SlideShare a Scribd company logo
ROMANITATEA ROMÂNILOR TEST 9 2008
I. MARCAŢI LITERA CORESPUNZĂTOARE RĂSPUNSULUI PE CARE ÎL CONSIDERAŢI CORECT:
1. Prin conceptul de romanitatea românilor se înţelege:
a) procesul de romanizare; b) descendenţa romană; c) generalizarea romanizării; d) un proces etno-lingvistic.
2. Ansamblu de idei care explică desfăşurarea unor evenimente şi procese istorice:
a) teorie imigraţionistă; b) tradiţie istorică; c) teoria descălecatului; d) teorie istoriografică.
3. Lucrare din secolul al VII-lea care conţine referinţe la elementul romanic distinct existent la nord de Dunăre:
a) Cronica lui Nestor; b) Cronica lui Anonymus; c) Tratatul militar Strategikon; d) Cronica lui Simon de Keza.
4. Sintagma „de la Râm ne tragem” este exprimată în lucrarea:
a) Hungaria; b) De neamul moldovenilor; c) Letopiseţul Ţării Moldovei; d) Istoria Ţării Româneşti.
5. Şcoala Ardeleană este creatoarea teoriei:
a) puriste; b) imigraţioniste; c) migraţioniste; d) autohtoniste.
6. Teoria lui Roesler are un caracter:
a) ştiinţific; b) politic; c) cultural; d) economic.
7. În perioada secolelor IX-XI, forma specifică de viaţă românească a fost:
a) obştea teritorială; b) tribul; c) ginta; d) jupanatul.
8. Izvor istoric scris care menţionează „Ţara Balak”:
a) Cronica lui Nestor; b) Geografia armeană a lui Chorenati; c) Cronica lui Ioan de Târnave; d) Cronica lui Anonymus.
9. Autonomiile rurale au fost denumite romanii populare sau democraţii săteşti de către:
a) Nicolae Iorga; b) A.D. Xenopol; c) Gheorghe Brătianu; d) Dimitrie Onciul.
10. Primul istoric român care ia poziţie împotriva teoriei roesleriene:
a) Vasile Pârvan; b) Gheorghe Brătianu; c) Nicolae Iorga; d) Bogdan P. Haşdeu.
II. ANALIZAŢI CONŢINUTUL CELOR DOUĂ ENUNŢURI ŞI MARCAŢI CU:
a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate, dar nu există legătură cauzală între ele
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea este fals
d) dacă primul enunţ este fals, iar al doilea este adevărat
11. Primii cronicari care au afirmat originea latină a românilor au fost de origine bizantină, slavă şi maghiară; dintre cărturarii români, Nicolaus
Olahus este primul care susţine autohtonia şi latinitatea românilor.
12. Teoria puristă neagă rolul dacilor în etnogeneză; în formularea lui Roesler, teoria imigraţionistă neagă continuitatea latinităţii nord-dunărene
după retragerea aureliană.
13. În a doua jumătate a secolului al XIV-lea este iniţiată expansiunea otomană în Balcani; umaniştii italieni ai Renaşterii s-au interesat de istoria românilor,
afirmând latinitatea originii acestora.
14. Într-o lucrare publicată în 1593, umanistul maghiar Istvan Szamaskösy susţinea că românii sunt urmaşii coloniştilor romani; în secolul al XVIII-
lea, chestiunea etnogenezei româneşti se transformă într-o problemă politică.
15. În 1871, Robert Roesler publică lucrarea Studii româneşti, în care susţinea că poporul şi limba română s-ar fi format la sud de Dunăre; în lucrarea sa
Teoria lui Roesler, publicată în 1884, A.D. Xenopol infirmă argumentele istoricului german, afirmând continuitatea daco-romană la nord de Dunăre.
16. Supplex Libellus Valachorum a fost opera iluminismului Şcolii Ardelene; acest document avea la bază un program fixat încă din prima jumătate
a secolului al XVII-lea.
17. Către finele secolului al XVIII-lea, mişcarea pentru emancipare naţională în Transilvania se intensifică; în 1791 este adoptat Supplex Libellus
Valachorum, programul politic modern al românilor ardeleni.
18. În manualul de istorie publicat în 1947 Mihai Roller neagă romanitatea românilor, accentuând caracterul slav al poporului român; după 1945
începe procesul de stalinizare a României, ţara noastră intrând în sfera de influenţă sovietică.
19. În lucrarea O enigmă şi un miracol istoric, poporul român, istoricul Gheorghe Brătianu întemeiază pe fapte istorice teoria continuităţii româneşti în
spaţiul carpato-danubiano-pontic; printre autorii străini care au susţinut teza continuităţii daco-romane se numără Huszti Andras şi I.C. Eder.
20. Ideea originii romane a românilor este afirmată în izvoarele externe începând cu a doua jumătate a secolului al XIV-lea; interesul savanţilor
străini pentru istoria românilor se explică, în primul rând, prin rolul jucat de români în cruciadele târzii.
III. MARCAŢI LITERA CORESPUNZĂTOARE ORDINII CRONOLOGICE PE CARE O CONSIDERAŢI CORECTĂ:
21. A. Împăratulbizantin Constantin alVII-lea Porfirogenetulutilizeazătermenul deromani pentruautohtoniinord-dunăreni.
B. Geografia armeană a lui Moise Chorenati aminteşte „ţara Balak – Valahia”.
C. Notarul Anonymus afirmă că, la sosirea lor în Pannonia, ungurii i-au găsit pe „blachi, adică păstorii romanilor”.
a) BAC; b) ACB; c) ABC; d) CBA.
22. A. La Brateiu, Poian şi Alba Iulia sunt atestate obiecte aparţinând autohtonilor romanici nord-dunăreni.
B. Simon de Keza nota că „vlahii, care au fost păstorii şi agricultorii romanilor” au rămas de bunăvoie în Pannonia.
C. În Sfaturile şi povestirile lui Kekaumenos sunt menţionaţi vlahii care trăiau în apropierea Dunării şi pe Sava (Saos).
a) ACB; b) ABC; c) BAC; d) CAB.
23. A. Cronica turcă Ogüzname scrie despre o ţară a valahilor (Ulak-ili).
B. În tratatul Podoaba istoriilor, geograful persan Gardizi îi aşează pe români între Dunăre şi un „munte mare”.
C. În tratatul militar Strategikon, Mauricius oferă prima menţiune documentară despre identitatea etnică a românilor.
a) ACB; b) BCA; c) CAB; d) CBA.
24. A. Poggio Bracciolini este unul dintre primii umanişti italieni care afirmă originea romană a românilor.
B. Francesco della Valle îşi bazează afirmaţiile despre romanitatea românilor pe cunoaşterea directă a acestora.
C. Filippo Buonaccorsi, consilier la curtea iagellonă, afirmă „descendenţa românilor din colonişti romani”.
a) ABC; b) ACB; c) CBA; d) BCA.
25. A. Odată cu lupta antiotomană a Ţărilor Române, creşte interesul umaniştilor europeni faţă de originea şi istoria românilor.
B. Antonio Bonfini îşi exprima admiraţia pentru modul cum a supravieţuit „vechea limbă a Romei printre români”.
C. Anton Verancsics, primat al Ungariei, confirmă în opera sa existenţa unei conştiinţe a descendenţei latine a românilor.
a) ABC; b) BCA; c) ACB; d) BAC.
26. A. Învăţatul sas Michael Lebrecht afirmă că românii, ca urmaşi ai romanilor, sunt „cei mai vechi locuitori ai acestei regiuni”.
B. În Hronicul vechimei a româno-moldo-vlahilor, Dimitrie Cantemir afirmă ideea latinităţii românilor.
C. Apogeul culturii medievale româneşti scrise (apariţia primelor cronici în limba română).
a) ABC; b) CBA; c) ACB; d) BCA.
27. A. Netemeinicia afirmaţiilor lui Sulzer este demonstrată de Gheorghe Şincai, în Hronica românilor şi a mai multor neamuri.
B. Nicolaus Olahus este primul care susţine unitatea de neam, limbă, obiceiuri şi religie a românilor.
C. Istoricii şi lingviştii români demonstrează şubrezenia argumentelor imigraţioniste.
a) ABC; b) CAB; c) BAC; d) BCA.
28. A. Este redactat Supplex Libellus Valachorum.
B. Unirea cu Roma a unei părţi a clerului şi a românilor ortodocşi din Transilvania.
C. Apare lucrarea lui Franz Joseph Sulzer, Istoria dacilor transalpini.
a) ACB; b) ABC; c) CAB; d) BCA.
29. A. Spaţiul danubiano-pontic este integrat în Imperiul Roman.
B. Burebista realizează prima unificare a triburilor geto-dace.
C. Au loc marile migraţii.
a) CBA; b) BCA; c) CAB; d) BAC.
30. A. Filippo Buonaccorsi află despre „descendenţa românilor din colonişti romani”.
B. Francesco della Valle îşi baza afirmaţiile despre romanitatea românilor pe cunoaşterea directă a acestora.
C. În corespondenţa dintre Ioniţă cel Frumos şi Papa Inocenţiu al III-lea este afirmată ideea romanităţii românilor.
a) ACB; b) CAB; c) BCA; d) CBA.

More Related Content

What's hot

Romanitatearomanilor11
Romanitatearomanilor11Romanitatearomanilor11
Romanitatearomanilor11
Roxana Arhire
 
Romanitatearomanilor2
Romanitatearomanilor2Romanitatearomanilor2
Romanitatearomanilor2
Roxana Arhire
 
Romanitatearomanilor8
Romanitatearomanilor8Romanitatearomanilor8
Romanitatearomanilor8
Roxana Arhire
 
Romanitatearomanilor3
Romanitatearomanilor3Romanitatearomanilor3
Romanitatearomanilor3
Roxana Arhire
 
Sinteza istorie-clasa-a-xii-a-bacalaureat 2011-2012
Sinteza istorie-clasa-a-xii-a-bacalaureat 2011-2012Sinteza istorie-clasa-a-xii-a-bacalaureat 2011-2012
Sinteza istorie-clasa-a-xii-a-bacalaureat 2011-2012
Roxana Arhire
 
Istorie sinteze (1)
Istorie sinteze (1)Istorie sinteze (1)
Istorie sinteze (1)Tamas Ioan
 
Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc
Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românescAutonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc
Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc
Stănescu Cătălin
 
Adolf armbruster romanitatea-romanilor
Adolf armbruster romanitatea-romanilorAdolf armbruster romanitatea-romanilor
Adolf armbruster romanitatea-romanilorHonciuc Bogdan
 
Ioan-Aurel Pop - Istoria Transilvaniei Medievale
Ioan-Aurel Pop - Istoria Transilvaniei MedievaleIoan-Aurel Pop - Istoria Transilvaniei Medievale
Ioan-Aurel Pop - Istoria Transilvaniei Medievale
FrescatiStory
 
Ioan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIV
Ioan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIVIoan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIV
Ioan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIV
FrescatiStory
 
Tezaurul român de la Moscova - Mihai Gr. Romaşcanu
Tezaurul român de la Moscova - Mihai Gr. RomaşcanuTezaurul român de la Moscova - Mihai Gr. Romaşcanu
Tezaurul român de la Moscova - Mihai Gr. Romaşcanugruianul
 
Statul medieval si institutiile sale
Statul medieval si institutiile saleStatul medieval si institutiile sale
Statul medieval si institutiile sale
simonachihaia
 
Catalogul documentelor Tarii Romanesti (1657 1659)
Catalogul documentelor Tarii Romanesti (1657 1659)Catalogul documentelor Tarii Romanesti (1657 1659)
Catalogul documentelor Tarii Romanesti (1657 1659)gruianul
 
Istorie BAC (2)
Istorie BAC (2)Istorie BAC (2)
Istorie BAC (2)
Andrei Florescu
 
Dinu C. Giurescu, Ţara Românească în secolele XIV şi XV (1973)
Dinu C. Giurescu, Ţara Românească în secolele XIV şi XV (1973)Dinu C. Giurescu, Ţara Românească în secolele XIV şi XV (1973)
Dinu C. Giurescu, Ţara Românească în secolele XIV şi XV (1973)gruianul
 
Statul si politica_autonomii_locale
Statul si politica_autonomii_localeStatul si politica_autonomii_locale
Statul si politica_autonomii_localesimonachihaia
 
8974611 civilizatia-romana-vol-1
8974611 civilizatia-romana-vol-18974611 civilizatia-romana-vol-1
8974611 civilizatia-romana-vol-1Bogdan Miulescu
 
Autonomii locale si institutii centrale
Autonomii locale si institutii centraleAutonomii locale si institutii centrale
Autonomii locale si institutii centrale
Ionut Defta
 
Contribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. Panaitescu
Contribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. PanaitescuContribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. Panaitescu
Contribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. Panaitescugruianul
 

What's hot (20)

Romanitatearomanilor11
Romanitatearomanilor11Romanitatearomanilor11
Romanitatearomanilor11
 
Romanitatearomanilor2
Romanitatearomanilor2Romanitatearomanilor2
Romanitatearomanilor2
 
Romanitatearomanilor8
Romanitatearomanilor8Romanitatearomanilor8
Romanitatearomanilor8
 
Romanitatearomanilor3
Romanitatearomanilor3Romanitatearomanilor3
Romanitatearomanilor3
 
Sinteza istorie-clasa-a-xii-a-bacalaureat 2011-2012
Sinteza istorie-clasa-a-xii-a-bacalaureat 2011-2012Sinteza istorie-clasa-a-xii-a-bacalaureat 2011-2012
Sinteza istorie-clasa-a-xii-a-bacalaureat 2011-2012
 
Istorie sinteze (1)
Istorie sinteze (1)Istorie sinteze (1)
Istorie sinteze (1)
 
Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc
Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românescAutonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc
Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc
 
Adolf armbruster romanitatea-romanilor
Adolf armbruster romanitatea-romanilorAdolf armbruster romanitatea-romanilor
Adolf armbruster romanitatea-romanilor
 
Ioan-Aurel Pop - Istoria Transilvaniei Medievale
Ioan-Aurel Pop - Istoria Transilvaniei MedievaleIoan-Aurel Pop - Istoria Transilvaniei Medievale
Ioan-Aurel Pop - Istoria Transilvaniei Medievale
 
Ioan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIV
Ioan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIVIoan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIV
Ioan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIV
 
Ist. m. a rom.
Ist. m. a rom.Ist. m. a rom.
Ist. m. a rom.
 
Tezaurul român de la Moscova - Mihai Gr. Romaşcanu
Tezaurul român de la Moscova - Mihai Gr. RomaşcanuTezaurul român de la Moscova - Mihai Gr. Romaşcanu
Tezaurul român de la Moscova - Mihai Gr. Romaşcanu
 
Statul medieval si institutiile sale
Statul medieval si institutiile saleStatul medieval si institutiile sale
Statul medieval si institutiile sale
 
Catalogul documentelor Tarii Romanesti (1657 1659)
Catalogul documentelor Tarii Romanesti (1657 1659)Catalogul documentelor Tarii Romanesti (1657 1659)
Catalogul documentelor Tarii Romanesti (1657 1659)
 
Istorie BAC (2)
Istorie BAC (2)Istorie BAC (2)
Istorie BAC (2)
 
Dinu C. Giurescu, Ţara Românească în secolele XIV şi XV (1973)
Dinu C. Giurescu, Ţara Românească în secolele XIV şi XV (1973)Dinu C. Giurescu, Ţara Românească în secolele XIV şi XV (1973)
Dinu C. Giurescu, Ţara Românească în secolele XIV şi XV (1973)
 
Statul si politica_autonomii_locale
Statul si politica_autonomii_localeStatul si politica_autonomii_locale
Statul si politica_autonomii_locale
 
8974611 civilizatia-romana-vol-1
8974611 civilizatia-romana-vol-18974611 civilizatia-romana-vol-1
8974611 civilizatia-romana-vol-1
 
Autonomii locale si institutii centrale
Autonomii locale si institutii centraleAutonomii locale si institutii centrale
Autonomii locale si institutii centrale
 
Contribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. Panaitescu
Contribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. PanaitescuContribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. Panaitescu
Contribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. Panaitescu
 

Similar to Romanitatearomanilor9

Pr. e.babus aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizant
Pr. e.babus  aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizantPr. e.babus  aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizant
Pr. e.babus aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizantSima Sorin
 
Cronicarii moldoveni
Cronicarii moldoveniCronicarii moldoveni
Cronicarii moldoveni
Danga Nicoleta
 
B.p.maleon, i.toderascu istoria bizantului
B.p.maleon, i.toderascu istoria bizantuluiB.p.maleon, i.toderascu istoria bizantului
B.p.maleon, i.toderascu istoria bizantului
lucianivascu3
 
Armenii din nord vestul Transilvaniei
Armenii din nord vestul TransilvanieiArmenii din nord vestul Transilvaniei
Armenii din nord vestul TransilvanieiMircea Tivadar
 
Gheorghe Popa-Lisseanu - Originea secuilor si secuizarea romanilor
Gheorghe Popa-Lisseanu - Originea secuilor si secuizarea romanilorGheorghe Popa-Lisseanu - Originea secuilor si secuizarea romanilor
Gheorghe Popa-Lisseanu - Originea secuilor si secuizarea romanilor
FrescatiStory
 
Importanta marilor cronicari romani
Importanta marilor cronicari romaniImportanta marilor cronicari romani
Importanta marilor cronicari romanichrysss22
 
Studiu De Caz Ii Ic.
Studiu De Caz Ii Ic.Studiu De Caz Ii Ic.
Studiu De Caz Ii Ic.guest7a6dd
 
Calendar cultural 4 septembrie
Calendar cultural 4 septembrieCalendar cultural 4 septembrie
Calendar cultural 4 septembrie
Ioan M.
 
formarea_constiintei_istorice.pptx
formarea_constiintei_istorice.pptxformarea_constiintei_istorice.pptx
formarea_constiintei_istorice.pptx
IcaMone
 
Proiect Formarea Constiintei Istorice
Proiect Formarea Constiintei IstoriceProiect Formarea Constiintei Istorice
Proiect Formarea Constiintei Istorice
Angesha
 
Studiu De Caz Romana 4 Rolul Literaturii In Perioada Pasoptista
Studiu De Caz Romana 4 Rolul Literaturii In Perioada PasoptistaStudiu De Caz Romana 4 Rolul Literaturii In Perioada Pasoptista
Studiu De Caz Romana 4 Rolul Literaturii In Perioada Pasoptista
Angesha
 
Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02
Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02
Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02
Angesha
 
Formarea constiintei istorice
Formarea constiintei istoriceFormarea constiintei istorice
Formarea constiintei istorice
Hotea Ciprian
 
Studiudecazromana4 rolulliteraturiiinperioadapasoptista-091221065512-phpapp02
Studiudecazromana4 rolulliteraturiiinperioadapasoptista-091221065512-phpapp02Studiudecazromana4 rolulliteraturiiinperioadapasoptista-091221065512-phpapp02
Studiudecazromana4 rolulliteraturiiinperioadapasoptista-091221065512-phpapp02mariana4321
 
Românii transilvăneni în percepţia unui călător englez la 1860
Românii transilvăneni în percepţia unui călător englez la 1860Românii transilvăneni în percepţia unui călător englez la 1860
Românii transilvăneni în percepţia unui călător englez la 1860
LucianDronca
 

Similar to Romanitatearomanilor9 (20)

Studiu de caz 2
Studiu de caz 2Studiu de caz 2
Studiu de caz 2
 
Pr. e.babus aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizant
Pr. e.babus  aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizantPr. e.babus  aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizant
Pr. e.babus aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizant
 
Cronicarii moldoveni
Cronicarii moldoveniCronicarii moldoveni
Cronicarii moldoveni
 
B.p.maleon, i.toderascu istoria bizantului
B.p.maleon, i.toderascu istoria bizantuluiB.p.maleon, i.toderascu istoria bizantului
B.p.maleon, i.toderascu istoria bizantului
 
Armenii din nord vestul Transilvaniei
Armenii din nord vestul TransilvanieiArmenii din nord vestul Transilvaniei
Armenii din nord vestul Transilvaniei
 
Gheorghe Popa-Lisseanu - Originea secuilor si secuizarea romanilor
Gheorghe Popa-Lisseanu - Originea secuilor si secuizarea romanilorGheorghe Popa-Lisseanu - Originea secuilor si secuizarea romanilor
Gheorghe Popa-Lisseanu - Originea secuilor si secuizarea romanilor
 
Importanta marilor cronicari romani
Importanta marilor cronicari romaniImportanta marilor cronicari romani
Importanta marilor cronicari romani
 
Studiu De Caz Ii Ic.
Studiu De Caz Ii Ic.Studiu De Caz Ii Ic.
Studiu De Caz Ii Ic.
 
Calendar cultural 4 septembrie
Calendar cultural 4 septembrieCalendar cultural 4 septembrie
Calendar cultural 4 septembrie
 
formarea_constiintei_istorice.pptx
formarea_constiintei_istorice.pptxformarea_constiintei_istorice.pptx
formarea_constiintei_istorice.pptx
 
Proiect Formarea Constiintei Istorice
Proiect Formarea Constiintei IstoriceProiect Formarea Constiintei Istorice
Proiect Formarea Constiintei Istorice
 
Revista școlii 21
Revista școlii 21Revista școlii 21
Revista școlii 21
 
Revista școlii 21
Revista școlii 21Revista școlii 21
Revista școlii 21
 
Studiu De Caz Romana 4 Rolul Literaturii In Perioada Pasoptista
Studiu De Caz Romana 4 Rolul Literaturii In Perioada PasoptistaStudiu De Caz Romana 4 Rolul Literaturii In Perioada Pasoptista
Studiu De Caz Romana 4 Rolul Literaturii In Perioada Pasoptista
 
Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02
Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02
Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02
 
Holocaust
Holocaust Holocaust
Holocaust
 
Formarea constiintei istorice
Formarea constiintei istoriceFormarea constiintei istorice
Formarea constiintei istorice
 
Studiudecazromana4 rolulliteraturiiinperioadapasoptista-091221065512-phpapp02
Studiudecazromana4 rolulliteraturiiinperioadapasoptista-091221065512-phpapp02Studiudecazromana4 rolulliteraturiiinperioadapasoptista-091221065512-phpapp02
Studiudecazromana4 rolulliteraturiiinperioadapasoptista-091221065512-phpapp02
 
Românii transilvăneni în percepţia unui călător englez la 1860
Românii transilvăneni în percepţia unui călător englez la 1860Românii transilvăneni în percepţia unui călător englez la 1860
Românii transilvăneni în percepţia unui călător englez la 1860
 
Dobrogea mozaic etnic
Dobrogea mozaic etnicDobrogea mozaic etnic
Dobrogea mozaic etnic
 

Recently uploaded

Scriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptx
Scriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptxScriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptx
Scriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptx
LAURA524699
 
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
PaisCarmen
 
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
AndreeaChelaru7
 
PROIECT EDUCAŢIONAL TRANSFRONTALIER ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA.pptx
PROIECT EDUCAŢIONAL TRANSFRONTALIER ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA.pptxPROIECT EDUCAŢIONAL TRANSFRONTALIER ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA.pptx
PROIECT EDUCAŢIONAL TRANSFRONTALIER ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA.pptx
MaryLicaciu
 
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptxProiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
AlexandrinaCn
 
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptxProiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
puriceana2
 
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptxRaport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
OlgaCasareci
 
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptxRaport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
nadiusha12345
 
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
CarmenAmoraritei
 
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
DusikaLevinta1
 
Proiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptx
Proiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptxProiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptx
Proiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptx
NataliaPachevici
 
Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,
OlgaFalca
 
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore VieruRomânismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
inachirilov
 
valori culturale necesare la ex 9 pentru en
valori culturale necesare la ex 9 pentru envalori culturale necesare la ex 9 pentru en
valori culturale necesare la ex 9 pentru en
PopescuAnaMaria10
 
Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..
Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..
Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..
AngelaButnaru1
 
Raport proiect transnațional România-Moldova
Raport proiect transnațional România-MoldovaRaport proiect transnațional România-Moldova
Raport proiect transnațional România-Moldova
nadiusha12345
 
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaveriiproiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
auraortacu
 
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin NadejdaRaport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
NadejdaTrohin1
 

Recently uploaded (18)

Scriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptx
Scriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptxScriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptx
Scriitori de pe ambele maluri ale Prutului.pptx
 
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
 
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
 
PROIECT EDUCAŢIONAL TRANSFRONTALIER ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA.pptx
PROIECT EDUCAŢIONAL TRANSFRONTALIER ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA.pptxPROIECT EDUCAŢIONAL TRANSFRONTALIER ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA.pptx
PROIECT EDUCAŢIONAL TRANSFRONTALIER ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA.pptx
 
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptxProiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
 
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptxProiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
 
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptxRaport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
 
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptxRaport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
 
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
 
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
 
Proiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptx
Proiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptxProiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptx
Proiect transfrontalier Natalia Pașchevici.pptx
 
Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,
 
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore VieruRomânismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
 
valori culturale necesare la ex 9 pentru en
valori culturale necesare la ex 9 pentru envalori culturale necesare la ex 9 pentru en
valori culturale necesare la ex 9 pentru en
 
Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..
Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..
Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..
 
Raport proiect transnațional România-Moldova
Raport proiect transnațional România-MoldovaRaport proiect transnațional România-Moldova
Raport proiect transnațional România-Moldova
 
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaveriiproiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
 
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin NadejdaRaport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
 

Romanitatearomanilor9

 • 1. ROMANITATEA ROMÂNILOR TEST 9 2008 I. MARCAŢI LITERA CORESPUNZĂTOARE RĂSPUNSULUI PE CARE ÎL CONSIDERAŢI CORECT: 1. Prin conceptul de romanitatea românilor se înţelege: a) procesul de romanizare; b) descendenţa romană; c) generalizarea romanizării; d) un proces etno-lingvistic. 2. Ansamblu de idei care explică desfăşurarea unor evenimente şi procese istorice: a) teorie imigraţionistă; b) tradiţie istorică; c) teoria descălecatului; d) teorie istoriografică. 3. Lucrare din secolul al VII-lea care conţine referinţe la elementul romanic distinct existent la nord de Dunăre: a) Cronica lui Nestor; b) Cronica lui Anonymus; c) Tratatul militar Strategikon; d) Cronica lui Simon de Keza. 4. Sintagma „de la Râm ne tragem” este exprimată în lucrarea: a) Hungaria; b) De neamul moldovenilor; c) Letopiseţul Ţării Moldovei; d) Istoria Ţării Româneşti. 5. Şcoala Ardeleană este creatoarea teoriei: a) puriste; b) imigraţioniste; c) migraţioniste; d) autohtoniste. 6. Teoria lui Roesler are un caracter: a) ştiinţific; b) politic; c) cultural; d) economic. 7. În perioada secolelor IX-XI, forma specifică de viaţă românească a fost: a) obştea teritorială; b) tribul; c) ginta; d) jupanatul. 8. Izvor istoric scris care menţionează „Ţara Balak”: a) Cronica lui Nestor; b) Geografia armeană a lui Chorenati; c) Cronica lui Ioan de Târnave; d) Cronica lui Anonymus. 9. Autonomiile rurale au fost denumite romanii populare sau democraţii săteşti de către: a) Nicolae Iorga; b) A.D. Xenopol; c) Gheorghe Brătianu; d) Dimitrie Onciul. 10. Primul istoric român care ia poziţie împotriva teoriei roesleriene: a) Vasile Pârvan; b) Gheorghe Brătianu; c) Nicolae Iorga; d) Bogdan P. Haşdeu. II. ANALIZAŢI CONŢINUTUL CELOR DOUĂ ENUNŢURI ŞI MARCAŢI CU: a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate, dar nu există legătură cauzală între ele c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea este fals d) dacă primul enunţ este fals, iar al doilea este adevărat 11. Primii cronicari care au afirmat originea latină a românilor au fost de origine bizantină, slavă şi maghiară; dintre cărturarii români, Nicolaus Olahus este primul care susţine autohtonia şi latinitatea românilor. 12. Teoria puristă neagă rolul dacilor în etnogeneză; în formularea lui Roesler, teoria imigraţionistă neagă continuitatea latinităţii nord-dunărene după retragerea aureliană. 13. În a doua jumătate a secolului al XIV-lea este iniţiată expansiunea otomană în Balcani; umaniştii italieni ai Renaşterii s-au interesat de istoria românilor, afirmând latinitatea originii acestora. 14. Într-o lucrare publicată în 1593, umanistul maghiar Istvan Szamaskösy susţinea că românii sunt urmaşii coloniştilor romani; în secolul al XVIII- lea, chestiunea etnogenezei româneşti se transformă într-o problemă politică. 15. În 1871, Robert Roesler publică lucrarea Studii româneşti, în care susţinea că poporul şi limba română s-ar fi format la sud de Dunăre; în lucrarea sa Teoria lui Roesler, publicată în 1884, A.D. Xenopol infirmă argumentele istoricului german, afirmând continuitatea daco-romană la nord de Dunăre. 16. Supplex Libellus Valachorum a fost opera iluminismului Şcolii Ardelene; acest document avea la bază un program fixat încă din prima jumătate a secolului al XVII-lea. 17. Către finele secolului al XVIII-lea, mişcarea pentru emancipare naţională în Transilvania se intensifică; în 1791 este adoptat Supplex Libellus Valachorum, programul politic modern al românilor ardeleni. 18. În manualul de istorie publicat în 1947 Mihai Roller neagă romanitatea românilor, accentuând caracterul slav al poporului român; după 1945 începe procesul de stalinizare a României, ţara noastră intrând în sfera de influenţă sovietică. 19. În lucrarea O enigmă şi un miracol istoric, poporul român, istoricul Gheorghe Brătianu întemeiază pe fapte istorice teoria continuităţii româneşti în spaţiul carpato-danubiano-pontic; printre autorii străini care au susţinut teza continuităţii daco-romane se numără Huszti Andras şi I.C. Eder. 20. Ideea originii romane a românilor este afirmată în izvoarele externe începând cu a doua jumătate a secolului al XIV-lea; interesul savanţilor străini pentru istoria românilor se explică, în primul rând, prin rolul jucat de români în cruciadele târzii.
 • 2. III. MARCAŢI LITERA CORESPUNZĂTOARE ORDINII CRONOLOGICE PE CARE O CONSIDERAŢI CORECTĂ: 21. A. Împăratulbizantin Constantin alVII-lea Porfirogenetulutilizeazătermenul deromani pentruautohtoniinord-dunăreni. B. Geografia armeană a lui Moise Chorenati aminteşte „ţara Balak – Valahia”. C. Notarul Anonymus afirmă că, la sosirea lor în Pannonia, ungurii i-au găsit pe „blachi, adică păstorii romanilor”. a) BAC; b) ACB; c) ABC; d) CBA. 22. A. La Brateiu, Poian şi Alba Iulia sunt atestate obiecte aparţinând autohtonilor romanici nord-dunăreni. B. Simon de Keza nota că „vlahii, care au fost păstorii şi agricultorii romanilor” au rămas de bunăvoie în Pannonia. C. În Sfaturile şi povestirile lui Kekaumenos sunt menţionaţi vlahii care trăiau în apropierea Dunării şi pe Sava (Saos). a) ACB; b) ABC; c) BAC; d) CAB. 23. A. Cronica turcă Ogüzname scrie despre o ţară a valahilor (Ulak-ili). B. În tratatul Podoaba istoriilor, geograful persan Gardizi îi aşează pe români între Dunăre şi un „munte mare”. C. În tratatul militar Strategikon, Mauricius oferă prima menţiune documentară despre identitatea etnică a românilor. a) ACB; b) BCA; c) CAB; d) CBA. 24. A. Poggio Bracciolini este unul dintre primii umanişti italieni care afirmă originea romană a românilor. B. Francesco della Valle îşi bazează afirmaţiile despre romanitatea românilor pe cunoaşterea directă a acestora. C. Filippo Buonaccorsi, consilier la curtea iagellonă, afirmă „descendenţa românilor din colonişti romani”. a) ABC; b) ACB; c) CBA; d) BCA. 25. A. Odată cu lupta antiotomană a Ţărilor Române, creşte interesul umaniştilor europeni faţă de originea şi istoria românilor. B. Antonio Bonfini îşi exprima admiraţia pentru modul cum a supravieţuit „vechea limbă a Romei printre români”. C. Anton Verancsics, primat al Ungariei, confirmă în opera sa existenţa unei conştiinţe a descendenţei latine a românilor. a) ABC; b) BCA; c) ACB; d) BAC. 26. A. Învăţatul sas Michael Lebrecht afirmă că românii, ca urmaşi ai romanilor, sunt „cei mai vechi locuitori ai acestei regiuni”. B. În Hronicul vechimei a româno-moldo-vlahilor, Dimitrie Cantemir afirmă ideea latinităţii românilor. C. Apogeul culturii medievale româneşti scrise (apariţia primelor cronici în limba română). a) ABC; b) CBA; c) ACB; d) BCA. 27. A. Netemeinicia afirmaţiilor lui Sulzer este demonstrată de Gheorghe Şincai, în Hronica românilor şi a mai multor neamuri. B. Nicolaus Olahus este primul care susţine unitatea de neam, limbă, obiceiuri şi religie a românilor. C. Istoricii şi lingviştii români demonstrează şubrezenia argumentelor imigraţioniste. a) ABC; b) CAB; c) BAC; d) BCA. 28. A. Este redactat Supplex Libellus Valachorum. B. Unirea cu Roma a unei părţi a clerului şi a românilor ortodocşi din Transilvania. C. Apare lucrarea lui Franz Joseph Sulzer, Istoria dacilor transalpini. a) ACB; b) ABC; c) CAB; d) BCA. 29. A. Spaţiul danubiano-pontic este integrat în Imperiul Roman. B. Burebista realizează prima unificare a triburilor geto-dace. C. Au loc marile migraţii. a) CBA; b) BCA; c) CAB; d) BAC. 30. A. Filippo Buonaccorsi află despre „descendenţa românilor din colonişti romani”. B. Francesco della Valle îşi baza afirmaţiile despre romanitatea românilor pe cunoaşterea directă a acestora. C. În corespondenţa dintre Ioniţă cel Frumos şi Papa Inocenţiu al III-lea este afirmată ideea romanităţii românilor. a) ACB; b) CAB; c) BCA; d) CBA.