SlideShare a Scribd company logo
ROMANITATEA ROMÂNILOR ÎN VIZIUNEA ISTORICILOR. Test 4 – 2008
I. MARCAŢI LITERA CORESPUNZĂTOARE RĂSPUNSULUI PE CARE ÎL CONSIDERAŢI CORECT:
1. Desăvârşirea romanizării la Dunărea de Jos a avut loc în intervalul cuprins între secolele:
a) III-IV; b) III-V; c) III-VI; d) III-VII/VIII.
2. Prima informaţie scrisă despre geţii dunăreni îi aparţine lui:
a) Strabon; b) Herodot; c) Cezar; d) Dio Cassius.
3. Categorie de izvoare , care atestă continuitatea dacică în epoca romană, prin denumiri ca Drobeta, Napoca, Sucidava etc.:
a) arheologice; b) epigrafice; c) hidronimie; d) toponimie.
4. Lucrare a împăratului Constantin al VII-lea Porfirogenetul, în care se preciza originea romanică a autohtonilor nord-dunăreni:
a) Despre administrarea imperiului; b) Strategikon;
c) Gesta Hungarorum; d) Gesta Hunnorum et Hungarorum.
5. Localitate din judeţul Sibiu unde au fost descoperite diferite obiecte aparţinând comunităţilor autohtone romanice din secolele VII-XI:
a) Poian; b) Căşeiu; c) Brateiu; d) Biertan.
6. Autor al cronicii Gesta Hunnorum et Hungarorum, care afirma că românii se aflau în Pannonia la venirea hunilor:
a) Constantin al VII-lea Porfirogenetul; b) Ioan Kynnamos;
c) Laonic Chalcocondil; d) Simon de Keza.
7. Consilier al regilor Poloniei, care, călătorind prin Moldova, află despre „descendenţa românilor din colonişti romani”:
a) Jan Laski; b) Antonio Bonfini; c) Filippo Buonaccorsi; d) Johannes Honterus.
8. Umanist transilvănean de faimă europeană, el însuşi român, care susţine primul unitatea de neam, limbă, obiceiuri şi religie a românilor:
a) Nicolaus Olahus; b) Johannes Honterus; c) Constantin Cantacuzino; d) Miron Costin.
9. An în care apare harta lui Johannes Honterus, pe care este înscris numele Dacia pentru întreg teritoriul locuit de români:
a) 1514; b) 1542; c) 1452; d) 1699.
10. Umanist italian, devenit papă sub numele de Pius al II-lea, care introduce ideea originii romane a românilor în circuitul ştiinţific european:
a) Flavio Biondo; b) Poggio Bracciolini; c) Antonio Bonfini; d) Enea Silvio Piccolomini.
II. ANALIZAŢI CELE DOUĂ ENUNŢURI ŞI MARCAŢI CU:
a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate, dar nu există legătură cauzală între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea este fals;
d) dacă primul enunţ este fals, iar al doilea este adevărat.
11. Transformarea latinei populare, vorbită în provinciile orientale ale Imperiului, în limbă română a fost un proces complex şi îndelungat,
desfăşurat concomitent şi în directă legătură cu cel etnic; în acest proces un rol esenţial l-a jucat elementul slav, care se constituie în cea de-a
treia componentă etnică şi lingvistică a etnogenezei.
12. La sfârşitul Antichităţii, Roma îşi pusese amprenta completă şi definitivă a civilizaţiei asupra teritoriilor de la Dunărea de Jos; asimilarea rapidă
a civilizaţiei romane de către geto-daci a fost facilitată de îndelungatele lor contacte cu lumea mediteraneană, posterioare cuceririi romane.
13. Sursele istorice şi arheologice fac dovada vechimii creştinismului daco-roman atât în dreapta, cât şi în stânga Dunării; în acelaşi sens converg
dovezile terminologice, noţiunile fundamentale de credinţă şi de viaţă religioasă provenind în română din latina primelor secole creştine.
14. Procesul de romanizare a Daciei a avut un caracter ireversibil; modul de viaţă roman continuă la nord de Dunăre după „retragerea aureliană”.
15. Cea mai importantă etapă a asimilării civilizaţiei romane de către geto-daci se desfăşoară în condiţiile marilor migraţii; ea coincide perioadei în
care Imperiul Roman şi-a exercitat stăpânirea efectivă asupra teritoriilor din stânga Dunării de Jos.
16. În secolele I î.Hr.- I d.Hr. se intensifică tendinţele expansioniste ale Romei la Dunărea de Jos; în prima decadă a primului secol al erei creştine,
împăratul Traian include regatul condus de Decebal în Imperiul Roman.
17. În secolele VIII-IX, la nordul Dunării de Jos se constituie o civilizaţie specifică; ea nu are legătură cu variantele regionale ale culturii atestate în
veacurile precedente.
18. Potrivit lui Franz Joseph Sulzer, românii s-ar fi format ca popor în Peninsula Balcanică, emigrând la nord de Dunăre în secolul al XIII-lea; în cronica
sa, Gesta Hungarorum, Anonymus afirmă că, la sosirea lor, ungurii au găsit în Pannonia slavi, bulgari şi „blachi, adică păstori ai romanilor”.
19. Formularea categorică a teoriei imigraţioniste îi aparţine geografului şi istoricului austriac Robert Roesler; invocând afirmaţiile lui Eutropius,
Roesler neagă continuitatea daco-romană după retragerea aureliană.
20. Robert Roesler, principalul exponent al teoriei imigraţioniste, a susţinut că nu există dovezi care să ateste prezenţa românilor la nord de Dunăre
în mileniul întunecat; în acest scop, el demonstrează asemănarea dintre dialectul daco-român şi cel megleno-român.
2
III. MARCAŢI LITERA CORESPUNZĂTOARE ORDINII CRONOLOGICE PE CARE O CONSIDERAŢI CORECTĂ:
21. A. Reinstaurarea parţială a administraţiei imperiale la nord de Dunăre în timpul lui Justinian.
B. Apariţia primelor basilici creştine pe linia Dunării.
C. Slavii rup frontiera dunăreană a Imperiului Roman, provocând ruperea romanităţii balcano-carpatice.
a) ABC; b) BCA; c) ACB; d) BAC.
22. A. Civilizaţia geto-dacă începe să fie influenţată de celţi.
B. Grupuri scito-iraniene pătrund în Transilvania.
C. În sud-vestul Olteniei sunt atestate comunităţi ale ilirilor.
a) CBA; b) CAB; c) BCA; d) ABC.
23. A. Constituirea etnosului trac.
B. Primele contacte ale geto-dacilor cu civilizaţia romană.
C. Individualizarea geto-dacilor în marea familie tracică.
a) ACB; b) BAC; c) CBA; d) ABC.
24. A. Zona istro-pontică este inclusă în graniţele statului roman.
B. Domiţian iniţiază primul război daco-roman.
C. Începe etapa preliminară a romanizării.
a) BAC; b) BCA; c) CAB; d) CBA.
25. A. În limba română pătrund unele cuvinte din slava veche.
B. Încheierea procesului de etnogeneză.
C. Se formează adstratul limbii române.
a) ABC; b) ACB; c) CBA; d) BCA.
26. A. Ruperea romanităţii balcano-carpatice.
B. În fruntea Imperiului Roman de Răsărit se afirmă Justinian.
C. Creştinarea masivă a daco-romanilor.
a) ACB; b) ABC; c) CAB; d) CBA.
27. A. Formarea adstratului slav al limbii române.
B. Încheierea, în linii generale, a procesului de formare a limbii române.
C. Separarea limbii române în grupurile nord (daco-român) şi sud-dunărean (aromân).
a) ACB; b) BAC; c) ABC; d) BCA.
28. A. Este atestată basilica de la Slăveni.
B. Este construită o nouă basilică, la Sucidava.
C. Se încheie domnia lui Justinian.
a) CBA; b) ABC; c) BAC; d) CAB.
29. A. Moartea lui Burebista.
B. În spaţiul locuit de geto-daci pătrund primele elemente de civilizaţie romană.
C. Sfârşitul etapei preliminare a romanizării.
a) ACB; b) BCA; c) BAC; d) CAB.
30. A. Edictul de la Mediolanum (Milan) acordă libertate de cult creştinismului.
B. Împăratul Aurelian retrage armata şi administraţia romană din Dacia.
C. Creştinismul devine religie de stat în Imperiul Roman.
a) ACB; b) BAC; c) ABC; d) BCA.

More Related Content

What's hot

Romanitatearomanilor3
Romanitatearomanilor3Romanitatearomanilor3
Romanitatearomanilor3
Roxana Arhire
 
Romanitatearomanilor10
Romanitatearomanilor10Romanitatearomanilor10
Romanitatearomanilor10
Roxana Arhire
 
Romanitatearomanilor1
Romanitatearomanilor1Romanitatearomanilor1
Romanitatearomanilor1
Roxana Arhire
 
Romanitatearomanilor8
Romanitatearomanilor8Romanitatearomanilor8
Romanitatearomanilor8
Roxana Arhire
 
Sinteza istorie-clasa-a-xii-a-bacalaureat 2011-2012
Sinteza istorie-clasa-a-xii-a-bacalaureat 2011-2012Sinteza istorie-clasa-a-xii-a-bacalaureat 2011-2012
Sinteza istorie-clasa-a-xii-a-bacalaureat 2011-2012
Roxana Arhire
 
Istorie sinteze (1)
Istorie sinteze (1)Istorie sinteze (1)
Istorie sinteze (1)Tamas Ioan
 
Adolf armbruster romanitatea-romanilor
Adolf armbruster romanitatea-romanilorAdolf armbruster romanitatea-romanilor
Adolf armbruster romanitatea-romanilorHonciuc Bogdan
 
Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc
Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românescAutonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc
Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc
Stănescu Cătălin
 
Ioan-Aurel Pop - Istoria Transilvaniei Medievale
Ioan-Aurel Pop - Istoria Transilvaniei MedievaleIoan-Aurel Pop - Istoria Transilvaniei Medievale
Ioan-Aurel Pop - Istoria Transilvaniei Medievale
FrescatiStory
 
Ioan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIV
Ioan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIVIoan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIV
Ioan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIV
FrescatiStory
 
Istorie BAC (2)
Istorie BAC (2)Istorie BAC (2)
Istorie BAC (2)
Andrei Florescu
 
8974611 civilizatia-romana-vol-1
8974611 civilizatia-romana-vol-18974611 civilizatia-romana-vol-1
8974611 civilizatia-romana-vol-1Bogdan Miulescu
 
Statul medieval si institutiile sale
Statul medieval si institutiile saleStatul medieval si institutiile sale
Statul medieval si institutiile sale
simonachihaia
 
Tezaurul român de la Moscova - Mihai Gr. Romaşcanu
Tezaurul român de la Moscova - Mihai Gr. RomaşcanuTezaurul român de la Moscova - Mihai Gr. Romaşcanu
Tezaurul român de la Moscova - Mihai Gr. Romaşcanugruianul
 
Catalogul documentelor Tarii Romanesti (1657 1659)
Catalogul documentelor Tarii Romanesti (1657 1659)Catalogul documentelor Tarii Romanesti (1657 1659)
Catalogul documentelor Tarii Romanesti (1657 1659)gruianul
 
Dinu C. Giurescu, Ţara Românească în secolele XIV şi XV (1973)
Dinu C. Giurescu, Ţara Românească în secolele XIV şi XV (1973)Dinu C. Giurescu, Ţara Românească în secolele XIV şi XV (1973)
Dinu C. Giurescu, Ţara Românească în secolele XIV şi XV (1973)gruianul
 
Contribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. Panaitescu
Contribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. PanaitescuContribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. Panaitescu
Contribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. Panaitescugruianul
 

What's hot (20)

Romanitatearomanilor3
Romanitatearomanilor3Romanitatearomanilor3
Romanitatearomanilor3
 
Romanitatearomanilor10
Romanitatearomanilor10Romanitatearomanilor10
Romanitatearomanilor10
 
Romanitatearomanilor1
Romanitatearomanilor1Romanitatearomanilor1
Romanitatearomanilor1
 
Romanitatearomanilor8
Romanitatearomanilor8Romanitatearomanilor8
Romanitatearomanilor8
 
Sinteza istorie-clasa-a-xii-a-bacalaureat 2011-2012
Sinteza istorie-clasa-a-xii-a-bacalaureat 2011-2012Sinteza istorie-clasa-a-xii-a-bacalaureat 2011-2012
Sinteza istorie-clasa-a-xii-a-bacalaureat 2011-2012
 
Istorie sinteze (1)
Istorie sinteze (1)Istorie sinteze (1)
Istorie sinteze (1)
 
Adolf armbruster romanitatea-romanilor
Adolf armbruster romanitatea-romanilorAdolf armbruster romanitatea-romanilor
Adolf armbruster romanitatea-romanilor
 
Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc
Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românescAutonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc
Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc
 
Ioan-Aurel Pop - Istoria Transilvaniei Medievale
Ioan-Aurel Pop - Istoria Transilvaniei MedievaleIoan-Aurel Pop - Istoria Transilvaniei Medievale
Ioan-Aurel Pop - Istoria Transilvaniei Medievale
 
Ioan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIV
Ioan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIVIoan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIV
Ioan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIV
 
Istorie BAC (2)
Istorie BAC (2)Istorie BAC (2)
Istorie BAC (2)
 
8974611 civilizatia-romana-vol-1
8974611 civilizatia-romana-vol-18974611 civilizatia-romana-vol-1
8974611 civilizatia-romana-vol-1
 
Ist. m. a rom.
Ist. m. a rom.Ist. m. a rom.
Ist. m. a rom.
 
Statul medieval si institutiile sale
Statul medieval si institutiile saleStatul medieval si institutiile sale
Statul medieval si institutiile sale
 
Tezaurul român de la Moscova - Mihai Gr. Romaşcanu
Tezaurul român de la Moscova - Mihai Gr. RomaşcanuTezaurul român de la Moscova - Mihai Gr. Romaşcanu
Tezaurul român de la Moscova - Mihai Gr. Romaşcanu
 
Catalogul documentelor Tarii Romanesti (1657 1659)
Catalogul documentelor Tarii Romanesti (1657 1659)Catalogul documentelor Tarii Romanesti (1657 1659)
Catalogul documentelor Tarii Romanesti (1657 1659)
 
Dinu C. Giurescu, Ţara Românească în secolele XIV şi XV (1973)
Dinu C. Giurescu, Ţara Românească în secolele XIV şi XV (1973)Dinu C. Giurescu, Ţara Românească în secolele XIV şi XV (1973)
Dinu C. Giurescu, Ţara Românească în secolele XIV şi XV (1973)
 
Contribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. Panaitescu
Contribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. PanaitescuContribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. Panaitescu
Contribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. Panaitescu
 
Istorie Principatul Si Dominatul
Istorie  Principatul Si DominatulIstorie  Principatul Si Dominatul
Istorie Principatul Si Dominatul
 
Studiu de caz
Studiu de cazStudiu de caz
Studiu de caz
 

Similar to Romanitatearomanilor4

Etnogeneza
EtnogenezaEtnogeneza
Etnogeneza
Liviu Mirea
 
Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română - Petre P. Panaitescu (1...
Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română - Petre P. Panaitescu (1...Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română - Petre P. Panaitescu (1...
Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română - Petre P. Panaitescu (1...gruianul
 
Pr. e.babus aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizant
Pr. e.babus  aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizantPr. e.babus  aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizant
Pr. e.babus aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizantSima Sorin
 
Istoria bizantului
Istoria bizantuluiIstoria bizantului
Istoria bizantuluiSima Sorin
 
B.p.maleon, i.toderascu istoria bizantului
B.p.maleon, i.toderascu istoria bizantuluiB.p.maleon, i.toderascu istoria bizantului
B.p.maleon, i.toderascu istoria bizantului
lucianivascu3
 
Studiu De Caz Ii Ic.
Studiu De Caz Ii Ic.Studiu De Caz Ii Ic.
Studiu De Caz Ii Ic.guest7a6dd
 
Dicţionar al marilor dregători din ţara românească şi moldova, sec. xiv xvii ...
Dicţionar al marilor dregători din ţara românească şi moldova, sec. xiv xvii ...Dicţionar al marilor dregători din ţara românească şi moldova, sec. xiv xvii ...
Dicţionar al marilor dregători din ţara românească şi moldova, sec. xiv xvii ...gruianul
 
Calendar cultural 4 septembrie
Calendar cultural 4 septembrieCalendar cultural 4 septembrie
Calendar cultural 4 septembrie
Ioan M.
 
28444773 drept-roman-curs
28444773 drept-roman-curs 28444773 drept-roman-curs
28444773 drept-roman-curs
exodumuser
 
Patrascanu - Istoria noua (lipsesc paginile 2-5, 161-190 si 195-234)
Patrascanu - Istoria noua (lipsesc paginile 2-5, 161-190 si 195-234)Patrascanu - Istoria noua (lipsesc paginile 2-5, 161-190 si 195-234)
Patrascanu - Istoria noua (lipsesc paginile 2-5, 161-190 si 195-234)
Robin Cruise Jr.
 
Cronicarii moldoveni
Cronicarii moldoveniCronicarii moldoveni
Cronicarii moldoveni
Danga Nicoleta
 
Armenii din nord vestul Transilvaniei
Armenii din nord vestul TransilvanieiArmenii din nord vestul Transilvaniei
Armenii din nord vestul TransilvanieiMircea Tivadar
 

Similar to Romanitatearomanilor4 (19)

Etnogeneza
EtnogenezaEtnogeneza
Etnogeneza
 
Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română - Petre P. Panaitescu (1...
Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română - Petre P. Panaitescu (1...Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română - Petre P. Panaitescu (1...
Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română - Petre P. Panaitescu (1...
 
Studiu de caz 2
Studiu de caz 2Studiu de caz 2
Studiu de caz 2
 
Pr. e.babus aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizant
Pr. e.babus  aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizantPr. e.babus  aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizant
Pr. e.babus aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizant
 
Istoria bizantului
Istoria bizantuluiIstoria bizantului
Istoria bizantului
 
B.p.maleon, i.toderascu istoria bizantului
B.p.maleon, i.toderascu istoria bizantuluiB.p.maleon, i.toderascu istoria bizantului
B.p.maleon, i.toderascu istoria bizantului
 
Studiu De Caz Ii Ic.
Studiu De Caz Ii Ic.Studiu De Caz Ii Ic.
Studiu De Caz Ii Ic.
 
Dicţionar al marilor dregători din ţara românească şi moldova, sec. xiv xvii ...
Dicţionar al marilor dregători din ţara românească şi moldova, sec. xiv xvii ...Dicţionar al marilor dregători din ţara românească şi moldova, sec. xiv xvii ...
Dicţionar al marilor dregători din ţara românească şi moldova, sec. xiv xvii ...
 
Calendar cultural 4 septembrie
Calendar cultural 4 septembrieCalendar cultural 4 septembrie
Calendar cultural 4 septembrie
 
Roma antica1
Roma antica1Roma antica1
Roma antica1
 
Roma Antică
Roma AnticăRoma Antică
Roma Antică
 
Roma Antica
Roma AnticaRoma Antica
Roma Antica
 
Roma antica1
Roma antica1Roma antica1
Roma antica1
 
28444773 drept-roman-curs
28444773 drept-roman-curs 28444773 drept-roman-curs
28444773 drept-roman-curs
 
Patrascanu - Istoria noua (lipsesc paginile 2-5, 161-190 si 195-234)
Patrascanu - Istoria noua (lipsesc paginile 2-5, 161-190 si 195-234)Patrascanu - Istoria noua (lipsesc paginile 2-5, 161-190 si 195-234)
Patrascanu - Istoria noua (lipsesc paginile 2-5, 161-190 si 195-234)
 
Callatis
CallatisCallatis
Callatis
 
Cronicarii moldoveni
Cronicarii moldoveniCronicarii moldoveni
Cronicarii moldoveni
 
Armenii din nord vestul Transilvaniei
Armenii din nord vestul TransilvanieiArmenii din nord vestul Transilvaniei
Armenii din nord vestul Transilvaniei
 
Istoriografie universala 2
Istoriografie universala 2Istoriografie universala 2
Istoriografie universala 2
 

Recently uploaded

Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
AndreeaChelaru7
 
Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,
OlgaFalca
 
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptxProiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
AlexandrinaCn
 
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin NadejdaRaport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
NadejdaTrohin1
 
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaveriiproiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
auraortacu
 
Raport proiect transnațional România-Moldova
Raport proiect transnațional România-MoldovaRaport proiect transnațional România-Moldova
Raport proiect transnațional România-Moldova
nadiusha12345
 
Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..
Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..
Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..
AngelaButnaru1
 
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
PaisCarmen
 
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptxProiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
puriceana2
 
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
DusikaLevinta1
 
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptxRaport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
nadiusha12345
 
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore VieruRomânismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
inachirilov
 
Marea Egee prezentare descriere fauna geografie
Marea Egee prezentare descriere fauna geografieMarea Egee prezentare descriere fauna geografie
Marea Egee prezentare descriere fauna geografie
charlie2016andreiste
 
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptxRaport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
OlgaCasareci
 
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
CarmenAmoraritei
 

Recently uploaded (15)

Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
 
Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,
 
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptxProiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
 
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin NadejdaRaport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
 
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaveriiproiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
 
Raport proiect transnațional România-Moldova
Raport proiect transnațional România-MoldovaRaport proiect transnațional România-Moldova
Raport proiect transnațional România-Moldova
 
Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..
Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..
Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..
 
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
 
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptxProiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
 
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
 
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptxRaport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
 
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore VieruRomânismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
 
Marea Egee prezentare descriere fauna geografie
Marea Egee prezentare descriere fauna geografieMarea Egee prezentare descriere fauna geografie
Marea Egee prezentare descriere fauna geografie
 
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptxRaport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
 
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
 

Romanitatearomanilor4

 • 1. ROMANITATEA ROMÂNILOR ÎN VIZIUNEA ISTORICILOR. Test 4 – 2008 I. MARCAŢI LITERA CORESPUNZĂTOARE RĂSPUNSULUI PE CARE ÎL CONSIDERAŢI CORECT: 1. Desăvârşirea romanizării la Dunărea de Jos a avut loc în intervalul cuprins între secolele: a) III-IV; b) III-V; c) III-VI; d) III-VII/VIII. 2. Prima informaţie scrisă despre geţii dunăreni îi aparţine lui: a) Strabon; b) Herodot; c) Cezar; d) Dio Cassius. 3. Categorie de izvoare , care atestă continuitatea dacică în epoca romană, prin denumiri ca Drobeta, Napoca, Sucidava etc.: a) arheologice; b) epigrafice; c) hidronimie; d) toponimie. 4. Lucrare a împăratului Constantin al VII-lea Porfirogenetul, în care se preciza originea romanică a autohtonilor nord-dunăreni: a) Despre administrarea imperiului; b) Strategikon; c) Gesta Hungarorum; d) Gesta Hunnorum et Hungarorum. 5. Localitate din judeţul Sibiu unde au fost descoperite diferite obiecte aparţinând comunităţilor autohtone romanice din secolele VII-XI: a) Poian; b) Căşeiu; c) Brateiu; d) Biertan. 6. Autor al cronicii Gesta Hunnorum et Hungarorum, care afirma că românii se aflau în Pannonia la venirea hunilor: a) Constantin al VII-lea Porfirogenetul; b) Ioan Kynnamos; c) Laonic Chalcocondil; d) Simon de Keza. 7. Consilier al regilor Poloniei, care, călătorind prin Moldova, află despre „descendenţa românilor din colonişti romani”: a) Jan Laski; b) Antonio Bonfini; c) Filippo Buonaccorsi; d) Johannes Honterus. 8. Umanist transilvănean de faimă europeană, el însuşi român, care susţine primul unitatea de neam, limbă, obiceiuri şi religie a românilor: a) Nicolaus Olahus; b) Johannes Honterus; c) Constantin Cantacuzino; d) Miron Costin. 9. An în care apare harta lui Johannes Honterus, pe care este înscris numele Dacia pentru întreg teritoriul locuit de români: a) 1514; b) 1542; c) 1452; d) 1699. 10. Umanist italian, devenit papă sub numele de Pius al II-lea, care introduce ideea originii romane a românilor în circuitul ştiinţific european: a) Flavio Biondo; b) Poggio Bracciolini; c) Antonio Bonfini; d) Enea Silvio Piccolomini. II. ANALIZAŢI CELE DOUĂ ENUNŢURI ŞI MARCAŢI CU: a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate, dar nu există legătură cauzală între ele; c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea este fals; d) dacă primul enunţ este fals, iar al doilea este adevărat. 11. Transformarea latinei populare, vorbită în provinciile orientale ale Imperiului, în limbă română a fost un proces complex şi îndelungat, desfăşurat concomitent şi în directă legătură cu cel etnic; în acest proces un rol esenţial l-a jucat elementul slav, care se constituie în cea de-a treia componentă etnică şi lingvistică a etnogenezei. 12. La sfârşitul Antichităţii, Roma îşi pusese amprenta completă şi definitivă a civilizaţiei asupra teritoriilor de la Dunărea de Jos; asimilarea rapidă a civilizaţiei romane de către geto-daci a fost facilitată de îndelungatele lor contacte cu lumea mediteraneană, posterioare cuceririi romane. 13. Sursele istorice şi arheologice fac dovada vechimii creştinismului daco-roman atât în dreapta, cât şi în stânga Dunării; în acelaşi sens converg dovezile terminologice, noţiunile fundamentale de credinţă şi de viaţă religioasă provenind în română din latina primelor secole creştine. 14. Procesul de romanizare a Daciei a avut un caracter ireversibil; modul de viaţă roman continuă la nord de Dunăre după „retragerea aureliană”. 15. Cea mai importantă etapă a asimilării civilizaţiei romane de către geto-daci se desfăşoară în condiţiile marilor migraţii; ea coincide perioadei în care Imperiul Roman şi-a exercitat stăpânirea efectivă asupra teritoriilor din stânga Dunării de Jos. 16. În secolele I î.Hr.- I d.Hr. se intensifică tendinţele expansioniste ale Romei la Dunărea de Jos; în prima decadă a primului secol al erei creştine, împăratul Traian include regatul condus de Decebal în Imperiul Roman. 17. În secolele VIII-IX, la nordul Dunării de Jos se constituie o civilizaţie specifică; ea nu are legătură cu variantele regionale ale culturii atestate în veacurile precedente. 18. Potrivit lui Franz Joseph Sulzer, românii s-ar fi format ca popor în Peninsula Balcanică, emigrând la nord de Dunăre în secolul al XIII-lea; în cronica sa, Gesta Hungarorum, Anonymus afirmă că, la sosirea lor, ungurii au găsit în Pannonia slavi, bulgari şi „blachi, adică păstori ai romanilor”. 19. Formularea categorică a teoriei imigraţioniste îi aparţine geografului şi istoricului austriac Robert Roesler; invocând afirmaţiile lui Eutropius, Roesler neagă continuitatea daco-romană după retragerea aureliană. 20. Robert Roesler, principalul exponent al teoriei imigraţioniste, a susţinut că nu există dovezi care să ateste prezenţa românilor la nord de Dunăre în mileniul întunecat; în acest scop, el demonstrează asemănarea dintre dialectul daco-român şi cel megleno-român.
 • 2. 2 III. MARCAŢI LITERA CORESPUNZĂTOARE ORDINII CRONOLOGICE PE CARE O CONSIDERAŢI CORECTĂ: 21. A. Reinstaurarea parţială a administraţiei imperiale la nord de Dunăre în timpul lui Justinian. B. Apariţia primelor basilici creştine pe linia Dunării. C. Slavii rup frontiera dunăreană a Imperiului Roman, provocând ruperea romanităţii balcano-carpatice. a) ABC; b) BCA; c) ACB; d) BAC. 22. A. Civilizaţia geto-dacă începe să fie influenţată de celţi. B. Grupuri scito-iraniene pătrund în Transilvania. C. În sud-vestul Olteniei sunt atestate comunităţi ale ilirilor. a) CBA; b) CAB; c) BCA; d) ABC. 23. A. Constituirea etnosului trac. B. Primele contacte ale geto-dacilor cu civilizaţia romană. C. Individualizarea geto-dacilor în marea familie tracică. a) ACB; b) BAC; c) CBA; d) ABC. 24. A. Zona istro-pontică este inclusă în graniţele statului roman. B. Domiţian iniţiază primul război daco-roman. C. Începe etapa preliminară a romanizării. a) BAC; b) BCA; c) CAB; d) CBA. 25. A. În limba română pătrund unele cuvinte din slava veche. B. Încheierea procesului de etnogeneză. C. Se formează adstratul limbii române. a) ABC; b) ACB; c) CBA; d) BCA. 26. A. Ruperea romanităţii balcano-carpatice. B. În fruntea Imperiului Roman de Răsărit se afirmă Justinian. C. Creştinarea masivă a daco-romanilor. a) ACB; b) ABC; c) CAB; d) CBA. 27. A. Formarea adstratului slav al limbii române. B. Încheierea, în linii generale, a procesului de formare a limbii române. C. Separarea limbii române în grupurile nord (daco-român) şi sud-dunărean (aromân). a) ACB; b) BAC; c) ABC; d) BCA. 28. A. Este atestată basilica de la Slăveni. B. Este construită o nouă basilică, la Sucidava. C. Se încheie domnia lui Justinian. a) CBA; b) ABC; c) BAC; d) CAB. 29. A. Moartea lui Burebista. B. În spaţiul locuit de geto-daci pătrund primele elemente de civilizaţie romană. C. Sfârşitul etapei preliminare a romanizării. a) ACB; b) BCA; c) BAC; d) CAB. 30. A. Edictul de la Mediolanum (Milan) acordă libertate de cult creştinismului. B. Împăratul Aurelian retrage armata şi administraţia romană din Dacia. C. Creştinismul devine religie de stat în Imperiul Roman. a) ACB; b) BAC; c) ABC; d) BCA.