Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Järjestödigi kartoitus 2018 - Julkaisutilaisuuden yhteenveto

1,109 views

Published on

Tämä esitys on yhteenveto kartoituksen tuloksista, joka julkaistiin Helsingissä julkaisutilaisuudessa 13.12.2018. Järjestödigi-kartoitus selvittää suomalaisten järjestöjen tilaa digitalisaatioon, digiosaamiseen, viestintään ja sosiaalisen median käyttöön liittyen.

Kartoitus tehtiin toista kertaa ja se toteutettiin Avoine Oy:n, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n ja Viestintä-Piritta Oy:n yhteistyönä. Tekijät Tuomo Heikkilä, Avoine Oy, Hanna Vuohelainen TIEKE ry ja Piritta Seppälä, Viestintä-Piritta Oy esiintyivät julkaisutilaisuudessa esitellen kartoituksen eri osiot. Tulosten analysoinnissa ja white paper -yhteenvedon kirjoittamisessa ovat olleet mukana myös Susanna Koivisto, Viestintä-Piritta Oy ja Annika Salmi, Avoine Oy.

Kartoituksen osiot tässäkin esityksessä ovat:
Järjestöt ja digitalisaatio
Järjestöt ja digiosaaminen
Järjestöviestintä
Järjestöt ja sosiaalinen media.

Vuosittain toteutettavan kartoituksen tarkoituksena on
tarjota järjestöille tietoa digitalisaation, digiosaamisen, viestinnän ja somen tilasta Suomessa, antaa järjestöille mahdollisuus peilata omaa tilannettaan tuloksiin, nostaa esiin sosiaalisen median käytön ja viestinnän kehitystä järjestöjen parissa
esitellä konkreettisia esimerkkejä järjestöjen tavoista toimia aihepiirin saralla, oivalluttaa kehittämään oman järjestön toimintaa digin ja somen osalta sekä pitää yllä keskustelua digiosaamisen ja digitalisaation merkityksestä järjestökentällä.

Lataa kartoituksen laaja white paper osoitteesta: http://bit.ly/jarjestodigi-yhteenveto2018

#järjestödigi #järjestösome #viestintä #sosiaalinenmedia #somefi

Published in: Social Media
 • DOWNLOAD FULL BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL doc Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL doc Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Järjestödigi kartoitus 2018 - Julkaisutilaisuuden yhteenveto

 1. 1. #järjestödigi 13.12.2018 Helsinki
 2. 2. Järjestödigi-kartoitus Järjestödigi-kartoitus selvittää vuosittain suomalaisten järjestöjen tilaa digitalisaatioon, digiosaamiseen, viestintään ja sosiaaliseen mediaan liittyen. Se on toteutettu nyt kahteen kertaan, 2017-2018, Avoine Oy:n, TIEKE ry:n ja Viestintä-Piritta Oy:n yhteistyönä. Julkaisemme kartoituksen tulokset 13.12.2018 julkaisutilaisuudessa, whitepaperin muodossa ja esityksenä SlideSharessa. #järjestödigi @AvoineOy @tiekery @Piritta
 3. 3. Aamun aikataulu ja tekijät #järjestödigi 9-9.45 Tuomo Heikkilä, Avoine Oy: Järjestödigi Hanna Vuohelainen, TIEKE ry: Digiosaaminen Live 1: www.facebook.com/viestintapiritta 9.45-10.15 Tauko 10.15-11 Piritta Seppälä, Viestintä-Piritta Oy Järjestösome ja Sometrendit 2019 Live 2: www.facebook.com/viestintapiritta Annika Salmi, Avoine Oy Susanna Koivisto, Viestintä-Piritta
 4. 4. Tekijät ja some #järjestödigi @tiekery @viestintapiritta @avoineoy #järjestödigi @TuomoTH @hvuohelainen @Piritta Palaute: info@ viestintapiritta.fi
 5. 5. Järjestödigi-kartoitus: miksi? - Tarjota tietoa digitalisaation, digiosaamisen, viestinnän ja sosiaalisen median tilasta suomalaisissa järjestöissä - Antaa järjestöille mahdollisuus peilata tilannettaan muihin - Oivalluttaa järjestötoimijoita digitalisaation ja järjestöviestinnän/somen kehittämisen mahdollisuuksista - Tuoda esiin viestinnän ja somen kehitystä järjestökentällä - Pitää yllä keskustelua digiosaamisen ja digitalisaation merkityksestä #järjestödigi @AvoineOy @tiekery @Piritta
 6. 6. Järjestödigi-kartoitus: miten? - Lokakuussa 2018 sähköpostijakelulla ja somessa - 383 vastaajaa (sama määrä kuin vuonna 2017) - Lähes kaikki järjestöjen toimialat mukana vastaajissa - Vastaajissa tasaisesti luottamustehtävissä toimivia ja järjestöissä työskenteleviä, johtoa sekä muuta henkilöstöä - Yhteenveto: Whitepaper 2018, julkaisutilaisuus ja sen esitykset #järjestödigi @AvoineOy @tiekery @Piritta
 7. 7. Kartoitukseen vastanneet #järjestödigi
 8. 8. Esittelyssä tulokset 2018: #järjestödigi Digitalisaatio järjestöissä Digiosaaminen järjestöissä Järjestöviestintä Järjestöt ja sosiaalinen media
 9. 9. #järjestödigi @TuomoTH Tuomo Heikkilä Avoine Oy @TuomoTH
 10. 10. Digitalisaatio? #järjestödigi @tuomoTH Toiminnan uudistaminen Sähköiset välineet Jäsen- keskeisyys
 11. 11. Digitalisaation merkitys #järjestödigi @tuomoTH Tehokkuus ja sujuvuus Avoimuus ja läpinäkyvyys 41% Lisäarvoa jäsenelle
 12. 12. Digitalisaation rinnalle tulee kehittää myös uudenlaisia toimintatapoja. Esim. miten digitalisaatio saadaan oikeasti tukemaan palvelujen kehittämistä. “ #järjestödigi @tuomoTH
 13. 13. Digitalisaation hyödyt #järjestödigi @tuomoTH Koulutukset ja tapahtumat Sisäinen viestintä Ulkoinen viestintä 1 32 69% Mittaaminen ja arviointi
 14. 14. Digitalisaatio on vahvistanut näkyvyyttä ja asiakkaita on ohjautunut enemmän toimintaan mukaan, madaltanut asiakkaiden kynnystä olla yhteydessä. “ #järjestödigi @tuomoTH
 15. 15. Käyttäjien osallistaminen #järjestödigi @tuomoTH 33
 16. 16. Pienellä budjetilla toimivassa järjestössä vapaaehtoisten osaaminen ja aktiivisuus korostuu suunnittelussa. “ #järjestödigi @tuomoTH
 17. 17. Hidasteet ja esteet digitalisoitumiselle #järjestödigi @tuomoTH TalousAsenteet Henkilö- resurssit 1 32
 18. 18. #järjestödigi @tuomoTH
 19. 19. Asenne on kunnossa, mutta osaamista tarvitaan ehdottomasti lisää. Pienen organisaation olisi tärkeä pystyä tekemään mahdollisimman paljon itse, koska taloudelliset resurssit eivät juuri veny palvelujen ostamiseen. “ #järjestödigi @tuomoTH
 20. 20. Tulevaisuus #järjestödigi @tuomoTH Liitot ja valta- kunnalliset Etäosallistuminen, etätyö, automaatio Positiivinen ja odottava asenne Paikallis- yhdistykset Toiveena positiivisempi suhtautuminen digitalisaatioon Some, verkkosivut, jäsenkirjeet Alueet ja piirit Etäyhteydet
 21. 21. Entistä enemmän palveluita siirtyy digiin ja niitä voidaan automatisoida. Tämä vaatii muutoksia toimintatapoihin ja käytettävissä olevien resurssien uudelleen jaottelua. “ #järjestödigi @tuomoTH
 22. 22. #järjestödigi @hvuohelainen Hanna Vuohelainen TIEKE ry @hvuohelainen
 23. 23. Osaaminen vaikuttaa kykyyn hyödyntää sähköisiä ratkaisuja 34% edistää jo jonkin verran 33% hidaste 13% suuri este #järjestödigi @hvuohelainen 16% edistää hyvin
 24. 24. Ymmärrys aiheen tärkeydestä on yhteinen, mutta osaamisissa on rajoitteita. Osaamista tarvitaan sillä tasolla, että käytössä olevia välineitä uskalletaan käyttää. “ #järjestödigi @hvuohelainen
 25. 25. Digiosaaminen #järjestödigi @hvuohelainen Ei juuri nyt Osaamisen alueet Kehittämis- tarpeet Osaamisen vahvuudet
 26. 26. Digiosaamisen alueet #järjestödigi @hvuohelainen
 27. 27. Osaamista tarvitaan… … ihan kaikkeen tietotekniikkaan. On monenlaisia ihmisiä ja sen mukana osaamistaso on päästä päähän. … pitäisi osata itse, mutta pystyä myös menemään opastettavan tasolle. “ #järjestödigi @hvuohelainen
 28. 28. Eri järjestelmien yhdistämisessä, tällä hetkellä käytämme vähintään kuutta eri järjestelmää asiakaspinnassa. Verkkosovellusten viidakko, haluaisin löytää parhaiten sopivat sovellukset kuhunkin tehtävään. En itse näe eroja "taitojen" ja "digitaitojen" välillä. “ #järjestödigi @hvuohelainen
 29. 29. Osaamisen vahvuudet #järjestödigi @hvuohelainen * tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka ** älypuhelin, tabletti, tietokone
 30. 30. Ei tarvita nyt #järjestödigi @hvuohelainen
 31. 31. Tyypillistä varmasti on, että osalla työntekijöistä digitaidot ovat parempia kuin osalla. Niitä joilla on heikompi osaaminen esimerkiksi Skypen, Office365 yms. kanssa tarvitsisivat lisäkoulutusta, jotta yhteinen työskentely olisi mahdollisimman sujuvaa. “ #järjestödigi @hvuohelainen
 32. 32. Osaamista tarvittaisiin #järjestödigi @hvuohelainen
 33. 33. Osaamista tarvittaisiin #järjestödigi @hvuohelainen
 34. 34. Osaamista tarvittaisiin #järjestödigi @hvuohelainen
 35. 35. Osaavaan tulevaisuuteen #järjestödigi @hvuohelainen
 36. 36. Omaehtoisesti työntekijät oppivat hyödyntämään digitalisaatiota hyvin hitaasti, vaikka joitain edelläkävijätyöntekijöitäkin on. Muutos ei tapahdu omalla painollaan, vaan tarvitaan vahvaa johtamista ja tietysti myös koulutusta. “ #järjestödigi @hvuohelainen
 37. 37. Digitalisaation merkitys ja niin myös osaamisen vaatimukset kasvavat, toisaalta muutenkin elämä on koko ajan uuden oppimista ja siten siihen en näe muuta haastetta kuin asenteen, halun oppia ja pysyä kehityksessä mukana ja ottaa siitä kaikki hyödyt irti omassa toiminnassa. “ #järjestödigi @hvuohelainen
 38. 38. #järjestödigi @Piritta Piritta Seppälä Viestintä-Piritta Oy @Piritta
 39. 39. Suunnitelmallinen somen käyttö parantaa parhaimmillaan myös järjestöviestinnän kehittämistä entistä tavoitteellisempaan suuntaan. Tavoitteellinen viestintä tukee järjestön strategisia tavoitteita ja on yhä vahvempi osa järjestötoimintaa. #järjestödigi @Piritta
 40. 40. Suunnitelmat järjestöissä #järjestödigi @Piritta
 41. 41. Mittaaminen ja raportointi #järjestödigi @Piritta
 42. 42. 2017 vs 2018 #järjestödigi @Piritta
 43. 43. Mitä somessa mitataan? #järjestödigi @Piritta
 44. 44. Mittareissa myös toimintaa - Jäsenmäärän kehitys - Uutiskirjetilaukset ja materiaalilataukset - Ilmoittautumiset ja osallistujamäärät tapahtumissa - Järjestölle merkittävän keskustelun määrä ja laatu some-kanavilla - Vaikuttamistyön onnistuminen ja oikeiden tahojen tavoittaminen #järjestödigi @Piritta
 45. 45. Seurantaa on alettu tehdä systemaattisesti vasta viimeisen reilun vuoden aikana ja sitä kehitetään koko ajan, vielä vähän haussa mitä kannattaa seurata ja mitä niillä tiedoilla tehdään. “ #järjestödigi @Piritta
 46. 46. #järjestödigi @Piritta Sisäinen viestintä ja digi Sija 2. Sujuvoittaako digitalisaatio mielestäsi seuraavia toimintoja järjestössäsi?
 47. 47. #järjestödigi @Piritta Sisäinen viestintä:kanavat
 48. 48. Sisäisen viestinnän tavat 1. Kokousaikojen sopiminen 2. Pikaviestintä 3. Tapahtumailmoittautumiset 4. Etäkokoukset 5. Työryhmien ja hallitusten ketjukeskustelut OPPIMISTA VAATIVAA: Pilvipalveluiden käyttö #järjestödigi @Piritta
 49. 49. #järjestödigi @Piritta Uudet sisäiset kanavat
 50. 50. #järjestödigi @Piritta Piritta Seppälä Viestintä-Piritta Oy @Piritta
 51. 51. Some osana organisaation toimintaa on asia, jossa monet yrityksetkin voisivat ottaa mallia järjestöiltä. Sosiaalinen media ei ole enää vain yksisuuntaista viestintää tai markkinointia, vaan osa organisaation strategista viestintää, vaikuttamistyötä ja ydintoimintaa, sisäisesti ja ulkoisesti. #järjestödigi @Piritta
 52. 52. Miksi somea käytetään? #järjestödigi @Piritta
 53. 53. Olemme saaneet edunvalvonnallisia tavoitteitamme paremmin oikeiden kohderyhmien tietoisuuteen. “ #järjestödigi @Piritta Vaikuttamistyö eduskuntavaaleissa, yhteydet päättäjiin, avoin sekä läpinäkyvä toiminta. Läsnäololla somessa viestimme toiminnan aktiivisuudesta ja ylläpidämme brändiämme ja imagoamme.
 54. 54. Osallistuminen Osallistaminen Sisäiset toimintamallit Kokeilu- kulttuuri #järjestödigi @Piritta Vuoro- vaikutus Järjestösomessa toimivaa
 55. 55. Sosiaalinen media on pääasiallinen viestintäkanavamme. Se auttaa luomaan yhteisöllistä ilmapiiriä toimintakenttämme sisällä, tuo palveluitamme monipuolisesti esille ja tukee avoimuuden toteutumista. Koulutusten livestriimaukset ovat tuoneet toimintaamme maantieteellisesti saavutettavammaksi. Instagramissa tavoitamme nuoret ja saamme kerrottua toiminnastamme. “ #järjestödigi @Piritta
 56. 56. Kanavakokonaisuus #järjestödigi @Piritta
 57. 57. Mainonta somessa #järjestödigi @Piritta
 58. 58. Henkilöt äänessä somessa #järjestödigi @Piritta 71 % Vapaa- ehtoiset 30 % Some- linjaukset 43 % Työn- tekijät 56 % Järjestö- johtajat
 59. 59. Haasteet kehityksessä #järjestödigi @Piritta
 60. 60. Somen tulevaisuus #järjestödigi @Piritta “Mikäli et ole somessa, et ole olemassa!”
 61. 61. “ “Seuraamme aikaamme sekä jäsentemme ja mahdollisten jäsentemme käyttämiä sosiaalisen median kanavia ja pyrimme olemaan niissä läsnä mahdollisimman laajalti. Sisäisessä työssämme uskon, että erilaisten pilvipalveluiden ja toimisto-ohjelmistoratkaisujen parantuessa niiden käyttö lisääntyy entuudestaan.” #järjestödigi @Piritta
 62. 62. “ “Uskon, että viestintä tapahtuu vielä voimakkaammin sähköisesti ja eri somekanavia käyttäen. Ehkä virtuaaliset tapaamiset lisääntyvät hallitustoiminnassa. Kampanjointi ja jäsenten sitouttaminen tapahtuu (päivittäistoiminnan ohella) voimakkaasti virtuaalisessa ympäristössä.” #järjestödigi @Piritta
 63. 63. “ “Toivottavasti työskentelemme avoimemmin pilvipalveluissa ja jaamme työtämme toistemme kanssa enemmän digitaalisilla alustoilla. Toivon myös, että viestintämme on kehittynyt niin, että käytämme enemmän sosiaalista mediaa ja siellä julkaisemamme kuvat ja videot ovat laadukkaita.” #järjestödigi @Piritta
 64. 64. “Eteenpäin mennään - hitaasti, mutta varmasti!” #järjestödigi @Piritta
 65. 65. Lataa white paper: Järjestödigi-kartoitus 2018: bit.ly/jarjestodigi-yhteenveto2018 #järjestödigi @AvoineOy @tiekery @Piritta
 66. 66. #järjestödigi

×