SlideShare a Scribd company logo
ROMANITATEA ROMÂNILOR
TEST 11 2010
I. MARCAŢI LITERA CORESPUNZĂTOARE RĂSPUNSULUI PE CARE ÎL CONSIDERAŢI CORECT:
1. Numele de vlah desemnează:
a) pe slavi; b) pe unguri; c) pe neslavii de limbă romanică; d) germanici.
2. Decebal încheie o pace avantajoasă cu Domiţian în anul:
a) 46 d.Hr.; b) 87 d.Hr.; c) 89 d.Hr.; d) 102 d.Hr.
3. Umanistul italian care a trăit ultimii ani ai vieţii la curtea maghiară a fost:
a) Poggio Bracciolini; b) Flavio Biondo; c) Antonio Bonfini; d) Enea Silvio Piccolomini.
4. Istoria Ţării Româneşti a fost scrisă de cronicarul:
a) Grigore Ureche; b) Miron Costin; c) Constantin Cantacuzino; d) Nicolaus Olahus.
5. Obiectele paleocreştine sunt puţin numeroase datorită persecutării noii religii în secolele:
a) II-III d.Hr.; b) IV-V d.Hr.; c) VI-VIII d.Hr.; d) Vlll-IX d.Hr.
6. Procesul de romanizare lingvistică şi culturală, când o mare parte a teritoriului României de azi era cuprins în provincia romană Dacia, a avut
loc în secolele:
a) I-II d.Hr.; b) II-III d.Hr.; c) IV-V d.Hr.; d) VIII-IX d.Hr.
7. Curentul de idei preocupat să pună în valoare prioritatea unor idei, teme etc., se numeşte:
a) protocronism; b) umanism; c) iluminism; d) romantism.
8. Lucrarea „Hronicul romano-moldo-vlahilor" a fost scrisă de:
a) Grigore Ureche; b) Miron Costin; c) Ion Neculce; d) Dimitrie Cantemir.
9. Ideologia şi istoriografia oficială au ajuns să fie dominate de teorii care minimalizau aportul factorului roman, denunţat ca asupritor, în favoarea
civilizaţiei locale a geto-dacilor:
a) în secolul al XVIII-lea; b) în România modernă; c) după Marea Unire; d) în timpul regimului comunist.
10. Faţă de teoria roesleriană a luat poziţie, între alţii şi istoricul Gh. I. Brătianu, în lucrarea:
a) Studii româneşti; b) O enigmă şi un miracol istoric: poporul român;
c) Începuturile vieţii romane la gurile Dunării; d) Teoria lui Roesler. Studii asupra stăruinţei românilor în Dacia Traiană.
II. ANALIZAŢI CONŢINUTUL CELOR DOUĂ ENUNŢURI ŞI MARCAŢI CU:
a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate, dar nu există legătură cauzală între ele
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea este fals
d) dacă primul enunţ este fals, iar al doilea este adevărat
11. Începând din secolul al VII-lea, românii încep să fie menţionaţi în izvoarele documentare ale vremii ca un popor romanic distinct constituit;
printre acestea s-a numărat tratatul militar „Strategikon", scris de împăratul bizantin Manuel Comnenul.
12. Datorită unor împrejurări externe, la solicitarea cărora Ţările Române au reacţionat, romanitatea orientală a intrat în atenţia lumii europene
preocupată de pericolul expansiunii otomane; romanitatea românilor este afirmată de umaniştii apuseni ai veacului al XV-lea.
13. În secolul al XIX-lea, în condiţiile luptei românilor din Transilvania pentru afirmarea naţională, este lansată teoria imigraţionistă; prima replică
românească împotriva acestei teorii a aparţinut reprezentanţilor Şcolii Ardelene.
14. Teoriile roesleriene au fost preluate şi de manualele şcolare din Ungaria secolelor XIX-XX; după Marea Unire, şcoala istorică şi lingvistică
românească a produs opere importante pentru înţelegerea etnogenezei românilor.
15. Secolul al XVI-lea marchează apogeul culturii medievale româneşti scrise; originea romană a poporului lor le era cunoscută românilor de multă vreme.
16. Unirea Ţărilor Române sub Mihai Viteazul a determinat prima încercare de politizarea a ideii romanităţii românilor; la cumpăna secolelor XVI-
XVII, umanistul maghiar Istvan Szamaskösy, care afirmase iniţial că românii sunt urmaşii romanilor, îşi schimbă opinia.
17. La fel ca şi bizantinii, ungurii au întreţinut un contact permanent cu românii, romanitatea acestora fiindu-le cunoscută; odată ce spaţiul
românesc a intrat în sfera de interese a Romei şi misionarilor ei, papalitatea a luat cunoştinţă despre existenţa românilor şi apartenenţa lor la
„ritul grecilor".
18. După 1989, problema romanităţii românilor a continuat să se afle în centrul preocupărilor istoricilor; în această perioadă au fost editate lucrări
valoroase pe această temă, care a fost abordată cu multă obiectivitate.
19. Primul savant care a contestat teza originii pur latine a poporului român a fost Bogdan Petriceicu Haşdeu; el a demonstrat că şcoala latinistă a
realizat o interpretare forţată a izvoarelor antice.
20. Reluând opiniile exprimate de Sulzer, Robert Roesler a dezvoltat teoria imigraţionistă; rafinând ideile exprimate de acesta în Istoria Dacilor Transalpini,
Roesler afirmă că românii s-ar fi format ca popor la nord de Dunăre, de unde ar fi imigrat în Transilvania în al doilea mileniu al erei creştine.
III. MARCAŢI LITERA CORESPUNZĂTOARE ORDINII CRONOLOGICE PE CARE O CONSIDERAŢI CORECTĂ:
21. A. Încheierea procesului etnogenezei româneşti;
B. Imperiul bizantin revine la Dunărea de Jos;
C. Limesul dunărean cedează şi slavii se revarsă în Peninsula Balcanică.
a) ACB; b) CBA; c) CAB; d) ABC.
22. A. A fost elaborat „Supplex Libellus Valachorum";
B. A apărut lucrarea lui E. Gibbon despre Imperiul Roman;
C. A apărut lucrarea lui Franz Sulzer „Geschiste der transalpinischen Daciens”.
a) ACB; b) CBA; c) CAB; d) BAC.
23. A. Dobrogea este anexată provinciei romane Moesia;
B. Domnia lui Burebista;
C. Dacia devine regat clientelar Romei.
a) ABC; b) CBA; c) CAB; d) BAC.
24. A. Secolul înfloririi culturii medievale româneşti;
B. Apariţia statelor medievale româneşti;
C. Secolul în care s-au petrecut mari transformări (Renaşterea matură, descoperirea Lumii Noi, Reforma etc.).
a) ABC; b) CBA; c) CAB; d) BCA.
25. A. Desăvârşirea etnogenezei româneşti;
B. Trecerea masivă a slavilor la sud de Dunăre;
C. Donariul de bronz de la Biertan.
a) ACB; b) CBA; c) CAB; d) BAC,
26. A) A apărut lucrarea lui Robert Roesler „Studii româneşti. Cercetări asupra istoriei vechi a României”;
B) A apărut lucrarea lui Vasile Pârvan „Getica”;
C) Mihail Roller a orientat cercetarea istorică spre evidenţierea rolului statului kievean în formarea statelor medievale româneşti.
a) ABC; b) CBA; c) CAB; d) BAC.
27. A. Cronica turcă Ogüzname scrie despre o ţară a valahilor (Ulak-ili).
B. În tratatul Podoaba istoriilor, geograful persan Gardizi îi aşează pe români între Dunăre şi un „munte mare”.
C. În tratatul militar Strategikon, Mauricius oferă prima menţiune documentară despre identitatea etnică a românilor.
a) ACB; b) BCA; c) CAB; d) CBA.
28. A. Ioan Lucius scrie o cronică în care face o serie de consideraţii asupra originii romane a poporului român.
B. Poggio Bracciolini afirmă continuitatea elementului roman în Ţările Române.
C. Istoricul persan Gardizi oferă o ştire importantă despre originea poporului român.
a) ACB; b) CBA; c) CAB; d) ABC.
29. A. Activitatea Şcolii latiniste.
B. Activitatea Şcolii Ardelene.
C. Răspunsul lui A.D. Xenopol la teoria roesleriană.
a) ACB; b) CBA; c) CAB; d) BAC.
30. A. Odată cu lupta antiotomană a Ţărilor Române, creşte interesul umaniştilor europeni faţă de originea şi istoria românilor.
B. Antonio Bonfini îşi exprima admiraţia pentru modul cum a supravieţuit „vechea limbă a Romei printre români”.
C. Anton Verancsics, primat al Ungariei, confirmă în opera sa existenţa unei conştiinţe a descendenţei latine a românilor.
a) ABC; b) BCA; c) ACB; d) BAC.
2

More Related Content

What's hot

Romanitatearomanilor9
Romanitatearomanilor9Romanitatearomanilor9
Romanitatearomanilor9
Roxana Arhire
 
Romanitatearomanilor12
Romanitatearomanilor12Romanitatearomanilor12
Romanitatearomanilor12
Roxana Arhire
 
Romanitatearomanilor10
Romanitatearomanilor10Romanitatearomanilor10
Romanitatearomanilor10
Roxana Arhire
 
Romanitatearomanilor5
Romanitatearomanilor5Romanitatearomanilor5
Romanitatearomanilor5
Roxana Arhire
 
Sinteza istorie-clasa-a-xii-a-bacalaureat 2011-2012
Sinteza istorie-clasa-a-xii-a-bacalaureat 2011-2012Sinteza istorie-clasa-a-xii-a-bacalaureat 2011-2012
Sinteza istorie-clasa-a-xii-a-bacalaureat 2011-2012
Roxana Arhire
 
Istorie sinteze (1)
Istorie sinteze (1)Istorie sinteze (1)
Istorie sinteze (1)Tamas Ioan
 
Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc
Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românescAutonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc
Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc
Stănescu Cătălin
 
Adolf armbruster romanitatea-romanilor
Adolf armbruster romanitatea-romanilorAdolf armbruster romanitatea-romanilor
Adolf armbruster romanitatea-romanilorHonciuc Bogdan
 
Ioan-Aurel Pop - Istoria Transilvaniei Medievale
Ioan-Aurel Pop - Istoria Transilvaniei MedievaleIoan-Aurel Pop - Istoria Transilvaniei Medievale
Ioan-Aurel Pop - Istoria Transilvaniei Medievale
FrescatiStory
 
Ioan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIV
Ioan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIVIoan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIV
Ioan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIV
FrescatiStory
 
Istorie BAC (2)
Istorie BAC (2)Istorie BAC (2)
Istorie BAC (2)
Andrei Florescu
 
8974611 civilizatia-romana-vol-1
8974611 civilizatia-romana-vol-18974611 civilizatia-romana-vol-1
8974611 civilizatia-romana-vol-1Bogdan Miulescu
 
Statul medieval si institutiile sale
Statul medieval si institutiile saleStatul medieval si institutiile sale
Statul medieval si institutiile sale
simonachihaia
 
Tezaurul român de la Moscova - Mihai Gr. Romaşcanu
Tezaurul român de la Moscova - Mihai Gr. RomaşcanuTezaurul român de la Moscova - Mihai Gr. Romaşcanu
Tezaurul român de la Moscova - Mihai Gr. Romaşcanugruianul
 
Catalogul documentelor Tarii Romanesti (1657 1659)
Catalogul documentelor Tarii Romanesti (1657 1659)Catalogul documentelor Tarii Romanesti (1657 1659)
Catalogul documentelor Tarii Romanesti (1657 1659)gruianul
 
Dinu C. Giurescu, Ţara Românească în secolele XIV şi XV (1973)
Dinu C. Giurescu, Ţara Românească în secolele XIV şi XV (1973)Dinu C. Giurescu, Ţara Românească în secolele XIV şi XV (1973)
Dinu C. Giurescu, Ţara Românească în secolele XIV şi XV (1973)gruianul
 
534 documente istorice slavo române din țara românească și moldova privitoare...
534 documente istorice slavo române din țara românească și moldova privitoare...534 documente istorice slavo române din țara românească și moldova privitoare...
534 documente istorice slavo române din țara românească și moldova privitoare...
salaru
 
Statul si politica_autonomii_locale
Statul si politica_autonomii_localeStatul si politica_autonomii_locale
Statul si politica_autonomii_localesimonachihaia
 
Contribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. Panaitescu
Contribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. PanaitescuContribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. Panaitescu
Contribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. Panaitescugruianul
 

What's hot (20)

Romanitatearomanilor9
Romanitatearomanilor9Romanitatearomanilor9
Romanitatearomanilor9
 
Romanitatearomanilor12
Romanitatearomanilor12Romanitatearomanilor12
Romanitatearomanilor12
 
Romanitatearomanilor10
Romanitatearomanilor10Romanitatearomanilor10
Romanitatearomanilor10
 
Romanitatearomanilor5
Romanitatearomanilor5Romanitatearomanilor5
Romanitatearomanilor5
 
Sinteza istorie-clasa-a-xii-a-bacalaureat 2011-2012
Sinteza istorie-clasa-a-xii-a-bacalaureat 2011-2012Sinteza istorie-clasa-a-xii-a-bacalaureat 2011-2012
Sinteza istorie-clasa-a-xii-a-bacalaureat 2011-2012
 
Istorie sinteze (1)
Istorie sinteze (1)Istorie sinteze (1)
Istorie sinteze (1)
 
Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc
Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românescAutonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc
Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc
 
Adolf armbruster romanitatea-romanilor
Adolf armbruster romanitatea-romanilorAdolf armbruster romanitatea-romanilor
Adolf armbruster romanitatea-romanilor
 
Ioan-Aurel Pop - Istoria Transilvaniei Medievale
Ioan-Aurel Pop - Istoria Transilvaniei MedievaleIoan-Aurel Pop - Istoria Transilvaniei Medievale
Ioan-Aurel Pop - Istoria Transilvaniei Medievale
 
Ioan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIV
Ioan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIVIoan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIV
Ioan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIV
 
Istorie BAC (2)
Istorie BAC (2)Istorie BAC (2)
Istorie BAC (2)
 
8974611 civilizatia-romana-vol-1
8974611 civilizatia-romana-vol-18974611 civilizatia-romana-vol-1
8974611 civilizatia-romana-vol-1
 
Statul medieval si institutiile sale
Statul medieval si institutiile saleStatul medieval si institutiile sale
Statul medieval si institutiile sale
 
Tezaurul român de la Moscova - Mihai Gr. Romaşcanu
Tezaurul român de la Moscova - Mihai Gr. RomaşcanuTezaurul român de la Moscova - Mihai Gr. Romaşcanu
Tezaurul român de la Moscova - Mihai Gr. Romaşcanu
 
Catalogul documentelor Tarii Romanesti (1657 1659)
Catalogul documentelor Tarii Romanesti (1657 1659)Catalogul documentelor Tarii Romanesti (1657 1659)
Catalogul documentelor Tarii Romanesti (1657 1659)
 
Dinu C. Giurescu, Ţara Românească în secolele XIV şi XV (1973)
Dinu C. Giurescu, Ţara Românească în secolele XIV şi XV (1973)Dinu C. Giurescu, Ţara Românească în secolele XIV şi XV (1973)
Dinu C. Giurescu, Ţara Românească în secolele XIV şi XV (1973)
 
534 documente istorice slavo române din țara românească și moldova privitoare...
534 documente istorice slavo române din țara românească și moldova privitoare...534 documente istorice slavo române din țara românească și moldova privitoare...
534 documente istorice slavo române din țara românească și moldova privitoare...
 
Statul si politica_autonomii_locale
Statul si politica_autonomii_localeStatul si politica_autonomii_locale
Statul si politica_autonomii_locale
 
Contribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. Panaitescu
Contribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. PanaitescuContribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. Panaitescu
Contribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. Panaitescu
 
Ist. m. a rom.
Ist. m. a rom.Ist. m. a rom.
Ist. m. a rom.
 

Similar to Romanitatearomanilor11

Pr. e.babus aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizant
Pr. e.babus  aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizantPr. e.babus  aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizant
Pr. e.babus aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizantSima Sorin
 
Antisemitismul în România.Un model cu dreu descris ]n fa;a celor tineri
Antisemitismul în România.Un model cu dreu descris ]n fa;a celor tineriAntisemitismul în România.Un model cu dreu descris ]n fa;a celor tineri
Antisemitismul în România.Un model cu dreu descris ]n fa;a celor tineri
ClaudiuLupei
 
B.p.maleon, i.toderascu istoria bizantului
B.p.maleon, i.toderascu istoria bizantuluiB.p.maleon, i.toderascu istoria bizantului
B.p.maleon, i.toderascu istoria bizantului
lucianivascu3
 
Cap iii. renasterea si luminile
Cap iii. renasterea si luminileCap iii. renasterea si luminile
Cap iii. renasterea si luminileSima Sorin
 
Istoria bizantului
Istoria bizantuluiIstoria bizantului
Istoria bizantuluiSima Sorin
 
Cronicarii moldoveni
Cronicarii moldoveniCronicarii moldoveni
Cronicarii moldoveni
Danga Nicoleta
 
Calendar cultural 4 septembrie
Calendar cultural 4 septembrieCalendar cultural 4 septembrie
Calendar cultural 4 septembrie
Ioan M.
 
Studiu De Caz Ii Ic.
Studiu De Caz Ii Ic.Studiu De Caz Ii Ic.
Studiu De Caz Ii Ic.guest7a6dd
 
Gheorghe Popa-Lisseanu - Originea secuilor si secuizarea romanilor
Gheorghe Popa-Lisseanu - Originea secuilor si secuizarea romanilorGheorghe Popa-Lisseanu - Originea secuilor si secuizarea romanilor
Gheorghe Popa-Lisseanu - Originea secuilor si secuizarea romanilor
FrescatiStory
 
Importanta marilor cronicari romani
Importanta marilor cronicari romaniImportanta marilor cronicari romani
Importanta marilor cronicari romanichrysss22
 
formarea_constiintei_istorice.pptx
formarea_constiintei_istorice.pptxformarea_constiintei_istorice.pptx
formarea_constiintei_istorice.pptx
IcaMone
 
Armenii din nord vestul Transilvaniei
Armenii din nord vestul TransilvanieiArmenii din nord vestul Transilvaniei
Armenii din nord vestul TransilvanieiMircea Tivadar
 
Românii transilvăneni în percepţia unui călător englez la 1860
Românii transilvăneni în percepţia unui călător englez la 1860Românii transilvăneni în percepţia unui călător englez la 1860
Românii transilvăneni în percepţia unui călător englez la 1860
LucianDronca
 
Studiu De Caz Romana 4 Rolul Literaturii In Perioada Pasoptista
Studiu De Caz Romana 4 Rolul Literaturii In Perioada PasoptistaStudiu De Caz Romana 4 Rolul Literaturii In Perioada Pasoptista
Studiu De Caz Romana 4 Rolul Literaturii In Perioada Pasoptista
Angesha
 
Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02
Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02
Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02
Angesha
 
Formarea constiintei istorice romana
Formarea constiintei istorice romanaFormarea constiintei istorice romana
Formarea constiintei istorice romanamarianmrn
 

Similar to Romanitatearomanilor11 (20)

Pr. e.babus aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizant
Pr. e.babus  aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizantPr. e.babus  aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizant
Pr. e.babus aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizant
 
Studiu de caz 2
Studiu de caz 2Studiu de caz 2
Studiu de caz 2
 
Antisemitismul în România.Un model cu dreu descris ]n fa;a celor tineri
Antisemitismul în România.Un model cu dreu descris ]n fa;a celor tineriAntisemitismul în România.Un model cu dreu descris ]n fa;a celor tineri
Antisemitismul în România.Un model cu dreu descris ]n fa;a celor tineri
 
B.p.maleon, i.toderascu istoria bizantului
B.p.maleon, i.toderascu istoria bizantuluiB.p.maleon, i.toderascu istoria bizantului
B.p.maleon, i.toderascu istoria bizantului
 
Cap iii. renasterea si luminile
Cap iii. renasterea si luminileCap iii. renasterea si luminile
Cap iii. renasterea si luminile
 
Istoria bizantului
Istoria bizantuluiIstoria bizantului
Istoria bizantului
 
Revista școlii 21
Revista școlii 21Revista școlii 21
Revista școlii 21
 
Revista școlii 21
Revista școlii 21Revista școlii 21
Revista școlii 21
 
Cronicarii moldoveni
Cronicarii moldoveniCronicarii moldoveni
Cronicarii moldoveni
 
Calendar cultural 4 septembrie
Calendar cultural 4 septembrieCalendar cultural 4 septembrie
Calendar cultural 4 septembrie
 
Studiu De Caz Ii Ic.
Studiu De Caz Ii Ic.Studiu De Caz Ii Ic.
Studiu De Caz Ii Ic.
 
Gheorghe Popa-Lisseanu - Originea secuilor si secuizarea romanilor
Gheorghe Popa-Lisseanu - Originea secuilor si secuizarea romanilorGheorghe Popa-Lisseanu - Originea secuilor si secuizarea romanilor
Gheorghe Popa-Lisseanu - Originea secuilor si secuizarea romanilor
 
Istoriografie universala 2
Istoriografie universala 2Istoriografie universala 2
Istoriografie universala 2
 
Importanta marilor cronicari romani
Importanta marilor cronicari romaniImportanta marilor cronicari romani
Importanta marilor cronicari romani
 
formarea_constiintei_istorice.pptx
formarea_constiintei_istorice.pptxformarea_constiintei_istorice.pptx
formarea_constiintei_istorice.pptx
 
Armenii din nord vestul Transilvaniei
Armenii din nord vestul TransilvanieiArmenii din nord vestul Transilvaniei
Armenii din nord vestul Transilvaniei
 
Românii transilvăneni în percepţia unui călător englez la 1860
Românii transilvăneni în percepţia unui călător englez la 1860Românii transilvăneni în percepţia unui călător englez la 1860
Românii transilvăneni în percepţia unui călător englez la 1860
 
Studiu De Caz Romana 4 Rolul Literaturii In Perioada Pasoptista
Studiu De Caz Romana 4 Rolul Literaturii In Perioada PasoptistaStudiu De Caz Romana 4 Rolul Literaturii In Perioada Pasoptista
Studiu De Caz Romana 4 Rolul Literaturii In Perioada Pasoptista
 
Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02
Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02
Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02
 
Formarea constiintei istorice romana
Formarea constiintei istorice romanaFormarea constiintei istorice romana
Formarea constiintei istorice romana
 

Recently uploaded

Marea Egee prezentare descriere fauna geografie
Marea Egee prezentare descriere fauna geografieMarea Egee prezentare descriere fauna geografie
Marea Egee prezentare descriere fauna geografie
charlie2016andreiste
 
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
PaisCarmen
 
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptxProiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
puriceana2
 
Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,
OlgaFalca
 
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
DusikaLevinta1
 
Raport proiect transnațional România-Moldova
Raport proiect transnațional România-MoldovaRaport proiect transnațional România-Moldova
Raport proiect transnațional România-Moldova
nadiusha12345
 
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
AndreeaChelaru7
 
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptxRaport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
nadiusha12345
 
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
CarmenAmoraritei
 
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin NadejdaRaport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
NadejdaTrohin1
 
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaveriiproiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
auraortacu
 
Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..
Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..
Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..
AngelaButnaru1
 
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore VieruRomânismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
inachirilov
 
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptxProiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
AlexandrinaCn
 
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptxRaport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
OlgaCasareci
 

Recently uploaded (15)

Marea Egee prezentare descriere fauna geografie
Marea Egee prezentare descriere fauna geografieMarea Egee prezentare descriere fauna geografie
Marea Egee prezentare descriere fauna geografie
 
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
 
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptxProiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
 
Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,
 
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
 
Raport proiect transnațional România-Moldova
Raport proiect transnațional România-MoldovaRaport proiect transnațional România-Moldova
Raport proiect transnațional România-Moldova
 
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
 
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptxRaport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
 
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
 
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin NadejdaRaport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
 
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaveriiproiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
 
Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..
Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..
Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..
 
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore VieruRomânismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
 
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptxProiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
 
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptxRaport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
 

Romanitatearomanilor11

 • 1. ROMANITATEA ROMÂNILOR TEST 11 2010 I. MARCAŢI LITERA CORESPUNZĂTOARE RĂSPUNSULUI PE CARE ÎL CONSIDERAŢI CORECT: 1. Numele de vlah desemnează: a) pe slavi; b) pe unguri; c) pe neslavii de limbă romanică; d) germanici. 2. Decebal încheie o pace avantajoasă cu Domiţian în anul: a) 46 d.Hr.; b) 87 d.Hr.; c) 89 d.Hr.; d) 102 d.Hr. 3. Umanistul italian care a trăit ultimii ani ai vieţii la curtea maghiară a fost: a) Poggio Bracciolini; b) Flavio Biondo; c) Antonio Bonfini; d) Enea Silvio Piccolomini. 4. Istoria Ţării Româneşti a fost scrisă de cronicarul: a) Grigore Ureche; b) Miron Costin; c) Constantin Cantacuzino; d) Nicolaus Olahus. 5. Obiectele paleocreştine sunt puţin numeroase datorită persecutării noii religii în secolele: a) II-III d.Hr.; b) IV-V d.Hr.; c) VI-VIII d.Hr.; d) Vlll-IX d.Hr. 6. Procesul de romanizare lingvistică şi culturală, când o mare parte a teritoriului României de azi era cuprins în provincia romană Dacia, a avut loc în secolele: a) I-II d.Hr.; b) II-III d.Hr.; c) IV-V d.Hr.; d) VIII-IX d.Hr. 7. Curentul de idei preocupat să pună în valoare prioritatea unor idei, teme etc., se numeşte: a) protocronism; b) umanism; c) iluminism; d) romantism. 8. Lucrarea „Hronicul romano-moldo-vlahilor" a fost scrisă de: a) Grigore Ureche; b) Miron Costin; c) Ion Neculce; d) Dimitrie Cantemir. 9. Ideologia şi istoriografia oficială au ajuns să fie dominate de teorii care minimalizau aportul factorului roman, denunţat ca asupritor, în favoarea civilizaţiei locale a geto-dacilor: a) în secolul al XVIII-lea; b) în România modernă; c) după Marea Unire; d) în timpul regimului comunist. 10. Faţă de teoria roesleriană a luat poziţie, între alţii şi istoricul Gh. I. Brătianu, în lucrarea: a) Studii româneşti; b) O enigmă şi un miracol istoric: poporul român; c) Începuturile vieţii romane la gurile Dunării; d) Teoria lui Roesler. Studii asupra stăruinţei românilor în Dacia Traiană. II. ANALIZAŢI CONŢINUTUL CELOR DOUĂ ENUNŢURI ŞI MARCAŢI CU: a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate, dar nu există legătură cauzală între ele c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea este fals d) dacă primul enunţ este fals, iar al doilea este adevărat 11. Începând din secolul al VII-lea, românii încep să fie menţionaţi în izvoarele documentare ale vremii ca un popor romanic distinct constituit; printre acestea s-a numărat tratatul militar „Strategikon", scris de împăratul bizantin Manuel Comnenul. 12. Datorită unor împrejurări externe, la solicitarea cărora Ţările Române au reacţionat, romanitatea orientală a intrat în atenţia lumii europene preocupată de pericolul expansiunii otomane; romanitatea românilor este afirmată de umaniştii apuseni ai veacului al XV-lea. 13. În secolul al XIX-lea, în condiţiile luptei românilor din Transilvania pentru afirmarea naţională, este lansată teoria imigraţionistă; prima replică românească împotriva acestei teorii a aparţinut reprezentanţilor Şcolii Ardelene. 14. Teoriile roesleriene au fost preluate şi de manualele şcolare din Ungaria secolelor XIX-XX; după Marea Unire, şcoala istorică şi lingvistică românească a produs opere importante pentru înţelegerea etnogenezei românilor. 15. Secolul al XVI-lea marchează apogeul culturii medievale româneşti scrise; originea romană a poporului lor le era cunoscută românilor de multă vreme. 16. Unirea Ţărilor Române sub Mihai Viteazul a determinat prima încercare de politizarea a ideii romanităţii românilor; la cumpăna secolelor XVI- XVII, umanistul maghiar Istvan Szamaskösy, care afirmase iniţial că românii sunt urmaşii romanilor, îşi schimbă opinia. 17. La fel ca şi bizantinii, ungurii au întreţinut un contact permanent cu românii, romanitatea acestora fiindu-le cunoscută; odată ce spaţiul românesc a intrat în sfera de interese a Romei şi misionarilor ei, papalitatea a luat cunoştinţă despre existenţa românilor şi apartenenţa lor la „ritul grecilor". 18. După 1989, problema romanităţii românilor a continuat să se afle în centrul preocupărilor istoricilor; în această perioadă au fost editate lucrări valoroase pe această temă, care a fost abordată cu multă obiectivitate.
 • 2. 19. Primul savant care a contestat teza originii pur latine a poporului român a fost Bogdan Petriceicu Haşdeu; el a demonstrat că şcoala latinistă a realizat o interpretare forţată a izvoarelor antice. 20. Reluând opiniile exprimate de Sulzer, Robert Roesler a dezvoltat teoria imigraţionistă; rafinând ideile exprimate de acesta în Istoria Dacilor Transalpini, Roesler afirmă că românii s-ar fi format ca popor la nord de Dunăre, de unde ar fi imigrat în Transilvania în al doilea mileniu al erei creştine. III. MARCAŢI LITERA CORESPUNZĂTOARE ORDINII CRONOLOGICE PE CARE O CONSIDERAŢI CORECTĂ: 21. A. Încheierea procesului etnogenezei româneşti; B. Imperiul bizantin revine la Dunărea de Jos; C. Limesul dunărean cedează şi slavii se revarsă în Peninsula Balcanică. a) ACB; b) CBA; c) CAB; d) ABC. 22. A. A fost elaborat „Supplex Libellus Valachorum"; B. A apărut lucrarea lui E. Gibbon despre Imperiul Roman; C. A apărut lucrarea lui Franz Sulzer „Geschiste der transalpinischen Daciens”. a) ACB; b) CBA; c) CAB; d) BAC. 23. A. Dobrogea este anexată provinciei romane Moesia; B. Domnia lui Burebista; C. Dacia devine regat clientelar Romei. a) ABC; b) CBA; c) CAB; d) BAC. 24. A. Secolul înfloririi culturii medievale româneşti; B. Apariţia statelor medievale româneşti; C. Secolul în care s-au petrecut mari transformări (Renaşterea matură, descoperirea Lumii Noi, Reforma etc.). a) ABC; b) CBA; c) CAB; d) BCA. 25. A. Desăvârşirea etnogenezei româneşti; B. Trecerea masivă a slavilor la sud de Dunăre; C. Donariul de bronz de la Biertan. a) ACB; b) CBA; c) CAB; d) BAC, 26. A) A apărut lucrarea lui Robert Roesler „Studii româneşti. Cercetări asupra istoriei vechi a României”; B) A apărut lucrarea lui Vasile Pârvan „Getica”; C) Mihail Roller a orientat cercetarea istorică spre evidenţierea rolului statului kievean în formarea statelor medievale româneşti. a) ABC; b) CBA; c) CAB; d) BAC. 27. A. Cronica turcă Ogüzname scrie despre o ţară a valahilor (Ulak-ili). B. În tratatul Podoaba istoriilor, geograful persan Gardizi îi aşează pe români între Dunăre şi un „munte mare”. C. În tratatul militar Strategikon, Mauricius oferă prima menţiune documentară despre identitatea etnică a românilor. a) ACB; b) BCA; c) CAB; d) CBA. 28. A. Ioan Lucius scrie o cronică în care face o serie de consideraţii asupra originii romane a poporului român. B. Poggio Bracciolini afirmă continuitatea elementului roman în Ţările Române. C. Istoricul persan Gardizi oferă o ştire importantă despre originea poporului român. a) ACB; b) CBA; c) CAB; d) ABC. 29. A. Activitatea Şcolii latiniste. B. Activitatea Şcolii Ardelene. C. Răspunsul lui A.D. Xenopol la teoria roesleriană. a) ACB; b) CBA; c) CAB; d) BAC. 30. A. Odată cu lupta antiotomană a Ţărilor Române, creşte interesul umaniştilor europeni faţă de originea şi istoria românilor. B. Antonio Bonfini îşi exprima admiraţia pentru modul cum a supravieţuit „vechea limbă a Romei printre români”. C. Anton Verancsics, primat al Ungariei, confirmă în opera sa existenţa unei conştiinţe a descendenţei latine a românilor. a) ABC; b) BCA; c) ACB; d) BAC. 2