SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
АPPLE INC
Компаний засаглал
ТУЗ-ын гишүүд
 ТУЗ-ын
гишүүдийн
дийлэнх олонх
нь хараат бус
гишүүд байх
шаардлагатай
байдаг.
Tim
Cook
CEO
Arthur
D.Levins
on ТУЗ-
ын
дарга
William
V.Campb
ell
Millard
S.Drexle
r
Albert
A.Gore
Robert
A. Iger
Andrea
Jung
Ronald
D.Sugar
ТУЗ-ын гишүүдийн шаардлага
Компаний СЕО 10 Х жилийн үндсэн цалинг
Гүйцэтгэх удирдлага 3 Х жилийн үндсэн цалинг
Компаниас 5 Х жилийн урьдчилгаа
цалинждаггүй ТУЗ-ын гишүүд
ТУЗ-ын дэргэдэх хороод
1. Аудит болон санхүүгийн хороо (3 хүн)
Хамгийн багадаа 3 гишүүнтэй байх ёстой ба бүх
гишүүд нь хараат бус байх ёстой. Жилд доод тал нь 4
удаа хуралдах ёстой.
2. Цалин урамшууллын хороо (3 хүн)
Хамгийн багадаа 3 гишүүнтэй байх ёстой ба бүх
гишүүд нь хараат бус байх ёстой. Жилд доод тал нь 4
удаа хуралдах ёстой.
3. Нэр дэвшүүлэх хороо (3 хүн)
Хамгийн багадаа 3 гишүүнтэй байх ёстой ба бүх
гишүүд нь хараат бус байх ёстой. Жилд доод тал нь 4
удаа хуралдах ёстой.
Нөхцөл байдал
 iPhone ухаалаг утасны борлуулалт 2012 оны 2-р
улиралтай харьцуулахад 9 сая ам.доллараар
буурсан.
 Хөрөнгийн бирж дээрх хувьцааны ханш буурсан.
 Компаний санхүүгийн тайланд бэлэн мөнгөний
үлдэгдэл өндөр гарч байсан.
Гаргасан шийдвэрүүд
 iPhone ухаалаг утасны борлуулалтын бууралттай
холбоотойгоор мэдэгдэл хийсэн.
 Хувьцааны ханшны уналтаас сэргийлэхийн тулд
40 тэрбум ам.долларын хувьцаанаас 10 тэрбум
ам.долларыг буцаан худалдан авсан.
 Хувьцаа эзэмшигчиддээ хувьцаа бүрт 11
ам.долларын хувьцаа тараахаар шийдвэрлэсэн.
Анхаарал хандуулсанд баярлалаа!

More Related Content

More from Undram J

More from Undram J (20)

Усны бүртгэл тооцооны систем
Усны бүртгэл тооцооны системУсны бүртгэл тооцооны систем
Усны бүртгэл тооцооны систем
 
"Миний Монголын Сүү" брендийн маркетингийн зөвлөмж
"Миний Монголын Сүү" брендийн маркетингийн зөвлөмж"Миний Монголын Сүү" брендийн маркетингийн зөвлөмж
"Миний Монголын Сүү" брендийн маркетингийн зөвлөмж
 
Google компанийн засаглал
Google компанийн засаглалGoogle компанийн засаглал
Google компанийн засаглал
 
Бүтээмж
БүтээмжБүтээмж
Бүтээмж
 
Макро эдийн засгийн тогтвортой байдал
Макро эдийн засгийн тогтвортой байдалМакро эдийн засгийн тогтвортой байдал
Макро эдийн засгийн тогтвортой байдал
 
Малколм Балдриж Үндэсний чанарын шагнал
Малколм Балдриж Үндэсний чанарын шагналМалколм Балдриж Үндэсний чанарын шагнал
Малколм Балдриж Үндэсний чанарын шагнал
 
Уул уурхайн салбарын бүтээмж
Уул уурхайн салбарын бүтээмжУул уурхайн салбарын бүтээмж
Уул уурхайн салбарын бүтээмж
 
World competitiveness report1
World competitiveness report1World competitiveness report1
World competitiveness report1
 
малколм балдриж үндэсний чанарын шагнал
малколм балдриж үндэсний чанарын шагналмалколм балдриж үндэсний чанарын шагнал
малколм балдриж үндэсний чанарын шагнал
 
Perceived value in banking services of mongolia 2017
Perceived value in banking services of mongolia 2017Perceived value in banking services of mongolia 2017
Perceived value in banking services of mongolia 2017
 
The impact of perceived risk on online buying behavior 2016
The impact of perceived risk on online buying behavior  2016The impact of perceived risk on online buying behavior  2016
The impact of perceived risk on online buying behavior 2016
 
Mongolian dairy product competitors 2012
Mongolian dairy product competitors 2012Mongolian dairy product competitors 2012
Mongolian dairy product competitors 2012
 
сүү, сүүн бүтээгдэхүүний амтлагаа
сүү, сүүн бүтээгдэхүүний амтлагаасүү, сүүн бүтээгдэхүүний амтлагаа
сүү, сүүн бүтээгдэхүүний амтлагаа
 
Suu juice us undaa analiz 2011 on
Suu juice us undaa analiz 2011 onSuu juice us undaa analiz 2011 on
Suu juice us undaa analiz 2011 on
 
ОБЪЁМ РЫНКА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТ
ОБЪЁМ РЫНКА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОБЪЁМ РЫНКА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТ
ОБЪЁМ РЫНКА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТ
 
Report yougurt curd sour cream 2011
Report yougurt curd sour cream 2011Report yougurt curd sour cream 2011
Report yougurt curd sour cream 2011
 
Report on understanding non alcoholic beverage market study 2011
Report on understanding non alcoholic beverage market study 2011Report on understanding non alcoholic beverage market study 2011
Report on understanding non alcoholic beverage market study 2011
 
Irmuun Цүндээлэй Цондоолой
Irmuun Цүндээлэй ЦондоолойIrmuun Цүндээлэй Цондоолой
Irmuun Цүндээлэй Цондоолой
 
Тослог цагаан идээ MNS 4528:2011
Тослог цагаан идээ  MNS 4528:2011Тослог цагаан идээ  MNS 4528:2011
Тослог цагаан идээ MNS 4528:2011
 
Still juice drinks concept presentation 2009 (updated)
Still juice drinks concept presentation 2009 (updated)Still juice drinks concept presentation 2009 (updated)
Still juice drinks concept presentation 2009 (updated)
 

Apple компанийн засаглал

  • 2. ТУЗ-ын гишүүд  ТУЗ-ын гишүүдийн дийлэнх олонх нь хараат бус гишүүд байх шаардлагатай байдаг. Tim Cook CEO Arthur D.Levins on ТУЗ- ын дарга William V.Campb ell Millard S.Drexle r Albert A.Gore Robert A. Iger Andrea Jung Ronald D.Sugar
  • 3. ТУЗ-ын гишүүдийн шаардлага Компаний СЕО 10 Х жилийн үндсэн цалинг Гүйцэтгэх удирдлага 3 Х жилийн үндсэн цалинг Компаниас 5 Х жилийн урьдчилгаа цалинждаггүй ТУЗ-ын гишүүд
  • 4. ТУЗ-ын дэргэдэх хороод 1. Аудит болон санхүүгийн хороо (3 хүн) Хамгийн багадаа 3 гишүүнтэй байх ёстой ба бүх гишүүд нь хараат бус байх ёстой. Жилд доод тал нь 4 удаа хуралдах ёстой. 2. Цалин урамшууллын хороо (3 хүн) Хамгийн багадаа 3 гишүүнтэй байх ёстой ба бүх гишүүд нь хараат бус байх ёстой. Жилд доод тал нь 4 удаа хуралдах ёстой. 3. Нэр дэвшүүлэх хороо (3 хүн) Хамгийн багадаа 3 гишүүнтэй байх ёстой ба бүх гишүүд нь хараат бус байх ёстой. Жилд доод тал нь 4 удаа хуралдах ёстой.
  • 5. Нөхцөл байдал  iPhone ухаалаг утасны борлуулалт 2012 оны 2-р улиралтай харьцуулахад 9 сая ам.доллараар буурсан.  Хөрөнгийн бирж дээрх хувьцааны ханш буурсан.  Компаний санхүүгийн тайланд бэлэн мөнгөний үлдэгдэл өндөр гарч байсан.
  • 6. Гаргасан шийдвэрүүд  iPhone ухаалаг утасны борлуулалтын бууралттай холбоотойгоор мэдэгдэл хийсэн.  Хувьцааны ханшны уналтаас сэргийлэхийн тулд 40 тэрбум ам.долларын хувьцаанаас 10 тэрбум ам.долларыг буцаан худалдан авсан.  Хувьцаа эзэмшигчиддээ хувьцаа бүрт 11 ам.долларын хувьцаа тараахаар шийдвэрлэсэн.