Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 69 Ad

Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015

Download to read offline

Viestintä-Piritta julkaisi Sosiaalisen median trendit järjestöille 5.2.2015 aamiaistilaisuudessa Helsingissä. Samalla esiteltiin kartoitus järjestösomen tilasta, johon kerättiin tietoa syksyn 2014 ja tammikuun 2015 aikana. Tämä kooste on aamiaistilaisuuden esitysmateriaali, joka pitää sisällään katsauksen järjestöjen sosiaalisen median käytön kehitykseen vuoden 2014 aikana, Järjestösomen tila -kartoituksen sekä Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015. Koosteen esitteli tilaisuudessa Piritta Seppälä.

Viestintä-Piritta julkaisi Sosiaalisen median trendit järjestöille 5.2.2015 aamiaistilaisuudessa Helsingissä. Samalla esiteltiin kartoitus järjestösomen tilasta, johon kerättiin tietoa syksyn 2014 ja tammikuun 2015 aikana. Tämä kooste on aamiaistilaisuuden esitysmateriaali, joka pitää sisällään katsauksen järjestöjen sosiaalisen median käytön kehitykseen vuoden 2014 aikana, Järjestösomen tila -kartoituksen sekä Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015. Koosteen esitteli tilaisuudessa Piritta Seppälä.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 (18)

Advertisement
Advertisement

Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015

 1. 1. sometrendit järjestöille 2015 ja järjestöjen 
 somen käytön kartoitus Järjestösome-trendit aamiaistilaisuus 2015 Viestintä-Piritta Piritta Seppälä @Piritta 5.2.2015, Botta, Helsinki www.viestintapiritta.fi
 2. 2. viestintä-pirittan piritta @piritta Piritta Seppälä @Piritta Järjestöjen some-kouluttaja ja -asiantuntija Viestintä-Piritta vuodesta 2010 #järjestösome-kirjailija (2011 ja 2014) Julkaissut järjestösometrendit vuosina 2013-2015
 3. 3. ©Viestintä-Piritta@Piritta aamun ohjelma Mitä tapahtui vuonna 2014 ja mihin vuodessa on tultu? Järjestösomen tila 2015 -kartoituksen esittely Sosiaalisen median trendit järjestöille 2015
 4. 4. ©Viestintä-Piritta@Piritta johdannoksi: Suomessa on erilaisia järjestöjä, liittoja, yhdistyksiä ja seuroja joka lähtöön. Niistä suurin osa jo tekee tai harkitsee viestintää somessa.
 Järjestösomen tila -kartoitus ja Järjestösome-trendit ovat kyselyihin ja kokemukseen perustuva yhteenveto siitä, missä järjestöt somen käytön kanssa nyt ovat ja mitä kohti ollaan seuraavaksi menossa.
 5. 5. ©Viestintä-Piritta@Piritta johdannoksi: Mikään suomalaisista järjestöistä tuskin täyttää kaikkia niitä toimintamalleja ja tapoja, mitä tässä yhteenvedossa tuodaan esiin. Suosittelenkin ottamaan kartoituksen tuloksista ja järjestösome-trendeistä talteen ja toteutukseen ne vinkit, jotka sopivat juuri sinun järjestöllesi. Sillä ei ole olemassa yhtä ja ehdotonta some-totuutta. - Piritta Seppälä, Viestintä-Piritta
 6. 6. ©Viestintä-Piritta mitä järjestösomessa tapahtui 2014 ja mihin vuodessa on tultu? @Piritta
 7. 7. ©Viestintä-Piritta@Piritta 1. selkeän asennemuutoksen vuosi 2014: uhkasta mahdollisuudeksi Somea tarkasteltiin enemmän mahdollisuutena 
 kuin listaamalla sen haasteita Somen käyttöön panostettiin rohkeammin ja 
 erilaisin kokeiluin, ei vain Facebook-tiedottamalla Rohkeita ja aktiivisia suunnannäyttäjiä näkyi yhä enemmän - järjestöjohtajat ovat löytäneet somen
 8. 8. ©Viestintä-Piritta@Piritta 2. järjestöjohtajien aktivoitumisen vuosi 2014: twitter VETÄÄ PUOLEENSA E NNU S TE 2 014 : ”Yhä useammat järjestöjohtajat tulevat esiin viestimällä omalla nimellään ja kasvoillaan eri some- kanavissa.” KOM M E NTTI 30.1.14: ”Valitettavan harva järjestöjohtaja on (vielä) aktiivinen esim. Twitterissä, mutta eiköhän tässä tapahdu edistymistä tämän vuoden kuluessa.” -Anne Lindfors, toiminnanjohtaja, Simpukka ry http://www.viestintapiritta.fi/sosiaalisen-median-trendit-jarjestoille-2014/
 9. 9. ©Viestintä-Piritta@Piritta 2. järjestöjohtajien aktivoitumisen vuosi 2014: twitter VETÄÄ PUOLEENSA
 10. 10. ©Viestintä-Piritta@Piritta 3. vastuiden jakamisen vuosi 2014: viestintä (some) kuuluu kaikille ”Käytännössä viestinnän kolmen hengen tiimin lisäksi mukana on yhtä paljon muilta osastoilta ja heillä on ihan omat vastuualueensa someviestinnässä. Esim. kv-vastaava hoitaa kv- asiat. Twitteriin koulutamme isompaakin porukkaa käyttäjiksi asiantuntijaroolissa.” -Riitta Nieminen, viestintäpäällikkö
 Pardia ry
 11. 11. ©Viestintä-Piritta@Piritta 4. 2014 ja lupa viestiä: rajoituksista kannustamiseen ”Kannustamme jäsenistöä tuottamaan itse sisältöä (ennalta sovituilla hashtageilla varustettuna), jota jaamme sitten eteenpäin virallisissa kanavissamme.” -Johanna Junkkari, tiedottaja
 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry
 12. 12. ©Viestintä-Piritta järjestösomen tila -kartoitus 
 2015 @Piritta
 13. 13. ©Viestintä-Piritta@Piritta kartoituksen lähteet SOMEN KÄY T ÖN KY SELY LOMAKKEELL A J ÄRJ ES T Ö T OIMIJ OILLE S YK S Y 2014 97 VAS TAAJ AA VE R KKOKY SE LY J ÄR J E S T ÖSOM E N TE KIJ ÖIL L E J A ASIANTUNTIJ OIL L E , 01 /15 4 9 VA S TA A J A A KY SELY T J A KESKUS TEL UT ER I AIHEIS TA SOME-RYHMISS Ä J ÄR J E S T Ö T J A SOSIAAL INE N M E D IA FAC E BO O K IS S A J ÄR J E S T ÖJ E N VIE S TINTÄ J A M AR K K IN O INTI L INK E D INIS S Ä VAS TAAJ IA OL I M UKAN A KAIKILTA J ÄR J E S T Ö T OIM INN AN SE K T OR E ILTA
 14. 14. ©Viestintä-Piritta miksi some? @Piritta
 15. 15. ©Viestintä-Piritta@Piritta 1. MIKSI JÄRJESTÖT KÄYTTÄVÄT 
 SOSIAALISTA MEDIAA top 5? 1. Näkyminen ja tunnettuus 2. Toiminnasta tiedottaminen 3. Jäsenviestintä 4. Vuorovaikutus järjestöasioista 
 kiinnostuneiden kanssa 5. Jäsenhankinta
 16. 16. ©Viestintä-Piritta@Piritta 1. MIKSI JÄRJESTÖT KÄYTTÄVÄT 
 SOSIAALISTA MEDIAA top 6-10 6. Yhteydenpito sidosryhmiin 7. Tapahtumaviestintä 8. Yhteisöllisyyden kehittäminen 9. Asiantuntijuuden vahvistaminen 10. Nopeus, helppous ja edullisuus
 17. 17. ©Viestintä-Piritta some-kanavat @Piritta
 18. 18. ©Viestintä-Piritta@Piritta 2. mitä kanavia järjestöt 
 sosiaalisessa mediassa nyt käyttävät? ASIANTUNTIJ A - 
 KY SELYYN 
 VAS TANNE E T Facebook-sivu Twitter YouTube Facebook-ryhmä Blogi Instagram LinkedIn-sivu SlideShare Google+ LinkedIn-ryhmä Vimeo Pinterest Yammer KÄY T ÖSS Ä OLEVAT SOME-KAN AVAT
 19. 19. ©Viestintä-Piritta@Piritta 3. mitä some-kanavia järjestötoimijat 
 käyttävät tällä hetkellä eniten? 1. Facebook 2. YouTube 3. Instagram 4. Twitter 5. LinkedIn J ÄR J E S T Ö-
 T OIM IJ AKY SE LY Y N 
 VAS TANNE E T
 20. 20. ©Viestintä-Piritta@Piritta 4. mitä kanavia järjestöt 
 aikovat ottaa seuraavaksi käyttöön? M O L E M P IIN K Y S E LY IH IN 
 VAS TANNE E T PINTEREST 2 % LI-RYHMÄ 2 % FB-RYHMÄ 2 % VIMEO 5 %LINKEDIN-SIVU 5 % BLOGI 9 % YOUTUBE 12 % INSTAGRAM 18 % SLIDESHARE 21 % TWITTER 26 % TWITTER SLIDESHARE INSTAGRAM YOUTUBE BLOGI LINKEDIN-SIVU VIMEO FB-RYHMÄ LI-RYHMÄ PINTEREST
 21. 21. ©Viestintä-Piritta tavoitteet ja hyödyt @Piritta
 22. 22. ©Viestintä-Piritta@Piritta 5. MITEN SOME EDESAUTTAA JÄRJESTÖJÄ
 SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA? ”Tavoitteena on tuoda paikallisjärjestön kautta tietoa näkövammaisuudesta suurelle yleisölle. Some tuo hyvän ja edullisen kanavan, jota voimme hyödyntää.” -Tuomo Burman, Pohjois-Savon näkövammaiset ry
 23. 23. ©Viestintä-Piritta@Piritta 5. MITEN SOME EDESAUTTAA JÄRJESTÖJÄ
 SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA? ” Verkko mahdollistaa aikuisten ja nuorten matalakynnyksisen kohtaamisen sekä ohjatun nuorten välisen vertaistuen. Verkko lisää vuorovaikutusta eri ikäpolvien välillä.”
 24. 24. ©Viestintä-Piritta@Piritta 5. MITEN SOME EDESAUTTAA JÄRJESTÖJÄ
 SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA? ” Parannamme pysyvästi köyhien lapsien elämää kehitysmaissa. Työskentelemme tavalla, joka yhdistää ihmisiä yli kulttuurirajojen ja antaa lisäarvoa kaikille osapuolille. Sosiaalisessa mediassa meillä on yhteisö, joka on tärkeä sidosryhmämme pyrkiessämme näihin tavoitteisiin.” -Perttu Iso-Markku, Plan Suomi
 25. 25. ©Viestintä-Piritta@Piritta 5. MITEN SOME EDESAUTTAA JÄRJESTÖJÄ
 SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA? ” Sosiaalinen media on osoittautunut monella tavalla hyödylliseksi tavoitteiden edistämisessä. Se tarjoaa esimerkiksi kanavan tuoda näkemyksiä esille. Se tarjoaa myös luonnollisen paikan keskusteluun ja väittelyyn.” -Riitta Käppi, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL
 26. 26. ©Viestintä-Piritta saavutuksia @Piritta
 27. 27. ©Viestintä-Piritta@Piritta 6. millaisia some-saavutuksia järjestöillä on ollut? ”Uusien ohjaajien löytyminen Instagram- aktiivisuutemme avulla.” -Päivi Laakso, Nuori Yrittäjyys ry
 28. 28. ©Viestintä-Piritta@Piritta 6. millaisia some-saavutuksia järjestöillä on ollut? ”Onnistunut yksittäinen Facebook- sivun päivitys, jonka seurauksena kymmenet uudet vapaaehtoiset ottivat meihin yhteyttä.” - Kaisli Syrjänen, 
 Pienperheyhdistys / Mieskaverit
 29. 29. ©Viestintä-Piritta@Piritta 6. millaisia some-saavutuksia järjestöillä on ollut? ” Juttuvinkki Twitterissä poiki jutun illan ajankohtaisohjelmaan televisiossa.” -Heidi Schrooten, Talentia ry
 30. 30. ©Viestintä-Piritta@Piritta 6. millaisia some-saavutuksia järjestöillä on ollut? ”Meillä on ollut hyviä "hengennostatus"- kamppiksia, joiden hashtagit ovat jääneet elämään yhteisössämme. Ne ovat olleet jäsenillemme tosi tärkeitä. Usein poliittista vakaumusta piilotellaan ja ehkä häpeilläänkin, mutta me haluamme kannustaa jokaista nuorta olemaan sellainen kuin on.”
 31. 31. ©Viestintä-Piritta kehittäminen @Piritta
 32. 32. ©Viestintä-Piritta@Piritta 7. miten sosiaalisen median käyttöä
 tullaan kehittämään järjestöissä Top 5 1. Lisäämme videoviestintää 2. Otamme käyttöön Instagramin 3. Tehostamme Twitterin käyttöä 4. Käytämme WhatsAppia sisäiseen viestintään 5. Kannustamme ja koulutamme henkilöstöämme sosiaalisen median käyttöön
 33. 33. ©Viestintä-Piritta@Piritta 7. muita erityisiä kehittämisen kohteita
 sosiaalisen median suhteen Hyödynnämme somea koulutuksissamme 
 (webinaarit) Otamme somen asteittain käyttöön myös sisäisesti Testaamme erilaisia pilvipalveluita Lisäämme vapaaehtoisten rekrytointia somessa Aloitamme rahalla mainostamisen some-kanavilla
 34. 34. ©Viestintä-Piritta tulevaisuus @Piritta
 35. 35. ©Viestintä-Piritta@Piritta 8. miten somen käyttö muuttuu
 järjestön näkökulmasta vuoden 2015 aikana 1. Käyttö lisääntyy yleisesti ottaen järjestöissä 2. Yhä useampi järjestötoimija käyttää Twitteriä 3. Asiantuntijat keskustelevat Twitterissä asioistamme 4. Someen varovaisemmin suhtautuneet alkavat ottaa omakseen erilaisia some-palveluita 5. Some-kanavat nähdään vakavasti otettavina viestintävälineinä muiden kanavien rinnalla
 36. 36. ©Viestintä-Piritta@Piritta 8. miten somen käyttö muuttuu
 järjestön näkökulmasta vuoden 2015 aikana 6. Sosiaalisen median käyttö monipuolistuu 7. Ikäerot näkyvät ja viestintä pirstaloituu kohderyhmittäin, mutta nuoret näyttävät hyvää mallia vanhemmille 8. Johtajat tulevat rohkeammin viestimään someen 9. Yhteisiä pelisääntöjä luodaan helpottamaan 
 viestintää somessa 10. Vaikuttamistyö somessa lisääntyy
 37. 37. ©Viestintä-Piritta sosiaalisen median trendit järjestöille 2015 @Piritta
 38. 38. ©Viestintä-Piritta 1. ihminen ja vuorovaikutus @Piritta
 39. 39. ©Viestintä-Piritta@Piritta järjestön ihmisten ROOLI VIESTIJöiNÄ 
 KOROSTUU ENTISESTÄÄN vuonna 2015 Järjestöjen toimijat viestivät yhä aktiivisemmin itse ja henkilökohtaisesti järjestöasioista somekanavilla.
 40. 40. ©Viestintä-Piritta@Piritta 1. Järjestöjohtajat J ÄR J E S T ÖJ OH TAJ AT AK TIV OITUVAT E NTISE S TÄÄN SOM E -KE SKUS TE L IJ OIN A . 2 . 2 . 2 015 17. 5 . 2 014
 41. 41. ©Viestintä-Piritta@Piritta 2. työntekijät Y H Ä U S E AM P I T YÖ N TE K I J Ä P U H U U J ÄR J E S T Ö N AS I O I S TA S O M E S S A .
 42. 42. ©Viestintä-Piritta@Piritta 3. JÄSENET J ÄSE NE T J A T OIM INN ASS A M UKAN A OL E VAT OVAT J ÄR J E S T ÖN AIT O ÄÄNI.
 43. 43. ©Viestintä-Piritta@Piritta 4. JÄRJESTÖVIESTIJÄT SOME EI OLE E N Ä Ä VAIN VIES TINN ÄN VAS TUULL A - VIES TINN ÄS TÄ VAS TAAVAT T OIM IVAT M YÖS SOM E -INN OS TAJ IN A J A -TUKIJ OIN A . ”Toimistolla muistutan somesta ja innostan sen käyttöön - se tehtävä on minulla viestintäpäällikkönä.” -Maija Soljanlahti, 
 viestintäpäällikkö
 Agronomiliitto ry ”Viestintä kouluttaa tai hankkii koulutusta, muistuttaa ja rohkaisee.” -Riitta Nieminen,
 viestintäpäällikkö 
 Pardia ry
 44. 44. ©Viestintä-Piritta@Piritta puhe vuorovaikutuksesta muuttuu aidoksi 
 vuoropuheluksi ihmisten kanssa Somen käyttö muuttuu vuoropuheluksi järjestön asioista kiinnostuneiden kanssa. Viestintää tehdään oikeasti ihmiseltä ihmiselle.
 45. 45. ©Viestintä-Piritta 2. tiedottamisesta tiedonhakuun @Piritta
 46. 46. ©Viestintä-Piritta@Piritta some-viestintää tehdään enemmän 
 etsimällä keskusteluja somesta USEAMMAT R EAGOIVAT J ÄR J ES T ÖÄ KOSKEVIIN MAININT OIHIN T YKÄTEN… … J A J AK AE N VAL IKO ITU J A PÄIVIT Y K S IÄ O M IL L E S O M E -K AN AVIL L E E N .
 47. 47. ©Viestintä-Piritta@Piritta some-viestintää tehdään enemmän 
 etsimällä keskusteluja somesta USEAT J O SEUR AAVAT KESKUS TEL UJ A HASHTAGIEN AVULL A T WITTER ISS Ä… … J A O TTAVAT O S AA K E S K U S TE L U IH IN, J O TK A T WIITTIVIR R AS TA L ÖY TÄVÄT.
 48. 48. ©Viestintä-Piritta@Piritta SEURANNAN LISÄKSI TEHDÄÄN OMIA PÄIVITYKSIÄ
 MUTTA NE EIVÄT OLE ENÄÄ AINOA SOME-TAPA Tiedottamisen aikakausi on ohi. Enää ei odoteta, että ihminen löytää järjestön somesta - järjestöt uskaltavat löytää ihmisen.
 49. 49. ©Viestintä-Piritta 3. avoimuus ja yhteisöllisyys @Piritta
 50. 50. ©Viestintä-Piritta@Piritta tietoa ei enää pantata, vaan sitä jaetaan Yhä useammassa järjestössä pohditaan, onko järjestöllä liikaa tietoa suljettujen ovien takana. Avoin tiedonjako lisääntyy.
 51. 51. ©Viestintä-Piritta@Piritta tietoa ei enää pantata, vaan sitä jaetaan SLIDESH ARE N KA LTAISET SOM E-KAN AVAT O TETAAN ENEMMÄN KÄY TT ÖÖN
 52. 52. ©Viestintä-Piritta@Piritta YHDESSÄ TEKEMINEN JA KEHITTÄMINEN LISÄÄNTYY
 - SEKÄ OMISSA RYHMISSÄ ETTÄ JÄRJESTÖJEN VÄLILLÄ VE R TAISRY H M IÄ TUL E E L IS ÄÄ J A NIID E N T OIM INTA E TE NE E AIH E ITTAIN Suljettuja ryhmiä pyöritetään myös vapaaehtoisvoimin. Aiheet voivat olla hyvinkin henkilökohtaisia, mutta säännöt määrittelevät toiminnan.
 53. 53. ©Viestintä-Piritta@Piritta järjestötoimijat ottavat oppivat toisiltaan, 
 kehittävät yhdessä ja jakavat tietoa avoimesti J ÄR J E S T Ö T& SOM E -FB-RY H M ÄN KALTAISE T OS AAJ IE N RY H M ÄT L IS ÄÄNT Y VÄT https://www.facebook.com/groups/skafsome/
 54. 54. ©Viestintä-Piritta 4. rutiineita ja ylläpitäjiä @Piritta
 55. 55. ©Viestintä-Piritta@Piritta somen käyttö rutinoituu osaksi
 työpäiviä ja arkea Yhä useammat järjestöjen some-viestijät solauttavat somen sujuvasti osaksi työpäiväänsä ja arkeaan. Työhön liittyvät some-päivitykset osataan sivuuttaa vapaa-ajalla, elleivät ne vaadi akuutteja toimenpiteitä.
 56. 56. ©Viestintä-Piritta@Piritta matkalla kohti yhtä minää
 ja sujuvaa työn ja vapaa-ajan yhdistelmää ”Viestintäihmisen on mahdotonta erottaa somessa työrooliaan vapaa- ajasta, harmaata aluetta on niin valtavasti. Vaikka poistunkin työpaikaltani työpäivän päätteeksi, en sitä voi tehdä sosiaalisessa mediassa. Aina kuitenkin näen ja kuulen työhöni liittyviä asioita, ihmiset ottavat kontaktia työasioissa jne. Jos haluaa irti työasioista, pitää irrottautua verkosta, mutta jokainen meistä tietää miten vaikeaa se nykyisin on. En kuitenkaan pidä tätä suurena ongelmana, koska some on niin kiinteä osa muutakin elämää.” -Jan-Olof Eriksson, verkkotiedottaja
 Tehy
 57. 57. ©Viestintä-Piritta@Piritta somea pyörittävät JATKOSSA ENEMMÄN 
 myös aktiiviset vapaaehtoiset Y L L ÄP I T O VAS TU U TA AN N E TAAN E N E M M ÄN M YÖ S VAPAAE H T O I S I L L E
 58. 58. ©Viestintä-Piritta@Piritta somen kehittämisestä vastaa viestintä
 mutta ylläpitäjiNä on myös asiantuntijoita ”Kiinteistöliitossa on tehty verkkoviestintäsuunnitelma, jossa on esillä käytettävät some-välineet sekä tieto kuka vastaa ylläpidosta ja päivityksistä jne. Useampi ihminen osallisena siis, vaikka emme kovin iso organisaatio olekaan.” -Timo Tossavainen, 
 yhteysjohtaja
 Kiinteistöliitto
 59. 59. ©Viestintä-Piritta 5. tavoitteellisesti oikeille ihmisille @Piritta
 60. 60. ©Viestintä-Piritta@Piritta sosiaalista mediaa käytetään 
 entistä tavoitteellisemmin Yhdistykset näkevät somen mahdollisuudet ja haluavat suunnitella some-läsnäoloaan tarkemmin. Some-tavoitteet nivoutuvat yhteen järjestön varsinaisten tavoitteiden kanssa. Some tukee järjestön kaikkea toimintaa.
 61. 61. ©Viestintä-Piritta@Piritta sosiaalisen median onnistumista 
 seurataan ja analysoidaan entistä enemmän Sosiaalisen median tavoitteista tulee konkreettisempia ja niiden toteutumista analysoidaan yhä tarkemmin. Some näyttäytyy osana järjestön toiminnan onnistumista konkreettisin saavutuksin myös toimintakertomuksissa.
 62. 62. ©Viestintä-Piritta 6. some-palvelut @Piritta
 63. 63. ©Viestintä-Piritta@Piritta 1. twitter T WITTE R KIINN OS TAA , KOSKA SE M AH D OLLIS TAA VAIKUTTAM IS T YÖN, M E D IAN TAV O ITTAM IS E N J A VIE S TINN ÄN J ÄR J E S T Ö RO O L IS S A H E L P O S TI .
 64. 64. ©Viestintä-Piritta@Piritta 2. INSTAGRAM KUVA - J A VIDEOVIES TINTÄ KOROS TUU TULEVAISUUDESS A J A ER IT YISES TI NUOR IA TAV OITTE LE VAT J ÄR J E S T Ö T TE S TAAVAT INS TAG R AM IN KÄY TT ÖÄ .
 65. 65. ©Viestintä-Piritta@Piritta 3. SLIDESHARE Y M M ÄR RY S AV O I M E N TI E D O N J AO N M AH D O L L I S U U D E S TA J A E R I L AI S E N SIS ÄLLÖN T UO T TAMI SES TA TU O LIS ÄÄ J ÄR J ES T Ö J Ä SLIDESHAREEN .
 66. 66. ©Viestintä-Piritta@Piritta 4. BLOGIT BL OG E J A L UE TAAN J A NIID E N KAUTTA ON KÄTE VÄ TUODA E SIIN J ÄR J E S T ÖN ASIOITA IH M IS TE N KE R T OM AN A . J ÄR J E S T ÖBLOG IT LIS ÄÄNT Y VÄT.
 67. 67. ©Viestintä-Piritta@Piritta KIITOS KAIKILLE OSALLISTUNEILLE!
 68. 68. ©Viestintä-Piritta@Piritta muista myös järjestösome-kirja kuuntele ja keskustele http://bit.ly/kuuntele-ja-keskustele
 69. 69. Mail:  www:  Blogi:  Facebook:  LinkedIn:  Twitter:  Slideshare:  Pinterest: Storify: Soita minulle: VIESTINTÄ-PIRITTA KIITTÄÄ piritta@viestintapiritta.fi www.viestintapiritta.fi www.viestintapiritta.fi/blogi www.facebook.com/viestintapiritta fi.linkedin.com/in/pirittaseppala  www.twitter.com/Piritta www.slideshare.net/Piritta www.pinterest.com/pirittas/ www.storify.com/Piritta +358 400 622 046

×