SlideShare a Scribd company logo
RĪCĪBAS SCENĀRIJI, JA BEIDZIES BŪVATĻAUJĀ NORĀDĪTAIS
MAKSIMĀLAIS BŪVDARBU VEIKŠANAS TERMIŅŠ
- var pagarināt būvatļauju uz būvniecības ierosinātāja pieprasīto laiku, ja tās rīcībā ir būvdarbu
veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija
- var nepagarināt būvatļauju un lemt par tās atcelšanu, pamatojoties uz Administratīvā procesa
likuma 85.panta otrās daļas 4.punktu
BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS LŪDZ BŪVVALDEI PAGARINĀT BŪVATĻAUJU
I BŪVDARBI NAV UZSĀKTI
Būvvalde pagarina būvatļauju uz būvniecības ierosinātāja pieprasīto laiku, ja tās rīcībā ir:
- aktuāla ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta
- ēkas novietnes un tai izbūvēto ārējo inženiertīklu izpildmērījuma plāns
- būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija
BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS LŪDZ BŪVVALDEI PAGARINĀT BŪVATĻAUJU
II BŪVDARBI NAV PABEIGTI
Būvatļaujas darbības termiņš nav jāpagarina!
Būvniecības ierosinātājs ierosina ēkas nodošanu ekspluatācijā Ēku būvnoteikumu noteiktajā
kārtībā .
Otrās grupas viena vai divu dzīvokļu dzīvojamo ēku var pieņemt ekspluatācijā, ja ir pilnīgi
pabeigti vispārējie būvdarbi un inženiertīklu izbūve, veikta fasādes apdare, labiekārtota teritorija
ielas pusē, iekārtota vismaz viena dzīvojamā telpa, virtuve un sanitārais mezgls, kā arī sanitārās
iekārtas ir pievienotas inženiertīkliem; visus citus būvdarbus var paredzēt kā atliktos darbus.
BŪVDARBI VEIKTI ATBILSTOŠI AKCEPTĒTAM BŪVPROJEKTAM
III BŪVDARBI IR PABEIGTI
- informē būvniecības ierosinātāju par būvatļaujas derīguma termiņa notecējumu
- var lemt par būvatļaujas atcelšanu, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 85.panta
otrās daļas 4.punktu.
- ir tiesīga apsekot objektu, kontrolējot būvdarbu tiesiskumu, un sagatavot atzinumu par
būves pārbaudi
- informē būvniecības ierosinātāju par būvatļaujas derīguma termiņa notecējumu un aicina
pagarināt būvatļaujā noteikto būvdarbu veikšanas ilgumu vai ierosināt ēkas pieņemšanu
ekspluatācijā, ja būvvalde konstatē, ka būvdarbi ir pabeigti;
- ir tiesīga apsekot objektu, kontrolējot būvdarbu tiesiskumu, un sagatavot atzinumu par
būves pārbaudi
- par konstatēto pārkāpumu var ierosināt administratīvā pārkāpuma lietu un piemērot
brīdinājumu vai naudas sodu saskaņā ar Būvniecības likuma 27. vai 28. pantu
BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS NELŪDZ BŪVVALDEI PAGARINĀT BŪVATĻAUJU
Būvatļaujas darbības termiņš nav jāpagarina!
Būvniecības ierosinātājs:
- vienojas ar būvprojekta izstrādātāju par izmaiņu projekta izstrādāšanu
- iesniedz izmaiņu projektu saskaņošanai būvvaldē
- ierosina ēkas nodošanu ekspluatācijā Ēku būvnoteikumu noteiktajā kārtībā
Otrās grupas viena vai divu dzīvokļu dzīvojamo ēku var pieņemt ekspluatācijā, ja ir pilnīgi
pabeigti vispārējie būvdarbi un inženiertīklu izbūve, veikta fasādes apdare, labiekārtota teritorija
ielas pusē, iekārtota vismaz viena dzīvojamā telpa, virtuve un sanitārais mezgls, kā arī sanitārās
iekārtas ir pievienotas inženiertīkliem; visus citus būvdarbus var paredzēt kā atliktos darbus.
BŪVDARBI VEIKTI AR ATKĀPĒM NO AKCEPTĒTĀ BŪVPROJEKTA
BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS NELŪDZ BŪVVALDEI PAGARINĀT BŪVATĻAUJU
VAI TO ATCELT
Būvvalde:
Būvvalde:
Būvvalde:

More Related Content

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzībaDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumiĪpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanasVentilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitoringsAtjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšanaApmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanāNamu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanasLOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēmEfektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitātiDarbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijāmTipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanasViltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzībaDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība
 
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
 
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
 
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumiĪpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
 
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
 
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanasVentilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
 
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitoringsAtjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
 
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšanaApmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
 
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
 
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
 
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanāNamu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
 
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanasLOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
 
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēmEfektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
 
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitātiDarbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
 
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
 
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijāmTipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
 
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
 
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
 
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanasViltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
 

Soļi, kādus spert, ja ēkas būvatļaujai beidzies derīguma termiņš.

 • 1. RĪCĪBAS SCENĀRIJI, JA BEIDZIES BŪVATĻAUJĀ NORĀDĪTAIS MAKSIMĀLAIS BŪVDARBU VEIKŠANAS TERMIŅŠ - var pagarināt būvatļauju uz būvniecības ierosinātāja pieprasīto laiku, ja tās rīcībā ir būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija - var nepagarināt būvatļauju un lemt par tās atcelšanu, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 85.panta otrās daļas 4.punktu BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS LŪDZ BŪVVALDEI PAGARINĀT BŪVATĻAUJU I BŪVDARBI NAV UZSĀKTI Būvvalde pagarina būvatļauju uz būvniecības ierosinātāja pieprasīto laiku, ja tās rīcībā ir: - aktuāla ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta - ēkas novietnes un tai izbūvēto ārējo inženiertīklu izpildmērījuma plāns - būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS LŪDZ BŪVVALDEI PAGARINĀT BŪVATĻAUJU II BŪVDARBI NAV PABEIGTI Būvatļaujas darbības termiņš nav jāpagarina! Būvniecības ierosinātājs ierosina ēkas nodošanu ekspluatācijā Ēku būvnoteikumu noteiktajā kārtībā . Otrās grupas viena vai divu dzīvokļu dzīvojamo ēku var pieņemt ekspluatācijā, ja ir pilnīgi pabeigti vispārējie būvdarbi un inženiertīklu izbūve, veikta fasādes apdare, labiekārtota teritorija ielas pusē, iekārtota vismaz viena dzīvojamā telpa, virtuve un sanitārais mezgls, kā arī sanitārās iekārtas ir pievienotas inženiertīkliem; visus citus būvdarbus var paredzēt kā atliktos darbus. BŪVDARBI VEIKTI ATBILSTOŠI AKCEPTĒTAM BŪVPROJEKTAM III BŪVDARBI IR PABEIGTI - informē būvniecības ierosinātāju par būvatļaujas derīguma termiņa notecējumu - var lemt par būvatļaujas atcelšanu, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 85.panta otrās daļas 4.punktu. - ir tiesīga apsekot objektu, kontrolējot būvdarbu tiesiskumu, un sagatavot atzinumu par būves pārbaudi - informē būvniecības ierosinātāju par būvatļaujas derīguma termiņa notecējumu un aicina pagarināt būvatļaujā noteikto būvdarbu veikšanas ilgumu vai ierosināt ēkas pieņemšanu ekspluatācijā, ja būvvalde konstatē, ka būvdarbi ir pabeigti; - ir tiesīga apsekot objektu, kontrolējot būvdarbu tiesiskumu, un sagatavot atzinumu par būves pārbaudi - par konstatēto pārkāpumu var ierosināt administratīvā pārkāpuma lietu un piemērot brīdinājumu vai naudas sodu saskaņā ar Būvniecības likuma 27. vai 28. pantu BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS NELŪDZ BŪVVALDEI PAGARINĀT BŪVATĻAUJU Būvatļaujas darbības termiņš nav jāpagarina! Būvniecības ierosinātājs: - vienojas ar būvprojekta izstrādātāju par izmaiņu projekta izstrādāšanu - iesniedz izmaiņu projektu saskaņošanai būvvaldē - ierosina ēkas nodošanu ekspluatācijā Ēku būvnoteikumu noteiktajā kārtībā Otrās grupas viena vai divu dzīvokļu dzīvojamo ēku var pieņemt ekspluatācijā, ja ir pilnīgi pabeigti vispārējie būvdarbi un inženiertīklu izbūve, veikta fasādes apdare, labiekārtota teritorija ielas pusē, iekārtota vismaz viena dzīvojamā telpa, virtuve un sanitārais mezgls, kā arī sanitārās iekārtas ir pievienotas inženiertīkliem; visus citus būvdarbus var paredzēt kā atliktos darbus. BŪVDARBI VEIKTI AR ATKĀPĒM NO AKCEPTĒTĀ BŪVPROJEKTA BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS NELŪDZ BŪVVALDEI PAGARINĀT BŪVATĻAUJU VAI TO ATCELT Būvvalde: Būvvalde: Būvvalde: