SlideShare a Scribd company logo
Αγγελική Χρόνη- Φιλόλογος
      Β΄ Γυμνασίου
Γενικά
 Το Βυζάντιο ήταν η Χριστιανική
                 
 Αυτοκρατορία της Ρωμαϊκής Ανατολής
 που εξελίχθηκε σε μια Ελληνική
 Αυτοκρατορία της Χριστιανικής
 Ανατολής. Εδραιώθηκε στη ρωμαϊκή
 κληρονομιά και σταθεροποιήθηκε από
 τη χριστιανική ιδέα και τον ελληνικό  Η Αγία Σοφία

 χαρακτήρα.
Πρώτοι αιώνες
  
  330- 717
Γεγονότα
Νόμισμα με το Μεγάλο Κων/νο


 Κωνσταντίνος:
                 
   Νέα πρωτεύουσα ρωμαϊκής αυτοκρατορίας η Κωνσταντινούπολη
   Αγώνες κατά των αιρέσεων και της ειδωλολατρίας
 Ιουστινιανός:
   Εικονομαχία
   Προσπάθεια αποκατάστασης της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας
 Ηράκλειος:
                              Ιουστινιανός
   Εξελληνισμός ρωμαϊκής αυτοκρατορίας
   Δημιουργία θεμάτων
Χαρακτηριστικά
      
Η εποχή αυτή χαρακτηρίζεται από:

  το θρίαμβο του χριστιανισμού

  το οικουμενικό όνειρο, δηλαδή η επίμονη

  προσπάθεια για διατήρηση ευρωπαϊκών κτήσεων.
Περίοδος ακμής
   
  717- 1025
Γεγονότα
               
 Δυναστεία Ισαύρων:
  Εικονομαχία (726- 843)      Εικονομάχοι καλύπτουν την εικόνα του
                   Χριστού με ασβέστη. Μόσχα, Ιστορικό
                          Μουσείο
 Δυναστεία Αμορίου:
  Ίδρυση Σχολής Μαγναύρας  αναβίωση αρχαίων γραμμάτων
  και ενδιαφέρον για κλασικούς.
  Βυζαντινή αντεπίθεση σε Άραβες  υλικό για διαμόρφωση
  βυζαντινής επικής ποίησης.
  Εκχριστιανισμός Μοραβών και Βουλγάρων
Βασίλειος Β΄Μακεδόνας
              (Βουλγαροκτόνος)


              
 Μακεδονική δυναστεία:
  Βυζαντινή εποποιία

  Εκχριστιανισμός Ρώσων

  Τα πρώτα εμπορικά προνόμια στους Βενετούς.

  Νομοθετική δραστηριότητα για προστασία της αγροτικής
  κοινότητας από τους δυνατούς
Χαρακτηριστικά
 Νέος πολιτικός
               προσανατολισμός που θέλει
          και ιδεολογικός

 φροντίδα για το λαό ώστε να δημιουργηθεί μια εθνική αλληλεγγύη

 που θα αντιμετώπιζε την εξωτερική απειλή με τις αραβικές εισβολές.

 Η σωτηρία της Αυτοκρατορίας εξαρτιόταν από τους αγροτικούς

 πληθυσμούς της Μικράς Ασίας. Μέσα σε αυτά τη πλαίσια

 ερμηνεύεται η Εικονομαχία και ο θεσμός των θεμάτων.
 για την ορθή πίστη στο
 Η Εκκλησία από την άλλη μάχεται

 πλευρό του Κράτους και αναλαμβάνει αποστολικό έργο

 (εκχριστιανισμό γειτονικών λαών).

             Εκχριστιανισμός
             γειτονικών λαών
 Κύριλλος και Μεθόδιος
Το Βυζάντιο στην ακμή του-
                     στα χρόνια του Βασίλειου Β΄
               
 Την περίοδο αυτή η Αυτοκρατορία είναι μια παγκόσμια δύναμη.

 Πολυτέλεια και αλαζονεία είναι τα χαρακτηριστικά του Βυζαντίου

 της εποχής αυτής, που υπαγορεύουν τον τρόπο ζωής και τη

 νοοτροπία του λαού. Η αυτοκρατορία είναι μεθυσμένη και

 ναρκωμένη από τον πλούτο και το μεγαλείο.
Περίοδος παρακμής
    
  1025- 1453
Γεγονότα
              
                      Κατάληψη Κων/λης από
                       τους Σταυροφόρους Δυναστεία Κομνηνών (11ος αι):
  Μέτρα αποστρατιωτικοποίησης

  Θεσμός Πρόνοιας

  Ταραχές και εξεγέρσεις επαρχιακών αγροτικών πληθυσμών

  Πολιτική αστάθεια

  Νέοι εχθροί (Σελτζούκοι, Νορμανδοί, Ούγγροι, Σέρβοι).

  Εμπορικά προνόμια σε ιταλικές ναυτικές δημοκρατίες.
Σχίσμα 1054
 Δυναστεία Αγγέλων:
               
  4η Σταυροφορία και Λατινοκρατία στην Ελλάδα
 Δυναστεία Παλαιολόγων:
  Ανασύσταση βυζαντινής αυτοκρατορίας (Μιχαήλ Η΄)
  Προσπάθεια προσέγγισης της ρωμαϊκής εκκλησίας (Σύνοδος
   Φερράρας- Φλωρεντίας – Λυών) για την ένωση των δύο
   εκκλησιών μετά το Σχίσμα του 1054. Ο λαός δεν την
   αποδέχτηκε.
  Άλωση: 1453 ΄
Χαρακτηριστικά
            
 Οι χριστιανοί Βυζαντινοί αρχίζουν να διαχωρίζουν τους
 εαυτούς τους από τους χριστιανούς της Δύσης με το να
 προσκολληθούν στην αρχαία ελληνική παράδοση (λόγω της
 ελληνοφωνίας τους) και στην ορθοδοξία (που την απειλούν οι
 σχισματικοί δυτικοί και οι άπιστοι Τούρκοι). Έτσι, γεννιέται ο
 ελληνορθόδοξος πατριωτισμός.
παιδομάζωμα
             
 Οι επαρχιακοί πληθυσμοί της Αυτοκρατορίας

 αποστασιοποιούνται από το κέντρο της, την

 Κωνσταντινούπολη, γιατί, αν και με θυσίες τους στήριξαν

 την επεκτατική πολιτική των αυτοκρατόρων, έμειναν απ’

 έξω από τις επιτυχίες. Έτσι, εξισλαμίζονται.
Βενετοί έμποροι στο
            λιμάνι του Γαλατά
              
 Με   τους   Κομνηνούς     το   Βυζάντιο  αλλάζει
 προσανατολισμό, καθώς στηρίζεται όχι σε λαϊκή βάση –
 τους αγροτικούς πληθυσμούς- αλλά στη στρατιωτική
 αριστοκρατία.

 Επιπλέον, η σύγκρουση με τη Δύση σε θρησκευτικό-
 στρατιωτικό- οικονομικό επίπεδο είναι αναπόφευκτη. Ο
 εχθρός δεν είναι ο άπιστος, αλλά η χριστιανική Δύση.
Μωάμεθ Β΄ ο Πορθητής
                 
 Με την ανασύσταση της Αυτοκρατορίας, τα πράγματα είναι

 πολύ δύσκολα. Πολλές λαϊκές εξεγέρσεις σημειώνονται

 (Ζηλωτές, Ενωτικοί vs Ανθενωτικοί κτλ) και οι αυτοκράτορες

 προσπαθούν να πετύχουν την Ένωση των δύο Εκκλησιών και

 να αντιμετωπίσουν τις ενδοδυναστικές διαμάχες.
Κωνσταντίνος
       ΙΑ΄Παλαιολόγος
                
Τελικά το βυζαντινό έθνος εξουθενωμένο από τις

 εσωτερικές κρίσεις, αποικιοποιημένο οικονομικά

 από τους Λατίνους εμπόρους δεν έκανε κάτι για την

 επιβίωσή του και παραδόθηκε στους Οθωμανούς.
Αγγελική Χρόνη
     Φιλόλογος
1 ο Γυμνάσιο Γλυκών Νερών
      Βυζαντινή Αυτοκρατορία: μικρή διαδρομή στην
  Πηγές:          ιστορία της
  •  Σχολικό εγχειρίδιο ιστορίας β΄ γυμνασίου
  •  Η πολιτική ιδεολογία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, Ελένη Γλυκατζή Αρβελέρ

More Related Content

What's hot

1. O Iουστινιανός και το έργο του
1. O Iουστινιανός και το έργο του1. O Iουστινιανός και το έργο του
1. O Iουστινιανός και το έργο του
Kvarnalis75
 
1. Οι μεταβατικοί χρόνοι
1. Οι μεταβατικοί χρόνοι1. Οι μεταβατικοί χρόνοι
1. Οι μεταβατικοί χρόνοι
Kvarnalis75
 
2. Η άλωση της Πόλης
2. Η άλωση της Πόλης2. Η άλωση της Πόλης
2. Η άλωση της Πόλης
Kvarnalis75
 
3. H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Eκκλησιών
3. H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Eκκλησιών3. H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Eκκλησιών
3. H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Eκκλησιών
Kvarnalis75
 
Ο Ιουστινιανός και το έργο του- εσωτερική και εξωτερική πολιτική
Ο Ιουστινιανός και το έργο του- εσωτερική και εξωτερική πολιτικήΟ Ιουστινιανός και το έργο του- εσωτερική και εξωτερική πολιτική
Ο Ιουστινιανός και το έργο του- εσωτερική και εξωτερική πολιτική
irinikel
 
ΙΙΙ. ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ 1. Εξάπλωση των Τούρκων...
ΙΙΙ. ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ 1. Εξάπλωση των Τούρκων...ΙΙΙ. ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ 1. Εξάπλωση των Τούρκων...
ΙΙΙ. ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ 1. Εξάπλωση των Τούρκων...
Nasia Fatsi
 
Τα επτά Μυστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας
Τα επτά Μυστήρια της Ορθόδοξης ΕκκλησίαςΤα επτά Μυστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας
Τα επτά Μυστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας
Δήμητρα Τζίνου
 
II. 1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης
II. 1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης II. 1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης
II. 1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης
Kvarnalis75
 
Απο τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη
Απο τη Ρώμη στη Νέα ΡώμηΑπο τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη
Απο τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη
Evangelia Patera
 
Tο κρατος των φραγκων
Tο κρατος των φραγκωνTο κρατος των φραγκων
Tο κρατος των φραγκων
Flora Vivalamusica
 
δ.ε.27 Μεταρρύθμιση στη Δύση - Λούθηρος
δ.ε.27 Μεταρρύθμιση στη Δύση - Λούθηροςδ.ε.27 Μεταρρύθμιση στη Δύση - Λούθηρος
δ.ε.27 Μεταρρύθμιση στη Δύση - Λούθηρος
desphan
 
Ο Ιουστινιανός και το έργο του, Ιστορία Β΄ Γυμνασίου, σελ. 16-18
Ο Ιουστινιανός και το έργο του, Ιστορία Β΄ Γυμνασίου, σελ. 16-18Ο Ιουστινιανός και το έργο του, Ιστορία Β΄ Γυμνασίου, σελ. 16-18
Ο Ιουστινιανός και το έργο του, Ιστορία Β΄ Γυμνασίου, σελ. 16-18
Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
 
Κυκλαδικός πολιτισμός
Κυκλαδικός πολιτισμόςΚυκλαδικός πολιτισμός
Κυκλαδικός πολιτισμός
irinikel
 
10. Η Εικονομαχία
10. Η Εικονομαχία10. Η Εικονομαχία
10. Η Εικονομαχία
Than Kioufe
 
2. Ο Καρλομάγνος και η εποχή του
2. Ο Καρλομάγνος και η εποχή του2. Ο Καρλομάγνος και η εποχή του
2. Ο Καρλομάγνος και η εποχή του
Kvarnalis75
 
2.Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ
2.Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ2.Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ
2.Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ
Kvarnalis75
 
7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δυσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων
7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δυσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δυσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων
7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δυσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων
Kvarnalis75
 

What's hot (20)

1. O Iουστινιανός και το έργο του
1. O Iουστινιανός και το έργο του1. O Iουστινιανός και το έργο του
1. O Iουστινιανός και το έργο του
 
1. Οι μεταβατικοί χρόνοι
1. Οι μεταβατικοί χρόνοι1. Οι μεταβατικοί χρόνοι
1. Οι μεταβατικοί χρόνοι
 
2. Η άλωση της Πόλης
2. Η άλωση της Πόλης2. Η άλωση της Πόλης
2. Η άλωση της Πόλης
 
3. H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Eκκλησιών
3. H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Eκκλησιών3. H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Eκκλησιών
3. H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Eκκλησιών
 
Ο Ιουστινιανός και το έργο του- εσωτερική και εξωτερική πολιτική
Ο Ιουστινιανός και το έργο του- εσωτερική και εξωτερική πολιτικήΟ Ιουστινιανός και το έργο του- εσωτερική και εξωτερική πολιτική
Ο Ιουστινιανός και το έργο του- εσωτερική και εξωτερική πολιτική
 
ΙΙΙ. ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ 1. Εξάπλωση των Τούρκων...
ΙΙΙ. ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ 1. Εξάπλωση των Τούρκων...ΙΙΙ. ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ 1. Εξάπλωση των Τούρκων...
ΙΙΙ. ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ 1. Εξάπλωση των Τούρκων...
 
το σχίσμα του 1054
το σχίσμα του 1054το σχίσμα του 1054
το σχίσμα του 1054
 
Τα επτά Μυστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας
Τα επτά Μυστήρια της Ορθόδοξης ΕκκλησίαςΤα επτά Μυστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας
Τα επτά Μυστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας
 
II. 1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης
II. 1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης II. 1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης
II. 1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης
 
Απο τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη
Απο τη Ρώμη στη Νέα ΡώμηΑπο τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη
Απο τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη
 
Tο κρατος των φραγκων
Tο κρατος των φραγκωνTο κρατος των φραγκων
Tο κρατος των φραγκων
 
δ.ε.27 Μεταρρύθμιση στη Δύση - Λούθηρος
δ.ε.27 Μεταρρύθμιση στη Δύση - Λούθηροςδ.ε.27 Μεταρρύθμιση στη Δύση - Λούθηρος
δ.ε.27 Μεταρρύθμιση στη Δύση - Λούθηρος
 
Ο Ιουστινιανός και το έργο του, Ιστορία Β΄ Γυμνασίου, σελ. 16-18
Ο Ιουστινιανός και το έργο του, Ιστορία Β΄ Γυμνασίου, σελ. 16-18Ο Ιουστινιανός και το έργο του, Ιστορία Β΄ Γυμνασίου, σελ. 16-18
Ο Ιουστινιανός και το έργο του, Ιστορία Β΄ Γυμνασίου, σελ. 16-18
 
Κυκλαδικός πολιτισμός
Κυκλαδικός πολιτισμόςΚυκλαδικός πολιτισμός
Κυκλαδικός πολιτισμός
 
10. Η Εικονομαχία
10. Η Εικονομαχία10. Η Εικονομαχία
10. Η Εικονομαχία
 
2. Ο Καρλομάγνος και η εποχή του
2. Ο Καρλομάγνος και η εποχή του2. Ο Καρλομάγνος και η εποχή του
2. Ο Καρλομάγνος και η εποχή του
 
2.Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ
2.Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ2.Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ
2.Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ
 
2. Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας.
2. Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας.2. Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας.
2. Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας.
 
3. Η ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Eκκλησιών.
3. Η ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Eκκλησιών.3. Η ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Eκκλησιών.
3. Η ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Eκκλησιών.
 
7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δυσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων
7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δυσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δυσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων
7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δυσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων
 

Viewers also liked

ρομαντισμός κκ
ρομαντισμός κκρομαντισμός κκ
ρομαντισμός κκ
persitsa
 
Ρομαντισμός και Πολιτική
Ρομαντισμός και ΠολιτικήΡομαντισμός και Πολιτική
Ρομαντισμός και Πολιτική
persitsa
 
O Ρομαντισμός στην Ελλάδα-19ος αι
O Ρομαντισμός στην Ελλάδα-19ος αιO Ρομαντισμός στην Ελλάδα-19ος αι
O Ρομαντισμός στην Ελλάδα-19ος αι
Angeliki Chroni
 
Φαναριώτες και Ρομαντική σχολή αθηνών
Φαναριώτες και Ρομαντική σχολή αθηνώνΦαναριώτες και Ρομαντική σχολή αθηνών
Φαναριώτες και Ρομαντική σχολή αθηνών
Angeliki Chroni
 
Ρομαντισμός και μουσική
Ρομαντισμός και μουσικήΡομαντισμός και μουσική
Ρομαντισμός και μουσική
persitsa
 
Υπερρεαλισμός
ΥπερρεαλισμόςΥπερρεαλισμός
Υπερρεαλισμός
Angeliki Chroni
 
Σύγκρουση Κρέοντα - Αντιγόνης- Αγγελίδης Γ. & Αλεξόπουλος Αλ. - Β1 ΓΕΛ Αιγινίου
Σύγκρουση Κρέοντα - Αντιγόνης- Αγγελίδης Γ. & Αλεξόπουλος Αλ. - Β1 ΓΕΛ ΑιγινίουΣύγκρουση Κρέοντα - Αντιγόνης- Αγγελίδης Γ. & Αλεξόπουλος Αλ. - Β1 ΓΕΛ Αιγινίου
Σύγκρουση Κρέοντα - Αντιγόνης- Αγγελίδης Γ. & Αλεξόπουλος Αλ. - Β1 ΓΕΛ Αιγινίου
Lamprini Magaliou
 
Συνολική Θεώρηση Ιλιάδας Ομήρου
Συνολική Θεώρηση Ιλιάδας ΟμήρουΣυνολική Θεώρηση Ιλιάδας Ομήρου
Συνολική Θεώρηση Ιλιάδας Ομήρου
Angeliki Chroni
 
παρουσίαση χωρίς τίτλο
παρουσίαση χωρίς τίτλοπαρουσίαση χωρίς τίτλο
παρουσίαση χωρίς τίτλο
persitsa
 
η φιλοσοφία στον ρομαντισμό
η φιλοσοφία στον ρομαντισμόη φιλοσοφία στον ρομαντισμό
η φιλοσοφία στον ρομαντισμό
persitsa
 
Λογοτεχνικό Λεξικό
Λογοτεχνικό ΛεξικόΛογοτεχνικό Λεξικό
Λογοτεχνικό Λεξικό
Angeliki Chroni
 
ομηρικό λεξικό
ομηρικό λεξικόομηρικό λεξικό
ομηρικό λεξικό
Angeliki Chroni
 
Τοπογραφικό σχέδιο Κωνσταντινούπολης
Τοπογραφικό σχέδιο ΚωνσταντινούποληςΤοπογραφικό σχέδιο Κωνσταντινούπολης
Τοπογραφικό σχέδιο Κωνσταντινούπολης
Angeliki Chroni
 
Nέα Aθηναϊκή Σχολή
Nέα Aθηναϊκή ΣχολήNέα Aθηναϊκή Σχολή
Nέα Aθηναϊκή Σχολή
Angeliki Chroni
 
Ρομαντισμός στη ζωγραφική
Ρομαντισμός στη ζωγραφικήΡομαντισμός στη ζωγραφική
Ρομαντισμός στη ζωγραφική
persitsa
 
4ος 15ος αι Μεσαιωνική ευρώπη
4ος 15ος αι Μεσαιωνική ευρώπη4ος 15ος αι Μεσαιωνική ευρώπη
4ος 15ος αι Μεσαιωνική ευρώπη
Angeliki Chroni
 
Τρωικός πόλεμος
Τρωικός πόλεμοςΤρωικός πόλεμος
Τρωικός πόλεμος
Angeliki Chroni
 
παράγραφος τρόποι ανάπτυξης
παράγραφος τρόποι ανάπτυξηςπαράγραφος τρόποι ανάπτυξης
παράγραφος τρόποι ανάπτυξης
orfeas70
 
H παράγραφος. Δομικά στοιχεία
H παράγραφος. Δομικά στοιχείαH παράγραφος. Δομικά στοιχεία
H παράγραφος. Δομικά στοιχεία
Thanos Stavropoulos
 

Viewers also liked (20)

ρομαντισμός κκ
ρομαντισμός κκρομαντισμός κκ
ρομαντισμός κκ
 
Ρομαντισμός και Πολιτική
Ρομαντισμός και ΠολιτικήΡομαντισμός και Πολιτική
Ρομαντισμός και Πολιτική
 
O Ρομαντισμός στην Ελλάδα-19ος αι
O Ρομαντισμός στην Ελλάδα-19ος αιO Ρομαντισμός στην Ελλάδα-19ος αι
O Ρομαντισμός στην Ελλάδα-19ος αι
 
Φαναριώτες και Ρομαντική σχολή αθηνών
Φαναριώτες και Ρομαντική σχολή αθηνώνΦαναριώτες και Ρομαντική σχολή αθηνών
Φαναριώτες και Ρομαντική σχολή αθηνών
 
Ρομαντισμός και μουσική
Ρομαντισμός και μουσικήΡομαντισμός και μουσική
Ρομαντισμός και μουσική
 
Υπερρεαλισμός
ΥπερρεαλισμόςΥπερρεαλισμός
Υπερρεαλισμός
 
Σύγκρουση Κρέοντα - Αντιγόνης- Αγγελίδης Γ. & Αλεξόπουλος Αλ. - Β1 ΓΕΛ Αιγινίου
Σύγκρουση Κρέοντα - Αντιγόνης- Αγγελίδης Γ. & Αλεξόπουλος Αλ. - Β1 ΓΕΛ ΑιγινίουΣύγκρουση Κρέοντα - Αντιγόνης- Αγγελίδης Γ. & Αλεξόπουλος Αλ. - Β1 ΓΕΛ Αιγινίου
Σύγκρουση Κρέοντα - Αντιγόνης- Αγγελίδης Γ. & Αλεξόπουλος Αλ. - Β1 ΓΕΛ Αιγινίου
 
Συνολική Θεώρηση Ιλιάδας Ομήρου
Συνολική Θεώρηση Ιλιάδας ΟμήρουΣυνολική Θεώρηση Ιλιάδας Ομήρου
Συνολική Θεώρηση Ιλιάδας Ομήρου
 
παρουσίαση χωρίς τίτλο
παρουσίαση χωρίς τίτλοπαρουσίαση χωρίς τίτλο
παρουσίαση χωρίς τίτλο
 
η φιλοσοφία στον ρομαντισμό
η φιλοσοφία στον ρομαντισμόη φιλοσοφία στον ρομαντισμό
η φιλοσοφία στον ρομαντισμό
 
Λογοτεχνικό Λεξικό
Λογοτεχνικό ΛεξικόΛογοτεχνικό Λεξικό
Λογοτεχνικό Λεξικό
 
παράγραφος
παράγραφοςπαράγραφος
παράγραφος
 
ομηρικό λεξικό
ομηρικό λεξικόομηρικό λεξικό
ομηρικό λεξικό
 
Τοπογραφικό σχέδιο Κωνσταντινούπολης
Τοπογραφικό σχέδιο ΚωνσταντινούποληςΤοπογραφικό σχέδιο Κωνσταντινούπολης
Τοπογραφικό σχέδιο Κωνσταντινούπολης
 
Nέα Aθηναϊκή Σχολή
Nέα Aθηναϊκή ΣχολήNέα Aθηναϊκή Σχολή
Nέα Aθηναϊκή Σχολή
 
Ρομαντισμός στη ζωγραφική
Ρομαντισμός στη ζωγραφικήΡομαντισμός στη ζωγραφική
Ρομαντισμός στη ζωγραφική
 
4ος 15ος αι Μεσαιωνική ευρώπη
4ος 15ος αι Μεσαιωνική ευρώπη4ος 15ος αι Μεσαιωνική ευρώπη
4ος 15ος αι Μεσαιωνική ευρώπη
 
Τρωικός πόλεμος
Τρωικός πόλεμοςΤρωικός πόλεμος
Τρωικός πόλεμος
 
παράγραφος τρόποι ανάπτυξης
παράγραφος τρόποι ανάπτυξηςπαράγραφος τρόποι ανάπτυξης
παράγραφος τρόποι ανάπτυξης
 
H παράγραφος. Δομικά στοιχεία
H παράγραφος. Δομικά στοιχείαH παράγραφος. Δομικά στοιχεία
H παράγραφος. Δομικά στοιχεία
 

Similar to Βυζάντιο: μια διαδρομή στην ιστορία του

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗ
elissabet
 
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίου
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίουοι πρώτοι αιώνες του βυζαντίου
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίου
elissabet
 
Η εποχή της ακμής
Η εποχή της ακμήςΗ εποχή της ακμής
Η εποχή της ακμής
Akis Ampelas
 
Ιστορία του Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφά...
Ιστορία του Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφά...Ιστορία του Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφά...
Ιστορία του Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφά...
Thanos Stavropoulos
 
Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ (330-1453)
Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ (330-1453)Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ (330-1453)
Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ (330-1453)
gvlachos
 
η κρίσιμη εποχή της εικονομαχίας
η κρίσιμη εποχή της εικονομαχίαςη κρίσιμη εποχή της εικονομαχίας
η κρίσιμη εποχή της εικονομαχίας
elissabet
 
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Georgia Sofi
 
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Georgia Sofi
 
Σταυροφορίες
ΣταυροφορίεςΣταυροφορίες
Σταυροφορίες
Georgia Sofi
 
ιι. Ο ελληνισμός υπό βενετική και οθωμανική κυριαρχία
ιι. Ο ελληνισμός υπό βενετική και οθωμανική κυριαρχίαιι. Ο ελληνισμός υπό βενετική και οθωμανική κυριαρχία
ιι. Ο ελληνισμός υπό βενετική και οθωμανική κυριαρχία
mavraroda
 
Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.
Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.
Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.
Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
 
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Georgia Sofi
 
Επαναληπτικό μάθημα Ιστορίας Β΄ Γυμνασίου - Ύλη Εξετάσεων
Επαναληπτικό μάθημα Ιστορίας Β΄ Γυμνασίου - Ύλη ΕξετάσεωνΕπαναληπτικό μάθημα Ιστορίας Β΄ Γυμνασίου - Ύλη Εξετάσεων
Επαναληπτικό μάθημα Ιστορίας Β΄ Γυμνασίου - Ύλη Εξετάσεων
Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟ - ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟ - ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟ - ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟ - ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Georgia Sofi
 
ΕΠΟ 10 - Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία στο σταυροδρόμι Ευρώπης & Ασίας - Διακυβέρν...
ΕΠΟ 10 - Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία στο σταυροδρόμι Ευρώπης & Ασίας - Διακυβέρν...ΕΠΟ 10 - Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία στο σταυροδρόμι Ευρώπης & Ασίας - Διακυβέρν...
ΕΠΟ 10 - Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία στο σταυροδρόμι Ευρώπης & Ασίας - Διακυβέρν...
Onlearn
 
Βυζάντιο και Διπλωματία
Βυζάντιο και ΔιπλωματίαΒυζάντιο και Διπλωματία
Βυζάντιο και Διπλωματία
Angeliki Chroni
 
2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη
2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη
2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη
Kvarnalis75
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
arischatzis
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
arischatzis
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
arischatzis
 

Similar to Βυζάντιο: μια διαδρομή στην ιστορία του (20)

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗ
 
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίου
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίουοι πρώτοι αιώνες του βυζαντίου
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίου
 
Η εποχή της ακμής
Η εποχή της ακμήςΗ εποχή της ακμής
Η εποχή της ακμής
 
Ιστορία του Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφά...
Ιστορία του Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφά...Ιστορία του Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφά...
Ιστορία του Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφά...
 
Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ (330-1453)
Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ (330-1453)Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ (330-1453)
Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ (330-1453)
 
η κρίσιμη εποχή της εικονομαχίας
η κρίσιμη εποχή της εικονομαχίαςη κρίσιμη εποχή της εικονομαχίας
η κρίσιμη εποχή της εικονομαχίας
 
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
 
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
 
Σταυροφορίες
ΣταυροφορίεςΣταυροφορίες
Σταυροφορίες
 
ιι. Ο ελληνισμός υπό βενετική και οθωμανική κυριαρχία
ιι. Ο ελληνισμός υπό βενετική και οθωμανική κυριαρχίαιι. Ο ελληνισμός υπό βενετική και οθωμανική κυριαρχία
ιι. Ο ελληνισμός υπό βενετική και οθωμανική κυριαρχία
 
Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.
Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.
Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.
 
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
 
Επαναληπτικό μάθημα Ιστορίας Β΄ Γυμνασίου - Ύλη Εξετάσεων
Επαναληπτικό μάθημα Ιστορίας Β΄ Γυμνασίου - Ύλη ΕξετάσεωνΕπαναληπτικό μάθημα Ιστορίας Β΄ Γυμνασίου - Ύλη Εξετάσεων
Επαναληπτικό μάθημα Ιστορίας Β΄ Γυμνασίου - Ύλη Εξετάσεων
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟ - ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟ - ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟ - ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟ - ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
 
ΕΠΟ 10 - Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία στο σταυροδρόμι Ευρώπης & Ασίας - Διακυβέρν...
ΕΠΟ 10 - Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία στο σταυροδρόμι Ευρώπης & Ασίας - Διακυβέρν...ΕΠΟ 10 - Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία στο σταυροδρόμι Ευρώπης & Ασίας - Διακυβέρν...
ΕΠΟ 10 - Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία στο σταυροδρόμι Ευρώπης & Ασίας - Διακυβέρν...
 
Βυζάντιο και Διπλωματία
Βυζάντιο και ΔιπλωματίαΒυζάντιο και Διπλωματία
Βυζάντιο και Διπλωματία
 
2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη
2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη
2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
 

More from Angeliki Chroni

Το τραγικό θέατρο στην αρχαία ελλάδα
Το τραγικό θέατρο στην αρχαία ελλάδαΤο τραγικό θέατρο στην αρχαία ελλάδα
Το τραγικό θέατρο στην αρχαία ελλάδα
Angeliki Chroni
 
ευριπίδη ελένη συνολική θεώρηση
ευριπίδη ελένη συνολική θεώρησηευριπίδη ελένη συνολική θεώρηση
ευριπίδη ελένη συνολική θεώρηση
Angeliki Chroni
 
ευριπίδη ελένη
ευριπίδη ελένηευριπίδη ελένη
ευριπίδη ελένη
Angeliki Chroni
 
η τραγωδία και οι εκπρόσωποί της
η τραγωδία και οι εκπρόσωποί τηςη τραγωδία και οι εκπρόσωποί της
η τραγωδία και οι εκπρόσωποί της
Angeliki Chroni
 
Η γέννηση της δραματικής ποίησης
Η γέννηση της δραματικής ποίησηςΗ γέννηση της δραματικής ποίησης
Η γέννηση της δραματικής ποίησης
Angeliki Chroni
 
αρχαίο ελληνικό θέατρο
αρχαίο ελληνικό θέατροαρχαίο ελληνικό θέατρο
αρχαίο ελληνικό θέατρο
Angeliki Chroni
 
συμβουλες για τη φιλια
συμβουλες για τη φιλιασυμβουλες για τη φιλια
συμβουλες για τη φιλια
Angeliki Chroni
 
H φιλια εμπνεει
H φιλια εμπνεειH φιλια εμπνεει
H φιλια εμπνεει
Angeliki Chroni
 
συμβουλή για τη φιλία
συμβουλή για τη φιλίασυμβουλή για τη φιλία
συμβουλή για τη φιλία
Angeliki Chroni
 
η δύναμη της φιλίας
η δύναμη της φιλίαςη δύναμη της φιλίας
η δύναμη της φιλίας
Angeliki Chroni
 
συμβουλή για τη φιλία
συμβουλή για τη φιλίασυμβουλή για τη φιλία
συμβουλή για τη φιλία
Angeliki Chroni
 
η δύναμη της φιλίας
η δύναμη της φιλίαςη δύναμη της φιλίας
η δύναμη της φιλίας
Angeliki Chroni
 
παραμύθι για τη φιλια
παραμύθι για τη φιλιαπαραμύθι για τη φιλια
παραμύθι για τη φιλια
Angeliki Chroni
 
αφίσα για τη φιλια
αφίσα για τη φιλιααφίσα για τη φιλια
αφίσα για τη φιλια
Angeliki Chroni
 
το παραμυθι της φιλιας
το παραμυθι της φιλιαςτο παραμυθι της φιλιας
το παραμυθι της φιλιας
Angeliki Chroni
 
αφίσα για τη φιλία
αφίσα για τη φιλίααφίσα για τη φιλία
αφίσα για τη φιλία
Angeliki Chroni
 
το λεξικο της φιλιας
το λεξικο της φιλιαςτο λεξικο της φιλιας
το λεξικο της φιλιας
Angeliki Chroni
 
αφισα για τη φιλία
αφισα για τη φιλίααφισα για τη φιλία
αφισα για τη φιλία
Angeliki Chroni
 
το λεξικό της φιλίας
το λεξικό της φιλίαςτο λεξικό της φιλίας
το λεξικό της φιλίας
Angeliki Chroni
 
αφίσα για τη φιλία
αφίσα για τη φιλίααφίσα για τη φιλία
αφίσα για τη φιλία
Angeliki Chroni
 

More from Angeliki Chroni (20)

Το τραγικό θέατρο στην αρχαία ελλάδα
Το τραγικό θέατρο στην αρχαία ελλάδαΤο τραγικό θέατρο στην αρχαία ελλάδα
Το τραγικό θέατρο στην αρχαία ελλάδα
 
ευριπίδη ελένη συνολική θεώρηση
ευριπίδη ελένη συνολική θεώρησηευριπίδη ελένη συνολική θεώρηση
ευριπίδη ελένη συνολική θεώρηση
 
ευριπίδη ελένη
ευριπίδη ελένηευριπίδη ελένη
ευριπίδη ελένη
 
η τραγωδία και οι εκπρόσωποί της
η τραγωδία και οι εκπρόσωποί τηςη τραγωδία και οι εκπρόσωποί της
η τραγωδία και οι εκπρόσωποί της
 
Η γέννηση της δραματικής ποίησης
Η γέννηση της δραματικής ποίησηςΗ γέννηση της δραματικής ποίησης
Η γέννηση της δραματικής ποίησης
 
αρχαίο ελληνικό θέατρο
αρχαίο ελληνικό θέατροαρχαίο ελληνικό θέατρο
αρχαίο ελληνικό θέατρο
 
συμβουλες για τη φιλια
συμβουλες για τη φιλιασυμβουλες για τη φιλια
συμβουλες για τη φιλια
 
H φιλια εμπνεει
H φιλια εμπνεειH φιλια εμπνεει
H φιλια εμπνεει
 
συμβουλή για τη φιλία
συμβουλή για τη φιλίασυμβουλή για τη φιλία
συμβουλή για τη φιλία
 
η δύναμη της φιλίας
η δύναμη της φιλίαςη δύναμη της φιλίας
η δύναμη της φιλίας
 
συμβουλή για τη φιλία
συμβουλή για τη φιλίασυμβουλή για τη φιλία
συμβουλή για τη φιλία
 
η δύναμη της φιλίας
η δύναμη της φιλίαςη δύναμη της φιλίας
η δύναμη της φιλίας
 
παραμύθι για τη φιλια
παραμύθι για τη φιλιαπαραμύθι για τη φιλια
παραμύθι για τη φιλια
 
αφίσα για τη φιλια
αφίσα για τη φιλιααφίσα για τη φιλια
αφίσα για τη φιλια
 
το παραμυθι της φιλιας
το παραμυθι της φιλιαςτο παραμυθι της φιλιας
το παραμυθι της φιλιας
 
αφίσα για τη φιλία
αφίσα για τη φιλίααφίσα για τη φιλία
αφίσα για τη φιλία
 
το λεξικο της φιλιας
το λεξικο της φιλιαςτο λεξικο της φιλιας
το λεξικο της φιλιας
 
αφισα για τη φιλία
αφισα για τη φιλίααφισα για τη φιλία
αφισα για τη φιλία
 
το λεξικό της φιλίας
το λεξικό της φιλίαςτο λεξικό της φιλίας
το λεξικό της φιλίας
 
αφίσα για τη φιλία
αφίσα για τη φιλίααφίσα για τη φιλία
αφίσα για τη φιλία
 

Recently uploaded

Οικονομική απάτη στο διαδίκτυο | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφορία τότε και ...
Οικονομική απάτη στο διαδίκτυο | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφορία τότε και ...Οικονομική απάτη στο διαδίκτυο | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφορία τότε και ...
Οικονομική απάτη στο διαδίκτυο | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφορία τότε και ...
elyiem
 
Εκφοβισμός | Πληροφορία τότε και τώρα: Φίλος ή εχθρός; | Ίδρυμα Αικατερίνης Λ...
Εκφοβισμός | Πληροφορία τότε και τώρα: Φίλος ή εχθρός; | Ίδρυμα Αικατερίνης Λ...Εκφοβισμός | Πληροφορία τότε και τώρα: Φίλος ή εχθρός; | Ίδρυμα Αικατερίνης Λ...
Εκφοβισμός | Πληροφορία τότε και τώρα: Φίλος ή εχθρός; | Ίδρυμα Αικατερίνης Λ...
elyiem
 
Το αστεράκι. Ένα ποίημα της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα που συνοδεύεται από έ...
Το αστεράκι. Ένα ποίημα της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα που συνοδεύεται από έ...Το αστεράκι. Ένα ποίημα της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα που συνοδεύεται από έ...
Το αστεράκι. Ένα ποίημα της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα που συνοδεύεται από έ...
Σάσα Καραγιαννίδου - Πέννα
 
Φυσικές Καταστροφές | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώρα. Φίλος...
Φυσικές Καταστροφές | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώρα. Φίλος...Φυσικές Καταστροφές | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώρα. Φίλος...
Φυσικές Καταστροφές | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώρα. Φίλος...
elyiem
 
Φιγούρες Θεάτρου Σκιών από την Α΄ τάξη.pptx
Φιγούρες Θεάτρου Σκιών από την Α΄ τάξη.pptxΦιγούρες Θεάτρου Σκιών από την Α΄ τάξη.pptx
Φιγούρες Θεάτρου Σκιών από την Α΄ τάξη.pptx
36dimperist
 
Δ τάξη - Σύνδεση με Ζάκυνθο μέσω Webex.pptx
Δ τάξη - Σύνδεση με Ζάκυνθο μέσω Webex.pptxΔ τάξη - Σύνδεση με Ζάκυνθο μέσω Webex.pptx
Δ τάξη - Σύνδεση με Ζάκυνθο μέσω Webex.pptx
36dimperist
 
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ.pptx
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ.pptxΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ.pptx
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ.pptx
roulazax
 
ερωτησεις επαναληψης ιστορια Α λυκείου .docx
ερωτησεις επαναληψης ιστορια Α λυκείου .docxερωτησεις επαναληψης ιστορια Α λυκείου .docx
ερωτησεις επαναληψης ιστορια Α λυκείου .docx
VetaPougaridou1
 
Φυσικές Καταστροφές (Βίντεο) | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώ...
Φυσικές Καταστροφές (Βίντεο) | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώ...Φυσικές Καταστροφές (Βίντεο) | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώ...
Φυσικές Καταστροφές (Βίντεο) | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώ...
elyiem
 

Recently uploaded (9)

Οικονομική απάτη στο διαδίκτυο | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφορία τότε και ...
Οικονομική απάτη στο διαδίκτυο | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφορία τότε και ...Οικονομική απάτη στο διαδίκτυο | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφορία τότε και ...
Οικονομική απάτη στο διαδίκτυο | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφορία τότε και ...
 
Εκφοβισμός | Πληροφορία τότε και τώρα: Φίλος ή εχθρός; | Ίδρυμα Αικατερίνης Λ...
Εκφοβισμός | Πληροφορία τότε και τώρα: Φίλος ή εχθρός; | Ίδρυμα Αικατερίνης Λ...Εκφοβισμός | Πληροφορία τότε και τώρα: Φίλος ή εχθρός; | Ίδρυμα Αικατερίνης Λ...
Εκφοβισμός | Πληροφορία τότε και τώρα: Φίλος ή εχθρός; | Ίδρυμα Αικατερίνης Λ...
 
Το αστεράκι. Ένα ποίημα της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα που συνοδεύεται από έ...
Το αστεράκι. Ένα ποίημα της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα που συνοδεύεται από έ...Το αστεράκι. Ένα ποίημα της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα που συνοδεύεται από έ...
Το αστεράκι. Ένα ποίημα της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα που συνοδεύεται από έ...
 
Φυσικές Καταστροφές | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώρα. Φίλος...
Φυσικές Καταστροφές | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώρα. Φίλος...Φυσικές Καταστροφές | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώρα. Φίλος...
Φυσικές Καταστροφές | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώρα. Φίλος...
 
Φιγούρες Θεάτρου Σκιών από την Α΄ τάξη.pptx
Φιγούρες Θεάτρου Σκιών από την Α΄ τάξη.pptxΦιγούρες Θεάτρου Σκιών από την Α΄ τάξη.pptx
Φιγούρες Θεάτρου Σκιών από την Α΄ τάξη.pptx
 
Δ τάξη - Σύνδεση με Ζάκυνθο μέσω Webex.pptx
Δ τάξη - Σύνδεση με Ζάκυνθο μέσω Webex.pptxΔ τάξη - Σύνδεση με Ζάκυνθο μέσω Webex.pptx
Δ τάξη - Σύνδεση με Ζάκυνθο μέσω Webex.pptx
 
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ.pptx
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ.pptxΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ.pptx
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ.pptx
 
ερωτησεις επαναληψης ιστορια Α λυκείου .docx
ερωτησεις επαναληψης ιστορια Α λυκείου .docxερωτησεις επαναληψης ιστορια Α λυκείου .docx
ερωτησεις επαναληψης ιστορια Α λυκείου .docx
 
Φυσικές Καταστροφές (Βίντεο) | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώ...
Φυσικές Καταστροφές (Βίντεο) | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώ...Φυσικές Καταστροφές (Βίντεο) | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώ...
Φυσικές Καταστροφές (Βίντεο) | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώ...
 

Βυζάντιο: μια διαδρομή στην ιστορία του

 • 2. Γενικά  Το Βυζάντιο ήταν η Χριστιανική  Αυτοκρατορία της Ρωμαϊκής Ανατολής που εξελίχθηκε σε μια Ελληνική Αυτοκρατορία της Χριστιανικής Ανατολής. Εδραιώθηκε στη ρωμαϊκή κληρονομιά και σταθεροποιήθηκε από τη χριστιανική ιδέα και τον ελληνικό Η Αγία Σοφία χαρακτήρα.
 • 4. Γεγονότα Νόμισμα με το Μεγάλο Κων/νο  Κωνσταντίνος:   Νέα πρωτεύουσα ρωμαϊκής αυτοκρατορίας η Κωνσταντινούπολη  Αγώνες κατά των αιρέσεων και της ειδωλολατρίας  Ιουστινιανός:  Εικονομαχία  Προσπάθεια αποκατάστασης της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας  Ηράκλειος: Ιουστινιανός  Εξελληνισμός ρωμαϊκής αυτοκρατορίας  Δημιουργία θεμάτων
 • 5. Χαρακτηριστικά  Η εποχή αυτή χαρακτηρίζεται από:  το θρίαμβο του χριστιανισμού  το οικουμενικό όνειρο, δηλαδή η επίμονη προσπάθεια για διατήρηση ευρωπαϊκών κτήσεων.
 • 7. Γεγονότα   Δυναστεία Ισαύρων:  Εικονομαχία (726- 843) Εικονομάχοι καλύπτουν την εικόνα του Χριστού με ασβέστη. Μόσχα, Ιστορικό Μουσείο  Δυναστεία Αμορίου:  Ίδρυση Σχολής Μαγναύρας  αναβίωση αρχαίων γραμμάτων και ενδιαφέρον για κλασικούς.  Βυζαντινή αντεπίθεση σε Άραβες  υλικό για διαμόρφωση βυζαντινής επικής ποίησης.  Εκχριστιανισμός Μοραβών και Βουλγάρων
 • 8. Βασίλειος Β΄Μακεδόνας (Βουλγαροκτόνος)   Μακεδονική δυναστεία:  Βυζαντινή εποποιία  Εκχριστιανισμός Ρώσων  Τα πρώτα εμπορικά προνόμια στους Βενετούς.  Νομοθετική δραστηριότητα για προστασία της αγροτικής κοινότητας από τους δυνατούς
 • 9. Χαρακτηριστικά  Νέος πολιτικός  προσανατολισμός που θέλει και ιδεολογικός φροντίδα για το λαό ώστε να δημιουργηθεί μια εθνική αλληλεγγύη που θα αντιμετώπιζε την εξωτερική απειλή με τις αραβικές εισβολές. Η σωτηρία της Αυτοκρατορίας εξαρτιόταν από τους αγροτικούς πληθυσμούς της Μικράς Ασίας. Μέσα σε αυτά τη πλαίσια ερμηνεύεται η Εικονομαχία και ο θεσμός των θεμάτων.
 • 10.  για την ορθή πίστη στο  Η Εκκλησία από την άλλη μάχεται πλευρό του Κράτους και αναλαμβάνει αποστολικό έργο (εκχριστιανισμό γειτονικών λαών). Εκχριστιανισμός γειτονικών λαών Κύριλλος και Μεθόδιος
 • 11. Το Βυζάντιο στην ακμή του- στα χρόνια του Βασίλειου Β΄   Την περίοδο αυτή η Αυτοκρατορία είναι μια παγκόσμια δύναμη. Πολυτέλεια και αλαζονεία είναι τα χαρακτηριστικά του Βυζαντίου της εποχής αυτής, που υπαγορεύουν τον τρόπο ζωής και τη νοοτροπία του λαού. Η αυτοκρατορία είναι μεθυσμένη και ναρκωμένη από τον πλούτο και το μεγαλείο.
 • 13. Γεγονότα  Κατάληψη Κων/λης από τους Σταυροφόρους  Δυναστεία Κομνηνών (11ος αι):  Μέτρα αποστρατιωτικοποίησης  Θεσμός Πρόνοιας  Ταραχές και εξεγέρσεις επαρχιακών αγροτικών πληθυσμών  Πολιτική αστάθεια  Νέοι εχθροί (Σελτζούκοι, Νορμανδοί, Ούγγροι, Σέρβοι).  Εμπορικά προνόμια σε ιταλικές ναυτικές δημοκρατίες.
 • 14. Σχίσμα 1054  Δυναστεία Αγγέλων:   4η Σταυροφορία και Λατινοκρατία στην Ελλάδα  Δυναστεία Παλαιολόγων:  Ανασύσταση βυζαντινής αυτοκρατορίας (Μιχαήλ Η΄)  Προσπάθεια προσέγγισης της ρωμαϊκής εκκλησίας (Σύνοδος Φερράρας- Φλωρεντίας – Λυών) για την ένωση των δύο εκκλησιών μετά το Σχίσμα του 1054. Ο λαός δεν την αποδέχτηκε.  Άλωση: 1453 ΄
 • 15. Χαρακτηριστικά   Οι χριστιανοί Βυζαντινοί αρχίζουν να διαχωρίζουν τους εαυτούς τους από τους χριστιανούς της Δύσης με το να προσκολληθούν στην αρχαία ελληνική παράδοση (λόγω της ελληνοφωνίας τους) και στην ορθοδοξία (που την απειλούν οι σχισματικοί δυτικοί και οι άπιστοι Τούρκοι). Έτσι, γεννιέται ο ελληνορθόδοξος πατριωτισμός.
 • 16. παιδομάζωμα   Οι επαρχιακοί πληθυσμοί της Αυτοκρατορίας αποστασιοποιούνται από το κέντρο της, την Κωνσταντινούπολη, γιατί, αν και με θυσίες τους στήριξαν την επεκτατική πολιτική των αυτοκρατόρων, έμειναν απ’ έξω από τις επιτυχίες. Έτσι, εξισλαμίζονται.
 • 17. Βενετοί έμποροι στο λιμάνι του Γαλατά   Με τους Κομνηνούς το Βυζάντιο αλλάζει προσανατολισμό, καθώς στηρίζεται όχι σε λαϊκή βάση – τους αγροτικούς πληθυσμούς- αλλά στη στρατιωτική αριστοκρατία.  Επιπλέον, η σύγκρουση με τη Δύση σε θρησκευτικό- στρατιωτικό- οικονομικό επίπεδο είναι αναπόφευκτη. Ο εχθρός δεν είναι ο άπιστος, αλλά η χριστιανική Δύση.
 • 18. Μωάμεθ Β΄ ο Πορθητής   Με την ανασύσταση της Αυτοκρατορίας, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πολλές λαϊκές εξεγέρσεις σημειώνονται (Ζηλωτές, Ενωτικοί vs Ανθενωτικοί κτλ) και οι αυτοκράτορες προσπαθούν να πετύχουν την Ένωση των δύο Εκκλησιών και να αντιμετωπίσουν τις ενδοδυναστικές διαμάχες.
 • 19. Κωνσταντίνος ΙΑ΄Παλαιολόγος  Τελικά το βυζαντινό έθνος εξουθενωμένο από τις εσωτερικές κρίσεις, αποικιοποιημένο οικονομικά από τους Λατίνους εμπόρους δεν έκανε κάτι για την επιβίωσή του και παραδόθηκε στους Οθωμανούς.
 • 20. Αγγελική Χρόνη Φιλόλογος 1 ο Γυμνάσιο Γλυκών Νερών Βυζαντινή Αυτοκρατορία: μικρή διαδρομή στην Πηγές: ιστορία της • Σχολικό εγχειρίδιο ιστορίας β΄ γυμνασίου • Η πολιτική ιδεολογία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, Ελένη Γλυκατζή Αρβελέρ