be 37
 25. 25. BUURTBUDGET ARENDONK Christa Truyen sociaal-cultureel werker Vormingplus Kempen 21/09/2020 www.socius.be 38
 26. 26. POLL IK HEB AL PRAKTIJKERVARING MET BUURTBUDGET. § WAAR § NIET WAAR 21/09/2020 www.socius.be 39
 27. 27. POLL IK KEN ARENDONK VAN… § … HAAR STADSRECHTEN § … HAAR OVERVLOEDIGE REGENBUIEN § … HAAR VALKENIERS § … HAAR BUURTBUDGET § … NERGENS 21/09/2020 www.socius.be 40
 28. 28. WAT IS EEN BUURTBUDGET? Een krediet toegekend door de lokale overheid aan wijken of buurten dat ze autonoom kunnen besteden aan lokale initiatieven. De realisatie is in handen van de buurt, dient het algemeen belang en wil sociale cohesie en leefbaarheid verhogen. 21/09/2020 www.socius.be 41
 29. 29. PILOOTTEST VAN EEN METHODIEK § Leaderproject Kempen Oost § PERIODE: 2018 – 2019 § In 2 landelijke gemeenten Arendonk en Balen § Projectpartners: Thomas More (Vonk3), Vormingplus Kempen, gemeenten Arendonk en Balen 21/09/2020 www.socius.be 42
 30. 30. EEN VERHAAL VAN EEN GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID 21/09/2020 www.socius.be 43
 31. 31. BETROKKEN ACTOREN § Lokaal bestuur § Financiële investering: budget voor buurt en werkingsbudget § Tijdsinvestering § Werkingskader § Open minded voor burgerparticipatie: co-creatie en meebeslissen § Lokale ambtenaar en (externe) procesbegeleider § Brugfiguren in buurt en tussen buurt en beleid 21/09/2020 www.socius.be 44
 32. 32. BETROKKEN ACTOREN § Buurtbewoners § Engagement voor een participatieproces § Geven ideeën § Beslissen mee over de besteding van het budget § Werken actief mee aan de uitvoering § Zorgen voor een breed draagvlak in de buurt 21/09/2020 www.socius.be 45
 33. 33. BETROKKEN ACTOREN: SAMENSPEL 21/09/2020 www.socius.be 46 Buurtbudget Lokale ambtenaar Procesbegeleider Buurtbewoners Lokaal beleid
 34. 34. BUURTBUDGET IN PRAKTIJK IN ARENDONK § Voorbereiding – januari tot oktober 2018 § Afbakening van de buurt § Werkingskader § Promotie project § Startmoment § Van ideeën tot uitvoering: oktober 2018 – eind 2019 § Verzamelen van ideeën § Van idee tot uitvoering § Verduurzaming 21/09/2020 www.socius.be 47
 35. 35. AFBAKENING VAN DE BUURT § Buurt? Door bewoners ervaren als een bij elkaar horend geheel § Grootte § Mix sociale achtergrond § Aan-/afwezigheid van buurtgevoel § Keuze buurt bepaalt verder verloop 21/09/2020 www.socius.be 48
 36. 36. WERKINGSKADER § Meerdere bewoners hebben er voordeel bij § Meer samenhorigheid § Buurt wordt aangenamer § Afspraken naar opvolging § Verrijking voor de openbare ruimte § Zorgt voor enthousiasme bij de buurtbewoners § Realistisch en haalbaar 21/09/2020 www.socius.be 49
 37. 37. OPSTART LOKALE WERKGROEP § Hoe buurtbewoners kiezen? § Verkenning buurtbeleving en behoeften… § Ambassadeurs § Voorbereiding startmoment 21/09/2020 www.socius.be 50
 38. 38. OPSTART BUURTVERKENNING 21/09/2020 www.socius.be 51
 39. 39. PROMOTIE PROJECT § Ambassadeurs § Huisbezoeken door procesbegeleiders § Flyer uitnodiging startmoment, persoonlijke afgifte § Fotozoektocht ‘Ken je buurt’ § Project zichtbaar in de wijk. 21/09/2020 www.socius.be 52
 40. 40. STARTMOMENT § Feest § Talenten uit de buurt § Kennismaking: buren, lokaal bestuur, procesbegeleiding § Info project en werving participatie- project 21/09/2020 www.socius.be 53
 41. 41. VERZAMELEN VAN IDEEËN § Alle buurtbewoners uitgenodigd § Inspiratie: functies van de openbare ruimte § Top 4: ontmoeting, sport, ontspanning en groen § Werkgroepjes formuleren ideeën en voorstellen van top 4 21/09/2020 www.socius.be 54
 42. 42. IDEEËN TOETSEN EN SELECTEREN § Toetsen aan werkingskader § Ontmoeting: banken en picknicktafels § Ontmoeting en ontspanning: § Petanquebanen § Fietskar § Groen: bloembakken verfraaien 21/09/2020 www.socius.be 55
 43. 43. IDEEËN TOETSEN EN SELECTEREN § Toetsen aan lokaal bestuur § Kantelmoment: vasthouden of loslaten? § Materialen ‘middel tot’ § Buurtactiviteiten § Activiteitenkalender: samenhorigheid, samenwerking, zingeving. 21/09/2020 www.socius.be 56
 44. 44. VAN IDEEËN TOT UITVOERING § Offertes, bestellingen § Samenwerking buurtbewoners, begeleiders en lokaal bestuur 21/09/2020 www.socius.be 57
 45. 45. VAN IDEEËN TOT UITVOERING: SAMENWERKING Lokaal bestuur vult bloembakken Buurt plant en verzorgt bloemen 21/09/2020 www.socius.be 58
 46. 46. VAN IDEEËN TOT UITVOERING: SAMENWERKING Lokaal bestuur zorgt voor uitgraven van petanqueplein en bewoners helpen mee Buurt koopt fietskar, buurtbewoner maakt multibruikbare fietsaansluiting 21/09/2020 www.socius.be 59
 47. 47. VAN IDEEËN TOT UITVOERING: SAMENWERKING Lokaal bestuur plaatst banken en picknicktafels Buurt organiseert activiteiten 21/09/2020 www.socius.be 60
 48. 48. AANDACHT VOOR DE TOEKOMST § Inbouwen vanaf de start § Overleg lokaal bestuur § Opstart buurtcomité als erkende gespreks- partner voor buurtwerking en – aangelegenheden § Uitrol naar andere buurten 21/09/2020 www.socius.be 61
 49. 49. www.buurtbudget.be Inzichten, methodieken en tips 21/09/2020 www.socius.be 62 MEER WETEN?
 50. 50. HET LAATSTE WOORD AAN DE BUURTBEWONERS 21/09/2020 www.socius.be 63
 51. 51. STADSMAKERS EN DE ZOMER VAN ASIAT 2019 Annelies Van der Donckt projectmanager stadsontwikkeling stad Vilvoorde 21/09/2020 www.socius.be 64
 52. 52. DE ASIAT- SITE : CONTEXT EN SITUERING § Voormalige militaire basis in het noorden van Vilvoorde § Logistieke loodsen en werkplaatsen ASIAT § Niet of weinig gekend bij de bevolking § Leegstand sedert 2015 – vandalisme en verloedering § Verworven door de stad in 2018 § Ambitie van de stad: ruimte voor snel groeiende en jonge bevolking 21/09/2020 www.socius.be 65
 53. 53. TOESTAND VAN DE SITE 21/09/2020 www.socius.be 66
 54. 54. ACTIVERING VAN DE SITE? 21/09/2020 www.socius.be 67 1. Stadsmakerstraject via conceptsubsidie Tijdelijk Anders Bestemmen TAB: opportuniteit 2. Identiteit versterken: samenwerking festival van HORST 3. Publieke toegankelijkheid & rol publieke ruimte 4. Intense interne samenwerking
 55. 55. 1. OP ZOEK NAAR STADSMAKERS § Via conceptsubsidie TAB stedenbeleid: samenwerking met Surplus - Common Ground – 51N4E § Asiat = pilootproject § Experimentele stadsontwikkeling: functioneren van de site testen aan de hand van concrete projecten § Oproep Stadsmakers in oktober 2018 21/09/2020 www.socius.be 68
 56. 56. 21/09/2020 www.socius.be 69
 57. 57. PROCEDURE TAB • Oproep Stadsmakers oktober 2018 • Sitebezoek begin december 2018 • Projectpitchen verzamelen januari 2019 • Matchmaking ifv clustering: één aanspreekpunt • Indienen projectdossier februari 2019 • Toewijzing pioniersprojecten zomer in maart 2019 • Programma samenstellen • Procesbegeleiding in uitvoering met als doel misbaar te zijn • Opstap naar TAB 2020-2024? 21/09/2020 www.socius.be 70 APPLICATIE PROCEDURE STAD VILVOORDE ZOEKT STADSMAKERS Stad Vilvoorde zoekt + = STADSMAKERS LANCERING Stadsmakeroproep SITEBEZOEK met geïnteresseerden PROJECTPITCH deadline digitale indiening 4/01/2019, 12u via stadsmakers@vilvoorde.be MATCHMAKING SESSIE op locatie, half januari op uitnodiging, verdere info volgt (enkel bij indiening projectpitch) DEFINITIEVE DEADLINE indiening projectdossier Voor het KT traject: voor zomer 2019 pioniersprojecten in de loop van februari Voor het LT traject: definitieve data nog te bepalen TOEWIJZING KT traject: voor zomer 2019 pionierprojecten Begin maart 2019 Voor het LT traject: definitieve data nog te bepalen
 58. 58. 21/09/2020 www.socius.be 71
 59. 59. OVERKOEPELENDE COMMUNICATIE 21/09/2020 www.socius.be 72
 60. 60. 21/09/2020 www.socius.be 73
 61. 61. 21/09/2020 www.socius.be 74 DIVERSE ACTIVITEITEN DOOR STADMAKERS
 62. 62. 2. SAMENWERKING FESTIVAL HORST § Interesse in koeltorens § Vergelijkbare ambities § Sterke focus op jeugd § Stadsmaker met internationale uitstraling § Interventies in publieke ruimte § Kunstenparcours oa in koeltoren § Sterke identiteit aan de site § Samenwerking voor 3 jaar 21/09/2020 www.socius.be 75
 63. 63. 21/09/2020 www.socius.be 76
 64. 64. 21/09/2020 www.socius.be 77
 65. 65. 3. ROL VAN PUBLIEKE RUIMTE § Site publiek toegankelijk maken § Aanzet nodig om plek te verkennen (faciliterende overheid) § Design & Build opdracht gepubliceerd november 2018: § ontwerp en uitvoering in 6mnd § samenwerking Hout & Plantgoed- 51N4E-Onkruid-Open Air § Inzetten op accenten: poorten- centraal Paradeplein- spelelementen-aquaduct 21/09/2020 www.socius.be 78
 66. 66. 21/09/2020 www.socius.be 79
 67. 67. 21/09/2020 www.socius.be 80
 68. 68. 4. INTENSE INTERNE SAMENWERKING § Samenwerking tss verschillende diensten: § cultuur-evenementen § openbaar domein § logistiek § jeugd § sport § gebouwenbeheer § communicatie § RO § … § Aanwezigheid op de site ifv dagelijks beheer: oa jobstudenten, via whatsapp § Coördinatie diverse projecten § Verwerving via onteigeningsprocedure § TAB conceptsubsidie opvolgen § Aanleg openbaar domein § Beheer van de site: sleutelbeheer, veiligheid, opkuis, herstellingen.. § Onderzoek mogelijkheden bestaande nutsleidingen § Herbestemmingstraject RUP– vergunningen § Procedures en overeenkomsten … § Evenementen stad zomer 2019 § Belang van aanspreekpunt intern (en extern) 21/09/2020 www.socius.be 81
 69. 69. TOEKOMST? § Procedure voor aanstellen extern beheerder loopt § Evenwicht met ambities stad: oa lokale participatie van burgers § Onderzoek nutsleidingen is cruciaal § Minimum 5 jaar (+5 jaar) § Ondertussen opmaak masterplan en RUP voor definitieve ontwikkeling 21/09/2020 www.socius.be 82
 70. 70. TAKE 4 BUURTBUDGET EN TIJDELIJKE BESTEMMING Een slotvraag 21/09/2020 www.socius.be 83
 71. 71. TAKE 5 TAKE FIVE MINUTES… Gie Van den Eeckhaut stafmedewerker socius Elke Plovie onderzoekster UC Leuven-Limburg Annelies Van der Donckt projectmanager stadsontwikkeling stad Vilvoorde Erik Béatse procesbegeleider PLA(y)CES en project Hal 5 Katleen Vantyghem schepen van o.a. participatie in Heist-op-den-Berg 21/09/2020 www.socius.be 84
 72. 72. ONZE DEMOCRATIE IS NIET IN CRISIS, MAAR IS IN VOLLE TRANSITIE. NIEUWE VERSCHIJNINGSVORMEN VAN DEMOCRATIE EN PARTICIPATIE TONEN ZICH EERST OP HET LOKALE VLAK. DAAR WAAR BURGERS VAN ONDERUIT NIEUWE DEMOCRATISCHE VERHOUDINGEN ONTWIKKELEN.
 73. 73. BURGERS ZIJN IN BEWEGING. ZE ZIJN TOT VEEL BEREID ÉN ZE DOEN VAN ALLES. OP EEN ANDERE MANIER DAN VROEGER: ER WORDT ‘GEHANDELD’ OM EEN PROBLEEM OF UITDAGING AAN TE PAKKEN. HET IS EEN KWESTIE VAN ‘DOEN’.
 74. 74. VRUCHTBARE BODEM VOOR BURGERINITIATIEVEN? Lokale besturen willen wel, maar hoe? Er is geen blauwdruk. Het veld ontwikkelt zich al doende … Take five: een korte pauze voor een bezinning over vijf kwesties om stappen te zetten in een welbewust beleid.
 75. 75. KERNKWESTIE 1: ZORGVULDIG VERBINDING MAKEN § Sterke relaties in de tussenruimte § Grondhouding gericht op vertrouwen, erkenning, bemoediging § Cocreatie of elkaar de ruimte laten § Informalisering van de politiek § Nieuwsgierig, experiment aanmoedigen, eigenaarschap laten waar het is § Behoedzaamheid bij coalitiewissel § De ‘pivoterende ambtenaar’
 76. 76. KERNKWESTIE 2: DE DYNAMIEK ‘VAN DOEN’ VERSTERKEN Zo weinig mogelijk belemmeringen tussen bedenken en doen § Condities die creativiteit en connecties stimuleren § Bied ondersteuning die de kwaliteit van de initiatieven van burgers versterkt, met respect voor hun eigenaarschap. § Speel mee in de netwerken rond kwesties die burgers echt bezighouden, vertrek niet altijd van de eigen agenda. § Schep ‘korte ketens’ van handelen § Diversifieer bronnen voor middelen en inkomsten
 77. 77. KERNKWESTIE 3: SAMEN DE TUSSENRUIMTE BEHEREN § Waar zelf de regie en waar ondersteunende rol? § Voer het kerntakendebat met en binnen de ruime gemeenschap. § Waardeer wanneer burgers doen wat je niet zelf kan of wil doen § Kunnen/willen burgers zinvol taken van lokale besturen overnemen? Ondersteun de overgang. § Wat met bestaande participatiearrangementen in de tussenruimte? § Meervoudigheid van burgerinitiatieven: ook meervoudigheid van participatiearrangementen. § Alle arrangementen consequent dezelfde boodschap: “lokale besturen nemen hun burgers ernstig!”
 78. 78. KERNKWESTIE 4: REGELEN ÉN RECHT DOEN AAN HET VERSCHIL § Het gelijkheidsbeginsel in nieuwe vormen § Het gelijkheidsbeginsel in een goed geregeld ‘deliberatief proces’ § Minimaal: grondig screenen van de bestaande reglementen
 79. 79. KERNKWESTIE 5: LEGITIMEREN ÉN DE TOEGANG VERRUIMEN § Lokale besturen moeten niet alle burgerinitiatieven ondersteunen! § Initiatieven van ondernemende burgers toetsen aan het algemeen belang: § legitimering: oog hebben voor het draagvlak van zich ontwikkelende burgerinitiatieven. § toegang tot het initiatief: moet voldoende ruim en open zijn zodat eenieder die een belang zou kunnen hebben bij het initiatief ook betrokken kan geraken. § Begrenzende rol
 80. 80. Zorgvuldig verbinding maken De dynamiek 'van doen' versterken Samen de tussenruimte beheren Regelen én recht doen aan het verschil Legitimeren én de toegang verruimen
 81. 81. De lokale democratie staat nooit stil § Gelukkig § Reflectie voeren, experimenterend beleid ontwikkelen § Praktijksuggesties uitproberen? § Take Five: een artikel in je mailbox …
 82. 82. POLL WELKE KWESTIE VORMT VOLGENS JOU DE GROOTSTE UITDAGING? § Zorgvuldig verbinding maken § De dynamiek ‘van doen’ versterken § Samen de tussenruimte beheren § Regelen én recht doen aan het verschil § Legitimeren én de toegang verruimen
 83. 83. SLOTWOORD Gie Van den Eeckhaut stafmedewerker Socius 21/09/2020 www.socius.be 96
 84. 84. CONTACT Socius, Steunpunt sociaal-cultureel werk vzw Sainctelettesquare 19 ・ 1000 Brussel T 02 215 27 08 E welkom@socius.be W www.socius.be www.veranderalles.be www.prettiggeleerd.be @sociustweets facebook.com/sociaalcultureel

Presentatie inspiratiemoment 'Burgerinitiatieven laten bloeien' (22 september 2020) - Socius, Steunpunt sociaal-cultureel werk vzw.

Views

Total views

1,600

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

699

Actions

Downloads

21

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×