Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Decija prava

48 views

Published on

Kratka prezentacija o dečijim pravima

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Decija prava

 1. 1. Сва деца на свету имају иста права, а она су исписана у Конвенцији Уједињених нација о правима детета (од 20. новембра 1989.)
 2. 2. 1945: После Другог светског рата, многе државе у свету формирале су заједницу – основале су УН, то јест Уједињене нације. Заједно, хтеле су да подрже мир и слободу у свету. 10. децембар 1948: На овај дан, Уједињени нације су усвојиле Општу декларацију о људским правима. Подразумевало се да се ова основна људска права односе и на децу. Али, ускоро је указано на то да су деца нешто посебно и да им је потребна посебна заштита. 1950: Први нацрт дечијих права је сачињен. Неколико година представници држава чланица расправљали су о томе у Уједињеним нацијама. 20. новембар 1959: На овај дан, Уједињене нације су усвојиле Декларацију о правима детета. Таква декларација није обавезујућа за све државе, али се она обраћа свим државама у виду препоруке за њихову будућу политику. 1979: У целом свету ова година се славила као година детета. О правима детета се размишљало и расправљало свугде. Ради добробити детета све више људи је желело да се та права детаљно разраде и, што је још важније, да постану правно обавезујућа. 20. новембар 1989: На овај дан, Генерална скупштина Уједињених нација једногласно је усвојила Конвенцију о правима детета, или како ми то кажемо, Споразум о дечијим правима. Од тада, владе готово свих земаља потписале су ову конвенцију о дечијим правима. На тај начин, обећале су да ће ширити информације о правима детета у својим
 3. 3. Дечја права су израз признања међународне заједнице о постојању посебних потреба деце. • Она су утврђена Конвенцијом о правима детета усвојеном од Генералне скупштине Уједињених нација 1989. године. • Конвенција предвиђа четири групе права:
 4. 4. I. ПАРТИЦИПАЦИЈА: НАШЕ ПРАВО ДА УЧЕСТВУЈЕМО • Члан 3. Добробит детета је од примарног значаја • Члан 12. Слобода изражавања мишљења детета • Члан 13 Слобода изражавања • Члан 14. Слобода убеђења, савести и вероисповести • Члан 15. Слобода удруживања и мирног окупљања • Члан 16. Заштита приватности • Члан 17. Приступ медијима и информацијама
 5. 5. II. ОСТВАРИВАЊЕ ЛИЧНОГ ПОТЕНЦИЈАЛА: ПРАВО ДА СЕ РАЗВИЈАМО КАО ЛИЧНОСТ • Члан 5. Поштовање родитељских права • Члан 7. Име и држављанство • Члан 8. Заштита идентитета детета • Члан 10. Спајање породице • Члан 21. Усвајање детета • Члан 23. Деца са оштећењима у развоју • Члан 28. Образовање • Члан 29. Циљеви образовања • Члан 30. Деца припадници мањина
 6. 6. III .ЖИВЕТИ ДОБРО: НАШЕ ПРАВО ДА ОПСТАНЕМО • Члан 6. Опстанак и развој детета • Члан 9. Начело неодвајања од родитеља • Члан 18. Одговорност родитеља и старатеља • Члан 24. Заштита здравља и медицинске услуге • Члан 26. Социјално осигурање • Члан 27. Одговарајући животни стандард • Члан 31. Право на одмор и слободно време
 7. 7. IV. БИТИ БЕЗБЕДАН: НАШЕ ПРАВО НА ЗАШТИТУ • Члан 2. Забрана дискриминације • Члан 11. Заштита од отмице и невраћања деце • Члан 19. Заштита од злоупотребе и занемаривања • Члан 20. Брига за младе људе без породице • Члан 22. Заштита деце-избеглица • Члан 25. Провера спровођења лечења или старања • Члан 32. Заштита од економског искоришћавања • Члан 33. Заштита од дрога • Члан 34. Заштита од сексуалног искоришћавања • Члан 35. Заштита од продаје и трговине људима • Члан 36. Заштита од свих облика искоришћавања • Члан 37. Заштита од мучења и нехуманог поступања • Члан 38. Ратови и оружани сукоби • Члан 39. Социјална реинтеграција деце као жртава насиља • Члан 40. Третман деце по кривичном закону
 8. 8. • Члан 1. Дефиниција детета • Члан 4. Примена права • Члан 41. Виши национални стандарди имају приоритет • Члан 42. Објављивање дечјих права
 9. 9. Деца треба да знају не само која су им права него и како да их цене и примене • - Учење о дечијим правима (упознавање): ученици знају и разумеју која су им права (знање и разумевање). Учење „о“ дечијим правима укључује поучавање у одређеном разреду од стране наставника лично који има тачно одређене наставне задатке. • - Учење кроз дечија права (искуство): ученици стичу искуство и размевање дечијих права као принципа који владају у колективном животу одељења и школске заједнице (ставови, вредности и вештине). • - Учење за дечија права (примена): деца се подстичу да успоставе и оживотворе своја права у разреду и у школи. На тај начин, они се обучавају за своју будућу улогу информисаних и активних грађана у демократској заједници (учествовање, како у школи тако и касније у животу).
 10. 10. Одговорности у остваривању права детета Типичне одговорности Деца Одрасли Информисаност и образовање информисати себе, другу децу и одрасле о правима које имамо, учити о дечијим правима. Информисати се О и образовати ЗА права које деца имају Информисати и образовати децу и друге одрасле о дечијим правима Заштита права у пракси Уочавати ситуације у којима у којима се крше права детета и борити се за своја права и права других у складу са могућностима Уочавати ситуације у којима у којима се крше права детета. Борити се за дечија права и стварати предуслове за поштовање дечијих права Поштовање Поштовати права друге деце Поштовати права одраслих Понашати се у складу са Конвенцијом (не кршити права детета) Уочавање везе између права и одговорности Учити се одговорном понашању Бити одговоран и учити децу да буду одговорна.
 11. 11. Не мораш увек све сам/сама јер мислиш да си јак/јака. Ту је Драга Савета. обрађеноза обраду
 12. 12. Радост Европе • Најзначајнија манифестација посвећена деци Европе. Установљена је 1969. године поводом Светског дана детета. • Сваке године се организује у Београду почетком октобра. - Светски дан детета. На трговима, улицама и у дворанама града Београда, деца Европе приказују музику, игру, културу и обичаје своје земље. Кроз песму и игру деца се упознавају, забављају и друже недељу дана.

×