Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Järjestöviestinnän trendit ja katsaus järjestödigiin 2017

627 views

Published on

Järjestöviestinnän 6 trendiä pinnalla syksyllä 2017, järjestöjen digitalisaatio sekä katsaus järjestödigiin 2017. Piritta Seppälän esitys Avoinen Järjestöjen Suomi100-aamiaisseminaarista 2.11.2017.

Published in: Social Media
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Järjestöviestinnän trendit ja katsaus järjestödigiin 2017

 1. 1. Järjestöviestinnän trendit ja katsaus järjestödigiin Järjestöjen Suomi 100 aamiaisseminaari, Avoine Oy Viestintä-Piritta Piritta Seppälä @Piritta #viestintäpiritta 2.11.2017 #järjestöjen100 www.viestintapiritta.fi
 2. 2. Viestintä-Pirittan @Piritta Piritta Seppälä @Piritta Sosiaalisen median ja viestinnän asiantuntija Viestintä-Piritta vuodesta 2010 #järjestösome-(2011 ja 2014) ja #järjestödigi-kirjailija (2018) Mukana tekemässä Järjestödigi-kartoitusta 2017 8 vuotta, yli 1000 tilaisuutta, yli 2000 koulutustuntia, 20 000 koulutettua Teemme mm. tätä: 
 - viestinnän, somen ja verkon koulutukset
 - viestintä- ja some-strategiatyön konsultaatio - viestinnän ja somen nykytila-analyysit sekä kehittäminen - asiantuntijoiden, johdon ja viestijöiden koulutukset - somen etätuki-palvelut
 3. 3. Järjestöviestinnän 6 trendiä 2017 @Piritta #viestintäpiritta ©Viestintä-Piritta
 4. 4. 1. Yhdessä Viestintä kuuluu kaikille. @Piritta #viestintäpiritta ©Viestintä-Piritta
 5. 5. Vapaus olla äänessä. @Piritta #viestintäpiritta ©Viestintä-Piritta 2. Luottamus
 6. 6. Äänessä itse toimijat @Piritta #viestintäpiritta ©Viestintä-Piritta
 7. 7. Johtajat viestijöinä ja vaikuttajina. @Piritta #viestintäpiritta ©Viestintä-Piritta 3. Malli
 8. 8. Johtaja tuo järjestön lähelle @Piritta #viestintäpiritta ©Viestintä-Piritta
 9. 9. Viestintä = toimintaa. @Piritta #viestintäpiritta ©Viestintä-Piritta 4. Tekeminen
 10. 10. Suunnittelusta toteutukseen @Piritta #viestintäpiritta ©Viestintä-Piritta
 11. 11. Toiminnan vieminen verkkoon @Piritta #viestintäpiritta ©Viestintä-Piritta
 12. 12. Keskittyminen oleellisiin ja nyt toimiviin kanaviin. @Piritta #viestintäpiritta ©Viestintä-Piritta 5. Kanavat
 13. 13. Uusia kanavia harkiten @Piritta #viestintäpiritta ©Viestintä-Piritta Lähde: Järjestödigi-kartoitus 2017. Tekijät: Avoine Oy, TIEKE ry ja Viestintä-Piritta Oy
 14. 14. Viestinnän onnistumista ja vaikuttavuutta seurataan, tulokset tuodaan näkyviin ja toimintaa uudistetaan. @Piritta #viestintäpiritta ©Viestintä-Piritta 6. Onnistuminen
 15. 15. Muutama sana järjestöjen digitalisaatiosta @Piritta #viestintäpiritta ©Viestintä-Piritta
 16. 16. Järjestödigi: Järjestödigin keskiössä on IHMINEN. @Piritta #viestintäpiritta ©Viestintä-Piritta
 17. 17. Järjestödigi: Ihmisten sitoutuminen järjestötoimintaan on muuttunut, mutta halu toimia tärkeiden asioiden parissa on yhä olemassa. @Piritta #viestintäpiritta ©Viestintä-Piritta
 18. 18. Järjestödigi: Ihmisten tavat osallistua ja viestiä ovat kehittyneet entistä digitaalisempaan suuntaan. Järjestöjen tulee muuttua ihmistensä mukana. @Piritta #viestintäpiritta ©Viestintä-Piritta
 19. 19. Järjestödigi: Digitaalisten työkalujen ja mallien avulla mahdollistetaan uudenlaiset tavat osallistua helposti, vaikuttaa ja tehdä järjestötyötä nykyaikaisesti - ihmisten ehdoilla ja näiden odotusten mukaisesti. @Piritta #viestintäpiritta ©Viestintä-Piritta
 20. 20. Järjestödigi: Digitalisaatio järjestöissä on siis kokonaisvaltaista toimintakulttuurin uudistamista - yhdessä ihmisten kanssa. @Piritta #viestintäpiritta ©Viestintä-Piritta
 21. 21. 4h aivoriihi esimerkkinä @Piritta #viestintäpiritta ©Viestintä-Piritta ”Kutsun 4H-liiton ja 4H-yhdistysten henkilökunnan ja luottamushenkilöt sekä kaikki yhteistyökumppanit ideoimaan ja kertomaan näkemyksiään, miten voimme palvella lapsia ja nuoria entistä paremmin. Varaa 20 minuuttia aikaa ja tule mukaan!” Tomi Alakoski, toimitusjohtaja, 4H
 22. 22. Järjestödigi: Järjestödigi helpottaa arkea ja säästää aikaa (ja rahaa) - se vapauttaa energiaa itse ydintekemiseen. @Piritta #viestintäpiritta ©Viestintä-Piritta
 23. 23. Järjestödigi: Järjestödigi tuottaa jäsenille ja muille toimijoille paremman toimintakokemuksen ja uudenlaista arvoa. @Piritta #viestintäpiritta ©Viestintä-Piritta
 24. 24. Järjestödigi: Muuta siis ensin oman järjestön toimintaa vastaamaan ihmisten tapoja toimia tänään 
 - ja pidä sitä kautta järjestösi elossa, vaikuttamassa ja toiminnassa. @Piritta #viestintäpiritta ©Viestintä-Piritta
 25. 25. Katsaus #järjestödigi- Suomeen @Piritta #viestintäpiritta ©Viestintä-Piritta
 26. 26. Mitä digitalisaation koetaan erityisesti edistävän järjestöissä? @Piritta #viestintäpiritta ©Viestintä-Piritta Lähde: Järjestödigi-kartoitus 2017. Tekijät: Avoine Oy, TIEKE ry ja Viestintä-Piritta Oy 1. Sisäinen ja ulkoinen viestintä, kampanjointi
 
 MUTTA MYÖS: 
 2. Hallitustyöskentely, jäsenhankinta, koulutus ja tapahtumat sekä vaikuttamistyö.
 27. 27. Digitalisaation merkitys järjestön toimintaan ja kehittymiseen @Piritta #viestintäpiritta ©Viestintä-Piritta Lähde: Järjestödigi-kartoitus 2017. Tekijät: Avoine Oy, TIEKE ry ja Viestintä-Piritta Oy 1. Toiminnan tehostuminen ja sujuvuus.
 2. Toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys.
 3. Uudet palvelut ja toimintamuodot.
 Lisäarvoa jäsenelle.
 Yhteensopivuus muun yhteiskunnan kanssa.
 28. 28. Entä mitkä asiat koetaan järjestödigin esteinä? @Piritta #viestintäpiritta ©Viestintä-Piritta Lähde: Järjestödigi-kartoitus 2017. Tekijät: Avoine Oy, TIEKE ry ja Viestintä-Piritta Oy 1. Henkilöresurssit. 
 2. Taloudelliset resurssit.
 3. Asenteet.
 29. 29. Kohti huomista: Uudistu ihmisiä varten. Kehity ihmisten kanssa. Hyödynnä uusia toimintamalleja. Säästä resursseja, toimi tehokkaammin. Luo tulevaisuuden järjestökokemus. @Piritta #viestintäpiritta ©Viestintä-Piritta
 30. 30. Vastaa järjestödigi-kartoitukseen 3.11. mennessä: 
 http://bit.ly/jarjestodigikartoitus-2017 @Piritta #viestintäpiritta ©Viestintä-Piritta Vielä ehdit kertoa näkemyksesi järjestödigistä: Tule kuulemaan kaikki tulokset ja Järjestösome- trendit 2018 - 15.12.: 
 http://bit.ly/ilmoittaudu-jarjestodigi-2017
 31. 31. Tule mukaan koulutuksiimme tai ota yhteyttä räätälöityjen tilaisuuksien merkeissä: 23.11.2017 Videoviestinnän tehopäivä 30.11.2017 Kuva somessa ja mobiilikuvauksen abc 24.1.2017 Järjestötoiminta vaikuttavaksi tarinallistamalla
 https://viestintapiritta.fi/koulutuskalenteri-syksy-2017/ www.viestintapiritta.fi @Piritta #viestintäpiritta ©Viestintä-Piritta Tervetuloa syksyn koulutuksiimme
 32. 32. Mail:  www:  Blogi:  Facebook:  LinkedIn:  Twitter:  Slideshare:  Pinterest: Storify: Soita: Viestintä-Piritta yhteystiedot piritta@viestintapiritta.fi www.viestintapiritta.fi www.viestintapiritta.fi/blogi www.facebook.com/viestintapiritta fi.linkedin.com/in/pirittaseppala  www.twitter.com/Piritta www.slideshare.net/Piritta www.pinterest.com/pirittas/ www.storify.com/Piritta +358 400 622 046/Piritta

×