SlideShare a Scribd company logo
ROMANITATEA ROMÂNILOR ÎN VIZIUNEA ISTORICILOR. Test 7 – 2008
I. MARCAŢI LITERA CORESPUNZĂTOARE RĂSPUNSULUI PE CARE ÎL CONSIDERAŢI CORECT:
1. În argumentarea tezei că românii s-ar fi format ca popor la sud de fluviu, Roesler invocă existenţa unor asemănări lexicale între limba română şi:
a) macedoneană; b) albaneză; c) tracă; d) bulgară.
2. Orientare ideologică pentru care este caracteristică supraevaluarea importanţei elementului dac în etnogeneza românească:
a) extrema dreaptă; b) Şcoala Ardeleană; c) extrema stângă; d) iredentismul.
3. Important filolog din perioada interbelică, în a cărui operă principală, „Istoria limbii române”, este abordată, printre altele, chestiunea
etnogenezei româneşti:
a) Nicolae Iorga; b) C.A. Rosetti ; c) Alexandru Rosetti; d) Gheorghe Brătianu.
4. Autorul lucrării „O enigmă şi un miracol istoric: poporul român”:
a) A.D. Xenopol; b) Gr. Tocilescu; c) Gheorghe Brătianu; d) Vasile Pârvan.
5. Împărat roman în timpul căruia, potrivit lui Szamaskösy, urmaşii coloniştilor romani din Dacia ar fi fost strămutaţi la sud de Dunăre :
a) Aurelian; b) Gallienus; c) Hadrian; d) Domiţian.
6. Cele mai multe argumente invocate de A.D. Xenopol şi D. Onciul în sprijinul continuităţii daco-romane sunt de ordin:
a) arheologic; b) epigrafic; c) lingvistic; d) logic.
7. Prima lucrare în care Robert Roesler abordează chestiunea etnogenezei româneşti:
a) Dacien und Römanen; b) Romanische Studien; c) Istoria dacilor transalpini; d) Getica.
8. Factor al romanizării care concentrează toate aspectele esenţiale ale civilizaţiei romane:
a) viaţa economică; b) veteranii; c) oraşul; d) normele juridice.
9. Factor de potenţare a legăturii autohtonilor nord-dunăreni cu lumea romană şi romano-bizantină:
a) marile migraţii; b) stăpânirea romană a malului drept al Dunării;
c) retragerea aureliană; d) reinstaurarea durabilă a stăpânirii romane la nord de Dunăre.
10. Eveniment contemporan de mare importanţă, care lipseşte de valoare politică argumentul întâietăţii istorice în disputa asupra etnogenezei româneşti:
a) aderarea Ungariei, României şi Bulgariei la U.E.; b) destrămarea Uniunii Sovietice;
c) căderea regimurilor comuniste; d) recrudescenţa naţionalismului în Europa de Est.
II. ANALIZAŢI CELE DOUĂ ENUNŢURI ŞI MARCAŢI CU:
a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate, dar nu există legătură cauzală între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea este fals;
d) dacă primul enunţ este fals, iar al doilea este adevărat.
11. Burebista realizează cea dintâi unificare politică a geto-dacilor în ultimul secol al erei precreştine; el reuneşte sub autoritatea sa teritoriile dintre
Munţii Haemus, Carpaţii Păduroşi, Dunărea Mijlocie, gurile Bugului şi litoralul vestic al Pontului Euxin.
12. Procesul de romanizare lingvistică şi culturală din secolele II-III d.Hr., când o mare parte a României actuale era inclusă în Imperiul Roman, a avut o intensitate
deosebită;limbalatinăapătrunsrapidînzoneleurbane,darşilasate,înviaţacomunităţiloragricolecareocupauceamaimareparteateritoriului.
13. Anterior lui Ioan Kynnamos, existenţa unei populaţii de origine romanică la nordul Dunării este confirmată şi de Cronica notarului anonim al
regelui Ungariei Bela al III-lea; romanitatea românilor a fost recunoscută şi de cronicarul ungur Simon de Keza.
14. Citând izvoare latine târzii, Robert Roesler a susţinut că dacii ar fi fost exterminaţi în războaiele cu romanii; în limba română, majoritatea
denumirilor râurilor importante aparţin stratului traco-dacic.
15. Latinitatea limbii vorbite de autohtonii din spaţiul carpato-danubiano-pontic a fost recunoscută de timpuriu de popoarele vecine; neamurile
germanice i-au numit w(a)lach, termen de la care derivă etnonimele vlah, olah, blach, valah etc.
16. Istoricii şi lingviştii români din secolul al XIX-lea au adunat un mare număr de dovezi referitoare la continuitatea populaţiei romanizate pe
teritoriul fostelor provincii Dacia şi Moesia; la nivelul reprezentărilor identitare comune, un rol important în întărirea conştiinţei romanităţii
poporului român l-a avut înlocuirea alfabetului chirilic cu cel latin.
17. După abandonarea Daciei de către Aurelian, romanitatea nord-dunăreană a păstrat o legătură permanentă, atât economică cât şi spirituală, cu
romanitatea sud-dunăreană; în secolul IV, creştinismul a pătruns masiv la nord de Dunăre, având un rol important în păstrarea romanităţii şi
desăvârşirea etnogenezei româneşti.
18. La data retragerii aureliene romanitatea triumfase, constituindu-se în premisă esenţială a etnogenezei româneşti; romanicii nord-dunăreni,
după retragerea aureliană, păstrează legăturile comerciale dar şi pe cele spirituale cu romanicii sud-dunăreni.
19. În primul secol al erei creştine se consumă episodul dispariţiei regatului dac independent; în următoarele două secole, Dacia este organizată ca
provincie imperială romană.
20. Transformarea României într-un stat-satelit al Uniunii Sovietice a influenţat dramatic întregul context istoriografic; teoriile staliniste, denunţând caracterul
„imperialist” al stăpânirii sclavagiste romane, absolutizau tradiţia traco-getică şi rolul elementului autohton în etnogeneza românească.
III. MARCAŢI LITERA CORESPUNZĂTOARE ORDINII CRONOLOGICE PE CARE O CONSIDERAŢI CORECTĂ:
21. A. La Brateiu, în judeţul Sibiu, este atestată o comunitate de origine romanică.
B. Reinstaurarea temporară a administraţiei imperiale la nord de Dunăre de către Justinian.
C. Formarea adstratului slav al limbii române.
a) ACB; b) BAC; c) BCA; d) ABC.
22. A. Umaniştii italieni introduc ideea romanităţii românilor în circuitul ştiinţific european.
B. Stolnicul Constantin Cantacuzino scrie istoria Ţării Româneşti.
C. Nicolaus Olahus susţine primul unitatea de neam, limbă, obiceiuri şi religie a românilor.
a) ACB; b) CBA; c) ABC; d) BAC.
23. A. Pătrunderea primelor elemente de civilizaţie romană în spaţiul locuit de daco-geţi.
B. Prima unificare politică a geto-dacilor
C. Civilizaţia geto-dacă este influenţată de celţi.
a) ACB; b) BAC; c) CBA; d) CAB.
24. A. Armata şi administraţia romană realizează opera de romanizare oficială a Daciei.
B. Desăvârşirea romanizării teritoriilor din stânga Dunării.
C. Împăratul Traian transformă o parte a Daciei în provincie romană.
a) ACB; b) ABC; c) CAB; d) CBA.
25. A. Încheierea pactului dualist austro-ungar.
B. Sulzer lansează „teoria imigraţionistă”.
C. La Viena, Robert Roesler publică lucrarea Studii româneşti.
a) ACB; b) BAC; c) ABC; d) BCA.
26. A. În Imperiul Roman sunt interzise cultele păgâne.
B. Diocleţian organizează provincia Scythia Minor în Dobrogea.
C. Pentru a evita persecuţiile imperiale, creştinii apelează la simboluri din mitologia greco-romană.
a) CBA; b) ABC; c) CAB; d) BCA.
27. A. Se încheie asimilarea slavilor de către autohtonii nord-dunăreni.
B. Căderea limesului danubian permite stabilirea masivă a slavilor la sud de Dunăre.
C. Primele contacte ale romanicilor nord-dunăreni cu slavii.
a) ABC; b) BAC; c) CBA; d) BCA.
28. A. În provincia Dacia se produce fenomenul cunoscut sub numele de interpretatio romana.
B. În provincia Dacia sunt aduşi colonişti din toată lumea romană.
C. Monumentele funerare cu însemne paleocreştine de la Potaissa, Apulum, Micia şi Căşeiu.
a) CAB; b) BAC; c) ABC; d) BCA.
29. A. În stânga Dunării sunt ridicate primele basilici creştine.
B. Justinian restabileşte temporar autoritatea imperială romană la nord de Dunăre.
C. Stela funerară de la Căşeiu atestă existenţa unei comunităţi creştine în stânga Dunării.
a) ABC; b) CAB; c) BAC; d) CBA.
30. A. Abandonarea Daciei de către autorităţile romane.
B. Creştinarea masivă a daco-romanilor.
C. Începe ultima etapă a romanizării în stânga Dunării.
a) ACB; b) ABC; c) BAC; d) CAB.
2

More Related Content

What's hot

Romanitatearomanilor2
Romanitatearomanilor2Romanitatearomanilor2
Romanitatearomanilor2
Roxana Arhire
 
Romanitatearomanilor5
Romanitatearomanilor5Romanitatearomanilor5
Romanitatearomanilor5
Roxana Arhire
 
Romanitatearomanilor3
Romanitatearomanilor3Romanitatearomanilor3
Romanitatearomanilor3
Roxana Arhire
 
Romanitatearomanilor8
Romanitatearomanilor8Romanitatearomanilor8
Romanitatearomanilor8
Roxana Arhire
 
Sinteza istorie-clasa-a-xii-a-bacalaureat 2011-2012
Sinteza istorie-clasa-a-xii-a-bacalaureat 2011-2012Sinteza istorie-clasa-a-xii-a-bacalaureat 2011-2012
Sinteza istorie-clasa-a-xii-a-bacalaureat 2011-2012
Roxana Arhire
 
Istorie sinteze (1)
Istorie sinteze (1)Istorie sinteze (1)
Istorie sinteze (1)Tamas Ioan
 
Adolf armbruster romanitatea-romanilor
Adolf armbruster romanitatea-romanilorAdolf armbruster romanitatea-romanilor
Adolf armbruster romanitatea-romanilorHonciuc Bogdan
 
Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc
Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românescAutonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc
Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc
Stănescu Cătălin
 
Ioan-Aurel Pop - Istoria Transilvaniei Medievale
Ioan-Aurel Pop - Istoria Transilvaniei MedievaleIoan-Aurel Pop - Istoria Transilvaniei Medievale
Ioan-Aurel Pop - Istoria Transilvaniei Medievale
FrescatiStory
 
Ioan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIV
Ioan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIVIoan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIV
Ioan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIV
FrescatiStory
 
Istorie BAC (2)
Istorie BAC (2)Istorie BAC (2)
Istorie BAC (2)
Andrei Florescu
 
Statul medieval si institutiile sale
Statul medieval si institutiile saleStatul medieval si institutiile sale
Statul medieval si institutiile sale
simonachihaia
 
Dinu C. Giurescu, Ţara Românească în secolele XIV şi XV (1973)
Dinu C. Giurescu, Ţara Românească în secolele XIV şi XV (1973)Dinu C. Giurescu, Ţara Românească în secolele XIV şi XV (1973)
Dinu C. Giurescu, Ţara Românească în secolele XIV şi XV (1973)gruianul
 
Catalogul documentelor Tarii Romanesti (1657 1659)
Catalogul documentelor Tarii Romanesti (1657 1659)Catalogul documentelor Tarii Romanesti (1657 1659)
Catalogul documentelor Tarii Romanesti (1657 1659)gruianul
 
8974611 civilizatia-romana-vol-1
8974611 civilizatia-romana-vol-18974611 civilizatia-romana-vol-1
8974611 civilizatia-romana-vol-1Bogdan Miulescu
 
Contribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. Panaitescu
Contribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. PanaitescuContribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. Panaitescu
Contribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. Panaitescugruianul
 
Tezaurul român de la Moscova - Mihai Gr. Romaşcanu
Tezaurul român de la Moscova - Mihai Gr. RomaşcanuTezaurul român de la Moscova - Mihai Gr. Romaşcanu
Tezaurul român de la Moscova - Mihai Gr. Romaşcanugruianul
 
534 documente istorice slavo române din țara românească și moldova privitoare...
534 documente istorice slavo române din țara românească și moldova privitoare...534 documente istorice slavo române din țara românească și moldova privitoare...
534 documente istorice slavo române din țara românească și moldova privitoare...
salaru
 
Statul si politica_autonomii_locale
Statul si politica_autonomii_localeStatul si politica_autonomii_locale
Statul si politica_autonomii_localesimonachihaia
 

What's hot (20)

Romanitatearomanilor2
Romanitatearomanilor2Romanitatearomanilor2
Romanitatearomanilor2
 
Romanitatearomanilor5
Romanitatearomanilor5Romanitatearomanilor5
Romanitatearomanilor5
 
Romanitatearomanilor3
Romanitatearomanilor3Romanitatearomanilor3
Romanitatearomanilor3
 
Romanitatearomanilor8
Romanitatearomanilor8Romanitatearomanilor8
Romanitatearomanilor8
 
Sinteza istorie-clasa-a-xii-a-bacalaureat 2011-2012
Sinteza istorie-clasa-a-xii-a-bacalaureat 2011-2012Sinteza istorie-clasa-a-xii-a-bacalaureat 2011-2012
Sinteza istorie-clasa-a-xii-a-bacalaureat 2011-2012
 
Istorie sinteze (1)
Istorie sinteze (1)Istorie sinteze (1)
Istorie sinteze (1)
 
Adolf armbruster romanitatea-romanilor
Adolf armbruster romanitatea-romanilorAdolf armbruster romanitatea-romanilor
Adolf armbruster romanitatea-romanilor
 
Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc
Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românescAutonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc
Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc
 
Ioan-Aurel Pop - Istoria Transilvaniei Medievale
Ioan-Aurel Pop - Istoria Transilvaniei MedievaleIoan-Aurel Pop - Istoria Transilvaniei Medievale
Ioan-Aurel Pop - Istoria Transilvaniei Medievale
 
Ioan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIV
Ioan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIVIoan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIV
Ioan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIV
 
Istorie BAC (2)
Istorie BAC (2)Istorie BAC (2)
Istorie BAC (2)
 
Statul medieval si institutiile sale
Statul medieval si institutiile saleStatul medieval si institutiile sale
Statul medieval si institutiile sale
 
Dinu C. Giurescu, Ţara Românească în secolele XIV şi XV (1973)
Dinu C. Giurescu, Ţara Românească în secolele XIV şi XV (1973)Dinu C. Giurescu, Ţara Românească în secolele XIV şi XV (1973)
Dinu C. Giurescu, Ţara Românească în secolele XIV şi XV (1973)
 
Catalogul documentelor Tarii Romanesti (1657 1659)
Catalogul documentelor Tarii Romanesti (1657 1659)Catalogul documentelor Tarii Romanesti (1657 1659)
Catalogul documentelor Tarii Romanesti (1657 1659)
 
8974611 civilizatia-romana-vol-1
8974611 civilizatia-romana-vol-18974611 civilizatia-romana-vol-1
8974611 civilizatia-romana-vol-1
 
Contribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. Panaitescu
Contribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. PanaitescuContribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. Panaitescu
Contribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. Panaitescu
 
Tezaurul român de la Moscova - Mihai Gr. Romaşcanu
Tezaurul român de la Moscova - Mihai Gr. RomaşcanuTezaurul român de la Moscova - Mihai Gr. Romaşcanu
Tezaurul român de la Moscova - Mihai Gr. Romaşcanu
 
Ist. m. a rom.
Ist. m. a rom.Ist. m. a rom.
Ist. m. a rom.
 
534 documente istorice slavo române din țara românească și moldova privitoare...
534 documente istorice slavo române din țara românească și moldova privitoare...534 documente istorice slavo române din țara românească și moldova privitoare...
534 documente istorice slavo române din țara românească și moldova privitoare...
 
Statul si politica_autonomii_locale
Statul si politica_autonomii_localeStatul si politica_autonomii_locale
Statul si politica_autonomii_locale
 

Similar to Romanitatearomanilor7

Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română - Petre P. Panaitescu (1...
Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română - Petre P. Panaitescu (1...Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română - Petre P. Panaitescu (1...
Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română - Petre P. Panaitescu (1...gruianul
 
Etnogeneza
EtnogenezaEtnogeneza
Etnogeneza
Liviu Mirea
 
Nicolae Iorga
Nicolae IorgaNicolae Iorga
Nicolae Iorga
Hawayo
 
Cronicarii moldoveni
Cronicarii moldoveniCronicarii moldoveni
Cronicarii moldoveni
Danga Nicoleta
 
Pr. e.babus aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizant
Pr. e.babus  aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizantPr. e.babus  aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizant
Pr. e.babus aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizantSima Sorin
 
Dicţionar al marilor dregători din ţara românească şi moldova, sec. xiv xvii ...
Dicţionar al marilor dregători din ţara românească şi moldova, sec. xiv xvii ...Dicţionar al marilor dregători din ţara românească şi moldova, sec. xiv xvii ...
Dicţionar al marilor dregători din ţara românească şi moldova, sec. xiv xvii ...gruianul
 
Gheorghe Popa-Lisseanu - Originea secuilor si secuizarea romanilor
Gheorghe Popa-Lisseanu - Originea secuilor si secuizarea romanilorGheorghe Popa-Lisseanu - Originea secuilor si secuizarea romanilor
Gheorghe Popa-Lisseanu - Originea secuilor si secuizarea romanilor
FrescatiStory
 
Ardealul pamant romanesc povestit de un evreu
Ardealul pamant romanesc povestit de un evreuArdealul pamant romanesc povestit de un evreu
Ardealul pamant romanesc povestit de un evreusisf1
 
Românii transilvăneni în percepţia unui călător englez la 1860
Românii transilvăneni în percepţia unui călător englez la 1860Românii transilvăneni în percepţia unui călător englez la 1860
Românii transilvăneni în percepţia unui călător englez la 1860
LucianDronca
 
Prezentarea colecției „Marea Istorie ilustrată a României și a Republicii Mol...
Prezentarea colecției „Marea Istorie ilustrată a României și a Republicii Mol...Prezentarea colecției „Marea Istorie ilustrată a României și a Republicii Mol...
Prezentarea colecției „Marea Istorie ilustrată a României și a Republicii Mol...
Biblioteca de Arte Tudor Arghezi
 
Armenii din nord vestul Transilvaniei
Armenii din nord vestul TransilvanieiArmenii din nord vestul Transilvaniei
Armenii din nord vestul TransilvanieiMircea Tivadar
 
Antisemitismul în România.Un model cu dreu descris ]n fa;a celor tineri
Antisemitismul în România.Un model cu dreu descris ]n fa;a celor tineriAntisemitismul în România.Un model cu dreu descris ]n fa;a celor tineri
Antisemitismul în România.Un model cu dreu descris ]n fa;a celor tineri
ClaudiuLupei
 
Importanta marilor cronicari romani
Importanta marilor cronicari romaniImportanta marilor cronicari romani
Importanta marilor cronicari romanichrysss22
 
Formarea constiintei istorice
Formarea constiintei istoriceFormarea constiintei istorice
Formarea constiintei istorice
Hotea Ciprian
 
Constantin stolnicul cantacuzino
Constantin stolnicul cantacuzinoConstantin stolnicul cantacuzino
Constantin stolnicul cantacuzinoSima Sorin
 
Formarea constiintei istorice
Formarea constiintei istoriceFormarea constiintei istorice
Formarea constiintei istorice
Hotea Ciprian
 
Istoria bizantului
Istoria bizantuluiIstoria bizantului
Istoria bizantuluiSima Sorin
 
Biserica Romana Unita.pdf
Biserica Romana Unita.pdfBiserica Romana Unita.pdf
Biserica Romana Unita.pdf
ssuser9e7ee3
 

Similar to Romanitatearomanilor7 (20)

Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română - Petre P. Panaitescu (1...
Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română - Petre P. Panaitescu (1...Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română - Petre P. Panaitescu (1...
Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română - Petre P. Panaitescu (1...
 
Etnogeneza
EtnogenezaEtnogeneza
Etnogeneza
 
Studiu de caz 2
Studiu de caz 2Studiu de caz 2
Studiu de caz 2
 
Nicolae Iorga
Nicolae IorgaNicolae Iorga
Nicolae Iorga
 
Cronicarii moldoveni
Cronicarii moldoveniCronicarii moldoveni
Cronicarii moldoveni
 
Pr. e.babus aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizant
Pr. e.babus  aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizantPr. e.babus  aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizant
Pr. e.babus aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizant
 
Dicţionar al marilor dregători din ţara românească şi moldova, sec. xiv xvii ...
Dicţionar al marilor dregători din ţara românească şi moldova, sec. xiv xvii ...Dicţionar al marilor dregători din ţara românească şi moldova, sec. xiv xvii ...
Dicţionar al marilor dregători din ţara românească şi moldova, sec. xiv xvii ...
 
Gheorghe Popa-Lisseanu - Originea secuilor si secuizarea romanilor
Gheorghe Popa-Lisseanu - Originea secuilor si secuizarea romanilorGheorghe Popa-Lisseanu - Originea secuilor si secuizarea romanilor
Gheorghe Popa-Lisseanu - Originea secuilor si secuizarea romanilor
 
Ardealul pamant romanesc povestit de un evreu
Ardealul pamant romanesc povestit de un evreuArdealul pamant romanesc povestit de un evreu
Ardealul pamant romanesc povestit de un evreu
 
Românii transilvăneni în percepţia unui călător englez la 1860
Românii transilvăneni în percepţia unui călător englez la 1860Românii transilvăneni în percepţia unui călător englez la 1860
Românii transilvăneni în percepţia unui călător englez la 1860
 
Prezentarea colecției „Marea Istorie ilustrată a României și a Republicii Mol...
Prezentarea colecției „Marea Istorie ilustrată a României și a Republicii Mol...Prezentarea colecției „Marea Istorie ilustrată a României și a Republicii Mol...
Prezentarea colecției „Marea Istorie ilustrată a României și a Republicii Mol...
 
Armenii din nord vestul Transilvaniei
Armenii din nord vestul TransilvanieiArmenii din nord vestul Transilvaniei
Armenii din nord vestul Transilvaniei
 
Antisemitismul în România.Un model cu dreu descris ]n fa;a celor tineri
Antisemitismul în România.Un model cu dreu descris ]n fa;a celor tineriAntisemitismul în România.Un model cu dreu descris ]n fa;a celor tineri
Antisemitismul în România.Un model cu dreu descris ]n fa;a celor tineri
 
Importanta marilor cronicari romani
Importanta marilor cronicari romaniImportanta marilor cronicari romani
Importanta marilor cronicari romani
 
Formarea constiintei istorice
Formarea constiintei istoriceFormarea constiintei istorice
Formarea constiintei istorice
 
Constantin stolnicul cantacuzino
Constantin stolnicul cantacuzinoConstantin stolnicul cantacuzino
Constantin stolnicul cantacuzino
 
Formarea constiintei istorice
Formarea constiintei istoriceFormarea constiintei istorice
Formarea constiintei istorice
 
Dobrogea mozaic etnic
Dobrogea mozaic etnicDobrogea mozaic etnic
Dobrogea mozaic etnic
 
Istoria bizantului
Istoria bizantuluiIstoria bizantului
Istoria bizantului
 
Biserica Romana Unita.pdf
Biserica Romana Unita.pdfBiserica Romana Unita.pdf
Biserica Romana Unita.pdf
 

Recently uploaded

Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore VieruRomânismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
inachirilov
 
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptxProiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
AlexandrinaCn
 
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
CarmenAmoraritei
 
Sistemul-limbic.pptMMMLLLȘDȘETJȘEțjȚețjȚEUJȚLEȚ.J/E:șdTHȘȚTEȘȚJLȘ.NYEȘF.
Sistemul-limbic.pptMMMLLLȘDȘETJȘEțjȚețjȚEUJȚLEȚ.J/E:șdTHȘȚTEȘȚJLȘ.NYEȘF.Sistemul-limbic.pptMMMLLLȘDȘETJȘEțjȚețjȚEUJȚLEȚ.J/E:șdTHȘȚTEȘȚJLȘ.NYEȘF.
Sistemul-limbic.pptMMMLLLȘDȘETJȘEțjȚețjȚEUJȚLEȚ.J/E:șdTHȘȚTEȘȚJLȘ.NYEȘF.
mihalasolga1
 
Raport proiect transnațional România-Moldova
Raport proiect transnațional România-MoldovaRaport proiect transnațional România-Moldova
Raport proiect transnațional România-Moldova
nadiusha12345
 
Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”
Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”
Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”
SemenNicoleta
 
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
PaisCarmen
 
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin NadejdaRaport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
NadejdaTrohin1
 
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
AndreeaChelaru7
 
Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,
OlgaFalca
 
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptxRaport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
nadiusha12345
 
Marea Egee prezentare descriere fauna geografie
Marea Egee prezentare descriere fauna geografieMarea Egee prezentare descriere fauna geografie
Marea Egee prezentare descriere fauna geografie
charlie2016andreiste
 
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptxRaport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
OlgaCasareci
 
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaveriiproiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
auraortacu
 

Recently uploaded (14)

Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore VieruRomânismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
 
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptxProiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
 
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
 
Sistemul-limbic.pptMMMLLLȘDȘETJȘEțjȚețjȚEUJȚLEȚ.J/E:șdTHȘȚTEȘȚJLȘ.NYEȘF.
Sistemul-limbic.pptMMMLLLȘDȘETJȘEțjȚețjȚEUJȚLEȚ.J/E:șdTHȘȚTEȘȚJLȘ.NYEȘF.Sistemul-limbic.pptMMMLLLȘDȘETJȘEțjȚețjȚEUJȚLEȚ.J/E:șdTHȘȚTEȘȚJLȘ.NYEȘF.
Sistemul-limbic.pptMMMLLLȘDȘETJȘEțjȚețjȚEUJȚLEȚ.J/E:șdTHȘȚTEȘȚJLȘ.NYEȘF.
 
Raport proiect transnațional România-Moldova
Raport proiect transnațional România-MoldovaRaport proiect transnațional România-Moldova
Raport proiect transnațional România-Moldova
 
Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”
Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”
Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”
 
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
 
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin NadejdaRaport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
 
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
 
Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,
 
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptxRaport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
 
Marea Egee prezentare descriere fauna geografie
Marea Egee prezentare descriere fauna geografieMarea Egee prezentare descriere fauna geografie
Marea Egee prezentare descriere fauna geografie
 
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptxRaport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
 
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaveriiproiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
 

Romanitatearomanilor7

 • 1. ROMANITATEA ROMÂNILOR ÎN VIZIUNEA ISTORICILOR. Test 7 – 2008 I. MARCAŢI LITERA CORESPUNZĂTOARE RĂSPUNSULUI PE CARE ÎL CONSIDERAŢI CORECT: 1. În argumentarea tezei că românii s-ar fi format ca popor la sud de fluviu, Roesler invocă existenţa unor asemănări lexicale între limba română şi: a) macedoneană; b) albaneză; c) tracă; d) bulgară. 2. Orientare ideologică pentru care este caracteristică supraevaluarea importanţei elementului dac în etnogeneza românească: a) extrema dreaptă; b) Şcoala Ardeleană; c) extrema stângă; d) iredentismul. 3. Important filolog din perioada interbelică, în a cărui operă principală, „Istoria limbii române”, este abordată, printre altele, chestiunea etnogenezei româneşti: a) Nicolae Iorga; b) C.A. Rosetti ; c) Alexandru Rosetti; d) Gheorghe Brătianu. 4. Autorul lucrării „O enigmă şi un miracol istoric: poporul român”: a) A.D. Xenopol; b) Gr. Tocilescu; c) Gheorghe Brătianu; d) Vasile Pârvan. 5. Împărat roman în timpul căruia, potrivit lui Szamaskösy, urmaşii coloniştilor romani din Dacia ar fi fost strămutaţi la sud de Dunăre : a) Aurelian; b) Gallienus; c) Hadrian; d) Domiţian. 6. Cele mai multe argumente invocate de A.D. Xenopol şi D. Onciul în sprijinul continuităţii daco-romane sunt de ordin: a) arheologic; b) epigrafic; c) lingvistic; d) logic. 7. Prima lucrare în care Robert Roesler abordează chestiunea etnogenezei româneşti: a) Dacien und Römanen; b) Romanische Studien; c) Istoria dacilor transalpini; d) Getica. 8. Factor al romanizării care concentrează toate aspectele esenţiale ale civilizaţiei romane: a) viaţa economică; b) veteranii; c) oraşul; d) normele juridice. 9. Factor de potenţare a legăturii autohtonilor nord-dunăreni cu lumea romană şi romano-bizantină: a) marile migraţii; b) stăpânirea romană a malului drept al Dunării; c) retragerea aureliană; d) reinstaurarea durabilă a stăpânirii romane la nord de Dunăre. 10. Eveniment contemporan de mare importanţă, care lipseşte de valoare politică argumentul întâietăţii istorice în disputa asupra etnogenezei româneşti: a) aderarea Ungariei, României şi Bulgariei la U.E.; b) destrămarea Uniunii Sovietice; c) căderea regimurilor comuniste; d) recrudescenţa naţionalismului în Europa de Est. II. ANALIZAŢI CELE DOUĂ ENUNŢURI ŞI MARCAŢI CU: a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate, dar nu există legătură cauzală între ele; c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea este fals; d) dacă primul enunţ este fals, iar al doilea este adevărat. 11. Burebista realizează cea dintâi unificare politică a geto-dacilor în ultimul secol al erei precreştine; el reuneşte sub autoritatea sa teritoriile dintre Munţii Haemus, Carpaţii Păduroşi, Dunărea Mijlocie, gurile Bugului şi litoralul vestic al Pontului Euxin. 12. Procesul de romanizare lingvistică şi culturală din secolele II-III d.Hr., când o mare parte a României actuale era inclusă în Imperiul Roman, a avut o intensitate deosebită;limbalatinăapătrunsrapidînzoneleurbane,darşilasate,înviaţacomunităţiloragricolecareocupauceamaimareparteateritoriului. 13. Anterior lui Ioan Kynnamos, existenţa unei populaţii de origine romanică la nordul Dunării este confirmată şi de Cronica notarului anonim al regelui Ungariei Bela al III-lea; romanitatea românilor a fost recunoscută şi de cronicarul ungur Simon de Keza. 14. Citând izvoare latine târzii, Robert Roesler a susţinut că dacii ar fi fost exterminaţi în războaiele cu romanii; în limba română, majoritatea denumirilor râurilor importante aparţin stratului traco-dacic. 15. Latinitatea limbii vorbite de autohtonii din spaţiul carpato-danubiano-pontic a fost recunoscută de timpuriu de popoarele vecine; neamurile germanice i-au numit w(a)lach, termen de la care derivă etnonimele vlah, olah, blach, valah etc. 16. Istoricii şi lingviştii români din secolul al XIX-lea au adunat un mare număr de dovezi referitoare la continuitatea populaţiei romanizate pe teritoriul fostelor provincii Dacia şi Moesia; la nivelul reprezentărilor identitare comune, un rol important în întărirea conştiinţei romanităţii poporului român l-a avut înlocuirea alfabetului chirilic cu cel latin. 17. După abandonarea Daciei de către Aurelian, romanitatea nord-dunăreană a păstrat o legătură permanentă, atât economică cât şi spirituală, cu romanitatea sud-dunăreană; în secolul IV, creştinismul a pătruns masiv la nord de Dunăre, având un rol important în păstrarea romanităţii şi desăvârşirea etnogenezei româneşti.
 • 2. 18. La data retragerii aureliene romanitatea triumfase, constituindu-se în premisă esenţială a etnogenezei româneşti; romanicii nord-dunăreni, după retragerea aureliană, păstrează legăturile comerciale dar şi pe cele spirituale cu romanicii sud-dunăreni. 19. În primul secol al erei creştine se consumă episodul dispariţiei regatului dac independent; în următoarele două secole, Dacia este organizată ca provincie imperială romană. 20. Transformarea României într-un stat-satelit al Uniunii Sovietice a influenţat dramatic întregul context istoriografic; teoriile staliniste, denunţând caracterul „imperialist” al stăpânirii sclavagiste romane, absolutizau tradiţia traco-getică şi rolul elementului autohton în etnogeneza românească. III. MARCAŢI LITERA CORESPUNZĂTOARE ORDINII CRONOLOGICE PE CARE O CONSIDERAŢI CORECTĂ: 21. A. La Brateiu, în judeţul Sibiu, este atestată o comunitate de origine romanică. B. Reinstaurarea temporară a administraţiei imperiale la nord de Dunăre de către Justinian. C. Formarea adstratului slav al limbii române. a) ACB; b) BAC; c) BCA; d) ABC. 22. A. Umaniştii italieni introduc ideea romanităţii românilor în circuitul ştiinţific european. B. Stolnicul Constantin Cantacuzino scrie istoria Ţării Româneşti. C. Nicolaus Olahus susţine primul unitatea de neam, limbă, obiceiuri şi religie a românilor. a) ACB; b) CBA; c) ABC; d) BAC. 23. A. Pătrunderea primelor elemente de civilizaţie romană în spaţiul locuit de daco-geţi. B. Prima unificare politică a geto-dacilor C. Civilizaţia geto-dacă este influenţată de celţi. a) ACB; b) BAC; c) CBA; d) CAB. 24. A. Armata şi administraţia romană realizează opera de romanizare oficială a Daciei. B. Desăvârşirea romanizării teritoriilor din stânga Dunării. C. Împăratul Traian transformă o parte a Daciei în provincie romană. a) ACB; b) ABC; c) CAB; d) CBA. 25. A. Încheierea pactului dualist austro-ungar. B. Sulzer lansează „teoria imigraţionistă”. C. La Viena, Robert Roesler publică lucrarea Studii româneşti. a) ACB; b) BAC; c) ABC; d) BCA. 26. A. În Imperiul Roman sunt interzise cultele păgâne. B. Diocleţian organizează provincia Scythia Minor în Dobrogea. C. Pentru a evita persecuţiile imperiale, creştinii apelează la simboluri din mitologia greco-romană. a) CBA; b) ABC; c) CAB; d) BCA. 27. A. Se încheie asimilarea slavilor de către autohtonii nord-dunăreni. B. Căderea limesului danubian permite stabilirea masivă a slavilor la sud de Dunăre. C. Primele contacte ale romanicilor nord-dunăreni cu slavii. a) ABC; b) BAC; c) CBA; d) BCA. 28. A. În provincia Dacia se produce fenomenul cunoscut sub numele de interpretatio romana. B. În provincia Dacia sunt aduşi colonişti din toată lumea romană. C. Monumentele funerare cu însemne paleocreştine de la Potaissa, Apulum, Micia şi Căşeiu. a) CAB; b) BAC; c) ABC; d) BCA. 29. A. În stânga Dunării sunt ridicate primele basilici creştine. B. Justinian restabileşte temporar autoritatea imperială romană la nord de Dunăre. C. Stela funerară de la Căşeiu atestă existenţa unei comunităţi creştine în stânga Dunării. a) ABC; b) CAB; c) BAC; d) CBA. 30. A. Abandonarea Daciei de către autorităţile romane. B. Creştinarea masivă a daco-romanilor. C. Începe ultima etapă a romanizării în stânga Dunării. a) ACB; b) ABC; c) BAC; d) CAB. 2