Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projekt matematike

69,277 views

Published on

Published in: Self Improvement

Projekt matematike

 1. 1. 4210011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 : VEҪIMI I NJË SHKRONJE NË NJË FORMULË
 2. 2. Në shkencë përdoren shumë formulat . Formula është një barazim, ku në të dyja anët e tij qëndrojnë shprehje me shkronja. Në shumë raste kërkohet që në formulë të veçohet një shkronjë. Për të bërë këtë, formulën e konsiderojmë si një ekuacion me një ndryshore, ku si ndryshore konsiderojmë pikërisht këtë shkronjë, ndërsa shkronjat e tjera konsiderohen si numra të njohur.
 3. 3. • Në fund të këtij projekti nxënësi të jetë i aftë të : 1- Të veçojë një shkronjë në një formulë. 2- Të bashkpunojë me mësuesit e tij. 3- Të evidentojë formula të fizikës, kimisë dhe matematikës. 4- Të mësojë se si të bashkpunojë me nxënësit e tjerë si partnerë. 5- Të përforcojë njohuritë e marra nga matematika gjatë viteve.
 4. 4. Problema (Fizikë) 1) Sikur të punonte në mënyrë të përsosur rendimenti I një motori termik kap vlerën nmax =0.46 . Në praktikë ky motor përveç 25 kw punë të dobishme , kryen edhe 4 kw punë të dobishme , për shkak të kërkimeve . Njehso : a) Sa energji të dobishme mekanike prodhon ky motor për 1 orë ? b)Sa energji shtesë të padobishme harxhon motorri në 1 orë ? c) Sa është puna e përgjithshme që ka kryer motorri ? d) Sa nxehtësi harxhon ky motorr për 1 orë ? e) Sa është rendimenti real I këtij motorri ? ZGJIDHJE a) Nga Pd= gjejmë : Ad=25000 W · 3600s = J b) An=Pn · t =4000 W · 3600s = 1,4 · J c) A=Ad + An = 10,4 · J d) Nga nmax = nxjerrim : Qn = 10,4 · 0,46 = 22,7 · J e) n= = 9 · 22,6 · =39,8 %
 5. 5. 2) Trupi (guri) lihet I lirë pa shpejtësi fillestare nga një farë lartësie dhe bie në tokë pas 2 sekondash. Përcakto : a) Shpejtësinë kur takon tokën b) Lartësinë e lëshimit Të dhënat : v0 = 0 t = 2s g = 10m/ a) v = ? b) h = ? ZGJIDHJE a) Shpejtësia përfundimtare kur guri takon tokën është : V= v0 + gt = 0 + 10m/ · 2s = 20m/s b) Rruga që përshkon guri është e barabartë me lartësinë e rënies së lirë prandaj kemi : = 2gh dhe h = 2g = 20m • Ky përfundim gjendet edhe me ndihmën e formulës së rrugës : h = 2 = 20m
 6. 6. 421 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 Problema (Matematikë) 1) Veço ndryshoren a në formulën : y =(a+b) x + c 16=(a+3) 2 + c 16=2a + 2 · 3 + c 16=2a + 6 + c 16 – 6=2a + c 10=2a + c 10 – c+ 2a =a a= (10-c) 2) Veço ndryshoren a në formulën : y= y= y= 32 = 32=a · = 32=a · 16 =a = x 2=a a=2 = x = *a=3 c=4
 7. 7. 421 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 1) Brinja e një gjashtëkëndëshi të rregullt është . Gjej sipërfaqen dhe perimetrin e katrorit të brendashkruar tij. Të dhënat : a6 = Skatrorit = ? Pkatrorit = ? ZGJIDHJE : a6 = P=4 · a4 = R P=4 · 2 a6 =R P=8 cm a4 =R · S= a4 a4 =R · S= a4= · S= a4=2 cm A B C DE F
 8. 8. 3) Gjej sipërfaqen e trekëndëshit kur jepen 2 brinjë dhe këndi ndërmjet tyre . Të dhënat : b=10 cm c=6 cm =60º Zgjidhje : = -2bc ·cos = - 2(10 · 6) · 60 = 100 + 36 – 2 · 60 · =136 – 60 = 76 a = a = 8,717 S = bc · sin S = · 10 · 6 · 60º S = 0,5 · 60 · 0,8660 26 S = · 60 · =A B C 60º
 9. 9. Problema (Kimi) 1) Një tretësirë përmban 20gr NaOH në vëllimin 0,1 litër. Gjej përqëndrimin molar dhe normal të tretësirës. Të dhënat : NaOH = 20gr CM = ? CN =? M e Na = 23 M e O = 16 M e H = 1 v = 0,1 l ZGJIDHJE Ebazës = = = 40 CM = = = =5 CN = = = =5 Përgjigje : Përqëndrimi molar dhe normal I tretësirës është 5 .
 10. 10. 2) Një tretësirë e ka pehashin (PH) 12,84 . Gjej përqëndrimin e joneve [OH¯] Të dhënat : Ph = 12,84 POH =? [OH¯] = ZGJIDHJE : + POH¯ = 14 12,84 + POH¯ = 14 POH¯ = 14 – 12,84 POH¯= 1,16 Përgjigje : Përqëndrimi I joneve [OH¯] është 1,16 Problema (Kimi)
 11. 11. Formulat e përdorura : Formula matematike : y =(a+b) x + c , y= , a6 = , P=4 · a4 , S= a4 = -2bc ·cos , S = bc · sin Formula matematike : Ebazës = , CM = , CN = , + POH¯ = 14 Etj…
 12. 12. Burimet e informacionit: Libri I Matematikës Kl. X Libri I Fizikës Kl. X Libri I Kimisë Kl .X Anëtarët : Xhulia Muça : Puna në Pc , Problemat e matematikës , kimisë. Valentina Murrani : Problemat e Fizikës. Pranoi : Jola Bendo
 13. 13. FALEMINDERIT PËR VËMENDJEN 

×