SlideShare a Scribd company logo
Tervetuloa!
Teemana tänään: Lasten ja nuorten astma sekä liikunta
Asiantuntijana: Mervi Puolanne, Hengitysliitto
TEKO webinaari 2 Lasten ja nuorten astma sekä liikunta
Turvallisinta on,
että lapsi ja nuori
liikkuu.
Riittävästi ja
monipuolisesti.
TEKO − Terve koululainen
Rahoitus: STM (2010-2012) ja OKM (2013-2016)
4
terveurheilija.fi
tervekoululainen.fi
Rajaa etusivun kuva
viivaan asti.
Lisää etusivun kuva.
Lasten ja nuorten astma sekä liikunta
Terve koululainen -webinaarisarja syksyllä 2016/10.11.2016
Järjestöjohtaja, THM, ft Mervi Puolanne, Hengitysliitto ry
Hengitysliitto
Hyvässä hengessä. Jo 75 vuotta.
Edistämme hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää.
6
Valtakunnallinen liikuntajärjestö. Vuonna 2017, jo 30 vuotta.
TEKO webinaari 2 Lasten ja nuorten astma sekä liikunta
Keuhkojen limakalvon tulehdussairaus
Vaihteleva ja itsestään tai hoidon vaikutuksesta
laukeava keuhkoputkien ahtautuminen
Tyyppioireet:
 yskä
 lisääntynyt limaneritys
 hengityksen vinkuminen ja hengenahdistus
 toistuvat keuhkoputken tulehdukset
6-10 %:lla lapsista on astma (yleisin pitkäaikaissairaus)
 Jokaisessa luokassa vähintään yksi astmaa
sairastava koululainen
80 %:lla lapsista allerginen astma
ASTMA
Normaali keuhkoputki
Keuhkoputki, jonka limakalvon
on tulehtunut
Tulehtunut limakalvo erittää
limaa
Tulehtunut ja limaa erittävä
keuhkoputki supistuu
Lähde: Astmaopas, Hengitysliitto
Lähde: Endeavors – The University of North Carolina at Chapel Hill
Astmatesti
http://hengitys.fi/astma/lasten-astma/tee-lasten-astmatesti/
1
ASTMAN HOITO
Kansallinen astmaohjelma 1994-2004 ja allergiaohjelma 2008-2018
Tavoitteet:
 Keuhkojen toiminta mahdollisimman normaali
 Oireet mahdollisimman vähäisiä  oireeton arki
 Sairauden pitkäaikainen hallinta ja pahenemisvaiheiden
estäminen
 Turvataan iän mukainen opiskelu-, toiminta- ja työkyky
 Hyvä omahoito
Lääkeinhalaattoreja
ASTMAN LÄÄKEHOITO
 Yksinkertainen, yksilöllinen
 Hoitavan ja avaavan lääkkeen ero
 Sivuvaikutukset
 Sopiva inhalaatiolaite: jauheinhalaattori,
ponnekaasuaerosoli ja tilanjatke (paikallisten
haittavaikutusten ehkäisy, suunhoito!)
 Oikea lääkkeenottotekniikka, ohjaus, harjoittelu
 Tilanjatkeen puhdistus
RASITUSOIREEN MÄÄRITELMÄ
”Fyysisesti rasittava liikunta aiheuttaa
tilapäisesti ilmateiden vastuksen
lisääntymisen.”
Andersson S.D. (1993)
EIA / EIB
 EIA (Exercised induced
asthma)
= rasituksen jälkeen
ilmaantuva keuhko-
putkien supistuminen eli
rasitusoirereaktio
 todetaan lähes kaikilla
astmaa sairastavilla
toistuvassa ja riittävässä
rasituksessa
 EIB (Exercised induced
bronchochonstriction)
= ainoastaan
rasitukseen liittyvä
keuhkoputkien
supistuminen
 vain harvoilla astmaa
sairastavilla
PATOFYSIOLOGIA?
Lisääntynyt keuhkotuuletus
jäähdyttää ja kuivattaa ilmateitä
aiheuttaa muutoksia keuhkoputkia ja ilmateitä
verhoavan nestevaippaan
vapauttaa välittäjäaineita
 ilmatiet supistuvat, limakalvot
turpoavat, limaneritys lisääntyy
ASTMAN RASITUSOIREISTON
DIAGNOSOINTI
Kriteerit
– FEV1 (PEF –arvo) laskee 10 % (tiukka kriteeri)
– FEV1 laskee 15% tai enemmän (yleisin kriteeri) ennen liikuntaa
mitatuista arvoista (rasitus=VO2max 60-85%)
 VÄLITÖN REAKTIO 4-6 min liikunnan
aloittamisesta
 ”BASELINE” 30-60 min
 MYÖHÄISREAKTIO (3-9) useita tunteja
liikunnasta
REFRAKTORIPERIODI
LÄÄKEHOITO LIIKUNNASSA
ENNALTAEHKÄISY!
käyttö ennen vaikutusaika
liikuntaa
lyhytvaikutteinen 10-20 min 1-2 h (3-6 h)
Pitkävaikutteinen 20-40 min 2-12h
tarvittaessa anti-inflammatoriset lääkkeet (edellisten yhteydessä tai
yhdistelmä lääkkeet)
oireenmukainen lääkitys = avaava lääkitys/heti oireiden ilmaannuttua
REFRAKTAARIPERIODI - AVAAVA LÄÄKITYS!
HAASTE: AJANTASALLA OLEVA LÄÄKITYS!
hengästyminen
?
hengenahdistus
Sairauden aiheuttama liikkumattomuuden kierre
Krooninen
keuhkosairaus
Keuhkosairaudet ja liikunta. Heikki Tikkanen, Liikuntalääketiede, Duodecim 2005, 333-347.
heikentynyt
rasituksensieto
eristäytyminen
LIIKKUMATTOMUUS
hengenahdistus
rasituksessa
huono fyysinen
suorituskyky
parantunut
rasituksensieto
aktiivisuuden
lisääntyminen
LIIKUNNALLINEN
KUNTOUTUS
rasitusoireiden
vähentyminen
kohentunut fyysinen
suorituskyky
RASITUSOIREISTOON REAGOINTI
 tyypilliset ja ei-tyypilliset oireet
 astmakohtauksella
 ylihengittämisellä
(shokilla)
AJURIN ASENTO HELPOTTAA HENGITYSTÄ
Hengenahdistuksessa
käytetyt niskahartiaseudun
apuhengityslihakset rentoutuvat
Painovoima tukee
tärkeimmän hengityslihaksen,
pallean, työtä ja auttaa
pidentämään uloshengitystä
Huulirakohengitys
(vastusta vastaan puhallus)
Auttaa vaikeutunutta
uloshengitystä avaamalla
keuhkoputkia
RASITUSOIREISTON OIREET
TYYPILLISET
• hengenahdistus
• hengitysteiden
vinkuminen
• yskä
• kurkun käheytyminen
• rintakipu
• painon tunne rinnassa
• huono kestävyys
• hidas palautuminen
kuormituksesta
EI-TYYPILLISET
• tunne tavallisesta
suuremmasta
hengästymisestä ja
väsymyksestä
• vatsakipu
• tukehtumisen tunne
RASITUSOIREISTON EHKÄISY
 hyvä hoitotasapaino
 optimaalinen lääkitys!
 oikea lääkkeenottotekniikka (myös
rasitusoireessa)
 kausi-influenssarokotus
 taloudellinen hengitystekniikka
 sisäilma: lämmin, kostea, pölytön, terve,
allergeenivapaa
 allergeenit, huom! hajusteet
 talviolosuhteiden hallinta
 ”astmageenisen” liikunnan välttäminen
 refraktoriperiodin hyväksikäyttö
 hyvä fyysinen peruskunto
mitattu ilman lämpötila, astetta
tuulennopeus,m/s
erittäin
kylmä
paleltumisvaara suuri paleltumis-
vaara
Viimaindeksi kertoo tuulen ja lämpötilan
yhteisvaikutuksen, lähde: Osczevski & Bluestein, 2005
0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45
1 -1 -7 -12 -18 -23 -29 -34 -40 -45 -51
2 -3 -8 -14 -20 -26 -32 -38 -43 -49 -55
4 -4 -11 -17 -23 -29 -35 -41 -47 -54 -60
6 -6 -12 -18 -25 -31 -37 -44 -50 -56 -63
8 -7 -13 -19 -26 -32 -39 -46 -52 -58 -65
10 -7 -14 -20 -27 -34 -40 -47 -54 -60 -67
12 -8 -14 -21 -28 -35 -41 -48 -55 -62 -68
14 -8 -15 -22 -29 -35 -42 -49 -56 -63 -70
16 -9 -16 -23 -29 -36 -43 -50 -57 -64 -71
18 -9 -16 -23 -30 -37 -44 -51 -58 -65 -72
20 -9 -17 -24 -31 -38 -45 -52 -59 -66 -73
ILMAN LÄMPÖTILA JA HENGITYSOIREET
Pakkasta –1 °C:n ja –12 °C:n välillä
nenän limakalvot turpoavat (vesinuha)
limaneritys lisääntyy
suuhengitys
Pakkasta –20 °C
hengitysoireita ilmaantuu
saattaa laukaista tulehdusreaktion
Pakkasta –15 °C:n ja –25 °C:n välillä
 laukaisee hengenahdistusta,
yskää, hengitysteiden vinkumista
Holmer 2002, Stocks ym. 2004
Hengitysilman lämmittimet
OHJEET LIIKUNTAAN TALVELLA
 pidä sisäänhengitettävät lääkkeet toimintakunnossa ja
helposti saatavilla
 suojaa tarvittaessa kasvot kylmältä (erityisesti suu,
nenä, posket, kaula)
 käytä hengitysilmanlämmitintä
 pidä lämmintä juotavaa mukanasi
 opettele hengitystekniikka kohtalaisessa rasituksessa
 opettele huulirakohengitys ja uloshengityksen
pidentäminen hengenahdistuksen hallitsemiseksi
 vältä pakokaasuja ja muita ilmansaasteita
 ota kaveri mukaan lenkille
ENNEN LIIKUNNAN ALOITTAMISTA
• perussairauden tilanne = astman hoitotasapaino
• hengitysteiden infektiot
• fyysinen kunto? kunto pahenemisvaiheen jälkeen?
• ylipaino?
• liikuntaympäristö?
• iho-ongelmat?
• valmiudet hoitaa rasitusoireistoa/ ”astmakohtaus”
(huulirakohengitys, uloshengityksen pidentäminen,
rentoutuminen, lääkkeenotto)
• lääkkeet aina helposti saatavilla
LIIKUNTALAJIT
Kestävyys-, voima-, liikkuvuus-, tasapaino
intervalliharjoittelu (HIT)
juoksu  pyöräily  uinti
SÄÄNNÖLLISEN LIIKUNNAN HYÖDYT
• kohentaa suorituskykyä ja keuhkofunktioita -> vastustuskyky paranee ->
parantaa kykyä selviytyä hengitystieinfektioista
• parantaa rasituksen sietokykyä: nostaa oirekynnystä -> vähentää
rasitusoireiston/hengenahdistuksen vaikeusastetta ja esiintymistä
(keuhkoputkien supistumisherkkyyttä)
-> lisää harjoituksen sietoa -> vähentää rasituksen pelkoa
• vähentää lääkkeen kulutusta ja tarvetta sekä terveyspalveluiden käyttöä
• tehostaa keuhkotuuletusta -> tehostaa liman poistumista hengitysteistä
• harjoittaa hengityslihaksia
• parantaa ryhtiä ja rintakehän liikkuvuutta
Eichenberger, P.A., Diener, S.N. et al Sport Med (2013) Effects of exercise training on airway hyperreactivity in asthma:
a systematic review and meta-analysis 43; 1157, doi 10.1007/s40279-013-0077-2
 terveyteen liittyvä elämänlaatu paranee
 koettu hyvinvointi lisääntyy
 sairauden hallinnan tunne lisääntyy
 pystyy samaan kuin ikätoverit
 arjesta selviytyminen helpottuu
 rentouttaa ja virkistää
 lisää motivaatiota huolehtia omasta kunnosta
Carson, K.V, Chandratilleke, M.G, et ala (2013) Physical training for asthma, Cochrane
Database of Systematic Reviews, DOI: 10.1002/14651858.CD001116.pub4
SÄÄNNÖLLISEN LIIKUNNAN HYÖDYT
MUUTAMIA
ERITYISKYSYMYKSIÄ
TEKO webinaari 2 Lasten ja nuorten astma sekä liikunta
YLIPAINO
 Painon laskiessa
 Keuhkoputkien reagointiherkkyys
 Astman hoitotasapaino
 Hengitysfunktiot
 Hengenahdistusta esiintyy
 Lisälääkityksen tarve
 Pahenemisvaiheita esiintyy
Tietoa hengityssairaiden liikunnasta
http://www.hengitysliitto.fi/fi/keuhkosairaudet/hengityssairaan-liikunta
http://www.hengitysliitto.fi/fi/julkaisut/opastilaus, Hengitä ja hengästyopas
HUS Astma nuori
http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/iho-ja-allergiasairaala/astma_nuoret/Sivut/default.aspx
Töissä terveenä – ammatinvalinta
http://www.ttl.fi/fi/tyoura/toissa_terveena/sivut/default.aspx
Astmatesti
http://hengitys.fi/astma/astmatesti/tee-astmatesti/
Hengityslehti
http://www.hengitysliitto.fi/fi/julkaisut/hengitys-lehti
Terveydenhuollon ammattilaisille: Hengityskanava
http://www.hengityskanava.fi/
Rintala P, Huovinen T, Niemelä S. (2012): Soveltava liikunta
Parkkari J. (2011): Liikunnan turvallisuus.
Kirjassa: Fogelholm M, Vuori I, Vasankari T, toim. Terveysliikunta. 2. uud. p. HKI: Duodecim, 236-246.
Tärkeitä lähteitä

More Related Content

More from Tervekoululainen

Move!-treeni: lihasvoimaa oman kehon painolla
Move!-treeni: lihasvoimaa oman kehon painollaMove!-treeni: lihasvoimaa oman kehon painolla
Move!-treeni: lihasvoimaa oman kehon painolla
Tervekoululainen
 
Move!-treeni: lihasvoimaa kuntosalilla
Move!-treeni: lihasvoimaa kuntosalillaMove!-treeni: lihasvoimaa kuntosalilla
Move!-treeni: lihasvoimaa kuntosalilla
Tervekoululainen
 
Move!-treenit: ylävartalon liikkuvuus
Move!-treenit: ylävartalon liikkuvuusMove!-treenit: ylävartalon liikkuvuus
Move!-treenit: ylävartalon liikkuvuus
Tervekoululainen
 
Move!-treenit: alavartalon liikkuvuus
Move!-treenit: alavartalon liikkuvuusMove!-treenit: alavartalon liikkuvuus
Move!-treenit: alavartalon liikkuvuus
Tervekoululainen
 
Move!-treenit: kestävyysvinkit
Move!-treenit: kestävyysvinkitMove!-treenit: kestävyysvinkit
Move!-treenit: kestävyysvinkit
Tervekoululainen
 
TEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti Siekkinen
TEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti SiekkinenTEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti Siekkinen
TEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti Siekkinen
Tervekoululainen
 
TEKO-webinaari: Move! alakoulussa. Nelli Helminen
TEKO-webinaari: Move! alakoulussa. Nelli HelminenTEKO-webinaari: Move! alakoulussa. Nelli Helminen
TEKO-webinaari: Move! alakoulussa. Nelli Helminen
Tervekoululainen
 
TEKO-webinaari: Move! osana kouluterveydenhuoltoa. Hautamäki ja Tokola
TEKO-webinaari: Move! osana kouluterveydenhuoltoa. Hautamäki ja TokolaTEKO-webinaari: Move! osana kouluterveydenhuoltoa. Hautamäki ja Tokola
TEKO-webinaari: Move! osana kouluterveydenhuoltoa. Hautamäki ja Tokola
Tervekoululainen
 
TEKO Tauota ja liiku – toiminnallinen tuokio yläkouluun
TEKO Tauota ja liiku – toiminnallinen tuokio yläkouluunTEKO Tauota ja liiku – toiminnallinen tuokio yläkouluun
TEKO Tauota ja liiku – toiminnallinen tuokio yläkouluun
Tervekoululainen
 
TEKO webinaari 3 Koululaisten tule-ongelmat
TEKO webinaari 3 Koululaisten tule-ongelmatTEKO webinaari 3 Koululaisten tule-ongelmat
TEKO webinaari 3 Koululaisten tule-ongelmat
Tervekoululainen
 
TEKO uni x-breikki
TEKO uni x-breikkiTEKO uni x-breikki
TEKO uni x-breikki
Tervekoululainen
 
TEKO ravinto x-breikki
TEKO ravinto x-breikkiTEKO ravinto x-breikki
TEKO ravinto x-breikki
Tervekoululainen
 
TEKO liikunta x-breikki
TEKO liikunta x-breikkiTEKO liikunta x-breikki
TEKO liikunta x-breikki
Tervekoululainen
 

More from Tervekoululainen (13)

Move!-treeni: lihasvoimaa oman kehon painolla
Move!-treeni: lihasvoimaa oman kehon painollaMove!-treeni: lihasvoimaa oman kehon painolla
Move!-treeni: lihasvoimaa oman kehon painolla
 
Move!-treeni: lihasvoimaa kuntosalilla
Move!-treeni: lihasvoimaa kuntosalillaMove!-treeni: lihasvoimaa kuntosalilla
Move!-treeni: lihasvoimaa kuntosalilla
 
Move!-treenit: ylävartalon liikkuvuus
Move!-treenit: ylävartalon liikkuvuusMove!-treenit: ylävartalon liikkuvuus
Move!-treenit: ylävartalon liikkuvuus
 
Move!-treenit: alavartalon liikkuvuus
Move!-treenit: alavartalon liikkuvuusMove!-treenit: alavartalon liikkuvuus
Move!-treenit: alavartalon liikkuvuus
 
Move!-treenit: kestävyysvinkit
Move!-treenit: kestävyysvinkitMove!-treenit: kestävyysvinkit
Move!-treenit: kestävyysvinkit
 
TEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti Siekkinen
TEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti SiekkinenTEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti Siekkinen
TEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti Siekkinen
 
TEKO-webinaari: Move! alakoulussa. Nelli Helminen
TEKO-webinaari: Move! alakoulussa. Nelli HelminenTEKO-webinaari: Move! alakoulussa. Nelli Helminen
TEKO-webinaari: Move! alakoulussa. Nelli Helminen
 
TEKO-webinaari: Move! osana kouluterveydenhuoltoa. Hautamäki ja Tokola
TEKO-webinaari: Move! osana kouluterveydenhuoltoa. Hautamäki ja TokolaTEKO-webinaari: Move! osana kouluterveydenhuoltoa. Hautamäki ja Tokola
TEKO-webinaari: Move! osana kouluterveydenhuoltoa. Hautamäki ja Tokola
 
TEKO Tauota ja liiku – toiminnallinen tuokio yläkouluun
TEKO Tauota ja liiku – toiminnallinen tuokio yläkouluunTEKO Tauota ja liiku – toiminnallinen tuokio yläkouluun
TEKO Tauota ja liiku – toiminnallinen tuokio yläkouluun
 
TEKO webinaari 3 Koululaisten tule-ongelmat
TEKO webinaari 3 Koululaisten tule-ongelmatTEKO webinaari 3 Koululaisten tule-ongelmat
TEKO webinaari 3 Koululaisten tule-ongelmat
 
TEKO uni x-breikki
TEKO uni x-breikkiTEKO uni x-breikki
TEKO uni x-breikki
 
TEKO ravinto x-breikki
TEKO ravinto x-breikkiTEKO ravinto x-breikki
TEKO ravinto x-breikki
 
TEKO liikunta x-breikki
TEKO liikunta x-breikkiTEKO liikunta x-breikki
TEKO liikunta x-breikki
 

TEKO webinaari 2 Lasten ja nuorten astma sekä liikunta

 • 1. Tervetuloa! Teemana tänään: Lasten ja nuorten astma sekä liikunta Asiantuntijana: Mervi Puolanne, Hengitysliitto
 • 3. Turvallisinta on, että lapsi ja nuori liikkuu. Riittävästi ja monipuolisesti. TEKO − Terve koululainen Rahoitus: STM (2010-2012) ja OKM (2013-2016)
 • 5. Rajaa etusivun kuva viivaan asti. Lisää etusivun kuva. Lasten ja nuorten astma sekä liikunta Terve koululainen -webinaarisarja syksyllä 2016/10.11.2016 Järjestöjohtaja, THM, ft Mervi Puolanne, Hengitysliitto ry
 • 6. Hengitysliitto Hyvässä hengessä. Jo 75 vuotta. Edistämme hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. 6 Valtakunnallinen liikuntajärjestö. Vuonna 2017, jo 30 vuotta.
 • 8. Keuhkojen limakalvon tulehdussairaus Vaihteleva ja itsestään tai hoidon vaikutuksesta laukeava keuhkoputkien ahtautuminen Tyyppioireet:  yskä  lisääntynyt limaneritys  hengityksen vinkuminen ja hengenahdistus  toistuvat keuhkoputken tulehdukset 6-10 %:lla lapsista on astma (yleisin pitkäaikaissairaus)  Jokaisessa luokassa vähintään yksi astmaa sairastava koululainen 80 %:lla lapsista allerginen astma ASTMA
 • 9. Normaali keuhkoputki Keuhkoputki, jonka limakalvon on tulehtunut Tulehtunut limakalvo erittää limaa Tulehtunut ja limaa erittävä keuhkoputki supistuu Lähde: Astmaopas, Hengitysliitto
 • 10. Lähde: Endeavors – The University of North Carolina at Chapel Hill
 • 12. 1 ASTMAN HOITO Kansallinen astmaohjelma 1994-2004 ja allergiaohjelma 2008-2018 Tavoitteet:  Keuhkojen toiminta mahdollisimman normaali  Oireet mahdollisimman vähäisiä  oireeton arki  Sairauden pitkäaikainen hallinta ja pahenemisvaiheiden estäminen  Turvataan iän mukainen opiskelu-, toiminta- ja työkyky  Hyvä omahoito
 • 14. ASTMAN LÄÄKEHOITO  Yksinkertainen, yksilöllinen  Hoitavan ja avaavan lääkkeen ero  Sivuvaikutukset  Sopiva inhalaatiolaite: jauheinhalaattori, ponnekaasuaerosoli ja tilanjatke (paikallisten haittavaikutusten ehkäisy, suunhoito!)  Oikea lääkkeenottotekniikka, ohjaus, harjoittelu  Tilanjatkeen puhdistus
 • 15. RASITUSOIREEN MÄÄRITELMÄ ”Fyysisesti rasittava liikunta aiheuttaa tilapäisesti ilmateiden vastuksen lisääntymisen.” Andersson S.D. (1993)
 • 16. EIA / EIB  EIA (Exercised induced asthma) = rasituksen jälkeen ilmaantuva keuhko- putkien supistuminen eli rasitusoirereaktio  todetaan lähes kaikilla astmaa sairastavilla toistuvassa ja riittävässä rasituksessa  EIB (Exercised induced bronchochonstriction) = ainoastaan rasitukseen liittyvä keuhkoputkien supistuminen  vain harvoilla astmaa sairastavilla
 • 17. PATOFYSIOLOGIA? Lisääntynyt keuhkotuuletus jäähdyttää ja kuivattaa ilmateitä aiheuttaa muutoksia keuhkoputkia ja ilmateitä verhoavan nestevaippaan vapauttaa välittäjäaineita  ilmatiet supistuvat, limakalvot turpoavat, limaneritys lisääntyy
 • 18. ASTMAN RASITUSOIREISTON DIAGNOSOINTI Kriteerit – FEV1 (PEF –arvo) laskee 10 % (tiukka kriteeri) – FEV1 laskee 15% tai enemmän (yleisin kriteeri) ennen liikuntaa mitatuista arvoista (rasitus=VO2max 60-85%)  VÄLITÖN REAKTIO 4-6 min liikunnan aloittamisesta  ”BASELINE” 30-60 min  MYÖHÄISREAKTIO (3-9) useita tunteja liikunnasta REFRAKTORIPERIODI
 • 19. LÄÄKEHOITO LIIKUNNASSA ENNALTAEHKÄISY! käyttö ennen vaikutusaika liikuntaa lyhytvaikutteinen 10-20 min 1-2 h (3-6 h) Pitkävaikutteinen 20-40 min 2-12h tarvittaessa anti-inflammatoriset lääkkeet (edellisten yhteydessä tai yhdistelmä lääkkeet) oireenmukainen lääkitys = avaava lääkitys/heti oireiden ilmaannuttua REFRAKTAARIPERIODI - AVAAVA LÄÄKITYS! HAASTE: AJANTASALLA OLEVA LÄÄKITYS!
 • 21. Sairauden aiheuttama liikkumattomuuden kierre Krooninen keuhkosairaus Keuhkosairaudet ja liikunta. Heikki Tikkanen, Liikuntalääketiede, Duodecim 2005, 333-347. heikentynyt rasituksensieto eristäytyminen LIIKKUMATTOMUUS hengenahdistus rasituksessa huono fyysinen suorituskyky parantunut rasituksensieto aktiivisuuden lisääntyminen LIIKUNNALLINEN KUNTOUTUS rasitusoireiden vähentyminen kohentunut fyysinen suorituskyky
 • 22. RASITUSOIREISTOON REAGOINTI  tyypilliset ja ei-tyypilliset oireet  astmakohtauksella  ylihengittämisellä (shokilla)
 • 23. AJURIN ASENTO HELPOTTAA HENGITYSTÄ Hengenahdistuksessa käytetyt niskahartiaseudun apuhengityslihakset rentoutuvat Painovoima tukee tärkeimmän hengityslihaksen, pallean, työtä ja auttaa pidentämään uloshengitystä Huulirakohengitys (vastusta vastaan puhallus) Auttaa vaikeutunutta uloshengitystä avaamalla keuhkoputkia
 • 24. RASITUSOIREISTON OIREET TYYPILLISET • hengenahdistus • hengitysteiden vinkuminen • yskä • kurkun käheytyminen • rintakipu • painon tunne rinnassa • huono kestävyys • hidas palautuminen kuormituksesta EI-TYYPILLISET • tunne tavallisesta suuremmasta hengästymisestä ja väsymyksestä • vatsakipu • tukehtumisen tunne
 • 25. RASITUSOIREISTON EHKÄISY  hyvä hoitotasapaino  optimaalinen lääkitys!  oikea lääkkeenottotekniikka (myös rasitusoireessa)  kausi-influenssarokotus  taloudellinen hengitystekniikka  sisäilma: lämmin, kostea, pölytön, terve, allergeenivapaa  allergeenit, huom! hajusteet  talviolosuhteiden hallinta  ”astmageenisen” liikunnan välttäminen  refraktoriperiodin hyväksikäyttö  hyvä fyysinen peruskunto
 • 26. mitattu ilman lämpötila, astetta tuulennopeus,m/s erittäin kylmä paleltumisvaara suuri paleltumis- vaara Viimaindeksi kertoo tuulen ja lämpötilan yhteisvaikutuksen, lähde: Osczevski & Bluestein, 2005 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 1 -1 -7 -12 -18 -23 -29 -34 -40 -45 -51 2 -3 -8 -14 -20 -26 -32 -38 -43 -49 -55 4 -4 -11 -17 -23 -29 -35 -41 -47 -54 -60 6 -6 -12 -18 -25 -31 -37 -44 -50 -56 -63 8 -7 -13 -19 -26 -32 -39 -46 -52 -58 -65 10 -7 -14 -20 -27 -34 -40 -47 -54 -60 -67 12 -8 -14 -21 -28 -35 -41 -48 -55 -62 -68 14 -8 -15 -22 -29 -35 -42 -49 -56 -63 -70 16 -9 -16 -23 -29 -36 -43 -50 -57 -64 -71 18 -9 -16 -23 -30 -37 -44 -51 -58 -65 -72 20 -9 -17 -24 -31 -38 -45 -52 -59 -66 -73
 • 27. ILMAN LÄMPÖTILA JA HENGITYSOIREET Pakkasta –1 °C:n ja –12 °C:n välillä nenän limakalvot turpoavat (vesinuha) limaneritys lisääntyy suuhengitys Pakkasta –20 °C hengitysoireita ilmaantuu saattaa laukaista tulehdusreaktion Pakkasta –15 °C:n ja –25 °C:n välillä  laukaisee hengenahdistusta, yskää, hengitysteiden vinkumista Holmer 2002, Stocks ym. 2004
 • 29. OHJEET LIIKUNTAAN TALVELLA  pidä sisäänhengitettävät lääkkeet toimintakunnossa ja helposti saatavilla  suojaa tarvittaessa kasvot kylmältä (erityisesti suu, nenä, posket, kaula)  käytä hengitysilmanlämmitintä  pidä lämmintä juotavaa mukanasi  opettele hengitystekniikka kohtalaisessa rasituksessa  opettele huulirakohengitys ja uloshengityksen pidentäminen hengenahdistuksen hallitsemiseksi  vältä pakokaasuja ja muita ilmansaasteita  ota kaveri mukaan lenkille
 • 30. ENNEN LIIKUNNAN ALOITTAMISTA • perussairauden tilanne = astman hoitotasapaino • hengitysteiden infektiot • fyysinen kunto? kunto pahenemisvaiheen jälkeen? • ylipaino? • liikuntaympäristö? • iho-ongelmat? • valmiudet hoitaa rasitusoireistoa/ ”astmakohtaus” (huulirakohengitys, uloshengityksen pidentäminen, rentoutuminen, lääkkeenotto) • lääkkeet aina helposti saatavilla
 • 31. LIIKUNTALAJIT Kestävyys-, voima-, liikkuvuus-, tasapaino intervalliharjoittelu (HIT) juoksu  pyöräily  uinti
 • 32. SÄÄNNÖLLISEN LIIKUNNAN HYÖDYT • kohentaa suorituskykyä ja keuhkofunktioita -> vastustuskyky paranee -> parantaa kykyä selviytyä hengitystieinfektioista • parantaa rasituksen sietokykyä: nostaa oirekynnystä -> vähentää rasitusoireiston/hengenahdistuksen vaikeusastetta ja esiintymistä (keuhkoputkien supistumisherkkyyttä) -> lisää harjoituksen sietoa -> vähentää rasituksen pelkoa • vähentää lääkkeen kulutusta ja tarvetta sekä terveyspalveluiden käyttöä • tehostaa keuhkotuuletusta -> tehostaa liman poistumista hengitysteistä • harjoittaa hengityslihaksia • parantaa ryhtiä ja rintakehän liikkuvuutta Eichenberger, P.A., Diener, S.N. et al Sport Med (2013) Effects of exercise training on airway hyperreactivity in asthma: a systematic review and meta-analysis 43; 1157, doi 10.1007/s40279-013-0077-2
 • 33.  terveyteen liittyvä elämänlaatu paranee  koettu hyvinvointi lisääntyy  sairauden hallinnan tunne lisääntyy  pystyy samaan kuin ikätoverit  arjesta selviytyminen helpottuu  rentouttaa ja virkistää  lisää motivaatiota huolehtia omasta kunnosta Carson, K.V, Chandratilleke, M.G, et ala (2013) Physical training for asthma, Cochrane Database of Systematic Reviews, DOI: 10.1002/14651858.CD001116.pub4 SÄÄNNÖLLISEN LIIKUNNAN HYÖDYT
 • 36. YLIPAINO  Painon laskiessa  Keuhkoputkien reagointiherkkyys  Astman hoitotasapaino  Hengitysfunktiot  Hengenahdistusta esiintyy  Lisälääkityksen tarve  Pahenemisvaiheita esiintyy
 • 37. Tietoa hengityssairaiden liikunnasta http://www.hengitysliitto.fi/fi/keuhkosairaudet/hengityssairaan-liikunta http://www.hengitysliitto.fi/fi/julkaisut/opastilaus, Hengitä ja hengästyopas HUS Astma nuori http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/iho-ja-allergiasairaala/astma_nuoret/Sivut/default.aspx Töissä terveenä – ammatinvalinta http://www.ttl.fi/fi/tyoura/toissa_terveena/sivut/default.aspx Astmatesti http://hengitys.fi/astma/astmatesti/tee-astmatesti/ Hengityslehti http://www.hengitysliitto.fi/fi/julkaisut/hengitys-lehti Terveydenhuollon ammattilaisille: Hengityskanava http://www.hengityskanava.fi/ Rintala P, Huovinen T, Niemelä S. (2012): Soveltava liikunta Parkkari J. (2011): Liikunnan turvallisuus. Kirjassa: Fogelholm M, Vuori I, Vasankari T, toim. Terveysliikunta. 2. uud. p. HKI: Duodecim, 236-246. Tärkeitä lähteitä