SlideShare a Scribd company logo
1 of 280
Download to read offline
Pecha Kucha
  2011 12 08
 United Spaces
  Stockholm
http://www.freechristmaswallpapers.net/
Malin Ströman
    Per Axbom
   Daniel Erkstam
    Elia Mörling
    Johan Groth
 Peter ‘Poppe’ Sandberg
  Johan Ronnestam
   Johan Frössén
   Richard Gatarski
   Fredrik Marcus
  Alexander Bernhard
Roman Pixell – Gamification
PECHA
KUCHA?
20x20
20x12
80 minuter
Automatiskt
u
Internet är på riktigt

  Daniel Erkstam
 Twitter: @erkstam
20 sekunders applåd!
Den svenska skolan...

   Johan Groth
  Groth & Groth AB
Den svenska skolan ...
... är i fritt fall!
Var ligger felet?
Eller?
Åtgärder krävs!
Läget under kontroll!
Eller?
De verkliga problemen
Ökande segregation


Homogena grupper

”Osynlig” segregation

Ej etnisk fråga!
Felaktig decentralisering


 Uppdrag

 Mandat

 Resurser
Ökande differentierng


Uppdelning

Stigmatisering

Inlåsning
Felaktig individualisering


 Behov

 Förutsättningar

 Närvarande lärare
Vad göra?

”Skolan år 2035”

 Vision

 Mål

 Strategi
Vad göra?

Ansvarsfördelning

  politiker

  tjänstemän

  skolan

Sluta detaljstyra
Vad göra?Avveckla Lärarnas
Riksförbund med sitt
elit- och skråtänkande
Vad göra?

Rektorer som

 vågar

 kan

 får

vara chefer
Vad göra?Höj lärarnas
självförtroende
Vad göra?Stoppa föräldrarnas
”kundattiyd”
Men framförallt: byt
utbildningsminister!
Vad tycker ni?
20 sekunders applåd!
Socialt
Entreprenörskap!
 Alexander Bernhard
 Timing Scandinavia
PLANTAGON

•USA 1930-1933
•MEXICO 1994-1995
•ÖSTASIEN 1997-1998
•RYSSLAND 1998
•BRASILIEN 1999
•EUROPA och USA 2008
•GREKLAND m.fl 2009-2011
STATER
FÖRETAG
PERSONER
    Carlos Slim Helu
STATER vs. FÖRETAG vs. PERSONER
CSR - Corporate Social Responsibility
MILJÖ
KLIMATPÅVERKAN
Al Gore
Chief, OREN LYON
HANS HASSLE
PLANTAGON
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
GREENHOUSE
COMPANIZATION
SEVENTH GENERATION
CHANGEMAKERS
NÄTVERK
URBAN AGRICULTURE SUMMIT
        Stockholm 2012
THE BOX
PASSION & COMPASSION
Jan Eliasson
20 sekunders applåd!
Hur skapas värdefulla
  varumärken?

   Elia Mörling
   Tribaling
1. TILLHÖRIGHET
2. TRIBES
3. IDENTITET
4. BUZZ
5. EXISTENTIELL
6. DOGMER
7. TRANSFORMATION
 TRANSFORMATION
8. MENING
9. JEEP
10. FRIHET
 2 JEEP
11. REAL JEEPS
12. BEFRIARE
13. UPPLEVELSER
14. BERÄTTELSER
15. SYMBOLER
16. FARKOSTER
17. UTMANING
18. UNDERSÖKA
19. HOLISTISK
Elia Mörling
 @tribalingswe
elia@tribaling.com
www.tribaling.com
20 sekunders applåd!
Fantastic Things

  Johan Frössén
  People People
Twitter: @johanfrossen
Remove the fuzz from what people value
        @johanfrossen
@johanfrossen
@johanfrossen
@johanfrossen
@johanfrossen
@johanfrossen
@johanfrossen
@johanfrossen
@johanfrossen
@johanfrossen
@johanfrossen
Give people the background
… and yes, continue to leave the fuzz out
        @johanfrossen
@johanfrossen
Title:
Lovers
     @johanfrossen
@johanfrossen
@johanfrossen
@johanfrossen
@johanfrossen
Sustainability
       @johanfrossen
Sustainability     Fantasticness
       @johanfrossen
Johan Frössén
 johan@peoplepeople.se
    @johanfrossen
20 sekunders applåd!
Släpp sargen - våga
vingla... och mingla

  Malin Ströman
Konceptutvecklare SVTi
För	
  +100	
  år	
  sedan	
  var	
  det	
  omöjligt	
  a6	
  fly6a	
  100	
  människor	
  på	
  land	
  sam<digt	
  
Det	
  var	
  omöjligt	
  a6	
  producera	
  massupplagor
Det	
  var	
  omöjligt	
  a6	
  nå	
  många	
  sam<digt,
a6	
  höra	
  eller	
  se	
  någon	
  som	
  inte	
  var	
  i	
  rummet
a6	
  påverka	
  samhället	
  med	
  sin	
  egen	
  röst
Idag	
  är	
  det	
  inte	
  omöjligt	
  a6	
  …tjäna	
  200	
  000	
  kr/månaden	
  på	
  a6	
  skriva	
  offentlig	
  dagbok
…	
  få	
  1600	
  gäster	
  <ll	
  en	
  villafest
…	
  få	
  2	
  miljoner	
  a6	
  betala	
  100	
  kr	
  för	
  e6	
  ofärdigt	
  gra<sspel
…	
  ha	
  haJ	
  98	
  miljoner	
  <6ningar	
  på	
  utbildningsvideos	
  på	
  5	
  år
…	
  ha	
  nästan	
  140	
  miljoner	
  kvinnliga	
  medlemmar	
  i	
  elvaårsåldern
…	
  låta	
  250000	
  säljare	
  sälja	
  2	
  miljoner	
  hemmagjorda	
  prylar	
  för	
  45	
  miljoner	
  $	
  i	
  månaden
…	
  sälja	
  låtsasprylar	
  för	
  68	
  miljoner	
  $	
  i	
  månaden
…	
  växla	
  från	
  a6	
  äga	
  den	
  svenska	
  marknaden	
  <ll	
  den	
  globala	
  på	
  en	
  na6
…	
  vara	
  tonåring	
  och	
  skicka	
  i	
  sni6	
  3300	
  sms	
  i	
  månaden
…	
  få	
  100-­‐tals	
  människor	
  a6	
  plötsligt	
  och	
  sam<digt	
  vilja	
  prata	
  
högt	
  om	
  något	
  de	
  aldrig	
  har	
  talat	
  om	
  i	
  hela	
  si6	
  liv
Saker	
  måste	
  inte	
  vara	
  trasiga	
  för	
  a1	
  behöva	
  förändras
Nya	
  pla:ormar	
  löser	
  några	
  prak<ska	
  problem,	
  men	
  
  är	
  egentligen	
  ingen	
  förändring.

• Mobile	
  first	
  är	
  inte	
  a1	
  låta	
  användarna	
  kunna	
  ta	
  
 del	
  av	
  content	
  i	
  mobilen

• Social	
  är	
  inte	
  a1	
  feeda	
  ut	
  ar<klar

• A1	
  ha	
  ordet	
  är	
  inte	
  a1	
  kunna	
  kommentera

140	
  miljoner	
  medlemmar/<1are/lyssnare/läsare	
  
  kommer	
  a1	
  minska	
  om	
  de	
  inte	
  kan	
  vara	
  mobila,	
  
  sociala	
  och	
  ha	
  ordet	
  
Inte	
  en	
  publik,	
  det	
  är	
  e6	
  
community

Med	
  ak<va	
  användare	
  och	
  inte	
  
<6are,	
  lyssnare	
  eller	
  läsare

Mobilen	
  låter	
  oss	
  ständigt	
  delta	
  i	
  
communityt

Alla	
  är	
  lika	
  mycket	
  värda	
  och	
  
ordet	
  är	
  fri6	
  i	
  många	
  kanaler

Alla	
  har	
  verktygen,	
  alla	
  kan	
  delta,	
  
alla	
  kan	
  producera	
  content
FÖRVÅNAD?


Känns	
  det	
  ny6	
  a6	
  skapa	
  kulturer	
  och	
  sömlösa
användarupplevelser	
  med	
  parallella	
  flöden	
  eller	
  a6
sä6a	
  upp	
  metrics	
  i	
  s<ckyness,	
  återkommande	
  besökare
och	
  betalande	
  besökare?

Tycker	
  du	
  a6	
  alla	
  i	
  din	
  omvärld	
  jagar	
  upp	
  sig	
  och	
  a6	
  det
är	
  svårt	
  a6	
  hantera	
  din	
  personals	
  frustra<on	
  och
engagemang?

Tänker	
  du	
  a6	
  Facebook	
  och	
  Twi6er	
  är	
  inget	
  du	
  har	
  <d
med,	
  eller	
  vill	
  hålla	
  på	
  med	
  för	
  du	
  är	
  inte	
  intresserad	
  av
vad	
  andra	
  gör	
  och	
  vill	
  inte	
  a6	
  de	
  ska	
  intressera	
  sig	
  för
vad	
  du	
  gör?
Produk<onssamhälle	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Förändringssamhälle
                                                                       innova<on
                                                                                       problemlösning
                                                  presenta<onsteknik öppenhet
Linjär	
  ordning,	
  inlärning,	
  diciplin                           krea<vitet nyfikenhet Kri<skt	
  tänkande
                                                    analys  Global	
  medvetenhet
                                                       samarbete
                                                            tempo
VINGLA	
  OCH	
  MINGLA
Välkomna	
  förändring!	
  Motstå	
  det	
  vanliga.	
  Det	
  är	
  redan	
  gjort.


Lära	
  känna	
  änvändaren.	
  Släpp	
  in	
  dem	
  i	
  styrelsen.	
  För	
  dem	
  är	
  det	
  inte	
  ny6.

Jobba	
  med	
  open	
  source	
  –	
  för	
  flexibilitet,	
  mobilitet	
  och	
  snabbhet	
  vid	
  förändringar	
  –	
  för	
  dig	
  
  och	
  för	
  andra.

Lyssna	
  och	
  låta	
  alla	
  bidra	
  –	
  kunder	
  och	
  medarbetare	
  –	
  det	
  minsta	
  du	
  behöver	
  i	
  din	
  
   omgivning	
  är	
  jämlikar.


Testa!	
  Det	
  blir	
  inte	
  perfekt	
  på	
  första	
  försöket,	
  du	
  måste	
  ha	
  försökt	
  för	
  a6	
  få	
  erfarenheter	
  
   och	
  data.
Malin	
  Ströman,	
  konceptutvecklare	
  SVTi	
  	
  I	
  	
  malinstroman@gmail.com	
  	
  I	
  @malinstroman
20 sekunders applåd!
=
= 10  min
u
Demokratisera tillgång till
   utbildning
  Peter “Poppe” Sandberg
    Disruptive.nu
Tänk om man kunde ge världens
  bästa lektioner skapade av
 världens bästa lärare gratis till
   alla skolbarn i världen?
”Det gäller att ha
    tur
i Lärartombolat!”
   Skolverket
Varför finns det inga kända lärare?


1. De är talanglösa
x. Dom vill gärna jobba i det tysta
2. Dom har scenskräck
Khan x 10.000
  X  10000
+
@poppetotte
Gamification
 Roman Pixell
  @d0pp13r
SOME SERIOUS DOPE
& HASARD GAMING
applications in and outside of the office environment
YES THERE IS A
FREE LUNCH!
What is Gamification?


1) Find out on wikipedia on your mobile device

2) Copy, paste and send me a text to 0709-103551
DOPE
MECHANICS

  #1
Everything for a laugh
“Fun is just another way of learning. It is the act of
solving puzzles that makes games fun. With games,
learning is the drug.”

   - Raph Coster


“Fun is the easiest way to change people’s
behaviour.”

  - thefuntheory.com
What is gamification, really ?

Boring stuff ➔ Fun stuff

Everyday tasks ➔ GameMaking users enjoy a product or service

Making users crave for another round
In concrete terms...
Cute icons, avatars, animations, easter eggs

Notifiers, progress bars and confirmation sounds

Dashboard-like status updates, leaderboards and feedsPoints, badges, challenges

Small embedded casual games

Virtual money

Status leveling

Social bragging
But ...why ?
Engage and persuade

Break down and simplify

Create a context and decrease stress

Reward and make feel goodIncrease face time

Encourage re-purchase

Create good ambassadors
Bottom line

More use

More users

More income
          HIGHER
          REVENUES
More loyal users

Less costs
Standard engagement metrics

Unique users

“Page” views per user

Average face time per user per usage

Total time spent per user per month

Usage frequency

Depth of visit

Participation

Conversions
Breaking (down) the game
  Achievements      Infinite Gameplay
Appointments       Levels
Behavioral Momentum    Loss Aversion
Blissful Productivity   Lottery
Bonuses          Ownership
Cascading Information   Points
Combos          Progression
Community Collaboration  Quests       gamification.org/wiki/Game_Mechanics

Countdown         Reward Schedules
Discovery         Status
Epic Meaning       Urgent Optimism
Free Lunch        Virality
YES THERE IS A
FREE LUNCH!
And the winner is...
Right you are, brother!

“Gamification is used by marketers as a tool for
increasing customer engagement and loyalty.”

“Gamification is used by website product managers
to encourage desirable website usage behavior.”
THX
roman@pixell.net
+46 709 10 35 51
20 sekunders applåd!
Lite mindre BLAH BLAH
    BLAH tack

   Per Axbom
 Axbom Innovation AB
20 sekunders applåd!
Mitt liv som
modebloggare.
 Fredrik Marcus
   Creuna
MITT LIV SOM
MODEBLOGGARE
15  13
4  6
18  19
33  27
32  34
40  52
87  53
54  57
11  17
26  12
17  25
17  18
18  13
54  25
7  19
11  17
32  9
15  25
MITT LIV SOM
MODEBLOGGARE
20 sekunders applåd!
Före och undrar…
  Richard Gatarski
  @richardgatarski
fö
re
”ingen
kunde
ana…”
jag
undrar
låt
  barn
vara
  barn?
varför
  är
 matematik
 kärnämne?
”Tänk  om han efter
en rationell analys
kom fram till att
skolmatematikens
viktigaste funktioner
är att hålla eleverna
sysselsatta och att
sortera dem”
        (s 373)
avtegning
avskolning
var är vi?
vad vill vi?
   hur kan vi skapa
världens bästa start i livet
 för dom vi kallar barn?

 utan Skolan.
20 sekunders applåd!
Nyfiken på livet
 Johan Ronnestam
 www.ronnestam.com
  www.jajdo.com
Också
1
Här vill vi vara
...men hamnar
  ofta här
Här vill vi vara
...men hamnar
  ofta här        Mod
“Always do what
you are afraid to do”
   Ralph Waldo Emerson
Fotograf: Katja Janford
Fotograf: Katja Janford
20 sekunders applåd!
God Jul!

More Related Content

Viewers also liked

IBM Smarter Business Keynote 2013 Stockholm Waterfront
IBM Smarter Business Keynote 2013 Stockholm WaterfrontIBM Smarter Business Keynote 2013 Stockholm Waterfront
IBM Smarter Business Keynote 2013 Stockholm WaterfrontJohan Ronnestam
 
How to build your future agency brand
How to build your future agency brandHow to build your future agency brand
How to build your future agency brandJohan Ronnestam
 
Vianova Systems, Samordningsmodell
Vianova Systems, SamordningsmodellVianova Systems, Samordningsmodell
Vianova Systems, Samordningsmodelljonas_wenner
 
Social affarsutvecklingi natverksekonomin
Social affarsutvecklingi natverksekonominSocial affarsutvecklingi natverksekonomin
Social affarsutvecklingi natverksekonominbirgittabiz
 
Passion Smart Design Houses presentation (English)
Passion Smart Design Houses presentation (English)Passion Smart Design Houses presentation (English)
Passion Smart Design Houses presentation (English)Signe Soonberg
 
菊石的介紹
菊石的介紹菊石的介紹
菊石的介紹p54692381g
 
Zappos All Hands 2008 02 29 Public
Zappos All Hands 2008 02 29 PublicZappos All Hands 2008 02 29 Public
Zappos All Hands 2008 02 29 Publiczappos
 
Il multimediale online: il contesto tecnologico
Il multimediale online: il contesto tecnologicoIl multimediale online: il contesto tecnologico
Il multimediale online: il contesto tecnologicoClaudio Celeghin
 
Iadd2 0910 Q2 Information Architecture And Navigation
Iadd2 0910 Q2  Information Architecture And NavigationIadd2 0910 Q2  Information Architecture And Navigation
Iadd2 0910 Q2 Information Architecture And NavigationHans Kemp
 
Ouderavond Groningen Maart 2011
Ouderavond Groningen Maart 2011Ouderavond Groningen Maart 2011
Ouderavond Groningen Maart 2011inespee
 
Iad2 0910 q4 les 2 dynamische interactie
Iad2 0910 q4 les 2  dynamische interactieIad2 0910 q4 les 2  dynamische interactie
Iad2 0910 q4 les 2 dynamische interactieHans Kemp
 
Legal aspects of data gathering and information exchange
Legal aspects of data gathering and information exchangeLegal aspects of data gathering and information exchange
Legal aspects of data gathering and information exchangeStevenSegaert
 
Проект «Нова Країна» - презентация в Харькове
Проект «Нова Країна» - презентация в ХарьковеПроект «Нова Країна» - презентация в Харькове
Проект «Нова Країна» - презентация в ХарьковеAlexey Makeev
 
Unit 2 3 1 Costs Of Production
Unit 2 3 1 Costs Of ProductionUnit 2 3 1 Costs Of Production
Unit 2 3 1 Costs Of ProductionCorey Topf
 
Soc 02 Stross Justin
Soc 02 Stross JustinSoc 02 Stross Justin
Soc 02 Stross Justinstrossj1
 
Dutch PHP Conference
Dutch PHP ConferenceDutch PHP Conference
Dutch PHP Conferencecalevans
 

Viewers also liked (20)

IBM Smarter Business Keynote 2013 Stockholm Waterfront
IBM Smarter Business Keynote 2013 Stockholm WaterfrontIBM Smarter Business Keynote 2013 Stockholm Waterfront
IBM Smarter Business Keynote 2013 Stockholm Waterfront
 
How to build your future agency brand
How to build your future agency brandHow to build your future agency brand
How to build your future agency brand
 
Vianova Systems, Samordningsmodell
Vianova Systems, SamordningsmodellVianova Systems, Samordningsmodell
Vianova Systems, Samordningsmodell
 
Top Tasks: Making it Easier to Prioritize - Gerry McGovern
Top Tasks: Making it Easier to Prioritize - Gerry McGovernTop Tasks: Making it Easier to Prioritize - Gerry McGovern
Top Tasks: Making it Easier to Prioritize - Gerry McGovern
 
Social affarsutvecklingi natverksekonomin
Social affarsutvecklingi natverksekonominSocial affarsutvecklingi natverksekonomin
Social affarsutvecklingi natverksekonomin
 
Orchestrating Touchpoints - Chris Risdon
Orchestrating Touchpoints - Chris RisdonOrchestrating Touchpoints - Chris Risdon
Orchestrating Touchpoints - Chris Risdon
 
Passion Smart Design Houses presentation (English)
Passion Smart Design Houses presentation (English)Passion Smart Design Houses presentation (English)
Passion Smart Design Houses presentation (English)
 
菊石的介紹
菊石的介紹菊石的介紹
菊石的介紹
 
Zappos All Hands 2008 02 29 Public
Zappos All Hands 2008 02 29 PublicZappos All Hands 2008 02 29 Public
Zappos All Hands 2008 02 29 Public
 
Il multimediale online: il contesto tecnologico
Il multimediale online: il contesto tecnologicoIl multimediale online: il contesto tecnologico
Il multimediale online: il contesto tecnologico
 
Greek educational system
Greek educational systemGreek educational system
Greek educational system
 
Iadd2 0910 Q2 Information Architecture And Navigation
Iadd2 0910 Q2  Information Architecture And NavigationIadd2 0910 Q2  Information Architecture And Navigation
Iadd2 0910 Q2 Information Architecture And Navigation
 
Ouderavond Groningen Maart 2011
Ouderavond Groningen Maart 2011Ouderavond Groningen Maart 2011
Ouderavond Groningen Maart 2011
 
Iad2 0910 q4 les 2 dynamische interactie
Iad2 0910 q4 les 2  dynamische interactieIad2 0910 q4 les 2  dynamische interactie
Iad2 0910 q4 les 2 dynamische interactie
 
Legal aspects of data gathering and information exchange
Legal aspects of data gathering and information exchangeLegal aspects of data gathering and information exchange
Legal aspects of data gathering and information exchange
 
Migrants in greece
Migrants in greeceMigrants in greece
Migrants in greece
 
Проект «Нова Країна» - презентация в Харькове
Проект «Нова Країна» - презентация в ХарьковеПроект «Нова Країна» - презентация в Харькове
Проект «Нова Країна» - презентация в Харькове
 
Unit 2 3 1 Costs Of Production
Unit 2 3 1 Costs Of ProductionUnit 2 3 1 Costs Of Production
Unit 2 3 1 Costs Of Production
 
Soc 02 Stross Justin
Soc 02 Stross JustinSoc 02 Stross Justin
Soc 02 Stross Justin
 
Dutch PHP Conference
Dutch PHP ConferenceDutch PHP Conference
Dutch PHP Conference
 

Similar to Pecha Kucha BloggersMonday 2011 12 08

What About E?
What About E?What About E?
What About E?ulfblo
 
IKT i förskola utifrån Lpfö 98/10
IKT i förskola utifrån Lpfö 98/10IKT i förskola utifrån Lpfö 98/10
IKT i förskola utifrån Lpfö 98/10Malin Frykman
 
Högskolan 2015 (dag1)
Högskolan 2015 (dag1)Högskolan 2015 (dag1)
Högskolan 2015 (dag1)Mats Adamczak
 
Högskolan del1 2016
Högskolan del1 2016Högskolan del1 2016
Högskolan del1 2016Mats Adamczak
 
Hogskolan 2023 del 1.pdf
Hogskolan 2023 del 1.pdfHogskolan 2023 del 1.pdf
Hogskolan 2023 del 1.pdfMats Adamczak
 
Foretagarforeningen del1 6.3.2018
Foretagarforeningen del1 6.3.2018Foretagarforeningen del1 6.3.2018
Foretagarforeningen del1 6.3.2018Mats Adamczak
 
Omdefiniering av lärandet
Omdefiniering av lärandetOmdefiniering av lärandet
Omdefiniering av lärandetmalinfrykman
 
Growth-mindset-business-model-you
Growth-mindset-business-model-youGrowth-mindset-business-model-you
Growth-mindset-business-model-youbirgittabiz
 
Ni vill ha de bästa. Vill de bästa jobba hos er?
Ni vill ha de bästa. Vill de bästa jobba hos er?Ni vill ha de bästa. Vill de bästa jobba hos er?
Ni vill ha de bästa. Vill de bästa jobba hos er?Andreas Sundqvist
 
Ni vill ha de bästa. Vill de bästa jobba hos er?
Ni vill ha de bästa. Vill de bästa jobba hos er?Ni vill ha de bästa. Vill de bästa jobba hos er?
Ni vill ha de bästa. Vill de bästa jobba hos er?Linderoths
 
Ta det lugnt - Marknadsförarens guide till galaxen 2014
Ta det lugnt - Marknadsförarens guide till galaxen 2014Ta det lugnt - Marknadsförarens guide till galaxen 2014
Ta det lugnt - Marknadsförarens guide till galaxen 2014SCPGREY
 

Similar to Pecha Kucha BloggersMonday 2011 12 08 (20)

What About E?
What About E?What About E?
What About E?
 
Some 13.5.2014
Some 13.5.2014Some 13.5.2014
Some 13.5.2014
 
IKT i förskola utifrån Lpfö 98/10
IKT i förskola utifrån Lpfö 98/10IKT i förskola utifrån Lpfö 98/10
IKT i förskola utifrån Lpfö 98/10
 
Kreativa processer Föreläsning 2 2011
Kreativa processer Föreläsning 2 2011Kreativa processer Föreläsning 2 2011
Kreativa processer Föreläsning 2 2011
 
Mak2014 Medborgarskolan
Mak2014 MedborgarskolanMak2014 Medborgarskolan
Mak2014 Medborgarskolan
 
Högskolan 2015 (dag1)
Högskolan 2015 (dag1)Högskolan 2015 (dag1)
Högskolan 2015 (dag1)
 
Högskolan del1 2016
Högskolan del1 2016Högskolan del1 2016
Högskolan del1 2016
 
Hogskolan 2023 del 1.pdf
Hogskolan 2023 del 1.pdfHogskolan 2023 del 1.pdf
Hogskolan 2023 del 1.pdf
 
DKCO sociala medier
DKCO sociala medierDKCO sociala medier
DKCO sociala medier
 
Boden2
Boden2Boden2
Boden2
 
Foretagarforeningen del1 6.3.2018
Foretagarforeningen del1 6.3.2018Foretagarforeningen del1 6.3.2018
Foretagarforeningen del1 6.3.2018
 
Omdefiniering av lärandet
Omdefiniering av lärandetOmdefiniering av lärandet
Omdefiniering av lärandet
 
Gy 11 ikt lärande
Gy 11 ikt lärande Gy 11 ikt lärande
Gy 11 ikt lärande
 
Growth-mindset-business-model-you
Growth-mindset-business-model-youGrowth-mindset-business-model-you
Growth-mindset-business-model-you
 
Kreativa processer, Föreläsning 1 2011
Kreativa processer, Föreläsning 1 2011Kreativa processer, Föreläsning 1 2011
Kreativa processer, Föreläsning 1 2011
 
Ni vill ha de bästa. Vill de bästa jobba hos er?
Ni vill ha de bästa. Vill de bästa jobba hos er?Ni vill ha de bästa. Vill de bästa jobba hos er?
Ni vill ha de bästa. Vill de bästa jobba hos er?
 
Ni vill ha de bästa. Vill de bästa jobba hos er?
Ni vill ha de bästa. Vill de bästa jobba hos er?Ni vill ha de bästa. Vill de bästa jobba hos er?
Ni vill ha de bästa. Vill de bästa jobba hos er?
 
Kreativa processer 2010, Nackademin dag 2
Kreativa processer 2010, Nackademin dag 2Kreativa processer 2010, Nackademin dag 2
Kreativa processer 2010, Nackademin dag 2
 
Kreativa processer lektion 4 2013
Kreativa processer lektion 4 2013Kreativa processer lektion 4 2013
Kreativa processer lektion 4 2013
 
Ta det lugnt - Marknadsförarens guide till galaxen 2014
Ta det lugnt - Marknadsförarens guide till galaxen 2014Ta det lugnt - Marknadsförarens guide till galaxen 2014
Ta det lugnt - Marknadsförarens guide till galaxen 2014
 

More from Johan Ronnestam

Keynote på Hugin Int Biz dagarna i Göteborg 2014
Keynote på Hugin Int Biz dagarna i Göteborg 2014Keynote på Hugin Int Biz dagarna i Göteborg 2014
Keynote på Hugin Int Biz dagarna i Göteborg 2014Johan Ronnestam
 
Webbdagarna 2013 Malmö - Keynote by Johan Ronnestam
Webbdagarna 2013 Malmö - Keynote by Johan RonnestamWebbdagarna 2013 Malmö - Keynote by Johan Ronnestam
Webbdagarna 2013 Malmö - Keynote by Johan RonnestamJohan Ronnestam
 
European Outdoor Summit 2013 Keynote
European Outdoor Summit 2013 Keynote European Outdoor Summit 2013 Keynote
European Outdoor Summit 2013 Keynote Johan Ronnestam
 
Beyond The Advertising 
Into The Unknown - The Future Business and Communicat...
Beyond The Advertising 
Into The Unknown - The Future Business and Communicat...Beyond The Advertising 
Into The Unknown - The Future Business and Communicat...
Beyond The Advertising 
Into The Unknown - The Future Business and Communicat...Johan Ronnestam
 
Framtidens kommunikationslandskap för kommunikatörer
Framtidens kommunikationslandskap för kommunikatörerFramtidens kommunikationslandskap för kommunikatörer
Framtidens kommunikationslandskap för kommunikatörerJohan Ronnestam
 
How to market your brand in 2013 and beyond
How to market your brand in 2013 and beyondHow to market your brand in 2013 and beyond
How to market your brand in 2013 and beyondJohan Ronnestam
 
Innovation med prototyping från #sswc 2011
Innovation med prototyping från #sswc 2011Innovation med prototyping från #sswc 2011
Innovation med prototyping från #sswc 2011Johan Ronnestam
 
Fordonsindustrin — Kunskap och kompetens i framtiden
Fordonsindustrin — Kunskap och kompetens i framtidenFordonsindustrin — Kunskap och kompetens i framtiden
Fordonsindustrin — Kunskap och kompetens i framtidenJohan Ronnestam
 
How Steve Jobs Would Disrupt The Truck & Bus Industry
How Steve Jobs Would Disrupt The Truck & Bus IndustryHow Steve Jobs Would Disrupt The Truck & Bus Industry
How Steve Jobs Would Disrupt The Truck & Bus IndustryJohan Ronnestam
 
Johan Ronnestam på The Gaming Day i Göteborg
Johan Ronnestam på The Gaming Day i GöteborgJohan Ronnestam på The Gaming Day i Göteborg
Johan Ronnestam på The Gaming Day i GöteborgJohan Ronnestam
 
TOP 10 BLOG POSTS ON FUTURE BRANDING AND COMMUNICATION FROM RONNESTAM.COM WIT...
TOP 10 BLOG POSTS ON FUTURE BRANDING AND COMMUNICATION FROM RONNESTAM.COM WIT...TOP 10 BLOG POSTS ON FUTURE BRANDING AND COMMUNICATION FROM RONNESTAM.COM WIT...
TOP 10 BLOG POSTS ON FUTURE BRANDING AND COMMUNICATION FROM RONNESTAM.COM WIT...Johan Ronnestam
 
Innovative Brand Communication
Innovative Brand CommunicationInnovative Brand Communication
Innovative Brand CommunicationJohan Ronnestam
 
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtidenJohan Ronnestam
 
How can innovation change brands and drive your business and communication fo...
How can innovation change brands and drive your business and communication fo...How can innovation change brands and drive your business and communication fo...
How can innovation change brands and drive your business and communication fo...Johan Ronnestam
 
Internet Historia Och Framtid
Internet Historia Och FramtidInternet Historia Och Framtid
Internet Historia Och FramtidJohan Ronnestam
 

More from Johan Ronnestam (18)

Keynote på Hugin Int Biz dagarna i Göteborg 2014
Keynote på Hugin Int Biz dagarna i Göteborg 2014Keynote på Hugin Int Biz dagarna i Göteborg 2014
Keynote på Hugin Int Biz dagarna i Göteborg 2014
 
Webbdagarna 2013 Malmö - Keynote by Johan Ronnestam
Webbdagarna 2013 Malmö - Keynote by Johan RonnestamWebbdagarna 2013 Malmö - Keynote by Johan Ronnestam
Webbdagarna 2013 Malmö - Keynote by Johan Ronnestam
 
European Outdoor Summit 2013 Keynote
European Outdoor Summit 2013 Keynote European Outdoor Summit 2013 Keynote
European Outdoor Summit 2013 Keynote
 
Beyond The Advertising 
Into The Unknown - The Future Business and Communicat...
Beyond The Advertising 
Into The Unknown - The Future Business and Communicat...Beyond The Advertising 
Into The Unknown - The Future Business and Communicat...
Beyond The Advertising 
Into The Unknown - The Future Business and Communicat...
 
Framtidens kommunikationslandskap för kommunikatörer
Framtidens kommunikationslandskap för kommunikatörerFramtidens kommunikationslandskap för kommunikatörer
Framtidens kommunikationslandskap för kommunikatörer
 
How to market your brand in 2013 and beyond
How to market your brand in 2013 and beyondHow to market your brand in 2013 and beyond
How to market your brand in 2013 and beyond
 
Se mig, se mig, se mig.
Se mig, se mig, se mig.Se mig, se mig, se mig.
Se mig, se mig, se mig.
 
Innovation med prototyping från #sswc 2011
Innovation med prototyping från #sswc 2011Innovation med prototyping från #sswc 2011
Innovation med prototyping från #sswc 2011
 
Fordonsindustrin — Kunskap och kompetens i framtiden
Fordonsindustrin — Kunskap och kompetens i framtidenFordonsindustrin — Kunskap och kompetens i framtiden
Fordonsindustrin — Kunskap och kompetens i framtiden
 
Vinterminglet #SSMX
Vinterminglet #SSMXVinterminglet #SSMX
Vinterminglet #SSMX
 
How Steve Jobs Would Disrupt The Truck & Bus Industry
How Steve Jobs Would Disrupt The Truck & Bus IndustryHow Steve Jobs Would Disrupt The Truck & Bus Industry
How Steve Jobs Would Disrupt The Truck & Bus Industry
 
Johan Ronnestam på The Gaming Day i Göteborg
Johan Ronnestam på The Gaming Day i GöteborgJohan Ronnestam på The Gaming Day i Göteborg
Johan Ronnestam på The Gaming Day i Göteborg
 
Advertising Life Cycle
Advertising Life CycleAdvertising Life Cycle
Advertising Life Cycle
 
TOP 10 BLOG POSTS ON FUTURE BRANDING AND COMMUNICATION FROM RONNESTAM.COM WIT...
TOP 10 BLOG POSTS ON FUTURE BRANDING AND COMMUNICATION FROM RONNESTAM.COM WIT...TOP 10 BLOG POSTS ON FUTURE BRANDING AND COMMUNICATION FROM RONNESTAM.COM WIT...
TOP 10 BLOG POSTS ON FUTURE BRANDING AND COMMUNICATION FROM RONNESTAM.COM WIT...
 
Innovative Brand Communication
Innovative Brand CommunicationInnovative Brand Communication
Innovative Brand Communication
 
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
13 trender som kommer påverka din affär i framtiden
 
How can innovation change brands and drive your business and communication fo...
How can innovation change brands and drive your business and communication fo...How can innovation change brands and drive your business and communication fo...
How can innovation change brands and drive your business and communication fo...
 
Internet Historia Och Framtid
Internet Historia Och FramtidInternet Historia Och Framtid
Internet Historia Och Framtid
 

Pecha Kucha BloggersMonday 2011 12 08