Iris Verhoeyen - Jeugdwerk en erfgoed

281 views

Published on

E-land Studiedag | Jongeren in vrije tijd en erfgoed

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Iris Verhoeyen - Jeugdwerk en erfgoed

 1. 1. JONGEREN & ERFGOED
 2. 2. Jeugdwerk =sociaal-cultureel werk op basis vanniet-commerciële doelen voor of doorde jeugd van drie tot en met dertig jaar,in de vrije tijd, onder educatieve begeleidingen ter bevordering van de algemene enintegrale ontwikkeling van de jeugd diedaaraan deelneemt op vrijwillige basis;
 3. 3. Enorme diversiteit jeugdwerkvormen Verenigingen & Advies &Jeugdwerk projecten Voorzieningen ondersteuning Landelijke Vlaamse jeugdverenigingen Vlaams Jeugdraad Participatie en Jeugdverblijf informatie centra De Cultuureducatieve org AmbrassadeProvinciaal Poltieke VVJ jongerenorg. Jeugd Jint Experimenteel herbergen Lokaal Internationaal Keki
 4. 4. Jeugdverenigingen
 5. 5. Cultuureducatie
 6. 6. Participatie - informatie
 7. 7. Lokale praktijken
 8. 8. • Overzicht Vlaams erkende en gesubsidieerde jeugdverenigingen in Vlaanderen www.sociaalcultureel.be/jeugd/subsidies.aspx• Overzicht jeugdwerk in Vlaanderen (lokaal, provinciaal, Vlaams) www.jeugdorganisaties.be
 9. 9. Identiteit van het jeugdwerk• Ontmoeting mogelijk maken• Ervaring aanbieden• Leerprocessen faciliteren• Stem van k&j (laten) horenParticipatief: door en met kinderen en jongerenProcesgericht: leefwereld van kinderen en jongerenCoachend: stimuleren zelfontplooiingGroepsgericht met aandacht voor individu: interactie
 10. 10. Functies van het jeugdwerkPedagogische functie• Vaardigheden om zichzelf te integreren• individuele opvoedingSociale functie• Herverdeling van ontplooiingskansen• Sociale actie• Vrijetijdsfunctie• Organiseren van de vrije tijd van k&j• spelfunctie van jeugdwerk
 11. 11. Jongeren in de vrije tijdVrijetijdsaanbod voor jongeren• Samenleving is heel aanbod gestuurd• Overaanbod aan (georganiseerde) vrijetijdsactiviteiten• Leefwereldgericht• Participatie
 12. 12. Jongeren in de vrije tijdOpletten voor aanbodsturing• Aanbod = organisatieperspectief• Inbreken op de ongeorganiseerde vrije tijd is niet evidentSpeel in op de leefwereld van k&j• Vraag = jongerenperspectief, erfgoed niet “sexy verpakken”,Co-creatie en participatie• Samen creëren, creativiteit, zelfontplooiing, invullingCoachen en begeleiden• Investeren in k&jBlik op de samenleving• Gerichte samenwerking met organisaties jeugdwerk
 13. 13. “De” jongerenOp welke jongeren richt je je ?• Jongeren zijn niet te vatten in 1 publiek• Leeftijden, noden, behoeften, leefwereld• Denk aan het praktisch / organisatorische !
 14. 14. Communicatie• Uitnodigen om samen iets te doen• Uitdagen om iets nieuws te doen• Uitdagen om iets beter te doen
 15. 15. Iris VerhoeyenStafmedewerker cultuurDe Ambrassadeiris.verhoeyen@ambrassade.be

×