SlideShare a Scribd company logo
Аутор и реализатор
Милана Киш
Правила понашања...
Сазревање деце је индивидуално (нека деца сазревају
брже, друга спорије), али ипак постоје одређене норме
развоја, као оријентациона основа за то шта дете у
одређеном узрасту треба и може да постигне.
Спремност за школу

1. Да ли се за наведено понашање
детета може рећи да је зрело или
незрело?
Зрело/незрело понашање: Рад по групама. Учесници добијају матријал са примерима зрело/незрелог понашања деце
узраста од око 6 година. Задатак је да се процени да ли је наведено понашање зрело или незрело и да се да
супротан пример. Најпре рад на нивоу групе, а затим заједничка размена и дикусија.
Спремност за школу
• Школа (друштво) поставља пред децу

одређене захтеве које требају савладати
кроз школско учење.
• Спремност за школу односи се на

различите аспекте дечијег развоја који
омогућавају задовољавање тих захтева, па
тако говоримо о физичкој, социјалноемоциналној и когнитивној
(интелектуалној) спремности за школу.
Спремност за школу

Физичка зрелост

Когнитивна
(интелектуална)
зрелост

Социјално-емоцинална зрелост
Физичка зрелост
Физичку спремност детета испитује педијатар:
Дете треба да је здраво и да задовољава барем минимум
стандарда за висину, тежину и пропорције тела.
Дечија чула (вид, слух) требају нормално да
функционишу, уколико је потребно уз корекцију (наочаре,
слушни апарат и сл.).
Дететови мишичи требају бити развијени да му
омогућавају кретање, стајање и седење без потешкоћа, као
и издржавање нових физичких напора као што је ношење
школске торбе, пешачење до школе и мирно седење у
школској клупи одређено време.
Дете треба да има развијене навике контроле органа за
ислучивање и самосталног храњења.
Когнитивна (интелектуална)
спремности
Школско учење које очекује дете
захтева одређену развијеност
говора, мишљења, опажања и
памћења, као и могућност
усмеравања и одржавања пажње
барем одређено време.
Интелектуалну спремност
испитује психолог, испитујући
општу интелектуалну развијеност
детета.
Социјално-емоцинална зрелост
Социјално-емоцинална зрелост олакшава детету
прихватање школског живота и обавеза, а све је
више доказа о њеној важности за школски успех, па
чак и каснији успех на радном месту.
Социјално-емоцинална зрелост значи да је дете
способно да:
•Успешно комуницира са вршњацима и одраслима;
•Сарађује са вршњацима и усклађује своје циљеве и
жеље са правилима и циљевима групе;
•Склапа и одржава пријатељске везе са вршњацима;
•Се одвоји од родитеља;
•Примерено контролише своје поступке и осећања ;

•Наставља активност, чак и када не постигне
одмах успех.
Да ли је дете спремно за полазак
у први разред?
Дете које је спремно за почетак школовања има

позитиван став прека школи, радује се томе
као доказу да одраста. Ова ј став треба
подржавати јер олакшава учење и прихватање
обавеза, а самим тим и савладавање потешкоћа.

Ако сами немате баш најсрећнија сећања на

школу, немојте тиме оптерећивати и
обесхрабривати своје дете. Имајте поверења
у њега и себе! Учините све што можете да школа
за дете постане место на којем ће радосно,
упорно и за заинтересованошћу упознати
себе и своје окружење.
Да ли је моје дете спремно за
полазак у први разред?
ДА, ако се радује поласку и радознало је

према школи!

ДА, ако може пажљиво да слуша причу или

да се неко време концентрише на активност
коју ради (цртање, грађење коцкама, помоћ
родитељима у неком послу, прегледање
сликовнице итд.)!

ДА, ако може да исприча маштовиту причу

или преприча причу коју је чуло, догађај који
је доживело!

ДА, ако може бар до неке мере

контролисати своје понашање и осећања и
учествовати у игри са вршњацима!
1. Рецепт за торту – “Успешно дете”:
Састојци:
Припрема:

Особине: Рад по групама. Учесници добијају празан папир и сами смишљају шта је потребно од састојака за торту, а затим
и како би они припремили торту. Након тога све групе излажу, а водитељ записује састојке.
ЉУБАВ
Идеалне породице нема и тешко је наћи средину у којој ће деца
доживљавати увек и само добре утицаје. Важно је, међутим, да они
доминирају у васпитању. А то значи да ће се ваше дете успешно
развијати ако расте у породици у којој:
•се осећа сигурним, осећа и може да узврати љубав и нежност
•родитељи са њим проводе довољно квалитетног времена
•постоји ред
•и деца и родитељи имају одређена задужења и сви у одређеној мери
учествују у обављању кућних послова
•у процесу васпитања оба родитеља учествују равноправно: није
један задужен да штити и брани, а други да заводи ред и „тренира
строгоћу“
•неспоразуми и потешкоће се решавају кроз разговор и договор, а не
виком и батинама
•родитељи умеју да покажу љубав не само према детету, већ и једно
према другом.
ДОСЛЕДНОСТ:
Најбоље резултате у васпитању постижу умерено
строги, али доследни родитељи.
Речи и поступци родитеља треба да су:
•Усаглашени
•Одлучни
•Јасни
•Постојани
ПАЖЊА – РАЗУМЕВАЊЕ –
СТРПЉЕЊЕ – ПОВЕРЕЊЕ –
ПОДРШКА – ПОДСТИЦАЈ
Детету су потребни:
•Брига
•Пажња
•Разумевање
•Поштовање
 Детету искажите јасна и позитивна очекивања која имате у

односу на његово учење и понашање.

 Развијајте реалан поглед на дететове способности – нико не

може у свим активностима постизати добре резултате!

 Прихватите своје дете такво какво јесте – не покушавајте

преко детета да остварите своје (неостварене) жеље и
амбиције. Ако у породици има и старије деце, не тражите од
детета да их достигне, ако су његове спосбности другачије, нити
да “буде тако добро” или чак надмаши браћу и сестре.
 Учествујте у школском животу свог детета – показујући да

Вам је то важно утичете на његов позитивни став према учењу и
школи. Редовно се информишите о његовом напредовању,
понудите учитељици своју помоћ у активностима које организује.

 Слушајте шта Вам дете говори о доживљајима у школи,

расправљајте са дететом о томе тако да повећавате његову
способност пристојног и конструктивног понашања.
1. Шта дете мисли после овога?
2. Како се дете осећа?
3. Како је родитељ требао да поступи
– шта да уради?

Особине: Рад по групама. Учесници добијају матријал са примерима неадекватног поступања родитеља у деловању на
развој детета и материјал са листом особина. Задатак је да се најпре на нивоу групе, а затим сви учесници
продискутују о томе да ли је наведено понашање родитеља примерено и како оно делује на развој појединих
особина (са листе).
Добра припрема детета за школу јесте развијање
културно-хигијенских и радних навика,
укључивање у кућне обавезе, учествовање у
играма уз поштовање правила, давање важности
учењу, захтевање да се заврши започето и не
одустајање као му одмах не полази за руком.
Најважније радне навике које су битне за учење су:
•Радити на одређеном – увек истом месту
•Радити у одређено – увек исто време
•Планирати рад
•Бити уредан
•Завршити започето
•Детету треба обезбедити радно место у његовој соби или
уколико нема могућности за то, потребно је обезбедити бар
радни кутак. То је место где ће дете имати своју радну
пoвршину и своју фијоку или полицу где ће научити да држи
своје ствари – игарчке, сликовнице, оловке, фломастере... Које
ће дете само уредити и тиме се припремити за уредност,
тачност и тако ће развити интерес за књигу и учење.
•На радном столу не треба да буде превише ствари, јер оне
скрећу пажњу детету.
•Уколико имате компјутер он не би требао да стоји на дечијем
радном столу, јер ће детету одвлачити пажњу. Најбоље би
било да компјутер стоји у дневној соби, како бисте могли увек
да знате шта дете ради на њему и колико дуго.
•Како подстицати дете на уредност: ако је дете научило да кад
заврши игру сложи своје играчке или да сложи одећу пре
спавања, оно ће и само осећати потребу да среди свој кутак за
учење, сложи књиге и свеске и сл. Али пошто деца најбоље уче на
примеру родитеља, то значи да ако у кући влада ред – ред ће
бити и на његовом радном столу.
•Дете би требало да обавља одређене послове у кући: заливање
цвећа, одлазак у мини-маркет, брисање судова, прашине,
поспремање играчака после игре и сл.
•Дете треба научити да уредно оставља своје ствари на место
када се скине, као и да чува своју одећу.
ХИГИЈЕНСКЕ НАВИКЕ
•Дете би требало да се у породици полако осамостаљује и то кроз
активности одржавања личне хигијене: умивање, прање руку,
прање зуба, употреба марамице.
•Дете би требало да спава само у кревету → Здравије је и
доприноси развоју самосталности. Такође је потребно да се
омогући детету да добро и довољно спава, обезбедити му здрав
сан.
•Дете треба навићи да увек у исто (одређено) време иде да
спава. Најбоље је то везати за неки догађај, нпр. После вечерње
ТВ емисије за децу или цртаног филма. Ако на нашим ТВ
каналима нема таквих програма, можете детету дати да погледа
цртани са ЦД/ДВД-а.
•Дете око 6 године треба да научи да се само облачи,
обува и везује пертле.
•На узрасту од 6-7 година детету је потребно најмање 10 до
12 сати сна, те би око 21сат требало да иде да спава.
•Дете би требало да се самостално храни. Дете са пуних 6
година треба већ само да користи комплетан прибор за јело.
Ако му родитељ не да да то увежба, него га он храни,
исхрана детета може постати неправилна, а само дете
постаје пасивно и несамостално и у другим активностима.
Једно од најчешћих питања које родитељи постављају приликом
поласка детета у школу је: „Да ли дете треба да зна да пише
сва слова или чак и да чита пре поласка у школу?“
 Искуство и истраживања показују да деца из породица где је

књига цењена, а читање се сматра пријатном, занимљивом и
забавном активности, где се деци често читају сликовнице и
друге дечије књиге, обично много раније покажу интерес за
слова и најчешће уочи почетка школе и сами почињу читати.

 Форсирано учење детета словима и присиљавање на

читање само ради остваривања неке врсте “предности”
најчешће је само контрапродуктивно – не резултира жељеним
успехом и може изазвати одбојност према читању. Чак ако и
постоји нека почетна предност детета, она се у таквим условима
врло брзо изгуби.
•Најбоља припрема за читање је окруженост бројним
сликовницама и дечијим књигама које се детету читају, о којима
се разговара и тако се буди интерес детета за слова и читање.
•Дете које научи да пише слова пре поласка у школу, може то
научити на неисправан начин, па ће му у школи бити теже да
научи исправно писање.
•Првих дана у школи, док ће друга деца учити читање и писање,
таквом детету ће бити досадно. Неће усвајати радне навике учења
као и друга деца. То ће му представљати проблем када буде
требало да научи ново градиво које му није од раније познато.
•Ако дете не зна да чита или не зна сва слова пре поласка у школу,
такво дете ће то врло брзо и с вољом савладати у првом разреду
што и јесте задатак првог разреда.
Што се писања тиче, технику писања слова треба оставити
учитељици. Најважније је да се увежбају ситни мишићи руке,
усклађивање покрета ока и руке, али и да дете научи да седи
дуже време на једном месту и нешто ради (да вежба пажњу и
концентрацију).
Вежбање ситних мишића руке је могуће радити и код куће.
Детету треба дати да:
•се игра лего-коцкама, слаже разне слагалице, најпре
једноставније, а затим и сложеније,
•ниже перле, игра се кликерима,
•исеца и лепи слике из новина, прави лепезу од папира,
•црта и боји,
•обликује фигуре од пластелина или теста и сл.
Дете на предшколском узрасту треба да зна
да ПРЕПОЗНА слово – када га види да
зна које је и да именује предмете који
почињу тим словом.
Вежба: игра “наслово на слово”.
Од математичких способности дете треба да зна да:
•разликује облике, сврстава ствари по неким особинама, да зна
шта је мало-велико, уско-широко, ниско-високо,
•уочава положај: горе-доле, право, напред-назад, лево-десно, да
би се сналазило у свесци, али и на улици,
•се сналази у времену: дан-ноћ, данас, сутра, јуче,
•пореди предмете и појаве и уочи сличности и разлике
Играјте се са својим дететом различитих друштвених игара:
„Не љути се, човече“, домине, карате, игре „меморије“ и др. У оваквим играма
дете се мисаоно активира, ставља се у ситуацију да закључује, повезује, памти, да
поштује одређена правила, да се такмичи или развија сарадничке односе ако их
игра у пару.
Дечја пажња зависи од начина на који се садржај преноси. Дете много лакше памти
кад нешто чује и види, него кад само чује – зато су деци јако занимљиве
сликовнице.
•читати деци краће приче (бајке, басне) и тражити да их дете преприча, да одговори
на питања у вези с причом, да нацрта неки „сложенији“ цртеж о садржају приче тако
да испуни цео простор папира
•ставите пред дете неколико играчака, а кад се оно окрене – промените им места
или склоните неке од њих - тражите да дете каже шта се променило.
•играјте се са дететом купаца и продаваца и задајте му да вам „из радње“ донесе 45 ствари (не више) - проверите да ли је дете донело све што сте тражили
•дајте детету да решава сложеније слагалице (puzzle)
•у разним дечјим листовима и часописима постоје цртежи на којима се траже
скривени предмети или где је потребно уочити по којим детаљима се два цртежа
разликују
Попуњавање упитника: Сви учесници понпуњавају упитник ради
провере (евалуације) успешности радионице.
Током године: Подела едукативног материјала „Припрема
родитеља за полазак њихове деце у школу“ (радне навике, учење
читања и писања и математике).

More Related Content

What's hot

Prirucnik za planiranje i pisanje io pa pp
Prirucnik za planiranje i pisanje io pa ppPrirucnik za planiranje i pisanje io pa pp
Prirucnik za planiranje i pisanje io pa ppSuzana64
 
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-ver
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-verPrirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-ver
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-ver
Ljiljana Rehner
 
Dječja prava stela zmb
Dječja prava stela zmbDječja prava stela zmb
Dječja prava stela zmb
OS Veliki Bukovec
 
29. razvice, pubertet kod čoveka
29. razvice, pubertet kod čoveka29. razvice, pubertet kod čoveka
29. razvice, pubertet kod čoveka
ppnjbiljana
 
Reproduktivno zdravlje - Marija Vozar
Reproduktivno zdravlje - Marija VozarReproduktivno zdravlje - Marija Vozar
Reproduktivno zdravlje - Marija Vozar
Edukacija Obrazovni portal
 
Opisne ocene-za-i-razred-zaklina-i-milijana1 (1)
Opisne ocene-za-i-razred-zaklina-i-milijana1 (1)Opisne ocene-za-i-razred-zaklina-i-milijana1 (1)
Opisne ocene-za-i-razred-zaklina-i-milijana1 (1)
Aleksandra Jakovljevic
 
Knjiga za svaku devojcicu
Knjiga za svaku devojcicuKnjiga za svaku devojcicu
Knjiga za svaku devojcicu
Knjižara Sigma
 
Decija prava
Decija pravaDecija prava
Decija prava
MomiloPopovi
 
Школски развојни план за период од 2014. до 2018. године
Школски развојни план за период од 2014. до 2018. године Школски развојни план за период од 2014. до 2018. године
Школски развојни план за период од 2014. до 2018. године
phskola
 
Napredovanje ucenika u toku godine i
Napredovanje ucenika u toku godine  iNapredovanje ucenika u toku godine  i
Napredovanje ucenika u toku godine iGordana Janevska
 
Pojacan-vaspitni-rad (1).pptx
Pojacan-vaspitni-rad (1).pptxPojacan-vaspitni-rad (1).pptx
Pojacan-vaspitni-rad (1).pptx
MajaRadunovicMarkovi
 
Bela Griva - Rene Gijo ( Lektira za IV razred)
Bela Griva - Rene Gijo ( Lektira za IV razred)Bela Griva - Rene Gijo ( Lektira za IV razred)
Bela Griva - Rene Gijo ( Lektira za IV razred)
Jovan Jovanovic
 
Srednjovekovna kultura
Srednjovekovna kulturaSrednjovekovna kultura
Srednjovekovna kulturaandjelan
 
Pesma o cvetu
Pesma o cvetuPesma o cvetu
Pesma o cvetu
saculatac
 
O OKSIDIMA
O OKSIDIMAO OKSIDIMA
O OKSIDIMAvvlivvli
 
Priprema za tematski dan Zlo je ko ne zna , a učiti se ne da
Priprema za tematski dan Zlo je ko ne zna , a učiti se ne daPriprema za tematski dan Zlo je ko ne zna , a učiti se ne da
Priprema za tematski dan Zlo je ko ne zna , a učiti se ne da
Osnovna škola "Sveti Sava"
 
Zdrava hrana - pravilna ishrana
Zdrava hrana - pravilna ishranaZdrava hrana - pravilna ishrana
Zdrava hrana - pravilna ishranaGordana Janevska
 
Sistem organa za razmnožavanje
Sistem organa za razmnožavanjeSistem organa za razmnožavanje
Sistem organa za razmnožavanje
Ivana Damnjanović
 

What's hot (20)

Prirucnik za planiranje i pisanje io pa pp
Prirucnik za planiranje i pisanje io pa ppPrirucnik za planiranje i pisanje io pa pp
Prirucnik za planiranje i pisanje io pa pp
 
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-ver
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-verPrirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-ver
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-ver
 
Dječja prava stela zmb
Dječja prava stela zmbDječja prava stela zmb
Dječja prava stela zmb
 
29. razvice, pubertet kod čoveka
29. razvice, pubertet kod čoveka29. razvice, pubertet kod čoveka
29. razvice, pubertet kod čoveka
 
Reproduktivno zdravlje - Marija Vozar
Reproduktivno zdravlje - Marija VozarReproduktivno zdravlje - Marija Vozar
Reproduktivno zdravlje - Marija Vozar
 
Opisne ocene-za-i-razred-zaklina-i-milijana1 (1)
Opisne ocene-za-i-razred-zaklina-i-milijana1 (1)Opisne ocene-za-i-razred-zaklina-i-milijana1 (1)
Opisne ocene-za-i-razred-zaklina-i-milijana1 (1)
 
Knjiga za svaku devojcicu
Knjiga za svaku devojcicuKnjiga za svaku devojcicu
Knjiga za svaku devojcicu
 
Decija prava
Decija pravaDecija prava
Decija prava
 
Bonton
BontonBonton
Bonton
 
Школски развојни план за период од 2014. до 2018. године
Школски развојни план за период од 2014. до 2018. године Школски развојни план за период од 2014. до 2018. године
Школски развојни план за период од 2014. до 2018. године
 
Program rada odeljenjskog staresine v razred
Program rada odeljenjskog staresine v razredProgram rada odeljenjskog staresine v razred
Program rada odeljenjskog staresine v razred
 
Napredovanje ucenika u toku godine i
Napredovanje ucenika u toku godine  iNapredovanje ucenika u toku godine  i
Napredovanje ucenika u toku godine i
 
Pojacan-vaspitni-rad (1).pptx
Pojacan-vaspitni-rad (1).pptxPojacan-vaspitni-rad (1).pptx
Pojacan-vaspitni-rad (1).pptx
 
Bela Griva - Rene Gijo ( Lektira za IV razred)
Bela Griva - Rene Gijo ( Lektira za IV razred)Bela Griva - Rene Gijo ( Lektira za IV razred)
Bela Griva - Rene Gijo ( Lektira za IV razred)
 
Srednjovekovna kultura
Srednjovekovna kulturaSrednjovekovna kultura
Srednjovekovna kultura
 
Pesma o cvetu
Pesma o cvetuPesma o cvetu
Pesma o cvetu
 
O OKSIDIMA
O OKSIDIMAO OKSIDIMA
O OKSIDIMA
 
Priprema za tematski dan Zlo je ko ne zna , a učiti se ne da
Priprema za tematski dan Zlo je ko ne zna , a učiti se ne daPriprema za tematski dan Zlo je ko ne zna , a učiti se ne da
Priprema za tematski dan Zlo je ko ne zna , a učiti se ne da
 
Zdrava hrana - pravilna ishrana
Zdrava hrana - pravilna ishranaZdrava hrana - pravilna ishrana
Zdrava hrana - pravilna ishrana
 
Sistem organa za razmnožavanje
Sistem organa za razmnožavanjeSistem organa za razmnožavanje
Sistem organa za razmnožavanje
 

Viewers also liked

Polazak u prvi razred osnovne škole
Polazak u prvi razred osnovne školePolazak u prvi razred osnovne škole
Polazak u prvi razred osnovne školeInes Falak
 
Kako pripremiti roditelja za polazak djeteta u školu
Kako pripremiti roditelja za polazak djeteta u školuKako pripremiti roditelja za polazak djeteta u školu
Kako pripremiti roditelja za polazak djeteta u školuObiteljski centar
 
Što očekujem od roditelja
Što očekujem od roditeljaŠto očekujem od roditelja
Što očekujem od roditeljaInes Falak
 
Upis u osnovnu školu
Upis u osnovnu školuUpis u osnovnu školu
Upis u osnovnu školu
stevan miljus
 
Nakovo
NakovoNakovo
Nakovopekona
 
Napravi svoj mobil
Napravi svoj mobilNapravi svoj mobil
Napravi svoj mobilInes Falak
 
3 vrste roditelja
3 vrste roditelja3 vrste roditelja
3 vrste roditelja
saculatac
 
Припрема родитеља за полазак детета у школу
Припрема родитеља за полазак детета у школуПрипрема родитеља за полазак детета у школу
Припрема родитеља за полазак детета у школу
saculatac
 
Legure - Dragan Stojanović
Legure - Dragan StojanovićLegure - Dragan Stojanović
Legure - Dragan Stojanović
Edukacija Obrazovni portal
 
Zvijezda tjedna
Zvijezda tjednaZvijezda tjedna
Zvijezda tjednaInes Falak
 
Što očekujem od učenika
Što očekujem od učenikaŠto očekujem od učenika
Što očekujem od učenikaInes Falak
 
Razredna maskota Tedi
Razredna maskota TediRazredna maskota Tedi
Razredna maskota Tedi
Ines Falak
 
Moja poruka đacima prvacima
Moja poruka đacima prvacimaMoja poruka đacima prvacima
Moja poruka đacima prvacimaInes Falak
 
ŠTO SVE MOŽETE UČINITI ZAJEDNO S DJETETOM NA POČETKU 1. RAZREDA
ŠTO SVE MOŽETE UČINITI ZAJEDNO S DJETETOM NA POČETKU 1. RAZREDAŠTO SVE MOŽETE UČINITI ZAJEDNO S DJETETOM NA POČETKU 1. RAZREDA
ŠTO SVE MOŽETE UČINITI ZAJEDNO S DJETETOM NA POČETKU 1. RAZREDA
Ines Falak
 
Prvaci tanja
Prvaci tanjaPrvaci tanja
Prvaci tanja
os21majpodgorica
 
Zrelost za školu
Zrelost za školuZrelost za školu
Zrelost za školu
saculatac
 
Sebični džin - Đurđica Stojković
Sebični džin - Đurđica StojkovićSebični džin - Đurđica Stojković
Sebični džin - Đurđica Stojković
Edukacija Obrazovni portal
 

Viewers also liked (18)

Polazak u prvi razred osnovne škole
Polazak u prvi razred osnovne školePolazak u prvi razred osnovne škole
Polazak u prvi razred osnovne škole
 
Kako pripremiti roditelja za polazak djeteta u školu
Kako pripremiti roditelja za polazak djeteta u školuKako pripremiti roditelja za polazak djeteta u školu
Kako pripremiti roditelja za polazak djeteta u školu
 
Što očekujem od roditelja
Što očekujem od roditeljaŠto očekujem od roditelja
Što očekujem od roditelja
 
Upis u osnovnu školu
Upis u osnovnu školuUpis u osnovnu školu
Upis u osnovnu školu
 
Nakovo
NakovoNakovo
Nakovo
 
Napravi svoj mobil
Napravi svoj mobilNapravi svoj mobil
Napravi svoj mobil
 
3 vrste roditelja
3 vrste roditelja3 vrste roditelja
3 vrste roditelja
 
Припрема родитеља за полазак детета у школу
Припрема родитеља за полазак детета у школуПрипрема родитеља за полазак детета у школу
Припрема родитеља за полазак детета у школу
 
Legure - Dragan Stojanović
Legure - Dragan StojanovićLegure - Dragan Stojanović
Legure - Dragan Stojanović
 
Vrećko
VrećkoVrećko
Vrećko
 
Zvijezda tjedna
Zvijezda tjednaZvijezda tjedna
Zvijezda tjedna
 
Što očekujem od učenika
Što očekujem od učenikaŠto očekujem od učenika
Što očekujem od učenika
 
Razredna maskota Tedi
Razredna maskota TediRazredna maskota Tedi
Razredna maskota Tedi
 
Moja poruka đacima prvacima
Moja poruka đacima prvacimaMoja poruka đacima prvacima
Moja poruka đacima prvacima
 
ŠTO SVE MOŽETE UČINITI ZAJEDNO S DJETETOM NA POČETKU 1. RAZREDA
ŠTO SVE MOŽETE UČINITI ZAJEDNO S DJETETOM NA POČETKU 1. RAZREDAŠTO SVE MOŽETE UČINITI ZAJEDNO S DJETETOM NA POČETKU 1. RAZREDA
ŠTO SVE MOŽETE UČINITI ZAJEDNO S DJETETOM NA POČETKU 1. RAZREDA
 
Prvaci tanja
Prvaci tanjaPrvaci tanja
Prvaci tanja
 
Zrelost za školu
Zrelost za školuZrelost za školu
Zrelost za školu
 
Sebični džin - Đurđica Stojković
Sebični džin - Đurđica StojkovićSebični džin - Đurđica Stojković
Sebični džin - Đurđica Stojković
 

Similar to Priprema za polazak u školu

припрема дјеце за полазак у школу.Ppt презентација
припрема дјеце за полазак у школу.Ppt презентацијаприпрема дјеце за полазак у школу.Ppt презентација
припрема дјеце за полазак у школу.Ppt презентацијаDanijela Milakovic
 
САРАДЊА ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕ
САРАДЊА ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕСАРАДЊА ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕ
САРАДЊА ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕ
OsnovnakolaBorisavSt
 
први родитељски састанак
први родитељски састанакпрви родитељски састанак
први родитељски састанакpankovic
 
Saradnja učitelja i vaspitača.pptx
Saradnja učitelja i vaspitača.pptxSaradnja učitelja i vaspitača.pptx
Saradnja učitelja i vaspitača.pptx
jovana1984
 
прилог бр. 1
прилог бр. 1прилог бр. 1
прилог бр. 1
Osnovna škola "Sveti Sava"
 
Приручник за активно учење
Приручник за активно учењеПриручник за активно учење
Приручник за активно учење
marijaveljkovic
 
Odgoj dece.pptx
Odgoj dece.pptxOdgoj dece.pptx
Odgoj dece.pptx
KrompoKrompi
 
Priprema deteta za skolu
Priprema deteta za skoluPriprema deteta za skolu
Priprema deteta za skolu
Verica Pavlovic
 
Buduci prvaci r
Buduci prvaci rBuduci prvaci r
Buduci prvaci r
Mirjana Kosanović
 
Priprema deteta (3)
Priprema deteta (3)Priprema deteta (3)
Priprema deteta (3)
dulovci
 
Priprema deteta (3)
Priprema deteta (3)Priprema deteta (3)
Priprema deteta (3)
dulovci
 
Tekst uz prezenaciju
Tekst uz prezenacijuTekst uz prezenaciju
Tekst uz prezenaciju
dulovci
 
Upis u prvi razred 2017/2018.godine
Upis u prvi razred 2017/2018.godineUpis u prvi razred 2017/2018.godine
Upis u prvi razred 2017/2018.godine
dulovci
 
ПРИПРЕМА ДЕЦЕ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ.ppt
ПРИПРЕМА ДЕЦЕ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ.pptПРИПРЕМА ДЕЦЕ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ.ppt
ПРИПРЕМА ДЕЦЕ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ.ppt
MarinkovicKalina
 
Podrška učenicima - Saznali na seminaru , primenili u praksi
Podrška učenicima - Saznali na seminaru , primenili u praksiPodrška učenicima - Saznali na seminaru , primenili u praksi
Podrška učenicima - Saznali na seminaru , primenili u praksi
Osnovna škola "Sveti Sava"
 
uloga roditelja
uloga roditeljauloga roditelja
uloga roditelja
Gorica Mladenovic
 
Tematski roditeljski sastanak (priprema)Podrčka učenicima
Tematski roditeljski sastanak (priprema)Podrčka učenicimaTematski roditeljski sastanak (priprema)Podrčka učenicima
Tematski roditeljski sastanak (priprema)Podrčka učenicima
Osnovna škola "Sveti Sava"
 
Nije lako biti roditelj đaka prvaka
Nije lako biti roditelj đaka prvakaNije lako biti roditelj đaka prvaka
Nije lako biti roditelj đaka prvaka
Rada Milovic
 
Васпитање и нега деце од 8 do 18 meseci
Васпитање и нега деце од 8 do 18 meseciВаспитање и нега деце од 8 do 18 meseci
Васпитање и нега деце од 8 do 18 meseci
ChildrensHappinessGu
 

Similar to Priprema za polazak u školu (20)

припрема дјеце за полазак у школу.Ppt презентација
припрема дјеце за полазак у школу.Ppt презентацијаприпрема дјеце за полазак у школу.Ppt презентација
припрема дјеце за полазак у школу.Ppt презентација
 
САРАДЊА ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕ
САРАДЊА ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕСАРАДЊА ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕ
САРАДЊА ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕ
 
први родитељски састанак
први родитељски састанакпрви родитељски састанак
први родитељски састанак
 
Saradnja učitelja i vaspitača.pptx
Saradnja učitelja i vaspitača.pptxSaradnja učitelja i vaspitača.pptx
Saradnja učitelja i vaspitača.pptx
 
прилог бр. 1
прилог бр. 1прилог бр. 1
прилог бр. 1
 
radion.za roditelje
radion.za roditeljeradion.za roditelje
radion.za roditelje
 
Приручник за активно учење
Приручник за активно учењеПриручник за активно учење
Приручник за активно учење
 
Odgoj dece.pptx
Odgoj dece.pptxOdgoj dece.pptx
Odgoj dece.pptx
 
Priprema deteta za skolu
Priprema deteta za skoluPriprema deteta za skolu
Priprema deteta za skolu
 
Buduci prvaci r
Buduci prvaci rBuduci prvaci r
Buduci prvaci r
 
Priprema deteta (3)
Priprema deteta (3)Priprema deteta (3)
Priprema deteta (3)
 
Priprema deteta (3)
Priprema deteta (3)Priprema deteta (3)
Priprema deteta (3)
 
Tekst uz prezenaciju
Tekst uz prezenacijuTekst uz prezenaciju
Tekst uz prezenaciju
 
Upis u prvi razred 2017/2018.godine
Upis u prvi razred 2017/2018.godineUpis u prvi razred 2017/2018.godine
Upis u prvi razred 2017/2018.godine
 
ПРИПРЕМА ДЕЦЕ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ.ppt
ПРИПРЕМА ДЕЦЕ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ.pptПРИПРЕМА ДЕЦЕ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ.ppt
ПРИПРЕМА ДЕЦЕ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ.ppt
 
Podrška učenicima - Saznali na seminaru , primenili u praksi
Podrška učenicima - Saznali na seminaru , primenili u praksiPodrška učenicima - Saznali na seminaru , primenili u praksi
Podrška učenicima - Saznali na seminaru , primenili u praksi
 
uloga roditelja
uloga roditeljauloga roditelja
uloga roditelja
 
Tematski roditeljski sastanak (priprema)Podrčka učenicima
Tematski roditeljski sastanak (priprema)Podrčka učenicimaTematski roditeljski sastanak (priprema)Podrčka učenicima
Tematski roditeljski sastanak (priprema)Podrčka učenicima
 
Nije lako biti roditelj đaka prvaka
Nije lako biti roditelj đaka prvakaNije lako biti roditelj đaka prvaka
Nije lako biti roditelj đaka prvaka
 
Васпитање и нега деце од 8 do 18 meseci
Васпитање и нега деце од 8 do 18 meseciВаспитање и нега деце од 8 do 18 meseci
Васпитање и нега деце од 8 do 18 meseci
 

Priprema za polazak u školu

 • 3. Сазревање деце је индивидуално (нека деца сазревају брже, друга спорије), али ипак постоје одређене норме развоја, као оријентациона основа за то шта дете у одређеном узрасту треба и може да постигне.
 • 4.
 • 5. Спремност за школу 1. Да ли се за наведено понашање детета може рећи да је зрело или незрело? Зрело/незрело понашање: Рад по групама. Учесници добијају матријал са примерима зрело/незрелог понашања деце узраста од око 6 година. Задатак је да се процени да ли је наведено понашање зрело или незрело и да се да супротан пример. Најпре рад на нивоу групе, а затим заједничка размена и дикусија.
 • 6. Спремност за школу • Школа (друштво) поставља пред децу одређене захтеве које требају савладати кроз школско учење. • Спремност за школу односи се на различите аспекте дечијег развоја који омогућавају задовољавање тих захтева, па тако говоримо о физичкој, социјалноемоциналној и когнитивној (интелектуалној) спремности за школу.
 • 7. Спремност за школу Физичка зрелост Когнитивна (интелектуална) зрелост Социјално-емоцинална зрелост
 • 8. Физичка зрелост Физичку спремност детета испитује педијатар: Дете треба да је здраво и да задовољава барем минимум стандарда за висину, тежину и пропорције тела. Дечија чула (вид, слух) требају нормално да функционишу, уколико је потребно уз корекцију (наочаре, слушни апарат и сл.). Дететови мишичи требају бити развијени да му омогућавају кретање, стајање и седење без потешкоћа, као и издржавање нових физичких напора као што је ношење школске торбе, пешачење до школе и мирно седење у школској клупи одређено време. Дете треба да има развијене навике контроле органа за ислучивање и самосталног храњења.
 • 9. Когнитивна (интелектуална) спремности Школско учење које очекује дете захтева одређену развијеност говора, мишљења, опажања и памћења, као и могућност усмеравања и одржавања пажње барем одређено време. Интелектуалну спремност испитује психолог, испитујући општу интелектуалну развијеност детета.
 • 10. Социјално-емоцинална зрелост Социјално-емоцинална зрелост олакшава детету прихватање школског живота и обавеза, а све је више доказа о њеној важности за школски успех, па чак и каснији успех на радном месту. Социјално-емоцинална зрелост значи да је дете способно да: •Успешно комуницира са вршњацима и одраслима; •Сарађује са вршњацима и усклађује своје циљеве и жеље са правилима и циљевима групе; •Склапа и одржава пријатељске везе са вршњацима; •Се одвоји од родитеља; •Примерено контролише своје поступке и осећања ; •Наставља активност, чак и када не постигне одмах успех.
 • 11. Да ли је дете спремно за полазак у први разред? Дете које је спремно за почетак школовања има позитиван став прека школи, радује се томе као доказу да одраста. Ова ј став треба подржавати јер олакшава учење и прихватање обавеза, а самим тим и савладавање потешкоћа. Ако сами немате баш најсрећнија сећања на школу, немојте тиме оптерећивати и обесхрабривати своје дете. Имајте поверења у њега и себе! Учините све што можете да школа за дете постане место на којем ће радосно, упорно и за заинтересованошћу упознати себе и своје окружење.
 • 12. Да ли је моје дете спремно за полазак у први разред? ДА, ако се радује поласку и радознало је према школи! ДА, ако може пажљиво да слуша причу или да се неко време концентрише на активност коју ради (цртање, грађење коцкама, помоћ родитељима у неком послу, прегледање сликовнице итд.)! ДА, ако може да исприча маштовиту причу или преприча причу коју је чуло, догађај који је доживело! ДА, ако може бар до неке мере контролисати своје понашање и осећања и учествовати у игри са вршњацима!
 • 13.
 • 14. 1. Рецепт за торту – “Успешно дете”: Састојци: Припрема: Особине: Рад по групама. Учесници добијају празан папир и сами смишљају шта је потребно од састојака за торту, а затим и како би они припремили торту. Након тога све групе излажу, а водитељ записује састојке.
 • 15.
 • 16. ЉУБАВ Идеалне породице нема и тешко је наћи средину у којој ће деца доживљавати увек и само добре утицаје. Важно је, међутим, да они доминирају у васпитању. А то значи да ће се ваше дете успешно развијати ако расте у породици у којој: •се осећа сигурним, осећа и може да узврати љубав и нежност •родитељи са њим проводе довољно квалитетног времена •постоји ред •и деца и родитељи имају одређена задужења и сви у одређеној мери учествују у обављању кућних послова •у процесу васпитања оба родитеља учествују равноправно: није један задужен да штити и брани, а други да заводи ред и „тренира строгоћу“ •неспоразуми и потешкоће се решавају кроз разговор и договор, а не виком и батинама •родитељи умеју да покажу љубав не само према детету, већ и једно према другом.
 • 17. ДОСЛЕДНОСТ: Најбоље резултате у васпитању постижу умерено строги, али доследни родитељи. Речи и поступци родитеља треба да су: •Усаглашени •Одлучни •Јасни •Постојани
 • 18. ПАЖЊА – РАЗУМЕВАЊЕ – СТРПЉЕЊЕ – ПОВЕРЕЊЕ – ПОДРШКА – ПОДСТИЦАЈ Детету су потребни: •Брига •Пажња •Разумевање •Поштовање
 • 19.  Детету искажите јасна и позитивна очекивања која имате у односу на његово учење и понашање.  Развијајте реалан поглед на дететове способности – нико не може у свим активностима постизати добре резултате!  Прихватите своје дете такво какво јесте – не покушавајте преко детета да остварите своје (неостварене) жеље и амбиције. Ако у породици има и старије деце, не тражите од детета да их достигне, ако су његове спосбности другачије, нити да “буде тако добро” или чак надмаши браћу и сестре.
 • 20.  Учествујте у школском животу свог детета – показујући да Вам је то важно утичете на његов позитивни став према учењу и школи. Редовно се информишите о његовом напредовању, понудите учитељици своју помоћ у активностима које организује.  Слушајте шта Вам дете говори о доживљајима у школи, расправљајте са дететом о томе тако да повећавате његову способност пристојног и конструктивног понашања.
 • 21. 1. Шта дете мисли после овога? 2. Како се дете осећа? 3. Како је родитељ требао да поступи – шта да уради? Особине: Рад по групама. Учесници добијају матријал са примерима неадекватног поступања родитеља у деловању на развој детета и материјал са листом особина. Задатак је да се најпре на нивоу групе, а затим сви учесници продискутују о томе да ли је наведено понашање родитеља примерено и како оно делује на развој појединих особина (са листе).
 • 22.
 • 23. Добра припрема детета за школу јесте развијање културно-хигијенских и радних навика, укључивање у кућне обавезе, учествовање у играма уз поштовање правила, давање важности учењу, захтевање да се заврши започето и не одустајање као му одмах не полази за руком.
 • 24. Најважније радне навике које су битне за учење су: •Радити на одређеном – увек истом месту •Радити у одређено – увек исто време •Планирати рад •Бити уредан •Завршити започето
 • 25. •Детету треба обезбедити радно место у његовој соби или уколико нема могућности за то, потребно је обезбедити бар радни кутак. То је место где ће дете имати своју радну пoвршину и своју фијоку или полицу где ће научити да држи своје ствари – игарчке, сликовнице, оловке, фломастере... Које ће дете само уредити и тиме се припремити за уредност, тачност и тако ће развити интерес за књигу и учење. •На радном столу не треба да буде превише ствари, јер оне скрећу пажњу детету. •Уколико имате компјутер он не би требао да стоји на дечијем радном столу, јер ће детету одвлачити пажњу. Најбоље би било да компјутер стоји у дневној соби, како бисте могли увек да знате шта дете ради на њему и колико дуго.
 • 26. •Како подстицати дете на уредност: ако је дете научило да кад заврши игру сложи своје играчке или да сложи одећу пре спавања, оно ће и само осећати потребу да среди свој кутак за учење, сложи књиге и свеске и сл. Али пошто деца најбоље уче на примеру родитеља, то значи да ако у кући влада ред – ред ће бити и на његовом радном столу. •Дете би требало да обавља одређене послове у кући: заливање цвећа, одлазак у мини-маркет, брисање судова, прашине, поспремање играчака после игре и сл. •Дете треба научити да уредно оставља своје ствари на место када се скине, као и да чува своју одећу.
 • 27. ХИГИЈЕНСКЕ НАВИКЕ •Дете би требало да се у породици полако осамостаљује и то кроз активности одржавања личне хигијене: умивање, прање руку, прање зуба, употреба марамице. •Дете би требало да спава само у кревету → Здравије је и доприноси развоју самосталности. Такође је потребно да се омогући детету да добро и довољно спава, обезбедити му здрав сан. •Дете треба навићи да увек у исто (одређено) време иде да спава. Најбоље је то везати за неки догађај, нпр. После вечерње ТВ емисије за децу или цртаног филма. Ако на нашим ТВ каналима нема таквих програма, можете детету дати да погледа цртани са ЦД/ДВД-а.
 • 28. •Дете око 6 године треба да научи да се само облачи, обува и везује пертле. •На узрасту од 6-7 година детету је потребно најмање 10 до 12 сати сна, те би око 21сат требало да иде да спава. •Дете би требало да се самостално храни. Дете са пуних 6 година треба већ само да користи комплетан прибор за јело. Ако му родитељ не да да то увежба, него га он храни, исхрана детета може постати неправилна, а само дете постаје пасивно и несамостално и у другим активностима.
 • 29.
 • 30. Једно од најчешћих питања које родитељи постављају приликом поласка детета у школу је: „Да ли дете треба да зна да пише сва слова или чак и да чита пре поласка у школу?“  Искуство и истраживања показују да деца из породица где је књига цењена, а читање се сматра пријатном, занимљивом и забавном активности, где се деци често читају сликовнице и друге дечије књиге, обично много раније покажу интерес за слова и најчешће уочи почетка школе и сами почињу читати.  Форсирано учење детета словима и присиљавање на читање само ради остваривања неке врсте “предности” најчешће је само контрапродуктивно – не резултира жељеним успехом и може изазвати одбојност према читању. Чак ако и постоји нека почетна предност детета, она се у таквим условима врло брзо изгуби.
 • 31. •Најбоља припрема за читање је окруженост бројним сликовницама и дечијим књигама које се детету читају, о којима се разговара и тако се буди интерес детета за слова и читање. •Дете које научи да пише слова пре поласка у школу, може то научити на неисправан начин, па ће му у школи бити теже да научи исправно писање. •Првих дана у школи, док ће друга деца учити читање и писање, таквом детету ће бити досадно. Неће усвајати радне навике учења као и друга деца. То ће му представљати проблем када буде требало да научи ново градиво које му није од раније познато. •Ако дете не зна да чита или не зна сва слова пре поласка у школу, такво дете ће то врло брзо и с вољом савладати у првом разреду што и јесте задатак првог разреда.
 • 32. Што се писања тиче, технику писања слова треба оставити учитељици. Најважније је да се увежбају ситни мишићи руке, усклађивање покрета ока и руке, али и да дете научи да седи дуже време на једном месту и нешто ради (да вежба пажњу и концентрацију). Вежбање ситних мишића руке је могуће радити и код куће. Детету треба дати да: •се игра лего-коцкама, слаже разне слагалице, најпре једноставније, а затим и сложеније, •ниже перле, игра се кликерима, •исеца и лепи слике из новина, прави лепезу од папира, •црта и боји, •обликује фигуре од пластелина или теста и сл.
 • 33. Дете на предшколском узрасту треба да зна да ПРЕПОЗНА слово – када га види да зна које је и да именује предмете који почињу тим словом. Вежба: игра “наслово на слово”.
 • 34.
 • 35. Од математичких способности дете треба да зна да: •разликује облике, сврстава ствари по неким особинама, да зна шта је мало-велико, уско-широко, ниско-високо, •уочава положај: горе-доле, право, напред-назад, лево-десно, да би се сналазило у свесци, али и на улици, •се сналази у времену: дан-ноћ, данас, сутра, јуче, •пореди предмете и појаве и уочи сличности и разлике
 • 36. Играјте се са својим дететом различитих друштвених игара: „Не љути се, човече“, домине, карате, игре „меморије“ и др. У оваквим играма дете се мисаоно активира, ставља се у ситуацију да закључује, повезује, памти, да поштује одређена правила, да се такмичи или развија сарадничке односе ако их игра у пару. Дечја пажња зависи од начина на који се садржај преноси. Дете много лакше памти кад нешто чује и види, него кад само чује – зато су деци јако занимљиве сликовнице. •читати деци краће приче (бајке, басне) и тражити да их дете преприча, да одговори на питања у вези с причом, да нацрта неки „сложенији“ цртеж о садржају приче тако да испуни цео простор папира •ставите пред дете неколико играчака, а кад се оно окрене – промените им места или склоните неке од њих - тражите да дете каже шта се променило. •играјте се са дететом купаца и продаваца и задајте му да вам „из радње“ донесе 45 ствари (не више) - проверите да ли је дете донело све што сте тражили •дајте детету да решава сложеније слагалице (puzzle) •у разним дечјим листовима и часописима постоје цртежи на којима се траже скривени предмети или где је потребно уочити по којим детаљима се два цртежа разликују
 • 37. Попуњавање упитника: Сви учесници понпуњавају упитник ради провере (евалуације) успешности радионице. Током године: Подела едукативног материјала „Припрема родитеља за полазак њихове деце у школу“ (радне навике, учење читања и писања и математике).