SlideShare a Scribd company logo
1 of 61
Download to read offline
SOSIAALINEN MEDIA JÄRJESTÖTYÖSSÄ 
ja opiskelijatoiminnassa 
Tehyn opiskelijatyön risteily - Viking Mariella 
Viestintä-Piritta 
Piritta Seppälä @Piritta 
22.11.2014 
www.viestintapiritta.fi
viestintä-pirittan piritta 
Referenssit: 
Piritta Seppälä @Piritta 
Sosiaalisen median kouluttaja ja asiantuntija 
Viestintä-Piritta vuodesta 2010 
#järjestösome-kirjailija (2011 ja 2014) 
Järjestöaktiivi ja Hetkyn Yrittäjyysverkoston pj
puheenvuoron SISÄLTÖ 
Miksi sosiaalinen media järjestötyön osana? 
Some-viestinnän mahdollisuudet omassa käytössä 
Facebook ja Instagram viestintävälineinä omassa käytössä 
Mikä ihmeen hashtag? 
Twitter-vinkkejä twiittaamista harkitseville 
Some esille kaikkialle 
Työminä ja yksityisminä 
Julkaisemisen rajat: mitä saa ja mitä ei saa jakaa? 
@Piritta ©Viestintä-Piritta
©Viestintä-Piritta 
miksi sosiaalinen media 
järjestötyön osana? 
@Piritta
1. tiedonjako ja viestintä tehostuvat 
F A C E BOOK - S I VU T J A - R YHMÄT T I EDONJ A KOON J A K E S K U S T E L U UN 
©Viestintä-Piritta 
@Piritta
1. tiedonjako ja viestintä tehostuvat 
©Viestintä-Piritta 
@Piritta 
T WI T T ER J A INS TAGRAM NOP E AAN J A T I I V I I S E EN V I E S T INTÄÄN 
T WI T T ER 
I N S TAGRAM
1. tiedonjako ja viestintä tehostuvat 
©Viestintä-Piritta 
@Piritta 
YOUTUB E V INK K I EN J A KOON J A V E R K KOLÖYDE T TÄV Y Y T E EN 
YOUTUB E
1. tiedonjako ja viestintä tehostuvat 
©Viestintä-Piritta 
@Piritta 
S L I D E S H A R E J Ä R J E S T Ö T I E D O N J A KO O N H E L P O S T I S E L AT E N 
S L I D E S H A R E
1. tiedonjako ja viestintä tehostuvat 
©Viestintä-Piritta 
@Piritta 
S I S Ä I S T Ä V I E S T I N T Ä Ä S U L J E T U I S S A R Y H M I S S Ä
1. tiedonjako ja viestintä tehostuvat 
©Viestintä-Piritta 
@Piritta 
V I E S T I N TÄ Ä N U O R I L L E H E I D Ä N K ÄY T TÄMI L L Ä Ä N V Ä L I N E I L L Ä 
WHAT S A P P S I S Ä I S E E N J A O P I S K E L I J AV I E S T I N TÄ Ä N
2. ollaan siellä missä opiskelijatkin 
©Viestintä-Piritta 
@Piritta 
Lähde: Carat Consumer Connection System 2013 ja 2014
2. ollaan siellä missä opiskelijatkin 
http://suomenkuvalehti.fi/jutut/ 
kotimaa/teinit-kertovat-tata-siella-somessa- 
tehdaan/? 
shared=53244-6ecd62d4-500 
Nuorten viestintäkulttuuri elää jatkuvasti. Pysy kärryillä seuraamalla lähipiirin nuorten viestintää. 
@Piritta ©Viestintä-Piritta
2. ollaan siellä missä opiskelijatkin 
15-20-vuotiaat noin 15 tuntia somessa / viikko 
http://www.ebrand.fi/ 
somejanuoret2013/nuoret-ja- 
ajankaytto/ 
@Piritta ©Viestintä-Piritta
2. ollaan siellä missä opiskelijatkin 
SOMEN KÄYTTÖ LISÄÄNTYY (5% KASVU 2013-14) 84% 16-24-vuotiaista on päivittäin somessa 
@Piritta ©Viestintä-Piritta
3. tavoitetaan uusia jäseniä 
S O M E N K ÄY T T Ö L I S Ä Ä N Ä K Y V Y Y T T Ä V E R KO S S A J A H A K U T U L O K S I S S A 
©Viestintä-Piritta 
@Piritta
3. tavoitetaan uusia jäseniä 
S O M E N K ÄY T T Ö L I S Ä Ä N Ä K Y V Y Y T T Ä V E R KO S S A J A H A K U T U L O K S I S S A 
©Viestintä-Piritta 
@Piritta
3. tavoitetaan uusia jäseniä 
B LOGI T I HMI S T E N N Ä KÖ K U LMI A E S I I N T U O V A N T I EDO N J A K A J A N A 
©Viestintä-Piritta 
@Piritta
3. tavoitetaan uusia jäseniä 
B LOGI E N S U O S I O O N K A S V U S S A J Ä L L E E N J A N I I T Ä L U E T A A N PA L JON 
©Viestintä-Piritta 
@Piritta 
2010: 40% luki blogeja 
2011: 35% 
2012-13: 38% luki blogeja 
2014: 48% lukee blogeja!
3. tavoitetaan uusia jäseniä 
©Viestintä-Piritta 
@Piritta 
S O M E S T A O H J AT A A N V E R K KO S I V U I L L E J A PÄ I N VA S T O I N
4. AJANKOHTAISKESKUSTELUN SEURANTA 
©Viestintä-Piritta 
@Piritta 
T Ä S S Ä J A NY T - R A POR T I T ” S UOR AN A” NE UVO T T E L UI S T A
4. AJANKOHTAISKESKUSTELUN SEURANTA 
K E S K U S T E L U N S E U R A N TA A # A I H E T U N N I S T E I D E N ( H A S H TA G I E N ) A V U L L A 
©Viestintä-Piritta 
@Piritta 
#LAKKO #AHVENANMAA
4. AJANKOHTAISKESKUSTELUN SEURANTA 
K E S K U S T E L U N S E U R A N TA A # A I H E T U N N I S T E I D E N ( H A S H TA G I E N ) A V U L L A 
©Viestintä-Piritta 
@Piritta
©Viestintä-Piritta 
5. tapahtumaviestintä 
@Piritta 
T A PAHTUMI A F A C E BOOK I S S A J A KUV I A INS T AG R AMI S S A
# T I E D O N V I R TA A 14 
©Viestintä-Piritta 
5. tapahtumaviestintä 
@Piritta 
L I V E R A P O R T O I N T I A TA PA H T U M I S T A O M I I N S O M E - P R O F I I L E I H I N 
I N S TAGRAM 
T WI T T ER
©Viestintä-Piritta 
5. tapahtumaviestintä 
@Piritta
some-viestinnän mahdollisuudet 
©Viestintä-Piritta 
omassa käytössä 
@Piritta
OTA SOME ROHKEASTI ITSE HALTUUN! 
Aktiivisuus ja avoin viestintä tekee toiminnastanne kiinnostavampaa ja helposti lähestyttävää. 
@Piritta ©Viestintä-Piritta
MITEN HYÖDYNTÄÄ FACEBOOKIA? 
©Viestintä-Piritta 
@Piritta
FACEBOOK-PROFIILisi 
Tykkää omalla profiilillasi niistä sivuista, mitä Facebookissa alaasi liittyen jo on. 
@Piritta ©Viestintä-Piritta
FACEBOOK-PROFIILisi 
Tilaa sivujen päivitykset profiiliisi ja tiedät heti, kun sivu on tehnyt päivityksiä. 
@Piritta ©Viestintä-Piritta
FACEBOOK-PROFIILisi 
R E A G O I PÄ I V I T Y K S I IN 
Tykkää 
Kommentoi 
Jaa eteenpäin 
Jokainen reaktio merkitsee! 
Jokainen tykkäys lisää 
tunnettavuutta, jokainen 
kommentti kasvattaa sivun 
näkyvyyttä ja jokainen jako 
tuo asiaa myös sinun 
Facebook-kaveriesi 
tietoisuuteen 
@Piritta ©Viestintä-Piritta
FACEBOOK-PROFIILisi 
J A A T I E TOA P ROF I I L I I S I 
Jos kaveripiiriäisi ei haittaa 
Tehy-aiheiset päivitykset, jaa 
tietoa myös omaan profiiliisi 
Voit jakaa julkisina päivityksinä 
työtä tai järjestötoimintaa 
koskevat päivitykset, jolloin 
kaikki näkevät ne 
Voit myös tehdä listoja, jolloin 
tietoa jakaessasi valitset, kuka 
kavereistasi päivitykset näkee 
@Piritta ©Viestintä-Piritta
FACEBOOK-PROFIILisi 
Liity toimintaa koskettaviin ryhmiin ja ole niissä aktiivinen! Kysy, jaa tietoa ja kommentoi. 
@Piritta ©Viestintä-Piritta
FACEBOOK-PROFIILisi 
Tilaa ryhmien ilmoitukset omaan profiiliisi ja tiedät heti, kun niissä julkaistaan jotakin. 
@Piritta ©Viestintä-Piritta
FACEBOOK-PROFIILisi 
Pohdi Facebook-pikaviestien (chatin) mahdollisuuksia viestinnässä muiden kanssa. 
@Piritta ©Viestintä-Piritta
OLISIKO INSTAGRAMISTA JOTAKIN ILOA? 
©Viestintä-Piritta 
@Piritta
INSTAGRAM 
@Piritta ©Viestintä-Piritta
MIKÄ INSTAGRAM ON? 
Mobiilisovelluksien kautta pääasiassa käytettävä kuvien ja videoiden jakoon tarkoitettu palvelu 
Perustettu vuonna 2010 
Facebook osti Instagramin vuonna 2012 
Erityisesti nuorten suosima sosiaalisen median palvelu (ikäraja 13 vuotta) 
Palvelussa seurataan toisia käyttäjiä, ”kaveerataan”, ja kuvatekstit kirjoitetaan usein 
#aihetunniste-sanoja käyttäen 
Instagram-kuvia jaetaan paljon myös Facebookiin ja muille some-kanaville 
Suomessa käyttäjämäärä noin 300 000, nopeimmin kasvava some-palvelu vuonna 2014 (lähde: 
Carat Consumer Connection System 2013 ja 2014 -tutkimukset) 
Nettiselaimessa Instagramia voi käyttää joko Instagramin tai Iconosquaren kautta, kuvien 
lataaminen tehdään mobiililaitteen kautta 
@Piritta ©Viestintä-Piritta
MIKSI INSTAGRAMIA KÄYTETÄÄN? 
Omaan elämään liittyvien, nopeasti käsiteltävien kuvien jakamiseen muiden nähtäväksi 
Useimmiten kuvia jaetaan julkisesti koko maailman selattavaksi 
Muiden käyttäjien kuvien selailuun, niiden tykkäilyyn ja kommentointiin 
Kavereiden kuvien selailuun, kommentointiin ja tykkäämiseen 
Omien kuvien jakamiseen Instagramista myös muihin some-kanaviin 
Viestintään kuvien avulla, joka on helpompaa kuin sanoin kuvailtuna 
@Piritta ©Viestintä-Piritta
siksi insta (Twitterissä 
sanottua): 
”Asia on helpompi kertoa kuvalla - tunnelma, kuvakulma, sävyt - valinnat ovat rajattomat” 
”Kuvat saa käsiteltyä muutamalla klikkauksella - simppeliä ja hauskaa” 
”Nuorten kohtaamiseen. Erään nuoren kommentti: ”Ei kukaan jaksa lukee jotain tylsiä 
tekstipäivityksiä, kun asian voi kertoa kuvalla.” 
”Mielenkiintoista seurata, mitä ihmiset valitsevat kertovansa elämästään kuvin. Yksi kuva kertoo 
enemmän kuin tuhat sanaa.” 
”Hyvä tutkailla, mitä muut vaikkapa Hesassa tai Pariisissa touhuaa tai miltä jossain 
tapahtumassa näyttää. Plus tietty kaverit.” 
”Haluaisin, että useampi näkisi kuvia, joissa olen kokenut onnistuneeni. Jaan nykyään lähes 
pelkästään harrastusten tuotoksia.” 
”Kuvallinen ilmaisu on aina ollut minulle luontevinta, ja on ihana seurata hetkiä ihmisten 
elämästä ympäri maailmaa.” 
@Piritta ©Viestintä-Piritta 
K I I T O S T W I T T E R I S S Ä KOMMENT O I N E E T 2 8 .10 .14 !
MIKSI insta organisaatiolle? 
Organisaation kuvien ja lyhyiden videoiden (3-15 sekuntia) jakamiseen 
Ihmisten tavoittamiseen ja tiedonjakoon visuaalisin keinoin 
Kontaktin luomiseen palvelua käyttäviin kohderyhmiin 
Verkkonäkyvyyden ja -läsnäolon lisäämiseen 
Organisaation toiminnan markkinointiin ja kampanjointiin 
#aihetunnisteiden kautta organisaatiota koskevien kuvien selaamiseen ja niihin reagointiin, 
esimerkiksi tykkäämällä ja kommentoimalla 
@Piritta ©Viestintä-Piritta
OMAT INSTAGRAM-STEPIT 
Lataa Instagram älypuhelimeesi 
Etsi kuvia #aihetunnisteilla 
Tykkää ja kommentoi löytämiäsi kuvia 
Jaa kuvia toiminnastanne 
Käytä nuorten käyttämiä #aihetunnisteita 
MITÄ NE VOISIVAT OLLA? 
@Piritta ©Viestintä-Piritta
©Viestintä-Piritta 
MIKÄ IHMEEN HASHTAG? 
@Piritta
mikä ihmeen hashtag? 
#Aihetunnisteet eli hashtagit korostavat päivityksessä olevaa asiaa. 
Niitä käytetään pääasiassa Instagramissa ja Twitterissä. 
Risuaidalla merkitty sana toimii lisäksi avainsanana ja hakukanavana. 
#Aihetunnisteiden avulla tehtyä keskustelujen, asioiden, ilmiöiden, tapahtumien ja 
maailmanmullistusten seurantaa tehdään yhä enemmän. 
Tavalliset Twitterin ja Instagramin käyttäjät seuraavat heitä kiinnostavia aiheita ja kuvia 
#tunnistesanojen avulla. Myös media hakee haastateltavia tunnistehakuja tekemällä. 
Instagramissa jaetun kuvan tai videon kuvateksti voi koostua pelkistä tunnistesanoista. 
Twitterissä suositellaan käyttämään maksimissaan kolmea tunnistesanaa per twiitti. 
Facebookissa tunnisteet toimivat myös hakusanoina, mutta niiden käyttö siellä on vähäisempää. 
@Piritta ©Viestintä-Piritta
TIETOA #TUNNISTEILLA 
@Piritta ©Viestintä-Piritta
twitter-vinkkejä twiittaamista 
©Viestintä-Piritta 
harkitseville 
@Piritta
MIKÄ twitter ON? 
Mikroblogiksikin kutsuttu sosiaalisen median palvelu, missä jaetaan 140 merkkiä pitkiä viestejä 
Perustettu vuonna 2006 
Tiiviit twiitit voivat sisältää tekstiä, linkkejä, kuvia, videolinkkejä, Vine-videoita, hashtageja, 
toisten twiittaajien nimimerkkejä ja paikkatietoja 
Twitter on avoimen tiedonjaon ja -haun kanava, missä keskustellaan ajankohtaisista asioista 
Twitterissä jaetaan paljon uutisia ja linkkejä muihin ajankohtaisasioihin 
Twitteriä käytetään paljon myös tapahtumaraportointiin, ns. livetwiittaamiseen hashtageilla 
Mainokset tulivat Suomessa käyttöön syksyllä 2013 ja niitä näkyy palvelussa yhä enemmän 
@Piritta ©Viestintä-Piritta
omat twitter-stepit 
Kirjaudu Twitteriin osoitteessa twitter.com 
Ala seuraamaan kiinnostavia twiittaajia 
Etsi keskusteluja eri #aihetunniste-sanoilla 
Uudelleentwiittaa löytämiäsi hyviä twiitteejä 
Jaa uutisia, tiedotteita ja muita linkkejä 
Vastaa kun sinulle twiitataan 
Mene rohkeasti mukaan keskusteluihin 
Twiittaa asioistanne, kysy kysymyksiä 
Hyödynnä Twitteriä tapahtumaviestintään 
Käytä #aihetunnisteita ja ole aktiivinen 
Tee Twitteristä rutiini! 
@Piritta ©Viestintä-Piritta
©Viestintä-Piritta 
some esille kaikkialle 
@Piritta
TUO SOME ESILLE 
Aulainfoissa mainoksin ja näkyvin linkein 
Lisää some-osoitteet+tunnisteet materiaaleihin 
Liitä some-painikkeet verkkosivuille 
Kerro somesta kaikkialla 
Kannusta jakamaan tietoa someen 
@Piritta ©Viestintä-Piritta
TUO SOME ESILLE 
C A S E : T EHY AO 7 07 
@Piritta ©Viestintä-Piritta
TUO SOME ESILLE 
@Piritta ©Viestintä-Piritta
©Viestintä-Piritta 
TYÖMINÄ JA YKSITYISMINÄ 
@Piritta
minä itse vai työminä? 
Kukin päättää itse oman työhön ja järjestötoimintaan liittyvän osallistumisensa tason sosiaalisen 
median kanavilla. 
Facebookissa oman työroolin esiintuomista voi säädellä hyvin esimerkiksi listojen avulla. 
Muista myös tämä: Facebookissa saa olla vain yksi profiili ja aidolle henkilölle, ei työprofiileita. 
Twitterissä toimitaan usein enemmän työroolissa, mutta se ei estä kommentoimasta esimerkiksi 
#vainelämää-jaksoja perjantai-iltaisin tai fiilistelemästä harrastusasioita. 
LinkedIn on some-palveluista puolestaan se, mikä perustuu puhtaasti työhön ja osaamiseen. 
Jokainen päättää, mitä omissa profiileissaan asiantuntijuuteen ja työasioihin liittyen puhuu. 
Oli kyseessä sitten oma suljettu Facebook-profiili tai julkinen Twitter-tili, ovat päivitykset somessa 
käytännössä aina julkisia. 
M U I S TA : H E N K I L Ö N Ä T E H T Y V I E S T INTÄ O N A IN A VA I K U T TAVAMPA A ! 
@Piritta ©Viestintä-Piritta
omilla kasvoilla tehty viestintä toimii 
@Piritta ©Viestintä-Piritta
julkaisemisen rajat: mitä saa ja 
©Viestintä-Piritta 
mitä ei saa tehdä? 
@Piritta
mitä somessa saa sanoa? 
Lojaliteettivelvoite työnantajaa kohtaan ja vaitiolovelvollisuus pätee somessa ja myös somen 
suljetuilla kanavilla. 
Julkaise vain sellaista, mitä voisit sanoa ohikulkijalle ääneen kadulla. 
Hyvä muistisääntö: kaikki verkkoon kirjoitettu tai jaettu on julkista tietoa, vaikka se olisikin 
julkaistu suljetussa ympäristössä, profiilissa tai ryhmässä. 
Kaikesta verkkoon ladatusta sisällöstä, myös poistetusta sellaisesta, jää johonkin jälki. 
Jos mokaat, on parempi pahoitella avoimesti kuin yrittää piilotella mokaa. 
Älä kuitenkaan säikähdä jakamisen rajoja, vaan pidä järki kädessä: älä julkaise tunnekuohun 
vallassa asioita ja jätä julkaisematta päivitykset, joiden arvelet ylittävän hyvän maun rajat. 
S O M E E N L A I T E T TAV A T I E T O V E R R A T TAV I S S A J U L K I S E E N I L M O I T U S TA U L UUN 
@Piritta ©Viestintä-Piritta
kuvien jaon säännöt 
Y K S I T Y I N E N / S U L J E T T U T I L A J A T I L A I S U U D E T: 
Kerro osallistujille kuvaamisesta ja aikeistasi julkaista kuva verkossa ja/tai somessa. 
Jos kyseessä on seminaari, kerro kuka vastaa kuvaamisesta ja pyydä olemaan häneen 
yhteydessä, jos joku ei halua näkyä verkossa julkaistavissa kuvissa. 
Kuvausluvasta voi tiedottaa myös osallistujille jaettavan materiaalin yhteydessä. 
Huolehdi kuvia julkaistaessa, että niissä ei millään tavalla loukata kuvissa näkyviä henkilöitä. 
Pienemmissä tilaisuuksissa voit myös näyttää julkaistavan kuvan siinä näkyville ja pyytää luvan 
julkaisemiseen näin. 
Muista myös kuvaaja ja varmista, saako hänen ottamiaan kuvia julkaista verkossa ja haluaako 
hän nimensä kuvien yhteyteen verkkosivuille tai some-kanaville. 
@Piritta ©Viestintä-Piritta
kuvien jaon säännöt 
J U L K I S E T T I L AT J A T I L A I SUUD E T 
Julkisilla paikoilla otettuja kuvia voi julkaista verkossa ja some-kanavilla kysymättä niissä 
näkyviltä erillistä lupaa. 
Pitää kuitenkin huolehtia, että kuvissa tunnistettavina näkyviä ihmisiä ei voi loukata kuvissa 
millään tavalla. Lisäksi kuvia, joissa näkyy lapsia, julkaisemista on syytä miettiä tarkkaan. 
Lisätietoja verkossa julkaisemiseen liittyvistä säädöksistä voi lukea mm. seuraavasta teoksesta: 
Opettajan Tekijänoikeusopas. Tarmo Toikkanen - Ville Oksanen. 
@Piritta ©Viestintä-Piritta
YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN! 
@Piritta ©Viestintä-Piritta
VIESTINTÄ-PIRITTA KIITTÄÄ 
Mail: 
www: 
Blogi: 
Facebook: 
LinkedIn: 
Twitter: 
Slideshare: 
Pinterest: 
Storify: 
Soita minulle: 
piritta@viestintapiritta.fi 
www.viestintapiritta.fi 
www.viestintapiritta.fi/blogi 
www.facebook.com/viestintapiritta 
fi.linkedin.com/in/pirittaseppala 
www.twitter.com/Piritta 
www.slideshare.net/Piritta 
www.pinterest.com/pirittas/ 
www.storify.com/Piritta 
+358 400 622 046

More Related Content

What's hot

Vertaistoimintaa nykyviestinnän keinoin - Allianssi-risteily 2016 Viestintä...
Vertaistoimintaa nykyviestinnän keinoin - Allianssi-risteily 2016 Viestintä...Vertaistoimintaa nykyviestinnän keinoin - Allianssi-risteily 2016 Viestintä...
Vertaistoimintaa nykyviestinnän keinoin - Allianssi-risteily 2016 Viestintä...Piritta Seppälä
 
Sosiaalisen median strategia - Viestintä-Piritta 2016
Sosiaalisen median strategia - Viestintä-Piritta 2016Sosiaalisen median strategia - Viestintä-Piritta 2016
Sosiaalisen median strategia - Viestintä-Piritta 2016Piritta Seppälä
 
Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015
Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015
Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015Piritta Seppälä
 
CMAD2015 Yhteisöllinen sisällöntuotanto - Case Kuuntele ja keskustele -somekirja
CMAD2015 Yhteisöllinen sisällöntuotanto - Case Kuuntele ja keskustele -somekirjaCMAD2015 Yhteisöllinen sisällöntuotanto - Case Kuuntele ja keskustele -somekirja
CMAD2015 Yhteisöllinen sisällöntuotanto - Case Kuuntele ja keskustele -somekirjaPiritta Seppälä
 
Työntekijälähettilään vinkit somen käyttöön
Työntekijälähettilään vinkit somen käyttöön Työntekijälähettilään vinkit somen käyttöön
Työntekijälähettilään vinkit somen käyttöön Piritta Seppälä
 
Viestintä-Pirittan Järjestösomekartoitus 2016
Viestintä-Pirittan Järjestösomekartoitus 2016 Viestintä-Pirittan Järjestösomekartoitus 2016
Viestintä-Pirittan Järjestösomekartoitus 2016 Piritta Seppälä
 
Järjestölähettiläs-työpaja SomeTime2015
Järjestölähettiläs-työpaja SomeTime2015Järjestölähettiläs-työpaja SomeTime2015
Järjestölähettiläs-työpaja SomeTime2015Piritta Seppälä
 
Järjestöviestinnän trendit ja katsaus järjestödigiin 2017
Järjestöviestinnän trendit ja katsaus järjestödigiin 2017Järjestöviestinnän trendit ja katsaus järjestödigiin 2017
Järjestöviestinnän trendit ja katsaus järjestödigiin 2017Piritta Seppälä
 
Mitä Mount Everest opettaa järjestöille?
Mitä Mount Everest opettaa järjestöille?Mitä Mount Everest opettaa järjestöille?
Mitä Mount Everest opettaa järjestöille?Piritta Seppälä
 
Sosiaalisen median strategia ja some-suunnittelu organisaatiossa
Sosiaalisen median strategia ja some-suunnittelu organisaatiossa Sosiaalisen median strategia ja some-suunnittelu organisaatiossa
Sosiaalisen median strategia ja some-suunnittelu organisaatiossa Piritta Seppälä
 
Vaikuttavaa asiantuntijaviestintää sosiaalisessa mediassa
Vaikuttavaa asiantuntijaviestintää sosiaalisessa mediassaVaikuttavaa asiantuntijaviestintää sosiaalisessa mediassa
Vaikuttavaa asiantuntijaviestintää sosiaalisessa mediassaPiritta Seppälä
 
Vaikuttavan twiittaamisen ABC 2017
Vaikuttavan twiittaamisen ABC 2017Vaikuttavan twiittaamisen ABC 2017
Vaikuttavan twiittaamisen ABC 2017Piritta Seppälä
 
Viestintä-Piritta CMAD-tapahtumassa 2016
Viestintä-Piritta CMAD-tapahtumassa 2016Viestintä-Piritta CMAD-tapahtumassa 2016
Viestintä-Piritta CMAD-tapahtumassa 2016Piritta Seppälä
 
Ammatti- ja järjestölehdet, monikanavaisuus ja sosiaalinen media
Ammatti- ja järjestölehdet, monikanavaisuus ja sosiaalinen mediaAmmatti- ja järjestölehdet, monikanavaisuus ja sosiaalinen media
Ammatti- ja järjestölehdet, monikanavaisuus ja sosiaalinen mediaAikakausmedia
 
Somekriisit, kohut ja niiden hoitaminen - Viestintä-Piritta 2019
Somekriisit, kohut ja niiden hoitaminen - Viestintä-Piritta 2019Somekriisit, kohut ja niiden hoitaminen - Viestintä-Piritta 2019
Somekriisit, kohut ja niiden hoitaminen - Viestintä-Piritta 2019Piritta Seppälä
 
Vaikuttavan some-viestinnän 10 kohtaa
Vaikuttavan some-viestinnän 10 kohtaaVaikuttavan some-viestinnän 10 kohtaa
Vaikuttavan some-viestinnän 10 kohtaaPiritta Seppälä
 
Slidesharen perusteet syksy 2014
Slidesharen perusteet syksy 2014Slidesharen perusteet syksy 2014
Slidesharen perusteet syksy 2014Piritta Seppälä
 
Järjestöjen koronakevät 2020 - toiminnan vieminen verkkoon ja someen
Järjestöjen koronakevät 2020 - toiminnan vieminen verkkoon ja someenJärjestöjen koronakevät 2020 - toiminnan vieminen verkkoon ja someen
Järjestöjen koronakevät 2020 - toiminnan vieminen verkkoon ja someenPiritta Seppälä
 
Järjestösome-trendit 2020 - Viestintä-Piritta
Järjestösome-trendit 2020 - Viestintä-PirittaJärjestösome-trendit 2020 - Viestintä-Piritta
Järjestösome-trendit 2020 - Viestintä-PirittaPiritta Seppälä
 
Sosiaalinen media kulttuuritoimijoiden viestinnässä Hyvinkään kaupunki 2019
Sosiaalinen media kulttuuritoimijoiden viestinnässä Hyvinkään kaupunki 2019Sosiaalinen media kulttuuritoimijoiden viestinnässä Hyvinkään kaupunki 2019
Sosiaalinen media kulttuuritoimijoiden viestinnässä Hyvinkään kaupunki 2019Piritta Seppälä
 

What's hot (20)

Vertaistoimintaa nykyviestinnän keinoin - Allianssi-risteily 2016 Viestintä...
Vertaistoimintaa nykyviestinnän keinoin - Allianssi-risteily 2016 Viestintä...Vertaistoimintaa nykyviestinnän keinoin - Allianssi-risteily 2016 Viestintä...
Vertaistoimintaa nykyviestinnän keinoin - Allianssi-risteily 2016 Viestintä...
 
Sosiaalisen median strategia - Viestintä-Piritta 2016
Sosiaalisen median strategia - Viestintä-Piritta 2016Sosiaalisen median strategia - Viestintä-Piritta 2016
Sosiaalisen median strategia - Viestintä-Piritta 2016
 
Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015
Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015
Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015
 
CMAD2015 Yhteisöllinen sisällöntuotanto - Case Kuuntele ja keskustele -somekirja
CMAD2015 Yhteisöllinen sisällöntuotanto - Case Kuuntele ja keskustele -somekirjaCMAD2015 Yhteisöllinen sisällöntuotanto - Case Kuuntele ja keskustele -somekirja
CMAD2015 Yhteisöllinen sisällöntuotanto - Case Kuuntele ja keskustele -somekirja
 
Työntekijälähettilään vinkit somen käyttöön
Työntekijälähettilään vinkit somen käyttöön Työntekijälähettilään vinkit somen käyttöön
Työntekijälähettilään vinkit somen käyttöön
 
Viestintä-Pirittan Järjestösomekartoitus 2016
Viestintä-Pirittan Järjestösomekartoitus 2016 Viestintä-Pirittan Järjestösomekartoitus 2016
Viestintä-Pirittan Järjestösomekartoitus 2016
 
Järjestölähettiläs-työpaja SomeTime2015
Järjestölähettiläs-työpaja SomeTime2015Järjestölähettiläs-työpaja SomeTime2015
Järjestölähettiläs-työpaja SomeTime2015
 
Järjestöviestinnän trendit ja katsaus järjestödigiin 2017
Järjestöviestinnän trendit ja katsaus järjestödigiin 2017Järjestöviestinnän trendit ja katsaus järjestödigiin 2017
Järjestöviestinnän trendit ja katsaus järjestödigiin 2017
 
Mitä Mount Everest opettaa järjestöille?
Mitä Mount Everest opettaa järjestöille?Mitä Mount Everest opettaa järjestöille?
Mitä Mount Everest opettaa järjestöille?
 
Sosiaalisen median strategia ja some-suunnittelu organisaatiossa
Sosiaalisen median strategia ja some-suunnittelu organisaatiossa Sosiaalisen median strategia ja some-suunnittelu organisaatiossa
Sosiaalisen median strategia ja some-suunnittelu organisaatiossa
 
Vaikuttavaa asiantuntijaviestintää sosiaalisessa mediassa
Vaikuttavaa asiantuntijaviestintää sosiaalisessa mediassaVaikuttavaa asiantuntijaviestintää sosiaalisessa mediassa
Vaikuttavaa asiantuntijaviestintää sosiaalisessa mediassa
 
Vaikuttavan twiittaamisen ABC 2017
Vaikuttavan twiittaamisen ABC 2017Vaikuttavan twiittaamisen ABC 2017
Vaikuttavan twiittaamisen ABC 2017
 
Viestintä-Piritta CMAD-tapahtumassa 2016
Viestintä-Piritta CMAD-tapahtumassa 2016Viestintä-Piritta CMAD-tapahtumassa 2016
Viestintä-Piritta CMAD-tapahtumassa 2016
 
Ammatti- ja järjestölehdet, monikanavaisuus ja sosiaalinen media
Ammatti- ja järjestölehdet, monikanavaisuus ja sosiaalinen mediaAmmatti- ja järjestölehdet, monikanavaisuus ja sosiaalinen media
Ammatti- ja järjestölehdet, monikanavaisuus ja sosiaalinen media
 
Somekriisit, kohut ja niiden hoitaminen - Viestintä-Piritta 2019
Somekriisit, kohut ja niiden hoitaminen - Viestintä-Piritta 2019Somekriisit, kohut ja niiden hoitaminen - Viestintä-Piritta 2019
Somekriisit, kohut ja niiden hoitaminen - Viestintä-Piritta 2019
 
Vaikuttavan some-viestinnän 10 kohtaa
Vaikuttavan some-viestinnän 10 kohtaaVaikuttavan some-viestinnän 10 kohtaa
Vaikuttavan some-viestinnän 10 kohtaa
 
Slidesharen perusteet syksy 2014
Slidesharen perusteet syksy 2014Slidesharen perusteet syksy 2014
Slidesharen perusteet syksy 2014
 
Järjestöjen koronakevät 2020 - toiminnan vieminen verkkoon ja someen
Järjestöjen koronakevät 2020 - toiminnan vieminen verkkoon ja someenJärjestöjen koronakevät 2020 - toiminnan vieminen verkkoon ja someen
Järjestöjen koronakevät 2020 - toiminnan vieminen verkkoon ja someen
 
Järjestösome-trendit 2020 - Viestintä-Piritta
Järjestösome-trendit 2020 - Viestintä-PirittaJärjestösome-trendit 2020 - Viestintä-Piritta
Järjestösome-trendit 2020 - Viestintä-Piritta
 
Sosiaalinen media kulttuuritoimijoiden viestinnässä Hyvinkään kaupunki 2019
Sosiaalinen media kulttuuritoimijoiden viestinnässä Hyvinkään kaupunki 2019Sosiaalinen media kulttuuritoimijoiden viestinnässä Hyvinkään kaupunki 2019
Sosiaalinen media kulttuuritoimijoiden viestinnässä Hyvinkään kaupunki 2019
 

Similar to Yhdistystoimijan opas sosiaaliseen mediaan 2014

Opas Instagramin käyttöön
Opas Instagramin käyttöön Opas Instagramin käyttöön
Opas Instagramin käyttöön Piritta Seppälä
 
Järjestösome-trendit 2021 - Viestintä-Piritta Oy
Järjestösome-trendit 2021 - Viestintä-Piritta OyJärjestösome-trendit 2021 - Viestintä-Piritta Oy
Järjestösome-trendit 2021 - Viestintä-Piritta OyPiritta Seppälä
 
Kävijävirtaa osastolle somen avulla/Viestintä Piritta 160817
Kävijävirtaa osastolle somen avulla/Viestintä Piritta 160817Kävijävirtaa osastolle somen avulla/Viestintä Piritta 160817
Kävijävirtaa osastolle somen avulla/Viestintä Piritta 160817Messukeskus Helsinki
 
Virity ja Verkostoidu -seminaari 2.11.2017: Piritta Seppälä: Haastavien tilan...
Virity ja Verkostoidu -seminaari 2.11.2017: Piritta Seppälä: Haastavien tilan...Virity ja Verkostoidu -seminaari 2.11.2017: Piritta Seppälä: Haastavien tilan...
Virity ja Verkostoidu -seminaari 2.11.2017: Piritta Seppälä: Haastavien tilan...Aito HSO
 
Haastavien tilanteiden hallinta somessa
Haastavien tilanteiden hallinta somessa Haastavien tilanteiden hallinta somessa
Haastavien tilanteiden hallinta somessa Piritta Seppälä
 
Haastava some haltuun - Markkinoinnin viikko 2018 Viestintä-Piritta
Haastava some haltuun - Markkinoinnin viikko 2018 Viestintä-PirittaHaastava some haltuun - Markkinoinnin viikko 2018 Viestintä-Piritta
Haastava some haltuun - Markkinoinnin viikko 2018 Viestintä-PirittaPiritta Seppälä
 
Virity ja Verkostoidu -seminaari 3.11.2016 Piritta Seppälä ja Elina Koivumäki...
Virity ja Verkostoidu -seminaari 3.11.2016 Piritta Seppälä ja Elina Koivumäki...Virity ja Verkostoidu -seminaari 3.11.2016 Piritta Seppälä ja Elina Koivumäki...
Virity ja Verkostoidu -seminaari 3.11.2016 Piritta Seppälä ja Elina Koivumäki...Aito HSO
 
Järvenpään johtoryhmä 10.11.2016
Järvenpään johtoryhmä 10.11.2016Järvenpään johtoryhmä 10.11.2016
Järvenpään johtoryhmä 10.11.2016FutureMarja
 
Järjestösome trendit 2018 - Viestintä-Piritta
Järjestösome trendit 2018 - Viestintä-PirittaJärjestösome trendit 2018 - Viestintä-Piritta
Järjestösome trendit 2018 - Viestintä-PirittaPiritta Seppälä
 
Yhdeksän + 10 vinkkiä Twitterissä menestymiseen
Yhdeksän + 10 vinkkiä Twitterissä menestymiseenYhdeksän + 10 vinkkiä Twitterissä menestymiseen
Yhdeksän + 10 vinkkiä Twitterissä menestymiseenFutureMarja
 
Vapaaehtoiset some 15102019
Vapaaehtoiset some 15102019Vapaaehtoiset some 15102019
Vapaaehtoiset some 15102019FutureMarja
 
Miten suomalaiset käyttävät sosiaalista mediaa
Miten suomalaiset käyttävät sosiaalista mediaaMiten suomalaiset käyttävät sosiaalista mediaa
Miten suomalaiset käyttävät sosiaalista mediaaFonecta
 
Instagram pinterest järvenpää_2015
Instagram pinterest järvenpää_2015Instagram pinterest järvenpää_2015
Instagram pinterest järvenpää_2015FutureMarja
 

Similar to Yhdistystoimijan opas sosiaaliseen mediaan 2014 (15)

Opas Instagramin käyttöön
Opas Instagramin käyttöön Opas Instagramin käyttöön
Opas Instagramin käyttöön
 
Järjestösome-trendit 2021 - Viestintä-Piritta Oy
Järjestösome-trendit 2021 - Viestintä-Piritta OyJärjestösome-trendit 2021 - Viestintä-Piritta Oy
Järjestösome-trendit 2021 - Viestintä-Piritta Oy
 
Kävijävirtaa osastolle somen avulla/Viestintä Piritta 160817
Kävijävirtaa osastolle somen avulla/Viestintä Piritta 160817Kävijävirtaa osastolle somen avulla/Viestintä Piritta 160817
Kävijävirtaa osastolle somen avulla/Viestintä Piritta 160817
 
Virity ja Verkostoidu -seminaari 2.11.2017: Piritta Seppälä: Haastavien tilan...
Virity ja Verkostoidu -seminaari 2.11.2017: Piritta Seppälä: Haastavien tilan...Virity ja Verkostoidu -seminaari 2.11.2017: Piritta Seppälä: Haastavien tilan...
Virity ja Verkostoidu -seminaari 2.11.2017: Piritta Seppälä: Haastavien tilan...
 
Haastavien tilanteiden hallinta somessa
Haastavien tilanteiden hallinta somessa Haastavien tilanteiden hallinta somessa
Haastavien tilanteiden hallinta somessa
 
Somella tehoa tapahtumaprojektiin
Somella tehoa tapahtumaprojektiinSomella tehoa tapahtumaprojektiin
Somella tehoa tapahtumaprojektiin
 
Haastava some haltuun - Markkinoinnin viikko 2018 Viestintä-Piritta
Haastava some haltuun - Markkinoinnin viikko 2018 Viestintä-PirittaHaastava some haltuun - Markkinoinnin viikko 2018 Viestintä-Piritta
Haastava some haltuun - Markkinoinnin viikko 2018 Viestintä-Piritta
 
Virity ja Verkostoidu -seminaari 3.11.2016 Piritta Seppälä ja Elina Koivumäki...
Virity ja Verkostoidu -seminaari 3.11.2016 Piritta Seppälä ja Elina Koivumäki...Virity ja Verkostoidu -seminaari 3.11.2016 Piritta Seppälä ja Elina Koivumäki...
Virity ja Verkostoidu -seminaari 3.11.2016 Piritta Seppälä ja Elina Koivumäki...
 
Järvenpään johtoryhmä 10.11.2016
Järvenpään johtoryhmä 10.11.2016Järvenpään johtoryhmä 10.11.2016
Järvenpään johtoryhmä 10.11.2016
 
Järjestösome trendit 2018 - Viestintä-Piritta
Järjestösome trendit 2018 - Viestintä-PirittaJärjestösome trendit 2018 - Viestintä-Piritta
Järjestösome trendit 2018 - Viestintä-Piritta
 
Yhdeksän + 10 vinkkiä Twitterissä menestymiseen
Yhdeksän + 10 vinkkiä Twitterissä menestymiseenYhdeksän + 10 vinkkiä Twitterissä menestymiseen
Yhdeksän + 10 vinkkiä Twitterissä menestymiseen
 
Vapaaehtoiset some 15102019
Vapaaehtoiset some 15102019Vapaaehtoiset some 15102019
Vapaaehtoiset some 15102019
 
Pajakylän
PajakylänPajakylän
Pajakylän
 
Miten suomalaiset käyttävät sosiaalista mediaa
Miten suomalaiset käyttävät sosiaalista mediaaMiten suomalaiset käyttävät sosiaalista mediaa
Miten suomalaiset käyttävät sosiaalista mediaa
 
Instagram pinterest järvenpää_2015
Instagram pinterest järvenpää_2015Instagram pinterest järvenpää_2015
Instagram pinterest järvenpää_2015
 

More from Piritta Seppälä

Mistä muodostuvat hyvät someohjeet? CMAD-puheenvuoro 2020
Mistä muodostuvat hyvät someohjeet? CMAD-puheenvuoro 2020Mistä muodostuvat hyvät someohjeet? CMAD-puheenvuoro 2020
Mistä muodostuvat hyvät someohjeet? CMAD-puheenvuoro 2020Piritta Seppälä
 
Järjestödigi-kartoituksen tulokset 2019
Järjestödigi-kartoituksen tulokset 2019 Järjestödigi-kartoituksen tulokset 2019
Järjestödigi-kartoituksen tulokset 2019 Piritta Seppälä
 
Järjestöviestinta tänään - Piritta Seppälä puheenvuoro TIEKE AamuAreenassa 5....
Järjestöviestinta tänään - Piritta Seppälä puheenvuoro TIEKE AamuAreenassa 5....Järjestöviestinta tänään - Piritta Seppälä puheenvuoro TIEKE AamuAreenassa 5....
Järjestöviestinta tänään - Piritta Seppälä puheenvuoro TIEKE AamuAreenassa 5....Piritta Seppälä
 
Järjestödigi kartoitus 2018 - Julkaisutilaisuuden yhteenveto
Järjestödigi kartoitus 2018 - Julkaisutilaisuuden yhteenvetoJärjestödigi kartoitus 2018 - Julkaisutilaisuuden yhteenveto
Järjestödigi kartoitus 2018 - Julkaisutilaisuuden yhteenvetoPiritta Seppälä
 
Viestinnän mittaaminen -webinaari: Viestintä-Piritta ja Meltwater 27.4.2017
Viestinnän mittaaminen -webinaari: Viestintä-Piritta ja Meltwater 27.4.2017Viestinnän mittaaminen -webinaari: Viestintä-Piritta ja Meltwater 27.4.2017
Viestinnän mittaaminen -webinaari: Viestintä-Piritta ja Meltwater 27.4.2017Piritta Seppälä
 
Instagram-tarinat ja niiden käyttövinkit Viestintä-Piritta 2017
Instagram-tarinat ja niiden käyttövinkit Viestintä-Piritta 2017Instagram-tarinat ja niiden käyttövinkit Viestintä-Piritta 2017
Instagram-tarinat ja niiden käyttövinkit Viestintä-Piritta 2017Piritta Seppälä
 
Viestintä-Piritta yritysesittely ja CMAD 2017
Viestintä-Piritta yritysesittely ja CMAD 2017Viestintä-Piritta yritysesittely ja CMAD 2017
Viestintä-Piritta yritysesittely ja CMAD 2017Piritta Seppälä
 
Järjestösome kartoitus 2016 ja järjestösome-trendit 2017
Järjestösome kartoitus 2016 ja järjestösome-trendit 2017Järjestösome kartoitus 2016 ja järjestösome-trendit 2017
Järjestösome kartoitus 2016 ja järjestösome-trendit 2017Piritta Seppälä
 
Kampanjan vaikuttavuuden mittaaminen - MS SOSTE 2016
Kampanjan vaikuttavuuden mittaaminen - MS SOSTE 2016Kampanjan vaikuttavuuden mittaaminen - MS SOSTE 2016
Kampanjan vaikuttavuuden mittaaminen - MS SOSTE 2016Piritta Seppälä
 

More from Piritta Seppälä (10)

Mistä muodostuvat hyvät someohjeet? CMAD-puheenvuoro 2020
Mistä muodostuvat hyvät someohjeet? CMAD-puheenvuoro 2020Mistä muodostuvat hyvät someohjeet? CMAD-puheenvuoro 2020
Mistä muodostuvat hyvät someohjeet? CMAD-puheenvuoro 2020
 
Järjestödigi-kartoituksen tulokset 2019
Järjestödigi-kartoituksen tulokset 2019 Järjestödigi-kartoituksen tulokset 2019
Järjestödigi-kartoituksen tulokset 2019
 
Järjestöviestinta tänään - Piritta Seppälä puheenvuoro TIEKE AamuAreenassa 5....
Järjestöviestinta tänään - Piritta Seppälä puheenvuoro TIEKE AamuAreenassa 5....Järjestöviestinta tänään - Piritta Seppälä puheenvuoro TIEKE AamuAreenassa 5....
Järjestöviestinta tänään - Piritta Seppälä puheenvuoro TIEKE AamuAreenassa 5....
 
Järjestösome-trendit 2019
Järjestösome-trendit 2019Järjestösome-trendit 2019
Järjestösome-trendit 2019
 
Järjestödigi kartoitus 2018 - Julkaisutilaisuuden yhteenveto
Järjestödigi kartoitus 2018 - Julkaisutilaisuuden yhteenvetoJärjestödigi kartoitus 2018 - Julkaisutilaisuuden yhteenveto
Järjestödigi kartoitus 2018 - Julkaisutilaisuuden yhteenveto
 
Viestinnän mittaaminen -webinaari: Viestintä-Piritta ja Meltwater 27.4.2017
Viestinnän mittaaminen -webinaari: Viestintä-Piritta ja Meltwater 27.4.2017Viestinnän mittaaminen -webinaari: Viestintä-Piritta ja Meltwater 27.4.2017
Viestinnän mittaaminen -webinaari: Viestintä-Piritta ja Meltwater 27.4.2017
 
Instagram-tarinat ja niiden käyttövinkit Viestintä-Piritta 2017
Instagram-tarinat ja niiden käyttövinkit Viestintä-Piritta 2017Instagram-tarinat ja niiden käyttövinkit Viestintä-Piritta 2017
Instagram-tarinat ja niiden käyttövinkit Viestintä-Piritta 2017
 
Viestintä-Piritta yritysesittely ja CMAD 2017
Viestintä-Piritta yritysesittely ja CMAD 2017Viestintä-Piritta yritysesittely ja CMAD 2017
Viestintä-Piritta yritysesittely ja CMAD 2017
 
Järjestösome kartoitus 2016 ja järjestösome-trendit 2017
Järjestösome kartoitus 2016 ja järjestösome-trendit 2017Järjestösome kartoitus 2016 ja järjestösome-trendit 2017
Järjestösome kartoitus 2016 ja järjestösome-trendit 2017
 
Kampanjan vaikuttavuuden mittaaminen - MS SOSTE 2016
Kampanjan vaikuttavuuden mittaaminen - MS SOSTE 2016Kampanjan vaikuttavuuden mittaaminen - MS SOSTE 2016
Kampanjan vaikuttavuuden mittaaminen - MS SOSTE 2016
 

Yhdistystoimijan opas sosiaaliseen mediaan 2014

 • 1. SOSIAALINEN MEDIA JÄRJESTÖTYÖSSÄ ja opiskelijatoiminnassa Tehyn opiskelijatyön risteily - Viking Mariella Viestintä-Piritta Piritta Seppälä @Piritta 22.11.2014 www.viestintapiritta.fi
 • 2. viestintä-pirittan piritta Referenssit: Piritta Seppälä @Piritta Sosiaalisen median kouluttaja ja asiantuntija Viestintä-Piritta vuodesta 2010 #järjestösome-kirjailija (2011 ja 2014) Järjestöaktiivi ja Hetkyn Yrittäjyysverkoston pj
 • 3. puheenvuoron SISÄLTÖ Miksi sosiaalinen media järjestötyön osana? Some-viestinnän mahdollisuudet omassa käytössä Facebook ja Instagram viestintävälineinä omassa käytössä Mikä ihmeen hashtag? Twitter-vinkkejä twiittaamista harkitseville Some esille kaikkialle Työminä ja yksityisminä Julkaisemisen rajat: mitä saa ja mitä ei saa jakaa? @Piritta ©Viestintä-Piritta
 • 4. ©Viestintä-Piritta miksi sosiaalinen media järjestötyön osana? @Piritta
 • 5. 1. tiedonjako ja viestintä tehostuvat F A C E BOOK - S I VU T J A - R YHMÄT T I EDONJ A KOON J A K E S K U S T E L U UN ©Viestintä-Piritta @Piritta
 • 6. 1. tiedonjako ja viestintä tehostuvat ©Viestintä-Piritta @Piritta T WI T T ER J A INS TAGRAM NOP E AAN J A T I I V I I S E EN V I E S T INTÄÄN T WI T T ER I N S TAGRAM
 • 7. 1. tiedonjako ja viestintä tehostuvat ©Viestintä-Piritta @Piritta YOUTUB E V INK K I EN J A KOON J A V E R K KOLÖYDE T TÄV Y Y T E EN YOUTUB E
 • 8. 1. tiedonjako ja viestintä tehostuvat ©Viestintä-Piritta @Piritta S L I D E S H A R E J Ä R J E S T Ö T I E D O N J A KO O N H E L P O S T I S E L AT E N S L I D E S H A R E
 • 9. 1. tiedonjako ja viestintä tehostuvat ©Viestintä-Piritta @Piritta S I S Ä I S T Ä V I E S T I N T Ä Ä S U L J E T U I S S A R Y H M I S S Ä
 • 10. 1. tiedonjako ja viestintä tehostuvat ©Viestintä-Piritta @Piritta V I E S T I N TÄ Ä N U O R I L L E H E I D Ä N K ÄY T TÄMI L L Ä Ä N V Ä L I N E I L L Ä WHAT S A P P S I S Ä I S E E N J A O P I S K E L I J AV I E S T I N TÄ Ä N
 • 11. 2. ollaan siellä missä opiskelijatkin ©Viestintä-Piritta @Piritta Lähde: Carat Consumer Connection System 2013 ja 2014
 • 12. 2. ollaan siellä missä opiskelijatkin http://suomenkuvalehti.fi/jutut/ kotimaa/teinit-kertovat-tata-siella-somessa- tehdaan/? shared=53244-6ecd62d4-500 Nuorten viestintäkulttuuri elää jatkuvasti. Pysy kärryillä seuraamalla lähipiirin nuorten viestintää. @Piritta ©Viestintä-Piritta
 • 13. 2. ollaan siellä missä opiskelijatkin 15-20-vuotiaat noin 15 tuntia somessa / viikko http://www.ebrand.fi/ somejanuoret2013/nuoret-ja- ajankaytto/ @Piritta ©Viestintä-Piritta
 • 14. 2. ollaan siellä missä opiskelijatkin SOMEN KÄYTTÖ LISÄÄNTYY (5% KASVU 2013-14) 84% 16-24-vuotiaista on päivittäin somessa @Piritta ©Viestintä-Piritta
 • 15. 3. tavoitetaan uusia jäseniä S O M E N K ÄY T T Ö L I S Ä Ä N Ä K Y V Y Y T T Ä V E R KO S S A J A H A K U T U L O K S I S S A ©Viestintä-Piritta @Piritta
 • 16. 3. tavoitetaan uusia jäseniä S O M E N K ÄY T T Ö L I S Ä Ä N Ä K Y V Y Y T T Ä V E R KO S S A J A H A K U T U L O K S I S S A ©Viestintä-Piritta @Piritta
 • 17. 3. tavoitetaan uusia jäseniä B LOGI T I HMI S T E N N Ä KÖ K U LMI A E S I I N T U O V A N T I EDO N J A K A J A N A ©Viestintä-Piritta @Piritta
 • 18. 3. tavoitetaan uusia jäseniä B LOGI E N S U O S I O O N K A S V U S S A J Ä L L E E N J A N I I T Ä L U E T A A N PA L JON ©Viestintä-Piritta @Piritta 2010: 40% luki blogeja 2011: 35% 2012-13: 38% luki blogeja 2014: 48% lukee blogeja!
 • 19. 3. tavoitetaan uusia jäseniä ©Viestintä-Piritta @Piritta S O M E S T A O H J AT A A N V E R K KO S I V U I L L E J A PÄ I N VA S T O I N
 • 20. 4. AJANKOHTAISKESKUSTELUN SEURANTA ©Viestintä-Piritta @Piritta T Ä S S Ä J A NY T - R A POR T I T ” S UOR AN A” NE UVO T T E L UI S T A
 • 21. 4. AJANKOHTAISKESKUSTELUN SEURANTA K E S K U S T E L U N S E U R A N TA A # A I H E T U N N I S T E I D E N ( H A S H TA G I E N ) A V U L L A ©Viestintä-Piritta @Piritta #LAKKO #AHVENANMAA
 • 22. 4. AJANKOHTAISKESKUSTELUN SEURANTA K E S K U S T E L U N S E U R A N TA A # A I H E T U N N I S T E I D E N ( H A S H TA G I E N ) A V U L L A ©Viestintä-Piritta @Piritta
 • 23. ©Viestintä-Piritta 5. tapahtumaviestintä @Piritta T A PAHTUMI A F A C E BOOK I S S A J A KUV I A INS T AG R AMI S S A
 • 24. # T I E D O N V I R TA A 14 ©Viestintä-Piritta 5. tapahtumaviestintä @Piritta L I V E R A P O R T O I N T I A TA PA H T U M I S T A O M I I N S O M E - P R O F I I L E I H I N I N S TAGRAM T WI T T ER
 • 27. OTA SOME ROHKEASTI ITSE HALTUUN! Aktiivisuus ja avoin viestintä tekee toiminnastanne kiinnostavampaa ja helposti lähestyttävää. @Piritta ©Viestintä-Piritta
 • 28. MITEN HYÖDYNTÄÄ FACEBOOKIA? ©Viestintä-Piritta @Piritta
 • 29. FACEBOOK-PROFIILisi Tykkää omalla profiilillasi niistä sivuista, mitä Facebookissa alaasi liittyen jo on. @Piritta ©Viestintä-Piritta
 • 30. FACEBOOK-PROFIILisi Tilaa sivujen päivitykset profiiliisi ja tiedät heti, kun sivu on tehnyt päivityksiä. @Piritta ©Viestintä-Piritta
 • 31. FACEBOOK-PROFIILisi R E A G O I PÄ I V I T Y K S I IN Tykkää Kommentoi Jaa eteenpäin Jokainen reaktio merkitsee! Jokainen tykkäys lisää tunnettavuutta, jokainen kommentti kasvattaa sivun näkyvyyttä ja jokainen jako tuo asiaa myös sinun Facebook-kaveriesi tietoisuuteen @Piritta ©Viestintä-Piritta
 • 32. FACEBOOK-PROFIILisi J A A T I E TOA P ROF I I L I I S I Jos kaveripiiriäisi ei haittaa Tehy-aiheiset päivitykset, jaa tietoa myös omaan profiiliisi Voit jakaa julkisina päivityksinä työtä tai järjestötoimintaa koskevat päivitykset, jolloin kaikki näkevät ne Voit myös tehdä listoja, jolloin tietoa jakaessasi valitset, kuka kavereistasi päivitykset näkee @Piritta ©Viestintä-Piritta
 • 33. FACEBOOK-PROFIILisi Liity toimintaa koskettaviin ryhmiin ja ole niissä aktiivinen! Kysy, jaa tietoa ja kommentoi. @Piritta ©Viestintä-Piritta
 • 34. FACEBOOK-PROFIILisi Tilaa ryhmien ilmoitukset omaan profiiliisi ja tiedät heti, kun niissä julkaistaan jotakin. @Piritta ©Viestintä-Piritta
 • 35. FACEBOOK-PROFIILisi Pohdi Facebook-pikaviestien (chatin) mahdollisuuksia viestinnässä muiden kanssa. @Piritta ©Viestintä-Piritta
 • 36. OLISIKO INSTAGRAMISTA JOTAKIN ILOA? ©Viestintä-Piritta @Piritta
 • 38. MIKÄ INSTAGRAM ON? Mobiilisovelluksien kautta pääasiassa käytettävä kuvien ja videoiden jakoon tarkoitettu palvelu Perustettu vuonna 2010 Facebook osti Instagramin vuonna 2012 Erityisesti nuorten suosima sosiaalisen median palvelu (ikäraja 13 vuotta) Palvelussa seurataan toisia käyttäjiä, ”kaveerataan”, ja kuvatekstit kirjoitetaan usein #aihetunniste-sanoja käyttäen Instagram-kuvia jaetaan paljon myös Facebookiin ja muille some-kanaville Suomessa käyttäjämäärä noin 300 000, nopeimmin kasvava some-palvelu vuonna 2014 (lähde: Carat Consumer Connection System 2013 ja 2014 -tutkimukset) Nettiselaimessa Instagramia voi käyttää joko Instagramin tai Iconosquaren kautta, kuvien lataaminen tehdään mobiililaitteen kautta @Piritta ©Viestintä-Piritta
 • 39. MIKSI INSTAGRAMIA KÄYTETÄÄN? Omaan elämään liittyvien, nopeasti käsiteltävien kuvien jakamiseen muiden nähtäväksi Useimmiten kuvia jaetaan julkisesti koko maailman selattavaksi Muiden käyttäjien kuvien selailuun, niiden tykkäilyyn ja kommentointiin Kavereiden kuvien selailuun, kommentointiin ja tykkäämiseen Omien kuvien jakamiseen Instagramista myös muihin some-kanaviin Viestintään kuvien avulla, joka on helpompaa kuin sanoin kuvailtuna @Piritta ©Viestintä-Piritta
 • 40. siksi insta (Twitterissä sanottua): ”Asia on helpompi kertoa kuvalla - tunnelma, kuvakulma, sävyt - valinnat ovat rajattomat” ”Kuvat saa käsiteltyä muutamalla klikkauksella - simppeliä ja hauskaa” ”Nuorten kohtaamiseen. Erään nuoren kommentti: ”Ei kukaan jaksa lukee jotain tylsiä tekstipäivityksiä, kun asian voi kertoa kuvalla.” ”Mielenkiintoista seurata, mitä ihmiset valitsevat kertovansa elämästään kuvin. Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.” ”Hyvä tutkailla, mitä muut vaikkapa Hesassa tai Pariisissa touhuaa tai miltä jossain tapahtumassa näyttää. Plus tietty kaverit.” ”Haluaisin, että useampi näkisi kuvia, joissa olen kokenut onnistuneeni. Jaan nykyään lähes pelkästään harrastusten tuotoksia.” ”Kuvallinen ilmaisu on aina ollut minulle luontevinta, ja on ihana seurata hetkiä ihmisten elämästä ympäri maailmaa.” @Piritta ©Viestintä-Piritta K I I T O S T W I T T E R I S S Ä KOMMENT O I N E E T 2 8 .10 .14 !
 • 41. MIKSI insta organisaatiolle? Organisaation kuvien ja lyhyiden videoiden (3-15 sekuntia) jakamiseen Ihmisten tavoittamiseen ja tiedonjakoon visuaalisin keinoin Kontaktin luomiseen palvelua käyttäviin kohderyhmiin Verkkonäkyvyyden ja -läsnäolon lisäämiseen Organisaation toiminnan markkinointiin ja kampanjointiin #aihetunnisteiden kautta organisaatiota koskevien kuvien selaamiseen ja niihin reagointiin, esimerkiksi tykkäämällä ja kommentoimalla @Piritta ©Viestintä-Piritta
 • 42. OMAT INSTAGRAM-STEPIT Lataa Instagram älypuhelimeesi Etsi kuvia #aihetunnisteilla Tykkää ja kommentoi löytämiäsi kuvia Jaa kuvia toiminnastanne Käytä nuorten käyttämiä #aihetunnisteita MITÄ NE VOISIVAT OLLA? @Piritta ©Viestintä-Piritta
 • 44. mikä ihmeen hashtag? #Aihetunnisteet eli hashtagit korostavat päivityksessä olevaa asiaa. Niitä käytetään pääasiassa Instagramissa ja Twitterissä. Risuaidalla merkitty sana toimii lisäksi avainsanana ja hakukanavana. #Aihetunnisteiden avulla tehtyä keskustelujen, asioiden, ilmiöiden, tapahtumien ja maailmanmullistusten seurantaa tehdään yhä enemmän. Tavalliset Twitterin ja Instagramin käyttäjät seuraavat heitä kiinnostavia aiheita ja kuvia #tunnistesanojen avulla. Myös media hakee haastateltavia tunnistehakuja tekemällä. Instagramissa jaetun kuvan tai videon kuvateksti voi koostua pelkistä tunnistesanoista. Twitterissä suositellaan käyttämään maksimissaan kolmea tunnistesanaa per twiitti. Facebookissa tunnisteet toimivat myös hakusanoina, mutta niiden käyttö siellä on vähäisempää. @Piritta ©Viestintä-Piritta
 • 45. TIETOA #TUNNISTEILLA @Piritta ©Viestintä-Piritta
 • 47. MIKÄ twitter ON? Mikroblogiksikin kutsuttu sosiaalisen median palvelu, missä jaetaan 140 merkkiä pitkiä viestejä Perustettu vuonna 2006 Tiiviit twiitit voivat sisältää tekstiä, linkkejä, kuvia, videolinkkejä, Vine-videoita, hashtageja, toisten twiittaajien nimimerkkejä ja paikkatietoja Twitter on avoimen tiedonjaon ja -haun kanava, missä keskustellaan ajankohtaisista asioista Twitterissä jaetaan paljon uutisia ja linkkejä muihin ajankohtaisasioihin Twitteriä käytetään paljon myös tapahtumaraportointiin, ns. livetwiittaamiseen hashtageilla Mainokset tulivat Suomessa käyttöön syksyllä 2013 ja niitä näkyy palvelussa yhä enemmän @Piritta ©Viestintä-Piritta
 • 48. omat twitter-stepit Kirjaudu Twitteriin osoitteessa twitter.com Ala seuraamaan kiinnostavia twiittaajia Etsi keskusteluja eri #aihetunniste-sanoilla Uudelleentwiittaa löytämiäsi hyviä twiitteejä Jaa uutisia, tiedotteita ja muita linkkejä Vastaa kun sinulle twiitataan Mene rohkeasti mukaan keskusteluihin Twiittaa asioistanne, kysy kysymyksiä Hyödynnä Twitteriä tapahtumaviestintään Käytä #aihetunnisteita ja ole aktiivinen Tee Twitteristä rutiini! @Piritta ©Viestintä-Piritta
 • 49. ©Viestintä-Piritta some esille kaikkialle @Piritta
 • 50. TUO SOME ESILLE Aulainfoissa mainoksin ja näkyvin linkein Lisää some-osoitteet+tunnisteet materiaaleihin Liitä some-painikkeet verkkosivuille Kerro somesta kaikkialla Kannusta jakamaan tietoa someen @Piritta ©Viestintä-Piritta
 • 51. TUO SOME ESILLE C A S E : T EHY AO 7 07 @Piritta ©Viestintä-Piritta
 • 52. TUO SOME ESILLE @Piritta ©Viestintä-Piritta
 • 53. ©Viestintä-Piritta TYÖMINÄ JA YKSITYISMINÄ @Piritta
 • 54. minä itse vai työminä? Kukin päättää itse oman työhön ja järjestötoimintaan liittyvän osallistumisensa tason sosiaalisen median kanavilla. Facebookissa oman työroolin esiintuomista voi säädellä hyvin esimerkiksi listojen avulla. Muista myös tämä: Facebookissa saa olla vain yksi profiili ja aidolle henkilölle, ei työprofiileita. Twitterissä toimitaan usein enemmän työroolissa, mutta se ei estä kommentoimasta esimerkiksi #vainelämää-jaksoja perjantai-iltaisin tai fiilistelemästä harrastusasioita. LinkedIn on some-palveluista puolestaan se, mikä perustuu puhtaasti työhön ja osaamiseen. Jokainen päättää, mitä omissa profiileissaan asiantuntijuuteen ja työasioihin liittyen puhuu. Oli kyseessä sitten oma suljettu Facebook-profiili tai julkinen Twitter-tili, ovat päivitykset somessa käytännössä aina julkisia. M U I S TA : H E N K I L Ö N Ä T E H T Y V I E S T INTÄ O N A IN A VA I K U T TAVAMPA A ! @Piritta ©Viestintä-Piritta
 • 55. omilla kasvoilla tehty viestintä toimii @Piritta ©Viestintä-Piritta
 • 56. julkaisemisen rajat: mitä saa ja ©Viestintä-Piritta mitä ei saa tehdä? @Piritta
 • 57. mitä somessa saa sanoa? Lojaliteettivelvoite työnantajaa kohtaan ja vaitiolovelvollisuus pätee somessa ja myös somen suljetuilla kanavilla. Julkaise vain sellaista, mitä voisit sanoa ohikulkijalle ääneen kadulla. Hyvä muistisääntö: kaikki verkkoon kirjoitettu tai jaettu on julkista tietoa, vaikka se olisikin julkaistu suljetussa ympäristössä, profiilissa tai ryhmässä. Kaikesta verkkoon ladatusta sisällöstä, myös poistetusta sellaisesta, jää johonkin jälki. Jos mokaat, on parempi pahoitella avoimesti kuin yrittää piilotella mokaa. Älä kuitenkaan säikähdä jakamisen rajoja, vaan pidä järki kädessä: älä julkaise tunnekuohun vallassa asioita ja jätä julkaisematta päivitykset, joiden arvelet ylittävän hyvän maun rajat. S O M E E N L A I T E T TAV A T I E T O V E R R A T TAV I S S A J U L K I S E E N I L M O I T U S TA U L UUN @Piritta ©Viestintä-Piritta
 • 58. kuvien jaon säännöt Y K S I T Y I N E N / S U L J E T T U T I L A J A T I L A I S U U D E T: Kerro osallistujille kuvaamisesta ja aikeistasi julkaista kuva verkossa ja/tai somessa. Jos kyseessä on seminaari, kerro kuka vastaa kuvaamisesta ja pyydä olemaan häneen yhteydessä, jos joku ei halua näkyä verkossa julkaistavissa kuvissa. Kuvausluvasta voi tiedottaa myös osallistujille jaettavan materiaalin yhteydessä. Huolehdi kuvia julkaistaessa, että niissä ei millään tavalla loukata kuvissa näkyviä henkilöitä. Pienemmissä tilaisuuksissa voit myös näyttää julkaistavan kuvan siinä näkyville ja pyytää luvan julkaisemiseen näin. Muista myös kuvaaja ja varmista, saako hänen ottamiaan kuvia julkaista verkossa ja haluaako hän nimensä kuvien yhteyteen verkkosivuille tai some-kanaville. @Piritta ©Viestintä-Piritta
 • 59. kuvien jaon säännöt J U L K I S E T T I L AT J A T I L A I SUUD E T Julkisilla paikoilla otettuja kuvia voi julkaista verkossa ja some-kanavilla kysymättä niissä näkyviltä erillistä lupaa. Pitää kuitenkin huolehtia, että kuvissa tunnistettavina näkyviä ihmisiä ei voi loukata kuvissa millään tavalla. Lisäksi kuvia, joissa näkyy lapsia, julkaisemista on syytä miettiä tarkkaan. Lisätietoja verkossa julkaisemiseen liittyvistä säädöksistä voi lukea mm. seuraavasta teoksesta: Opettajan Tekijänoikeusopas. Tarmo Toikkanen - Ville Oksanen. @Piritta ©Viestintä-Piritta
 • 60. YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN! @Piritta ©Viestintä-Piritta
 • 61. VIESTINTÄ-PIRITTA KIITTÄÄ Mail: www: Blogi: Facebook: LinkedIn: Twitter: Slideshare: Pinterest: Storify: Soita minulle: piritta@viestintapiritta.fi www.viestintapiritta.fi www.viestintapiritta.fi/blogi www.facebook.com/viestintapiritta fi.linkedin.com/in/pirittaseppala www.twitter.com/Piritta www.slideshare.net/Piritta www.pinterest.com/pirittas/ www.storify.com/Piritta +358 400 622 046