SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Download to read offline
Move! osana
kouluterveydenhuoltoa
– kokemuksia Jyväskylästä
6.11.2018
kouluterveydenhuollon osastonhoitaja Riitta-Maija Hautamäki
ja kouluterveydenhoitaja Eeva Tokola
Jyväskylän kaupunki
Terve koululainen -webinaarisarja
MOVE!Osana kouluterveydenhuoltoa – kokemuksia Jyväskylästä
Eeva Tokola ja Riitta-Maija Hautamäki
• Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus tilasivat vuonna 2010 Move!-fyysisen
toimintakyvyn seurantajärjestelmän kehittämistyön Jyväskylän yliopiston
liikuntatieteelliseltä tiedekunnalta.
• Move!-järjestelmää on valmistettu yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n kanssa.
• Opetushallitus on kirjannut Move!-mittaukset määräyksenä uusiin perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteisiin, jotka astuvat voimaan l.8.2016 alkaen. Mittaukset tullaan
toteuttamaan vuosittain valtakunnallisesti perusopetuksen liikunnan tunneilla elo-
syyskuussa. l .8.2016 alkaen mittaukset tulee toteuttaa vuosiluokalle 5 ja l .8.2018 alkaen
myös vuosiluokalle 8. Mittausten järjestäminen molemmilla vuosiluokilla j o syksystä 2016
alkaen on opetuksen järjestäjän päätettävissä ja suositeltavaa.
• Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus on vähentynyt ja kunto laskenut, ovat myös heidän
fyysiset edellytyksensä selviytyä arkipäivän haasteista huonontuneet
TAUSTAA
TOIMINTAKYKY
- ei ole irrallinen ilmiö
Fyysinen toimintakyky
Toiminnallinen kyky selviytyä fyysistä
ponnistelua edellyttävistä tehtävistä.
Esim. liikkua omin avuin ja huolehtia
päivittäisistä toimista
Psyykkinen toimintakyky
Voimavarat, joiden avulla selviydytään
arjen haasteista
Kognitiivinen toimintakyky
Tiedonkäsittelyä ja eri osa-alueiden
yhteistoimintaa esim. muisti, oppiminen,
keskittyminen
Sosiaalinen toimintakyky
Vuorovaikutustilanteet, osallistuminen
yhteisöissä ja yhteiskunnassa
SUORITUSKYVYN TESTAAMISESTA
TOIMINTAKYVYN SEURANTAAN!
Toimintakykyä voidaan määritellä ”kyvyksi
saada aikaan jokin toiminta” (Wikipedia)
Fyysinen toimintakyky on hyvä erottaa
suorituskyvystä, joka ilmaisee ihmisen
maksimaalisen kyvyn suorittaa
liikuntatehtävä. (Salin&Huhtiniemi)
LÄHTÖKOHTANA KOULULAISEN SELVIYTYMINEN
ARJEN TEHTÄVISTÄ
• Koulumatkan kulkeminen omin
lihasvoimin (kävelyä tai pyöräilyä
vähintään 5 km)
• Koulu- ja harrastusvälineiden
nostaminen ja kantaminen omin
lihasvoimin
• Istuvan elämäntavan vaikutusten
ennaltaehkäiseminen: luonnollisen
anatomisen liikelaajuuden
ylläpitäminen erityisesti ylävartalossa
ja lonkan koukistajissa
• Liikenteessä liikkuminen: ympäristön
havainnoiminen ja siihen
tarkoituksenmukaisesti reagoiminen
• Erilaisilla alustoilla liikkuminen:
tasapainon säilyttäminen myös
liukkaalla alustalla
• Portaissa ja epätasaisessa maastossa
liikkuminen
• Vedessä liikkuminen (raajojen
liikkeiden yhteensovittaminen ja
kestävyyskunto).
MOVE!-MITTAUSTULOKSET KUNNAN
STRATEGISESSA SUUNNITTELUSSA JA
JOHTAMISESSA
• Move!-tietoja voi hyödyntää esimerkiksi kunnan nuoriso-,
liikunta- ja vapaa-aikatoiminnan suunnittelussa.
• Kunnan hyvinvointisuunnitelmaan voidaan kirjata tietoa Move!-
järjestelmästä.
MOVE!-MITTAUSTEN VALMISTELU
KUNNASSA
• Koulutukset opettajille sekä oppilas- ja kouluterveydenhuollolle
• Kouluterveydenhoitajan vierailu opettajakokouksessa/
rehtorikokouksessa
• Tiedottaminen oppilaille ja huoltajille
• Yhteistyö Liikuntapalvelujen ja Liikkuva koulu -hankkeen
kanssa
MOVE!-MITTAUSTEN VALMISTELU KOULULLA
• Oppilaiden kanssa etukäteen harjoitteleminen
• Vanhempainillassa kertominen/ harjoitteleminen
– Vanhemmat etukäteen tietoisia mittauksesta ja sen tarkoituksesta
– Vanhemmat antavat paremmin luvan tiedonsiirtoon
• Hyvä yhteistyö opettajan ja terveydenhoitajan välillä on
lähtökohta onnistuneelle Move!-järjestelmälle.
MOVE!-MITTAUKSEN TOTEUTUS
• Keväällä/syksyllä yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä vuosikellon
suunnittelu
– Aikataulu ja toteutus
• Terveydenhoitaja suunnittelee hyvissä ajoin 5.- ja 8.-luokan laajat
terveystarkastukset huomioiden Move!-tulosten valmistumisen.
• Opettaja kopioi tulokset itselleen. Luovuttaa
terveydenhoitajalle ne alkuperäiset lomakkeet
tai kopiot, joihin lupa annettu.
MOVE! JA OPETTAJA
• Mahdollisuus käyttää tietoja liikunnanopetukseen ja koulun
toiminnan suunnitteluun
• Mittaustuloksista saa tuoretta tietoa oppilaiden toimintakyvystä,
vahvuuksista ja heikkouksista.
• Mahdollisuus suunnitella arjen toimintakykyä kehittäviä tehtäviä
oppilaille
MOVE!-PALAUTE
KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA
Tavoitteet
• Vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja
sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin.
• Ohjata oppilasta ymmärtämään liikunnan terveydellinen merkitys.
• Ohjata oppilasta kehittämään ja tarkkailemaan toimintakykyä.
• Antaa oppilaalle konkreettisia työkaluja tulevaisuutta varten.
MOVE!-PALAUTE
TERVEYSTARKASTUKSESSA
• Oppilaan oma ajatus ja fiilis
• Mittauksen tarkoitus
• Osa-alueet
• Hyvä palaute ja onnistuminen
• Mietitään kehitettävät osa-alueet ja
mahdolliset tukitoimet
Tällä osa-alueella oppilaan fyysinen
toimintakyky on hyvällä tasolla,
jolloin päivittäiset toimet sujuvat
helposti. Fyysistä toimintakykyä ei
voi varastoida, joten eri osa-
alueiden säännöllinen monipuolinen
harjoittaminen on tärkeää
toimintakyvyn ylläpitämiseksi.
Kannusta oppilasta jatkamaan
samaan malliin!
Kyseisellä osa-alueella oppilaan fyysinen
toimintakyky on tasolla, jolloin päivittäiset
toimet sujuvat. Fyysistä toimintakykyä ei voi
varastoida, joten eri osa-alueiden
säännöllinen monipuolinen harjoittaminen
on tärkeää toimintakyvyn kehittämiseksi ja
ylläpitämiseksi. Pienellä lisäharjoituksella
oppilaan jaksaminen ja hyvinvointi
edistyvät.
Oppilaan fyysinen toimintakyky tarvitsee
harjoitusta kyseisellä osa-alueella.
Kehitystä kaipaavia toimintakyvyn osa-
alueita voi helposti parantaa pienen
harjoittelun avulla lisäämällä liikuntaa
arkisiin toimiin, esimerkiksi koulumatkoilla
tai välitunneilla. Oppilasta tulee kannustaa
kokeilemaan myös uusia aktiivisia vapaa-
ajanviettotapoja tai liikuntamuotoja.
Tukitoimet
• Jumppa-ja venyttelyohjeet
– Ylävartaloa vahvistavat harjoitteet
– Ylävartalon venytykset
– Keskivartaloa vahvistavat harjoitteet
– Alaraajoja vahvistavat harjoitteet
– Alavartalon venytykset
– Pallojumppa
– Niskaryhti
– Jalkateräjumppa
• Vanhemman kanssa yhteinen tavoite/tukeminen
– Ruutuajan tauottaminen
– Iltarutiiniksi esim. etunojapunnerrus tai hyppynarulla hyppiminen
– Koulumatka kävellen/pyörällä
– Valitaan portaat, ei hissiä
• Lähete fysioterapeutille
• Liikkuva koulu -hankkeen kautta liikuntalipun antaminen
– Motivoidaan lisäämään liikuntaa, kokeilemaan uutta yhdessä kaverin tai
perheenjäsenen kanssa
– Superpark, Trampoliinipark, Hutunki, AaltoAlvari
– Sovittu pelisäännöt ja seurantakäynti lipun käytön jälkeen
• Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut
– LiikuntaVeturi 9-12-vuotiaat
– LiikuntaLaturi 13-19-vuotiaat
– Liikuntaneuvonta
– Koulu PT-toiminta
– Kerhot
– Soveltava liikunta
MOVE!-MITTAUSTEN HYÖDYNTÄMINEN
• Laajoista terveystarkastuksista kootaan luokkayhteenveto
– Käydään läpi luokassa sekä yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä
– Lähetetään Wilma-viesti huoltajille
• Opettaja kertoo Move!-mittaustulokset
• Yhteinen tavoite luokalle
– Koulumatka kävellen tai pyörällä
– ”punnerrushaaste”
– Ruutuajan seuranta/rajoittaminen
SEURANTA JA PALKINTO! ☺
POHDINTAA
• Palaute hyvässä hengessä
• Konkreettinen tieto oppilaan fyysisestä kunnosta
• Oppilas ei ole asian kanssa yksin, huoltaja lähtee tukemaan
• Jokaiselle oppilaalle löytyy positiivista palautetta
• Terveydenhoitajan tärkeää perehtyä mittauksen
tekemiseen ja palautteen antamiseen
• Yhteistyö koulun kanssa tärkeää

More Related Content

What's hot

What's hot (16)

Marja Kalavainen: Ruokailutottumukset ja syömisen hallinta-lapset
Marja Kalavainen: Ruokailutottumukset ja syömisen hallinta-lapsetMarja Kalavainen: Ruokailutottumukset ja syömisen hallinta-lapset
Marja Kalavainen: Ruokailutottumukset ja syömisen hallinta-lapset
 
Riitta Veijola: Mitä uutta lasten ja nuorten Käypä hoito -suosituksesta
Riitta Veijola: Mitä uutta lasten ja nuorten Käypä hoito -suosituksestaRiitta Veijola: Mitä uutta lasten ja nuorten Käypä hoito -suosituksesta
Riitta Veijola: Mitä uutta lasten ja nuorten Käypä hoito -suosituksesta
 
Katriina Kukkonen-Harjula: Liikkumisen lisääminen
Katriina Kukkonen-Harjula: Liikkumisen lisääminenKatriina Kukkonen-Harjula: Liikkumisen lisääminen
Katriina Kukkonen-Harjula: Liikkumisen lisääminen
 
Smart Moves -hankkeen esittely
Smart Moves -hankkeen esittelySmart Moves -hankkeen esittely
Smart Moves -hankkeen esittely
 
Hietanen-Peltola: Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyht...
Hietanen-Peltola: Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyht...Hietanen-Peltola: Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyht...
Hietanen-Peltola: Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyht...
 
Move!-treenit: ylävartalon liikkuvuus
Move!-treenit: ylävartalon liikkuvuusMove!-treenit: ylävartalon liikkuvuus
Move!-treenit: ylävartalon liikkuvuus
 
Leila Karhunen: Elintapaohjaus – miten toteutetaan? - aikuiset
Leila Karhunen: Elintapaohjaus – miten toteutetaan? - aikuisetLeila Karhunen: Elintapaohjaus – miten toteutetaan? - aikuiset
Leila Karhunen: Elintapaohjaus – miten toteutetaan? - aikuiset
 
Korpilahti: Tapaturmia ehkäisevä toimintakulttuuri oppilaitoksissa
Korpilahti: Tapaturmia ehkäisevä toimintakulttuuri oppilaitoksissaKorpilahti: Tapaturmia ehkäisevä toimintakulttuuri oppilaitoksissa
Korpilahti: Tapaturmia ehkäisevä toimintakulttuuri oppilaitoksissa
 
Terhi Koivumäki: Lasten lihavuuden puheeksi ottaminen
Terhi Koivumäki: Lasten lihavuuden puheeksi ottaminen Terhi Koivumäki: Lasten lihavuuden puheeksi ottaminen
Terhi Koivumäki: Lasten lihavuuden puheeksi ottaminen
 
Liikkuminen ja viihtyminen koulussa
Liikkuminen ja viihtyminen koulussaLiikkuminen ja viihtyminen koulussa
Liikkuminen ja viihtyminen koulussa
 
Personal trainer -toimintamalli liikkuvassa koulussa
Personal trainer -toimintamalli liikkuvassa koulussaPersonal trainer -toimintamalli liikkuvassa koulussa
Personal trainer -toimintamalli liikkuvassa koulussa
 
Pelkonen: Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
Pelkonen: Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiPelkonen: Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
Pelkonen: Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
 
Move!-treenit: kestävyysvinkit
Move!-treenit: kestävyysvinkitMove!-treenit: kestävyysvinkit
Move!-treenit: kestävyysvinkit
 
Päivi Mäki: Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäiseminen on usean toimijan yhtei...
Päivi Mäki: Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäiseminen on usean toimijan yhtei...Päivi Mäki: Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäiseminen on usean toimijan yhtei...
Päivi Mäki: Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäiseminen on usean toimijan yhtei...
 
Liikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-Harjula
Liikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-HarjulaLiikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-Harjula
Liikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-Harjula
 
Heidi Syväoja, Liikunnan merkitys oppimiselle
Heidi Syväoja, Liikunnan merkitys oppimiselleHeidi Syväoja, Liikunnan merkitys oppimiselle
Heidi Syväoja, Liikunnan merkitys oppimiselle
 

Similar to TEKO-webinaari: Move! osana kouluterveydenhuoltoa. Hautamäki ja Tokola

Rantoja, Hämäläinen: Liikkuva varhaiskasvatus -ilo kasvaa liikkuen
Rantoja, Hämäläinen: Liikkuva varhaiskasvatus -ilo kasvaa liikkuenRantoja, Hämäläinen: Liikkuva varhaiskasvatus -ilo kasvaa liikkuen
Rantoja, Hämäläinen: Liikkuva varhaiskasvatus -ilo kasvaa liikkuen
Messukeskus Helsinki
 
Kujala opiskelukykysuositukset ja kaytannot [yhteensopivuustila]
Kujala opiskelukykysuositukset ja kaytannot [yhteensopivuustila]Kujala opiskelukykysuositukset ja kaytannot [yhteensopivuustila]
Kujala opiskelukykysuositukset ja kaytannot [yhteensopivuustila]
SYL
 

Similar to TEKO-webinaari: Move! osana kouluterveydenhuoltoa. Hautamäki ja Tokola (20)

TEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti Siekkinen
TEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti SiekkinenTEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti Siekkinen
TEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti Siekkinen
 
Liikkuva koulu -hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteenä
Liikkuva koulu -hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteenäLiikkuva koulu -hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteenä
Liikkuva koulu -hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteenä
 
Toimiva arki lapsille ja perheille - Pohjois-Pohjanmaan LAPE-hankkeen esittely
Toimiva arki lapsille ja perheille - Pohjois-Pohjanmaan LAPE-hankkeen esittelyToimiva arki lapsille ja perheille - Pohjois-Pohjanmaan LAPE-hankkeen esittely
Toimiva arki lapsille ja perheille - Pohjois-Pohjanmaan LAPE-hankkeen esittely
 
Liisa Mikkola: Kansallisen lihavuusohjelman toteuttaminen Seinäjoella
Liisa Mikkola: Kansallisen lihavuusohjelman toteuttaminen SeinäjoellaLiisa Mikkola: Kansallisen lihavuusohjelman toteuttaminen Seinäjoella
Liisa Mikkola: Kansallisen lihavuusohjelman toteuttaminen Seinäjoella
 
Rantoja, Hämäläinen: Liikkuva varhaiskasvatus -ilo kasvaa liikkuen
Rantoja, Hämäläinen: Liikkuva varhaiskasvatus -ilo kasvaa liikkuenRantoja, Hämäläinen: Liikkuva varhaiskasvatus -ilo kasvaa liikkuen
Rantoja, Hämäläinen: Liikkuva varhaiskasvatus -ilo kasvaa liikkuen
 
Liikkuvat lapset tarkkaavaisempia
Liikkuvat lapset tarkkaavaisempiaLiikkuvat lapset tarkkaavaisempia
Liikkuvat lapset tarkkaavaisempia
 
Lasten liikunnan edistäminen hallintokuntien yhteistyöllä
Lasten liikunnan edistäminen hallintokuntien yhteistyölläLasten liikunnan edistäminen hallintokuntien yhteistyöllä
Lasten liikunnan edistäminen hallintokuntien yhteistyöllä
 
Lisää liikettä koulupäivään esimerkkejä toimenpiteistä_06.10.2016
Lisää liikettä koulupäivään esimerkkejä toimenpiteistä_06.10.2016Lisää liikettä koulupäivään esimerkkejä toimenpiteistä_06.10.2016
Lisää liikettä koulupäivään esimerkkejä toimenpiteistä_06.10.2016
 
Menestyvät järjestöt 2017: Anne-Mari Jussila UKK-Instituutti, digitalisaat...
Menestyvät järjestöt 2017: Anne-Mari Jussila UKK-Instituutti, digitalisaat...Menestyvät järjestöt 2017: Anne-Mari Jussila UKK-Instituutti, digitalisaat...
Menestyvät järjestöt 2017: Anne-Mari Jussila UKK-Instituutti, digitalisaat...
 
Sääkslahti: Fyysinen toimintakyky - tärkeää tietoa lasten ja nuorten hyvinvoi...
Sääkslahti: Fyysinen toimintakyky - tärkeää tietoa lasten ja nuorten hyvinvoi...Sääkslahti: Fyysinen toimintakyky - tärkeää tietoa lasten ja nuorten hyvinvoi...
Sääkslahti: Fyysinen toimintakyky - tärkeää tietoa lasten ja nuorten hyvinvoi...
 
Lasten ja nuorten liikkumissuositukset
Lasten ja nuorten liikkumissuosituksetLasten ja nuorten liikkumissuositukset
Lasten ja nuorten liikkumissuositukset
 
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukenaVarhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena
 
Pekka Rajala: Hyvinvointijohtaminen Limingan kunnassa
Pekka Rajala: Hyvinvointijohtaminen Limingan kunnassaPekka Rajala: Hyvinvointijohtaminen Limingan kunnassa
Pekka Rajala: Hyvinvointijohtaminen Limingan kunnassa
 
Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta - Kansallinen lihavuusohjelma kutsuu y...
Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta - Kansallinen lihavuusohjelma kutsuu y...Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta - Kansallinen lihavuusohjelma kutsuu y...
Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta - Kansallinen lihavuusohjelma kutsuu y...
 
Neuvokas perhe - Sydänliitto
Neuvokas perhe - SydänliittoNeuvokas perhe - Sydänliitto
Neuvokas perhe - Sydänliitto
 
Hojks ja toimintakyky 21.3.2017
Hojks ja toimintakyky 21.3.2017Hojks ja toimintakyky 21.3.2017
Hojks ja toimintakyky 21.3.2017
 
Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä, kokous1, esitys, 11.9.14
Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä, kokous1, esitys, 11.9.14Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä, kokous1, esitys, 11.9.14
Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä, kokous1, esitys, 11.9.14
 
Kujala opiskelukykysuositukset ja kaytannot [yhteensopivuustila]
Kujala opiskelukykysuositukset ja kaytannot [yhteensopivuustila]Kujala opiskelukykysuositukset ja kaytannot [yhteensopivuustila]
Kujala opiskelukykysuositukset ja kaytannot [yhteensopivuustila]
 
TEKO-webinaari: Move! alakoulussa. Nelli Helminen
TEKO-webinaari: Move! alakoulussa. Nelli HelminenTEKO-webinaari: Move! alakoulussa. Nelli Helminen
TEKO-webinaari: Move! alakoulussa. Nelli Helminen
 
Mikä ihmeen VESOTE? Tommi Vasankari
Mikä ihmeen VESOTE? Tommi VasankariMikä ihmeen VESOTE? Tommi Vasankari
Mikä ihmeen VESOTE? Tommi Vasankari
 

More from Tervekoululainen

More from Tervekoululainen (13)

Move!-styrketräning med kroppsvikten
Move!-styrketräning med kroppsviktenMove!-styrketräning med kroppsvikten
Move!-styrketräning med kroppsvikten
 
Move!-styrketräning på gym
Move!-styrketräning på gymMove!-styrketräning på gym
Move!-styrketräning på gym
 
Move!-uthållighetstips
Move!-uthållighetstipsMove!-uthållighetstips
Move!-uthållighetstips
 
Move!-treeni: lihasvoimaa oman kehon painolla
Move!-treeni: lihasvoimaa oman kehon painollaMove!-treeni: lihasvoimaa oman kehon painolla
Move!-treeni: lihasvoimaa oman kehon painolla
 
Move!-treeni: lihasvoimaa kuntosalilla
Move!-treeni: lihasvoimaa kuntosalillaMove!-treeni: lihasvoimaa kuntosalilla
Move!-treeni: lihasvoimaa kuntosalilla
 
Move!-treenit: alavartalon liikkuvuus
Move!-treenit: alavartalon liikkuvuusMove!-treenit: alavartalon liikkuvuus
Move!-treenit: alavartalon liikkuvuus
 
TEKO Tauota ja liiku – toiminnallinen tuokio yläkouluun
TEKO Tauota ja liiku – toiminnallinen tuokio yläkouluunTEKO Tauota ja liiku – toiminnallinen tuokio yläkouluun
TEKO Tauota ja liiku – toiminnallinen tuokio yläkouluun
 
TEKO webinaari 2 Lasten ja nuorten astma sekä liikunta
TEKO webinaari 2 Lasten ja nuorten astma sekä liikunta TEKO webinaari 2 Lasten ja nuorten astma sekä liikunta
TEKO webinaari 2 Lasten ja nuorten astma sekä liikunta
 
TEKO liikuntaturvallisuus Move! 2015
TEKO liikuntaturvallisuus Move! 2015TEKO liikuntaturvallisuus Move! 2015
TEKO liikuntaturvallisuus Move! 2015
 
TEKO QR-koodit käyttöön opetuksessa
TEKO QR-koodit käyttöön opetuksessa TEKO QR-koodit käyttöön opetuksessa
TEKO QR-koodit käyttöön opetuksessa
 
TEKO uni x-breikki
TEKO uni x-breikkiTEKO uni x-breikki
TEKO uni x-breikki
 
TEKO ravinto x-breikki
TEKO ravinto x-breikkiTEKO ravinto x-breikki
TEKO ravinto x-breikki
 
TEKO liikunta x-breikki
TEKO liikunta x-breikkiTEKO liikunta x-breikki
TEKO liikunta x-breikki
 

TEKO-webinaari: Move! osana kouluterveydenhuoltoa. Hautamäki ja Tokola

 • 1. Move! osana kouluterveydenhuoltoa – kokemuksia Jyväskylästä 6.11.2018 kouluterveydenhuollon osastonhoitaja Riitta-Maija Hautamäki ja kouluterveydenhoitaja Eeva Tokola Jyväskylän kaupunki Terve koululainen -webinaarisarja
 • 2. MOVE!Osana kouluterveydenhuoltoa – kokemuksia Jyväskylästä Eeva Tokola ja Riitta-Maija Hautamäki
 • 3. • Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus tilasivat vuonna 2010 Move!-fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän kehittämistyön Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseltä tiedekunnalta. • Move!-järjestelmää on valmistettu yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n kanssa. • Opetushallitus on kirjannut Move!-mittaukset määräyksenä uusiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, jotka astuvat voimaan l.8.2016 alkaen. Mittaukset tullaan toteuttamaan vuosittain valtakunnallisesti perusopetuksen liikunnan tunneilla elo- syyskuussa. l .8.2016 alkaen mittaukset tulee toteuttaa vuosiluokalle 5 ja l .8.2018 alkaen myös vuosiluokalle 8. Mittausten järjestäminen molemmilla vuosiluokilla j o syksystä 2016 alkaen on opetuksen järjestäjän päätettävissä ja suositeltavaa. • Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus on vähentynyt ja kunto laskenut, ovat myös heidän fyysiset edellytyksensä selviytyä arkipäivän haasteista huonontuneet TAUSTAA
 • 4. TOIMINTAKYKY - ei ole irrallinen ilmiö Fyysinen toimintakyky Toiminnallinen kyky selviytyä fyysistä ponnistelua edellyttävistä tehtävistä. Esim. liikkua omin avuin ja huolehtia päivittäisistä toimista Psyykkinen toimintakyky Voimavarat, joiden avulla selviydytään arjen haasteista Kognitiivinen toimintakyky Tiedonkäsittelyä ja eri osa-alueiden yhteistoimintaa esim. muisti, oppiminen, keskittyminen Sosiaalinen toimintakyky Vuorovaikutustilanteet, osallistuminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa
 • 5. SUORITUSKYVYN TESTAAMISESTA TOIMINTAKYVYN SEURANTAAN! Toimintakykyä voidaan määritellä ”kyvyksi saada aikaan jokin toiminta” (Wikipedia) Fyysinen toimintakyky on hyvä erottaa suorituskyvystä, joka ilmaisee ihmisen maksimaalisen kyvyn suorittaa liikuntatehtävä. (Salin&Huhtiniemi)
 • 6. LÄHTÖKOHTANA KOULULAISEN SELVIYTYMINEN ARJEN TEHTÄVISTÄ • Koulumatkan kulkeminen omin lihasvoimin (kävelyä tai pyöräilyä vähintään 5 km) • Koulu- ja harrastusvälineiden nostaminen ja kantaminen omin lihasvoimin • Istuvan elämäntavan vaikutusten ennaltaehkäiseminen: luonnollisen anatomisen liikelaajuuden ylläpitäminen erityisesti ylävartalossa ja lonkan koukistajissa • Liikenteessä liikkuminen: ympäristön havainnoiminen ja siihen tarkoituksenmukaisesti reagoiminen • Erilaisilla alustoilla liikkuminen: tasapainon säilyttäminen myös liukkaalla alustalla • Portaissa ja epätasaisessa maastossa liikkuminen • Vedessä liikkuminen (raajojen liikkeiden yhteensovittaminen ja kestävyyskunto).
 • 7. MOVE!-MITTAUSTULOKSET KUNNAN STRATEGISESSA SUUNNITTELUSSA JA JOHTAMISESSA • Move!-tietoja voi hyödyntää esimerkiksi kunnan nuoriso-, liikunta- ja vapaa-aikatoiminnan suunnittelussa. • Kunnan hyvinvointisuunnitelmaan voidaan kirjata tietoa Move!- järjestelmästä.
 • 8.
 • 9. MOVE!-MITTAUSTEN VALMISTELU KUNNASSA • Koulutukset opettajille sekä oppilas- ja kouluterveydenhuollolle • Kouluterveydenhoitajan vierailu opettajakokouksessa/ rehtorikokouksessa • Tiedottaminen oppilaille ja huoltajille • Yhteistyö Liikuntapalvelujen ja Liikkuva koulu -hankkeen kanssa
 • 10. MOVE!-MITTAUSTEN VALMISTELU KOULULLA • Oppilaiden kanssa etukäteen harjoitteleminen • Vanhempainillassa kertominen/ harjoitteleminen – Vanhemmat etukäteen tietoisia mittauksesta ja sen tarkoituksesta – Vanhemmat antavat paremmin luvan tiedonsiirtoon • Hyvä yhteistyö opettajan ja terveydenhoitajan välillä on lähtökohta onnistuneelle Move!-järjestelmälle.
 • 11. MOVE!-MITTAUKSEN TOTEUTUS • Keväällä/syksyllä yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä vuosikellon suunnittelu – Aikataulu ja toteutus • Terveydenhoitaja suunnittelee hyvissä ajoin 5.- ja 8.-luokan laajat terveystarkastukset huomioiden Move!-tulosten valmistumisen. • Opettaja kopioi tulokset itselleen. Luovuttaa terveydenhoitajalle ne alkuperäiset lomakkeet tai kopiot, joihin lupa annettu.
 • 12. MOVE! JA OPETTAJA • Mahdollisuus käyttää tietoja liikunnanopetukseen ja koulun toiminnan suunnitteluun • Mittaustuloksista saa tuoretta tietoa oppilaiden toimintakyvystä, vahvuuksista ja heikkouksista. • Mahdollisuus suunnitella arjen toimintakykyä kehittäviä tehtäviä oppilaille
 • 13. MOVE!-PALAUTE KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA Tavoitteet • Vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin. • Ohjata oppilasta ymmärtämään liikunnan terveydellinen merkitys. • Ohjata oppilasta kehittämään ja tarkkailemaan toimintakykyä. • Antaa oppilaalle konkreettisia työkaluja tulevaisuutta varten.
 • 14. MOVE!-PALAUTE TERVEYSTARKASTUKSESSA • Oppilaan oma ajatus ja fiilis • Mittauksen tarkoitus • Osa-alueet • Hyvä palaute ja onnistuminen • Mietitään kehitettävät osa-alueet ja mahdolliset tukitoimet
 • 15. Tällä osa-alueella oppilaan fyysinen toimintakyky on hyvällä tasolla, jolloin päivittäiset toimet sujuvat helposti. Fyysistä toimintakykyä ei voi varastoida, joten eri osa- alueiden säännöllinen monipuolinen harjoittaminen on tärkeää toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Kannusta oppilasta jatkamaan samaan malliin!
 • 16. Kyseisellä osa-alueella oppilaan fyysinen toimintakyky on tasolla, jolloin päivittäiset toimet sujuvat. Fyysistä toimintakykyä ei voi varastoida, joten eri osa-alueiden säännöllinen monipuolinen harjoittaminen on tärkeää toimintakyvyn kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Pienellä lisäharjoituksella oppilaan jaksaminen ja hyvinvointi edistyvät.
 • 17. Oppilaan fyysinen toimintakyky tarvitsee harjoitusta kyseisellä osa-alueella. Kehitystä kaipaavia toimintakyvyn osa- alueita voi helposti parantaa pienen harjoittelun avulla lisäämällä liikuntaa arkisiin toimiin, esimerkiksi koulumatkoilla tai välitunneilla. Oppilasta tulee kannustaa kokeilemaan myös uusia aktiivisia vapaa- ajanviettotapoja tai liikuntamuotoja.
 • 18. Tukitoimet • Jumppa-ja venyttelyohjeet – Ylävartaloa vahvistavat harjoitteet – Ylävartalon venytykset – Keskivartaloa vahvistavat harjoitteet – Alaraajoja vahvistavat harjoitteet – Alavartalon venytykset – Pallojumppa – Niskaryhti – Jalkateräjumppa • Vanhemman kanssa yhteinen tavoite/tukeminen – Ruutuajan tauottaminen – Iltarutiiniksi esim. etunojapunnerrus tai hyppynarulla hyppiminen – Koulumatka kävellen/pyörällä – Valitaan portaat, ei hissiä
 • 19. • Lähete fysioterapeutille • Liikkuva koulu -hankkeen kautta liikuntalipun antaminen – Motivoidaan lisäämään liikuntaa, kokeilemaan uutta yhdessä kaverin tai perheenjäsenen kanssa – Superpark, Trampoliinipark, Hutunki, AaltoAlvari – Sovittu pelisäännöt ja seurantakäynti lipun käytön jälkeen • Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut – LiikuntaVeturi 9-12-vuotiaat – LiikuntaLaturi 13-19-vuotiaat – Liikuntaneuvonta – Koulu PT-toiminta – Kerhot – Soveltava liikunta
 • 20. MOVE!-MITTAUSTEN HYÖDYNTÄMINEN • Laajoista terveystarkastuksista kootaan luokkayhteenveto – Käydään läpi luokassa sekä yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä – Lähetetään Wilma-viesti huoltajille • Opettaja kertoo Move!-mittaustulokset • Yhteinen tavoite luokalle – Koulumatka kävellen tai pyörällä – ”punnerrushaaste” – Ruutuajan seuranta/rajoittaminen SEURANTA JA PALKINTO! ☺
 • 21. POHDINTAA • Palaute hyvässä hengessä • Konkreettinen tieto oppilaan fyysisestä kunnosta • Oppilas ei ole asian kanssa yksin, huoltaja lähtee tukemaan • Jokaiselle oppilaalle löytyy positiivista palautetta • Terveydenhoitajan tärkeää perehtyä mittauksen tekemiseen ja palautteen antamiseen • Yhteistyö koulun kanssa tärkeää