SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Page 1
Усны бүртгэл
тооцооны систем
Дотоодын кейсийн
шинжилгээ
Page 2
Эрхэм зорилго
Улаанбаатар хотын хэрэглэгчдийг унд
ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн усаар
тасралтгүй хангах, экологийн тэнцвэрийг
хадгалах шалгуурт тохирсон усыг байгальд
нийлүүлэх явдал мөн.
Page 3
Бүтэц, зохион байгуулалт
Page 4
Харилцагч
УСУГ
Байгуул
лага
СӨХ
Хувь хүн
Бусад
Нийт 4000 харилцагчтай
Page 5
 Усны бүртгэл
тооцооны систем
Санхүү бүртгэлийн
Ординат систем
Мэдээллийн систем
Page 6
Усны бүртгэл тооцооны систем
Хэрэглээний
цэвэр усны
борлуулалт
Page 7
Мэдээллийн системийн төрөл
• Өдөр тутмын ажил гүйлгээг
гүйцэтгэж, бүртгэж байдаг
• Үйл ажиллагааны түвшинд
үйлчилдэг
Ажил Гүйлгээ
боловсруулах
систем
• Өнгөрсөн болон одоогийн
мэдээ, мэдээлэл дээр
тулгуурлан шийдвэр
гаргахад туслана
• Төрөл бүрийн тайлан гаргах,
хянах
Менежментийн
мэдээллийн
систем
Page 8
Усны бүртгэл тооцооны систем
Орц:
• Усны тоолуурын
заалт
• Их хэмжээний
мэдээ баримтууд
Гарц:
• Нэхэмжлэх
• Усны
борлуулалтын
тайлан
• Бусад тайлан
• Тооцоолох
• Жагсаах
• Нэгтгэх
•Энгийн загвар
•Маягт
Page 9
Мастер файл
Хэрэглэгч:
• Хувийн дугаар, код
• Хэрэглэгчийн нэр
• Төрөл, ангилал
• НӨАТ төлөгч эсэх
• Баталгаат тоолуурын
дугаар
Төлбөр тооцоо:
• Сүүлийн тоолуурын
заалт
• Нэмэлт үйлчилгээний
төлбөр
• Байгалийн нөөцийн
татвар
• Цэвэр ус, бохир усны
үнэ
Page 10
Усны бүртгэл тооцооны систем
Тоолуурын заалт Нэхэмжлэх
Банк
Байгууллага
Хувь хүн
СӨХ
Төлбөр тооцоо
Авлагатай
харилцагчийн
бүртгэл
Усны
борлуулалтын
тайлан
Усны нийлүүлэлтийг
зогсоох
Санхүү бүртгэлийн
систем
Гүйцэтгэлийн
биелэлт, төлөвлөгөө
Page 11
Мэдээллийн систем
Бизнесийн сорилтууд
Удирдлага
Байгууллага
Технологи
Мэдээллийн
систем
Бизнесийн
шийдэл
 4000 гаруй харилцагчидтай,
1000 гаруй ажилчидтай
 Гар ажиллагаа ихтэй
 Төлбөр тооцоог гаргахад цаг
хугацаа их шаардагддаг
 Үйл ажиллагааг хянах
 Шийдвэр гаргалтанд
туслах
 Хэрэглэхэд хялбар
Зардалд хэмнэлттэй
Түргэн шуурхай  Усны бүртгэл
тооцооны систем
 Санхүүгийн бүртгэл
тооцооны системтэй
хамтран ажиллана
 Төлбөр тооцоог
боловсруулах
хугацаа багассан
 Санхүүгийн
болон бусад
тайлан тооцоо
гаргахад цаг
хугацааг хэмнэсэн
Page 12
Давуу тал
Өдөр тутмын төлбөр тооцоо бүрэн
автоматжина
Төлбөр тооцоог хурдан шуурхай
боловсруулана
Бүх гүйлгээг санхүү бүртгэлийн систем рүү
хөрвүүлэх боломжтой
Төрөл бүрийн тайлан гаргахад цаг хугацаа
бага шаардагдана
Тооцооллын алдааг бууруулсан
Харилцагчийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг цаг
тухай бүрт нь хянах боломжтой
Page 13
Санал, зөвлөмж
Мэдээллийг сортлох, нэгтгэх сонголтуудтай
болох
Цахим банктай хамтран ажиллан төлбөр
тооцоог шуурхай болгох
Гар ажиллагааг багасгах
Төлбөрийг мессеж болон мейлээр түргэн
шуурхай мэдээллэх
Тоолуурын анхан шатны мэдээллийг
автоматжуулах
Page 14
Анхаарал тавьсанд баярлалаа!

More Related Content

More from Undram J

“DST системс”
“DST системс”“DST системс”
“DST системс”Undram J
 
"Миний Монголын Сүү" брендийн маркетингийн зөвлөмж
"Миний Монголын Сүү" брендийн маркетингийн зөвлөмж"Миний Монголын Сүү" брендийн маркетингийн зөвлөмж
"Миний Монголын Сүү" брендийн маркетингийн зөвлөмжUndram J
 
Apple компанийн засаглал
Apple компанийн засаглалApple компанийн засаглал
Apple компанийн засаглалUndram J
 
Google компанийн засаглал
Google компанийн засаглалGoogle компанийн засаглал
Google компанийн засаглалUndram J
 
Бүтээмж
БүтээмжБүтээмж
БүтээмжUndram J
 
Макро эдийн засгийн тогтвортой байдал
Макро эдийн засгийн тогтвортой байдалМакро эдийн засгийн тогтвортой байдал
Макро эдийн засгийн тогтвортой байдалUndram J
 
Малколм Балдриж Үндэсний чанарын шагнал
Малколм Балдриж Үндэсний чанарын шагналМалколм Балдриж Үндэсний чанарын шагнал
Малколм Балдриж Үндэсний чанарын шагналUndram J
 
Уул уурхайн салбарын бүтээмж
Уул уурхайн салбарын бүтээмжУул уурхайн салбарын бүтээмж
Уул уурхайн салбарын бүтээмжUndram J
 
World competitiveness report1
World competitiveness report1World competitiveness report1
World competitiveness report1Undram J
 
малколм балдриж үндэсний чанарын шагнал
малколм балдриж үндэсний чанарын шагналмалколм балдриж үндэсний чанарын шагнал
малколм балдриж үндэсний чанарын шагналUndram J
 
Perceived value in banking services of mongolia 2017
Perceived value in banking services of mongolia 2017Perceived value in banking services of mongolia 2017
Perceived value in banking services of mongolia 2017Undram J
 
The impact of perceived risk on online buying behavior 2016
The impact of perceived risk on online buying behavior 2016The impact of perceived risk on online buying behavior 2016
The impact of perceived risk on online buying behavior 2016Undram J
 
Mongolian dairy product competitors 2012
Mongolian dairy product competitors 2012Mongolian dairy product competitors 2012
Mongolian dairy product competitors 2012Undram J
 
сүү, сүүн бүтээгдэхүүний амтлагаа
сүү, сүүн бүтээгдэхүүний амтлагаасүү, сүүн бүтээгдэхүүний амтлагаа
сүү, сүүн бүтээгдэхүүний амтлагааUndram J
 
Suu juice us undaa analiz 2011 on
Suu juice us undaa analiz 2011 onSuu juice us undaa analiz 2011 on
Suu juice us undaa analiz 2011 onUndram J
 
ОБЪЁМ РЫНКА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТ
ОБЪЁМ РЫНКА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОБЪЁМ РЫНКА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТ
ОБЪЁМ РЫНКА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТUndram J
 
Report yougurt curd sour cream 2011
Report yougurt curd sour cream 2011Report yougurt curd sour cream 2011
Report yougurt curd sour cream 2011Undram J
 
Report on understanding non alcoholic beverage market study 2011
Report on understanding non alcoholic beverage market study 2011Report on understanding non alcoholic beverage market study 2011
Report on understanding non alcoholic beverage market study 2011Undram J
 
Irmuun Цүндээлэй Цондоолой
Irmuun Цүндээлэй ЦондоолойIrmuun Цүндээлэй Цондоолой
Irmuun Цүндээлэй ЦондоолойUndram J
 
Тослог цагаан идээ MNS 4528:2011
Тослог цагаан идээ MNS 4528:2011Тослог цагаан идээ MNS 4528:2011
Тослог цагаан идээ MNS 4528:2011Undram J
 

More from Undram J (20)

“DST системс”
“DST системс”“DST системс”
“DST системс”
 
"Миний Монголын Сүү" брендийн маркетингийн зөвлөмж
"Миний Монголын Сүү" брендийн маркетингийн зөвлөмж"Миний Монголын Сүү" брендийн маркетингийн зөвлөмж
"Миний Монголын Сүү" брендийн маркетингийн зөвлөмж
 
Apple компанийн засаглал
Apple компанийн засаглалApple компанийн засаглал
Apple компанийн засаглал
 
Google компанийн засаглал
Google компанийн засаглалGoogle компанийн засаглал
Google компанийн засаглал
 
Бүтээмж
БүтээмжБүтээмж
Бүтээмж
 
Макро эдийн засгийн тогтвортой байдал
Макро эдийн засгийн тогтвортой байдалМакро эдийн засгийн тогтвортой байдал
Макро эдийн засгийн тогтвортой байдал
 
Малколм Балдриж Үндэсний чанарын шагнал
Малколм Балдриж Үндэсний чанарын шагналМалколм Балдриж Үндэсний чанарын шагнал
Малколм Балдриж Үндэсний чанарын шагнал
 
Уул уурхайн салбарын бүтээмж
Уул уурхайн салбарын бүтээмжУул уурхайн салбарын бүтээмж
Уул уурхайн салбарын бүтээмж
 
World competitiveness report1
World competitiveness report1World competitiveness report1
World competitiveness report1
 
малколм балдриж үндэсний чанарын шагнал
малколм балдриж үндэсний чанарын шагналмалколм балдриж үндэсний чанарын шагнал
малколм балдриж үндэсний чанарын шагнал
 
Perceived value in banking services of mongolia 2017
Perceived value in banking services of mongolia 2017Perceived value in banking services of mongolia 2017
Perceived value in banking services of mongolia 2017
 
The impact of perceived risk on online buying behavior 2016
The impact of perceived risk on online buying behavior 2016The impact of perceived risk on online buying behavior 2016
The impact of perceived risk on online buying behavior 2016
 
Mongolian dairy product competitors 2012
Mongolian dairy product competitors 2012Mongolian dairy product competitors 2012
Mongolian dairy product competitors 2012
 
сүү, сүүн бүтээгдэхүүний амтлагаа
сүү, сүүн бүтээгдэхүүний амтлагаасүү, сүүн бүтээгдэхүүний амтлагаа
сүү, сүүн бүтээгдэхүүний амтлагаа
 
Suu juice us undaa analiz 2011 on
Suu juice us undaa analiz 2011 onSuu juice us undaa analiz 2011 on
Suu juice us undaa analiz 2011 on
 
ОБЪЁМ РЫНКА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТ
ОБЪЁМ РЫНКА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОБЪЁМ РЫНКА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТ
ОБЪЁМ РЫНКА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТ
 
Report yougurt curd sour cream 2011
Report yougurt curd sour cream 2011Report yougurt curd sour cream 2011
Report yougurt curd sour cream 2011
 
Report on understanding non alcoholic beverage market study 2011
Report on understanding non alcoholic beverage market study 2011Report on understanding non alcoholic beverage market study 2011
Report on understanding non alcoholic beverage market study 2011
 
Irmuun Цүндээлэй Цондоолой
Irmuun Цүндээлэй ЦондоолойIrmuun Цүндээлэй Цондоолой
Irmuun Цүндээлэй Цондоолой
 
Тослог цагаан идээ MNS 4528:2011
Тослог цагаан идээ MNS 4528:2011Тослог цагаан идээ MNS 4528:2011
Тослог цагаан идээ MNS 4528:2011
 

Усны бүртгэл тооцооны систем

 • 1. Page 1 Усны бүртгэл тооцооны систем Дотоодын кейсийн шинжилгээ
 • 2. Page 2 Эрхэм зорилго Улаанбаатар хотын хэрэглэгчдийг унд ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн усаар тасралтгүй хангах, экологийн тэнцвэрийг хадгалах шалгуурт тохирсон усыг байгальд нийлүүлэх явдал мөн.
 • 3. Page 3 Бүтэц, зохион байгуулалт
 • 5. Page 5  Усны бүртгэл тооцооны систем Санхүү бүртгэлийн Ординат систем Мэдээллийн систем
 • 6. Page 6 Усны бүртгэл тооцооны систем Хэрэглээний цэвэр усны борлуулалт
 • 7. Page 7 Мэдээллийн системийн төрөл • Өдөр тутмын ажил гүйлгээг гүйцэтгэж, бүртгэж байдаг • Үйл ажиллагааны түвшинд үйлчилдэг Ажил Гүйлгээ боловсруулах систем • Өнгөрсөн болон одоогийн мэдээ, мэдээлэл дээр тулгуурлан шийдвэр гаргахад туслана • Төрөл бүрийн тайлан гаргах, хянах Менежментийн мэдээллийн систем
 • 8. Page 8 Усны бүртгэл тооцооны систем Орц: • Усны тоолуурын заалт • Их хэмжээний мэдээ баримтууд Гарц: • Нэхэмжлэх • Усны борлуулалтын тайлан • Бусад тайлан • Тооцоолох • Жагсаах • Нэгтгэх •Энгийн загвар •Маягт
 • 9. Page 9 Мастер файл Хэрэглэгч: • Хувийн дугаар, код • Хэрэглэгчийн нэр • Төрөл, ангилал • НӨАТ төлөгч эсэх • Баталгаат тоолуурын дугаар Төлбөр тооцоо: • Сүүлийн тоолуурын заалт • Нэмэлт үйлчилгээний төлбөр • Байгалийн нөөцийн татвар • Цэвэр ус, бохир усны үнэ
 • 10. Page 10 Усны бүртгэл тооцооны систем Тоолуурын заалт Нэхэмжлэх Банк Байгууллага Хувь хүн СӨХ Төлбөр тооцоо Авлагатай харилцагчийн бүртгэл Усны борлуулалтын тайлан Усны нийлүүлэлтийг зогсоох Санхүү бүртгэлийн систем Гүйцэтгэлийн биелэлт, төлөвлөгөө
 • 11. Page 11 Мэдээллийн систем Бизнесийн сорилтууд Удирдлага Байгууллага Технологи Мэдээллийн систем Бизнесийн шийдэл  4000 гаруй харилцагчидтай, 1000 гаруй ажилчидтай  Гар ажиллагаа ихтэй  Төлбөр тооцоог гаргахад цаг хугацаа их шаардагддаг  Үйл ажиллагааг хянах  Шийдвэр гаргалтанд туслах  Хэрэглэхэд хялбар Зардалд хэмнэлттэй Түргэн шуурхай  Усны бүртгэл тооцооны систем  Санхүүгийн бүртгэл тооцооны системтэй хамтран ажиллана  Төлбөр тооцоог боловсруулах хугацаа багассан  Санхүүгийн болон бусад тайлан тооцоо гаргахад цаг хугацааг хэмнэсэн
 • 12. Page 12 Давуу тал Өдөр тутмын төлбөр тооцоо бүрэн автоматжина Төлбөр тооцоог хурдан шуурхай боловсруулана Бүх гүйлгээг санхүү бүртгэлийн систем рүү хөрвүүлэх боломжтой Төрөл бүрийн тайлан гаргахад цаг хугацаа бага шаардагдана Тооцооллын алдааг бууруулсан Харилцагчийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг цаг тухай бүрт нь хянах боломжтой
 • 13. Page 13 Санал, зөвлөмж Мэдээллийг сортлох, нэгтгэх сонголтуудтай болох Цахим банктай хамтран ажиллан төлбөр тооцоог шуурхай болгох Гар ажиллагааг багасгах Төлбөрийг мессеж болон мейлээр түргэн шуурхай мэдээллэх Тоолуурын анхан шатны мэдээллийг автоматжуулах