SlideShare a Scribd company logo
ROMANITATEA ROMÂNILOR ÎN VIZIUNEA ISTORICILOR
Test 10 - 2009
I. MARCAŢI LITERA CORESPUNZĂTOARE RĂSPUNSULUI PE CARE ÎL CONSIDERAŢI CORECT:
1. Istoric maghiar care afirmă că nici o naţiune „...nu are o limbă atât de apropiată de aceea veche romană ca naţiunea valahilor”:
a) Benko Iozsef; b) Huszti Andras; c) Simon de Keza; d) Szamaskösy Istvan.
2. Cronicar potrivit căruia ungurii ar fi găsit în Pannonia slavi, bulgari şi „...blachi, adică păstorii romanilor...”:
a) loan Kynnamos; b) Constantin VII Porfirogenetul; c) Anonymus; d) Jan Laski.
3. Continuitatea dacilor după 106 d.Hr., precum şi unitatea şi continuitatea ulterioară a romanilor, este subliniată în lucrarea sa de către:
a) Stolnicul Cantacuzino; b)Grigore Ureche; c) Nicolaus Olahus; d) Miron Costin.
4. Primul cronicar care înscrie pe harta sa numele de „Dacia” pentru întreg teritoriul locuit de români:
a) Episcopul Jan Laski b) Grigore Ureche c) Stolnicul C. Cantacuzino d) Johannes Honterus
5. Prima teorie care sfidează părerea unanimă din cultura şi ştiinţa istorică europeană din sec. XVIII în privinţa „vechimii, originii şi continuităţii
românilor” îi aparţinea lui:
a) Benko Iozsef; b) Franz J. Sulzer; c) J. Troster; d) Huszti Andras.
6. Afirmă în lucrarea sa că, de la daco-romani, migratorii au deprins „...plăcerile lumii civilizate...”:
a) A. D. Xenopol; b) E. Gibbon; c) Paul J. Schafarik; d) J. Troster.
7. Istoric român care abordează argumentele contestatare invocate de R. Roesler doar prin apelul la autori creditaţi ştiinţific:
a) A.D. Xenopol; b) Vasile Pârvan; c) C. C. Giurescu; d) N. lorga.
8. Teoria „imigraţionistă” a fost reluată şi completată prin noi pseudo-argumente etno-demografice şi lingvistice de către:
a) I. C. Eder; b) I. C. Engel; c) Bolla Marton; d) Robert Roesler.
9. Ştiinţa românească a adus argumente şi dovezi inconstatabile privind latinitatea şi continuitatea românilor începând cu:
a) A. D. Xenopol; b) V. Pârvan; c) B.P. Haşdeu; d) N. lorga.
10. Ungurii intră in contact cu „vlahii”:
a) la trecerea Carpaţilor Păduroşi; b) în stepele nord-pontice; c) în Pannonia; d) în Transilvania.
II. ANALIZAŢI CELE DOUĂ ENUNŢURI ŞI MARCAŢI CU:
a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele;
b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate, dar nu există legătură cauzală între ele;
c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea este fals;
d) dacă primul enunţ este fals, iar al doilea este adevărat.
11. În Gesta Hunnorum et Hungarorum, cronicarul Simon de Keza afirma că aristocraţia urbană din Pannonia s-a refugiat în Italia, de frica regelui
Attila; agricultorii şi păstorii valahi, însă, au preferat vecinătatea hunilor stăpânirii imperiale.
12. „Supplex Libellus Valachorum” solicita împăratului Iosif II reintegrarea românilor în rândul naţionalităţilor privilegiate din Transilvania; documentul
aducea ca argumente vechimea, continuitatea, originea şi numărul românilor în provincie.
13. „Teoria” lui F. J. Sulzer a politizat problema continuităţii istorice din Transilvania; ea servea interesele Imperiului Habsburgic în provincie, bazate
pe colaborarea cu minorităţile privilegiate locale.
14. Substratul traco-dac al limbii române cuprinde un număr restrâns de cuvinte; limba latină, pătrunsă rapid în noile oraşe ale Daciei Romane, s-a
răspândit treptat şi în zonele rurale.
15. După „retragerea aureliană”, idiomul latin folosit în Dacia a evoluat separat de provinciile latinofone din sudul Dunării; el va înlocui definitiv vechea
limbă a localnicilor.
16. La daco-romani, creştinismul a avut o factură populară de orientare arianistă; el a fost un factor esenţial în procesul de romanizare.
17. Mişcarea de emancipare a românilor ardeleni afecta interesele austriece şi revendicările naţionale maghiare în provincie; în sec. XVIII, voievodatul
Transilvaniei ocupa un loc major în imaginarul politic şi istoric al maghiarilor.
18. Noua „Biserică Greco-Catolică” afecta ordinea tradiţională favorabilă naţiunilor privilegiate; acceptarea originii romane intră în contradicţie cu
condiţia de naţiune tolerată a românilor.
19. R. Roesler susţinea că Transilvania pustiită de „marea ciumă” a fost colonizată cu păstori valahi din sud; prin „teoria” sa , el a oferit o solidă
justificare politică dominaţiei maghiare asupra Transilvaniei.
2
20. În prezent, romanitatea românilor poate fi recunoscută ca o realitate istorică certă de toţi vecinii noştri; noua configuraţie a Europei a anulat
valoarea politică a argumentului întâietăţii istorice.
III. MARCAŢI LITERA CORESPUNZĂTOARE ORDINII CRONOLOGICE PE CARE O CONSIDERAŢI CORECTĂ:
21. A. Simon de Keza scrie „Gesta Hunnorum et Hungarorum".
B. Ţările Române încep lupta antiotomană.
C. Ungurii se stabilesc în Pannonia.
a) CAB; b) CBA; c) ACB; d) ABC.
22. A. Poggio Bracciolini afirmă „originea romană" a poporului român.
B. Ofensiva otomană ajunge la Dunărea de Jos.
C. Jan Laski vorbeşte la „Conciliul de la Lateran".
a) BAC; b) ABC; c) BCA; d) ACB.
23. A. Filippo Buonaccorsi călătoreşte prin Moldova.
B. Miron Costin scrie „De neamul moldovenilor".
C. Stolnicul Cantacuzino scrie „Istoria Ţării Româneşti".
a) BCA; b) BAC; c) ACB; d) ABC.
24. A. Şcoala Ardeleană trimite la Viena „Supplex Libellus Valachorum".
B. Se desfăşoară răscoala condusa de Horea.
C. F.J. Sulzer lansează „teoria imigraţionistă".
a) BCA; b) CBA; c) BAC; d) CAB.
25. A. Istoricul englez E. Gibbon susţine „continuitatea daco-romanilor".
B. Benko Iozsef scrie „Transilvania sive magnus...".
C. Istoricul Huszti Andras sublinia apropierea limbii române de limba latină.
a) BCA; b) CBA; c) BAC; d) ACB.
26. A. Se desfăşoară „răscoala”, condusă de Horea.
B. Se încheie „domnia” împăratului austriac Iosif al II-lea.
C. Franz J. Sulzer lansează „teoria imigraţionistă”.
a) BCA; b) CBA; c) CAB; d) BAC.
27. A. Psaltirea diaconului Coresi.
B. Anton Verancsics confirmă existenţa unei conştiinţe a descendenţei latine a românilor.
C. L. Toppeltinus şi J. Tröster îşi afirmă convingerea că „românii de azi ... sunt cei mai vechi locuitori ai acestei ţări”.
a) ABC; b) BAC; c) CAB; d) ACB.
28. A. Începutul procesului de romanizare propriu-zisă în dreapta Dunării de Jos.
B. Intrarea unei părţi a Daciei în componenţa statului Roman.
C. Începutul fazei preliminare de romanizare a spaţiului daco-moesian.
a) ACB; b) CAB; c) ABC; d) CBA.
29. A. Războaiele dacice iniţiate de Traian
B. Spaţiul istro-pontic este integrat Imperiului Roman
C. Începutul fazei preliminare (iniţiale) a romanizării spaţiului daco-moesian.
a) CBA; b) BCA; c) ACB; d) CAB.
30. A. Retragerea aureliană.
B. Începe a doua etapă a romanizării. .
C. Războaiele „dacice” iniţiate de Domiţian.
a) BAC; b) CBA; c) CAB; d) BCA.

More Related Content

What's hot

Romanitatearomanilor2
Romanitatearomanilor2Romanitatearomanilor2
Romanitatearomanilor2
Roxana Arhire
 
Romanitatearomanilor8
Romanitatearomanilor8Romanitatearomanilor8
Romanitatearomanilor8
Roxana Arhire
 
Romanitatearomanilor13
Romanitatearomanilor13Romanitatearomanilor13
Romanitatearomanilor13
Roxana Arhire
 
Sinteza istorie-clasa-a-xii-a-bacalaureat 2011-2012
Sinteza istorie-clasa-a-xii-a-bacalaureat 2011-2012Sinteza istorie-clasa-a-xii-a-bacalaureat 2011-2012
Sinteza istorie-clasa-a-xii-a-bacalaureat 2011-2012
Roxana Arhire
 
Romanitatearomanilor3
Romanitatearomanilor3Romanitatearomanilor3
Romanitatearomanilor3
Roxana Arhire
 
Istorie sinteze (1)
Istorie sinteze (1)Istorie sinteze (1)
Istorie sinteze (1)Tamas Ioan
 
Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc
Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românescAutonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc
Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc
Stănescu Cătălin
 
Adolf armbruster romanitatea-romanilor
Adolf armbruster romanitatea-romanilorAdolf armbruster romanitatea-romanilor
Adolf armbruster romanitatea-romanilorHonciuc Bogdan
 
Ioan-Aurel Pop - Istoria Transilvaniei Medievale
Ioan-Aurel Pop - Istoria Transilvaniei MedievaleIoan-Aurel Pop - Istoria Transilvaniei Medievale
Ioan-Aurel Pop - Istoria Transilvaniei Medievale
FrescatiStory
 
Ioan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIV
Ioan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIVIoan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIV
Ioan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIV
FrescatiStory
 
Istorie BAC (2)
Istorie BAC (2)Istorie BAC (2)
Istorie BAC (2)
Andrei Florescu
 
Tezaurul român de la Moscova - Mihai Gr. Romaşcanu
Tezaurul român de la Moscova - Mihai Gr. RomaşcanuTezaurul român de la Moscova - Mihai Gr. Romaşcanu
Tezaurul român de la Moscova - Mihai Gr. Romaşcanugruianul
 
Statul medieval si institutiile sale
Statul medieval si institutiile saleStatul medieval si institutiile sale
Statul medieval si institutiile sale
simonachihaia
 
Catalogul documentelor Tarii Romanesti (1657 1659)
Catalogul documentelor Tarii Romanesti (1657 1659)Catalogul documentelor Tarii Romanesti (1657 1659)
Catalogul documentelor Tarii Romanesti (1657 1659)gruianul
 
Dinu C. Giurescu, Ţara Românească în secolele XIV şi XV (1973)
Dinu C. Giurescu, Ţara Românească în secolele XIV şi XV (1973)Dinu C. Giurescu, Ţara Românească în secolele XIV şi XV (1973)
Dinu C. Giurescu, Ţara Românească în secolele XIV şi XV (1973)gruianul
 
534 documente istorice slavo române din țara românească și moldova privitoare...
534 documente istorice slavo române din țara românească și moldova privitoare...534 documente istorice slavo române din țara românească și moldova privitoare...
534 documente istorice slavo române din țara românească și moldova privitoare...
salaru
 
Contribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. Panaitescu
Contribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. PanaitescuContribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. Panaitescu
Contribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. Panaitescugruianul
 
Autonomii locale si institutii centrale
Autonomii locale si institutii centraleAutonomii locale si institutii centrale
Autonomii locale si institutii centrale
Ionut Defta
 
Statul si politica_autonomii_locale
Statul si politica_autonomii_localeStatul si politica_autonomii_locale
Statul si politica_autonomii_localesimonachihaia
 

What's hot (20)

Romanitatearomanilor2
Romanitatearomanilor2Romanitatearomanilor2
Romanitatearomanilor2
 
Romanitatearomanilor8
Romanitatearomanilor8Romanitatearomanilor8
Romanitatearomanilor8
 
Romanitatearomanilor13
Romanitatearomanilor13Romanitatearomanilor13
Romanitatearomanilor13
 
Sinteza istorie-clasa-a-xii-a-bacalaureat 2011-2012
Sinteza istorie-clasa-a-xii-a-bacalaureat 2011-2012Sinteza istorie-clasa-a-xii-a-bacalaureat 2011-2012
Sinteza istorie-clasa-a-xii-a-bacalaureat 2011-2012
 
Romanitatearomanilor3
Romanitatearomanilor3Romanitatearomanilor3
Romanitatearomanilor3
 
Istorie sinteze (1)
Istorie sinteze (1)Istorie sinteze (1)
Istorie sinteze (1)
 
Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc
Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românescAutonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc
Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc
 
Adolf armbruster romanitatea-romanilor
Adolf armbruster romanitatea-romanilorAdolf armbruster romanitatea-romanilor
Adolf armbruster romanitatea-romanilor
 
Ioan-Aurel Pop - Istoria Transilvaniei Medievale
Ioan-Aurel Pop - Istoria Transilvaniei MedievaleIoan-Aurel Pop - Istoria Transilvaniei Medievale
Ioan-Aurel Pop - Istoria Transilvaniei Medievale
 
Ioan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIV
Ioan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIVIoan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIV
Ioan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIV
 
Istorie BAC (2)
Istorie BAC (2)Istorie BAC (2)
Istorie BAC (2)
 
Tezaurul român de la Moscova - Mihai Gr. Romaşcanu
Tezaurul român de la Moscova - Mihai Gr. RomaşcanuTezaurul român de la Moscova - Mihai Gr. Romaşcanu
Tezaurul român de la Moscova - Mihai Gr. Romaşcanu
 
Statul medieval si institutiile sale
Statul medieval si institutiile saleStatul medieval si institutiile sale
Statul medieval si institutiile sale
 
Catalogul documentelor Tarii Romanesti (1657 1659)
Catalogul documentelor Tarii Romanesti (1657 1659)Catalogul documentelor Tarii Romanesti (1657 1659)
Catalogul documentelor Tarii Romanesti (1657 1659)
 
Dinu C. Giurescu, Ţara Românească în secolele XIV şi XV (1973)
Dinu C. Giurescu, Ţara Românească în secolele XIV şi XV (1973)Dinu C. Giurescu, Ţara Românească în secolele XIV şi XV (1973)
Dinu C. Giurescu, Ţara Românească în secolele XIV şi XV (1973)
 
534 documente istorice slavo române din țara românească și moldova privitoare...
534 documente istorice slavo române din țara românească și moldova privitoare...534 documente istorice slavo române din țara românească și moldova privitoare...
534 documente istorice slavo române din țara românească și moldova privitoare...
 
Contribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. Panaitescu
Contribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. PanaitescuContribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. Panaitescu
Contribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. Panaitescu
 
Autonomii locale si institutii centrale
Autonomii locale si institutii centraleAutonomii locale si institutii centrale
Autonomii locale si institutii centrale
 
Statul si politica_autonomii_locale
Statul si politica_autonomii_localeStatul si politica_autonomii_locale
Statul si politica_autonomii_locale
 
Ist. m. a rom.
Ist. m. a rom.Ist. m. a rom.
Ist. m. a rom.
 

Similar to Romanitatearomanilor10

Pr. e.babus aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizant
Pr. e.babus  aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizantPr. e.babus  aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizant
Pr. e.babus aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizantSima Sorin
 
Formarea constiintei istorice romana
Formarea constiintei istorice romanaFormarea constiintei istorice romana
Formarea constiintei istorice romanamarianmrn
 
B.p.maleon, i.toderascu istoria bizantului
B.p.maleon, i.toderascu istoria bizantuluiB.p.maleon, i.toderascu istoria bizantului
B.p.maleon, i.toderascu istoria bizantului
lucianivascu3
 
Nicolae Iorga
Nicolae IorgaNicolae Iorga
Nicolae Iorga
Hawayo
 
Armenii din nord vestul Transilvaniei
Armenii din nord vestul TransilvanieiArmenii din nord vestul Transilvaniei
Armenii din nord vestul TransilvanieiMircea Tivadar
 
Lumea uitată a locuşorului basarabean
Lumea uitată a locuşorului basarabeanLumea uitată a locuşorului basarabean
Lumea uitată a locuşorului basarabean
Biblioteca Municipala "B.P. Hasdeu"
 
Gheorghe Popa-Lisseanu - Originea secuilor si secuizarea romanilor
Gheorghe Popa-Lisseanu - Originea secuilor si secuizarea romanilorGheorghe Popa-Lisseanu - Originea secuilor si secuizarea romanilor
Gheorghe Popa-Lisseanu - Originea secuilor si secuizarea romanilor
FrescatiStory
 
Scoala Ardeleana Jaba Mihai
Scoala Ardeleana Jaba MihaiScoala Ardeleana Jaba Mihai
Scoala Ardeleana Jaba Mihai
MihaiAndrei56
 
Asociaţia evreilor din românia
Asociaţia evreilor din româniaAsociaţia evreilor din românia
Asociaţia evreilor din româniaSima Sorin
 
Paul Goma - Saptamana rosie: 28 iunie - 3 iulie1940 sau Basarabia si Evreii
Paul Goma - Saptamana rosie: 28 iunie - 3 iulie1940 sau Basarabia si EvreiiPaul Goma - Saptamana rosie: 28 iunie - 3 iulie1940 sau Basarabia si Evreii
Paul Goma - Saptamana rosie: 28 iunie - 3 iulie1940 sau Basarabia si Evreii
FrescatiStory
 
Antisemitismul în România.Un model cu dreu descris ]n fa;a celor tineri
Antisemitismul în România.Un model cu dreu descris ]n fa;a celor tineriAntisemitismul în România.Un model cu dreu descris ]n fa;a celor tineri
Antisemitismul în România.Un model cu dreu descris ]n fa;a celor tineri
ClaudiuLupei
 
Calendar cultural 4 septembrie
Calendar cultural 4 septembrieCalendar cultural 4 septembrie
Calendar cultural 4 septembrie
Ioan M.
 
Cap iii. renasterea si luminile
Cap iii. renasterea si luminileCap iii. renasterea si luminile
Cap iii. renasterea si luminileSima Sorin
 
Cronicarii moldoveni
Cronicarii moldoveniCronicarii moldoveni
Cronicarii moldoveni
Danga Nicoleta
 
Proiect Formarea Constiintei Istorice
Proiect Formarea Constiintei IstoriceProiect Formarea Constiintei Istorice
Proiect Formarea Constiintei Istorice
Angesha
 

Similar to Romanitatearomanilor10 (20)

Pr. e.babus aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizant
Pr. e.babus  aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizantPr. e.babus  aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizant
Pr. e.babus aspecte ale istoriei si spiritualitatii bizant
 
Holocaust
Holocaust Holocaust
Holocaust
 
Formarea constiintei istorice romana
Formarea constiintei istorice romanaFormarea constiintei istorice romana
Formarea constiintei istorice romana
 
B.p.maleon, i.toderascu istoria bizantului
B.p.maleon, i.toderascu istoria bizantuluiB.p.maleon, i.toderascu istoria bizantului
B.p.maleon, i.toderascu istoria bizantului
 
Nicolae Iorga
Nicolae IorgaNicolae Iorga
Nicolae Iorga
 
Armenii din nord vestul Transilvaniei
Armenii din nord vestul TransilvanieiArmenii din nord vestul Transilvaniei
Armenii din nord vestul Transilvaniei
 
Lumea uitată a locuşorului basarabean
Lumea uitată a locuşorului basarabeanLumea uitată a locuşorului basarabean
Lumea uitată a locuşorului basarabean
 
Gheorghe Popa-Lisseanu - Originea secuilor si secuizarea romanilor
Gheorghe Popa-Lisseanu - Originea secuilor si secuizarea romanilorGheorghe Popa-Lisseanu - Originea secuilor si secuizarea romanilor
Gheorghe Popa-Lisseanu - Originea secuilor si secuizarea romanilor
 
Scoala Ardeleana Jaba Mihai
Scoala Ardeleana Jaba MihaiScoala Ardeleana Jaba Mihai
Scoala Ardeleana Jaba Mihai
 
Asociaţia evreilor din românia
Asociaţia evreilor din româniaAsociaţia evreilor din românia
Asociaţia evreilor din românia
 
Marcu rosen
Marcu rosenMarcu rosen
Marcu rosen
 
Paul Goma - Saptamana rosie: 28 iunie - 3 iulie1940 sau Basarabia si Evreii
Paul Goma - Saptamana rosie: 28 iunie - 3 iulie1940 sau Basarabia si EvreiiPaul Goma - Saptamana rosie: 28 iunie - 3 iulie1940 sau Basarabia si Evreii
Paul Goma - Saptamana rosie: 28 iunie - 3 iulie1940 sau Basarabia si Evreii
 
Antisemitismul în România.Un model cu dreu descris ]n fa;a celor tineri
Antisemitismul în România.Un model cu dreu descris ]n fa;a celor tineriAntisemitismul în România.Un model cu dreu descris ]n fa;a celor tineri
Antisemitismul în România.Un model cu dreu descris ]n fa;a celor tineri
 
Calendar cultural 4 septembrie
Calendar cultural 4 septembrieCalendar cultural 4 septembrie
Calendar cultural 4 septembrie
 
Cap iii. renasterea si luminile
Cap iii. renasterea si luminileCap iii. renasterea si luminile
Cap iii. renasterea si luminile
 
Revista școlii 21
Revista școlii 21Revista școlii 21
Revista școlii 21
 
Revista școlii 21
Revista școlii 21Revista școlii 21
Revista școlii 21
 
Studiu de caz 2
Studiu de caz 2Studiu de caz 2
Studiu de caz 2
 
Cronicarii moldoveni
Cronicarii moldoveniCronicarii moldoveni
Cronicarii moldoveni
 
Proiect Formarea Constiintei Istorice
Proiect Formarea Constiintei IstoriceProiect Formarea Constiintei Istorice
Proiect Formarea Constiintei Istorice
 

Recently uploaded

Raport proiect transnațional România-Moldova
Raport proiect transnațional România-MoldovaRaport proiect transnațional România-Moldova
Raport proiect transnațional România-Moldova
nadiusha12345
 
Sistemul-limbic.pptMMMLLLȘDȘETJȘEțjȚețjȚEUJȚLEȚ.J/E:șdTHȘȚTEȘȚJLȘ.NYEȘF.
Sistemul-limbic.pptMMMLLLȘDȘETJȘEțjȚețjȚEUJȚLEȚ.J/E:șdTHȘȚTEȘȚJLȘ.NYEȘF.Sistemul-limbic.pptMMMLLLȘDȘETJȘEțjȚețjȚEUJȚLEȚ.J/E:șdTHȘȚTEȘȚJLȘ.NYEȘF.
Sistemul-limbic.pptMMMLLLȘDȘETJȘEțjȚețjȚEUJȚLEȚ.J/E:șdTHȘȚTEȘȚJLȘ.NYEȘF.
mihalasolga1
 
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin NadejdaRaport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
NadejdaTrohin1
 
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptxProiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
AlexandrinaCn
 
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptxRaport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
nadiusha12345
 
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
CarmenAmoraritei
 
Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”
Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”
Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”
SemenNicoleta
 
Marea Egee prezentare descriere fauna geografie
Marea Egee prezentare descriere fauna geografieMarea Egee prezentare descriere fauna geografie
Marea Egee prezentare descriere fauna geografie
charlie2016andreiste
 
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaveriiproiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
auraortacu
 
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore VieruRomânismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
inachirilov
 
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
PaisCarmen
 
Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,
OlgaFalca
 
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
AndreeaChelaru7
 
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptxRaport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
OlgaCasareci
 

Recently uploaded (14)

Raport proiect transnațional România-Moldova
Raport proiect transnațional România-MoldovaRaport proiect transnațional România-Moldova
Raport proiect transnațional România-Moldova
 
Sistemul-limbic.pptMMMLLLȘDȘETJȘEțjȚețjȚEUJȚLEȚ.J/E:șdTHȘȚTEȘȚJLȘ.NYEȘF.
Sistemul-limbic.pptMMMLLLȘDȘETJȘEțjȚețjȚEUJȚLEȚ.J/E:șdTHȘȚTEȘȚJLȘ.NYEȘF.Sistemul-limbic.pptMMMLLLȘDȘETJȘEțjȚețjȚEUJȚLEȚ.J/E:șdTHȘȚTEȘȚJLȘ.NYEȘF.
Sistemul-limbic.pptMMMLLLȘDȘETJȘEțjȚețjȚEUJȚLEȚ.J/E:șdTHȘȚTEȘȚJLȘ.NYEȘF.
 
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin NadejdaRaport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
 
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptxProiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
 
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptxRaport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
 
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
 
Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”
Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”
Raport proiect transfrontalier „Educație online fără hotare”
 
Marea Egee prezentare descriere fauna geografie
Marea Egee prezentare descriere fauna geografieMarea Egee prezentare descriere fauna geografie
Marea Egee prezentare descriere fauna geografie
 
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaveriiproiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
 
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore VieruRomânismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
 
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
 
Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,
 
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
 
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptxRaport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
 

Romanitatearomanilor10

 • 1. ROMANITATEA ROMÂNILOR ÎN VIZIUNEA ISTORICILOR Test 10 - 2009 I. MARCAŢI LITERA CORESPUNZĂTOARE RĂSPUNSULUI PE CARE ÎL CONSIDERAŢI CORECT: 1. Istoric maghiar care afirmă că nici o naţiune „...nu are o limbă atât de apropiată de aceea veche romană ca naţiunea valahilor”: a) Benko Iozsef; b) Huszti Andras; c) Simon de Keza; d) Szamaskösy Istvan. 2. Cronicar potrivit căruia ungurii ar fi găsit în Pannonia slavi, bulgari şi „...blachi, adică păstorii romanilor...”: a) loan Kynnamos; b) Constantin VII Porfirogenetul; c) Anonymus; d) Jan Laski. 3. Continuitatea dacilor după 106 d.Hr., precum şi unitatea şi continuitatea ulterioară a romanilor, este subliniată în lucrarea sa de către: a) Stolnicul Cantacuzino; b)Grigore Ureche; c) Nicolaus Olahus; d) Miron Costin. 4. Primul cronicar care înscrie pe harta sa numele de „Dacia” pentru întreg teritoriul locuit de români: a) Episcopul Jan Laski b) Grigore Ureche c) Stolnicul C. Cantacuzino d) Johannes Honterus 5. Prima teorie care sfidează părerea unanimă din cultura şi ştiinţa istorică europeană din sec. XVIII în privinţa „vechimii, originii şi continuităţii românilor” îi aparţinea lui: a) Benko Iozsef; b) Franz J. Sulzer; c) J. Troster; d) Huszti Andras. 6. Afirmă în lucrarea sa că, de la daco-romani, migratorii au deprins „...plăcerile lumii civilizate...”: a) A. D. Xenopol; b) E. Gibbon; c) Paul J. Schafarik; d) J. Troster. 7. Istoric român care abordează argumentele contestatare invocate de R. Roesler doar prin apelul la autori creditaţi ştiinţific: a) A.D. Xenopol; b) Vasile Pârvan; c) C. C. Giurescu; d) N. lorga. 8. Teoria „imigraţionistă” a fost reluată şi completată prin noi pseudo-argumente etno-demografice şi lingvistice de către: a) I. C. Eder; b) I. C. Engel; c) Bolla Marton; d) Robert Roesler. 9. Ştiinţa românească a adus argumente şi dovezi inconstatabile privind latinitatea şi continuitatea românilor începând cu: a) A. D. Xenopol; b) V. Pârvan; c) B.P. Haşdeu; d) N. lorga. 10. Ungurii intră in contact cu „vlahii”: a) la trecerea Carpaţilor Păduroşi; b) în stepele nord-pontice; c) în Pannonia; d) în Transilvania. II. ANALIZAŢI CELE DOUĂ ENUNŢURI ŞI MARCAŢI CU: a) dacă ambele enunţuri sunt adevărate şi există legătură cauzală între ele; b) dacă ambele enunţuri sunt adevărate, dar nu există legătură cauzală între ele; c) dacă primul enunţ este adevărat, iar al doilea este fals; d) dacă primul enunţ este fals, iar al doilea este adevărat. 11. În Gesta Hunnorum et Hungarorum, cronicarul Simon de Keza afirma că aristocraţia urbană din Pannonia s-a refugiat în Italia, de frica regelui Attila; agricultorii şi păstorii valahi, însă, au preferat vecinătatea hunilor stăpânirii imperiale. 12. „Supplex Libellus Valachorum” solicita împăratului Iosif II reintegrarea românilor în rândul naţionalităţilor privilegiate din Transilvania; documentul aducea ca argumente vechimea, continuitatea, originea şi numărul românilor în provincie. 13. „Teoria” lui F. J. Sulzer a politizat problema continuităţii istorice din Transilvania; ea servea interesele Imperiului Habsburgic în provincie, bazate pe colaborarea cu minorităţile privilegiate locale. 14. Substratul traco-dac al limbii române cuprinde un număr restrâns de cuvinte; limba latină, pătrunsă rapid în noile oraşe ale Daciei Romane, s-a răspândit treptat şi în zonele rurale. 15. După „retragerea aureliană”, idiomul latin folosit în Dacia a evoluat separat de provinciile latinofone din sudul Dunării; el va înlocui definitiv vechea limbă a localnicilor. 16. La daco-romani, creştinismul a avut o factură populară de orientare arianistă; el a fost un factor esenţial în procesul de romanizare. 17. Mişcarea de emancipare a românilor ardeleni afecta interesele austriece şi revendicările naţionale maghiare în provincie; în sec. XVIII, voievodatul Transilvaniei ocupa un loc major în imaginarul politic şi istoric al maghiarilor. 18. Noua „Biserică Greco-Catolică” afecta ordinea tradiţională favorabilă naţiunilor privilegiate; acceptarea originii romane intră în contradicţie cu condiţia de naţiune tolerată a românilor. 19. R. Roesler susţinea că Transilvania pustiită de „marea ciumă” a fost colonizată cu păstori valahi din sud; prin „teoria” sa , el a oferit o solidă justificare politică dominaţiei maghiare asupra Transilvaniei.
 • 2. 2 20. În prezent, romanitatea românilor poate fi recunoscută ca o realitate istorică certă de toţi vecinii noştri; noua configuraţie a Europei a anulat valoarea politică a argumentului întâietăţii istorice. III. MARCAŢI LITERA CORESPUNZĂTOARE ORDINII CRONOLOGICE PE CARE O CONSIDERAŢI CORECTĂ: 21. A. Simon de Keza scrie „Gesta Hunnorum et Hungarorum". B. Ţările Române încep lupta antiotomană. C. Ungurii se stabilesc în Pannonia. a) CAB; b) CBA; c) ACB; d) ABC. 22. A. Poggio Bracciolini afirmă „originea romană" a poporului român. B. Ofensiva otomană ajunge la Dunărea de Jos. C. Jan Laski vorbeşte la „Conciliul de la Lateran". a) BAC; b) ABC; c) BCA; d) ACB. 23. A. Filippo Buonaccorsi călătoreşte prin Moldova. B. Miron Costin scrie „De neamul moldovenilor". C. Stolnicul Cantacuzino scrie „Istoria Ţării Româneşti". a) BCA; b) BAC; c) ACB; d) ABC. 24. A. Şcoala Ardeleană trimite la Viena „Supplex Libellus Valachorum". B. Se desfăşoară răscoala condusa de Horea. C. F.J. Sulzer lansează „teoria imigraţionistă". a) BCA; b) CBA; c) BAC; d) CAB. 25. A. Istoricul englez E. Gibbon susţine „continuitatea daco-romanilor". B. Benko Iozsef scrie „Transilvania sive magnus...". C. Istoricul Huszti Andras sublinia apropierea limbii române de limba latină. a) BCA; b) CBA; c) BAC; d) ACB. 26. A. Se desfăşoară „răscoala”, condusă de Horea. B. Se încheie „domnia” împăratului austriac Iosif al II-lea. C. Franz J. Sulzer lansează „teoria imigraţionistă”. a) BCA; b) CBA; c) CAB; d) BAC. 27. A. Psaltirea diaconului Coresi. B. Anton Verancsics confirmă existenţa unei conştiinţe a descendenţei latine a românilor. C. L. Toppeltinus şi J. Tröster îşi afirmă convingerea că „românii de azi ... sunt cei mai vechi locuitori ai acestei ţări”. a) ABC; b) BAC; c) CAB; d) ACB. 28. A. Începutul procesului de romanizare propriu-zisă în dreapta Dunării de Jos. B. Intrarea unei părţi a Daciei în componenţa statului Roman. C. Începutul fazei preliminare de romanizare a spaţiului daco-moesian. a) ACB; b) CAB; c) ABC; d) CBA. 29. A. Războaiele dacice iniţiate de Traian B. Spaţiul istro-pontic este integrat Imperiului Roman C. Începutul fazei preliminare (iniţiale) a romanizării spaţiului daco-moesian. a) CBA; b) BCA; c) ACB; d) CAB. 30. A. Retragerea aureliană. B. Începe a doua etapă a romanizării. . C. Războaiele „dacice” iniţiate de Domiţian. a) BAC; b) CBA; c) CAB; d) BCA.